Arne Danielsen

327

Importvern. Om nissen på lasset

Den importerte kriminaliteten når stadig nye høyder. Men vi snakker ikke så høyt om den. Når politikerne snakker om importvern, mener de ost.

Publisert: 4. nov 2013

At østeuropeiske lastebilsjåfører skjener innover grensene våre med tynnslitte sommerdekk, mangelfulle bremser og uten kjøreerfaring på vinterføre, er en kjent sak. At de blir stående fast på fjellovergangene og forsinker øvrig trafikk og påfører samfunnet store beløp med utrykninger og bergingsaksjoner, er noe vi også vet. Og at de kjører bajas på sommerføre og setter andres liv i fare (sitt eget må de nesten ta ansvar for selv), alternativt stadig vekk bulker og kjører av veien, er også en kjensgjerning. Nrk.no skiver 04.11.13: ”Politiet føler seg maktesløse i møte med trafikkfarlige vogntog. – Bøter og kjøreforbud fungerer ikke, sier UP-sjef. Utenlandske sjåfører skylder den norske stat 200 millioner kroner i ubetalte bøter.”

Tyveribander, også de i stor grad fra Øst-Europa, har etablert seg med godt organiserte og massive operasjoner i gamle Norge. Her er det godt å bu, pleide folk å si før i tiden. Bandene sier at her er det et paradis for stjeling, raning og plyndring. Vi andre er blitt noe mer usikre på om vi virkelig lenger kan hevde det med kvaliteten på å bu her. Om ikke annet har de fleste av oss tatt noen åtgjerder, et lite og forsiktig steg inn i den nye tid, selv om vi kan være litt trege slik. Vi har begynt å låse døra – i hvert fall om natta.

Ingenting er hellig lenger, og dermed er også det meste blitt utrygt. Selv en stabel med vinterved, som vi alltid med flid og møysommelighet på sommerstid har lagt opp ved en veikant for senere avhenting, må nå tjores med kjetting, alternativt videoovervåkes eller bevoktes på annet vis om den skal få ligge i fred inntil skålen hjemme er tom og klargjort og at veden kan hentes. Slik var det ikke før, og før er ikke så lenge siden.

Å la balkongdøra i annen etasje stå åpen og til lufting på høylys dag en varm sommerdag – på et avsidesliggende småbruk lengst oppe i Østerdalen er blitt ren risikosport. Fysakene har en innebygd radar for slikt, og de finner fram til tilgjengelige muligheter på steder vi nordmenn knapt visste at nokon faktisk kunne bu. De både oversvømmer og saumfarer landet.

Lastebileiere og maskinentreprenører må ha vakthold over parkerte biler og maskiner. Ellers forsvinner dieselen. Båteiere langs hele kysten må passe på som en smed, ellers forsvinner påhengsmotorene, og e-verk og andre, som sysler med linjestrekk rundt omkring i vår flotte natur, må taue inn alt utstyret hver kveld, ellers forsvinner kabler og annet som dugg for solen.

Den nye tid har innhentet oss, men vi er slett ikke skire på om vi er så begeistret for alt det nye som tiden bringer med seg – nå for tiden.

Velferdsturister som kommer hit, og som naturligvis får avslag på ”asylsøknaden”, blir utvist, men driver likevel rundt i gatene i hundre- og i tusentall og har funnet ut narkotika er fine saker. De selger narkotika og begår andre alvorlige lovbrudd. Aldri har det vært større og lettere tilgang på narkotika som i de senere årene.

I vår gamle og nå pressede kultur har vi hatt noen æreskodekser. Også vanlige nordmenn har til alle tider begått et eller annet fanteri. Men i denne sammenheng blir det nesten for småplukk å regne (hvis det da ikke har vært noe gedigent slik som Nokasranet – som riktignok også hadde et ikke ubetydelig internasjonalt tilsnitt). Men altså, noen æreskodekser har vi, eller de som sysler med fanteri, alltid hatt. Man raner og skader ikke gamle folk. Jo da, det har skjedd det også innimellom, men nå er de blitt fritt vilt. Fredningstiden er over. Alt er åpnbart lov, bare det er noen lettilgjengelige verdisaker å hente. Ingen grenser og ingen skrupler. Gamle folk blir stadig vekk ranet og banket opp i sine egne hjem, eller på gata eller ved minibanken der de har strever med å trykke på de rette tastene for å få ut trygden sin. Det aller meste av dette begås av tilreisende utlendinger eller av velferdsturister som attpå til prøver å rane til seg fast opphold her i landet.

I oktober var det 100 ran på åpen gate i Oslo. I november i fjor var det 122 slike ran. De begås for en stor del av velferdsturistene eller også av innvandrerungdom som er blitt ”norske”. Oftest er det unge eller unger som er ransofre. I Aftenposten kunne vi lese den 20. november i fjor at Grønland i Oslo er Norges mest ransutsatte område: ”Der kvinner voldtas ute i oslonatten, der ranes menn i langt større omfang. Bare de siste ti årene er mer enn 4000 personer blitt ranet i Sentrum og Grønland politistasjon sitt område, de fleste unge menn.”

Overfallsvoldtekter er, som mye annen kriminalitet, importert – den også. I følge politiet står ikke-vestlige menn bak samtlige overfallsvoldtekter. Det begås 30-50 slike voldtekter i Oslo hvert år.

30 % av alle som sitter i norske fengsler er utlendinger. I tillegg kommer et ikke ubetydelig antall med utenlandsk opprinnelse som har norsk statsborgerskap. De telles som ”norske.” Og så er det visst slik at statistikken heller ikke fanger opp de som blir uttransportert. Langt flere blir domfelt enn de som havner eller tilbringer lang tid i fengsel. Av de mer enn 3000 som blir uttransportert, har et større antall begått kriminelle handlinger og er dømt. Men i stedet for å have i fengslesstatistikken, får de flybillett. Og det er jo minst like greit

I følge PST er det nå registrert 200 norske islamister i Norge. Mange av dem er for tiden i Syria der de går på ekstrem voldsskole. Vi har med andre ord importert to hundre potensielt farlige og lettantennelige terror- og voldsbomber til landet. Flere av dem, de fleste eller kanskje alle hater det norske samfunnet og de vantro. De vantro det er oss. Å sprenge, ødelegge og drepe i et slikt samfunn er for noen, eller kanskje mange av dem eller muligens alle en edel dåd.

Er det ingenting vi kan gjøre? Må vi bare akseptere denne uakseptable situasjonen – som ikke vil bli mindre med årene? I så fall, hvorfor er det slik?

Vi bruker milliarder på milliarder hvert år på politi, forsvar og grensekontroll. Hvilke prioriteringer gjør de? Er handleposen på danskebåten og maskevidden til utenlandske trålere en viktigere oppgave enn å beskytte liv, helse og eiendom – og ikke minst den alminnelige retts- og trygghetsfølelsen til tusener av nordmenn? Og ikke minst; økonomiske tap i milliardklassen i form av tyveri og svindel, helseskader på uskyldige mennesker, utgifter til etterforskning og fengselsopphold – og til sist uttransportering som kanskje må gjentas både fem og ti ganger for de samme personene.

Mange kommer som nissen på lasset gjennom den sjenerøse Schengenavtalen som bygger på gode intensjoner og målsettinger, men som kan vise seg i beste fall å være naiv og i verste fall det godes verste fiende – eller når vi rekker ut en hånd og vil hjelpe flyktninger i nød. Dette er nisser som er svært kostbare og også farlige og som vi ikke ønsker her, og som naturligvis heller ikke har fortjent å komme hit og å bli møtt med et uproporsjonalt godhetsregime.

Noen må gjøre noe. Det må i så fall bli politikerne og justismyndighetene. Dette er ikke et urimelig krav, og kanskje, når alt kommer til alt, er det et av de viktigste kravene vi kan stille. Vi trenger et effektivt importvern mot skadelige parasitter. Kanskje Mattilsynet også bør koples inn?

Politikere og andre myndigheter må rett og slett vise den samme handelkraften som da de innførte tollvernet på ost. Da var motet og handlekraften på topp. De talte Brüssel og alle våre handelspartnere midt imot, tilsynelatende helt uten å nøle. Men da gjaldt det jo også en svært alvorlig sak om vern av øknomiske interesser for norske bønder  –  ytterligere et vern og insentiv. Slikt er viktig, og det kan være at saken da stiller seg annerledes?

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Garder

Publisert rundt 6 år siden

"(MODERATOR HAR FJERNET EN BREDSPEKRET BESKYLDNING MOT MOTDEBATTANTER)"

Dette gjald altså Gule, men at du er bringer inn "umenneskeliggjørende nazisme" som moment mot egne landsmenn synes jeg er dårlig gjort, men slik gjør man vel om man er skåltom for argumenter overfor sakens realiteter.

Hvorfor ikke heller ta opp praksisen i Norge hvor staten pusher asylmottak på kommunene med de følger dette har for sivil trygghet og frihet ? 

Kommentar #52

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Og vi blir ennå mer dehumanisert

Publisert rundt 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
I Norge er vi i særdeleshet opptatt av åpenhet, tillit, tro på mennesket og at vi kan stole på hverandre. De skruppelløse betrakter dette som et ideelt miljø for å begå urett både mot oss som mennesker og det vi tror på.

Slik mister vi nettopp troen på det gode i mennesket og begynner å tvile på verdien av våre egne humane prinsipper. På denne måten risikerer vi å bli dehumanisert.

når vi som er bekymret over denne problematikken blir utropt til å være de verste av alle. Mens de som bortforklarer og bagatelliserer problemene anser seg å vøre forsvarere av menneskeverdet.

Når ble det å bortforklare og bagatellisere kriminalitet og overfallsvoldtekter å anse som forsvar av menneskeverdet?

I stedet for å debattere selve saken, bruker man all sin energi på å stigmatisere dem som tar opp problematikken.

Det er faktisk vi som er de store skurkene her, tro det eller ei.

Mvh Sverre

 

Kommentar #53

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Tull og tøv

Publisert rundt 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg observerer forøvrig at takket være sin debatt-teknikk har det Gule helt og holdent å trekke fokuset vekk fra selve saken, og han har klart å dreie hele debatten over på å handle om hans motdebattanters såkalte menneskeforakt og rasisme.

Saken er at det eneste som har noen relevans er å diskutere løsninger. Så langt har knapt nok noen valgt den veien men heller gnålt på en masse dilldall som for det meste er relativt selvfølgelig og godt belyst. Så langt kan jeg ikke se at du har vært inne på noen som helst form for løsning i praksis i denne tråden Sverre A. Da blir det jo litt underlig at du mener at andre avsporer debatten. Faktisk er det vel omtrent 90% av denne debatten som er ren avsporing og rett og slett bortsnakk fra saken selv åpningsinnlegget er innenfor de 90%.

Kommentar #54

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Weld

Publisert rundt 6 år siden

..."Dette gjald altså Gule, men at du er bringer inn "umenneskeliggjørende nazisme" som moment mot egne landsmenn synes jeg er dårlig gjort, men slik gjør man vel om man er skåltom for argumenter overfor sakens realiteter."...

Sakens realiteter kan vi som jeg tidligere har sagt alltids diskutere, men da uten Danielsens lille "forundringspakke" med på lasset. Jeg kan også love deg at jeg slett ikke er skåltom for argumenter i selve sakens anledning, jeg velger bare med litt omhu i hvilken kontekst jeg setter dem frem.

Kommentar #55

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Når noen utnytter debatten

Publisert rundt 6 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Så langt kan jeg ikke se at du har vært inne på noen som helst form for løsning i praksis i denne tråden Sverre A. Da blir det jo litt underlig at du mener at andre avsporer debatten. Faktisk er det vel omtrent 90% av denne debatten som er ren avsporing og rett og slett bortsnakk fra saken selv åpningsinnlegget er innenfor de 90%.

til rasisme-angrep og hitling, må det være lov å ta til gjenmæle.

Det er ikke jeg som har styrt debatten dit.

Gule fremsetter ufine og stigmatisrende karakteristikker av f eks undertegnede.

Mener du at jeg ikke har rett til å forsvare meg?

Jeg anser meg som ferdig på denne tråden, som har antatt det samme lave nivået som stort sett alt annet av slike debatter.

Det ender som vanlig opp med at de som påpeker problemene blir utropt til de verste menneskene av alle.

Det er Danielsen, Avnskog, Haug osv som egentlig skaper problemer i Norge fordi vi ikke stilltiende ønsker å sitte og se på at f eks 50 norske kvinner blir overfallsvoldtatt.

Vi er menneskeforaktere, må vite.

Mens de som bagatelliserer og bort forklarer er vårt samfunns helter.

Mvh Sverre

 

 

 

Kommentar #56

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Ukledelig offerrolle

Publisert rundt 6 år siden

Danielsen har nå inntatt offerrollen, det er de andres - altså parasittenes - feil at han selv har blitt "dehumanisert". Hva med å se bjelken i eget øye Danielsen, og ta ansvar for det?

Eller hva med å forsøke å forstå hva hva Hallvard Jørgensen egentlig sa om dehumanisering, altså hvem han mente vi dehumaniserte? Det var i hvert fall ikke stakkars lille deg slik jeg forsto det...

Kommentar #57

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Saken fortjener all oppmerksomhet

Publisert rundt 6 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Saken er viktig, men ikke så viktig at en skal la det umenneskeliggjørende komme med på lasset.

Ja, saken er at mange menneskeliv går tapt, at mange mennesker ødelegges, merkes for livet, osv.

Jeg tror enkelte i denne tråden nok hadde talt litt annerledes om de selv eller deres kjære var kommet i befatning med slik råskap, brutalitet, kynisme, dehumanisme og regelrett pur faenskap. Disse slår liksom på den generøse stortromma mens de sabler andre mer skeptiske røster ned i dritten. Disse har ingen som helst troverdighet. Nada. De vet rett og slett ikke hva de prater om.

Hva hadde disse gjort om de skulle huse en person de visste var sterkt traumatisert, osv., osv.?

Vi er altså snart nødt til å lære av disse svært uheldige erfaringene vi har med egen politikk på dette området. Eller eier vi kanskje ikke skrupler i forhold til de som slik fryktelig og grusomt rammes direkte så vel som indirekte? Skal vi fortsette med leken hvor man spekulerer i enkeltvise debattanters "egentlige" meninger og motivasjoner?

Kommentar #58

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Folkeopplysning

Publisert rundt 6 år siden

Når Garder etterlyser folkeopplysning mot dehumaniserende tendenser synes jeg han kan gjøre det i en annen tråd femfor å pulverisere Danielsens anliggende som formelig roper etter nye politiske tilnærminger. 

Kommentar #59

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Parasitt II

Publisert rundt 6 år siden

Jeg vil komme tilbake til den høyst akp-septerte omtale av kapitalister som parasitter.  Er ikke sikker på om nåværende folk med tidligere tilknytning av bevegelsen,  slike som i dag sitter temmelig høyt på strå, om de  i dypet av sin sjel har tatt avstand fra "sin dehumaniserende menneskeforakt".  De kan i hvert fall ikke skylde på manglende intelligens.

"Verre enn dyr" er et uttrykk som vanligvis får pes, for dyrene gjør jo bare hva deres instinkt tilsier. Så også med parasittene.  For mennesker som lyver og gråter seg hit mens målet er dopsalg ved  Akerselva og ødelegge norsk ungdom er således parasitt en altfor human betegnelse.

Kommentar #60

Arne Danielsen

327 innlegg  5691 kommentarer

Randby har et poeng

Publisert rundt 6 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Så langt har knapt nok noen valgt den veien

Han etterlyser forslag til løsninger. Jeg prøvde meg i denne kommentaren #37, men dette mente Randby ikke var noe særlig.

Like fullt har han rett i at det kan være interessant å debattere selve problemet og mulige løsninger, selv om det nok er myndighetene som står nærmest til å finne ut av dette.

Tror nok de fleste vil fornøyd dersom myndighetene viser at de tar disse enorme og økende utfordringene på alvor og at de gjør noe for å hindre en slik utvikling - noe som virker.

Forøvrig viser jeg til min kommentar #55 der jeg forsøker å utdype problemstillingen.

Kommentar #61

Arne Danielsen

327 innlegg  5691 kommentarer

Garder

Publisert rundt 6 år siden
André Rohde Garder. Gå til den siterte teksten.
Eller hva med å forsøke å forstå hva hva Hallvard Jørgensen egentlig sa om dehumanisering, altså hvem han mente vi dehumaniserte? Det var i hvert fall ikke stakkars lille deg slik jeg forsto det...

Jørgensen påpeker at språk kan dehumanisere mennesker og at dette er farlig. Det er med andre ord uakseptabelt. Dette er jeg enig i og det har jeg klart og utvetydig gitt uttrykk for.

En annen form for dehumanisering er de skruppelløse sin jakt på de letteste byttene, de lettest tilgjengige, de svakeste blant oss – eller de som bare rett og slett har glemt å låse døra fordi de har en opparbeidet tillit til folk rundt seg, og hva dette gjør med troen på våre beste idealer.

I motsetning til min anerkjennelse av Jørgensen sin påpekning, velger Garder å fnyse av min.

Vil tro at det er mange land og strand rundt som gjerne ville diskutere dette nærmere med deg, Garder – for å uttrykke det litt forsiktig.

Kommentar #62

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Tull og tøv igjen

Publisert rundt 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det er Danielsen, Avnskog, Haug osv som egentlig skaper problemer i Norge fordi vi ikke stilltiende ønsker å sitte og se på at f eks 50 norske kvinner blir overfallsvoldtatt.

På ingen måte, når det kommer til krimminalitet er det de kriminelle som er problemet og som skaper problemer. På den annen side er det neppe noen her inne som er så dumme at de ikke ser utfordringene fellesskapet sliter med enten det er kriminalitet, helse, asylproblematikk, narkotika eller annet. De trådene som da enstaket påpeker problemer og utfordringer som alle kjenner til er om ikke omtrent bortkastede så er det ihvertfall å sparke inn åpne dører. 

Det er derfor jeg rett og slett etterspør forslag til løsninger, for de er det ofte veldig få av og skal man gjøre noe med kjente utfordringer er det løsninger som må til. Dog er det ikke vi som enkeltmennesker her inne som kan drive løsningene gjennom men vi kan som enkeltmennesker være med på å skape gode debatter rundt løsninger og det i seg selv mener jeg er nyttig. 

Nå vil jeg vel si Sverre A. at du er tidvis veldig tynnhudet når det kommer til det du oppfatter som kritikk av deg selv men ikke like fintfølende i omtale av andre. Det er en dualitet jeg ikke helt forstår skal jeg være oppriktig. Er man med på leken får man tåle steken heter det jo. Jeg prøver å holde meg fra karakteristikk av meddebattanter men denne gangen mener jeg det er saksmessig riktig. For det siterte er en offerteknikk jeg mener er på kanten av redelighet. 

Kommentar #63

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

I det minste et forsøk

Publisert rundt 6 år siden
Arne Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Han etterlyser forslag til løsninger. Jeg prøvde meg i denne kommentaren #37, men dette mente Randby ikke var noe særlig.

Men du har helt rett i at det ble tynt fra din side Arne D. D. Dog var du blant en av de få som har forsøkt sammen med Robin H. Beklager hvis jeg har oversett noen andre som også har kommet inn på løsninger.

Kommentar #64

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Sannheten om innvandring og verdens fattigdom

Publisert rundt 6 år siden

http://www.youtube.com/watch?v=LPjzfGChGlE

Immigration - Global humanitarian reasons for current U.S. immigration are tested in this updated version of immigration author and journalist Roy Beck's colorful presentation of data from the World Bank and U.S. Census Bureau. The 1996 version of this immigration gumballs presentation has been one of the most viewed immigration policy presentations on the internet.

Kommentar #65

André Rohde Garder

51 innlegg  1336 kommentarer

Brillene på nissen som ser

Publisert rundt 6 år siden

..."I motsetning til min anerkjennelse av Jørgensen sin påpekning, velger Garder å fnyse av min.

Vil tro at det er mange land og strand rundt som gjerne ville diskutere dette nærmere med deg, Garder – for å uttrykke det litt forsiktig."...

Du utviser en svært så selektiv og egen-hygienisk leseforståelse Danielsen, når du sier du gir "anerkjennelse" av Jørgensens påpekning, når det du faktisk gjør er å urettmessig ta Jørgensens påpekning til inntekt for deg selv.

(MODERATOR HAR FJERNET ET PERSONANGREP)

Kommentar #66

Arne Danielsen

327 innlegg  5691 kommentarer

Mulig det...

Publisert rundt 6 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
På den annen side er det neppe noen her inne som er så dumme at de ikke ser utfordringene fellesskapet sliter med enten det er kriminalitet, helse, asylproblematikk, narkotika eller annet. De trådene som da enstaket påpeker problemer og utfordringer som alle kjenner til er om ikke omtrent bortkastede så er det ihvertfall å sparke inn åpne dører.

... men det oppleves av og til som at dørene slett ikke står så veldig åpne, knapt på gløtt. For når enkelte utfordringer blir nevnt, blir det et ramaskrik fordi utfordringen blir nevnt.

Så her kan det se ut til at du har hatt en lemfeldig omgang med tranflaska på morgenkvisten, Lars.

 

Kommentar #67

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Norsk asylpolitikk er for generøs

Publisert rundt 6 år siden

sa statsviter  Sylo Taraku, opprinnelig asylant fra Kosovo i en artikkel i VL med overskriften:  Norsk asylpolitikk er generøs publisert den 16,09.13 - han sier bl.a.:

"– Opphaldsprosenten i Norge er høg. Tala for 2013 viser at Utlendingsdirektoratet hittil har gjeve opphald til 63 prosent av asylsøkjarane, og nye 11 prosent har fått opphald etter å ha anka til Utlendingsnemnda. Samanliknar vi desse tala med resten av Europa, som ligg på 25 prosent i snitt, ser vi at Norge gjev opphald til svært mange, seier Taraku til Vårt Land.

 Blir innvilgingsprosenten høgare enn dette, kan ein spørje seg om det gjev meining å oppretthalde kontrollorgan som UDI og UNE, som kostar milliardar av kroner årleg. Ein kan like gjerne opne grensene, seier han til magasinet Minerva. 

Taraku peikar på det han meiner er eit paradoks. Tilhøva i landa som dei fleste asylsøkjarane kjem frå, Eritrea, Somalia, Irak og Afghanistan, er ikkje blitt verre, men asylpraksisen i Norge er blitt meir liberal.

– I Somalia er det til dømes ikkje lenger krig.

Dei ferske UDI-tala viser sterk auke i tilstrøyming av eritrearar. Taraku seier dette skuldast tre ting.

– Jungeltelegrafen fortel at dei lett og raskt får opphald i Norge - og her det er eit stort, eritreisk miljø allereie. For det andre tek land i Sør-Europa, og særleg Italia som har mange eritrearar, no imot langt færre. Og til sist har Sveits stramma kraftig inn ved at landet ikkje lenger meiner desertering frå hæren i Eritrea er asylgrunn åleine."

http://www.vl.no/samfunn/tidlegare-asylforkjempar-refsar-norsk-asylpolitikk/

Kommentar #68

Arne Danielsen

327 innlegg  5691 kommentarer

Garder

Publisert rundt 6 år siden

Er det slik at ordet dehumanisering kun kan brukes i tilknytning til språk, eller kan det også brukes om handlinger? Vil tro at svært mange både nå og tidligere i historien kan underskrive på det siste.

Jeg gir anerkjennelse til Jørgensen som maner til forsiktig når det gjelder språkbruk som kan føre til dehumanisering.

Videre mener jeg at også kriminelle sin trakassering av folk fysisk og psykisk og av alminnelig og akseptert moral også fører til dehumanisering. Vi risikerer å miste troen på mennesket, eller i hvert fall det gode i mennesket.

Kommentar #69

Johannes Morken

436 innlegg  937 kommentarer

Til slutt

Publisert rundt 6 år siden

Det kan godt vere vi skulle moderert vekk ordbruken parasitt. Det kan eg beklage.

Men kvar skal vi leggje lista? Professor Torkel Brekke nytta ordet parasittisk om Human-Etisk Forbund. Han blei sterkt kritisert av sinte humanetikarar som møtte han til oppklaringsmøte. Men kan likevel ein akademikar bruka andre ord enn andre før han vert stempla med langt sterkare ord enn nedlatande?

Trådstartar brukte ikkje ordet om «ei heil folkegruppe», men slik eg forstod han om kriminelle som kjem hit for å vere kriminelle. Eg har aldri oppfatta dette som angrep på alle asylsøkjarar eller flyktningar, sjølv om orda ikkje var eigna til å utløyse ein konstruktiv debatt.

Når Danielsen sjølv vedgår at uttrykket var avsporande, blir eg forundra over at hans kritikarar jagar fram brunkortet. Kvifor er det så viktig å få stempla folk med dei sterkaste orda som finst? Kva slags debattklima blir det dersom det ikkje finst andre ord? Og når slike ord blir kasta inn, må dei kritiserte forsvare seg. Og så er det dette handlar om: Kven kan bruke dei sterkaste orda om kvarandre. Moderator har ansvar, men kvar enkelt deltakar har fatisk eit ansvar både for å velje sakssvarande uttrykk - og til ikkje å fordreie andres meiningar for så å bruke dei sterkaste karakteristikkane som finnast kan. Dette er ei sterk utfordring til fleire i denne tråden for seinare trådar. Les retningslinene - og pust tungt og lenge.

Og då er denne tråden komen til vegs ende.

Kommentar #70

Arne Danielsen

327 innlegg  5691 kommentarer

Presisering og beklagelse

Publisert rundt 6 år siden

Moderator har gitt meg anledning til å avslutte debatten med en presisering og en beklagelse.

Bruken av ordet "parasitt" om mennesker, som spesielt to debattanter har reagert på i denne tråden, er historisk betent når det kommer til politikk og ideologier. I ettertid gir bruken av ordet vonde assosiasjoner til et forkvaklet menneskesyn og overgrep og forfølgelse av utsatte grupper som for eksempel jødene. (DETTE AVSNITTET ER YTTERLIGERE PRESISERT AV DANIELSEN ETTER FØRSTE PUBLISERING)

Som flere har kommentert, og som jeg selv har presisert, så ble ordet her brukt i tilknytning til kriminelle som kommer til landet med uedle hensikter, og er dermed hverken ment som eller kan tolkes som en stigmatisering av en folkegruppe eller en "underklasse," men altså om høyst oppgående og potente kriminelle som trolig er i stand til å forsvare seg selv i en slik sammenheng.

Når dette er sagt, så beklager jeg bruken av ordet uansett kontekst, og jeg er enig med moderator i at vi alle på denne tråden bør tenke gjennom hva vi skriver og hvordan det fremstår.

Kommentar #71

Johannes Morken

436 innlegg  937 kommentarer

Til slutt igjen

Publisert rundt 6 år siden

Eg takkar Danielsen for denne sluttkommentaren etter gårsdagens rundar. Tråden er ikkje opna for ny debatt, men eg opna fordi Danielsen ønskte å komme med denne beklagelsen og presiseringa. Skulle nokon av dei som henta fram dei sterkaste orda i kritikken også ønskje ein liknande sluttkommentar om sine eigne bidrag (ikkje om andres), får dei ta kontakt med redaksjonen. Eg har i min forrige kommentar etterlyst ein sjølvkritikk. Denne tråden blir lukka igjen no.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere