Ståle Halsne

50

Ingen plass for motstand

Demokratiet testes på om alle får slippe til. Det testes på om vi tolererer å bli krenket gjennom andre sine ytringer, uten å påberope oss grunn til voldelige reaksjoner eller sensur.

Publisert: 7. nov 2013

Det skulle bli mer demokrati. I alle fall var det dette vi fikk høre etter 22. juli 2011. Hva «mer demokrati» inneholder har vi ikke hørt så mye om. Faktisk ingenting. Derfor vet ingen hva «mer demokrati» betyr.

Det vi har hørt noe om, er hvilke verdier vi skal bygge dette «mer demokrati» på. Jeg er ikke sikker på om dette er noe vi samlet, som nasjon, har blitt enige om, men i alle fall har vi hørt at verdiene; «demokrati», «rettsstat» og «menneskerettigheter» er verdier Norge skal bygges på. Ingen synes å bry seg med at disse begrepene ikke er verdier, slik vi i tradisjonell forstand forstår begrepet «verdier». De er egentlig samfunnsordninger. Begreper som i seg selv er tomme. Så når vi hører at vi skal ha «mer demokrati», så klarer vi selvsagt ikke si hva dette innebærer.

Men det var én verdi vi hørte noe om i tiden etter 22. juli. – «toleranse». Dette begrepet er hva vi i tradisjonell forstand kan kalle en verdi. Og toleranse er flott. Vi skal tolerere at vi er forskjellige. Jeg skal tolerere dine meninger. Også om du ytrer dem. Selv om meningene dine skulle krenke meg.

Det rare er at debatten om verdien «toleranse» forsvant. «Mer demokrati» kunne faktisk inneholdt mer toleranse og mer ytringsfrihet. I stedet har vi sett tendenser til at begge disse er under press. Lars Gule gav oss begrepet «ytringsansvar» i boken «Ekstremismens kjennetegn»[1]. Et begrep som i realiteten betyr at du som ytrer noe må ta ansvar for mulige voldelige reaksjoner på hva du ytrer.

Lørdag 19. oktober, derimot, nådde vi et nytt nivå. Sven Egil Omdal tar i Stavanger Aftenblad[2] til orde for å nekte å trykke det han kaller «antifakta». Han vil ikke at landbruksminister Sylvi Listhaug skal få si at hun stiller spørsmål med om klimaendringene er menneskeskapt. For ifølge Omdal er det fakta at så er tilfelle. Og da er saken avgjort. Debatten er ferdig, og Stavanger Aftenblad skal ikke trykke, hverken på papir eller nett, det som ikke er fakta. Selv om noen måtte mene noe annet.

Det er noe sørgelig og skremmende ved å se at en mediekjempe og journalist som Sven Egil Omdal tar til orde for at meninger skal sensureres. Det er hva som skjer når Omdal ikke vil trykke «antifakta». For problemet er; Hva er fakta, og hva er antifakta? Og hvem skal definerer hva som er hva? Er det redaksjonen? Er det Regjeringen? Det er definitivt ikke Frp, skal vi tro Omdal.

Hva skjer om Omdal og Stavanger Aftenblad definerer antifakta om; abort, innvandring, eutanasi, Midtøsten, tidlig ultralyd eller reservasjonsrett for fastleger? Jo, om du er uenig med Omdal og Stavanger Aftenblad så får du ikke trykket dette i avisen, fordi du er en «realitetsfornekter». Akkurat som landbruksministeren. For som Omdal selv sier:

«Hvis realitetsfornekterne ikke slipper til på papir, er det ingen grunn til at de skal få gjøre det på nettet.»

Men Omdal er ikke alene. I Nitimen på NRK P1 21. oktober[3] fikk Bjarte Hjelmeland lese opp deler av sitt «Homo-eventyr» som han og Eskil Pedersen hadde skrevet til Solveig Horne, som en respons på hennes tre år gamle twitter-melding. Det er ikke homoeventyret i seg selv som er problemet. Derimot må vi spørre oss; ville motstanderne av dagens ekteskapslov fått kommet på Nitimen og snakket om hvorfor det er best for alle barn å vokse opp med sin biologiske mor og far? Dersom de ikke ville fått det, har vi da et problem? Eller er det antifakta at det biologiske prinsipp er viktig?

Og her aner vi konturene av hva som er Omdals agenda. For om han kan få være med å definere hva som er fakta og hva som er antifakta, da har han makt. Makt til å kunne definere hva som er sannheten om mennesket. Makt til å styre debatten i den politiske og ideologiske retningen som han selv vil.

I 2011 ble Terry Jones’ brenning av Koranen fordømt av en hel verden. FNs spesialutsending til Afghanistan, Staffan de Mistura, gav Jones ansvaret for reaksjonene og massakren som fulgte.[4] Opptøyene førte til at 22 mennesker mistet livet. Brenning av Koranen er helt ufarlig i seg selv. Det har ingen konsekvenser for andre enn Jones. Noen følte seg krenket, og påberopte seg dermed retten til å reagere ekstremt. Med Gules definisjon av ytringsansvar blir det altså Jones som må ta ansvaret for de ekstreme reaksjonene. Jones blir dermed ekstremisten, og volden forsvares, fordi Jones burde visst at ytringen kunne medføre voldelige reaksjoner. Men er det riktig?

Dette er hva begrepet «mer demokrati» er fylt med så langt.

Men hvorfor ble det slik? Frykter vi motstand? Er det derfor Omdal og Gule ikke makter tanken på å slippe til dem som er uenig med dem? Er vårt demokrati, som vi er så stolte av, så vaklende og ustødig at vi blir nødt til å kneble enkelte sine meninger for at det skal forbli stående? Eller frykter Omdal & Co at vi, folk flest, ikke vet vårt eget beste?

Demokratiet testes på om alle får slippe til. Det testes på om vi tolererer å bli krenket gjennom andre sine ytringer, uten å påberope oss grunn til voldelige reaksjoner eller sensur. Det testes på om vi kan tolerere å se på at Frp sitter med makten, fordi folket ville det slik, selv om vi skulle være grunnleggende uenig.

Sensur og begrensninger i ytringsfriheten fremmer ikke demokratiet. Det visste vi alle. I alle fall før 22. juli 2011.

[1] Lars Gule 2012, «Ekstremismens Kjennetegn, Ansvar og motsvar» Spartacus Forlag
[2] Stavanger Aftenblad 19.10.2013, Sven Egil Omdal, «Ingen plass for antifakta»
[3] NRK Nitimen 21.10.2013, www.nrk.no
[4] VG 03.04.2011, http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10083608

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #251

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Berkely-professor Mullers kolleger

Publisert rundt 7 år siden
Eskil Dahlen. Gå til den siterte teksten.
Synes forøvrig dere begge har lagt mye følelser i og brukt store ord i forhold til disse tallene, men jeg har kanskje ikke blitt helt varm i trøya her på Verdidebatt ennå :-)

Dahlen

 

IPCC er viden kjent for å tåkelegge og misrepresentere de data som forefinnes, og de som ser verden med grønnfargede "katastrofebriller" biter glatt på. Her et eksempel der professor Richard A. Muller - som ikke tilhører skeptikerleiren forklarer hva hans egne kolleger gjorde i Climategate-episoden "Hide the Decline". Sterke ord her;

 

http://www.youtube.com/watch?v=8BQpciw8suk

Kommentar #252

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Nok er sagt og vist; enhver får bedømme.

Publisert rundt 7 år siden

@Garder

"IPCC er viden kjent for å tåkelegge og misrepresentere de data som forefinnes, og de som ser verden med grønnfargede "katastrofebriller" biter glatt på."

Jeg skal ikke male videre om din missforståelse, da jeg regner med at det etter alt som er sagt er tilnærmet lik umulig for deg å innrømme dette. 

I forhold til det siterte, så var det da vitterlig du som trakk frem disse kildene. Du får si ifra når du har funnet noen seriøse kilder som støtter deg, så kan vi sikkert se nærmere på dem sammen også. 

Kommentar #253

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Sjekk grafen

Publisert rundt 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
I forhold til det siterte, så var det da vitterlig du som trakk frem disse kildene. Du får si ifra når du har funnet noen seriøse kilder som støtter deg, så kan vi sikkert se nærmere på dem sammen også.

Som sagt, en graf forteller mer enn tusen ord, og anbefales for den som sliter med IPCCs tekster.

Kommentar #254

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Whatever...

Kommentar #255

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

0,0039 % i lufta er CO2

Publisert rundt 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Et viktig spørsmål for dem som tror at temperaturen har steget, er: Hvorfor har temperaturen steget? Kloke hoder har funnet ut at dette skyldes klimagassen CO{-2} i luften. CO{-2}-konsentrasjonen har gått opp ganske jevnt, i hvert fall siden 1900. Men det har ikke den antatte temperaturen gjort, Den økte med 0,4 grader fra 1900 til 1940, var mer eller mindre konstant til 1980, og økte så 0,4 grader til 1998 og siden da har temperaturen sunket litt. Derfor er det i hvert fall ikke sannsynlig at temperaturstigningen skyldes CO{-2}

Det ovenfor siterte er sitat fra nobelprisvinner i 1973, i fysikk, Ivar Giæver.  Han skriver at det er usannsynlig at en eventuell temperaturstigning skyldes CO2.

CO2 er en klimagass, sammen med 8 andre klimagasser.  Vanndamp regnes blant annet som en klimagass sammen med diverse KFK gasser.  

Da det gjeldetr CO2 sin andel i atmosfæren er den på 0,0039 %.  Og CO2 er en nødvendig del i lufta, en del av fotosyntesen og en fordel, en nødvendig bestanddel av alt levende.

Kommentar #256

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Whatever ja...

Publisert rundt 7 år siden

Det er grunn til å spørre seg hvorfor IPCC selv ikke våger å konkludere like frimodig som Sletner gjør, dersom dette er så opplagt og klart som dagen som han vil ha det til.

Men det gjør de altså ikke, og det burde Sletner forstå at det finnes svært gode grunner til. Uansett er Sletners konklusjon her kun Sletners helt private og feilaktige konklusjon, og en konklusjon IPCC aldri noensinne har stilt seg bak i sine rapporter. End of story.

Kommentar #257

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Sore loser...

Publisert rundt 7 år siden

@Garder

"Uansett er Sletners konklusjon her kun Sletners helt private og feilaktige konklusjon, og en konklusjon IPCC aldri noensinne har stilt seg bak i sine rapporter. End of story."

Skal vi ta en ny runde og få endelig klarhet i hva grafen din også viser? Just say the word...

Kommentar #258

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Gjør som du vil du Sletner

Publisert rundt 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Skal vi ta en ny runde og få endelig klarhet i hva grafen din også viser? Just say the word...

For andre anbefaler jeg grafen, linjal og det blotte øye, for jeg ser jo at du benytter disse trendlinjene akkurat som det passer deg, og kirsebærplukker dine temperaturpunkter fra to vidt forskjellige trendlinjer slik at det skal passe inn i ditt eget skrudde bilde av grafen.

Temperaturpunktet (- 0.2) henter du her fra startpunktet for 50-års trendlinjen, og (+ 0.45) er hentet fra endepunktet for 25-års trendlinjen. Det kalles å jukse grovt med grafen det Sletner.

Sletner; ..."Så du ser ikke en temp på rundt -0,2 i 1950/55 og rundt +0,45 i 2000/05 slik som oss andre altså? Det burde være verken "svært vanskelig" eller "umulig"."...

 

Men du kan kanskje begynne med å fortelle oss hva du ser om du strikt holder deg kun til 100 eller 150-års trendlinjene? For som du sikkert ser så ender begge disse også opp i vår nåtid.

 

Kommentar #259

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Prøver tatt i polisen viser at rundt år 0 var det 10 gradere varmere enn i dag. Det samme fram til rundt år 1200-1300.

Har du en kilde til disse 10 gradene? Det høyeste jeg har funnet frem til er 4 grader de siste 500 000 år. 

Kommentar #260

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Begynner å bli latterlig

Publisert rundt 7 år siden

@Garder

"Men du kan kanskje begynne med å fortelle oss hva du ser om du strikt holder deg kun til 100 eller 150-års trendlinjene? For som du sikkert ser så ender begge disse også opp i vår nåtid."

Først og fremst; hva er egentlig stigningsrate? Videre, hva vil det si å forholde seg til 150, 100 eller 50 års fordelinger?

En stigningsrate, slik det blir brukt i denne grafen, er hvor raskt temperaturen ville steget hvis man tok den totale temperaturstigningen i det gitte tidsrommet og fordelte den jevnt ut over. Man ender kort sagt opp med en konstant stigningsrate, derav de rette linjene. I et 150 år perspektiv så ser vi en langt flatere stigning enn for de øvrige. Dette skriver seg selvfølgelig (for de fleste) fra at de første 100 årene av perioden ikke har særlig stigning sett i forhold til de siste 50. De vil derfor trekke stigningsraten ned (0,045). Stigningen blir brattere og brattere jo mindre vi tar med av den første perioden. For 50 år så er raten som vi har sett i tidligere poster 0,13.

Men alt dette er altså stigningsrate, og uten den bakenforliggende temperaturgrafen (tofarget gråblå) så hadde vi ikke visst noe annet enn at netto temperaturøkning var f.eks 0,045 grader for hvert tiår. Det kunne jo vært slik som Garder virker til å tro, at stigningen faktisk var lineær. Vi må derfor gå til målingene og se hvor mye av stigningen som finner sted i de forskjellige tidsrommene. 

Da ser vi følgende:

1850-1950: Svak stigning fra omkring -0,35 til -0,2  (totalt 0,15 grad)

1950-2000: Sterk stigning fra omkring -0,2 til +0,45 (totalt 0,65 grader)

(Tallene er ut fra linjalmetoden som Garder anbefaler, da jeg ikke gidder å bruke tid i excel på å plotte alle målingene all den tid dette bare er krampetrekninger i en avluttet diskusjonen. Det er nøyaktig nok til denne bruken.)

Nå var altså påstanden at vi ikke kunne si noe om hva som var den viktigste årsaken til gloal oppvarming de siste 150 år fordi vi ikke visste noe om årsaker til oppvarming i perioden 1850-1950 (noe vi selvsagt gjør), og kun visste at oppvarmingen de siste 50 år i all hovedsak er menneskeskapt. La oss nå bare for morroskyld late som om vi ikke vet noe som helst om årsakene de første 100 årene av perioden, eller ennå bedre, la oss si at oppvarnmingen her i hovedsak ikke er menneskeskapt (noe den sannsynligvis er). 

Hva blir resultatet da? Gruble, gruble. 

Hvis ca 0,65 grader av ca 0,8 grader er menneskeskapt og 0,15 grader av 0,8 grader ikke er det, kan det da være en årsak til global oppvarming som er større enn menneskelig aktivitet de siste 150 år?

Dette minner aller mest om spørsmål i MK-X på NRK Super...

Kommentar #261

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Eh?

Publisert rundt 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Bruk en linjal Sletner så ser du at temperaturøkningen fra rundt 1950 er nesten to ganger større enn temperaturøkningen de foregående 50 år. Og da faller ditt argument helt sammen.

Er du egentlig så sikker på at du egentlig har forstått statistikken og vitenskapen her? At Sletner orker å holde på vitner om stor tålmodighet. Å holde seg til YouTube-linker og blogger vitner allerede noe om forståelsen. Legger man dette så sammen med en ganske så aggressiv språkbruk, så er det vanskelig å ta Garder særlig seriøst. Men det mest ironiske kanskje er at IPCC plutselig er blitt en aktør Garder nå tar seriøst...

Kommentar #262

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Eh?

Publisert rundt 7 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
Er du egentlig så sikker på at du egentlig har forstått statistikken og vitenskapen her? At Sletner orker å holde på vitner om stor tålmodighet. Å holde seg til YouTube-linker og blogger vitner allerede noe om forståelsen. Legger man dette så sammen med en ganske så aggressiv språkbruk, så er det vanskelig å ta Garder særlig seriøst. Men det mest ironiske kanskje er at IPCC plutselig er blitt en aktør Garder nå tar seriøst...

Hvordan kan et foredrag av en klimaforsker og professor fra Berkely bli useriøst ved å vises på Youtube Ose? Og med blogg mener du vel verdens mest besøkte nettside på klima? I tillegg har du selvfølgelig misforstått når du sier jeg tar IPCC seriøst, det jeg sier er at klimaaktivisten Sletner ikke tar dem seriøst. Og aggressiv språkbruk er vel mer opp til øyet som ser, men du har kanskje noen eksempler du mener moderator burde ta tak i?

Min oppfatning av ditt eneste bidrag i tråden? Sladder og sludder uten substans.

Kommentar #263

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Latterlig ja...

Publisert rundt 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Først og fremst; hva er egentlig stigningsrate? Videre, hva vil det si å forholde seg til 150, 100 eller 50 års fordelinger?

Jeg er faktisk ikke så overrasket over at du må spørre meg om hva det vil si å forholde seg til 150, 100 eller 50 års trendlinjer Sletner, det jeg lurer mer på er hvor du fant denne trendlinjen din som slutter i 1950? Er den å finne i IPCCs rapporter eller finnes den linjen bare oppe i varmefantast Sletners klimatilpassede hode? Eller knakk linjalen din da du benyttet Sletner-metoden?

Sletner;

..."1850-1950: Svak stigning fra omkring -0,35 til -0,2 (totalt 0,15 grad)

1950-2000: Sterk stigning fra omkring -0,2 til +0,45 (totalt 0,65 grader)"...

 

Kommentar #264

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Garder uten skam

Publisert rundt 7 år siden

"Jeg er faktisk ikke så overrasket over at du må spørre meg om hva det vil si å forholde seg til 150, 100 eller 50 års trendlinjer Sletner, det jeg lurer mer på er hvor du fant denne trendlinjen din som slutter i 1950? Er den å finne i IPCCs rapporter eller finnes den linjen bare oppe i varmefantast Sletners klimatilpassede hode? Eller knakk linjalen din da du benyttet Sletner-metoden?"

Siden du ikke eier skam, og siterer meg helt ute av kontekst, så regner jeg med at har sett at det utsagnet du kopierte kommer etter dette:

"Vi må derfor gå til målingene"

Stikkordet her er altså "målingene", ikke den lineære stigningsraten.

Kommentar #265

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Fordi et minimum med ekstra research viser at du er en reinspikka kirsebærplukker

Publisert rundt 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Hvordan kan et foredrag av en klimaforsker og professor fra Berkely bli useriøst ved å vises på Youtube Ose?

Det holder å gå til Wikipedia for å vite hva mannen egentlig mener:

"If you are concerned about global warming (as I am) and think that human-created carbon dioxide may contribute (as I do), then you still should agree that we are much better off having broken the hockey stick."

Det Muller mente å ha funnet, var feilaktigeter i grafen. Men samme artikkel ifra Wikipedia sier også noe annet.

Muller's opinion piece in the reputable MIT journal helped to spread the idea that the hockey stick shape was a statistical artefact, but peer reviewed studies by Peter Huybers and by Hans von Storch & Eduardo Zorita showed that the PCA methodology had no significant effect on the shape of the graph

Så Mullers innvendinger har med andre ord lite å si. Han står deler nok heller ikke så mange av dine synspunkter, senest i 2012, uttalte han også at "[G]lobal warming [is] real .... Humans are almost entirely the cause."

For mer kan du lese her:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hockey_stick_controversy

Fakta er fortsatt fakta.

***

PS: Robert Muller har skrevet andre ting også. Her har du en artikkel han skrev for The NY Times. Tittelen? "The Conversion of a Climate-Change Skeptic" Kanskje noe å lese? 5 minutter med research hadde spart deg dette.

Kommentar #266

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Sletner i kontekst

Publisert rundt 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
1850-1950: Svak stigning fra omkring -0,35 til -0,2 (totalt 0,15 grad) 1950-2000: Sterk stigning fra omkring -0,2 til +0,45 (totalt 0,65 grader) (Tallene er ut fra linjalmetoden som Garder anbefaler, da jeg ikke gidder å bruke tid i excel på å plotte alle målingene all den tid dette bare er krampetrekninger i en avluttet diskusjonen. Det er nøyaktig nok til denne bruken.)

Sletner

 

Når du kaller dette våset ditt for, ..."linjalmetoden som Garder anbefaler".., da tror jeg ikke du har noen som helst rett til å hevde at det er jeg som er uten skam her.

Kommentar #267

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Jadda Ose

Publisert rundt 7 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
Det holder å gå til Wikipedia for å vite hva mannen egentlig mener:

Klima-autoriteten Wikipedia? Er ikke aktivistene i Scepticalscience seriøse nok lenger? lol.., som ungdommen sier:)

Kommentar #268

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Rett i baret?

Publisert rundt 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Klima-autoriteten Wikipedia? Er ikke aktivistene i Scepticalscience seriøse nok lenger? lol.., som ungdommen sier:)

Så nå var ikke Muller så viktig lenger? Kan sitere det han skriver om soleffektene dine:

"Just as important, our record is long enough that we could search for the fingerprint of solar variability, based on the historical record of sunspots. That fingerprint is absent."

Han skriver også om dette "usikkerhetsmomentet" som du har terpet på:

"Our results show that the average temperature of the earth’s land has risen by two and a half degrees Fahrenheit over the past 250 years, including an increase of one and a half degrees over the most recent 50 years. Moreover, it appears likely that essentially all of this increase results from the human emission of greenhouse gases.

These findings are stronger than those of the Intergovernmental Panel on Climate Change, the United Nations group that defines the scientific and diplomatic consensus on global warming. In its 2007 report, the I.P.C.C. concluded only that most of the warming of the prior 50 years could be attributed to humans. It was possible, according to the I.P.C.C. consensus statement, that the warming before 1956 could be because of changes in solar activity, and that even a substantial part of the more recent warming could be natural."

Men som du ser i det aller første sitatet, så er dette ikke lenger en troverdig forklaring. Med mindre du har lyst til å komme opp med en ny en da.

Kommentar #269

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Garders genistrek

Publisert rundt 7 år siden

@Garder

"Når du kaller dette våset ditt for, ..."linjalmetoden som Garder anbefaler".., da tror jeg ikke du har noen som helst rett til å hevde at det er jeg som er uten skam her."

Linjalmetoden her, slik jeg forstod det, var å legge en linjal i midten av avlesningene for å finne middelverdien. Du mente tydeligvis at man trengte linjal for å lese av den rette streken som viser stigninsraten. Dette er en feil jeg gledelig innrømmer, da den eneste den eksponerer er at jeg nok en gang har overvurdert dine kognitive ferdigheter. Beklager på det dypeste...

Kommentar #270

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Ja hvordan går det med hockeykøllens far?

Publisert rundt 7 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
For mer kan du lese her:

http://en.wikipedia.org/wiki/Hockey_stick_controversy

Fakta er fortsatt fakta.

Er den godeste Michael Mann fremdeles fremdeles opptatt i alskens rettslige prosedyrer?

Siste jeg hørte var at en nær kollega nå hadde kalt hans siste "arbeide" for, ..."a croc of shit".., men det finner vi vel ikke noe om på hyperseriøse Wikipedia, eller hva Ose?

 

Jaja, jeg fant det nå på verdens største nettside på klima da, så her har du det;

http://wattsupwiththat.com/2013/10/21/paleoscientist-manns-recent-work-was-a-crock-of-xxxx/

http://wattsupwiththat.com/2013/10/21/monday-mirthiness-crock-on/

Kommentar #271

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Ja, sterke ord!

Det står 1999 på artiklene som er brukt og 2011 på YouTube innlasting - vet du når innslaget er laget og hvor det står i tid f.eks i forhold til Al Gore sin verdensturne?

Hvis disse grafene tas bokstavelig snakker vi om en tempraturøkning på 0,03/10-år i hele 150-årsperioden fra 1850-2000, med størst varians fra trenden rundt 1950. Regner imidlertid med at disse målingene er mer fagfelle-vurdert i den IPCC-rapporten vi forholder oss til nå, eller?

Kommentar #272

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Sletners "genistrek"

Publisert rundt 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Linjalmetoden her, slik jeg forstod det, var å legge en linjal i midten av avlesningene for å finne middelverdien. Du mente tydeligvis at man trengte linjal for å lese av den rette streken som viser stigninsraten. Dette er en feil jeg gledelig innrømmer, da den eneste den eksponerer er at jeg nok en gang har overvurdert dine kognitive ferdigheter. Beklager på det dypeste...

Slik du forstod det ja... Behøver det kommenteres ytterligere? Nei...

Kommentar #273

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Jada...

Kommentar #274

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Dahlen

Publisert rundt 7 år siden
Eskil Dahlen. Gå til den siterte teksten.
Ja, sterke ord!

Det står 1999 på artiklene som er brukt og 2011 på YouTube innlasting - vet du når innslaget er laget og hvor det står i tid f.eks i forhold til Al Gore sin verdensturne?

Hvis disse grafene tas bokstavelig snakker vi om en tempraturøkning på 0,03/10-år i hele 150-årsperioden fra 1850-2000, med størst varians fra trenden rundt 1950. Regner imidlertid med at disse målingene er mer fagfelle-vurdert i den IPCC-rapporten vi forholder oss til nå, eller?

Jeg vet ikke eksakt tidspunkt for Muller-foredraget Dahlen, men det er all mulig grunn til å være skeptisk til alt som kommer fra IPCC. Og her har jeg en lenke (under) til noen Climategate-sitater der du selv kan lese og vurdere hva disse forskerne driver med bak lukkede dører. Les og døm selv er mitt råd, for du vil snart nok få høre at alle disse forskerne er frikjent for alle anklager om brudd på forskningsetikk. Gjerne med en link til Wikipedia:)

Apropos det vil det være et foredrag i Urbygningen (Domus) på Karl Johan i morgen av den canadiske journalisten Donna Laframboise, som nå "etter ryktene" sies å ha skrevet en ny bok om blant annet nettopp denne offentlige "frikjennelsen". Hennes første bok handlet blant annet om hvordan WWF, Greenpeace, studenter og svært tvilsomme metoder i sterk grad lå til grunn for siste IPCC-rapport. Man kan kanskje si hun der beskrev forskning ved Sletner-metoden? Foredraget begynner 19.15

 

Temperaturtrender

 

Om en ser på eksempelvis 150-års trendlinje i sin helhet vil du se flere ting. For det første at det naturligvis er avvik fra trendlinjen innenfor eller i en trend av global oppvarming, og denne oppvarmingen er det ingen grunn til å bestride.

Deretter ser en at det er et mønster i avvikene, noe en kanskje ser best på temperaturtoppene, men også til en viss grad i bunnene. Og mønsteret her er tidsintervallene, hvor topper og bunner kommer med 60 års mellomrom.

Det morsomme her er at dette mønsteret - av avvik - allerede er beskrevet og sklir rett inn i en annen klimahypotese kalt "Bipolar Seesaw", der polene (nord/syd selvfølgelig) veksler seg imellom med å "smelte" og "fryse til", i nettopp 60 års intervaller. IPCC selv nevner så vidt jeg vet ikke et pip om slik "alternativ" forskning. Forskningen på "Bipolar Seesaw" er utbredt så det er bare å Google.

Videre har vi som sagt en langsiktig trend der vi har global oppvarming, og denne langsiktige trenden har de siste 70-80 år frem mot tusenårsskiftet vært godt understøttet av det vi kaller spesielt sterk solflekk-aktivitet. Heller ikke dette sier IPCC et pip om, selv om det er grundig dokumentert fra solforskere at denne solflekk-aktiviteten i den nevnte perioden har vært den kraftigste på hele 8000 år. Men som sagt, fra IPCC, ikke et pip om det.

Og sist men ikke minst, om en ser på lengste trendlinje og disse intervallene, så ser en kanskje for det første at temperaturen - syklisk - muligens nå står for fall, da vi hadde topper både i 1880 og i 1940, og sannsynligvis også har en topp i år 2000, og alt dette med et nærmest perfekt intervall på 60 år. Noe som forøvrig også stemmer godt med snart to hele tiår med den observerte "stillstand" i globale temperaturer. Og helt til sist så ser en også at siste og mye omtalte "febertopp" i globale temperaturer knapt er utenfor et helt standard avvik. Og det er kanskje det morsomste med hele grafen:)

 

Forskersitater her;

http://blogs.news.com.au/heraldsun/andrewbolt/index.php/heraldsun/comments/column_the_warming_conspiracys_most_damning_emails/

 

 

 

Kommentar #275

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Krangle i en bøtte Ose

Publisert rundt 7 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
Så nå var ikke Muller så viktig lenger? Kan sitere det han skriver om soleffektene dine:

Jeg vet godt hvor Muller står i klimadebatten, og det har jeg allerede opplyst om. Ellers er det bare hyggelig at du nå også mener han er mer slagkraftig enn Wikipedia og andre Donald-blader.

Men når det gjelder din oppfordring til klima-krangel så tror jeg jeg må avstå til du kommer opp med noe substans og ikke bare det første og beste du kommer på. Gå å krangle i en bøtte i mellomtiden du Ose...

 

Kommentar #276

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

20 grader varmere på Svalbard

Publisert rundt 7 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.
Har du en kilde til disse 10 gradene? Det høyeste jeg har funnet frem til er 4 grader de siste 500 000 år.

Jeg så det på et dokumentarprogram på Nrk for et par-tre år siden.  Å kunne dokumentere det mer enn det kan jeg ikke.  Det gjaldt målinger foretatt av iskjerner tatt i isødet på Sørpolen og andre undersøkelser.  

Nedenfor siterer jeg fra prøver tatt fra Svalbard - som er dokumentert av forskning.no.  Spørsmålet om hvor varmt det var da de store istidene sluttet og alle isbreene smeltet, har ingen svar på.

Olje, kull og gassforekomster i Nordsjøen, Barentshavet og kull på Svalbard viser også at det, slik jeg forstår, at det har vært jungel på alle disse stedene.  Noe må jo alt dette komme av.   Så det ser ut som om klimaet og tempraturer varier noe voldsomt.

Det er store variasjoner i tempraturene på jorden.  Naturlige svingninger.  Men jeg er absolutt ingen ekspert. Så langt i fra.  

Jeg bare viderebringer det jeg har lest og lært meg noe om. 

Forskning.no skriver følgende:

"20 grader varmere om vinteren på Svalbard under Vikingtiden enn på midten av 1800-tallet!

Her er fra Forskning.no i dag, en sak de har plassert utenfor klima- og miljøbolken:

Det siste årtusenet har den gjennomsnittlige vintertemperaturen i Longyearbyen variert fra minus 5 grader rundt år 1000 til minus 25 grader rundt år 1850. Temperaturen i Vardø varierte fra 1 kuldegrad rundt år 1000 til 10 kuldegrader rundt år 1850.

– Historiene om hvor kaldt det var på Svalbard under fangstepoken på 1800-tallet er ikke overdrevne. Da må det ha vært virkelig iskaldt å oppholde seg på Svalbard om vinteren, sier Elisabeth Isaksson.

Sammen med forskerkolleger har hun brukt iskjerner fra tre Svalbard-isbreer til å fastslå vintertemperaturen i Longyearbyen og Vadsø gjennom tusen år."
Sitat slutt.

 

Tenk at media, enkelte klima"forskere" og andre bruker slutten av denne ekstreme kuldeperioden som starttidspunkt for dagens temperaturserier! Greit nok at tidspunktet sammenfaller med utviklingen av rimelig gode temperaturserier for mange av de vestlige land, men da burde det vært kommentert. Det er slett ikke noe unormalt eller "totalt uforutsett" ved dagens temperaturvariasjoner. Det eneste "unormale" var Den lille istid. Jeg tror vi alle skal være ytterst takknemlige for at den forferdelige tidsepoken er over. Vi får alle krysse det vi har av fingre for at verden ikke blir kastet ut i et slikt kuldehelvete igjen i nær fremtid.

Denne saken er nok en påminnelse om hvor uhyre viktig det var for det IPCC-tro paleoklimatologi-miljøet å konstruere Hockeykølla.

Kommentar #277

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Sol og skyer skaper klima

Publisert rundt 7 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Nedenfor siterer jeg fra prøver tatt fra Svalbard - som er dokumentert av forskning.no. Spørsmålet om hvor varmt det var da de store istidene sluttet og alle isbreene smeltet, har ingen svar på.

Den som er nærmest svaret på dette i dag er den danske professoren Henrik Svensmark, med sin teori om skydannelse og vekselspillet mellom sol og skydekke. I den anledning er det verdt å merke seg at "vår egen" klimaforsker Rasmus Benestad ble headhuntet av IPCC-forskere nettopp fordi han var "anti-Svensmark", som dokumentert i Climategate. Ingen plass for motstand der altså.

Her en dokumentar om Henrik Svensmarks forskning, kalt "The Cloud Mystery", som forklarer temperaturer, varmeperioder og istider for millioner av år i vår fortid.

http://www.youtube.com/watch?v=ANMTPF1blpQ

Kommentar #278

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hockey_stick_controversy

Er ikke lett å henge med i svingene her :-)

Leste igjennom og mener å se to store svakheter.

Det ene er overgangen fra tidlige proxyer (MBH99) til reelle målinger de siste 100 år som ikke er veldig godt forklart når det gjelder hvordan usikkerhet er håndtert. Hvis proxyene er uavhengige av det absolutte målet for temperatur, bør det være proxyenes evne til forutsi videre trend som bør være veilendende, ikke hvordan de kan tilpasses faktiske målinger. Spesielt uheldig mener jeg dette er ift. at selve hockey-sticken kommer ut av nettopp denne koblingen.

Det andre er at tilnærmingen til problemstillingen virker å være ganske snever og dominert av svært få aktører de siste 15-20 år. Når en betrakter et så prematurt fagområde fra utsiden, er det uvant at det ikke etableres nye forklaringsmetoder som kan fange opp observasjonene vi gjør på en vel så bra måte.

Synes altså ikke artikkelen er sylskarp selv om det tilsynelatende gjøres rede for at den jobben som er gjort så langt holder faglig mål.

Kommentar #279

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Det morsomme her er at dette mønsteret - av avvik - allerede er beskrevet og sklir rett inn i en annen klimahypotese kalt "Bipolar Seesaw", der polene (nord/syd selvfølgelig) veksler seg imellom med å "smelte" og "fryse til", i nettopp 60 års intervaller. IPCC selv nevner så vidt jeg vet ikke et pip om slik "alternativ" forskning. Forskningen på "Bipolar Seesaw" er utbredt så det er bare å Google.

Liker deg best når du får opp nye elementer i debatten!

Kommentar #280

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Kommentar #281

Eskil Dahlen

0 innlegg  694 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

:-)

Som sagt tidligere er vel jeg, like lite som de fleste andre, ikke i mot å ta tak i litt mer lokale og greit dokumenterte utfordringer. Jeg er vel mer usikker på om den gjengen som er samlet fra Norge i Poznan er de som kan bidra mest til det.

Kommentar #282

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

@Eskil

Det kan nok være riktig. Veldig lite kommer ut av disse møtene er min oppfatning...

Kommentar #283

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

En bedre verden?

Publisert rundt 7 år siden

Sletner tar det i sin # 280 for gitt at såkalte klimatiltak vil skape en bedre verden, selvfølgelig også det uten noen som helst underliggende dokumentasjon. Har han latt det gå sport i å være komplett substansløs?

Her er dog hva FNs matekspert mente om et bestemt klimatiltak allerede i 2007;

 

..."UN Expert Calls Biofuel 'Crime Against Humanity'"...

 

 

http://www.livescience.com/4692-expert-calls-biofuel-crime-humanity.html

 

Kommentar #284

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Ingen kommentar Sletner?

Publisert rundt 7 år siden

"What if it`s a big hoax and we make millions starve for nothing?"

Kommentar #285

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Modellprediksjon av globale temperaturer

Publisert rundt 7 år siden

Matematisk modell av trenden for globale temperaturer forutser nesten ingen temperaturøkning for det 21. århundre, og falsifiserer Sletner og IPCCs forsøk på "frihåndstolkning" av 150 års grafen. Min uthevelse;

 

..."In contrast to the 20th century, from Figure 3, there will be nearly no change in GMTA in the 21st century. This is because the century started when the oscillating anomaly was at its maximum near 2000 with GMTA of 0.48 deg C and will end when it is at its minimum near 2090 with GMTA of 0.41 deg C, giving a negligible change in GMTA of 0.41-0.48=-0.07 deg C. This negligible change in GMTA is due to the rare events of two global cooling phases of 0.42 deg C each but only one warming phase of 0.77 deg C occurring in the 21st century, giving the negligible change in GMTA of 0.77-2*0.42=-0.07 deg C. Note that this little change in GMTA for the 21st century is identical to that from 1880 to 1970, which makes the global warming from 1970 to 2000 by 0.77 deg C appear to be abnormally high.

If the period for a century had been 120 years, we wouldn’t have this conundrum of nearly 1 deg C warming in the 20th century but nearly none in the next!"...

 

Girma Orssengo, B. Tech, MASc, PhD

 

 

http://wattsupwiththat.com/2010/04/25/predictions-of-global-mean-temperatures-ipcc-projections/

 

 

Kommentar #286

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Profeten Garder

Publisert rundt 7 år siden

"Matematisk modell av trenden for globale temperaturer forutser nesten ingen temperaturøkning for det 21. århundre, og falsifiserer Sletner og IPCCs forsøk på "frihåndstolkning" av 150 års grafen."

Legg merke til at det nå er "Sletner og IPCC" der det tidligere var Sletner som ikke forstod IPCC. Godt å se en innrømmelse, om enn indirekte. Man får plukke med seg det man kan fra en så uhøflig og grinete type som Garder.

I forhold til biodrivstoff så er jeg langt på vei enig i at det er en videreføring av en fossil tankegang (no pun intended!) som vi nok må legge av oss. Å lage drivstoff av matplanter er i mange tilfeller tullete, selv om det også kan forsvares i andre tilfeller og i begrenset omfang. For eksempel er det slik at transport av mat verden rundt ikke alltid er mulig, og ei heller en langsiktig løsning. Elefanten i rommet er jo til enhver tid, og nærmest for ethvert problem, mengden mennesker på planeten. Dette må på agendaen, jo før jo heller.

Dette sagt, så har Garder ikke noen rød tråd som går gjennom sine sitater og påstander. Eller rettere sagt, han plukker frem ulike påstander, gjerne mer eller mindre ute av kontekst, og lager en rød tråd; Alle har feil, og det finnes ingen tegn på at noe kan være galt. Årsaken? Fordi det selvfølgelig er mulig å pusle sammen et slikt bilde hvis man ikke tar med alle faktorer og kilder. Selv de som er mest bekymret for global oppvarming åpner jo for at de kan ta feil. Poenget er hva man bør gjøre når det er svært mulig at det ikke er feil.

Garder har således en religiøs tilnærmelse til problemet; han vet nemlig at det ikke foregår en menneskeskapt oppvarming. Profeten Garder har talt, så det er bare å bøye hodet i gudfryktighet...

Kommentar #287

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Sletner vs IPCC

Publisert rundt 7 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
Legg merke til at det nå er "Sletner og IPCC" der det tidligere var Sletner som ikke forstod IPCC. Godt å se en innrømmelse, om enn indirekte. Man får plukke med seg det man kan fra en så uhøflig og grinete type som Garder.

Jeg forstår godt at Sletner ikke klarer å se de faktorer her som gjør at både han og IPCC tar feil, samt at han også klarer kunststykket å ta feil av IPCC, for det blir nok litt for mange baller i luften på en gang. Men vi får vel redegjøre igjen, i det som (i en perfekt verden) burde bli for aller siste gang.

IPCC hevder altså selv at mesteparten av den globale oppvarmingen siden 1950 er menneskeskapt, mens Sletner her tar en real "avstikker" fra IPCC, og sier at mesteparten av all oppvarmingen de siste 150 år er menneskeskapt. Allerede her burde vel Sletner se skriften på veggen, lukte kaffen og høre bjellene ringe, men nei, og her føler jeg vel det behøves et helt team av klimaforskere som jobber døgnkontinuerlig over en årrekke og bare snakker med Sletner for å fortelle ham at hans syn avviker kraftig fra IPCCs offisielle syn, som beskrevet i deres rapporter. Tror jeg det vil hjelpe? Nei.

Når det så gjelder IPCCs eget syn på dette - som beskrevet over - så er det altså ingen kontradiksjon for meg å si at Sletner her tar feil av IPCC, samt at IPCC selv også tar feil. At Sletner derimot ser dette som en innrømmelse på at IPCC dermed har rett, må jeg nødvendigvis se som en stor intellektuell svakhet hos Sletner, som går på hans manglende evne til å se selv en smule komplekse oppstillinger av argumenter. Og når hans fatteevne altså stopper allerede på dette nivået sier det seg selv at han neppe er egnet til annet enn utveksling av rene høflighetsfraser i samtaler om været. Er det muligens derfor han nå synes å ville dreie samtalen over i et slikt spor? Og om det er hans ønske burde han da ikke gå gjennom sine egne overskrifter og skriverier i tråden først?

Klimadebatten med Sletner er her selvfølgelig kun et artig sidespor og en blindvei, og for å forstå seg på IPCC bør man selvfølgelig forholde seg til hva IPCC selv sier og ikke hva klimaentusiast og "tolkningsekspert" Sletner mener at IPCC mener. Og det IPCC både skriver, sier og mener er altså at mesteparten av den globale oppvarmingen siden 1950 er menneskeskapt. Dette er hva jeg faktisk argumenterer imot.

Det er flere grunner til at IPCC tar feil i dette spørsmålet, men den kanskje aller mest innlysende årsaken er deres politisk pålagte mandat, som sier at IPCC kun skal forske på menneskeskapt global oppvarming, eller egentlig menneskeskapte klimaendringer, enten menneskets påvirkning da resulterer i global oppvarming eller global nedkjøling. Eller andre klimaendringer, som oversvømmelser, orkaner med videre.

IPCC som forskningsinstitusjon er altså fra dag en svinebundet på hender og føtter, og bedriver altså ikke det vi kaller fri og dermed sunn forskning, hvor mandatet for de endelige forskningsresultatene ikke er gitt på forhånd. Et korrekt og langt sunnere forskningsmandat for IPCC ville således vært at de skulle forske på alle årsaker til klimaendringer, og ikke bare de menneskeskapte. Og det tror jeg bestemt ville påvirket forskningen i en langt mer riktig retning.

Slike politisk pålagte forskningsmandat er ikke noe nytt i verdenshistorien, og her kan nevnes både Stalins biologi, kalt Lysenkoismen, og vi kan nevne Hitlers raseteorier, hvor begge under sine regimer oppnådde status som det vi i dag kjenner som "konsensusvitenskap". Hitler og Stalin la hver for seg føringene, og forskerne hang seg så bare på om de ønsket jobber. Så også med IPCC og deres "sfære" av grønne og miljøaktivistiske forskere og "rapporter", som den canadiske journalisten Donna Laframboise har dokumentert er sterkt influert av Greenpeace og WWF.

Så, burde vi da stole på slike som Greenpeace eller MDG og WWFs Rasmus Hansson, og den vitenskap han og hans meningsfeller da klarer å oppdrive for oss? Vitenskap som under sitt politiske mandat synes å passe som hånd i hanske med alle deres politiske visjoner? Eller burde vi ta dette med en klype salt, og gå gjennom forskningen på egenhånd, og selv se hva den sier og ikke sier?

Hadde det ikke vært for alle kontroversene, eller alle de nå i overkant av etthundre forskningsskandalene, og alle avsløringene, eller alle de ville påstandene som aldri har eller noensinne hadde en sjanse til å materialisere seg, så tror jeg at også jeg ville ha stolt på dette. Og jeg ville sikkert også stolt på alle konsensusundersøkelsene, som i ettertid har vist seg å være det reneste sludder. Men det er rett og slett blitt for mange slike røyksignaler som sier ingen røyk uten ild, og derfor stoler jeg ikke lenger på noe som helst fra IPCC.

Climate-gate og all korrespondansen disse forskerne imellom avslører - blant annet - et forskningsetisk komplett lavmål, der forskerne går langt utenfor sitt mandat og utøver press på både publikasjoner og andre forskningsinstitusjoner, samt at de samarbeider med enkelte medier. Alt for at deres egen forskning skal vinne frem, og da på bekostning av all annen forskning på naturlige årsaker til klimaendringer. Og hvor i deres politiske mandat finner vi så legitimiteten for en slik framferd?

Vi finner ikke et slikt mandat noen steder selvfølgelig, derimot finner vi det i politiske partiprogrammer, eller det vi kan kalle deres "ønskelister" for hvordan vår verden skal se ut for at miljøorganisasjoner eller partier med et sterkt ønske om å kvitte seg med alle våre fossile og forurensende energikilder skal kunne kalle sin politikk for både "kunnskapsbasert" og dermed like nødvendig å gjennomføre. Noe den altså slett ikke er.

Selv her i landet har vi eksempler på at forskere har blitt håndplukket av IPCC fordi de allerede hadde et bestemt syn, og dermed kunne brukes i nyttig tjeneste for det disse forskerne seg imellom kaller "saken", altså det vi her aner er "kampen" mot fossile og forurensende energikilder, og dermed mot all forskning på de naturlige årsaker til klimaendringer, slik tilfellet var med Rasmus Benestad, og hans syn på den danske professoren Henrik Svensmarks forskning på sol og skyer som våre aller viktigste klimadrivere. Rasmus Benestad var ifølge IPCCs forskersfære "anti-Svensmark", og bare av den grunn også sett som nyttig, noe vi kan lese oss til i korrespondansen fra Climate-gate.

Så med alt vi vet, og alt som etterhvert er avslørt, er det altså ingen som helst grunn til å stole på IPCC, derimot er det all mulig grunn til også å gi et politisk mandat til de forskere som fremdeles forsker på alle, inkludert naturlige, årsaker til klimaendringer. For vi vil vel ikke ende opp som et Hitlersk eller Stalinistisk forskningsregime? Eller kanskje er vi der allerede?

Kommentar #288

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Kommentar #289

Eivind Sletner

8 innlegg  3052 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere