Werner Skaug

63

Hvordan lese brevene

Et innlegg som kan virke rart ved første øyekast. Men har man ikke dette klart for seg, poenget jeg skal fram til, blir brevene rotete lesing.

Publisert: 18. sep 2013

La meg først stille noen enkle spørsmål:

Når ble du rettferdiggjort? Når gikk du over fra Satans makt og til Jesu rike? Når renset blodet dine synder?

Hvis du umiddelbart svarer "Da jeg kom til tro!", er dette innlegget noe for deg. Ja, du har rett på én måte. Ja, det står at rettferidggjørelse kommer ved tro. Det er sant. Men rettferdiggjørelsen kom ved Jesu blod. Og Jesus blødde ikke den dagen du kom til tro. Jesus blødde på korset. Først i ettertid kom du til tro på blodet.

Slik kan du fortsette med sannheter og velsignelser i Kristus. De skjedde på korset. Det er den objektive sannheten. Da han ble begravet og oppstod. Da han dro til Himmelen og satte seg ved Faderens høyre hånd. Og siden har han vært i Himmelen med all makt i Himmel og på jord.

Det står at vi ble begravet med Kristus og oppstod med ham. Dette skjedde da Jesus faktisk ble begravet og oppstod. Ikke da du kom til tro. Jesus går ikke i graven og oppstår hver gang noen kommer til tro på evangeliet. 

Men det er slik man kan komme i fare for å lese brevene! Uten helt å tenke på det, tenker man at sannheten skjer når vi kommer til tro! Men det er ikke riktig. De skjedde den gangen. Vi har først kommet til tro i ettertid.

Den objektive sannheten skjedde den gangen. Subjektivt kommer vi til tro først i vårt århundre.

Når ble mørket avvæpnet? Da Jesus avvæpnet de på korset. Ikke når du kom til tro. Når skfitet du rike? På korset. Først i ettertid kommer du til tro på dette og det blir sant for deg subjektivt. Når ble du rettferdiggjort? Da Jesus blødde. I ettertid tror du på noe som allerede er sant. Du tar imot rettferdiggjørelsen som allerede har skjedd for ditt eget vedkommende, ved tro.

Vi leser slike sannheter i brevene i nåtid. Men Jesus hang ikke på korset i forrige uke, hvis du ble en troende da. Ser du poenget mitt? Men det er - uten helt å tenke på det - slik vi leser om en rekke ting i brevene.

Vel, skjer det ikke noe åndelig når man kommer til tro? Selvsagt! Det skjer en hel masse, slik brevene sier. Forfatterne av brevene har mye å si om hva som skjer i nåtid. Vi erfarer subjektivt det korset objektivt har gitt oss alle. Men i dette innlegget har jeg konsentrert meg om å se tilbake til Jesus den gangen, da han ofret seg selv på korset. Det var da disse ting skjedde. Ikke i dag. Og det bør gjøre noe med hvordan vi leser versene. Lese de mer nøye. Ikke lese de slumsete.

Konklusjon: Skill mellom hva som skjedde da, og hva som skjer med deg nå. Vi har kommet til tro på noe i dag som skjedde for lenge siden. Dette virker en mer ryddig lesing av Guds verk i Kristus. Når vi kommer til tro, blir det sant for oss personlig. Og velsignelsene fra korset inviteres inn i vårt liv. Velsignelser som lå der hele tiden for alle.

:)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Og det bør gjøre noe med hvordan vi leser versene. Lese de mer nøye. Ikke lese de slumsete.

Ok da...

Kommentar #2

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Fint. :)

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Rettferdiggjort?

Publisert over 6 år siden

Werner Skaug:

Når ble du rettferdiggjort? Når gikk du over fra Satans makt og til Jesu rike? Når renset blodet dine synder?

Hvis du umiddelbart svarer "Da jeg kom til tro!", er dette innlegget noe for deg. Ja, du har rett på én måte. Ja, det står at rettferidggjørelse kommer ved tro.
_____________________________________________

Ja, det er jo sant som du sier her, men jeg vil nok velge å forholde meg til hele Bibelen for å frem den hele sannheten, selv om det er mange som ikke tåler å høre den. Det står i Gal.3.8 at: Skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro, og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham: I deg skal alle folkeslag velsignes. Derfor blir de som tror, velsignet sammen med den troende Abraham.

Så da er det nok fra hedningene frelsen også kommer: Joh.4.22: Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.

Apg.13.45: Da jødene så folkemengden, ble de brennende harme, og med hånlige ord motsa de det Paulus forkynte. 46 Paulus og Barnabas sa da rett ut: «Det var nødvendig å forkynne Guds ord til dere først. Men siden dere avviser det og selv ikke finner dere verdige til det evige livet, så går vi nå til hedningene.

Så har vi sannheten om de som tror, Joh.6.47: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv.

Ingen har evig liv før etter oppstandelsen, altså er det ingen foreløpig som tror, de bare tror at de tror, fordi de leser noe som foreløpig kan se ut som dårskap (1.Kor.1.21) - Gal.3.7: Så forstår dere at det er de som tror, som er Abrahams barn

Rom.4.8-11: Salig er det mennesket som Herren ikke tilregner synd. Gjelder så denne saligprisningen bare de omskårne eller også de uomskårne? Vi sa at Abraham ble regnet som rettferdig fordi han trodde. Når skjedde det? Var det før eller etter at han ble omskåret? Det skjedde før han ble omskåret. Og omskjærelsen fikk han som et tegn som skulle bekrefte den rettferdighet av tro som han hadde før han ble omskåret. Slik ble han far til alle uomskårne som tror, så de kan regnes som rettferdige.

Satans makt ble ikke nedbrudt før etter det tusenårige riket (Åp.20.7-10) det er fremtid.

Kommentar #4

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Konklusjon: Skill mellom hva som skjedde da, og hva som skjer med deg nå. Vi har kommet til tro på noe i dag som skjedde for lenge siden.

Hei :-)

Jeg tenker litt annerledes på det (tror jeg) Jeg ser på Jesu korsfestelse og død og oppstandelse som noe som skjer utenfor tiden. At vi alltid kan komme til korset i nåtid fordi Gud er utenfor tiden.  Vi kan dø med Jesus hver dag :-)

Kommentar #5

Werner Skaug

63 innlegg  1187 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
som noe som skjer utenfor tiden.

Den er god. ;) 

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
14 dager siden / 2996 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
11 dager siden / 1697 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1562 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1214 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
17 dager siden / 1099 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
22 dager siden / 673 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere