Knut Nygaard

488

Steinerskolen okkult? Whatever?

Publisert: 28. feb 2010

I Vårt Land i går sto det en artikkel om Steinerskolens okkulte grunnlag...

http://www.vl.no/samfunn/article4996594.ece

Antroposofien i skolesammenheng fungerer slik at lærere og de "troende" i bevegelsen...de som har brukt tid og energi og blitt "frelst" på det de har funnet...disse vet hva som skal foregå i skolen, mens foreldre og elever har liten eller ingen kunnskap om at de har gjort et okkult skolevalg.

Nå er jo ikke dette noen nyhet som sådan, men Steinerbevegelsen har prøvd å gå stille i dørene hver gang noen drar i gang dette tema i media eller i offentligheten...og foreldrene flest er tause..slik har dette som regel kun blitt enveiskommunikasjon.

En gang på 80-tallet var jeg på jobbintervju på en antroposofisk institusjon for tilbakestående.  Jeg hadde da nylig blitt en åndsdøpt kristen.  Jeg kjente på forhånd at her måtte jeg være våken.  I intervjuet kom det fram at de som var tilbakestående i dette liv hadde en kjerne i seg som det var institusjonens målsetting å gi så mye næring som mulig via særlig kreative aktiviteter at personen i det neste liv fikk et bedret utgangspunkt...m.a.o. reinkarnasjon med "någgo attot." En pen, men åndelig på kollisjonskurs med den kristne tenkning.

Legger inn en link til wikipedia...dette er som sagt ingen nyhet, men det nye nå er at en skal forsøke å informere foreldre til de som har barn gående i denne okkulte skolen...og opplyse foreldre slik at de fullt ut vet hva de eventult skal sende barnet sitt til...

http://no.wikipedia.org/wiki/Antroposofi

Nå vet ikke jeg hvem som sender sine barn på Steienerskolen, men de fleste vil vel få trøbbel med å akseptere det mer eller mindre skjulte grunnlaget denne skolen jobber etter enten foreldrene er ateister, humanetikere, ateisteer o.s.v.  Det blir vel igjen de som er tilhengere av teosofien, okkultisten og østens tenkning.

Men...i den praktiske hverdag...vil denne ervervede kunnskapen gjøre noen forskjell?  Vil foreldre hindre at deres barn går på en okkult skole eller er en der at det ikke er så viktig?  Hvilken respekt har mennesket av i dag for å ha nærhet tilog næringskilde i det okkulte?  Vil foreldre tro på budskapet eller har Steinerskolen en slags good will i visse samfunnsgrupper uansett?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

..............

Publisert over 10 år siden

Jeg har mye sympati for antroposofien, da det ligger relativt nært mitt eget livssyn. Men det er også aspekter ved antroposofien jeg er sterkt uenig i.

steinerkritikk.no kan man lese mer om grunnlaget for kritikken. Noe av kritikken mener jeg er rettferdig. Det redelige er jo å kommunisere klart og tydelig hva man står for, og det har ikke steinerskolen vært flinke nok til. Om det har vært for bevisst å skjule noe er en annen sak da antroposofisk litteratur fritt kan kjøpes eller lånes på bibliotek. Jeg tror det like gjerne kan være et ønske om å ikke virke indoktrinerende.

Har selv skaffet meg et par bøker om steinerpedagogikk, men ikke enda satt meg ned og lest. Jeg får få ut fingeren snart.

Kommentar #2

Heidi Pedersen

0 innlegg  1 kommentarer

Steinerskolen -det riktige valget ?

Publisert over 10 år siden

Min mening er at foreldre og elever har liten eller ingen kunnskap om at de har gjort et okkult skolevalg. "Vil foreldre hindre at deres barn går på en okkult skole eller er en der at det ikke er så viktig?"

 Selvsagt er det viktig! Hvem vil vel at barnet skal bli indoktrinert av en "sekt", som gir vurderinger etter kroppsform eller gangelag? Som sykepleier vet jeg at f. eks. cortison kan endre kroppsform. Visste Steiner det? Hvorfor skal da dette barnet i dag, få dårlige vurderinger, fordi det er for tykt, slapt og har et tungt gangelag? Dette er galskap! Steiners sykdomsforståelse tar ikke hensyn til slike forhold. Men vurderingspinsippet til Steiner gjelder uansett.

"Vil foreldre tro på budskapet eller har Steinerskolen en slags good will i visse samfunnsgrupper uansett?"-  Er ikke i tvil, vet ikke hvor lenge statsminister Stoltenberg og Ari Behn gikk på Steinerskolen, men i ungdomssskolen snur Steiner på alt. I barneskolen er det bra at barnet "surrer rundt" i sin egen verden pga. inkarnasjonen, men på ungdomskolen skal de "våkne" og ta igjen "alt de i tilfellet har tapt" i barneskolen. Ja, slik formulerer ikke Steiner seg, men i realiteteten er det slik. Og bare de barna som er etter den "beste" av de 4 kroppsformene ligger godt an: Slank og med lett gangelag. De får oftest en meget god vurdering.

Ja, hvis det er slik vi vil ha det, er det jo greit! At myndighetene IKKE tar en skikkelig gjennomgang av Steinerskolene er et mysterium; Med en flat lederstruktur, ingen som har ansvar, manglende dokumentasjon (fordi de ikke bruker data, dvs. de kan putte inn og plukke ut det de ikke liker i elevens mappe, eks. ift. pedagogiske tiltak); Og økonomien tør jeg ikke nevne, en gang!

Når det gjelder det kreative, som Steinerskolene er så kjent for - reis rundt og kikk på tegningene til barn på andre Steinerskoler, de er merkelige like. Det kreative i pedagogikken har en symbolsk betydning, derfor er tegninger o.l. ganske like, også når det gjelder farger, nettopp fordi det har en symbolsk betydning - "noe" skal markeres.  

Kjære foreldre, velger dere Steinerskolen, undersøk hva dere sender barna deres på. Husk! Er dere ikke antroposofer, er dere sannsynligvis bare med på å finansiere "noe" jeg ikke ennå vet hva er....

Uansett - det er ditt barns fremtid det gjelder!

Kommentar #3

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Steinerskolen- for hvem?

Publisert over 10 år siden

Det er å håpe at kunnskap fører til innsikt som fører til handling....for jeg har en tro på at skolevalg utenfor det offentlige tilbudet i hovedsak gjøres av foreldre som vil tilføre barnet sitt noe særskilt...eller??

Jens Stoltenberg har gått på Steinerskole, men slik jeg har skjønt det sender han ikke sine egne barn dit.  Det gjør derimot utenriksministeren og Ari med frue.

Så er det oss andre da...vi som vil våre barn...det beste.  I mitt virke i barneverntjenesten har jeg kommet i kontakt med foreldre som har valgt Steinerskolen som privatskoleløsning for sitt barn med en eller annen diagnose.  De er samstemte i at det skulle de aldri ha gjort.  Barnet fikk ikke undervisning...undervisning i de tidlige skoleår er sånn sett et tema for seg..og det var kaos og vonde dager inntil et punkt hvor det ikke gikk mer.  Noen lærerforståelse var ikke synlig.

Dette samstemmer med annen kritikk og på linken som Anders la inn er det stoff til flere enn en kritisk foreldreveileder.

Legger inn en link som går særlig på skolesida skrevet av tidligere Steinerlærer..

http://www.dagbladet.no/kultur/2005/06/25/435629.html

Med denne kunnskapen ervervet....ville du ha sendt ditt barn...eller støttet opp om at ditt barnebarn skulle inn på denne skolen som egentlig er egnet kun for de få antroposofitroende???.....

Kommentar #4

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

hvorfor to

Publisert over 10 år siden

like tråder

Kommentar #5

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Steinerskolens .ehh..mediestrategi!

Publisert over 10 år siden

Steinerskolen er kjent for å takle kristisk mediesøkelys med taushet eller med en væremåte som mer vekker undring og ytterligere uro enn å oppnå det som bevegelsen egentlig er ute etter...ro...og ingen behov for å dele en vanskelig for allmenhetene kommuniserbar pedagogikk.

Steinerbevegelsens svar på INNHOLDET i den kritiske boken til Sandberg/Kristoffersen er å så allmen tvil om hensikten forfatterne har med å utgi boken.  Det er åpenbart at slik boken fremstår så er den umulig å forsvare seg imot. 

Lengst i så måte går nettanssvarlig i Steinerskoleforbundet Gottfried Fjeldså Straube som på sin blogg kommer med detaljer og påstander om Sandberg ut fra hennes privatliv av en slik art at de kan være ærekrenkende.  Legger ut linken til et innlegg på bloggen til Staube...

http://blogg.waldorf.no/

Leder i Steinerskoleforbundet, Gry Alsos, sier at forbundet ikke har til hensikt å kneble medarbeidere.

Det er å håpe at media hjelper til å holde debatten på INNHOLDET i kritikken som fremkommer i boken og at Steinerskoleforbundet blir ytterligere diskredditert for valgt mediestrategi.

Det er videre å håpe at dere som har barn eller kjenner noen dere er glad i som går på Steinerskole leser boken; tar den interne debatten og så foretar det valg dere går for..

Kommentar #6

Kåre Nilssen

0 innlegg  1 kommentarer

Så vi som har gått på en steinerskole er ofre?

Publisert over 10 år siden

Jeg må innrømme at jeg bare leste de tre første innleggene før jeg skrev dette svaret, orket ikke lese mer teoretisk tullprat før jeg svarte. Først og fremst: har noen av dere direkte erfaring med steinerskolen? Hvis ikke, er dere på tynn is.

Jeg får vel begynne med å si at hverken jeg eller noen av de i min direkte familie er kristene - alle er vi ateister. Dette skapte på ingen måte problemer ved Steinerskolen.

Selv har jeg gått på Steinerskolen i 8 år, og må dessverre meddele at jeg ikke har noen varige mén. Beklager!

Nå er jeg i siste år på offentlig skole, ettersom jeg syntes dette virket som det mest logiske valget for meg da jeg skulle begynne på videregående. Jeg må imidlertid si at jeg alt i alt har hatt en mye bedre opplevelse med Seinerskolen enn med denne offentlige skolen, spesielt pedagogisk sett.

Og angående hva Heidi Pedersen mener om Steinerskolen: tror du virkelig at Steinerskolen praktiserer hvert eneste ord som er uttalt av Rudolf Steiner? Ærlig talt, det blir å dra det for langt. Slik kan man si til hva som helst. Er du for eksempel bitter på kirken fordi det tidligere foregikk heksebrenning i Norge? Hvis ikke: hvorfor ikke? Det er jo nettopp det du begrunner ditt syn av Steinerskolen på: For hva Steiner mente, ikke nødvendigvis hva som blir praktisert i skolene i dag.

Angående dette med kroppsformer har jeg selv aldri opplevd forutintatte meninger om meg for min kroppsform: Jeg har erfart at lærere ved Steinerskolen har tilpasset undervisningen til elever gjennom hva eleven (i mange tilfeller jeg) ønsker - dette med måte selvsagt - eleven bestemmer jo ikke alt!

Jeg synes forresten også at det er underlig at jeg har vært  med i en sekt i 8 år uten å ha peiling på dette selv... Det er jo lite funksjonelt, hvis medlemmene ikke er klar over at de er medlem...

Til sist vil jeg bare si at jeg tar det siste i artikkelen som en GROV fornærmelse: "Uansett - det er ditt barns fremtid det gjelder!" Mener du å påstå at Steinerskolen gir dårligere utsikter for fremtiden? For en frekkhet! Tenk på hva du sier om elever og tidligere elever ved Steinerskolen!

Kommentar #7

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

er ikke kristendom okkult?

Publisert over 10 år siden

og jeg kjenner og folk

som har blitt bra av å gå på steinerskole

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3223 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
10 dager siden / 1211 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1121 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
15 dager siden / 875 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
7 dager siden / 796 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
7 dager siden / 612 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
19 dager siden / 558 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere