Thor Willy Ruud Hansen

1

Refleksjonsnotat om trisomi 13 og 18

Oppklarende kommentar

Publisert: 27. okt 2013

Jeg viser til den pågående debatten om et refleksjonsnotat som omhandler behandling av mennesker med trisomi 13 og 18 ved Oslo Universitetssykehus. Diskusjonsinnleggene tar utgangspunkt i en antagelse om at det er undertegnede som er ansvarlig forfatter for dette notatet. Denne misforståelsen er forståelig, fordi notatet er lagt ut på nettsidene til Senter for Medisinsk Etikk som om jeg var eneansvarlig for notatet. Det faktiske forhold er at notatet er utarbeidet av Klinisk Etikk-komite ved Oslo Universitetssykehus og komiteen står samlet bak innholdet i notatet, som er et resultat av en langvarig prosess der sykehusets føde- og barnemedisinske miljø har gitt innspill til innholdet. Jeg har i hht våre rutiner undertegnet notatet som komiteens leder. Senter for Medisinsk Etikk er gjort oppmerksom på uklarheten og har lovet å korrigere dette.

Hvorvidt Klinisk Etikk-komite skal gå inn i debatten må diskuteres og avgjøres i komiteen. Det er således ikke opp til meg alene å vurdere eller bestemme dette. Det ligger i sakens natur at en komite ikke kan delta i en diskusjon som den pågående med innlegg, kommentarer og motinnlegg på kort varsel. Jeg ber om forståelse for dette.

Thor Willy Ruud Hansen

Overlege, professor dr.med.

Leder i Klinisk Etikk-komite

Oslo Universitetssykehus

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Viktig presisering fra Thor Willy Ruud Hansen. 

Menjeg foreslår at moderator låser dette innlegget for nye kommentarer, ettersom Hansen har gjort det klart (og levert en god begrunnelse for) at han ikke kan delta i ordskiftet med løpende kommentarer. 

Foreslår at man i stedet lenker til eller limer inn dette innlegget i Gitlesens hovdetråd om refleksjonsnotatet. Så kan debatten fortsette der, nå på bakgrunn av denne faktaopplysningen.

Kommentar #2

Johannes Morken

442 innlegg  937 kommentarer

Vi samlar debatten

Publisert nesten 7 år siden

Denne kommentaren frå Thor Willy Ruud Hansen er no flytta over til diskusjonstråden oppretta av Jens Petter Gitlesen, for å samla debatten. Denne tråden blir difor stengt for vidare kommentarar. Debatten kan skje i Gitlesens tråd

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere