Gunnar Opheim

142

Tradisjonelt?

Publisert: 7. mar 2010

I dag er det mange som forsvarer sin tro med å si at tradisjonene skal telle for hva en gjør i sin tro. Det blir nokså vanskelig å forstå hvor Gud er i deres liv da. For å vinkle og slik se på noen bibeltekster som viser til det motsatte ser vi følgende:

 • Joh 17:17 Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet.

Johannes ord her utelukker at tradisjonen har noen som helst del i helliggjørelsen. Det sier seg selv at man ikke blir rettferdiggjort av tradsjonen.

 • 2Tim 3:16 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,

Her ser vi at rettferdggjørelsen kommer av Guds ord.

 • Joh 5:39 Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem - og disse er det som vitner om meg.

Vi ser at i Guds ord finner vi hvem Jesus er.

 • 2Tim 2:15 Legg vinn på å kunne framstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som på rett måte utdeler sannhetens ord.

Vi ser at Guds ord skal deles med menneskene rundt seg og at det liv en lever er i henhold til Guds ord.

 • Joh 16:7-13
  Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.

  Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:
  Om synd, fordi de ikke tror på meg.
  Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger.
  Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.
  Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.
  Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

Det er DHÅ, Talsmannen som er vår guide og Han står over all tradisjon. Det er egentlig merkelig at tradisjon blir forsvart i de kristne kretser for ett sant religiøst liv må nødvendigvis ha Gud med seg i det daglige liv.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

RE: Tradisjonelt?

Publisert over 10 år siden
07.03.10 kl. 15:11 skrev Leif Gunnar Opheim:

I dag er det mange som forsvarer sin tro med å si at tradisjonene skal telle for hva en gjør i sin tro. Det blir nokså vanskelig å forstå hvor Gud er i deres liv da. For å vinkle og slik se på noen bibeltekster som viser til det motsatte ser vi følgende:

Joh 17:17 Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet.

Johannes ord her utelukker at tradisjonen har noen som helst del i helliggjørelsen. Det sier seg selv at man ikke blir rettferdiggjort av tradsjonen.

2Tim 3:16 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,

Her ser vi at rettferdggjørelsen kommer av Guds ord.

Joh 5:39 Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem - og disse er det som vitner om meg.

Vi ser at i Guds ord finner vi hvem Jesus er.

2Tim 2:15 Legg vinn på å kunne framstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som på rett måte utdeler sannhetens ord.

Vi ser at Guds ord skal deles med menneskene rundt seg og at det liv en lever er i henhold til Guds ord.

Joh 16:7-13Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:Om synd, fordi de ikke tror på meg.Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger.Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

Det er DHÅ, Talsmannen som er vår guide og Han står over all tradisjon. Det er egentlig merkelig at tradisjon blir forsvart i de kristne kretser for ett sant religiøst liv må nødvendigvis ha Gud med seg i det daglige liv.

Først noen ord om helliggjørelsen i Rom.6.19: Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av at deres kjødelige skrøpelighet. For liksom dere før bød fram deres lemmer til tjeneste for urenheten og lovløsheten som fører til lovløshet - så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten - det fører til helliggjørelse - - Rom.6.22: Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.

Om tradisjoner sier skriften i Kol.2.8: Se til at ingen får fanget dere med visdomslære* og tomt bedrag**, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom***, og ikke etter Kristus. Henv. Matt.15.9: Men de dyrker meg forgjeves idet de kommer med lærdommer som er menneskebud. Rom.16.18:For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord ord dårer de hjertene til de godtroende.

* Ef.5.6: La ingen bedra dere med tomme ord! For det er jo på grunn av disse ting at Guds vrede kommer over vantroens barn. ** Matt.15.9 lærdommer som ikke er menneskebud, Jes.29.13: Og Herren sier: Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et menneskebud som de har lært. - Matt.7.7: Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg sine lærdommer som er menneskebud. v8: De forlater Guds bud og holder fast på mennerskers forskrifter! ): Heb.11.22: Ved tro tenkte Josef før han døde, på Israels barns utgang, og han gav forskrifter om hva de skulle gjøre med hans ben. (hev. 1.M.50.24-25)

Kommentar #2

Ann Christin Eriksen

3 innlegg  770 kommentarer

RE: RE: Tradisjonelt?

Publisert over 10 år siden
07.03.10 kl. 16:09 skrev Kjell Kristensen:07.03.10 kl. 15:11 skrev Leif Gunnar Opheim:

I dag er det mange som forsvarer sin tro med å si at tradisjonene skal telle for hva en gjør i sin tro. Det blir nokså vanskelig å forstå hvor Gud er i deres liv da. For å vinkle og slik se på noen bibeltekster som viser til det motsatte ser vi følgende:

Joh 17:17 Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet.

Johannes ord her utelukker at tradisjonen har noen som helst del i helliggjørelsen. Det sier seg selv at man ikke blir rettferdiggjort av tradsjonen.

2Tim 3:16 Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,

Her ser vi at rettferdggjørelsen kommer av Guds ord.

Joh 5:39 Dere gransker Skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem - og disse er det som vitner om meg.

Vi ser at i Guds ord finner vi hvem Jesus er.

2Tim 2:15 Legg vinn på å kunne framstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som på rett måte utdeler sannhetens ord.

Vi ser at Guds ord skal deles med menneskene rundt seg og at det liv en lever er i henhold til Guds ord.

Joh 16:7-13Men jeg sier dere sannheten: Det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere.Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:Om synd, fordi de ikke tror på meg.Om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger.Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

Det er DHÅ, Talsmannen som er vår guide og Han står over all tradisjon. Det er egentlig merkelig at tradisjon blir forsvart i de kristne kretser for ett sant religiøst liv må nødvendigvis ha Gud med seg i det daglige liv.

Først noen ord om helliggjørelsen i Rom.6.19: Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av at deres kjødelige skrøpelighet. For liksom dere før bød fram deres lemmer til tjeneste for urenheten og lovløsheten som fører til lovløshet - så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten - det fører til helliggjørelse - - Rom.6.22: Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.

Om tradisjoner sier skriften i Kol.2.8: Se til at ingen får fanget dere med visdomslære* og tomt bedrag**, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom***, og ikke etter Kristus. Henv. Matt.15.9: Men de dyrker meg forgjeves idet de kommer med lærdommer som er menneskebud. Rom.16.18:For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord ord dårer de hjertene til de godtroende.

* Ef.5.6: La ingen bedra dere med tomme ord! For det er jo på grunn av disse ting at Guds vrede kommer over vantroens barn. ** Matt.15.9 lærdommer som ikke er menneskebud, Jes.29.13: Og Herren sier: Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et menneskebud som de har lært. - Matt.7.7: Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg sine lærdommer som er menneskebud. v8: De forlater Guds bud og holder fast på mennerskers forskrifter! ): Heb.11.22: Ved tro tenkte Josef før han døde, på Israels barns utgang, og han gav forskrifter om hva de skulle gjøre med hans ben. (hev. 1.M.50.24-25)

 Ja, hvem er det som underviser menneskebud da?

Matt 15,3-6 Han svarte med å si til dem: Hvorfor bryter dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter? 

For de vasker ikke hendene når de spiser brød.

Han svarte med å si til dem: Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter?

For Gud har befalt og sagt, hedre din far og din mor og den som forbanner far eller mor skal sannelig dø

Men dere sier: Den som sier til sin far eller mor: Den hjelpen dere skulle ha fått av meg, er en gave til Gud

Så trenger han ikke ære sin far eller mor. Slik har dere satt Guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter.

7 Hyklere! Jesaia profeterte rett om dere da han sa:

8 Dette folket kommer nær Meg med sin munns tale og ærer Meg med sine lepper, men deres hjerte er langt borte fra Meg.

9 Og forgjeves tilber de meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

121 innlegg  13843 kommentarer

RE: RE: RE: Tradisjonelt?

Publisert over 10 år siden
07.03.10 kl. 18:05 skrev Christin Eriksen:07.03.10 kl. 16:09 skrev Kjell Kristensen:

Først noen ord om helliggjørelsen i Rom.6.19: Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av at deres kjødelige skrøpelighet. For liksom dere før bød fram deres lemmer til tjeneste for urenheten og lovløsheten som fører til lovløshet - så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten - det fører til helliggjørelse - - Rom.6.22: Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv.

Om tradisjoner sier skriften i Kol.2.8: Se til at ingen får fanget dere med visdomslære* og tomt bedrag**, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom***, og ikke etter Kristus. Henv. Matt.15.9: Men de dyrker meg forgjeves idet de kommer med lærdommer som er menneskebud. Rom.16.18:For disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Og ved sine fagre og smigrende ord ord dårer de hjertene til de godtroende.

* Ef.5.6: La ingen bedra dere med tomme ord! For det er jo på grunn av disse ting at Guds vrede kommer over vantroens barn. ** Matt.15.9 lærdommer som ikke er menneskebud, Jes.29.13: Og Herren sier: Fordi dette folket holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et menneskebud som de har lært. - Matt.7.7: Forgjeves dyrker de meg, for de lærer fra seg sine lærdommer som er menneskebud. v8: De forlater Guds bud og holder fast på mennerskers forskrifter! ): Heb.11.22: Ved tro tenkte Josef før han døde, på Israels barns utgang, og han gav forskrifter om hva de skulle gjøre med hans ben. (hev. 1.M.50.24-25)

 Ja, hvem er det som underviser menneskebud da?

Matt 15,3-6 Han svarte med å si til dem: Hvorfor bryter dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter? 

For de vasker ikke hendene når de spiser brød.

Han svarte med å si til dem: Hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter?

For Gud har befalt og sagt, hedre din far og din mor og den som forbanner far eller mor skal sannelig dø

Men dere sier: Den som sier til sin far eller mor: Den hjelpen dere skulle ha fått av meg, er en gave til Gud

Så trenger han ikke ære sin far eller mor. Slik har dere satt Guds bud ut av kraft ved deres egne forskrifter.

7 Hyklere! Jesaia profeterte rett om dere da han sa:

8 Dette folket kommer nær Meg med sin munns tale og ærer Meg med sine lepper, men deres hjerte er langt borte fra Meg.

9 Og forgjeves tilber de meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.

 Du må nok vente en stund til vil jeg tro. Hvis du slår opp på Jes.29 og leser hele kappittelet vil du få vite hvilket folk det dreier seg om.

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 2925 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
7 dager siden / 1196 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1171 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
13 dager siden / 861 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
5 dager siden / 745 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
5 dager siden / 578 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
17 dager siden / 550 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
2 måneder siden / 492 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere