Arne D. Danielsen

321

En fantastisk mulighet for kirken!

Publisert: 16. mai 2009  /  49 visninger.

Som kirkegjenger – også utenom den kirkelige ”rushtiden” – hender det jeg gjør meg noen tanker om at et og annet burde vært gjort for å få opp interessen og besøkstallet i kirkene. Egentlig er hverken interessen og besøkstallet relativt sett dårlig, men det kunne likevel vært atskillig bedre enn det faktisk er.

I en tid med sekularisering og store endringer i samfunnet og i kirkeforfatningen i årene som kommer, burde kirken og dens våpendragere – eller korsbærere – etter min mening være mer innovative og proaktive enn de tilsynelatende er. Fra mitt ståsted som markedsfører i næringslivet, mener jeg at det kan være mye å hente på to områder; en klarere tilpasning til tidsånden, uten å gå på akkord med det kirken står for, og en atskillig bedre, mer målrettet og profesjonell kommunikasjon mot målgruppene – som vel er de aller fleste mennesker i dette landet.

Markedsføringsprosesser starter gjerne med en analyse av nå-situasjonen. Kirken har utrolig mye å selge og den har et eksepsjonelt godt omdømme. Da tenker jeg ikke på homostrid og bispeutnevnelser, men på folks overveldende oppslutning om og tiltro og søken til kirken i livets viktige faser.

Med et slikt utgangspunkt, ville det for dyktige markedsførere vært en spennende oppgave å gå løs på – dersom kirken valgte å outsource profileringen av sitt fantastiske tilbud. En viktig forutsetning ville være at kirkens folk ville være villig til å se på kirken som et produkt som skal ”selges”.

Når jeg går til gudstjeneste, er det for å finne ro, meditere, høre Guds ord og å oppleve det kristne fellesskapet. Det finner jeg ofte, men ikke alltid. Da, når jeg av og til nesten føler meg provosert over elendig kommunikasjon (i vid forstand – og ikke nødvendigvis av prestens personlige kvaliteter), begynner tankene i stedet å dreie seg om analyser, forbedringspotensialer, målgrupper og tiltak – ting som (med forholdsvis enkle grep?) kanskje kunne høyne kvaliteten og gjøre det mer attraktivt både for den primære og sekundære målgruppen å gå i kirken – oftere, og slik at de aller fleste ville oppleve at de får et større utbytte ved kirkebesøk og generelt i sitt møte med kirken.

Uten å gå konkret inn på alt det som trolig kunne vært gjort, velger jeg i denne omgang å utfordre kirken. Det dreier seg hverken om å tenke radikalt eller krampeaktig nyskapende, men rett og slett vurdere å engasjere rett folk på rett plass, og for eksempel å underkaste seg en grundig analyse, og deretter spent og åpensinnet imøtese en kompetent og målrettet handlingsplan for nyorientering av kirkens image og kommunikasjon. Igjen, kirkens konvensjoner og teologi ville ikke ha noen plass i en slik prosess – kun det ”ytre”, men likevel så viktige.

Det er pussige greier dette, men når et kirkebygg skal reises, er det en selvfølge og et krav å engasjere en dyktig arkitekt og en skikkelig entreprenør, noen som kan slikt. Når det kommer til områder som markedsføring og kommunikasjon, kan det nesten virke som at mange tror at dette er noe alle kan, så ”det ordner vi best sjøl” (dette var forsøksvis en spissformulering). Det finnes professorater også innenfor markedsføring. Minst én av professorene er, etter det jeg forstår, opptatt av og mye de samme problemstillingene som reises her. Slik sett er det jo egentlig bare å sette i gang.

En begynnelse kunne kanskje være å etablere en tankesmie for ”nyorientering, kommunikasjon og profilering av kirken”? Når det gjelder mulige deltakere, ville det være et uttall av spennende og høyst kompetente personer som trolig ville finne dette interessant, både innenfor kirken – men også ressurspersoner som er mer perifere eller som til vanlig befinner seg utenfor det kirkelige fellesskapet.

Med dette ønskes Kirken, det norske lykke til!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Kristen gutt-syndromet
av
Merete Thomassen
29 dager siden / 2746 visninger
Uten Gud i Guds hus
av
Linn Stalsberg
11 dager siden / 2331 visninger
Den avgjørende barmhjertigheten
av
Ingebjørg Nesheim
10 dager siden / 2235 visninger
KrF svikter den kristne presse
av
Vårt Land
6 dager siden / 2111 visninger
Fløyene på Kirkemøtet
av
Vårt Land
20 dager siden / 2070 visninger
Kirkenes framtid
av
Berit Hustad Nilsen
4 dager siden / 1480 visninger
Unnfallenhet er ikke en dyd
av
Hilde Frafjord Johnson
10 dager siden / 1443 visninger
Når pressen svikter
av
Vårt Land
20 dager siden / 1425 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere