Morten Slmonsen

34

Human innvandringspolitikk fra en innvandringsskeptiker

Ja, jeg er skeptisk til innvandring fra Asia og Afrika - jeg vil ikke stikke det under stol. Samtidig ønsker jeg ikke å være hjerteløs.

Publisert: 9. okt 2013

Spørsmålet jeg stiller meg er om det finnes et akseptabelt kompromiss?

Når det er ingen eller svært få som ivrer for åpne grenser, så skyldes vel det både "anchoring" effekten - man foreslår noe som er innenfor en akspert "rom", men også (vil jeg tro) en fornemmelse av at en slik løsning er ikke Norge i stand til å håndtere uten å få meget store problemer. Ergo, gjør vel alle, innvandringsvennlige og innvandringsuvennlige, en analyse av hva som er samfunnet kan håndtere, og forsøker å finne balansepunktet mellom hjertevarme og samfunnets bærekraft.

Jeg er ikke komfortabel med et selskap av innvandringskritiske som sier at resten av verden kan seile sin egen sjø - slikt kan ikke være rett. Vi må bry oss om andre - ikke minst for vår egen skyld. Men finnes det noen annen måte å bry seg på som er bedre eller like god som den å la noen utvalgte få bo i Norge? Jeg tenker høyt:

-Er det noen mulighet for å hjelpe flyktninger/asylanter der de er? Kunne man tenke seg norske ambassader som flyktningemottak? Jeg ser for meg at dette skulle virke i større skala enn i dag, slik at titusner kunne blitt behandlet og få beskyttelse "på stedet". 

-Kan det tenkes at man inngår avtaler med stabile (relativt sett) naboland, hvor man betaler mottakerlandet direkte?

-Kan asylopphold være tidsbegrensede, slik at man får beskyttelse inntil man ikke trenger det mer? 

Alle disse forslaget har som formål at en flyktning skal vende hjem til slutt, i den mening at det i det lange løp er det mest stabile og levedyktige for alle parter, også flyktningen. Så mitt "hjertelag" i denne saken blir altså å utveksle de relativt få personer vi kan hjelpe med bosetting her (20000 i året) med 10 eller 100 ganger så mange i deres hjemland. 

Noen vil sikkert mene at dette ikke er et godt nok kompromiss, men jeg utfordrer debattanter til å forsøke å forklare eksakt hvorfor.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Enig ! 

Ikke bare 10 x , 100 x,  men 1000 ganger så mange kan hjelpes hvis vi holder hodene kalde og hjertene varme. Vi kan og bør mangedoble u-hjelpen. Enten vi bruker oljefondet til skoler og helse i utlandet, eller pengene står i utenlandske aksjer blir ett fett.  Til sjuende og sist blir de borte i trygdeytelser likevel.  Og å bruke pengene i utlandet gir direkte resultater i form av både hjelp og arbeidsplasser.  Og det for  svært mange, spesielt folk som aldri har hatt råd til å kjøpe seg ut av elendighetene.  Folk på flukt fra politisk død og pine må det være få av. Det ville ha blitt synlig i hverdagen vår i kraft av særdeles  oppegående mennesker.

Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Humrer

Publisert over 6 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke komfortabel med et selskap av innvandringskritiske som sier at resten av verden kan seile sin egen sjø - slikt kan ikke være rett. Vi må bry oss om andre - ikke minst for vår egen skyld. Men finnes det noen annen måte å bry seg på som er bedre eller like god som den å la noen utvalgte få bo i Norge?

Det du egentlig spør om er finnes det en måte å hjelpe hvor vi selv ikke blir så skadelidende. Det er jo litt som å fylle en livbåt, når skal man stoppe påfyllingen før den siste er den som gjør at også livbåten synker.

Vi bør vel først og fremst kaste av oss ideen om at vi selv hele tiden bør være i vår konfortsone. Det er som å gi en hundrelapp til en veldedig organisasjon, vi føler oss litt tilfredse og det merkes ikke på lommeboken at vi gir. Egentlig har vi brukt hundre kroner på vår egen velværefølelse, ikke ulikt å betale bilett på kino. At hundrelappen også kan komme til nytte er en sekundæreffekt. 

Personlig mener jeg at det beste ville være å kun ta imot mindreårige jenter og da gjerne fra kulturer hvor jenter og kvinner står nederst på stigen. Det burde være mer enn nok av dem der ute i den store vide verden. Så kunne vi gi dem utdanning og en god oppvekst slik at de senere i livet kan virke enten i vårt samfunn eller i det samfunnet de kom fra.

Det vil også sende et signal ut i verden at vi ikke har særlig sans for guttebarnskulturer og patriarkalske tankesett. Med tanke på at det er en dråpe i havet å bringe flyktninger hit til landet bør vi også bidra lokalt. Selv der kan jenter og kvinner prioriteres slik at de blir gitt samme mulighet eller til og med bedre mulighet enn gutter og menn.

Urettferdig for gutter og menn vil sikkert mange mene men ærlig talt, verden er jo ikke rettferdig det kan jo de fleste av oss se bare ved å gløtte ut av vinduene våre. 

Kommentar #3

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

ansatser til nytenkning

Publisert over 6 år siden

Det hersker vel ingen tvil om at Norge må ta stilling til om vi skal fortsette en kurs hvor vi avskaffer oss selv som nasjon og velferdssamfunn, hvor hjerteskjærende det enn er. Tiden er overmoden for å tenke over hvilket samfunn vi overlater til barn og barnebarn. Den gode Paulus sa at den som ikke tar vare på sine egne er verre enn en hedning, - og Jesus selv minnet om at et rike som kommer i strid med seg selv vil tilslutt falle.

Det burde ikke være vanskelig å finne alarmerende trekk i forhold til slike satser, som vi og må ha i bakhodet. Jeg er slett ikke imot multikultur hvor en innbyrdes respekt finnes, hvor det er innforstått at alle bidrar. Men jeg er helt imot å føre inn produktive grupper primært mht. fødslelsrater, men lite annet og som på sikt vil omdanne Norge.

En venn av meg liker å slå av en prat, slik også jeg gjør, og spurte noen somaliere på kafe i beste arbeidtiden hvordan de likte seg i Norge. Joda, - her likte de seg godt fordi allah hadde sørget for at den hvite mann skaffet dem alt hva de trengte slik at de heller ikke trengte å arbeide. Når vi og hører om organiserte grupper, som samler inn penger til Al Shabaab, - er det da hjerteskjærende å si nei til opphold for beslktede som vil komme, - eller er det ikke bedre å hjelpe dem hvor de er ?

Spørsmålet er nok forlengst passert punktet om hvordan dette vil berøre vår komfort. Det bør f.eks som hovedregel aldri gis permanente opphold, noe som MÅ signalisereres tydelig i mange land. Dette er dessuten land med lav terskel for vold hvor 9 av 10 dør som offer for terror.

Vi MÅ melde oss ut av Schengen-avtalen, - gjøre som Sveits som har grensevern. Apropos tallfestet tak på 20.000 så har Sveits innført et høyere tak. Jeg vet likevel ikke om dette har noe som helst med hjertevarme å gjøre. Hjertevarmen må først og fremst ledes av visdom, slik at vi sørger for å bevare samfunnet, - ikke lar det forvitrer innenfra slik at det til sist står igjen uten evne til å avhjelpe i hele tatt. 

Videre må vi se og komme oss ut av EØS samarbeidet, som i praksis innebærer nærmest et fullt medlemskap i forhold til gjeldenede avtaleverk. Det er heller ingen stor hemmelighet at EU har solgt  Europas sjel for olje allerede på 1970-tallet i avtaler som ble inngått med den arabiske liga om bl.a kulturutveksling, hvor regjeringen Nordi innførte en allerede mai 1980. Om en graver i dette kan en få seg mang en overraskelse om hvilket grep araberverdenen har hatt på Europa mht. EU`s våte drøm også om mht hva de fire friheter i all sin optimistske naivitet kunne innbefatte.

Kommentar #4

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Hvorfor?

Publisert over 6 år siden

Fordi Norgesreklamen og reklamen for våre naboland er så massiv særlig i Afrika at det f.eks. sitter en kø så lang som foran salg av billitt til et eller annet verdensidol foran den svenske ambassade i Addis Abeba.

Dette må - etter min mening mer tungt veies opp mot strofene i The New Colossus

""Give me your tired, your poor,

Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me,
I lift my lamp beside the golden door!"

Vi lever i en tid hvor det er mange - svært mange - som kan gå inn i disse strofene og komme over at i Norge er det fred og velstand, men... i Addis Abeba er det Sverige somalierne har plassert seg i ventekø for.  Utenfor det danske og det norske konsulatet er det tomt...

Hva sier det?- jo de vet hvor de vil for reklamen har gitt klar beskjed og somaliere har inntatt det svenske landskap.

Riktignok er det i Sverige en overvekt av adresser fra Syria og Eritea.  På en uke har de vært oppe i 2000 ankomstasylanter.Eritrea og Somalia er  å legge listen for lavt.  Skal det være på det nivå så kan hele den tredje verden melde sin asylankomst.  Fordi om Eritrea kan gå inn i en dikaturbetegnelse så vil en reise inn i riket avdekke at her er det levlig for den som ... vil.

Norge er oppe i en økning på 30% fra ifjor.  De fleste unge menn på jakt etter lykken.  Nå vises det til godhjerta Sverige og antallet ønskes opp - i så fall må det omskrives hva som er adresser som gir vurderingssøknad.  Det burde for lengst være slutt med at en eller annen adresse i Asia eller Afrika er lik du kan stå i kø og håpe på det beste.

BT skriver i dag at kommuner skal pålegges å ta imot flere ... flyktninger .. og da bør det i det minste være enighet om hva som er en såkalt flyktning.

"Jeg hørte at Norge var et fredfullt land, derfor bestemte jeg meg for å komme hit, sier Tamirat Olana Tugue."  Er dette god nok grunn, så vil som sagt halve jordkloden ha god nok grunn til å banke på døra.

Jo, en urolig verden skaper flyktninger, men ... ikke alle kan komme hit og de som skal hit må fremstå som utvilsomt .. flyktninger.

"Men mest av alt er kontakten med venner og bekjente i landet avgjørende. Man drar der man kjenner folk, forklarer Staver."  Dette er ingen grunn.  Det å bli med hjemgrenda til Norge er ingen ... god nok grunn og dette må det etter min mening jobbes med internt hos beslutterne.

De tre på asylmottaket fikk ikke med seg følgende i Norgesreklamen:  "Jeg visste ikke at det skulle være så vanskelig å bo i Norge. Det er dyrt og kaldt, og vi kan ikke jobbe eller skape oss et liv, sier Tsedeke Girmay Michael."  Nei, og det er det som er det tragiske.  Her i Norge har de ingen framtid - i beste fall kommer de inn i renholdslauget, men langt de fleste finner ut at det er i velferdsordningene framtiden finnes.  I hjemlandet derimot var de mer lik sine landsmenn og deres opplevelse av egenverdi og selvstendighet mye høyere.

Og - det er dette vi må snu - og det gjør vi ved å aktivisere en annen Norgesreklame enn det som skjer i dag - "De aller fleste som har vært på mottaket har fått positivt svar, og flyttet ut. Vi håper at vi også kan gjøre det snart, sier Michael."

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Skal-tvinges-til-a-ta-imot-flyktninger-2982318.html#.UlVS9FDQnQA

Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er ikke komfortabel med et selskap av innvandringskritiske som sier at resten av verden kan seile sin egen sjø - slikt kan ikke være rett. Vi må bry oss om andre - ikke minst for vår egen skyld. Men finnes det noen annen måte å bry seg på som er bedre eller like god som den å la noen utvalgte få bo i Norge? Jeg tenker høyt:

-Er det noen mulighet for å hjelpe flyktninger/asylanter der de er? Kunne man tenke seg norske ambassader som flyktningemottak? Jeg ser for meg at dette skulle virke i større skala enn i dag, slik at titusner kunne blitt behandlet og få beskyttelse "på stedet".

-Kan det tenkes at man inngår avtaler med stabile (relativt sett) naboland, hvor man betaler mottakerlandet direkte?

-Kan asylopphold være tidsbegrensede, slik at man får beskyttelse inntil man ikke trenger det mer?

De gammeldagse asylanter reiste hjem når det igjen ble fred i landet. Siden mange asylanter ikke er reelle er det visst noe mindre av dette nå om dagen. Jeg tror det er slik at er man asylant er man det helst for en viss tid, men erfaring tilsier at det gjerne blir varig. Forholdene i hjemlandet har ikke endret seg nok i de ferske konfliktområdene vi kjenner, og asylet trekker ut. 

Et annet problem du trekker frem er de relativt ustabile naboland. Syria har ikke et eneste naboland bortsett fra Israel som kan kalles stabilt. Flyktningene i Syria har derfor ingen alternativ mulighet enn å flyttes ut av nærområdet.

Det ville være en stor fordel om man kunne lage leirer i naboland til Somalia, Libya, Egypt og Tunisia. Våre hjelpesendinger ville rekke uendelig mye lenger om innsatsen ble satt inn der for en billig penge fremfor at noen hentes hit for å habiliteres på vårt kostnadsnivå. Er det realistisk? Jeg tror at om man etablerte en leir for somaliere i Kenya vil man lett kunne oppleve alShabaab som angripere slik de angrep for å ramme Kenya og deres vennlige innstilling til somaliske flyktninger. Kenya er landet med flest somaliske flyktninger i Afrika. Du må ellers til Canada og USA for å finne tilsvarende tall. Derfor virker det som fortsatt utrygt å oppbevare flyktningene i leire i fx Kenya. Det samme vil man lett kunne se vil skje i Libya. Fjerner man regimemostandere og setter dem i leir, må noen vokte leiren. Norske styrker kan ikke sendes for å gjøre det. Ergo er det åpenbart at det kan bli brudd i sikkerheten også rundt disse. Disse landene er så utrygge at de ikke kan sies å oppfylle flyktningers behov for asyl. Snarere snakker vi om å komme fra asken til ilden.

Summen av dette blir da at flyktninger må tilbydes frie havner på frie og trygge steder. For et forsvinnende lite antall av helheten kan Norge være en av uendelig mange slike steder som trengs akkurat nå. Verden bør gjøre et felles løft for de trengende nå. Vi kan ikke kommandere verden, men vi kan arbeide for å få på plass et hjelpeapparat for noen tusen her hjemme.  

Kommentar #6

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Hvordan kan det gå seg til ?

Publisert over 6 år siden

"For et forsvinnende lite antall av helheten kan Norge være en av uendelig mange slike steder som trengs akkurat nå."

Njål Kristiansen må sies å ha veldig god råd på andres vegne, -folk som skal få mange nye naboer osv. Et slikt sted er Valle i Setesdal, hvor de ikke ønsker at bygda skal endres. En av disse er gullsmed, og en kan jo tenke seg hvorfor han allerede nå sier at han vil legge ned forretningen og trekke investeringene ut.

At det er mange som deler Njåls tanker, slik han var inne på er nok helt riktig slik f.eks den svenske statsråd Tobias Lennart Billström ønsker at samtlige EU-land skal forplikte seg til å ta imot kvoteflyktninger på til sammen 100 000 pr. år. Men nå vil den svenske EU-parlamentarikeren, Cecilia Wikström, Folkepartiet, gå ennnå lenger, og opprette kontorer i flyktningeleirene, som skal utstede «humanitære visum»

Det er bare ett problem med dette, og det er at regningen skal betales sosialt, kulturelt og økonomisk pluss at vi kan vinke farvel til sivil frihet og trygghet for kvinnene våre om de vil ta seg en joggetur etter mørkets frembudd, bare for å nevne en av offergruppene.

At ressursterke svensker, nordmenn, engelskmenn osv. allerede har skaffet seg alternative bosteder i andre land, vil og naturligvis påvirke bærekraften fremover slik f.eks utflytningen fra Oslo viser tegn til.

Kommentar #7

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Personlig mener jeg at det beste ville være å kun ta imot mindreårige jenter og da gjerne fra kulturer hvor jenter og kvinner står nederst på stigen. Det burde være mer enn nok av dem der ute i den store vide verden. Så kunne vi gi dem utdanning og en god oppvekst slik at de senere i livet kan virke enten i vårt samfunn eller i det samfunnet de kom fra.

Jeg fikk ikke helt tak i om du mente dette alvorlig. Jeg forsto heller ikke om du mente at mine forslag var akseptable eller ikke. 

Kommentar #8

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Bjørn Weld. Gå til den siterte teksten.
Jeg vet likevel ikke om dette har noe som helst med hjertevarme å gjøre. Hjertevarmen må først og fremst ledes av visdom, slik at vi sørger for å bevare samfunnet, - ikke lar det forvitrer innenfra slik at det til sist står igjen uten evne til å avhjelpe i hele tatt.

Jeg tenker at hjertevarme er definert på den måte at den bryr seg om "den andre" eller "sin neste". Jeg har kvaler med en hjertevarme som kun fokuserer på oss (som nasjon), selv om det tross alt er mange av våre "neste" innenfor vår nasjon. Er vi på linje i så måte?

Kommentar #9

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Fjerner man regimemostandere og setter dem i leir, må noen vokte leiren. Norske styrker kan ikke sendes for å gjøre det. Ergo er det åpenbart at det kan bli brudd i sikkerheten også rundt disse. Disse landene er så utrygge at de ikke kan sies å oppfylle flyktningers behov for asyl. Snarere snakker vi om å komme fra asken til ilden.

Jeg bare fortsetter høyttenkingen:

Om man oppretter leire i et naboland eller nabo til nabolandet, så burde det være mulig å garantere for sikkerhet innenfor rimelighetens grenser. Det vil sikkert kreve endel midler å etablere det, men sikkert noe som er mulig. Om man ikke kan redusere sannsynligheten for terror ned mot 0, så kan man gjøre det vanskelig for terroristene. 

Videre tenker jeg meg at man i en slik leir skal gode forhold når det gjelder mat & losji og hygiene. Jeg tror også det er riktig at man tilbyr utdanning til alle barn & ungdom. Når det gjelder politimyndighet, så kunne det være en tanke at det var underlagt norsk kontroll, for å sikre oss de standarder vi ønsker. Det jeg ønsker meg er altså et trygt, fritt og humant sted. Utfordringen blir å ikke lage dette til et permanent oppholdssted gjennom generasjoner. 

Kommentar #10

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Selvfølgelig

Publisert over 6 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg fikk ikke helt tak i om du mente dette alvorlig. Jeg forsto heller ikke om du mente at mine forslag var akseptable eller ikke.

Selvfølgelig mente jeg det jeg skrev alvorlig. Det er helt greit å hjelpe mennesker der de er, dog er ikke samfunnsendringer noe som skjer på noen få tiår, det tar ofte generasjoner. Så kan man jo spørre seg om man skal hjelpe mange til et eksistensminimum eller færre til en bærekraftig utvikling som vi vare generasjoner. 

Dagens flyktingeleire hvor mennesker fødes og dør der, er oppbevaring og ikke utvikling eller det vi selv ser på som verdige liv. I kulturer hvor gutter og menn står over jenter og kvinner vil det sende sterke signaler om man satser på kvinnene og lar mennene seile sin egen sjø. Det har de jo gjort i generasjoner med lite å kunne vise for seg. 

Familieløse jenter er i mange land de aller aller svakeste i samfunnene, lar man dem få en oppvekst i Norge og et fremtidig liv her ser jeg på det som noe godt og noe varig.

Kommentar #11

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Videre tenker jeg meg at man i en slik leir skal gode forhold når det gjelder mat & losji og hygiene. Jeg tror også det er riktig at man tilbyr utdanning til alle barn & ungdom. Når det gjelder politimyndighet, så kunne det være en tanke at det var underlagt norsk kontroll, for å sikre oss de standarder vi ønsker. Det jeg ønsker meg er altså et trygt, fritt og humant sted. Utfordringen blir å ikke lage dette til et permanent oppholdssted gjennom generasjoner.

Ved å skape en slik Edens Hage tror jeg det vil bli lagt et grunnlag for sosial uro og konflikter. Jeg er redd det rett og slett ikke er mulig i praksis. Selve leiridéen er naturligvis ok, men jeg tror det må være etter stedets standard slik at det ikke blir et poeng å nyte godt av et alternativt samfunn som man kan melke for hva det er verdt. I min versjon tenker jeg meg en asyl-leir og ikke et permanent arrangement. 

Kommentar #12

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er redd det rett og slett ikke er mulig i praksis. Selve leiridéen er naturligvis ok, men jeg tror det må være etter stedets standard slik at det ikke blir et poeng å nyte godt av et alternativt samfunn som man kan melke for hva det er verdt.

Meget mulig du har rett - men det skulle være interessant å forsøke? Jeg ser jo absolutt ikke for meg å skape noen Edens hage, men heller relativt enkle kår. Det underliggende må likevel være: trygt, ordentlig og humant, ikke en slum.

Det er som du sier, store sjanser for at dette blir et opplegg som blir "melket". Kanskje må man fra starten av forutsette at dette skal bli melket, men i en kontrollerbar grad. 

Kommentar #13

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig mente jeg det jeg skrev alvorlig. Det er helt greit å hjelpe mennesker der de er, dog er ikke samfunnsendringer noe som skjer på noen få tiår, det tar ofte generasjoner. Så kan man jo spørre seg om man skal hjelpe mange til et eksistensminimum eller færre til en bærekraftig utvikling som vi vare generasjoner.

Jeg tror at din "angrepsvinkel" er litt for spiss. Med det mener jeg at et fokus på jenter i bestemte samfunn ikke kan gi noen egentlig bærekraftig eller varig endring. Enten blir disse jentene boende her i Norge, og det kommer dem selvsagt til gode, men får neppe noen større ringvirkninger. Eller de flytter tilbake til sine hjemland og vil føle seg enda mer fremmedgjort enn noen gang. 

Jeg tror at (i all beskjedenhet:) at min vinkling er bredere - man må se på hele familier, grupperinger og etniske folkegrupper over generasjoner. Da tror at selv om hver eneste innvandrer fra Asia og Afrika er snille og gode som dagen er lang, så vil de danne sin egen subkultur her i Norge som *uansett* kommer til å skape konflikter - små eller store - både neste år og om 200 år. Om jeg tar feil, så blir konfliktene bare små, men siden tidshorisonten er århundrer fremover, så er det umulig å garantere fraværet av store konflikter. 

Kommentar #14

Bjørn Weld

14 innlegg  1290 kommentarer

Hjertevarme og seg selv nok (8)

Publisert over 6 år siden

er vi på linje i så måte ? ja, så absolutt, men så var det dette med å hjelpe hvor midlene når flest, hvor kynisk det enn kan høres, og ikke helst unge fremadstormende menn, som kan være en ressurs hjemme. Studer båtlastene til Lampedusa.

Kommentar #15

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
Det er som du sier, store sjanser for at dette blir et opplegg som blir "melket". Kanskje må man fra starten av forutsette at dette skal bli melket, men i en kontrollerbar grad.

Ja, det må man gjerne gjøre. Jeg er enig i at leire nær hjemlandet er å foretrekke der hvor det er mulig. Først må det finnes et naboland som er fredelig nok, og så kan man sikkert diskutere derfra. Litt svinn må man regne med, seffli. 

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1467 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
8 dager siden / 982 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
4 dager siden / 908 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 792 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 577 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere