Gunnar Opheim

142

Å be for de døde?

Publisert: 7. mar 2010

Det er mange som ber for de døde av en eller annen grunn. Årsaker kan være sentimentalisme, eller at man er lurt til å tro at det skal være slik. Bibelen derimot og Guds vilje er svært klar på hva dette er.

Pred 9:5
For de levende vet at de skal dø. Men de døde vet ikke noen ting, de får ikke lenger noen lønn, for minnet om dem er glemt.

Sal 115:17
De døde priser ikke Herren, ingen av dem som farer ned i dødsrikets stillhet.

Sal 6:6
For i døden kommer ingen deg i hu. Hvem priser vel deg i dødsriket?

Sal 146:3-4
Sett ikke lit til fyrster, til et menneskebarn som ikke kan frelse! Farer hans ånd ut, så vender han tilbake til sin jord, samme dag er det forbi med hans planer.

Joh 11:11-14
Dette talte han. Deretter sier han til dem: Vår venn Lasarus er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham.

Disiplene sa da til ham: Herre, hvis han er sovnet, da blir han frisk igjen.
Jesus hadde talt om hans død, men de tenkte at han talte om vanlig søvn.

Da sa Jesus rett ut til dem: Lasarus er død!

Esek 14:14-20
og selv om da disse tre menn, Noah, Daniel og Job, var der i landet, da skulle de ved sin rettferdighet bare kunne berge sitt eget liv, sier Herren Herren.
Om jeg lot ville dyr fare gjennom landet, og de gjorde det folketomt, og det ble til en ørken, så ingen kunne dra gjennom det på grunn av de ville dyrene, da skulle, så sant jeg lever, sier Herren Herren, disse tre menn, om de var der, verken kunne berge sønner eller døtre. Bare de selv skulle bli berget, men landet skulle bli en ørken.

Eller om jeg lot sverd komme over dette landet og sa: Sverd skal fare gjennom landet! - og jeg utryddet både folk og fe av det, og disse tre menn var der i landet, da skulle de, så sant jeg lever, sier Herren Herren, ikke kunne berge sønner eller døtre, bare de selv skulle bli berget.

Eller om jeg sendte pest i dette landet, og utøste min harme over det med blod for å utrydde både folk og fe av det, og Noah, Daniel og Job var der i landet, da skulle de, så sant jeg lever, sier Herren Herren, verken kunne berge sønn eller datter. Bare sitt eget liv skulle de berge ved sin rettferdighet.

Sal 49:8-9
En mann kan ikke utløse en bror, han kan ikke gi Gud løsepenger for ham - for utløsning av deres sjel er for dyr, og han må avstå fra det til evig tid -

1Tim 2:6
han som gav seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid.

Om noen ser at de har gått feil,. så fortvil ikke. Gå til Gud i Jesu navn og be om det som skal til for at man skal bli frelst i fra bedraget. Gud er god og rettferdig. :)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Mette Solveig Müller

56 innlegg  4939 kommentarer

RE: RE: Spørsmål med mer

Publisert nesten 10 år siden
10.03.10 kl. 11:29 skrev Leif Gunnar Opheim:10.03.10 kl. 10:18 skrev Mette Müller:

"Herre! Jeg bevitner at du i din tjener har forvart din betrodde skatt, og det er den ånd hvormed du har gitt verden liv.

Jeg ber deg, ved glansen av din åpenbarings sol, om nådigst å ta imot fra ham det han har utrettet i dine dager. Gi så at han kan bli ikledt ditt velbehags ære og prydet med din anerkjennelse."

mvh Mette

Så hvem er tjeneren her? Og hvorfor i all verden skulle Gud ta imot noe denne døde gjorde i sine dager? Hvorfor ber man om det? Er det fordi man tror at Gud egentlig er hard og uforsonlig og derfor må man be bønner slik at vi aller nådigst allikevell kan fortsatt leve under hans kår? Holdningen opfattes som horribel.

Jeg ber deg også lese hovedinnlegget for å se hva som eventuelt er problemet.

mvh

 Vi er alle Guds tjener, Leif Gunnar, som har kjærlighet til vår skaper. - I dette sitetet er det brukt om avdøde.

Gud er ikke hard og uforsonlig i.h.t. mitt Gudsbilde. Snarere kjærligheten selv som vil meg mitt eget beste, - om jeg var istand til å forstå det.

I dette lys må du lese de strofene jeg skrev. - Det er min bønn; - og den blir iallefall meningsfull for meg, skrev jeg.  - Slik du selv opplever at bønnen "Fader Vår", - ikke nødvendigvis virker på denne verden, - men den virker for meg :)

mvh  Mette

Kommentar #52

Mette Solveig Müller

56 innlegg  4939 kommentarer

RE: RE: Spørsmål med mer

Publisert nesten 10 år siden
10.03.10 kl. 12:24 skrev Tor Fagerhaug: Hei Mette! Ja du har helt rett. Det var Paulus og hans proto ortodokse tro som vant kampen i 325 AD....de tre andre retningene tapte da Konstantin fikk den drømmen om korset på skjoldene. Så utrolig kan tilfeldighetene råde. Men det må jo sies at proto ortodoksien var den rådende. SDA har ikke forstått dette og lever sitt eget liv i uvitenheten om bibelens tilblivelse i historien.

Veldig greit å slå fast at det var Paulus som innstiftet kristendommen, - for da kan jo Jesus fortsatt få lov å være den "Enheten" vi kan bygge videre på, tenker jeg! 

Nå sikter du med dette om Budah , til et innlegg jeg hadde tidligere.  Der jeg nettopp siterte Baha'u'llah , - da Buddah ble nevnt som en "likestilt" gudsmanifestasjon, med andre "trosåpenbarere".

Det er ikke så merkelig som det kanskje synes i første omgang. - Den visdommen som Gud besitter, har vi bare tilgang til gjennom de mennesker han ga visdom og forstand til å videreformidle den til oss :) Utover deres beretninger har få holdepunkt om Gud. - Skulle ikke dette tilsi at Buddah var med?

I tillegg må du vite, at i bahaitroen, - så vil religion og filosofi utfylle hverandre og aldri motarbeide hverandre. - Det som er Sannt, - vil du kunne nå med både dine følelser (tro) og din tanke (forstand), for å si det slik.

At jeg så sterkt velger "den religiøse vei", er faktisk filosofisk begrunnet (ler) Jeg vet at vi kan tenke på hva vi skulle og burde,  - men det fører ikke til handling! - Blir derimot følelsene engasjert,  (som i religion) så skjer det handlinger til både det gode og det onde! - En tro må derfor vise til en klar vei som hjelper den troende å disiplinere sitt følelsesliv i "Det Godes tjeneste" - For det er helt klart, at vi virkelig må bruke vår kunnskap og forstand i den verden vi lever.

Slik blir mine tanker om dette; - som samtidig forklarer hvorfor jeg har valgt tilhørighet til en "fornyet tro".

mvh  Mette

hmmmmm.... he he jeg må bare tilføye for din egen tro at Bahaù`llah ikke hadde nevneverdig kunnskap om buddhismen, da det er en filosofi uten en gud. Så hvordan dere greier å definere Buddah som en guds profet er litt søkt.

mvh Tor

Kommentar #53

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: RE: RE: Spørsmål med mer

Publisert nesten 10 år siden
11.03.10 kl. 10:43 skrev Mette Müller:10.03.10 kl. 11:29 skrev Leif Gunnar Opheim:

Så hvem er tjeneren her? Og hvorfor i all verden skulle Gud ta imot noe denne døde gjorde i sine dager? Hvorfor ber man om det? Er det fordi man tror at Gud egentlig er hard og uforsonlig og derfor må man be bønner slik at vi aller nådigst allikevell kan fortsatt leve under hans kår? Holdningen opfattes som horribel.

Jeg ber deg også lese hovedinnlegget for å se hva som eventuelt er problemet.

mvh

 Vi er alle Guds tjener, Leif Gunnar, som har kjærlighet til vår skaper. - I dette sitetet er det brukt om avdøde.

Gud er ikke hard og uforsonlig i.h.t. mitt Gudsbilde. Snarere kjærligheten selv som vil meg mitt eget beste, - om jeg var istand til å forstå det.

I dette lys må du lese de strofene jeg skrev. - Det er min bønn; - og den blir iallefall meningsfull for meg, skrev jeg.  - Slik du selv opplever at bønnen "Fader Vår", - ikke nødvendigvis virker på denne verden, - men den virker for meg :)

mvh  Mette

Dette blir det da bedt om:

"Herre! Jeg bevitner at du i meg har forvart din betrodde skatt, og det er den ånd hvormed du har gitt verden liv.

Jeg ber deg, ved glansen av din åpenbarings sol, om nådigst å ta imot fra ham det han har utrettet i dine dager. Gi så at han kan bli ikledt ditt velbehags ære og prydet med din anerkjennelse."

Det er da altså som jeg sier at dere i deres tro gjør dere selv til Jeg Er (I AM), med andre ord Jeg Er gud også, en skaper. I denne stilling ber dere Gud om å kle en annen død person i det Lys Jeg selv har. Er ikke dette Jegets stolthet? 

Kommentar #54

Mette Solveig Müller

56 innlegg  4939 kommentarer

RE: RE: RE: RE: Spørsmål med mer

Publisert nesten 10 år siden
11.03.10 kl. 12:09 skrev Leif Gunnar Opheim:11.03.10 kl. 10:43 skrev Mette Müller: Vi er alle Guds tjener, Leif Gunnar, som har kjærlighet til vår skaper. - I dette sitetet er det brukt om avdøde.

mvh  Mette

Dette blir det da bedt om:

"Herre! Jeg bevitner at du i meg har forvart din betrodde skatt, og det er den ånd hvormed du har gitt verden liv.

Jeg ber deg, ved glansen av din åpenbarings sol, om nådigst å ta imot fra ham det han har utrettet i dine dager. Gi så at han kan bli ikledt ditt velbehags ære og prydet med din anerkjennelse."

Det er da altså som jeg sier at dere i deres tro gjør dere selv til Jeg Er (I AM), med andre ord Jeg Er gud også, en skaper. I denne stilling ber dere Gud om å kle en annen død person i det Lys Jeg selv har. Er ikke dette Jegets stolthet? 

 Min bønn ble nedskrevet slik, bare så det først er klart:

""Herre! Jeg bevitner at du i din tjener har forvart din betrodde skatt, og det er den ånd hvormed du har gitt verden liv.

Jeg ber deg, ved glansen av din åpenbarings sol, om nådigst å ta imot fra ham det han har utrettet i dine dager. Gi så at han kan bli ikledt ditt velbehags ære og prydet med din anerkjennelse."

Men du har et poeng :)   For meg selv var det befriende å forstå at jeg også var en Guds skapning som var verdt å elskes. - At det ikke så ut til å være noen lett oppgave, ble oppveid av disse ordene (Jeg tar litt flere sitat her, i stil med deg, for at du kanskje ser mitt poeng?):

"O MENNESKEBARN!

Jeg elsket ditt vesens tilblivelse, derfor skapte Jeg deg. Elsk da Meg, så at Jeg kan nevne ditt navn og fylle din sjel med livets ånd.

O TILVÆRELSENS SØNN!

Elsk Meg så at Jeg kan elske deg. Hvis du ikke elsker Meg, kan Min kjærlighet på ingen måte nå deg. Vit dette, o tjener.

O TILVÆRELSENS SØNN!

Min kjærlighet er ditt Paradis; gjenforening med Meg er ditt himmelske hjem. Gå inn der og nøl ikke. Dette er det som er blitt bestemt for deg i Vårt himmelske rike og Vårt opphøyede Kongedømme.

O MENNESKEBARN!

Hvis du elsker Meg, vend deg bort fra deg selv; og hvis du søker Mitt velbehag, se da ikke på ditt eget, så du kan dø i Meg og Jeg leve evig i deg.

O ÅNDENS SØNN!

Der gis ingen fred for deg uten at du fornekter deg selv og vender deg mot Meg; for det sømmer seg for deg å frydes i Mitt navn og ikke søke ære i ditt eget, å sette din lit til Meg og ikke til deg selv; for Jeg ønsker å bli elsket, alene og over alt som er."

Det siste sitatet fremhevet jeg, da jeg opplever at dette er det du selv presiserer? 

Disse vers  medførte at jeg  forsto budskapet om å elske sin neste som seg selv, på en ny måte! - Det er vel egentlig ingen som er verdt å elskes for hvem de er i seg selv, - heller ikke jeg.  - Men i Gud kan vi elske hverandre, -hvis vi selv leter etter hva som er godt i hverandre;  - Da har vi i allefall  lagt ut på en ny vandring, som medfører nye insikter :)

Håper du finner ut av dette.

mvh   Mette

Kommentar #55

christian berg

24 innlegg  1115 kommentarer

Leif Gunnar

Publisert nesten 10 år siden

Idag fikk vi det nye studieheftet i posten, helse og livslykke. Vet du om der finnes en slags oversikt over heftene fremover?

cb

Kommentar #56

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Helse & livslykke

Publisert nesten 10 år siden

Interresant tema i en knallhard verden da. Studiene blir vel laget ett år i forveien tror jeg så det går sikkert an å finne ut av det men vet ikke hvordan å gå frem.

:)

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
21 dager siden / 2135 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
19 dager siden / 1778 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
7 måneder siden / 1769 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1271 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
12 dager siden / 1106 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
22 dager siden / 1043 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
27 dager siden / 997 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
15 dager siden / 907 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere