Rune Staven

402    12110

Judas fulgte Jesus men gikk fortapt.

Publisert: 30. sep 2013 / 711 visninger.

Hei 

Jeg ville ta opp noe som gjerne kan berøre enhver troende. Det å leve som en troende i dag er ikke alltid like lett. Mange blir forvirret over forskjellige skriftsteder som Bibelen tar opp.Noen tolker det på en annen måte, en man gjør selv. Men hvem er det som gir oss den visdommen? Får vi visdommen av oss selv? heller får vi visdommen av Guds ånd? Da Jesus vandret på jorden så ble Han gitt hvert ord han skulle tale ut av Faderen. Han talte som regel i lignelser til folket, slik at de kunne danne seg et bilde på hva Han mente. Da Jesu forlot disiplene så ville vi bli sendt en talsmann, som skulle gi oss den visdom Jesus hadde, slik at vi kunne forstå det enkle budskapet i Bibelen. Å bli frelst i dag er det samme som å bli født på nytt.

Jesus sier rett fram joh 3.3. Jesus svarte og sa til Ham sannelige sannelig sier jeg deg. den som ikke blir født på ny. Det er det samme som å bli frelst, kan ikke se Guds rike. Det betyr at den som ikke er født på nytt kan ikke fatte hva som blir gitt oss av visdom i ånden,eller hva vil det  tilbringe vårt liv. Det vil si livet blir ikke anderlede kropslig har mann hatt blå øyne fra før så vil man fremdeles ha blåe øyne:)Du kan gjerne sammenligne dette med å bo på en hytte, uten vann , så plutselig så får man innlagt vann. Da åpner man kranene og vannet veller ut. Da kan man både dusje, og bli ren og drikke av livets vann:) Det er jo det som skjer i vårt hjerte, da Jesus kommer inn i vårt hjerte. Vi blir dusjet av jesus, og vårt hjerte blir rent og det dufter godt. Det som var skitten i hjerte blir rent av blodets renselse som pumper rundt og gjør hjerte hvit som sne. Skiten renner av, og synden blir tilgitt. Hjerte er no rent og vi er rettfedrdige begrunn av vår tro på sønnen, og vi kan no drikke ferskt vann fra springen hver dag, fra den levende brønnen som er fra Gud:) Det som no skjer med vårt hjerte at kjærligheten flytter inn. Det er en forandring i kraft av Guds ord. Vi kan komunisere med Jesus på en annen måte en før, slik at vi blir ledet fram mot målet. Det er den nye fødselen i våre liv. Det skjedde med disiplene også når de motok frelsen.

Men hva skjedde med Judas som levde så nær Jesus hver dag? Han var jo også frelst han trodde på Jesus. Han ble en betrodd mann, da han fikk være kasserer. Jesus viste jo da at Judas ikke var å stole på. Han ble vist tegn og under, og fikk se mange ting som et normalt menneske ikke kunne se. Judas trengte ikke å gå fortapt han hadde et valg enten gå inn i rollen, eller la være. Det kan man se på Peter som fornektet Jesus , han angret seg og vendte om i fra synden. Det gjorde ikke Judas. vi kan faktisk leve veldig nær Jesus og selv da går fortapt. Det er Judas et godt eksempel på. Hvorfor gjorde ikke Jesus noe? kan man gjerne tenke. Men Jesus gjorde mer en noen annen. Han viste Judas kjærlighet og nåde i det praktiske livet, formaning og oppmuntring, men det prellet liksom av på Judas. ville ikke høre på det øret hjertet tok i mot. Er det slik med mange av våre trossøsken i dag også. vi vandrer med Jesus, men alikavel så  kan man vandre langt borte fra Jesus og alikavel tro at man er nær, i vår hverdag. Judas levde sitt liv i løgn. Hvor mange av oss lever i løgnen uten å omvende seg i dag blant trosøsken?? 

JUDAS HADDE MANGE MULIGHETER TIL Å OMVENDE SEG, MENS HAN GIKK MED JESUS PÅ VEIEN, MEN HAN GJORDE IKKE DET OG GIKK FORTAPT MED SYNDEN I SITT LIV, SÅ NERME JESUS, MEN HJERET VAR LAGT BORTE.

Judas tok for lett på synden. Det var synden som holdt han borte fra å ha samfunn med Gud. Han trengte bare å si noen ord med sitt hjerte. Mer trengtes ikke til å bli forløst i fra syndes forbannelse. Han viste at Jesus var svaret på hans bønner. Jeg tror det er flere av oss kristne som lever slik som Judas i dag, og den som lever slik kan gå fortapt selv om man er frelst fordi man prioterer å leve i synden istede for å leve med Jesus uten fordømmelse, Istede så lever man i fordømmelsen og fobannelsen, Selv om man er frelst. judas levde i kjødet. slik mange av oss troende gjør i dag for det er ikke annderledes i dag som på Judas tid. Det er gjerne på tide å ta Guds ord på alvår. Judas ble ikke spart selv om han var en god venn med Jesus. Da judas kysset Jesus på kinnet og kalte han min venn. så måtte jo Judas tenk på konsekvensene av å leve i synden, men han vendte ikke om Han tok ikke de nødvendige stegene til Jesus, før det var for sent, dette er et bilde som man må ta på alvår. Judas var med Jesus så og si hver dag.

Lignelsene forteller oss veldig mye om hvordan vårt kristne liv skal spire og vokse. Og lignelsene forteller oss også om hvordan frelste ikke vil greie seg, begrunn av de spiser av andre kilder som ikke gir vekst, men fortapelse. Se på lignelsen om såkornet. Hvor mange av kornene greide seg, og vokste opp i den gode jorden? Jo et. Alle hadde blitt gitt lik utgangs punkter. Hva skjedde med de andre? Lignelsen om de ti jomfruer, der bare fem som slapp inn i Himmelen. om talentene ja det finnes mange lignesler som forteller om de frelste som ikke nådde fram til himmelen de mistet fokuset og sovnet på veien, gikk tom for olje. Likheten med alle disse var at alle var frelste i utgangs punktet. slik er det i dag også vi kan si hva vi vil. men det vil få store konsekvenser for den troende når man lever i synd og ikke gjør opp. Judas er et svært godt eksempel på dette.

LIGNELSEN jESU KOM MED VAR EN ADVARSEL TIL OSS TROENDE, TAR VI DETTE PÅ ALVÅR I DAG? NEI HVORFOR SIER JEG DET.

Jo fordi aldri har det vært mer umoral blant de troende i dag en før. på hvilken måte da. jo man har sluppet in det kjødet vil ha og det det trakter etter. synd. hva mener du , jo man mange lever i dagelige synder slik paulus gjorde han var tyv. noen er bægjerer andre og leve ut sine lyster i hor, noen lever i samboeskap noen lever sitt liv på løgn mange er ikke lys og salt. uten at de vender om i fra dette. Judas måtte betal for sin synd som Han ikke gjorde opp, han våknet ikke i tide. Her er det håp enno så lenge man er våken . Vårt fokus må være helt og holdent på Jesus. sky synden som pesten. den enest måten å holde den unna på.i blodet kraft

Vær våken brødre og søstre høst i den rettte tid, så i den rette tid. slik at hjerte blir bevart og vårt sinn blir godt bevoktet slik at synden ikke får næring i våre liv.

MVH

Rune

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Fortapt ?

Publisert rundt 5 år siden

Ikke i henhold til Judasevangeliet. Han var tvert imot den eneste av apostlene som fikk den sanne innsikten skrives det.

Svar
Kommentar #2

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Ikke i henhold til Judasevangeliet. Han var tvert imot den eneste av apostlene som fikk den sanne innsikten skrives det.

Hei Kjell

Judas Evangeliet er ikke nedtegnet i Bibelen, alt det som står skrevet i Bibelen er godkjent av Gud, og man forholder seg til de skrifter som er oss gitt av Ånden, og der  står det at Judas ble i synden til sin død, Han gråt sine tårer foran prestene, men kom ikke til Jesus for å beskjenne synden. Dette er det bilde som skal vise oss, at det å leve i synd som en kristen kan føre til fortapelsen.

mvh

Rune

Svar
Kommentar #3

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Hvordan vet du det?

Publisert rundt 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Judas Evangeliet er ikke nedtegnet i Bibelen, alt det som står skrevet i Bibelen er godkjent av Gud

Har du sett noen skriftlig godkjennelse?  Eller vet du noe som ingen andre vet?

Svar
Kommentar #4

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Du burde søke gnosis

Publisert rundt 5 år siden

Alt som står i Det Nye Testamentet er godkjent av en verdslig makt, kirkemøtet i Nicea, bygd på den romerske statens politiske behov på den tiden. Kjøp deg en historiebok Staven. Forøvrig så burde en så religiøse mann som deg søke gnosis, for hvem vet kanskje gnostikerne hadde rett og de ortodokse feil ? Du får spørre Avnskog, han søker jo lyset og må være manikeer. Kanskje hadde gnostikerne rett, at den nye Guden ikke var Jhave, Demiurgen, men en annen og høyere gud ? Hvem vet Staven , hvem vet ? Og hvis Jhave egentig var slangeguden, hva da med syndefallet ?

For hvis Iskariot vitterlig var uskyldig så snakker vi om historiens største justismord.

Svar
Kommentar #5

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Alt som står i Det Nye Testamentet er godkjent av en verdslig makt, kirkemøtet i Nicea, bygd på den romerske statens politiske behov på den tiden. Kjøp deg en historiebok Staven. Forøvrig så burde en så religiøse mann som deg søke gnosis, for hvem vet kanskje gnostikerne hadde rett og de ortodokse feil ? Du får spørre Avnskog, han søker jo lyset og må være manikeer. Kanskje hadde gnostikerne rett, at den nye Guden ikke var Jhave, Demiurgen, men en annen og høyere gud ? Hvem vet Staven , hvem vet ? Og hvis Jhave egentig var slangeguden, hva da med syndefallet ? For hvis Iskariot vitterlig var uskyldig så snakker vi om historiens største justismord.

Hei Kjell 

Det som står nedskrevet i Bibelen er innblåst av Guds Ånd igjennom mennesker, slik at det ikke skal være noe tvil om hva som er sant og usant. Bibelen gir en god gjennomføring av de historiene som utspant seg for 2000 år siden, det er klart at det er mange kilder som både hevder ditt og datt, men så lenge Bibelen er slik den er, så her jeg ingen grunn til å tro på noe annet en den historien det står om Judas. Han hadde valget og Han viste ogå at han kunne be om nåde. men grep ikke den sjansen før det var for sent. og dette burde vekke flere troende.

mvh

Rune

Svar
Kommentar #6

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Rolf-Erik Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Har du sett noen skriftlig godkjennelse? Eller vet du noe som ingen andre vet?

Hei Rolf

Bibelen er slik laget, at intet ord skal legges til eller trekkes fra.og den Hellige skrift som er innblåst av Ånden er vasket ren 7 ganger. Slik at det som står i Bibelen skal være helligt og dyrebart, og det somframkommer av skriftene skal være sanne. og om Judas evangeliet skulle ha vert med så hadde det vert med i fra begynnelsen. og når det ikk er det, da er det ikke et dokument som er et troverdig sannhets vitne.

Mvh

Rune

Svar
Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13746 kommentarer

Du mener i Skriften?

Publisert rundt 5 år siden

Rune: Det som står nedskrevet i Bibelen er innblåst av Guds Ånd
_____________________________________________________

Prøv heller et søk på google på De Hellige skrifter så får du vite hvor mange det er. Det er ikke Bibelen som er innblåst av Gud, men hver bok i Skriften. Skriften består av flere bøker enn de som er blitt tatt med i Bibelen.

2.Tim.3.16: Hver bok i Skriften er innblåst av Gud ... 2 Tim 3,16 viser til Rom 15,4, 2 Pet 1,21
Note : Hver bok i Skriften: kan også oversettes «hele Skriften».

 

Svar
Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13746 kommentarer

Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte ... (Matt.15.24)

Publisert rundt 5 år siden

Rune:

Judas fulgte Jesus men gikk fortapt.
______________________________

Og Jesus oppgave var å frelse de fortapte. Jes 27,13  Jer 50,6  Matt 10,6  Matt 15,24

Svar
Kommentar #9

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jo fordi aldri har det vært mer umoral blant de troende i dag en før. på hvilken måte da. jo man har sluppet in det kjødet vil ha og det det trakter etter. synd. hva mener du , jo man mange lever i dagelige synder slik paulus gjorde han var tyv. noen er bægjerer andre og leve ut sine lyster i hor, noen lever i samboeskap noen lever sitt liv på løgn mange er ikke lys og salt. uten at de vender om i fra dette. Judas måtte betal for sin synd som Han ikke gjorde opp, han våknet ikke i tide. Her er det håp enno så lenge man er våken . Vårt fokus må være helt og holdent på Jesus. sky synden som pesten. den enest måten å holde den unna på.i blodet kraft

Hei Rune.

Litt av en kraftsalve dette her, men det er nok mye sant i det du skriver, dessverre.

Menneskene er forskjellige, i tanker, ord og handlinger, visjoner og egendefinerte meninger om synd, Nåde og omvendelse. Det er som du sier det å være lys og salt må nødvendigvis bety en helhjertet, oppriktig søken etter å lære å kjenne/gjenkjenne Guds vilje og røst.

Her gjelder det også være seg bevisst egne meninger og føleri kontra Guds Ord, (da vil vi også, om vi våger se det) kjenne Ånden, gjenkjenne Ordet, tanker og visjoner følger så etter.

En fallen verden med utfordringer og prøvelser.

Det gjelder derfor å være våken som du sier, men like viktig å prøve være et ærlig menneske. Alle kan selvfølgelig ikke gjøre alt for alle, men alle kan være lydig når vi -vet-.

Du nevner samboerskap, jeg er enig, men det skal bli en utfordring for de som ønsker å holde fast på Guds Ord, nettopp begrunn av det du nevner i ditt innlegg (holdninger), de som tror og våger, og med det gir sitt kjærlighetsoffer skal nok kunne høste i sin tid. Jeg tror på det, fordi jeg tror på Guds Ord. 

Jeg tror også Guds Ord så fint kan forme oss, i eksempelet over krever det en unik samstemthet, bare den Gud gir, gjennkjennes i Ånden :-).

Bare noen tanker.

Takk for innlegget.

Hilsen Lise.

Svar
Kommentar #10

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2427 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Prøv heller et søk på google på De Hellige skrifter så får du vite hvor mange det er. Det er ikke Bibelen som er innblåst av Gud, men hver bok i Skriften. Skriften består av flere bøker enn de som er blitt tatt med i Bibelen.

Helt rikktig det Kjell.

Og derfor er Bibelen også sammensatt litt forskjellig i forhold til hvilken trosretning man forholder seg til.

Dessuten er det kun Johannes' Åpenbaring som avsluttes med at intet skal legges til eller trekkes fra (Åp 22:18-19). Så dette gjelder ikke hele Bibelen.

Svar
Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13746 kommentarer

Ikke mye salvelse der i gården nei...

Publisert rundt 5 år siden

Lise Helgesen:

Litt av en kraftsalve dette her, men det er nok mye sant i det du skriver, dessverre.
_________________________________________________________________

Ja, det har ofte lett for å komme ut litt fordømmelse, eder og galle fra den kanten, selv om de omskrevne bare er vanlige mennesker. Det er sannelig ikke lett å følge i Jesu fotspor… ingen vet hvor han ble av, men så var han heller ikke av denne verden.

Svar
Kommentar #12

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13746 kommentarer

Med unntak av:

Publisert rundt 5 år siden

Mads Tore Tengesdal:

Dessuten er det kun Johannes' Åpenbaring som avsluttes med at intet skal legges til eller trekkes fra (Åp 22:18-19). Så dette gjelder ikke hele Bibelen.
_____________________________________________

Åp 22,19 viser til 5 Mos 4,2, Ordsp 30,6, Sal 69,29, Åp 3,5, Åp 21,27

Åp 22,18 viser til 5 Mos 4,2, 5 Mos 12,32
Svar
Kommentar #13

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Men hva om Iskariot nå var uskyldig ?

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Og Jesus oppgave var å frelse de fortapte. Jes 27,13 Jer 50,6 Matt 10,6 Matt 15,24

Men som jeg har sagt. Hva om den godeste Iskariot nå var uskyldig ? Det Nye Testamentet er jo en konstruksjon fra møtet i Nicea, således kan Judasevangeliet være like riktig, og for all del de fleste av Nag Hammadi skriftene.

Svar
Kommentar #14

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Den som er trygg lar seg ikke berøre av andres meninger, om det likevel skulle oppfattes feil i egne ører.

Noe godt kan vi alle finne hos hverandre. Jeg finner det hos dere alle, selv om tro og tanke kan være ganske ulik, men vi velger selv kursen for våre liv. Det kan man ikke endre hos hverandre, men vi kan stå i det løp og den oppgave vi kjenner til, og vet om.

Innlegget er nok rettet som en påminnelse om alvoret, som vi også finner i Guds Ord,

kan kjærligheten virke optimalt uten å ha kjent på den andre siden ?

Svar
Kommentar #15

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13746 kommentarer

Utvelgelse

Publisert rundt 5 år siden

Kjell Aarsund:

Det Nye Testamentet er jo en konstruksjon fra møtet i Nicea, således kan Judasevangeliet være like riktig, og for all del de fleste av Nag Hammadi skriftene.
________________________________________________

Alle skriftene må antas å være sanne, uavhengig av de kloke hoder i Nicea. Det foregår en prosess her, og selv om disiplene skulle holde Moseloven, blir det klart i Apg.15.7-14 at Gud for lenge siden hadde utvalgt å vinne seg et folk av hedninger for sitt navn.

Dette har med den ekte frelsen å gjøre, det går klart frem i f.eks Matt.9.10-13: Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords.11 Dette så fariseerne, og de sa til disiplene: «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?»12 Men Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 13 Gå og lær hva dette betyr:
           Det er barmhjertighet jeg vil ha,
           ikke offer.
Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

Om noen mener at Jesus har oppfylt denne delen, må jo bare tro det, men da mangler de resten av hva Jesus sier, bl.a i Luk.24.25-27 og en masse andre steder som vil motsi deres påstand. Dessuten sier vel Luk.21.22 sitt?

Trådstarter vil gjerne ha noen offer, selv om Jesus avskaffer dem. Når Gud utvelger seg et folk av hedninger for sitt navn, viser jo dette hvilken mistro noen kristne gjør seg om andre?

Bekreftelsen på at hedningene blir utvalgt får vi i Apg.13.46-47 og i 1.Kor.1.27-31.

Så at Judas gikk fortapt er bare et bevis på at de som blir foraktet av mennesker, er de Gud utvelger seg.

Svar
Kommentar #16

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Hei Rune.

Litt av en kraftsalve dette her, men det er nok mye sant i det du skriver, dessverre.

Menneskene er forskjellige, i tanker, ord og handlinger, visjoner og egendefinerte meninger om synd, Nåde og omvendelse. Det er som du sier det å være lys og salt må nødvendigvis bety en helhjertet, oppriktig søken etter å lære å kjenne/gjenkjenne Guds vilje og røst.

Her gjelder det også være seg bevisst egne meninger og føleri kontra Guds Ord, (da vil vi også, om vi våger se det) kjenne Ånden, gjenkjenne Ordet, tanker og visjoner følger så etter.

En fallen verden med utfordringer og prøvelser.

Det gjelder derfor å være våken som du sier, men like viktig å prøve være et ærlig menneske. Alle kan selvfølgelig ikke gjøre alt for alle, men alle kan være lydig når vi -vet-.

Du nevner samboerskap, jeg er enig, men det skal bli en utfordring for de som ønsker å holde fast på Guds Ord, nettopp begrunn av det du nevner i ditt innlegg (holdninger), de som tror og våger, og med det gir sitt kjærlighetsoffer skal nok kunne høste i sin tid. Jeg tror på det, fordi jeg tror på Guds Ord.

Jeg tror også Guds Ord så fint kan forme oss, i eksempelet over krever det en unik samstemthet, bare den Gud gir, gjennkjennes i Ånden :-).

Bare noen tanker.

Takk for innlegget.

Hei Lise

Morgendagen har ingen kontroll over.I morgen kan det være for sent å vende om i fra sine synder. I dag også. For ingen vet sin egen time fram i tid. Synden er det som vil holde oss borte fra Gud. Dette er svært alvårlig for den dette gjelder. Å leve i synd får konsekvenser. Når man ikke vender om i fra dette, Det fikk store konsekvenser for Judas. Vi mennesker har lett for å leve slik vi selv vil, uten å bli berørt av det nye livet som er oss gitt i kristus. Det nye livet er en ny start. Det som var urent før er no rent begrunn av blodet. Men hvis man da fortsetter i samme sporet etter omvendelsen så er det ingen sann omvendelse. Den som har levd en stund med Herren og begynner å leve i synd faller også ut av nåden til slutt hvis man ikke vender om. Hadde man vist hvor alvårlig synd er, så hadde man vært mer årvåken på dette. Men det som skjer er trangen i kjødet etter å synde, som får taket på mennesket. Det er øye som motar mørkets krefter og slipper det inn i lyset i sitt liv. og til slutt fødes det synd. Vi skal ta til fange ennhver tanke som begynner som mørke. i Jesu navn,

Det er som du sier Lise.Vi er mennesker med forskjellige tanker og holdninger. Noen er sterke og noen er svake, men Gud ser til det hjerte som er villig til å prøve, selv om man er svak i sin tro. Men den som bevist lever i synden er ikke svak, han gjør i mot Guds vilje og da har man overgitt seg i mørkets hender. Ja Lise man høster i sin tid slik Herren har lagt til rette gjerninger for våre liv, men å finne denne sti å gå på er ikke alltid like lett. Gode ord du kom med som vanlig Lise, rette fra hjerte og du deler villig av ditt gode foråd.

Guds fred:)

MVH

Rune

Svar
Kommentar #17

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Og derfor er Bibelen også sammensatt litt forskjellig i forhold til hvilken trosretning man forholder seg til.

Dessuten er det kun Johannes' Åpenbaring som avsluttes med at intet skal legges til eller trekkes fra (Åp 22:18-19). Så dette gjelder ikke hele Bibelen.

Hei Mads

Misforstod jeg deg litt no, da du skrev at skriften er basert på hvilke trosrettning man forholder seg i??? Nei det er feil, for et er bare et evangelium for enhver trosrettning. og det er Kristi lære, selv om mange trosrettninger ikke praktiserer dette evangeliet.

mvh

Rune

Svar
Kommentar #18

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Og Jesus oppgave var å frelse de fortapte. Jes 27,13 Jer 50,6 Matt 10,6 Matt 15,24

Hei Kjell

Ja det stemmer, men først må man omvende seg fra synden, Jesus tvinger ingen til å komme til frelse å bli født på nytt.

mvh

Rune

Svar
Kommentar #19

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Den som er trygg lar seg ikke berøre av andres meninger, om det likevel skulle oppfattes feil i egne ører.

Noe godt kan vi alle finne hos hverandre. Jeg finner det hos dere alle, selv om tro og tanke kan være ganske ulik, men vi velger selv kursen for våre liv. Det kan man ikke endre hos hverandre, men vi kan stå i det løp og den oppgave vi kjenner til, og vet om.

Innlegget er nok rettet som en påminnelse om alvoret, som vi også finner i Guds Ord,

kan kjærligheten virke optimalt uten å ha kjent på den andre siden ?

Hei Lise

Den som er ankret i Krist evangelium, lar seg ikke rive med av forskjellige læresettninger. Det man er blitt gitt av visdom via ånden sitter i hjerteroten. Ja vi kan finne noe postivt hos alle mann, og de valg man selv tar eller de tilærte valgene man følger, må man selvfølgelig stå til ansvar for selv. Og i det løpet man løper så er det et løp for våre ege liv. Vi løper ikke et løp for å vinne en seier for andre, men hver for seg, men vi kan hjelpe hverandre i løpet. Til å vinne livets krone. Det er viktig å påminne om hva som venter oss, også det som venter når man lever i synden. Beviste valg er det vi selv som har et ansvar for, Og man må selv lese Guds ord slik det står ved hjelp av ånden.Viktige ord og tanker slik du beskriver dette lise.

mvh

Rune

Svar
Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

65 innlegg  13746 kommentarer

Når du først nevner det så

Publisert rundt 5 år siden

Rune:

Ja det stemmer, men først må man omvende seg fra synden, Jesus tvinger ingen til å komme til frelse å bli født på nytt.
_______________________________________________________

Dette vet du særdeles mye om forstår jeg.

Lignelsen om fariseeren og tolleren


Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen.
10 «To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. 11 Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: ‘Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. 12 Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.’ 13 Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’
14 Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.»

Joh.6.44: Ingen kan komme til meg uten at Far som har sendt meg, drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. 45 Det står skrevet hos profetene*: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg.

Denne forstod du ikke?

*Jes.54.13, Jer.31.34, Heb.8.11

Joh.6.40: For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.»

Å se Sønnen kommer i tillegg til å tro, noe som vil komme ved tidenes ende, 1.Pet.1.18-21:

Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene, det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte. Han var bestemt til dette før verdens grunnvoll ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende.

Har du sett noe til ham enda? Hvis ikke er det fordi at den siste dag ikke har kommet enda. (se Joh.6.40 ovenfor) Det står i Luk.3.6: Og alle mennesker skal se Guds frelse.

Finnes det noen uomvendte blant disse tro?

En kan trygt si at dette er omvendelsens dag i og med at dette er Herrens dag, nådens dag og oppstandelsens dag, da alle får nytt liv fra Gud, for den som blir født av Gud kan ikke gjøre synd.

1.Joh.3.9: Den som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud.

Hvorfor mener du at Gud skulle gjøre forskjell på folk da han selv krever barmhjertighet av andre? Betyr ikke dette at en bør gå i seg selv hele tiden? Kjærlighetsbudet handler ikke om synd og omvendelse, men tilgivelse for synd. Det er det Gud som gjør ved å oppreise de døde i en ny skikkelse, uten et syndelegeme som aldri kan synde mer.(1.Joh.3.9)

Det er ikke du selv som føder deg selv på nytt, det er noe Gud gjør ved oppstandelsen ved den siste basun, forstår du ikke hva 1.Kor.15.51 ff skriver om?

 

Svar
Kommentar #21

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

Judas

Publisert rundt 5 år siden

Rune skriver: "Men hva skjedde med Judas som levde så nær Jesus hver dag? Han var jo også frelst han trodde på Jesus"  Dette høres vel litt rart ut når vi tenker at at Golgata verket ikke var utført, og at mennesker ved og tro på dette Guds verk ...blir frelst og født på nytt....mulig du tenkte på noe annet og valgt feile ord?

Uansett...det var mange som fulgte med Jesus, vi kaller det gjerne i dag "fans" av en person eller f.eks ei popgruppe. Man ser det også i Evangeliene at Jesus hadde en skare av mennesker som fulgte etter han, de ble facinert av han, slik mennesker i dag kan bli av popgrupper og berømte mennesker, men hvor dypt stikker slikt??

Tradisjonelt så er Judas kjent for å ha tilhørt en motstands gruppe mot Romerne, selotene, kall det gjerne geriljagruppe. Som mange andre gikk ogå han og ventet på den "store lederen" som skulle komme, fri Jødefolket ut fra okupasjonen og gjenreise Israel som rike. ( det var slik de mange trodde, men de trodde feil om det riket Jesus kom for å etable å sette i funksjon ved Golgata verket) 

Spekulasjoner:   Det er godt mulig Judas ble med fordi han trodde på oppfatningen om at Jesus var denne Lederen som skulle komme å fysisk gi Israel æren tilbake og dets storhetstid. Han ble som mange andre facinert, fikk håp og tro om dette, skikkelig gira som vi sier det. Noen har sagt at når JUdas endelig forstod at dette ikke kom til å skje, ble han så desillusjonert og skuffet at han foretok sitt skjebnevalg......

Svar
Kommentar #22

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Hei Asbjørn

Det jeg tenkte på når det gjaldt Judas så hadde han livet med kristus og livet med verden. Han så jo hvor store kontraster det var for han. Da han både var i kjødets lyster og sammen med nådens mann.Det samme tenker jeg da Jesus hang på korset så var også det valget røveren hadde. Å tro eller å l være å tro på Jesus. Den ene røveren valgte å omvende seg. Så ble han med Jesus til Paradiset.Det hadde også Judas blitt. Hvis han hadde vendt om i fra sin syndige levemåte. Judas var bunden til sin synd. Og viste vel at svaret på å bli løst i fra synden lå hos Jesus. Og da går mine tanker på oss troende på hvor mange av oss lever som Judas gjorde. Er man våkne nok til å se å ta Guds ord på alvår? Synes du kom med en del gode poeng i ditt svar Asbjørn

Mvh

Rune

Svar
Kommentar #23

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

joda

Publisert rundt 5 år siden

Ja, Jesus snudde seg mot røveren på den høyre side og sa de berømte ordene. Da jeg studerte med Jehovas vitne i ungdommen lærte vi at Jesus sa  "sannelig sannelig sier jeg deg i dag, du skal være med meg i paradiset" Da får ordene en annen betydning om man gjøre som dem og flytter komma, fra gresk til norsk står det slik or for ord: Sannelig sier jeg deg:deg sier jeg I dag med meg du skal være i paradiset. 

Svar
Kommentar #24

Thorbjørn Ustad

6 innlegg  116 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

Judas, som kastet pengene tilbake til fareseerne og gikk å hengte seg pga. av en bunnløs anger som man ikke kan finne noe annet sted i bibelen. Peter sine tårer er bare en dråpe i havet i forhold til Judas sin anger. 

Men han blir sett på som en skurk og en sviker av kristne som skal være forbilde for tilgivelse og forsoning. Blir han av Gud sendt i fortapelsen. Så selv ikke anger i denne "nådens tid" blir han akseptert av Gud. 

 

Så hva vil egentlig denne Guden deres? Først tar i mot en angrende synder, men den som viser mest anger forkaster han. Han som dere elsker mest av på denne jord. 

 

 

Svar
Kommentar #25

Rune Staven

402 innlegg  12110 kommentarer

Publisert 4 måneder siden

spørsmålet er jo hvem angret Judas seg til? til sin egen synd eller Gud?  er det anger for sin egen synd så er det sitt eget han angret til og ikke Gud. å vende seg bort fra sin synd er å vende ansiktet mot Gud der tilgivelsen venter, tilgivelsen for synd kan man ikke hente hos seg selv. 

Svar

Siste innlegg

Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 2 timer siden / 75 visninger
0 kommentarer
Sammen for et varmere klima?
av
Synne Dokka
rundt 5 timer siden / 46 visninger
0 kommentarer
En ordning som kan bety alt
av
Bent Høie
rundt 5 timer siden / 51 visninger
0 kommentarer
Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 7 timer siden / 55 visninger
0 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 8 timer siden / 992 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 2 timer siden / 75 visninger
0 kommentarer
Sammen for et varmere klima?
av
Synne Dokka
rundt 5 timer siden / 46 visninger
0 kommentarer
En ordning som kan bety alt
av
Bent Høie
rundt 5 timer siden / 51 visninger
0 kommentarer
Prosessen i KrF
av
Inga Sandstad
rundt 7 timer siden / 55 visninger
0 kommentarer
Et lederskap for vår tid
av
Trygve Svensson
rundt 8 timer siden / 992 visninger
0 kommentarer
Prestekrisen krever tiltak
av
Vårt Land
rundt 11 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Torgeir Tønnesen kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
rundt 1 time siden / 724 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
rundt 1 time siden / 606 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2955 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 1 time siden / 2934 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
rundt 2 timer siden / 724 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Hvem er redd for Jordan Peterson?
rundt 2 timer siden / 606 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2955 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 3 timer siden / 2955 visninger
Per Søetorp kommenterte på
Brev til en sint og bekymret kristensjel
rundt 3 timer siden / 724 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 3 timer siden / 2934 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 3 timer siden / 2934 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 3 timer siden / 2955 visninger
Les flere