Torstein Langesæter

177

Iran smiskar med Vesten - Antikrist

Ting skjer rett framfor våre augo

Publisert: 25. sep 2013

Gud har gitt oss “lova og profetane” som sitt inspirerte ord.

“Tanakh”  er GT .

http://no.wikipedia.org/wiki/Tanákh

“Tanákh (hebraisk תנך) er det mest brukte jødiske navnet for den hebraiske Bibelen. Tanákh svarer i hovedtrekk til det kristne Gamle testamente”

Det er desse bøkene Yeshua omtalar i Matteus 5.

“Tru ikkje at eg er komen for å oppheva lova eller profetane! (Tanakh) Eg er ikkje komen for å oppheva, men for å oppfylla. 18 Sanneleg, det seier eg dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste prikk i lova forgå – før alt har hendt.” 

Difor må det vera feil når folk påstår at Guds ord om landeløfta til Israel ikkje gjeld i dag.

Det same gjeld sabbaten. Den er ikkje oppheva.

Gud har lagt ned skjulte perler i desse tekstane som me kan leita fram om me er ivrige og let Gud visa oss.

Nebukadnesar er det tydelegaste biletet på Antikrist.

Kvifor let Gud endetidas Antikrist - GOG få stor makt?

Dette er grunnen.

““Men fedrane våre GJORDE GUD I HIMMELEN HARM. Difor gav han dei i hendene på kaldearen Nebukadnesar, kongen i Babylonia; han øydela templet og førte folket bort til Babylonia”. Esra 5

Nebukadnesar var Babylons Konge i GT.

Antikrist er sjef for endetidas Babylon.

Gud brukte neBUSHadnezzar l å tukta folkeslaga og  Sitt eige folk Israel.

Nebukadnesar var Guds tuktestav mot nasjonen Israel.

Nebukadnesar sette opp dyrets bilete som jødane vart tvinga til å tilbe eller dø.

Antikrist gjer det same. Dei som ikkje lyder må dø.

Nebukadnesar  inntok tempelet og vanhelliga det.

Antikrist gjer det same.

Han avskaffar den jødiske tenesta i tempelet som set seg der som Gud.

(øydeleggjande styggedomen)

(tempelet kjem på plass om nokre år)

Nebukadnesar  førte jødane i fangenskap til Babylon.

Antkrist kjem til å gjera det same -fører mange til endetidas Babylon-USA  til fangenskap.

Nebukadnesar vart stor i eigne auger og uttalte desse orda.

“Alt dette hende med kong Nebukadnesar. 29 Tolv månader etter, då kongen ein gong gjekk ikring på taket av slottet i Babylon, 30 sa han brått: «Sanneleg, dette er det store Babylon, som eg med mi veldige makt har bygt til kongssete, til ære for min herlegdom!» 31 Før kongen endå hadde tala ut, kom ei røyst frå himmelen: «Til deg, kong Nebukadnesar, lyder desse orda: Kongedømet er teke frå deg.   Du skal jagast bort frå menneska og halda til mellom dyra på marka”

Antikrist gjer det same. 

Han lykkast fullstendig i sine militære operasjonar. Fiendane dett for hans føter.

Han vert stor i eigne augo.

Slik står det om han.

“Det var du som tenkte med deg:

        «Til himmelen vil eg stiga opp;

        høgt over Guds stjerner

        reiser eg min kongsstol.

        Eg tek sete på tingfjellet lengst i nord.(tempelhøgda)

    14 Eg vil stiga opp over dei høge skyer

        og gjera meg lik Den Høgste.» Esaias 14

Nebukadnesar vart som eit dyr i 7 år.

Antikrist og skiftar om . Han forandrar seg til eit dyr , slik Åp og Jeremias 51 beskriv det.

Riket til Nebukadnesar vert beskrive som eit tre der alle finn livd.

“Eg såg eit tre som stod midt på jorda. Det var svært høgt. 11 Treet var stort og sterkt. Det var så høgt at toppen nådde til himmels, og det var synleg til enden av jorda. 12 Lauvet var fagert og frukta rik; det gav føde til alle. Dyra på marka fann livd under det, og fuglane under himmelen heldt til i greinene. Alt liv fekk føde frå det. 13 I synene eg hadde medan eg låg på lega mi, såg eg ein heilag vaktar som kom ned frå himmelen..... Dette treet er deg sjølv, konge, stor og mektig som du er. Makta di har vakse og når til himmels, veldet ditt rekk til enden av jorda”

Dommarane 9 beskriv endetidas Antikrist  Han vert den  folka  vil samla seg rundt.

Det er tornebusken , ikkje noko særleg å sjå på.

Då sa alle trea til klungeren (tornebusken) 

        «Kom du og ver kongen vår!»

    15 Klungeren svara: 

        «Er det alvor 

        at de vil salva meg til konge, 

        så kom og SVALA DYKK I SKUGGEN MIN .! 

        Men er det ikkje, 

        skal det FARA ELD UT FRÅ KLUNGEREN, 

(the burning BUSH)

        og han skal øyda sedrane på Libanon.»

Forteljinginga  i dommarane 9 er og mynta på Abimelek som vart ein grusom leiar for Israel.

Antikrist  vert endetidas “Bramble BUSH” - TORNEBUSKEN.

Abimelek er og eit forbilde på Antikrist .

Abimelek betyr "Far min er Konge”

Ordet er delt opp i ABI  og MELEK.

Melech er ein variasjon av Molok.

Det er  synonymt med "Satan" som me ser på møta til Bohemian Grove som denne ugle-menneske -figuren.

http://www.lovethetruth.com/jis_images/cremation_of_care.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=FpKdSvwYsrE

Antikrist legg folk og land i ruinar før Gud grip inn.

 “Herren har brote sund staven åt dei gudlause,

        styrarstaven åt tyrannane,

      som råka folkeslag i harme

        og aldri heldt opp med å slå,

        som tvinga folket under seg i vreide

        og forfylgde dei utan miskunn.

     7 Heile jorda har fått fred og ro,

        folk set i med fagnadrop.” 

No er det Obama som styrer . Snart kjem nummer 8 igjen  , som er ein av dei sju.

http://www.antipasministries.com/html/file0000397.htm

Iran  og atomprogrammet er og vert den store saka framover.

Rouhani prøver å smiska med USA .

http://sokelys.com/netanyahu_la_dere_ikke_lure.htm

http://www.miff.no/USA/2013/09/25-Rouhanistalekyniskogfyllavhykleri.htm

http://www.debka.com

Det heile endar i forferding og alle menneske vaknar.

Iran bombar USA.

Dyret kjem tilbake

http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html


Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Jeg lurer på hvor dette er klippet og limt fra?

Kommentar #2

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
klippet og limt fra?

Bohemian Grove står det slik om.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bohemian_Grove

Bohemian Grove is a 2,700-acre (1,100 ha) campground located at 20601 Bohemian Avenue, in Monte RioCalifornia

Her er mange av dei fremste styrande i USA med.

http://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/bohemian-grove-where-the-rich-and-powerful-go-to-misbehave/2011/06/15/AGPV1sVH_blog.html

"The people that gather at Bohemian Grove — who have included prominent business leaders, former U.S. presidents, musicians, and oil barons .."

GeOrGe BUSH er ein av dei.

Der tilber ein Molok .

Det var Alex Jones som fyrst greidde å lura seg inn og tok levande bilete.

http://www.youtube.com/watch?v=F2E_HP97Rzc

Antikrist er illustrert med Abi-MOLOK.

http://www.nyhetsspeilet.no/2010/07/bohemian-grove-hemningsløs-herreklubb-i-skogen/

Hver sommer samles mange hundre av USAs mektigste menn dypt inne i Californias skoger. Arrangementet er svært godt bevoktet og deltagerlistene er topphemmelige. Hva er det egentlig som foregår i Bohemian Grove?

Nyhetsspeilet gir deg langt på vei svaret. Som så mange ganger før viser det seg at virkeligheten overgår fantasien.

"Arrangementet huser mer enn 1000 deltagere på det 2700 acres (ca. 10 km2) store området med store flotte redwood-trær, noen av dem flere tusen år gamle, med røtter som kanhende går helt tilbake til Babylons tid. Deltagerne bor  spredt rundt i såkalte camps, bestående av alt fra telt reist på plattformer til luksuriøst innredede hytter (”lodges”). Campene har navn som f.eks. Mandalay (den mest prestisjefylte, hvor den ihuga Bohemian-deltager Henry Kissinger holder til), Hill Billies (hvor Bush sr., Bush jr. og Donald Rumsfeld holder til), Owl’s nest (hvor Ronald Reagan holdt til),  Poker Flat, Whoo Cares, Aviary, Care Less, Druids og mange andre."

Det er berre å fylgja med på DYRET som kjem tilbake til alle si undring.

.." banesår, men ulivssåret vart lækt, og heile verda UNDRA SEG ..seg over dyret og fylgde det.  4 Folk tilbad draken fordi han hadde gjeve dyret makt, og dei tilbad dyret og sa: «Kven er som dyret, og kven kan strida mot det?»
     5 Det vart gjeve dyret ein munn som kunne tala store og spottande ord..", 

Saka som utløyser det heile er IRAN OG ATOMBOMBA.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10151853

Iran håper på atomavtale med USA
Kommentar #3

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10152018

Obama: Jeg har snakket med Irans president

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/USA-og-Iran-har-snakket-sammen-7323180.html#.UkXtAIbxq50

Irans atomprogram er den store saka.

USA går no i fella til Iran.

"Israel TV: Iran will have enough uranium for a bomb in 2 months Earlier Friday, Israeli newspaper quoted government security source saying Islamic Republic already has at least one nuke"

http://www.timesofisrael.com/israel-tv-iran-will-have-enough-uranium-for-a-bomb-in-2-months/

http://sokelys.com/netanyahu_lot_den_rette_tid_ga_forbi.htm

Kommentar #4

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Løftet gjeld for hele Israel.

Publisert nesten 7 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
Difor må det vera feil når folk påstår at Guds ord om landeløfta til Israel ikkje gjeld i dag.

Idag prøver en stamme Juda, og ta hele landet, men også de ble jo til slutt forkastet,av sin gud.  

Kommentar #5

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Høyr Netanyahu tenkja høgt om Irans hensikter.

http://sokelys.com

Spørsmålet er -kortid smell det?

Kommentar #6

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Som Netanyahu seier.

Det er ikkje Israel som er målet med desse langtrekkjande rakettane som Iran no byggjer-men USA.

http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/326333-netanyahu-iran-will-bombs-to-attack-us

Sjå intervjuet.

"They're gearing up with their infrastructure for 200 bombs. And they're not developing those ICBMs [intercontinental ballistic missile] for us. They can reach us with what they have. It's for you,” the Israeli leader told CBS's Charlie Rose in an interview"


Kommentar #7

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Iranian Cleric: U.S., Iran Should Join Hands

A senior Iranian cleric urges Washington and Tehran to “join hands” to end the sanctions on the Islamic Republic.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/172525#.UlAnsVDxpFw

“The presidents of Iran and the United States should join hands and end these cruel sanctions, which have not only harmed the Iranian nation but also the American and the European nations,” Sedighi said.

-----------------------------------------

Iran ser ut til å lykkast med taktikken,diverre.

"Israel is "upset and angry because it sees that its blunted sword is being replaced with logic as the governing force in the world, and because the Iranian nation's message of peace is being heard better," he added."

-----------------

Obama er naiv  og vert stadig mindre populær.

http://www.gallup.com/poll/113980/Gallup-Daily-Obama-Job-Approval.aspx

Obama: Iran 'year or more' from nuke capability"

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4436807,00.html

Overraskinga vert stor når Iran bombar USA.

"10 days before new nuke talks, Iran’s supreme leader calls Americans arrogant and untrustworthy, says US government ‘seized by Zionist network’

http://www.timesofisrael.com/khamenei-some-of-rouhanis-un-trip-inappropriate/

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Popularitet

Publisert nesten 7 år siden

Torstein:

Obama er naiv og vert stadig mindre populær.
__________________________________________

Men han var populær nok til å vinne presidentvalget for en 4 års periode til, og sitter nok trygt til neste valg om ikke noe uforutsett skulle skje.

Kommentar #9

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
sitter nok trygt til neste valg om ikke noe uforutsett skulle skje.

http://www.youtube.com/watch?v=4EJsYWR64Ek&feature=c4-overview-vl&list=PLCF913EDC6C29D9B5

Iran bombar USA

amBUSH USA

-------------------

Liberman: Iran has no intention of slowing nuclear program

http://www.jpost.com/Middle-East/Liberman-declares-that-Iran-has-no-intention-of-slowing-nuclear-program-327925

http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

Innen kort tid, vil han komme tilbake til det land, men deretter ... forskjellig fra den forrige situasjonen da verden var ganske rolig, neste gang han kommer, vil det være gigantiske hendelser i verden. (Ovenstående er skrevet i Tikunei Zohar, Tikun 60 - Interessant å merke seg at 60 er også dette år er Israels uavhengighetsdag, og det er i denne tiden at president Bush planlegger å besøke Israel igjen) dom over verden vil bli stramt strukket .

Fjellene vil flytte og åser vil riste, men min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og min fredspakt skal ikke rokkes ' Han vil forlate landet igjen (etter andre besøk) uten å oppnå sitt intensjoner og mål (veikart ...)

The Zohar HaKadosh sier President Bush kommer til Jerusalem (som president) første gang, for et tre-dagers besøk og vil forlate sunn og helhet. Innen kort tid, vil han gå tilbake til Israel en gang også som president Bush, og i løpet av denne tiden, vil dommen på verden være tøff. Totalt vil president Gog Bush besøker Israel 3 ganger. Men mellom hans andre og tredje besøk, vil noe * oppstå som vil føre til at USA valg som skal kanselleres og president Bush vil forbli presidenten. (Det er interessant å merke seg at navnet Bush lese i revers er RETURN)

Når president Bush vil vende tilbake til Israel for tredje gang, vil det ikke være så den TIDLIGERE PRESIDENTEN i USA, men hele verden skal vite at han er Hashem er valgt til president GOG.

*What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.


Akkurat som profeten Esekiel, zs'l, forteller (kapittel 38)

Kommentar #10

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

6 september

Publisert nesten 7 år siden

Frekkheten lenge leve.

"Iranian nuclear program .

World powers must present new approach before nuclear talks

Zarif: West should deal seriously with Iran's nuclear issue by changing its views."

http://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/Iran-calls-for-new-approach-from-world-powers-before-October-nuke-talks-328000

Iran prøver så godt dei kan ådra ut tida slik at dei får atombombene klare.

Kommentar #11

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

15 oktober

Publisert nesten 7 år siden

Iran spiller strålende sjakkspill .

Før forhandlingene gjenopptas mellom Iran, verdens makter på tirsdag, advarer en amerikansk ekspert mot iranske "triks": 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4440681,00.html

Hassan Rohani sluppet løs hva media kalles en "sjarmoffensiv".

 Iranerne  hamstrer mer uran og gjør fremgang i plutonium-produksjonen. "

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/172839#.UlzdPVDxrqQ

 

Bennett: Nuclear Iran is a Danger to the Entire World
Kommentar #12

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

kort oppsummering 26 okt

Publisert nesten 7 år siden

http://www.debka.com/

Breaking News »
Iran may be just a month away from a bomb – report 
DEBKAfile October 25, 2013, 8:18 AM (GMT+02:00)
Iran could produce enough weapons-grade uranium to build a nuclear bomb in as little as a month, according to a new estimate by top nuclear expert David Albright, former IAEA inspector and head of the Institute for Science and International Security. “Shortening breakout times has implications for any negotiations with Iran and currently they are too short and shortening further,” he warned. Iran would have to eliminate more than half of its 19 centrifuges to extend the time it takes to build a bomb to six months.
The Obama administration has said that Iran is probably a year away from having enough enriched uranium to make a bomb and is trying to persuade Congress not to stiffen sanctions against Iran during negotiations. There was no official comment on the report.

http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=12833

http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

*What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.

http://www.watch.org/

Will Iran soon be able to arm its long range missile 
with nuclear warheads?

As of today, Iran could "break out" and produce a sufficient quantity of uranium for a nuclear bomb by using its installed centrifuges and low enriched uranium stockpiles in as little as one month, a report by the U.S. Institute for Science and International Security has found.

Using its existing equipment and uranium stockpiles, Iran could produce "sufficient quantity in as little as approximately 1.0-1.6 months, if it uses all its near 20 percent low enriched hexafluoride stockpile. Using only 3.5 percent LEU, Iran would need at least 1.9 to 2.2 months and could make approximately 4 sufficient quantities of weapons grade uranium using all its existing 3.5 percent low enriched uranium stockpile," the report from the highly respected organization states,

In a paper entitled "Iranian Breakout Estimates, Updated September 2013" authors Patrick Migliorini, David Albright, Houston Wood, and Christina Walrond write that since their last report in October 2012, Iran has steadily expanded the number of centrifuges installed at both its Fordow and Natanz gas centrifuge plant

Steinitz: Iran could build 5-7 bombs in a year with any enrichment capacity

http://www.timesofisrael.com/steinitz-iran-could-build-5-7-bombs-in-a-year-with-any-enrichment-capacity/

Kommentar #13

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

28 oktober 2013

Publisert nesten 7 år siden

http://www.timesofisrael.com/iran-two-weeks-away-from-weapons-grade-uranium/

"Iran two weeks away from weapons-grade uranium’Tehran already reached point of no return, and is installing new centrifuges all the time, yet there is room for optimism about current talks, ex-IAEA deputy chief says"

Det nærmar seg det store klimakset då alle vaknar.

Iran bombar USA og dyret returnerer til alle si overrasking.

----------------

Endetidas Babylon.

Johannes Openberring 17/18 fortel om endetidas supermakt.

Ho vert skildra på ein frodig måte.

“Fallen, fallen er Babylon den store! …..For alle folkeslag har drukke av hennar utukts vin, ein vreidevin. Kongane på jorda har drive hor med henne, og kjøpmennene jorda rundt har vorte rike av hennar store vellivnad.»

4 Frå himmelen høyrde eg ei anna røyst: Far bort frå henne, folket mitt, så de ikkje vert medskuldige i syndene hennar og ikkje råka av plagene hennar. 5 For syndene hennar når opp til himmelen, og Gud har kome i hug all uretten ho har gjort. 6 Gjev henne att likt for likt, ja, gjev henne dobbelt att for det ho har gjort, og skjenk henne to gonger i det staupet ho sjølv har fylt. 7 Gjev henne like mykje pine og sorg som det ho sjølv har unnt seg av stas og vellivnad. Ho tenkjer med seg: «HER SIT EG SOM DRONNING , eg er ikkje enkje, og sorg skal eg aldri vita av.» 8 Difor skal plagene hennar koma på éin dag: pest og sorg og hungersnaud, og ho skal brennast opp med eld. For veldig er Herren Gud som dømer henne.” Åp 18

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon.htm

h ttp://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon2.htm

http://www. theforbiddenknowledge.com/hardtruth/america_babylon3.htm

http://www.theforbidd enknowledge.com/hardtruth/america_babylon4.htm

http://www.theforbiddenknowledg e.com/hardtruth/america_babylon5.htm

I Åp 17 vert detaljane om henne forklara.

“Eg vart full av undring då eg såg henne. 7 Men engelen sa til meg: «Kvifor undrar du deg? Eg skal fortelja deg løyndomen med kvinna og med dyret som ber henne og har sju hovud og ti horn. 8 Dyret du såg, det var og er ikkje; men det skal koma opp or avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og dei som bur på jorda, og som ikkje har fått namnet sitt skrive i livsens bok frå verda vart grunnlagd, dei skal undra seg når dei ser dyret som var og ikkje er, men som skal koma att.”

http://www.antipasministries.com/html/file0000397.htm

Makta Babylon vil få Antikrist som sin sjef. Difor gjev Åp 17 oss ei lita nøtt som fortel i kva rekkjefølgje Antikrist (Dyret) kjem. 

Folk vil UNDRA SEG når dei ser DYRET som har styrt før KOMA TILBAKE( returnerer)

I desse dagar ser me litt av Babylon (USA) sine farlege trekk. 

Ho er sjølvgod og eigenrådig.

Ved det urettferdige kapitalistiske systemet har ho levd i “stas og vellivnad” på andre sin bekostning.

http://www.antipasministries.com/html/file0000247.htm

"Does America have a “Licence to Kill”? US Drone War on Yemen Violates International Law"

http://www.globalresearch.ca/does-america-have-a-licence-to-kill-us-drone -war-on-yemen-violates-international-law/5355636

Habakkuk 1 kpt fortel om endetidas babylonarar slik Gud ser det.

"Sjå, eg vekkjer kaldearane,

det harde og framfuse folket,

som fer så vide ikring på jorda

og tek framande bustader i eige.

7 Grufulle og skræmande er dei,

dei avgjer sjølve sin rett og si ære.

Som ørna på jakt etter føde

9 kjem dei alle og vil gjera valdsverk.

Stridslystne går dei på,

dei samlar fangar som sand.

10 Dei spottar kongar

og har hovdingar til lått.

Dei ler åt kvar festning,

kastar opp ein voll og tek henne.

11 Så fer dei sin veg og vert borte som vinden.

Dei gjer sin eigen styrke til sin gud"

----

I kpt 2 vert leiaren på slutten beskrive-Antikrist.

"Skriv synet opp,

rita det inn på tavler,

så folk kan lesa det lett!

3 For synet ventar på si tid,

det jagar mot enden og slår ikkje feil.

Og om det dryer, så venta berre!

Det kjem for visst, det vert ikkje borte.

4 Sjå, frekk og uærleg er han.

Men den rettferdige skal leva ved si tru.

5 Rikdomen skal svikta den stolte,

han skal ikkje nå sitt mål.

Som dødsriket spilar han opp sitt gap,

umettande er han som døden.

Han sopar til seg alle folk

og samlar folkeslaga til seg. 

Ve valdsmannen! 

6 Alle desse skal setja i med ei nidvise om han, ein song full av spottord og seia:

«Ve den som samlar det andre eig

– kor lenge? – 

som sopar til seg pantegods!»

7 Dine kravsmenn (kreditorar) reiser seg brått,

dei som vil pressa deg, vaknar.

Då skal du verta eit rov for dei,

8 fordi du har plyndra mange folk.

Alle andre folk skal plyndra deg"

Kommentar #14

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

how to stop Iranian nukes

Publisert nesten 7 år siden

http://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/Ahead-of-the-P51-nuclear-talks-The-US-debate-on-sanctioning-Iran-330593

Administration officials had been informed that the Senate Banking Committee was preparing to mark up a long-threatened, unforgiving bill that would further restrict Iran’s oil sector as early as this week — right before US diplomats meet with their Iranian counterparts in Geneva...

--------------------------

Kommentar #15

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

7 november

Publisert nesten 7 år siden

Netanyahu says nuclear deal with Iran would be a 'mistake of historic proportions'

http://www.jpost.com/Middle-East/Netanyahu-says-nuclear-deal-with-Iran-would-be-a-mistake-of-historic-proportions-330907

-------------------

Netanyahu vil få så rett så rett.

"PM tells world powers that any deal made with Iran will only allow them to retain capabilities to make nuclear weapons"

----------------------------------------------------------------------

Israel Analyst: Compromise Will Allow Iran to Become Nuclear State
http://www.newsmaxworld.com/newswidget/iran-israel-nuclear-state/2013/11/07/id/535294?promo_code=F53D-1&utm_source=Israel_National_News&utm_medium=nmwidget&utm_campaign=widgetphase1

'Nuclear Iran's First Target: the Saudis'

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/173740#.Unu1BPk2bqQ

Kommentar #16

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

11.11

Publisert nesten 7 år siden
Panetta suggests Obama is being played by Iran’s Khamenei

http://www.worldtribune.com/2013/11/08/panetta-suggests-obama-is-being-played-by-irans-khamenei/

Leon Panetta, a leading member of Obama’s first administration, said Iran could be using its current negotiations to gain time to develop nuclear weapons.

------------------------

Kommentar #17

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

16 november

Publisert over 6 år siden

Det er så mange rykte fram og tilbake om kva som no skjer med Iran.

http://www.timesofisrael.com/its-quite-possible-iran-deal-will-be-clinched-soon/

"Iran deal may be inked as soon as next week"

Det siste er no at det vert ein skriven avtale innan neste veke.

I så fall har Iran fått det slik dei vil.

Israel og Netanyahu  kan vera "redde" for kva som kjem.

Det er tydeleg at det er dårelg klima mellom USA og Israel

http://www.worldtribune.com/2013/11/15/administration-dismissed-israeli-intel-on-irans-nuke-program-as-misleading/

"Tjenestemenn sa den amerikanske etterretningstjenesten har avvist Israels vurdering av Irans atomprogram blant P5 1 forhandlinger med Teheran. De sa den israelske vurderingen av en overhengende våpen-stand Iran var overdrevet og alarmerende."

USA meiner Israel overdriv iranspøkelset.

Kommentar #18

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
USA meiner Israel overdriv iranspøkelset.

Ja, dei mjølker den kua for alt ho er verd, og til denne dag har dei lukkast. Krig er Israels lykjel til ekspansjon. Dess meir krig i Midausten, dess meir rørt vatn å fiske i. Afghanistan og Irak gjeng vonaleg mot slutten. Nye konflikter må hausast opp. Det verker noko krampaktig av Bibi.

Kommentar #19

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

uklar avtale

Publisert over 6 år siden

Det ser ikkje ut som USA og Iran er einige om kva avtalen går ut på.

http://freebeacon.com/iran-white-house-lying-about-details-of-nuke-deal/

"Iranian officials say that the White House is misleading the public about the details of an interim nuclear agreement reached over the weekend in Geneva."

http://www.timesofisrael.com/iran-vows-to-continue-work-at-arak-plutonium-site/

"Iran will keep up construction on the Arak heavy water plant, which, when operational, will produce plutonium that can be used in a nuclear weapon, Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif said in an address to the Iranian parliament Wednesday."

 http://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/Iran-Construction-will-continue-at-Arak-nuclear-site-333166"

" Iranian Foreign Minister Mohammed Javad Zarif said on Wednesday, despite an agreement with Western powers to halt activit..

Iran said it would not make "any further advances of its activities" on the Arak reactor, according to text of the agreement."

-----------------------------

Naiviteten rår.

http://freebeacon.com/iran-north-korea-secretly-developing-new-long-range-rocket-booster-for-icbms/

"Iran, North Korea Secretly Developing New Long-Range Rocket Booster for ICBMs

Iranian missile group delegation visited Pyongyang as Geneva nuclear talks were underway"

Kommentar #20

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Bra med forhandlinger

Publisert over 6 år siden

Torstein:

Det ser ikkje ut som USA og Iran er einige om kva avtalen går ut på
______________________________________________________

Det er oftest slik at når man er uenige, blir man enige i å være uenig i hverandres synspunkter. Dette gjør man for å ha fred i stedet for krig.

Det pussige med deg Torsten er at du mener USA er den store stygge ulven og vil ta hele verden, for i neste øyeblikk å mene at Iran vil ta USA eller motsatt. - Jeg skjønner at det kan være behov for å gardere seg litt, men det begynner å bli dårlig tid for de 4 kongene av Persia som Daniel 11-2 skriver om skal oppstå. (280 år). Det står i Jes.23.15 at en konges levetid er 70 år. - Da er vel denne 4. kongen kong Kyros da i Dan.10? Men dette var vel etter de 70 årene hvor Jerusalem skulle ligge i ruiner fra da Darius, sønn av den vandrende jøde… ehh Ahasverus var konge? - Det blir litt av et res!

Kommentar #21

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det pussige med deg Torsten er at du mener USA er den store stygge ulven

USA er endetidas Babylon som er omtala i Åp 17/18 osv.

Det eg har sagt om Iran er at dei no utviklar atomvåpen og kjem til å bomba USA.

Og at GeOrGe neBUSHadnezzar kjem igjen til alle si forundring.

When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the previous president of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem's elected PRESIDENT GOG.

http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her.

------------------------------

Etter at BUSH kjem tilbake så vert han den STORE ANTIKRIST eller GOG som er omtala i profetiane.

-------------------------

Vanskelegare er det ikkje.

Bush vil i starten vera Israels beste ven slik Salmane 55 fortel.

Så snur han totalt om og dei siste åra er han jødane sin verste fiende som vil som Hitler prøva å rydda dei ut frå kloden.

Difor er det og interessant å lesa om Hitler okkulte tilknytning til same same gruppene som Skull and Bones.

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Utvikling

Publisert over 6 år siden

Torstein:

Det eg har sagt om Iran er at dei no utviklar atomvåpen og kjem til å bomba USA
__________________________________________________________________

Det er nok en spennende sak Tostein, men jeg tror ikke at Iran er så dumme, ikke engang Nord Korea er så dum. Det går an å passe seg litt. Ambisjoner er ikke nok.

Jeg husker Cubakrisa godt, det var mye nærmere en ulykke - men fornuft er et bra redskap å ha. Annerledes blir det hvis man lenge har skumle hensikter og legger store planer og samtidig ruster opp over lengre tid. For å lede et angrep mot USA som overvåker det meste, trenger nok Iran å ha flere allierte med seg. Det kan skje engang i fremtiden, men ikke nå. Til det er utviklingen av våpen kommet for kort.

Rasling med sabler kan være gode forhandlingskort i mange tilfeller. India har da også atomvåpen, men de sender sine langdistanseraketter til Mars. Der møter de ingen andre motstandere en teknologeiens svakeste ledd.

Kommentar #23

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

2 desember

Publisert over 6 år siden

Debka har i dag ein interessann artikkel.

http://www.debka.com/article/23492/Former-CIA-AMAN-chiefs-Iran-is-a-nuclear-threshold-state-and-can-no-longer-be-stopped

"De tidligere lederne for to av de mektigste etterretningsorganisasjonene i verden, talte søndag den 1 desember, i forskjellige deler av verden og  var av samme mening:

Iran har oppnådd  den  kjernefysiske terskel  og kan bygge flere atombomber i løpet av noen uker.

“Iran is a nuclear threshold nation and we can’t stop this,” he said. America has moved its red lines and “all but conceded Iran has the right to enrich uranium.” He went on to voice the hope that “We have hit the pause button. Now we’ve got to negotiate hitting the delete button.”

------------------------

Denne artikkelen er veldig god.

http://www.worldtribune.com/2013/12/01/obamas-munich-diplomacy-paving-the-road-to-war/

"Obama’s Munich: Diplomacy paving the road to war

Historien gjentar seg selv. Den nylige midlertidige atomavtale undertegnet av USA og andre stormakter med Iran i Genève åpner for krig. President Obama er den nye Neville Chamberlain, den britiske statsministeren som skrøt av å skape "fred i vår tid" etter å ha signert en avtale med Nazi-Tyskland. Faktisk avtalen ved München garantert bare én ting: en annen blodig konflikt. Obama har gitt verden et sekund München. Han vil rue dagen......"

---------------------------------------

Netanyahu har sagt det med reine ord.

Netanyahu med dommedagsprofeti før pavemøte

http://www.vl.no/forsiden/netanyahu-med-dommedagsprofeti-for-pavemote/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+vl-forsiden+%28Forsiden+-+Vårt+Land%29

"Hvis Iran får atombombe vil det true ikke bare Israel, men også Italia, Europa og hele verden, mener Israels statsminister"

Kommentar #24

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

8 12

Publisert over 6 år siden

http://www.foxnews.com/politics/2013/12/08/obama-defends-iran-nuke-deal-at-dc-mideast-forum/

Obama seier det er 50% sjanse for ein avtale med Iran.

http://www.debka.com/article/23508/Obama-Iran-must-shut-Fordo-give-up-making-centrifuges-Palestinians-must-accept-framework-deal-

http://www.timesofisrael.com/inflexible-on-iran-empathetic-on-palestine/

...ingenting i denne avtalen ... gir Iran en rett til å anrike" uran, ...han gjorde det klart at i en permanent avtale, vil Iran få lov til 

"Det må være klart: I den endelige avtalen  vil ikke  Iran ha evne til å skape et kjernefysisk våpen. For å sikre dette, må Iran ikke har noen kapasitet til å anrike uran eller plutonium.",

Obama sa  til mye latter lørdag: " Man kan se for seg en ideell verden hvor Iran  vil ødelegge hver element og anlegg ....., alt er borte. Jeg kan se for meg en verden der Kongressen vedtok hver og en av mine regninger som jeg legger frem. "

----------------------------------------------

Om den gudsbespottelege fredsavtalen:

"John Kerry, utøver et enormt press på Netanyahu for å komme til enighet. 

"For over et år siden støttet Obama Netanyahus krav om at palestinerne anerkjenner Israel som hjemland for det jødiske folk. Men på lørdag, signaliserte Obama for første gang offentlig  at selv under en endelig status avtale, vil israelske soldater forbli stasjonert på territoriet til en fremtidig palestinsk stat , i hvert fall for en stund."

Kommentar #25

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tehran warns US Congress

Iran's Zarif says nuclear deal dead if US passes new sanctions

http://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/Irans-Zarif-says-nuclear-deal-dead-if-US-passes-new-sanctions-334479

Spørsmålet no er om kongessen innfører nye sanksjonar  mot Iran.

Iran har no fått 6 månaders pause og har tid på seg til få atombomba på plass.

"Zarif's comments had little effect on US Senators who are preparing legislation to impose new sanctions on Iran in six months if the deal reached in Geneva goes nowhere."

"The Democratic chairman of the Senate Foreign Relations Committee, Robert Menendez, and Republican Senator Mark Kirk are close to agreeing on legislation that would target Iran's remaining oil exports, foreign exchange reserves and strategic industries, aides said on Monday."

Kommentar #26

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden

"Secretary of State John Kerry will present his best case to Congress against plowing ahead with new economic sanctions on Iran that COULD BREAK A HISTORIC NUCLEAR AGREMENT and estrange America's closest allies in Europe as well as China and Russia.

 ....His scheduled TESTIMONY TUESDAY before the House Foreign Affairs Committee comes as lawmakers threaten to undermine last month's interim nuclear accord in Geneva. There, the US and world powers promised Iran $7 billion in sanctions relief in exchange for nuclear concessions. (AP)"

-------------------

Dette er verkeleg spennande saker.

http://www.timesofisrael.com/kerry-additional-iran-sanctions-are-gratuitous/

"Kerry: New Iran sanctions would be ‘gratuitous...

.....In bid to stop Senate bill, secretary of state warns that upping the pressure could give Tehran an excuse to back out of talks"

"Den midlertidige avtalen med Iran forbyr Obama-administrasjonen å innføre nye sanksjoner for seks måneder...

Kerry og andre amerikanske tjenestemenn har advart om alvorlige konsekvenser hvis Washington bryter sitt ord. 

Og Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif, har sagt noen ny pakke med kommersielle restriksjoner ville drepe avtalen.

Hvis Kongressen vedtar sanksjoner, viser det mangel på seriøsitet og mangel på et ønske om å oppnå en løsning, fortalte Zarif  Time magazine."

Kommentar #27

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden
White House 'failing to challenge Iran's interpretations of Geneva deal'

"After two years of pressing to visit the Parchin military site, and repeated Iranian intransigence on this count, there is no longer mention of Parchin.

http://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/White-House-failing-to-challenge-Irans-interpretations-of-Geneva-deal-334700

http://en.wikipedia.org/wiki/Parchin

"Since 2005, the International Atomic Energy Agency (IAEA) has requested further inspections of the site, but has been denied access by the Iranian government."

Debka tok opp dette store problemet/smuttholet.

http://www.debka.com/article/23472/

"Parchin: This long-suspected facility remains out of UN oversight. President Obama and Secretary of State John Kerry boasted after the signing that daily IAEA inspections will take place at Fordo and Natanz. However, cameras are already fixed at both those facilities without an agreement, whereas Tehran’s consistent denial of IAEA access to Parchin is not addressed."

Kommentar #28

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert over 6 år siden

http://www.jpost.com/Iranian-Threat/News/US-lawmakers-to-introduce-bill-on-new-Iran-sanctions-soon-334747

US lawmakers to introduce bill on new Iran sanctions soon

---------------------

Kjem USA til innføra sanksjonane likevel?

Det er veldig avgjerande for utviklinga.

Om det skjer kan me rekna med at Iran kjem til å bomba USA innan kort tid.

"WASHINGTON - US senators will introduce legislation to impose new sanctions on Iran as soon as this week, Senate aides said on Wednesday, despite the Obama administration's insistence that such a measure would violate terms of aninterim agreement to curb Tehran's nuclear program"

http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

"What will happen between President Bush second and third visit to Israel that will cause the USA elections to be cancelled? It says in the Zohar HaKadosh that Iran will bomb the USA and in response, the USA will make international wars against all the Arab countries that opposes her."

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/175101#.UqnMVPTuK0g

Obama has 'Killed' New Iran Sanctions Senate Democratic leaders are about to give in to White House demand for no new sanctions in coming months. Rep. Bachmann: 'a tragedy.'---------------------------------Det som er sikkert er at smellet kjem innan våren.
Kommentar #29

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

13 desember

Publisert over 6 år siden
US Poll: 84% Think Iran Stalling to Build Nukes

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/175102#.UqsnhPTuK0h

"Amerikanerne har overveldende mistro til det iranske regimet og ønsker strengere sanksjoner...."

"Videre, 86% av velgerne tror Iran vil bryte sine løfter under forhandlingene, og 84% mener Iran er manipulere forhandlingene til stall "som de fortsetter å utvikle sin evne til å lage atomvåpen"

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
29 dager siden / 2922 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
17 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 859 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
10 dager siden / 623 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 526 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
8 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere