Torstein Langesæter

177

Israel og korrekt tenkemåte

Guds tankar og menneske sine tankar.

Publisert: 4. nov 2013

Gong på gong kjem dette enkle spørsmålet opp.

Gjeld landeløfta i GT  eller vart dei avskaffa då Jesus kom?

Svaret er å finna i Jesus sine eigne ord i Matteus 5.

"Tru ikkje eg er komen for å oppheva Tanakh".

http://www.templemountfaithful.org/comm.htm

FN mot Jerusalem og Israel

Den 2. desember 1998 vedtok generalforsamlingen i FN en rekke resolusjoner mot Israel. Den første uttalt at israelsk suverenitet og lov i Jerusalem er ulovlig.

Beslutningen har også uttalt at FN beklager at to ambassadene, de av Costa Rica og El Salvador, er i Jerusalem på denne måten de anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. 

En annen løsning kalt for Israel til å trekke seg fra Golanhøydene mens en tredje oppfordret Israel til å gi selvbestemmelse til den såkalte "palestinerne".

149 stater stemte i favør av den første oppløsning. Bare Israel stemte mot resolusjonen, mens USA og en annen seks stater avsto. 154 stater stemte for resolusjon om selvbestemmelse for "palestinerne". Resolusjonen også oppfordret Israel til å trekke seg fra Judea, Samaria og Gaza.

Dette er ikke aller første gang at denne onde organisasjonen har vedtatt resolusjoner mot Israel. 

Betydningen av disse resolusjonene er veldig klar. 

Alle nasjonene i verden er mot Israel. Igjen kjempen Goliat er mot den lille David. 

De er bevæpnet med alle våpen og onde og små Israel har bare en liten stein og Navn på Gd av Israel i sitt hjerte, og på leppene. 

Men dette er nok. Israel, sammen med Gud, som i bibelsk tid, blir et flertall og alle nasjoner blir en minoritet. 154 nasjoner bestemte seg for å kjempe mot den profetiske beslutning av Gd å forløse folket og landet Israel og igjen for å gjøre Jerusalem til den evige hovedstad Gd og folk av Israel.

Jerusalem ble grunnlagt for 3000 år siden av kong David å være den evige hovedstad i Israel i henhold til ordet av Gd.

 Siden dette øyeblikket, og selv før når Gd sendte Abraham og Isak til Mt.Moriah, ble Jerusalem hjertet av Gd og folket i Israel. 

Gud hus, tempelet ble bygget med et ubegrenset dedikasjon og hengivenhet av folket i Israel til ære for Gud det som fremgår i sitt ord at han ønsker å bo midt i hans utvalgte folk, Israel, på Mt.Moriah midt i Jerusalem. 

Israels folk sverget «Glemmer jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd glemme henne utspekulert Hvis jeg ikke husker deg, la min tunge henge fast ved min gane;. Hvis jeg ikke setter Jerusalem høyere enn min høyeste glede . " (Psalm137: 5,6)

For tusenvis av år ansiktene til enhver jøde har vært rettet mot Jerusalem når de ber.Synagogene er bygget som vender mot Jerusalem. 

Den døde blir begravd med ansiktet mot Jerusalem.

 Jerusalem er i hjertet av hver jøde enten i glede eller i sorg.Jerusalem og Tempelhøyden er hjertet, sjelen og fokus for hver jøde og staten Israel. 

Israel kan ikke eksistere for et øyeblikk uten Gd av Israel og Jerusalem som er huset til Gd av Israel. Dette er en unik historie om unik kjærlighet mellom Israel og hennes Gd og hennes hovedstad, Jerusalem. 

Du vil ikke finne en lignende sak i historien av alle nasjoner. Jerusalem er nevnt over 700 gang i Tanach med dyp kjærlighet, takknemlighet og ønske. Israels folk glorifisert Jerusalem i tusenvis av år, og bygde den for å være den mest byen i verden, ikke bare fordi denne byen er deres elskede hovedstad, men fordi dette er den byen i Gd Israels hvor huset hans bor.

I Q'uran, den hellige boken til muslimene, er ikke Jerusalem nevnt en eneste gang. Muslimene okkuperte Jerusalem i 638 CE De kontrollerte byen i nesten 1300 år som et resultat av et imperialistisk okkupasjon. De okkuperte nesten halvparten av verden. Selv etter en slik sammen okkupasjon, de aldri gjort Jerusalem som sin hovedstad. 

Når de ber de vende mot Mekka i Saudi Arabia veldig langt fra Jerusalem. De begraver sine døde vendt mot Mekka. 

Når ber på Tempelhøyden eller i Jerusalem de ber mot Mekka og deres tilbake til Jerusalem. Etter opptar Jerusalem, ødela de siste vakre restene av tempelet og byen som jødene bygget med slik hengivenhet, og gjorde det på en annen ukjent, liten og degenerert orientalsk byen.

Etter en lang tid i den forferdelige, onde eksil, etter 1900 år med forferdelig forfølgelse, holocaust, inkvisisjonen og mange millioner av jøder ble drept på grunn av sin trofasthet mot Gud av Israel, Hans Ord, Israels land som han gav dem i en evig pakt, til byen Jerusalem og Tempelhøyden og kjemper for sine drømmer og ønsker å se oppfyllelsen av Gd profetiske lover å bringe dem tilbake til landet, på en mirakuløs måte Gd brakte dem tilbake til landet i vår tid . Han plantet sine røtter i det lovede land. 

Han frigjorde landet, Jerusalem og Tempelhøyden fra utenlandske britiske og arabiske okkupasjonen og igjen grunnla staten Israel. 

Mer enn 20 000 israelske soldater og mange sivile døde i kampene som araberne, sammen med sine allierte over hele verden kjempet mot Gd og folk av Israel å ødelegge Gd profetiske planer om å igjen gjøre landet og folk Israels et bibelsk nasjon , for å gjenoppbygge huset til Gd og å bringe Mashiach ben David og igjen gjøre Israel en perle blant alle folkeslag. Grunnlaget for staten Israel betyr åpning av døren for innløsning av alle nasjoner.

Nå ønsker FN å prøve å stoppe Gd  (God-divine) profetiske planer og å ødelegge Israel. De foretrekker olje, penger og den fysiske kraften av araberne og muslimene over Gd av Israel og universet og hans planer om å løse inn, ikke bare Israel, men hele verden. 

154 nasjoner stemte mot Gd, Jerusalem og de utvalgte folk Gd, Israel. 

Selv USA, som ble grunnlagt av Gd å stå med og for Israel mot dets fiender i denne kritiske tiden, var ikke med Gd og folk av Israel. 

En slik skam. Jeg er sikker på at vedtaket av den amerikanske presidenten og regjeringen ikke uttrykke følelsene til majoriteten av det amerikanske folk som elsker Israel og hennes Gd. 

Dette er en tid for å teste for alle folkeslag, og har ikke den moralske styrke til å møte denne testen.

Vi lever i de profetiske endetider som Gd profeterte gjennom sine profeter. Israel er i fokus. Gd er igjen i Israels land, og han er fast bestemt på å oppfylle hans profetiske endetidens planer for Israel. 

Ingen, selv alle nasjoner i verden, vil lykkes i å stoppe Gd og hans bestemte beslutning om å oppfylle sine profetiske planer for Israel. 

Israels profeter talte i Guds navn og utsatt denne onde oppførsel av alle nasjoner mot Gd og folket i Israel.  De snakket om dommen på alle folkene som kommer snart. 

Profeten Obadja taler av de nasjonene som vil komme til å ta Jerusalem og landet fra Israel og deres dom.

"og vold mot din bror Jakob
          skal du dekkes av skam.
          Du skal utryddes for alltid. 
          
    11 Den dagen du holdt deg borte,
          dagen da fremmede førte hæren hans bort som fanger,
          da utlendinger gikk inn gjennom hans porter
          og kastet lodd om Jerusalem,
          da var du som en av dem. 
          
    12 Se ikke på din bror med fryd
          på hans skjebnedag!
          Gled deg ikke over judeerne
          den dagen de går til grunne!
          Vær ikke stor i munnen
          den dagen de er i nød! 
          
    13 Gå ikke inn gjennom mitt folks port
          på deres ulykkesdag!
          Se ikke med glede, du også,
          på det onde som rammet dem
          på ulykkesdagen!
          Grip ikke etter rikdommen deres
          på ulykkesdagen! 
          
    14 Still deg ikke i veikryssene
          for å hugge ned flyktningene!
          Utlever ikke de overlevende
          på nødens dag!
          
    15 For Herrens dag er nær
          over alle folkeslag.
          Slik du har gjort,
          skal det gjøres mot deg.
          Dine gjerninger kommer tilbake
          over ditt eget hode. 
Israel blir gjenreist 
    16 Som dere drakk på mitt hellige fjell,
          skal alle folkeslag alltid drikke,
          drikke og svelge
          og bli som om de aldri hadde vært til. 
          
    17 Men på Sion-fjellet skal det finnes redning.
          Det skal være hellig.
          Jakobs hus skal drive ut dem som drev dem ut. 
          
    18 Jakobs hus skal være en ild
          og Josefs hus en flamme,
          og Esaus hus skal bli til halm.
          De skal brenne dem og fortære dem,
          ikke én fra Esaus hus skal overleve.
           Herren har talt. 
          
    19 Negev skal ta Esaus fjell i eie,
          lavlandet skal ta filisternes land,
          de skal ta Efraims land og Samarias land,
          og Benjamin skal ta Gilead i eie.
          
    20 Denne hæren av israelitter i eksil
          skal ta det som tilhørte kanaaneerne, helt til Sarepta,
          og de fra Jerusalem som er i eksil i Sefarad,
          skal ta byene i Negev. 
          
    21 De som er fridd ut, skal gå opp på Sion-fjellet
          og dømme Esaus fjell.
          Og riket skal tilhøre Herre"

Profeten Sakarja sier det samme i Guds navn,

"Herren har vært mye misfornøyd med deres fedre Derfor skal du si til dem: Så sier Herren, hærskarenes Gud. Vend deg til meg, sier Herren, hærskarenes Gud, og jeg vil slå til . du, sier Herren, hærskarenes Vær ikke lik eders fedre, som de forrige profeter ropte ut, sier Herren, hærskarenes Gud: Vend om fra eders onde veier og eders onde gjerninger, men de hørte ikke, og heller ikke gjorde de høre på meg, sier Herren. Eders fedre, hvor er de? Og profetene, kan de leve til evig tid?

Men mine ord og mine råd, som jeg bød mine tjenere profetene, de ikke tar tak i dine fedres ? Så det omvendte de og sa:. Som Herren, hærskarenes ment å gjøre med oss ​​efter våre veier, og i henhold til våre gjerninger, så har han gjort med oss ​​På den tjuefjerde dagen i den ellevte måneden, som er den måned Shvat, i det andre året av Darius, kom Herrens ord til Sakarja, sønn av Berechiahu, sønn av Iddo, og sa: Jeg så i natt, og se, en mann som red på en rød hest, og han sto blant myrtetrærne i glen;.?, og bak ham var røde, blakke og hvite hester Da sa jeg, min herre, hva er disse Og engelen som talte med meg sa til meg, vil jeg vise deg hva disse er. Og mannen som holdt stille blandt myrtetrærne orde og sa: Dette er de som Herren har sendt ut for frem og tilbake i jorden. " (Sakarja1 :2-10)

Den Gd Israel sier det samme gjennom profeten Esekiel: "Derfor, menneskesønn, spå og si til Gog: Så sier Herren, Israels Gud, på den tid da mitt folk Israel bor trygt, skal du ikke vet det med deg? skal komme fra ditt sted fra lengst nord, du og mange folk med deg, alle sammen ridende på hester, en stor bedrift, og en mektig hær, og du skal dra op imot mitt folk Israel, som en sky som dekker landet, det skal skje i de siste dager, og jeg vil føre deg mot mitt land, forat folkene skal kjenne meg, når jeg åpenbarer min hellighet på deg, Gog, før deres øyne .... Og det skal komme til passere på denne dagen, når Gog skal komme mot Israels land, sier Herren Gud, at min harme blir vekket ....

Og du, menneskesønn, spå mot Gog og si: Så sier Herren Gud; Se, jeg kommer imot deg, Gog, fyrste over Meshech og Tubal, og jeg vil snu deg rundt, og lokke deg på, og vil føre til at du kommer opp fra lengst nord, og vil bringe deg mot fjellene i Israel; Og jeg vil slå din bue fra din venstre hånd, og vil føre til at pilene til å falle fra høyre hånd Du skal falle på Israels fjell, du, og alle band, og folkene som er med deg;. jeg vil gi deg til de glupske fugler av alle slag, og til markens dyr å bli slukt Du skal falle på det åpne feltet;.. for jeg har talt, sier Herren Gud Og jeg vil sende ild mot Magog og blant dem som bor trygt på øyene;., og de skal kjenne at jeg er Herren og jeg vil gjøre mitt hellige navn kjent i blandt mitt folk Israel, og jeg vil ikke la dem vanhellige mitt hellige navn lenger, og . folkene skal kjenne at jeg er Herren, hellig i Israel Se, det kommer, og det er gjort, sier Herren Gud, dette er dagen som jeg har talt Og de som bor i byene. Israel skal gå ut, og skal sette fyr på og brenne våpnene, både skjold og skjold, de buer og piler, og stavene, og spyd, og de skal brenne dem med ild i sju år, og de skal tar ikke trevirke fra feltet, og heller kutte ned noe fra skogene, for de skal brenne våpen med ild, og de skal ødelegge dem som ødela dem, og plyndre dem som ranet dem, sier Herren Gud .... Derfor sier Herren Gud: Nå vil jeg bringe tilbake eksil av Jakob og forbarme mig over hele Israels hus, og vil være nidkjær for mitt hellige navn ...

Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem ut fra deres fienders land og åpenbarer min hellighet på dem for synet av mange nasjoner, da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dem til å bli ledet i eksil blant folkene, men jeg har samlet dem til deres eget land, har og venstre der ingen av dem lenger Og jeg vil ikke skjule ansiktet mitt noe mer fra dem,. for jeg har utøst min Ånd over Israels hus, sier Herren Gud ". (Ezekiel38 :14-16, 18; 39:1-10,25,27-29)

Hvor blinde alle nasjonene og FN er.

 De kan ikke se dette Ord Gd eller forstå at de er ingenting i forhold til GD. 

De kan passere alle vedtak i verden, men bare de oppløsningene Gd vil bli oppfylt, og deres onde vedtak vil falle, og de vil bli straffet. Hvorfor kan de ikke lære av Ord Gd og historie? 

Det er så forblindet hvis de tror at de kan ødelegge Gd avgjørelser. Hvorfor har ikke de lære av historien av de store kreftene som bestemte seg for å ødelegge Gd og folk av Israel og gjort vedtak mot dem gjennom århundrene, og de ble fryktelig straffet av Gud og forsvant fra historien.

 Hvorfor er de ikke villige til å forstå at bare Gud av Israel styrer skjebnen til nasjonen Israel og ingen pf sine fiender.

 Han er fast bestemt på ikke å la noen av dem til å selv ta folket og landet Israel. 

Israels folk er opptatt av å være tro mot Gd av Abraham, Isak og Jakob, Hans Ord, og til det landet som han ga dem i en evig pakt, til Jerusalem og Tempelhøyden. 

Om alle nasjonene vil det eller ikke, vil Gd snart utføre hans profetiske planer for Israel. Han vil gjenoppbygge huset hans og Mashiach ben David vil snart komme. I Gd Israels vi stoler.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Hvor blinde alle nasjonene og FN er. De kan ikke se dette Ord Gd eller forstå at de er ingenting i forhold til GD

Som sikkert dei fleste forstår er dette googleoversetjing frå artiklar på sidene til Templemountfaithful.

http://www.templemountfaithful.org/comm.htm

Me er no snart framme ved dette kritiske tidpunktet i historien då Israel vert tvinga av verdssamfunnet til å lyda DEIRA vilje.

Her på verdidebatt ser me korleis mange kallar Israel for ei okkupasjonsmakt. Det vere seg folk som kallar seg kristne eller humanetikarar.

USA pressar veldig på for å få gjennom planane sine.

http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=13091

"The new plan, expected to be presented in January 2014, will follow the "Clinton parameters," according to Gal-On and her policy advisor Ilan Baruch. It will address all the core issues, and will be "based on the '67 lines with agreed land swaps."

Her er advarselen Clinton har fått.

http://www.templemountfaithful.org/Articles/clinton-calls-for-two-state-solution-or-else-israel-will-lose-the-jewish-state.htm

--------------------------------------------------

Clinton kaller for "TO STATS LØYSING" eller om ikke vil Israel miste den jødiske staten".

Israels svar til Clinton: "Bare ordet av G-d til sitt folk Israel vil komme til å skje:. Én stat for en nasjon for mitt folk Israel bare dine ord, Mr. Clinton, vil bli glemt i posten av historie"

" Og Herren sa til Abram etter at Lot ble skilt fra ham: Løft nå dine øyne og se fra det sted hvor du er, nordover, og sørover, og østover, og vestover, for hele det land du ser, til dig vil jeg gi det, og din ætt til evig tid. " (Genesis 13:14-15)

17. juni 2013, besøkte ex-president i USA, Mr. Bill Clinton, Israel og under den 90. bursdagsfeiring for Israels president Shimon Peres, Clinton holdt en tale truer Israel med ordene " ... Lag en to -statsløsning eller annet du vil miste den jødiske staten.

 " President Clinton hadde chutzpah å true Israel mens du står inne i landet Israel som G-d ga til sitt folk Israel for en gudfryktig evige hensikt for alltid. 

Sammen med andre europeiske ledere, oppfordret Clinton etablering av en utenlandsk arabiske islamsk "palestinsk" stat midt i det hellige land Israel. 

Disse lederne vet veldig godt at hensikten med en palestinsk stat vil være å ødelegge staten Israel, for å true Israels folk med en annen holocaust, og gjennom dette å oppfylle den historiske mål av de arabiske landene som har prøvd å ødelegge Israel i løpet av de siste 65 årene gjennom å føre sju kriger og bruk av grusom terrorisme.

Mr. Clinton, fikk du lese Guds ord til Hans folk Israel i Bibelen? 

Kjenner du historien til folket og landet Israel? Hvis ikke, la meg opplyse din forståelse med noen historiske fakta som vil informere deg om at den jødiske staten og det jødiske folk kan ikke være og aldri vil gå tapt . 

Som jeg sa, ga G-d folket i Israel et evig liv og en tilværelse alltid for en gudfryktig formål. 

Jeg ønsker å sende deg hellige bok G-d, Tanakh, og du vil finne dette faktum gjentatt igjen og igjen blant alle skriftstedene.

 Vennligst åpne den til Jeremias bok og lese følgende ord som var blitt for lenge siden til hele verden. Jeg er veldig overrasket over at du ikke vet om disse ordene:

" Så sier Herren, han som satte solen til å lyse om dagen, og lover for månen og stjernene, for et lys om natten, som rører opp havet som bølgene bruser, Herren, hærskarenes Gud, er hans navn. Dersom disse lover ikke lenger før meg, sier Herren, da også Israels ætt opphøre å være et folk for mitt åsyn. " (Jeremia 31:34-35 [Christian Bibelen Jeremia 31:35-36])

Så vennligst Mr. Clinton, ikke true Israel med demografisk statistikk. Vennligst lytt igjen til den ufeilbarlige Ord G-d som erklærer den evige eksistens av Israels folk som et land, en stat og en nasjon:

" Og Herren sa til Abram: «Dra ut fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus, til det landet som jeg vil vise dig, og jeg vil gjøre deg til et stort folk, og jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse, og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og forbanne den som forbanner deg, og i deg skal alle slekter på jorden velsignes ". ...

 Og Herren sa til Abram etter at Lot ble skilt fra ham, 'Løft nå dine øyne og se fra det sted hvor du er, nordover, og sørover, og østover, og vestover, for hele det land du ser, vil til deg jeg gi det, og til din ætt for alltid Og jeg vil gjøre din ætt bli som støvet på jorden;. slik at hvis et menneske kan telle støvet på jorden, da skal din ætt også være nummerert. Stå opp, gå gjennom land i lengden av det og i bredden av det, for jeg vil gi det til deg ". "(Genesis 12:1-3; 13:14-17)

Kjære president Clinton, truet mange ledere av mange nasjoner Israel gjennom hele historien til det utvalgte folk fra G-d. Vær oppmerksom på at G-d er ikke et menneske og pakten og løftene til sine elskede folk Israel er ugjenkallelig og evig. En annen lærdom som du kan lære av den lange historien til folket i G-d er at bare ordet av G-d vil skje med sikkerhet og ikke nødvendigvis ordene til mennesker som setter seg selv i stedet for G-d inkludert dine egne trusler og dine egne ord av råd til Israel.

Uttalelsen fra president Clinton til Israel for å etablere en fremmed "palestinsk" terror stat midt i det hellige land gitt av G-d til Israel er bare faktisk en samtale for Israels selvmord, både praktisk og åndelig. 

Aldri har det noen gang har eksistert en "palestinsk" nasjon eller stat i Israels land eller i noe annet sted i verden. Etablering av en slik stat midt i Israel betyr en forferdelig opprør mot G-d og Hans Ord som ga det hellige land kun til sitt folk Israel for en evig hensikt.

 G-d av Israel advarte sitt folk Israel aldri til å dele landet eller å gi noen del av det til utlendinger eller å etablere en fremmed stat i sin midte. Ord som president Clintons er anti-gudfryktig og umoralsk.

 Disse ordene kommer på et tidspunkt da de fleste av landene i verden søker økende press på Israel for ikke å adlyde Ordet av den Allmektige G-d av Israel, men heller å etablere en ond "palestinsk" stat midt i landet som G-d ga bare til sitt utvalgte folk Israel.

 Dette målet av president Clinton og disse nasjonene vil føre til ødeleggelse av Israel.

Tempelhøydebevegelsen for Israls land kaller i dag for president Clinton og til alle disse landene til å vurdere sine måter. 

For tusenvis av år makter og nasjoner i verden ikke godtok Ord G-d, de hadde heller ikke slutte å forfølge og angripe folk og land av Israel for å ødelegge Kongeriket G-d og Israels folk og for å stoppe oppdrag som G-d ga til sitt folk Israel for den øverste fordel for hele verden.

 I løpet av de siste 2000 år i eksil, begått de holocaust etter holocaust over folket i G-d. 

Millioner av jøder ble drept ved bruk av forferdelige sataniske metoder. 

Nå, når G-d har oppfylt sine profetiske løfter til sitt folk Israel, og han har gjensamlet dem fra alle fire hjørner av verden tilbake til det landet som han ga til dem for å gjenoppbygge sitt rike i Jerusalem og Det hellige land, igjen de støtter de mest grusomme fiender av Israel, og de er å legge press på Israel for å stanse den gudfryktige fremgang mot full innløsning av Israel. Videre er de diplomatisk forbereder omstendigheter for en annen holocaust nå i Landet Israel.

 I denne kritiske tiden i historien til hele verden, sier vi til president Clinton og de nasjonene som legger press på Israel:

"Bare ordet av G-d til sitt folk Israel vil komme til å skje: En stat for en nasjon for mitt folk Israel bare dine ord, Mr. Clinton, vil bli glemt i posten av historie.".

I ørene av alle disse nasjonene, er G-d av Israel advarer dem i disse avgjørende end-tider:

" For se, i de dager, og i den tiden, da jeg skal bringe tilbake ende på Judas og Jerusalems vil jeg også samle alle folkeslag og føre dem ned i dalen av Josafat, og vil gå inn i rette med dem der for mitt folk og for min arv Israel, som de spredte blant folkene, og har delt opp Mitt land .... Og Herren brøler fra Sion og ytrer stemmen hans fra Jerusalem, og himmel og jord riste: men Herren skal være en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn så skal du kjenne at jeg er Herren din G-D bor på Sion, mitt hellige fjell:. da skal Jerusalem være hellig, og ingen fremmede skal passere gjennom henne lenger .... Men Juda skal bli stående til evig tid, og Jerusalem fra slekt til slekt. " (Joel 4:1-2,16-17,20 [Christian Bibelen Joel 3:1-2,16-17,20])

Israel opplever nå den største arrangementet noensinne i historien til det utvalgte folk av G-d siden G-d opprettet denne nasjonen mer enn 4000 år siden.

 Med denne store gudfryktig arrangementet G-d opprettet en nasjon, Israel, for å oppfylle et viktig gudfryktig oppdrag for hele menneskeheten. G-d dedikert Israel til å være til evig tid: " ... et hellig folk, et kongerike av prester og et lys for nasjonene "(Exodus 19:06). 

Akkurat for dette oppdraget G-d opprettet Israel. G-d heter Abraham og hans ætt til å oppfylle en stor revolusjonær handling i livet til menneskeheten: For å opprette en ny form for menneskeheten fordi siden G-d skapte menneskeheten, sank de dypt inn i korrupsjon, umoral og syndig liv. G-d dukket opp før Abraham og hans ætt Israel og fortalte dem at denne store og svært vanskelig oppdrag kan og bør oppfylles bare i det landet som han ga til Abraham, Isak og Jakob og deres ætt, Israel. Da Abraham kom til det lovede land av Israel, dukket G-d til Abraham på en spennende måte og gjorde med ham og hans ætt, Israel, en evig pakt: « Og da solen gikk ned, og en dyp søvn var falt over Abram; Og se, en redsel for stor mørket falt over ham .... Og han trodde på Herren., og han regnet ham det til rettferdighet Og han sa til ham: Jeg er Herren, som førte deg ut fra Ur-kasdim for å gi dig dette land til eie .... På samme dag gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt gir jeg dette land, fra Egyptens elv til den store elv, elven Perat. ... " (Genesis 15:12,6-7,18)

Senere dukket G-d til Abrahams kone, Sarah, og kalte henne til å si til Abraham at han gjorde pakten ikke med Ismael (og hans etterkommere araberne), men med hans ætt, Isak og hans etterkommere, Israel:

" Så hun sa til Abraham: Driv ut denne trellkvinnen og hennes sønn.. for sønn av denne trellkvinnen skal ikke arve med min sønn, med Isak Og ting var veldig alvorlig i Abrahams øyne på grunn av sin sønn og G-D sa til Abraham: La det ikke være dig ondt for guttens, og på grunn av din trellkvinnen, i alt det Sara har sagt til deg, lytt til stemmen hennes, for i Isak skal det nevnes deg en ætt. " (Genesis 21:10-12)

Sarah, mor til det israelske folket, var i en svært høy grad av profetien og G-d delt med henne at Ismael skulle bli kastet ut av landet som G-d ga til Israel. G-d bestemt at bare Isak og hans ætt, Israel, kunne og ville oppfylle oppdraget som han ga til sitt folk for å være " ... et lys for nasjonene ". I G-d foresight, visste han en gang kommer at araberne, Ismaels ætt, vil kjempe mot Israel for å ødelegge den pakt han gjorde med Abraham og hans ætt, Israel, for å ta fra dem Landet som G -d ga til Israel og å stoppe de profetiske planer om G-d for sitt utvalgte folk Israel.

G-d sa foran hele verden: «Hele verden er mine og jeg bestemte meg for å gi landet Israel til mitt folk Israel for Mitt evige hensikt som vil velsigne hele jorden":

" nu, hvis du vil høre min røst, og holde min pakt, da skal du være min egen skatt blant alle folk, for hele jorden er min ... " (Mosebok 19:05)

" ... at hele jorden skal kjenne at det er en G-D i Israel. " (1. Samuelsbok 17:46)

Denne artikkelen er skrevet for å være en oppfordring til hele verden. Gershon Salomon og Tempelhøyden og Land of Israel Faithful Movement ringer i dag for alle nasjonene til å reagere og svare på det utfordrende test som G-d av Israel og av universet poserer til alle av dem på denne spesielle og kritisk tid i menneskets historie:

Vil du stå med mitt folk Israel i sin evige oppgave å gjenoppbygge My Kingdom i det hellige land som jeg gav dem for alltid til fordel for alle folkeslag? I så fall er meningen at du står med meg, den Allmektige G-d av Israel, Skaperen av hele menneskeheten og universets! Eller vil du stå med Israels fiender og meningen er at du står mot meg, din G-d, din skaper.

Tempelhøyden og Land of Israel Faithful Movement forpliktet til å stå med styrke og full lojalitet til G-d planer for Israel og for hele verden. Den trofaste Movement besluttet å gjøre hvert ord av G-d som vises i denne artikkelen og i den hellige bok G-da realitet i vår levetid. Den trofaste Movement er fullstendig dedikert til å sette G-d og Hans Ord midt inn i livet til Israel og til hele verden fra sin hellige fjellet i Jerusalem da han ringte oss for å gjøre, å være en gudfryktig tårn av lys og moral for hele verden. For dette formålet er vi intensivt med å gjøre Israel igjen et bibelsk nasjon med et bibelsk misjon og for å gjøre følgende store visjon en realitet i vår levetid:

" Og det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og skal være opphøyet over høydene, og alle hedningefolk skal strømme til det Og mange folkeslag skal gå. og si: "Kom, la oss gå opp til fjellet der Herrens, til huset til G-d av Jakob, og han kan lære oss sine veier, og vi ferdes på hans stier, for fra Sion skal gå ut Torah, og Herrens Ord fra Jerusalem og Han skal dømme blant nasjonene, og avgjør for mange mennesker, og de ​​skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver kroker, folk skal ikke lenger løfte sverd. mot folk, skal heller ikke de lære å føre krig .... men de skal sitte hver under sitt vintre og under sitt fikentre, og ingen skal skremme dem: for munningen av Herren, hærskarenes har talt. " Jesaja 2:2-4, 4:1-4 Micah.

I den Allmektige G-d av Israel stoler vi!

Denne kampanjen av de troende Movement fortsetter å pådra seg mange utgifter enda mer enn noen gang i fortiden og alle er kalt til å dele på ansvaret og for å hjelpe oss økonomisk å oppfylle vår store historiske og gudfryktig oppdrag. Hva et stort privilegium det er å være en del av den største endetidens gudfryktig årsaken noensinne!

Tempelhøyden og Land of Israel Faithful Movement ønsker å dypt takke sine medlemmer, venner og lojale støttespillere over hele verden som står med, hjelp og støtte Movement. Vi kan ikke engang forestille meg hvordan vi kunne gjøre dette hellige verk uten denne hjelpen og oppmuntring. Måtte G-d av Israel fortsette å velsigne disse dyrebare menneskene.

Tempelhøyden og Land of Israel Faithful bevegelse vil fortsette med vår gudfryktig kampanje og hellige verk. Vi skal gå intensivt for å tjene G-d av Israel med alle våre hjerter og hengivenhet til å bygge sitt hellige tempel på den hellige Tempelhøyden i Jerusalem og å tilveiebringe alle hans end-time profetiske planer for Israel og hele verden . Og G-d vil være med oss! La oss sammen fullføre dette hellige kampanjen og arbeidet til den trofaste bevegelse i Jerusalem og tilveiebringe denne store gudfryktige endetidens visjon i levetiden vår generasjon sammen med våre fantastiske og engasjerte venner i Israel og over hele verden.

Alle i hele verden er kalt til å hjelpe den trofaste Movement i hennes hellige kampanjen og å ha en del i denne største av bestrebelser. What a great gudfryktig privilegium det er! Sammen med G-d vi kan gjøre det! La oss bli med hånd-i-hånd og stå sammen for å oppnå dette privilegerte hellige verk og sikkert G-d av Israel er med oss.

Vi inviterer alle til å oppmuntre, støtte og støtte Tempelhøyden Faithful Movement la henne til å utføre sitt hellige verk i denne kritiske tiden når det er så nødvendig.

Kommentar #2

Johannes Morken

442 innlegg  937 kommentarer

Avskrift er ulovleg

Publisert nesten 7 år siden

Eg har i første omgang stengt denne tråden for å minne trådstartar på retningslinene. Verdidebatt.no er ikkje ein stad for avskrift av andre tekstar, sjå 

«9. Jeg etterlever Åndsverkslovens krav til opphavsrettighetsregler og kopierer ikke andres tekst eller verk uten tillatelse.»

Denne tråden vil difor om kort tid verta sletta dersom ikkje dette vert etterlevd.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
29 dager siden / 2922 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
17 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 859 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
10 dager siden / 623 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 526 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
8 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere