Morten Dahle Stærk

42

Biskopenes helomvending

Et enstemmig bispeutvalg uttalte så sent som i 1997 at å sidestille heterofilt samliv med homofilt samliv må betraktes som kirkesplittende vranglære. Hvordan kan så flertallet i bispekollegiet 16 år senere gå inn for kirkelig vigsel av homofile?

Publisert: 18. okt 2013

Konklusjonen til åtte av ti biskoper om å åpne for kirkelig velsignelse av homofile vekker lite begeistring, og det med god grunn. På rekordtid har biskopene snudd fra å se på saken som vranglære til å ønske en harmonisering til statens nye felles ekteskapslov. Det er tankevekkende at både Øivind Benestad og Gard Realf Nielsen er sterkt kritisk til konklusjonen biskopene har landet på. 

Selv deler jeg fullt ut Benestads synspunkt på saken: Blir dette vedtatt i Kirkemøtet, vil det bare dreie seg om tid før det åpnes for full kirkelig vigsel av homofile. Dette vil i så fall både være et brudd med klassisk kristen lære og kirkens enhet. At flertallsbiskopene argumenterer med at dette vil skape liturgisk orden er ikke betryggende. I luthersk teologi er kirken definert som det sted der Ordet forkynnes rent og nådemidlene forvaltes rett. Liturgisk orden sier derfor lite om hva som konstituerer et godt kristent fellesskap. 

Hva er så argumentene for? I Vårt Lands svært godt lederartikkel idag etterlyses det argumentasjon fra biskopene. Et brudd med den kirkelige tradisjonen og en helomvending fra tidligere innstillinger fordrer gode argumenter. For de mange som har sittet på gjerdet og ventet, er det lite substansielt å hente fra biskopene. Her henvises det til menneskers erfaring og at de «anerkjenne at staten gir likekjønnede par rettigheter til vern om sitt samliv». I samlivsutredningen var det tilsvarende få teologiske argumenter for den nye linjen. 

Jeg vil nevne tre gode argumenter for at Kirkemøtet i Den norske kirke bør stemme med de modige mindretallsbiskopene: 

  1. «Å definere likekjønnede samliv som ekteskap vil innebære et radikalt brudd med det som alltid har vært kirkens lære, og vi kan ikke se at det finnes teologisk grunnlag for å foreta et slikt brudd», skriver Nordhaug, Kvarme, Midttømme og Reinertsen som begrunnelse for sitt syn. Kirken har ikke noe mandat til å bryte med skaperordningen og Bibelens lære om ekteskapet. Hvis kirken skal komme til nye standpunkter i spørsmål om lære og liv, må vi kunne forvente at det gis en tilstrekkelig god teologisk begrunnelse. Det er ikke gjort i denne saken. Snarere sies det eksplisitt at dette er en tilpasning til samfunnets nye syn på saken. I en utredning som jeg selv var sekretær for, "Samlivsetikk og kristen tro", sammenfattet vi den bibelske definisjonen av ekteskap slik: "Etter kristen forståelse etableres ekteskapet gjennom et offentlig løfte om livslang troskap mellom mann og kvinne". Det er ikke gitt gode argumenter for at vi skal fravike dette. 
     
  2. Biskopene argumenterer med at kirken bør «anerkjenne at staten gir likekjønnede par rettigheter til vern om sitt samliv». At det kun var to biskoper som gikk inn for Felles ekteskapslov i 2008 setter denne saken i et spesielt lys. På seks år har det skjedd et skifte som det ellers bare er politikere som kommer seg unna med. Nå støtter tydeligvis 8 av 10 biskoper høringsuttalelsen til Teologisk fakultet før den nye loven ble vedtatt. Der ble det slått fast at kirken må forholde seg til statens syn på ekteskapet og ikke motsatt. Altså en motsatt toregimentforståelse. Staten er nå normgiver, og kirken adopterer statens nye forståelse av kjønn, familie og foreldreskap. At kirken får med seg statens brudd med barnas rettigheter på kjøpet, virker ikke å vekke noen anfektelse.
     
  3. Mekane Yesus kirken brøt samarbeidet med Svenska kyrkan etter at den åpnet for kirkelig inngåelse av ekteskap for få år siden. En åpning for homofile vigsler i Den norske kirke vil sette samarbeidet med både norske og utenlanske kirker på en stor prøve. Og årsaken er at Den norske kirke bryter med Bibelens syn på ekteskapet. 

Så  er vi tilbake til grunnspørsmålet: Hvordan kan denne store vendingen skje på så kort tid? Det er vanskelig å se at det er noen annen grunn til dette enn det store presset fra storsamfunnet. Helge Simonnes skriver godt om dette i dagens Vårt Land. Det er alvorlig at de som er valgt som kirkens ledere ikke kan anføre gode teologiske argumenter for et radikalt skifte i et så vesentlig spørsmål som familieetikk. Kirkens enhet blir definert som behovet for å holde kirken samlet gjennom liturgisk ryddighet. Mens kirkens enhet i kristen forståelse er enheten i troen og etterfølgelsen av Jesus Kristus. 

La oss håpe at kirkens lekfolk i Kirkemøtet viser vei der biskopene skaper splittelse.  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Er det så vanskelig å forstå da ???

Publisert over 6 år siden
Morten Dahle Stærk. Gå til den siterte teksten.
Et enstemmig bispeutvalg uttalte så sent som i 1997 at å sidestille heterofilt samliv med homofilt samliv må betraktes som kirkesplittende vranglære. Hvordan kan så flertallet i bispekollegiet 16 år senere gå inn for kirkelig vigsel av homofile?

For det første er det gått 16 år, for det andre er det andre biskoper med en annen forståelse som sitter i kollegiet.

Det er vel ikke noe særlig vanskeligere enn det......eller ??

Kommentar #2

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Jeg lurer på om bibelen også har forandret seg på de 16 årene..

Publisert over 6 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Det er vel ikke noe særlig vanskeligere enn det......eller ??

Kansje den har det på et eller annet mystisk vis. ja de nye oversettlesene prøver desperat å endre den..

Kommentar #3

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Det er vel ikke akkurat det som har skylden, vel ??

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Kansje den har det på et eller annet mystisk vis. ja de nye oversettlesene prøver desperat å endre den

Et ord her og et ord der - - ung kvinne istedetfor jomfru etc. etc. - - en ellr noen enkle svaler gjør absolutt ingen sommer.

Nå er det vel så at bibelen har blitt vrengt og fortolket og misforstått flere ganger opp igjennom århundrene - - ikke uten grunn.

Lover og regler skrevet under totalt andre samfunnsmessige forhold har og skal og bør tilpasses ny viten og nye samfunnsforhold - ingen sannheter er absolutte - heller ikke det som ble skrevet av mennesker for mange mange 100 år siden.

Det er  mange påbud og leveregler som er skrevet i bibelen som vi glatt overser i dag - hvorfor ikke dette også ??

Verden i dag et totalt andeledes enn verden fortonte seg for folk i midtøsten for 100-vis av år siden. Sannelig ikke så rart at det blir stilt spørsmål ved enkelte ting.

 

Kommentar #4

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Det er mange påbud og leveregler som er skrevet i bibelen som vi glatt overser i dag - hvorfor ikke dette også ??

Loven ble oppfylt av Jesus. Dvs at vi som er frelst er satt fri fra lovens bokstav. Men det betyr at når en velsigner det som i utgangspunktet er synd, noe som er generert av syndens opphavsmann - da villeder en folket - en fører dem vekk fra Guds nærvær.

Kommentar #5

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Så greit da......!!!!

Publisert over 6 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Loven ble oppfylt av Jesus. Dvs at vi som er frelst er satt fri fra lovens bokstav

Bedre tror jeg ikke noen kan klare å ordne det - - for seg selv.

Kommentar #6

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Hvem kan avsette biskopene?

Publisert over 6 år siden

Kan kirkemøtet avsette biskopene med bakgrunn i vranglære?

Det er vel i utgangspunktet slik at det kreves lojalitet for å kunne arbeide i kirken, eller holder det å bare være medlem?

Udugelige ledere avsettes jo vanligvis med en dugelig fallskjerm ellers i arbeidslivet, så hvorfor skulle ikke det samme kunne skje i kirkens rekker. Jeg bare spør...

 

Kommentar #7

Th0rm0d N0rd&hl

17 innlegg  776 kommentarer

Jeg tror at

Publisert over 6 år siden

noen oppegående kristne ( biskoper etc.) har insett at bibelen kun er en god ide. I hvertfall det ny testamentet.

Kommentar #8

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Lover og regler skrevet under totalt andre samfunnsmessige forhold har og skal og bør tilpasses ny viten og nye samfunnsforhold - ingen sannheter er absolutte - heller ikke det som ble skrevet av mennesker for mange mange 100 år siden.

Den indre freden kommer fra en kilde, Herren selv. Vi vet at kulturpåvirkning vil skape et fotavtrykk i sinnet, hvor dette fotavtrykket blir som et mønster på hvordan enn tenker og handler.

Vi vet også at hvisten opplever utrygghet og usikkerhet, som ved mobbing og trakasering - vil føre til at tanemønster blir etablet i sinnet til mennekser. Dette tankemønstret kan bli ens bane.

Den nye samfunsmessige viten er kun basert på det fysiske, altså det vi ser og kan føle og ta på. Den er ikke basert på det indre livet i menneskene. Dermed blir alle føelesne og det vi inntar via sansene som vil danne tenkemøstret i mennekene. I taken med at såkalt vitenskap har økt så har frafallet på det åndelige minket tilsvarende.

Kommentar #9

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Utmerket kommentar Morten DS

Publisert over 6 år siden

Det er mulig når hele kirken har blitt ett politisk organ for den norske venstresiden, mangler ryggrad, og har ikke peiling på hva Guds Ord sier. Jeg ser du er ung person, og kanskje er du del av mitt bønnesvar. Jeg har lenge bedt om en ny generasjon, som tar ett oppgjør med min, vi som var født like etter krigen. Jeg husker hvordan det hele startet på 60/70 tallet, og her er vi. Så mye har de skadet Norge, og de kuppet også kirken. Gud Velsigne deg, jeg har faktisk sett flere ungdommer, som synes å se galskapen. Det samme har skjedd i USA, hvor unge kvinner har sagt nok er nok, og det gjelder alt fra abort. Spesielt hyggelig å se at gutta er med.

Kommentar #10

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Om noen få år vier alle bispene homofile

Publisert over 6 år siden
Morten Dahle Stærk. Gå til den siterte teksten.
Blir dette vedtatt i Kirkemøtet, vil det bare dreie seg om tid før det åpnes for full kirkelig vigsel av homofile.

Det er like lett å forutse som at solen står opp hver dag.

Skiftet i syn skyldes først og fremst at bispene nå fokuserer mer og mer på de rent menneskelige reaksjoner enn de gjør på tvilsomme bibelsitater som er flere tusen år gamle.

Dersom en bestemt oppfattelse av skriften fører til at store mengder mennesker blir såret, nedbrutte og fortvilede, så må den strenge bibelske tolkningen vike for den medmenneskelige forståelsen.

Heldigvis er flertallet av våre biskoper så kloke at deforstår dette.

Det er ikke kirkens oppgave å påføre folk fortvilelse og en følelse av å bli fordømt. Det er tvetrimot kirkens oppgave å løfte folk opp av fortvilelsen og gi dem livsmotet og troen på livet tilbake.

Takk til vårt kloke bispekollegium. Snart er det enstemmig.

Mbh Sverre

 

 

Kommentar #11

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Til Sverre Avnskog det var ironi, var det ikke?

Publisert over 6 år siden

Sitat "Takk til vårt kloke bispekollegium. Snart er det enstemmig."

Jeg leser innlegget ditt, må ta det som en ypperlig/ fram i frå ironisk kommentar, som treffer blink. Mener du det, så lykke til med livet, går du på medisiner? Jeg ble kristen i relativ høy alder, og det har i essens bare med å ta imot Kristus og den Hellige Ånd i våre hjerter. Og at en fatter essensen i Joh 3.16-17 + 14.6 - du vet Guds Ord, som bispene har suspendert i kirken. Det å forstå og ta i mot denne nåden, forvandler våre liv dramatisk, for mange nesten momentant. Og plutselig leser en også skriften på en helt ny måte, alt åpnes opp. Når en så lytter til de "skriftlærde," så blir det sjokkartet. Jeg har allerede blitt kaldt fundamentalist her på forumet, det går slett ikke inn på meg, jeg vet hvor de kommer fra. Forståelsen hva det vil si å bli kristen, er svært liten, selv blant prester og bisper. Antagelig vet de det rent teoretisk, men de tjener andre herrer nå og jeg aner ikke hva de har i sine hjerter.

En gang spurte jeg en biskop på ett nettmøte om abort. Svar: "Det er en vanskelig avgjørelse for kvinnen i samråd med legen." Hva ville Jesus ha sagt, og bispene vasker bare sine hender, hva skal vi med dem? jeg har møtt lekfolk, som kan veilede om skriften, men de bispene ar flotte kostymer, den skal de ha. Ellers anbefaler 1 kap av Forkynneren...

Kommentar #12

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Dessverre Loekke, jeg må skuffe deg

Publisert over 6 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Jeg leser innlegget ditt, må ta det som en ypperlig/ fram i frå ironisk kommentar, som treffer blink. Mener du det, så lykke til med livet, går du på medisiner? Jeg ble kristen i relativ høy alder, og det har i essens bare med å ta imot Kristus og den Hellige Ånd i våre hjerter. Og at en fatter essensen i Joh 3.16-17 + 14.6 - du vet Guds Ord, som bispene har suspendert i kirken. Det å forstå og ta i mot denne nåden, forvandler våre liv dramatisk, for mange nesten momentant.

Det er ikke ironi.

Det er hva jeg mener.

Men likevel: Hjertelig lykke til med ditt trosliv :-) Må Gud være med deg og velsigne ditt liv hver eneste dag.

Mvh Sverre

Kommentar #13

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Må Gud bevare oss

Publisert over 6 år siden
Fra slike tannløse biskoper!
Kommentar #14

Egil Wold

2 innlegg  1814 kommentarer

De hadde helt rett i 1997...

Publisert over 6 år siden
Morten Dahle Stærk. Gå til den siterte teksten.
1997 at å sidestille heterofilt samliv med homofilt samliv må betraktes som kirkesplittende vranglære.

... så de har vel egentlig fordømt seg selv som kirkesplittende vranglærere...

 

... og det er jo helt riktig.

 

Liberal teologien rir igjen...

 

La oss komme oss dekning...

 

Kommentar #15

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Dessverre Loekke, .... til Sverre A

Publisert over 6 år siden

"I rest my case,"Sverre A. Med ditt syn burde de ta konsvensen, ikke å kalle seg en kristen kirke, men en slags moderne terapeuter, som sier at alle innfall er OK. Det har bare ikke noe med den kristne tro og Guds Ord å gjøre, og derfor ender de opp som noen kirker i Nederland. Både Gud og Jesus er persona none grata. http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-14417362

Hva kan jeg si, jeg ønsker deg lykke til, uansett hvilket miljø du tilhører. Jeg kan fortelle deg at jeg sitter her og ser på Visjon Norge fra Kvinner i Nettverk i Kristiansand, 2500 kvinner i alle aldre, samlet i en hall, som hyller Jesus. Alle ungdommene gjør meg spesielt glad. Så det håp for Kristen Norge. Mennene prøver å få til det samme i Februar, ta en tur.

Kommentar #16

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg har vore innom mange kyrkjer

Publisert over 6 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Det har bare ikke noe med den kristne tro og Guds Ord å gjøre, og derfor ender de opp som noen kirker i Nederland.

og nokre bedehus. Har eg nokon gong sett Gud i desse bygningane? Har du sett han?

Kommentar #17

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Til Elias Per

Publisert over 6 år siden

De to øyene tar inn ett meget smalt frekvensbånd, sammen med de fire andre sansene. De er bare  små kikkhull, dette er ikke tro, men klassisk fysikk, "google" det, så kan du lese om det. Når en åper Hjertet og ett annet ØYE tilgjengelig, får en et helt annet syn, som tar inn hele spekteret, inkludert ånden og Guds nærvær. Om en finner det i alle bygninger, skal jeg ikke debattere, der kan du ha rett, men der flere er samlet i Guds og Jesus navn har jeg sett litt av hvert. Det må du bare ta mitt ord for, men fysikken stemmer, også at det aller viktigste oppfatter ikke de fem sanser. Om en lever der -  i de fem bueganger-  beskrives som "syke: blinde, halte, visne:"

"Men det er ved Fåreporten i Jerusalem en dam som på hebraisk heter Betesda og har fem bueganger; i dem lå en mengde syke: blinde, halte, visne. For en engel steg til visse tider ned i dammen og oprørte vannet. Den som da først steg ned efterat vannet var blitt oprørt, han blev helbredet, hvad sykdom han så led av. Joh 5...

Kommentar #18

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg har høyrt at den evnen du viser til

Publisert over 6 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
som tar inn hele spekteret, inkludert ånden og Guds nærvær

ofte er eigenskapar ein finn hjå pasientar på ei viss type institusjonar.

Kommentar #19

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Vokt ordene dine, Loekke

Publisert over 6 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Mener du det, så lykke til med livet, går du på medisiner?

Du må da kunne ta en diskusjon uten å ty til slike nedrige forsøk på å sykdomserklære meningsmotstandere!  

Kommentar #20

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Eg har høyrt at den evnen du viser til Elias P

Publisert over 6 år siden

Jeg har hørt om den evnen, jeg også, men jeg kjenner også hvordan kynismen, gjør mennekser blinde. Har vært der, og inviterer deg å komme ut av mørket, du skal være i mine bønner. Jeg takker for samtalen. Gud Vellsigne deg.

Kommentar #21

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

"Vokt ordene dine, Loekke" til Oddbjørn J

Publisert over 6 år siden

Der kom du ut av treverket Oddbjørn, har ventet på deg. Gud Vellsigne deg også...

Kommentar #22

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Å sjå keiserens nye klær

Publisert over 6 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
men jeg kjenner også hvordan kynismen, gjør mennekser blinde.

er ikkje for alle! Heldigvis fins det folk som ikkje ser syer på kommando.

Kommentar #23

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Hobbymoderatorer

Publisert over 6 år siden

Om privat og selektiv moderering av flere  aktørers antydninger om sinnsykdom hos motdebattanter.

Forøvrig synes jeg denne av Morte1Bøen var så fin:

Og, som tredje punkt, enkeltes opptatthet av å gjøre seg tilforlaterlig, i jakt på å oppnå gunst i forhold til spesielt utvalgte. Dette velger jeg ikke å være spesielt konkret på, men det finnes ganske abstrahert eksempelvis åpenbart svært ivrige, temmelig velskolerte individer som ønsker å gjøre sine hoser fargeverdige, (uansett farge), for å si det sånn, i forhold til for dem sentrale aktører på dette forum.

Kommentar #24

Mohamed Abdishazan

32 innlegg  618 kommentarer

Kristendommen - den svake religionen

Publisert over 6 år siden
Et av mange eksempler på at kristendommen som en religion er veldig svak i Norge og Vest-Europa på bekostning av en annen verdensreligion. Framtida ser interessant ut. Å påtvinge statskirken dette her er ikke akkurat å ivareta religionsfriheten. På tide med et absolutt skille mellom stat og kirke. En skilsmisse er nødvendig - hvis ikke kommer DnK til å tape mer og mer. Men det er vel likegreit siden vi lever i et gudeløst samfunn.
Kommentar #25

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Treverket"?

Publisert over 6 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Der kom du ut av treverket Oddbjørn, har ventet på deg.

Jeg skal ikke forlenge en slik debatt i debatten unødig, men å antyde at noen går på medisiner om de har andre synspunkter enn deg, er ganske drøyt.  Jeg er stort sett uenig med Avnskog de gangene jeg havner i debatt med ham, men det ville likevel ikke falle meg inn å beskylde ham for å gå på medisiner.

Kommentar #26

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Til Mohamed A

Publisert over 6 år siden

Sitat: Å påtvinge statskirken dette her er ikke akkurat å ivareta religionsfriheten. På tide med et absolutt skille mellom stat og kirke.

Norge er ikke Sadia Arabia, hvor mange kirkesamfunn er der, utenom om den ene? Her i Norge er det religionsfrihet, hvis du ikke har oppdaget det, sponset av staten. Har du lagt merke til at de land alle flykter til har lang kristen historie? Hvilken religion og land flykter de fra?

Kommentar #27

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

"Treverket"? Oddbjørn J.

Publisert over 6 år siden

Ditt problem er mangel på humoristisk sans, jeg trodde han var iroinsk, og prøvde det samme. Det er mye bra lykkepiller på Apoteket.

Kommentar #28

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Det sårer meg sterkt.

Publisert over 6 år siden

Mohamed skriver:  Men det er vel likegreit siden vi lever i et gudeløst samfunn.

Nei, vi gjør ikke det.

Den kristne treenige Gud er nok med oss. Som kristne blir vi dessverre forfulgt av HEF og ateister. Derfor kan det se ut som om vi lever i et gudeløst samfunn.

De som fornekter Jesus vet dessverre ikke hva de sier nei til. Er dessverre så frustrert av deres fornektelse at jeg lurer sterkt på deres bakgrunn for denne fornektelsen.

Det sårer meg sterkt.

 

 

 

Kommentar #29

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Tvang?

Publisert over 6 år siden
Mohamed Abdishazan. Gå til den siterte teksten.
Et av mange eksempler på at kristendommen som en religion er veldig svak i Norge og Vest-Europa på bekostning av en annen verdensreligion. Framtida ser interessant ut. Å påtvinge statskirken dette her er ikke akkurat å ivareta religionsfriheten. På tide med et absolutt skille mellom stat og kirke. En skilsmisse er nødvendig - hvis ikke kommer DnK til å tape mer og mer. Men det er vel likegreit siden vi lever i et gudeløst samfunn.

Det er vel ingen som har tvunget biskopene til noe som helst?  Ellers er jeg helt enig med deg i at stat og kirke må skille fullstendig lag.  Ikke for å unngå at Den norske kirke skal "tape mer og mer", men rett og slett fordi religion og stat ikke skal blandes.  Staten må være sekulær.  Utover det skal det selvsagt være fritt for enhver til å dyrke det livssyn man lyster.

Kommentar #30

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Jo da

Publisert over 6 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Ditt problem er mangel på humoristisk sans, jeg trodde han var iroinsk, og prøvde det samme.

Jeg har humoristisk sans :-)  Men Avnskog var ikke ironisk.  Om du misforsto ham, så er det selvsagt helt OK at vi legger denne disputten død.

Kommentar #31

Helge Sundar Loekke

0 innlegg  519 kommentarer

Det sårer meg sterkt - Til Georg

Publisert over 6 år siden

Takk for det Georg. De som ikke har tatt mot Jesus som sin Frelser, vet ikke hva de snakker om. Kristne massarkeres og forfølges, og her skal vi belæres av ateister og andre. Og de sivilserte samfunn alle vil flykte til, var/ er alle kristne eller har/ hadde den Judea Kristne tradisjon. Og der den oppgis kollapser det fort.

Kommentar #32

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er vel ingen som har tvunget biskopene til noe som helst?

Der er vi nok uenige. Kirken står i press fra mange hold. Men det er slik at hvist en ikke er fullt stadfesta i ordet - da vil en vakle når vinden kommer. En ting er å føle at de ska ta omsynd til alle menneker, en annen ting er å lede menesker i villfarelse.

Kommentar #33

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Takk, Johannessen

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Du må da kunne ta en diskusjon uten å ty til slike nedrige forsøk på å sykdomserklære meningsmotstandere!

Akkurat i homofili-saken tror jeg forøvrig vi er enige?

Sikkert i mye annet også, for den saks skyld. Men det er jo en tendens til at mange av de samme sakene stadig går igjen.

Mvh Sverre

Kommentar #34

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det er ofte klokt av en troende å lytte til ateistene

Publisert over 6 år siden
Helge Sundar Loekke. Gå til den siterte teksten.
Takk for det Georg. De som ikke har tatt mot Jesus som sin Frelser, vet ikke hva de snakker om. Kristne massarkeres og forfølges, og her skal vi belæres av ateister og andre. Og de sivilserte samfunn alle vil flykte til, var/ er alle kristne eller har/ hadde den Judea Kristne tradisjon. Og der den oppgis kollapser det fort.

Det er ofte lettere for dem å se troens eventuelle villfarelser, som skremmer folk og trykker dem ned.

Det skal ikke troen gjøre, etter min mening. Den skal løfte menneskene opp og gi dem livstro.

Mvh Sverre

Kommentar #35

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

To herrer

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er vel ingen som har tvunget biskopene til noe som helst?

To herrer har biskopene;

Gud og Staten.

Staten er verst, for flykter de fra ham, mister de sine materielle goder.

Kommentar #36

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Det er ofte lettere for dem å se troens eventuelle villfarelser, som skremmer folk og trykker dem ned.

Det skal ikke troen gjøre, etter min mening. Den skal løfte menneskene opp og gi dem

Intervju med Bjørn Eidsvåg i VG nett i dag. Vel talt! Den som har vært to steder kan uttale seg med større autoritet om begge stedene:

Samtidig som Eidsvåg er sterk i sin tro, har han i større grad sluttet å tro på folk - folk som er hellig overbevist om noe.

- Det er en alarm som går når folk sier de er hellig overbevist om noe. Da vet jeg det kommer noe ut av kjeften på dem som det ikke er verdt å høre på. Det er tull å være hellig overbevist om noe. Jeg har vært det og er det ikke lenger, forklarer Eidsvåg.

Før trodde han kristendommen var svaret på det meste - han trodde Jesus var svaret. I dag er han glad han ikke er der lenger.

- Man blir uspiselig av å bære på en slik overbevisning. De som ikke deler den samme overbevisningen ser man automatisk ned på og tenker at de må omvendes og overbevises, sier Eidsvåg.                                                                                   

Kommentar #37

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Dårlig humor

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har humoristisk sans :-)

er også humor.

Kommentar #38

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Før trodde han kristendommen var svaret på det meste - han trodde Jesus var svaret. I dag er han glad han ikke er der lenger.

"eg er berre ein mann, som gjer så godt eg kan"

Han er ein veldig flink musikarar med fine harmoniseringar.

Det tek tid å lære seg dei fine overgangane som treff folks hjarta.

Det er berre å innsjå at kyrkja med sine stive/menneskefiendlege  rituale og usamanhengjande og ulogiske forklaringar får mange til å gje opp.

Kommentar #39

Sølve Nicolay Thobro Lauvås

1 innlegg  230 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Som kristne blir vi dessverre forfulgt av HEF og ateister.

Så vidt jeg vet står det i Bibelen at det er galt å lyge, så du kan umulig være en kristen.

Kommentar #40

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Sølve skriver: "Så vidt jeg vet står det i Bibelen at det er galt å lyge, så du kan umulig være en kristen"

Verbalt forfulgt ikke fysisk.

Kommentar #41

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Som kristne blir vi dessverre forfulgt av HEF og ateister. Derfor kan det se ut som om vi lever i et gudeløst samfunn.

Ditt forsøk på å framstå som et offer er beundringsverdig, men akk så forgjeves.  

Personlig har jeg sett lite til denne "forfølgelsen" og de jeg kjenner som enten er medlem av HEF eller erklærte ateister, er som regel fredsæle folk.  Skjønt det oppleves muligens som "forfølgelse" når noen påtaler idioti og regelrett galskap?

Kommentar #42

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Dette forstår du!

Publisert over 6 år siden

Rolf skriver: "Skjønt det oppleves muligens som "forfølgelse" når noen påtaler idioti og regelrett galskap?"

Da forstår du vel uttrykket verbalt forfulgt.

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 1488 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1122 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
13 dager siden / 1079 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
9 dager siden / 969 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 539 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
18 dager siden / 438 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere