Spaltist Ann Kristin van Zijp Nilsen

Det mest presise er jo neger

Du veit det er «politisk ukorrekt», men seier det likevel.

Publisert: 14. okt 2013

«Det er ikkje politisk korrekt, men…» seier du gjerne når du skal seia kva du meiner. Det er mest for å advara dei skvetne rundt deg. Dei er jo ikkje vane med folk som står opp mot flokken av velmeinande, men feige, logrande sosialdemokratiske akademikarar. Sjølv er du ikkje redd for å ta opp kampen mot dette overtolerante meiningstyranniet. Du er tøff, sjølvstendig, klartenkt. Sjølv om det er politisk ukorrekt.

Du vil til dømes halda fram med å kalla negrar for negrar. Det er jo det dei er. Ingen har funne eit meir presist ord for å klassifisera folk med ein viss overvekt av afrikanske gener. Det same gjeld «mulatt», sjølv om ordet kjem av «muldyr». Kvifor skal du bry deg om slaveriet si historie? Du meiner jo ikkje noko vondt med det. Blir nokon såra, så dei om det.

På same måte som ein spade er ein spade, er islam ein krigersk og blodtørstig religion. Dei hyggjelege muslimane i nabolaget er unntaket som bekreftar regelen. Og du kan ikkje stola på dei. Plutselig blir sonen i heimen radikalisert. Sjølv om liksom-moderate muslimar tok avstand frå Profetens Ummah, vil dei fleste ha sharia. Det er politisk ukorrekt å seia dette. Men du gjer det likevel.

Og så dette klimahysteriet. La forskarane halda på med krisealarmeringa si. Sjølv har du hus høgt nok over havet og måla bordkledinga med Drygolin. Stygt vêr har det alltid vore, og blir det for gale, blir det fleire turar til dei strendene i Syden som framleis ligg over vatn. Heldigvis finst det framleis eit par prosent forskarar som vågar vera politisk ukorrekte.

Lista kunne vore lang. Du kunne nemnt maset om likestilling og andre kvinnegreier. Politisk korrekte menn kallar seg feministar. Du kallar dei «tøfler».

Når eg tenkjer meg om, innser eg at du har rett. Eg er ueinig med deg fordi eg er feig. Eg beundrar deg, som vågar seia ting som dei er. Sjølv torer eg ikkje anna enn å vera politisk korrekt.

FØRST PUBLISERT I SPALTA «KLARTEKST» I VÅRT LAND 14. OKTOBER 2013

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Pål Georg Nyhagen

208 innlegg  1811 kommentarer

Men...

Publisert nesten 7 år siden

...sveipende generaliseringer gjelder vel i hytt og vær; i alle retninger? Oppegående mennesker som vil evaluere den etablerte innvandringspolitikken, og NB samtidig er nøye i hvilke ord de benytter i retorikken, får like vel i ny og ne høre at de er rasister?

Kristne mennesker får ikke sjeldent lese eller høre at de er menneskefiendtlige og middelalderske fra den kulturradikale selvoppnevnte elitens bedrevitende representanter, eller så er vi lik Hans Bratterud og Hanvold i Visjon Norge alle som en - hvilket for øvrig gå ut på ett for flere. Som katolikk, så får jeg så ørene flagrer fra alle kanter, ikke minst om jeg skulle finne på å lytte på en nærradio drevet av enkelte frikirker. Eller at jeg tilhører antikrists menighet hvor paven anses som intet mindre enn åpenbaringsbokens "dyret" selv; forekommer vel så ofte om jeg går inn i de "rette" medierom. Også her på VD finnes tendenser til slike grove generaliserende anklager fra enkelte adventister.

De gangene jeg har engasjert meg til fordel for barna (!) av foreldre som var medlemmer av Nasjonal Samling -født under krigen eller etter, altså uforskyldt født som alle andre, inn i en familie... da har jeg faktisk fått grove anklager om å støtte nazismen, å være nazist, være motstander av de alliertes kamp under krigen, samtykke til tortur av gode nordmenn, etc.

Og skulle jeg argumentere mot den alt for liberale abortpolitikken og mot mange av holdningene mot fostere med påvist Downs syndrom, så blir dette annullert gjennom behendig kategorisering; igjen fordi jeg er "gammel MANN", fordi jeg er eldre, fordi jeg er fundamentalist, katolikk, middelaldersk, trangsynt, etc etc. Og slik kan jeg fortsette.

Til slutt: Ingen av oss, i min generasjon benyttet ordet "neger" i negativt øyemed. Aldri!!! Det fantes andre rasistiske ord også i min ungdom og senere som rasister benyttet. Ordet "neger" var absolutt helt uten negative konnotasjoner - kun det at det nettopp henviste til afrikanere eller afriko-amerikanere. Ikke minst benyttet også av en god venn her. Som for øvrig stiller seg helt bak det jeg her skriver om ordet:

               http://www.youtube.com/watch?v=QAiq6D2GNxc

Også Hellbillies´ låt "Ål stasjon" benytter ordet slik jeg viser til her. Heller ikke disse legger det minste negativt i det ordet. Sandum og Moslåtten er jo også i min generasjon.

Kommentar #2

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Det same gjeld «mulatt», sjølv om ordet kjem av «muldyr».

Der lærte jeg noe nytt. Her er et kort og morsomt klipp av Mark Dice hvor han får lov av afro-amerikanere å bruke n-ordet:  http://www.youtube.com/watch?v=7GzZXFFUZNc

:)

Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ordene endrer betydning

Publisert nesten 7 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.
«Det er ikkje politisk korrekt, men…» seier du gjerne når du skal seia kva du meiner. Det er mest for å advara dei skvetne rundt deg.

Jeg har studert fremveksten av spesialpedagogikken i de nordiske landene. På 1800-tallet begynte man for første gang å trekke de psykisk utviklingshemmede, blinde og døve frem fra gjemselen og begynte å undervise dem.

Det er interessant lesning å se hva slags pedagogiske betegnelser de anvendte den gangen. "Idiot", "sinke", "åndssløv" og "abnorm" var helt vanlige, pedagogiske betegnelser på elever med lærevansker.

I 1872 avholdt man det aller første "abnormeskolemøtet" i København med deltagere fra hele Norden, også fra de såkalte "idiotskolene".

Det synes å være typisk at alle betegnelser som betegner minoriteter av et eller annet slag, etter en viss tid oppleves som stigmatiserende, og må skiftes ut med jevne mellomrom.

På et visst tidspunkt går det som en gang var et forholdsvis nøytralt ord over til å bli et nedsettende skjellsord.

Slik er det nok også med ordet "neger".

Enten vi liker det eller ikke.

Mvh Sverre

 

 

 

Kommentar #4

Pål Georg Nyhagen

208 innlegg  1811 kommentarer

Avnskogs underlige parallellisering

Publisert nesten 7 år siden

Avnskog: Neger... og idiot, åndssvak, sinke og abnorm?! Din parallellisering her fungerer vel ikke helt? De andre grupper du viser til og slik de ble møtt den gangen, ble sett på som såkalte "utgrupper" i samfunnet. Ikke som likeverdige, dessverre. Også jeg er spesialpedagog, og har videre som nevnt levd i den tiden hvor ord som "tilbakestående", "galehjem" og "åndssvak" var i såkalt normalt bruk. Men disse ordene, og de du nevner, bar ute i befolkningen bestemte, tydelige konnotasjoner - de rammet qua utstøtende type-betegnelser på mennesker som ikke "var normale samfunnsborgere". Barn som tilhørte dise nevnte gruppene ble på skolen (også i min tid) plassert i egne klasser; "hjelpeklassen". Hvilket bare forsterket adskillelsen og den negative stemplingen grovt. Ordene var ikke nøytrale, slik du hevder.

Ordet "neger" brukte vi aldri slik. Aldri. Ordet ble ikke benyttet for å markere at noen tilhørte en utgruppe, utenfor resten av de normale i samfunnet eller trengte en type spesialoppfølging. Ordet "neger" var verken en diagnose eller et skjellsord. Din parallellisering fungerer altså ikke. Den blir dermed heller en retorisk metode.

Kommentar #5

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Begrepsbruken har ofte endret seg, og det har vært brukt begrep som imbesil, idiot, åndssvak og psykisk utviklingshemming. Når begrepsbruken ofte har endret seg, skyldes det bestrebelsene for å unngå negative konnotasjoner Det er derfor betegnelsen utviklingshemmede har vært den rådende terminologi i faglitteratur i dag. Det samme gjelder begrepet «neger». Her vil en unngå negative konnotasjoner – og bruker andre begrep. Jeg synes det er naturlig. Og selv om jeg mener at jeg ikke legger noe negativt i begrepet «neger» er det i respekt for de det gjelder at jeg i dag unngår ordet.

 

Slik er de i all kommunikasjon: det er mottakeres forståelse av kommunikasjon som er viktig. Det hjelper ikke hva jeg mener å si, det er slik det blir oppfattet og forstått som er det som kommuniseres. Derfor bruker jeg ikke ord som åndssvak eller neger…det er ikke fordi jeg er feig, men i respekt for andre.

Kommentar #6

Pål Georg Nyhagen

208 innlegg  1811 kommentarer

Apropos...

Publisert nesten 7 år siden

Ta denne testen på NRK.no. Den berører dette med ordbruk. Ikke noen omfattende og grundig vitenskapelig undersøkelse, akkurat. Men dog kan den kanskje gi en pekepinn?

Mvh

OTE

Kommentar #7

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Ordbytter endrer intet

Publisert nesten 7 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
Slik er de i all kommunikasjon: det er mottakeres forståelse av kommunikasjon som er viktig. Det hjelper ikke hva jeg mener å si, det er slik det blir oppfattet og forstått som er det som kommuniseres.

Problemet er at så lenge vi bytter ut ord med andre ord for liksom å minske stigmatiseringen, så oppnår vi i realiteten motsatt: vi bekrefter hele tiden nettopp stigmatiseringen, vi legger opp til nye runder med samme stigmatisering bare med andre ord. Vi kan, derfor, med hånden på hjertet si at vi ved ordbytte ikke stigmatiserer, men stigmatiseringen befinner seg i mellom ordbyttene, og for hvert ordbytte forlenges bare stigmatiseringens mulighet. 

Stigmatisering ligger ikke i ordene, men i fortolkning og bruk --- hvordan man kommer til å konsekvent knytte bestemte ord opp mot andre klart negative ord. Ord innehar ikke en slags mystisk kraft som gjør dem onde. Det er dermed helt andre ting enn ord som burde fokuseres. Noen ganger handler det også ganske enkelt om å forbigå i stillhet, altså om ikke å la seg hekte på.

Negerne, for eksempel, fant selv løsningen på problemet: å ikke la seg affisere av at det etterhvert ble knyttet negative konnotasjoner til ordet. Når vi så nekter å uttale ordet 'neger' har vi også opphevet hva som er oppnådd, og beredt grunnen for nye runder med faenskap.

Kommentar #8

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Er ikke det selve problemet, da?

Publisert nesten 7 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
De andre grupper du viser til og slik de ble møtt den gangen, ble sett på som såkalte "utgrupper" i samfunnet. Ikke som likeverdige, dessverre.

At ordet "neger" forbindes med den tiden da svarte mennesker ikke ble ansett for å være likeverdige mennesker, men en mindreverdig utgruppe?

Jeg synes parallellen er åpenbar.

I dag anses vel forøvrig psykisk utviklingshemmede for å være likeverdige mennesker som oss andre.

Nei, Eriksen, du har sikkert ikke anvendt uttrykket "neger" i nedsettende betydning.

Men det er det sannelig mange andre som har gjort.

Det er det som gjør at ordene etter hvert endrer betydning og får et nedsettende innhold.

Dersom fargede mennesker forbinder ordet "neger" med noe nedsettende, er det vel det som er avgjørende for vår anvendelse av ordet?

Vi sier vel ikke "sinke" eller "idiot" til elever med lærevansker og krever at de skal akseptere det fordi vi ikke nødvendigvis legger noe negativt i det?

Mvh Sverre

 

 

 

Kommentar #9

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Helt enig med Lysvik

Publisert nesten 7 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
Slik er de i all kommunikasjon: det er mottakeres forståelse av kommunikasjon som er viktig. Det hjelper ikke hva jeg mener å si, det er slik det blir oppfattet og forstått som er det som kommuniseres. Derfor bruker jeg ikke ord som åndssvak eller neger…det er ikke fordi jeg er feig, men i respekt for andre.

Dersom et ord oppfattes som krenkende eller nedsettende av dem man omtaler, bør man i respekt for dem velge andre begreper.

Ellers hadde vi fremdeles omtalt elever med lærevansker og psykisk utviklingshemmede som sinker og idioter. Disse begrepene hadde opprinnelig intet nedsettende ved seg, men var ganske nøytrale fagbetegnelser. Så gikk de gradvis over til å bli anvendt som nedsettende skjellsord.

"Neger" har absolutt blitt anvendt nedsettende. Historien er det beste beviset på at mange anså fargede for å være mindreverdige mennesker.

Intet under at man ønsker at betegnelsen går ut av bruk.

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #10

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Inflasjon i ord

Publisert nesten 7 år siden

En endrier ikke noe ved å kalle det noe annet. Det blir bare en inflasjon i ord. Ta feks ordet "fant". Det ble et fy-ord for lenge siden. Så ble det sigøyner og nå er det blitt Rom-folk. Hva blir det neste og hva hjelper det?

Nå er det visst ikke lov å omtale folk som tykke lenger. Det heter personer med en horisontal utfordring:)

Det blir latterlig når vi skal endre på gamle sanger som denne negergutten til Thorbjørn Egner.

Det er ingen løsning å bytte ord. De er ingenting i seg selv. Det blir bare en problemforskyvning og også en problemforsterkning fordi det skapes fokus på det. Det er ingen tjent med.

Mvh Petter

Kommentar #11

Pål Georg Nyhagen

208 innlegg  1811 kommentarer

Avnskog

Publisert nesten 7 år siden

Til ditt spørsmål: "Er det ikke selve problemet, da? At ordet "neger" forbindes med den tiden da svarte mennesker ikke ble ansett for å være likeverdige mennesker, men en mindreverdig utgruppe?"

Nei. Ingen av de jeg kjenner benyttet ordet "neger" slik du legger opp til her. Ingen. Ikke noen gang. Inkl. Øystein Dolmen og de nevnte herrer i Hellbillies. Parallellen er alt annet enn åpenbar, m.a.o. Det er du som i nåtid skaper parallellen med tilbakevirkende kraft. Og det er litt trist. Fordi du dermed implisitt antyder noe stygt om, og stigmatiserer, både afrikanere og de som benyttet (eller benytter) ordet "neger". At det fantes, og finnes, individer som anser afrikanere som mindreverdige mennesker, er dessverre et skrekkelig faktum. Men det har intet med ordet "neger" å gjøre.

Apropos: Jeg kan minne om Rudolf Steiner som i et av sine foredrag skriver; direkte sitat: "Selv negre må anses som mennesker". Han skriver en rekke andre ting om raser som lett kan anses som suspekte i forhold til våre tanker om rasisme. Steiner døde i 1925. Uansett får man spørre seg om dette er et uttrykk for implisitt rasisme, eller muligens generell sløvhet som regjerte i europa for 1940? Leser man hans skrifter i sammenheng, så må det dog innrømmes at Steiner høyst sannsynlig ikke kan anklages for rasisme, men mulig tangerer grensene i et par tre tilfeller. Dog finnes markeringer i nåtid som stiller spørsmål her. F.eks. det tyske familiedepartementet.

Den godeste Bjørn Are Davidsen berører også temaet her i Skepsis.

Har man ytterligere interesse, som dog går noe ut av dette temaet her - må det innrømmes, så berører han elementer angående antroposofi. også her.

Kommentar #12

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Byatch!

Publisert nesten 7 år siden

Skal vi ikke få lov til å si byatch (bitch) lenger heller, eller? Damn!

;)~

Kommentar #13

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Ann Kristin van Zijp Nilsen. Gå til den siterte teksten.
Sjølv torer eg ikkje anna enn å vera politisk korrekt

Veit du kva,  Nilsen: Her var det ikkje mange nye tankar.

Kommentar #14

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nei, ikke du, ikke de du kjenner, men millioner av andre mennesker

Publisert nesten 7 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Nei. Ingen av de jeg kjenner benyttet ordet "neger" slik du legger opp til her. Ingen. Ikke noen gang

Men Eriksen da, forsøker du å fornekte at ordet "neger" stammer fra en tid da nesten hele den vestlige verden anså fargede afrikanere for å være mindreverdige mennesker?

Når en farget afrikaner i dag ønsker at vi bytter ut dette ordet, som for dem er så negativt verdiladet, synes jeg vi skal respektere det.

Verre enn det er det ikke.

Mvh Sverre

Kommentar #15

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Stigmatiserer jeg afrikanere?

Publisert nesten 7 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Fordi du dermed implisitt antyder noe stygt om, og stigmatiserer, både afrikanere og de som benyttet (eller benytter) ordet "neger". At det fantes, og finnes, individer som anser afrikanere som mindreverdige mennesker, er dessverre et skrekkelig faktum. Men det har intet med ordet "neger" å gjøre.

Nei, nå må du sannelig gi deg, Eriksen.

Jeg stigmatiserer ikke fargede afrikanere. Dette er en form for svart logikk, der du klarer å forvandle forståelse for at fargede afrikanere ikke liker ordet "neger"  til at jeg mistenkeliggjør dem.

Det er jo du som krever å få anvende et ord på en gruppe mennesker som de ber deg la være å bruke.

Selvfølgelig har forhistorien til fargede afrikanere med ordet "neger" å gjøre. Dette ordet ble brukt i flere århundrer da de fleste hvite så på fargede som noe i nærheten av apemennesker.

Detblir som om jeg skulle kreve å få kalle deg med et ord du oppfatter som nedsettende, mens jeg trekker på skuldrene og sier at jammen jeg mener jo ikke noe vondt med det.

Skal det være så vanskelig å forstå?

Mvh Sverre

 

Kommentar #16

Pål Georg Nyhagen

208 innlegg  1811 kommentarer

Nei, Avnskog

Publisert nesten 7 år siden

Poenget mitt med å peke på at du rammer afrikanere var at du med tilbakevirkende kraft, slik jeg ser det, ilegger andres bruk av ordet noe annet enn de mente. Det var bare det.

Og: Det er ikke vanskelig å forstå, Sverre. Poenget mitt er at ordet "neger" aldri i seg selv var intendert negativt stigmatiserende - for mange brukere av ordet. Det er dog ikke noe problem for meg å la være å benytte dette ordet.

Ha en god dag.

Mvh

meg.

Kommentar #17

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Nøyaktig på samme måte

Publisert nesten 7 år siden
Pål Georg Nyhagen. Gå til den siterte teksten.
Poenget mitt med å peke på at du rammer afrikanere var at du med tilbakevirkende kraft, slik jeg ser det, ilegger andres bruk av ordet noe annet enn de mente. Det var bare det.

som de første speialpedagogene tok i bruk uttrykkene "idiot", "abnorm" og "sinke" uten overhode å mene noe negativt med begrepene.

De hadde intet verdiladet innhold, som innebar at de første spesialelevene skulle være mindrevedrige mennesker.

Tvert imot.

De første pionerene forsøkte iherdig å overbevise resten av samfunnet at deres elever var like så lærenemme og verdifulle individer som alle andre medlemmer av samfunnet.

Men etter en viss tid, begynte betegnelsene å oppfattes som nedsettende og stigmatiserende, hva de altså ikke var i utgangspunktet.

Neger var heller ikke noe annet enn en betegnelse på fargede mennesker. Men opppfattes i vår tid som ubehagelig.

Parallellen er hundre prosent korrekt og relevant.

Mvh Sverre

Kommentar #18

Tania Randby Garthus

67 innlegg  661 kommentarer

Når avsender og mottaker tolker ord forskjellig

Publisert nesten 7 år siden

Det er interessant å debattere hvordan vi bruker ord, hvilken betydning de har for avsenderen og for mottakeren.

Ordet "neger" var et rasismefritt ord i Norge, et nøytralt begrep for å beskrive en person, slik som ordet "svart" brukes i dag. Dette var uproblematisk så lenge det bodde hvite mennesker i Norge og det var hvite mennesker som var både avsendere og mottakere av ordet.

Problemene med bruken av ordet oppstod når innflyttere kom hit og ble mottakere av et begrep som de oppfattet på en annen måte en det avsenderen gjorde. For dem var ordet neger forbundet med noe negativt, med slaveri og stigmatisering. Ordet vekket med andre ord negative følelser hos mottakerne som oppfattet at de ble rammet av ordet, selv om avsenderen ikke mente det slik. Dermed oppstod kravet om å finne nye bedre ord, nøytrale ord som ikke vekket negative følelser.

Et av ordene som man ønsket å erstatte neger med var begrepet svart, som motsats til begrepet hvit. Problemet var bare at for nordmenn var svart det samme som å være møkkete. "Nå er du svart på hendene, du må gå og vaske dem". Dermed har det sittet langt inne for en hel generasjon å ersatte det, for dem, nøytrale ordet neger med det, for dem, unøytrale ordet svart.

Det som kan gjøre denne endringsprosessen enklere er å ta utgangspunkt i mottakeren i stedet for meg selv som er avsenderen. Hvis det ordet jeg bruker sårer andre hvorfor skulle jeg ikke da endre det? Hva koster det meg å endre fra neger til svart, annet enn at jeg må omprogrammere hjernen min i forhold til tidligere følelser knyttet til ordene?

Dette gjør jeg av hensyn til mottakeren og uten at det koster meg annet enn at jeg bidrar til å ikke såre andre med de ordene jeg bruker. Vanskeligere enn det er det vel ikke?

 

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2536 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
19 dager siden / 1135 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 787 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
12 dager siden / 640 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 597 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
3 dager siden / 553 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
10 dager siden / 477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere