Mohamed Abdishazan

32

Fundamentalismens ofre og motstandere

"Alt ser annerledes når du har sett ordet dø foran navnet ditt.", skriver den amerikanske jusprofessoren Karima Bennoune.

Publisert: 10. nov 2013

I årevis har vi hørt i media og i debatter det samme utsagnet. Hvorfor går ikke muslimer ut og demonstrerer mot ondskapen og faenskapen som skjer i religonens navn? Hvorfor er de så stille? Bennoune spør: "Hvor godt har vi lyttet?"

Karima Bennoune er en amerikansk jusprofessor av algerisk opphav. Bennoune er en menneskerettsaktivist og styremedlem i den feministiske organisasjonen WLUML. Bennoune regner seg selv som en agnostiker og kulturell-muslim. Hun anerkjenner den kulturelle og spirituelle arven fra islam. Dette er en av grunnene til at hun anser fundamentalismen skadelig for de troende og religionen. Fundamentalismen frarøver mennesker deres frihet.

I nesten 400 sider med vitneskildringer blir leseren tatt gjennom en verdensomfattende reise i Your Fatwa Does Not Apply Here. Bennoune har reist til over 20 land. Hun har intervjuet godt over 200 personer med muslimsk bakgrunn under denne reisen. Hun har reist til land (og områder) som Mali, Dagestan, Pakistan, Tyrkia og Algerie - for å nevne noen få.

Bennoune begynner med å fortelle om den første gang hennes familie ble truet av fundamentalister. Det var under den algeriske borgerkrigen. Faren hennes, den frittalende sosiologen Mahfound Bennoune havnet i dødslista til GIA. Terrororganisasjonen GIA herjet i Algeria under 90-tallet. Under den algeriske borgerkrigen som varte fra 1991 til 2002 mistet ca 150 000 mennesker livet. Bennoune og andre har i ettertid kalte de systematiske attentatene på algeriske (majoriteten av dem sekulære) intellektuelle for "intellectocide". 

Bennoune har i hennes nye bok Your Fatwa Does Not Apply Here skrevet en
viktig og enestående bok hvor vitneskildringer er sentrale. Men hvor det overordnede budskapet er internasjonal solidaritet.

I boka blir leseren kjent med mennesker som er fortroppen i kampen mot den religiøse og ideologiske fundamentalismen i deres samfunn. Vi møter på mennesker fra alle lag i samfunnet. Advokater, kunstere, journalister, forfattere, husmødre. Kvinner og menn. Gamle og unge. Folk som har merket ekstremismen på kroppen men som fortsetter kampen, for eksempel en rullestol-bruker i Algerie som er en aktiv menneskerettsaktivist. 

Bennoune har intervjuet sudanske feminister som risikerer å bli pisket fordi de ikke var sømmelig kledd ifølge det statlige moralpolitiet. Unge iranere som tolker og bruker opplysningsfilosofen Spinoza i deres motstand mot fundamentalismen. Afghanske feminister som på tross av å leve i et sterkt patriakalsk samfunn organiserer 8.mars demonstrasjoner i Kabul.

Vi møter Mariam Bashir - Afghanistans eneste kvinnelige statsdvokat som har over 20 livvakter. Og som på tross av at det har vært flere attentatforsøk mot henne fortsetter jobben - som hun selv sier er "for det afghanske folket".

På tross av trusler fra islamistiske terrorister fortsetter den pakistanske teater-direktøren Faizan Peerzada å sette opp dramastykker til glede for sivilbefolkningen i Lahore. Barnefamilier, unge og gamle møter opp - selv om faren for å bli utsatt for vold fra ekstremister som ønsker å drepe kunsten og kreativiteten ved å drepe uskyldige mennesker - er tilstede.

                                                   ---------

Det menneskene som Bennoune presenterer i boken har til felles er at de representerer en stemme som er nærmest ikke-eksisterende i islam-debatten vi har i Norge (eller Vesten generelt). Bennoune skriver at grunnen til dette er ikke bare fordi fundamentalister er høylytte. Men fordi vestlig media er flink til å gi dem plattform - på bekostning av de frihetselskende og demokrativennlige stemmene.

På grunn av den konstante offerrollen fra selverklærte og såkalte moderate muslimske ledere forsvinner disse viktige og genuine stemmene. De forsvinner i mengden av intetsigende debatter, i rasismebeskyldningene, i kulturrelativismen, i den evinnelige påpekningen av selvfølgeligheter, i dyrkingen av de lave forventningers rasisme, i gaulingen til høyreekstremister og venstrevridde apologeter for tulleord som islamofobi.

Til og med når disse stemmene blir truet og angrepet i gater i Skandinavia - gater som er nær oss skjønner ikke mange av oss at det er et mønster tilstede og ikke snakk om isolerte enkelthendelser. Mange av oss lærer dermed ingenting av disse hendelsene. Uenighet kan vi fint leve med - vold og trusler kan vi ikke.

Det andre disse menneskene har til felles er at samtlige har muslimsk bakgrunn. De er interne kritikere - motstandere som ikke ønsker å overgi deres frihet, samfunn og religion til fundamentalistene. Fundamentalistene skal ikke ha monopol. Disse stemmene er den gode siden i den muslimske kulturkampen. Det skulle bare mangle at vi vet om deres eksistens.

Bennoune er for ørig tydelig når hun skriver "muslim heritage" - fordi dette er en heterogen gruppe. I denne gruppen har man alt fra folk som er praktiserende muslimer til de som er som Bennoune - "gjennomgående" sekulære og ikke-praktiserende.

                                                        ---------

Det er sjeldent jeg ser på Skavlan, men den 25.10.2013 var unntaket. Da fikk Skavlan besøk av den unge afghanske aktivisten Malala Yousafzai. Noe av det som satt seg fast i mitt minne var noe Malala sa under intervjuet. Det var hva Malala svarte når folk fra sivilbefolkningen i Swat-dalen spurte: "Hvorfor vil du ikke heller være taus om Talibans herjing? Når det er terrorister overalt (...) kommer de til å drepe dere:" Hva var den unge Malalas svar? (...) det er bra å si ifra og så bli drept. Det er det jeg velger." Dette valget førte nesten til at Malala mistet livet ifjor.

Det var noe lignende den algeriske forfatteren og journalisten Tahar Djaout sa for over 20 år siden. "Taushet er død, hvis du er stille, dør du, og hvis du snakker, dør du. Velg da å snakke og dø."  Djaout var en uredd forfatter som forsvarte ytringsfriheten og sekularismen i sine utallige artikler og bøker. Han ble drept av GIA i 1993, utenfor sitt eget hjem.

Malala har blitt et viktig symbol for mange mennesker. Alle (med visse unntak - noen konspiratoriske landsmenn av hennes) har tatt den unge jentas budskap til seg. Fra Dronning Elizabeth til Barack Obama. Men spørsmålet er hvorvidt alle ser at Malalas engasjement ikke handler bare om retten til utdanning for jenter (og kvinner), men er også en del av den globale motstanden mot fundamentalismen som Bennoune skriver om. En reaksjon mot en ideologi som vil heller se skolejenter forgiftet enn at de skal sitte foran skolebenken og få seg en utdanning som vil komme dem og samfunnet til gode.

Mange av disse menneskene (inkludert Malala) kan fort og feilaktig bli framstilt som ofre og ikke det det egentlig er: en gruppe frittalende mennesker med muslimsk bakgrunn som kjemper mot en menneskehatende ideologi.

Vi må aldri tro at disse menneskene er ene og alene ofre. Deres fortellinger bør være en wake up call for alle oss. Solidaritet med disse menneskene er mye viktigere enn at vi skal bagatellisere og forstå-oss-ihjel på totalitære banditter som Aftenpostens Inger Anne Olsen gjør her.

De som fortsatt har en vane med å bagatellisere bør notere seg den danske islamforskeren Mehdi Mozzafari hovedbudskapet i hans nyeste bok: "Islamismen er i ideologisk slekt med fascismen, kommunismen og nazismen. Det er den orientalske totalitarismen." Vi ville aldri bagatellisert den oksidentalistiske totalitarismen, hvorfor den orientalske?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Abdishazan

Publisert nesten 7 år siden

Takk for et opplysende, interessant og tankevekkende innlegg.

Kommentar #2

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Det er noe skrivefeil i teksten fordi REDIGERINGSTIDA er bare 30 min!

Det skal stå: denne siden er den progressive siden. Det skal stå patriarkalske.

Takk OJ! :)

Kommentar #3

John Skognes

0 innlegg  64 kommentarer

Jihad

Publisert nesten 7 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
Mange av disse menneskene (inkludert Malala) kan fort og feilaktig bli framstilt som ofre og ikke det det egentlig er: en gruppe frittalende mennesker med muslimsk bakgrunn som kjemper mot en menneskehatende ideologi.

Takk for det du skriver og for at du skriver det her på VD, Abdishazan.

Under intervjuet med Malala la jeg merke til noe annet også. Hun kalte nemlig sin pasifistiske kamp mot Taliban for Jihad. Kanskje det kan få noen til å ta seg bryet med å undersøke nærmere hva dette ordet også kan bety?

Kommentar #4

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Godt og opplysande innlegg!

Kommentar #5

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Høyttenking

Publisert nesten 7 år siden

Før i tiden var det slik at regjeringen hadde  avgjørende innflytelse på hvem som skulle bli prest eller  prost,  biskop eller bispinne her i landet.  Etter nyordningen har kirken selv fått mere makt.  Men så er den da blitt  kraftig og evigvarende reformert.  Likevel er det slik at de ymse religiøse grupperinger er avhengige av statlige midler. Fortsatt burde det være slik at staten fikk  et ord med i laget som vederlag for ytelsene, i form av å kunne peke ut egnede rådskandidater som kunne bidra til å reformere islam slik kirken er blitt modernisert.  Jeg tror Mohamed Abdishazan ville blitt en utmerket mann i Norsk Islamsk Råd.  Om han selv hadde villet - og blitt akseptert. 

Kommentar #6

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Kudos.

Publisert nesten 7 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
de representerer en stemme som er nærmest ikke-eksisterende i islam-debatten vi har i Norge (eller Vesten

Men vi har jo deg Abdishazan. Og takk og pris for det. Kudos til deg og alle muslimer som gjør en innsats for å bekjempe islamofascistene med ord og holdninger. Hva angår oss vestlige så har vi vel stort sett funnet løsningen i alternativene silkehansker eller bomber og granater.

Kommentar #7

John Skognes

0 innlegg  64 kommentarer

Trist

Publisert nesten 7 år siden

Jeg synes det er trist at dette innlegget kun har noen få kommentarer. Samtidig genererer et 14mm stort kors flere hundre.

Kommentar #8

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

"Den store Jihad".

Publisert nesten 7 år siden
John Skognes. Gå til den siterte teksten.
Hun kalte nemlig sin pasifistiske kamp mot Taliban for Jihad. Kanskje det kan få noen til å ta seg bryet med å undersøke nærmere hva dette ordet også kan bety?

Slik jeg har forstått det kjemper Malala det som kalles "Den store Jihad", som (korriger meg om jeg tar feil) innebærer å bekjempe egne egoistiske tilbøyeligheter og rense sitt sinn fra onde tanker. I handling kan den lille Jihad komme til uttrykk i form av gode gjerninger overfor trengende, både i form av matriell og åndelig føde, eller aktiv handling (som feks å pleie en syk uten å ta betaling). Denne form for Jihad kjempes nok, under andre navn, av svært mange mennesker; Men burde nok kjempes av enda fler/alle. Blant annet oppfatter jeg at Abdishazans aktivitet her på VD kan være et uttrykk for "Den store Jihad", ved at han gjennom sine bidrag ser ut til å tilstrebe større forståelse mellom frontene. Men det forutsetter, om jeg har forstått begrepet riktig, at det koster han å uttrykke seg på den måten han gjør. Det kan bare Abdishazan selv svare på.

Kommentar #9

Linda Noor

16 innlegg  17 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Kudos for en god og opplysende artikkel.

Diskursene rundt islam og muslimer, går rundt og rundt i onde sirkler. Både blant muslimer seg imellom og i offentligheten. 


Kommentar #10

asbjørn bergh

27 innlegg  145 kommentarer

Hei Alzaghari!

Publisert nesten 7 år siden
Linda Noor. Gå til den siterte teksten.
Kudos for en god og opplysende artikkel. Diskursene rundt islam og muslimer, går rundt og rundt i onde sirkler. Både blant muslimer seg imellom og i offentligheten.

Jeg ser at du kommenterer Mohamads innlegg. Under et annet innlegg så har Sara Azmeh Rasmussen nevnt ditt navn. Det hadde vært utrolig spennende og høre på dine synspunkter:

«La ham kaste den første sten.» Slik kommenterer Linda Alzaghari, daglig leder i Minotenk, Fahad Qureshis forsvar for dødsstraff, steining, lemlestelse og pisking.

Ordene fra leder for Islam Net, Qureshi, falt i den såkalte «Fredskonferansen 2013». Stilt opp mot denne ekstreme salafi-orienterte teologiske forståelsen, virker Alzagharis alternative standpunkt som en redning fra det rene barbariet. Og det er det jo. Problemet er at hennes standpunkter ikke trygt kan plasseres i et humanistisk landskap."

Fra Islam: Reformtenkning bryter historiske lenker

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread449798/#post_449798

Kommentar #11

Linda Noor

16 innlegg  17 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Jeg svarte under Saras innlegg. :-)

Kommentar #12

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Takk for tilbakmeldingen alle sammen. Jeg håper også at dere leser boka. 

Kommentar #13

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Dikteren Yahya Hassan angrepet av en voldsmann/terror-dømt

Publisert over 6 år siden
Jeg leser for tiden den omdiskuterte diktsamlingen til den 18 år gamle dansk-palestinske Yahya Hassan. Og siden jeg følger med danske medier (enn det svenske medietøvet). Skriver Berlingske Tidende at Yahya Hassan ble igår angrepet av en tidligere terror-dømt mann som slo han gjentatte ganger. Det er ikke overraskende og dette er langt ifra enkelthendelse som jeg har nevnt ørten ganger tidligere. Å ha en innvandrerbakgrunn og særlig muslimsk bakgrunn og være en intern kritiker/dissident koster. Dette er uakseptabelt. Barbarene står lengre ikke ved Europas porter - de er innenfor og prøver å kvele spesifikke (men viktige) debatter. Fyttirakkeren! "Man­dag aften blev dig­te­ren Yahya Has­san over­fal­det på Køben­havns Hoved­bane­gård, da han fulgte en ven­inde til toget. Ifølge Politiken.dk, der har talt med Has­san, skete angre­bet bag fra. Volds­man­den slog Yahya Has­san i ansig­tet, så den unge dig­ter pådrog sig en flæk­ket læbe. Has­san med­de­ler i øvrigt, at han er okay. Han har ikke været ind­lagt, skri­ver Politiken.dk." Kilde: http://www.b.dk/nationalt/yahya-hassan-overfaldet-paa-hovedbanegaarden
Kommentar #14

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Yepp

Publisert over 6 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
Barbarene står lengre ikke ved Europas porter - de er innenfor og prøver å kvele spesifikke (men viktige) debatter. Fyttirakkeren!

Barbarene er her.

 

 

 

Kommentar #15

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Hvor er Hamed Abdel-Samad?

Publisert over 6 år siden

Den tyske forfatteren og statsviteren Hamed Abdel-Samad fryktes å ha blitt bortført av islamister i Egypt (hans opprinnelsesland). Jeg tror jeg har nevnt han tidligere her på forumet? På tross av dødstrusler fra ekstremister dro Abdel-Samad til Egypt for å holde foredrag. Fordi Abdel-Samad på lik linje med den unge dikteren Yahya Hassan* som er nevnt ovenfor skjønte noe vesentlig: hvem som trenger å lytte til deres syn. Noen tyskere har startet en underskriftkampanje.

*I et intervju med den danske avisen Politiken her om dagen sa han: »Hvad skal jeg bruge 300 hvide mennesker til, der står og klapper? Jeg ved sgu da godt, vi er enige. Men hvad med de andre? Det er dem, der skal nås«.

Kommentar #16

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Hassan har et budskap, men knebles

Publisert over 6 år siden

Hassan skulle inn i "løvens hule" - lese dikt i det offentlige bibliotek i bydelen Vollsmose, Odense.  Politiet satte imidlertid foten ned.  I stedet for å bemanne seg så mye at Hassan kunne dele sitt budskap, så ble det avlysning etter krav fra det lokale politi - det var frykt for at noen for yttringsfrie dikt kunne bli gnisten til en ute av kontroll situasjon.

Nå kan Hassan eksempelvis flytte sitt arrangement i rådhuset i Odense - og det ligger ikke i Vollsmose.   Følgelig så er det tydelig at politiet regner med å ha kontroll i rådhuset, men ikke i biblioteket i Vollsmose. Politisjefen kaller endringen en mulighet til å møtes i "demokratiets hellige navn" ... eller ... er det jeg som kun ser at i paralellsamfunnet Vollsmose så er det ikke rom for Hassan og .. politiet råder ikke grunnen.

Hassan er m.a.o. i en situasjon er både hans yttrings- og bevegelsesfrihet er under angrep og krenkes.

Hentet her

http://kastrup.blogs.berlingske.dk/2013/11/22/schyy-bibliotekaren-siger-noget-om-det-der-hassan/

Kommentar #17

asbjørn bergh

27 innlegg  145 kommentarer

Nok trusler?

Publisert over 6 år siden

Jeg har også sett i danske aviser. For meg ser det ut til at saken rundt Yahya Hassan har ført til en videre debatt rundt innvandrere og ytringsfrihet. Det begynner etterhvert og bli en god del folk som trenger beskyttelse mot muslimske ekstremister. Det går vel en grense selv i tollerante skandinaviske land på hvor mye trusler vi skal tåle fra islamister. Danmark ser til å nærme seg en slik grense.

Jeg har ikke detaljkunnskaper om forholdene i Norge, men sitter med et inntrykk av at polikerne ikke gjør all verden for de som blir truet. Når noe skjer er politikerne på pletten, men så blir det stille.

Vi må ha nulltolleranse for trusler og vold.

Kommentar #18

asbjørn bergh

27 innlegg  145 kommentarer

Flyveforbud og bombehunde: Politiet lægger jernring om skole

Publisert over 6 år siden

Mye oppstyr rundt Yahya Hassan i Vollmose:

http://politiken.dk/kultur/boger/ECE2143719/rapport-fra-vollsmose-skarpskytter-paa-taget-og-verbale-hug-i-gymnastiksalen/

Skarpskyttere på taket, bombehunder, flyforbud osv. bare for at en innvandrerungdom skal lese sine dikt i den danske ghettoen. Det er synd det er blitt slik.

Hadde noen fortalt meg at det skulle bli slik i Skandinavia da jeg vokste opp, ville jeg vel trodd personen var splitte pine gal.

Men sånn har det altså blitt .......i Danmark.

Norge neste?

Yttringsfriheten har tydeligvis sin pris!!!

Kan vi gjøre noe for å stoppe denne trusselsutviklingen, eller må det "bare gå sin gang"?

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2536 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
19 dager siden / 1135 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 798 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
12 dager siden / 642 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 599 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
3 dager siden / 581 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
10 dager siden / 477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere