Sara Elisabeth Moss-Fongen

19

Mindreverdige ekteskap

Det virker dødskjipt å være heterofil når jeg hører Espen Ottosen & co snakke om samliv. Hei karer! Så lenge dere ikke er villige til å tillegge mine livsvalg noe egenverdi, har vi lite å snakke sammen om.

Publisert: 10. sep 2013

Espen Ottosen & co varmer opp til ny samlivsdebatt i forbindelse med at bispemøtet skal komme med en ny uttalelse i oktober. I sitt innlegg fra 2/9 tar han opp flere viktige spørsmål. Jeg skulle gjerne diskutert disse skikkelig med ham, hvis jeg ikke hadde mistenkt motivene hans for å være noe annet enn å få svar på spørsmålene han stiller seg.

Skjult motiv: For det er neppe av omsorg Ottosen spør hva slags rettigheter bifile «ønsker seg.» Det høres ut som om Ottosen har en idé om at en bifil person til enhver tid må ha to partnere av ulikt kjønn for å bli fornøyd. Han kan slå opp i et hvilket som helst leksikon for å få det avkrefta, og han veit det. Og du, Ottosen - en som er polyamorøs, vil ofte omtale seg selv som enten bifil, homofil eller heterofil. Jeg bare nevner det, siden du virker interessert. Ideen om bifile med enorm seksuell appetitt henger nøye sammen med en tanke om at kvinner og menn representerer to motpoler, og at alle menn har noe ingen kvinner har. Og da tenker jeg ikke på en penis.

Verden er ikke sånn. Det er jo en grunn til at ikke alle menn forelsker seg i alle kvinner. Vi har flere egenskaper enn kjønn. Det går an å generalisere og si at mange menn liker å mekke bil og mange kvinner liker å hekle, men samme hva slags variabel du putter inn, vil du finne et visst antall individer som ikke oppfyller forventningene.

Det biologiske utgangspunktet er at kvinnekroppen skal kunne bære fram barn, mens mannskroppen ikke kan det.

Likevel er det dessverre sånn at ikke alle kvinner som vil bli gravide, eller menn som vil gjøre kvinner gravide, får det til. Omtrent hver tiende norske kvinne vil aldri føde – halvparten av dem skulle ønske de kunne, men kan av medisinske årsaker ikke bli gravide.

Er forplantning målet? Det er ikke sant at ekteskapets funksjon i Norge i 2013 i særlig grad er å ivareta barns oppvekst, som Ottosen skriver. Han har nok rett i at et flertall av ektepar ønsker å kunne være foreldre sammen, men barneproduksjon er ikke et kriterium i Den norske kirke for at et ekteskap skal ansees som vellykket. I gode gamle dager kunne en kreve skilsmisse ved barnløshet, og i enkelte kirkesamfunn kan barnløse ekteskap erklæres som ugyldige og oppløses hvis partene ønsker det.

Bør en prest i Den norske kirke anbefale skilsmisse til par som ikke får barn på såkalt naturlig vis? Nei. På samme måte som barn ikke er overlatt fullstendig til sine foreldre, men også er under et offentlig tilsyn fra barnevern og skole i løpet av oppveksten, er det ikke livsnødvendig for et menneske i Norge 2013 å ha biologiske etterkommere for å klare alderdommen eller føre gårdsdrifta videre. I det de fleste par som vies i Den norske kirke inngår såkalte kjærlighets-ekteskap og setter relasjonen seg imellom høyt, er det ingen grunn til å tro at relasjonen får mindre verdi hvis en av partene rammes av impotens eller livmorhalskreft.

Men hvis forplantning er hovedmålet med ekteskap som inngås i Den norske kirke – og som sagt, de fleste ektepar vil nok planlegge et barn eller tre – og ekteskap der partene ikke kan forplante seg med hverandre regnes som mislykka, må det få konsekvenser for vigselssamtalen. Da spiller det jo ingen rolle om jeg gifter meg med en annen kvinne, eller med en mann som ikke kan gjøre meg gravid. Hvis jeg ønsker å inngå ekteskap med en mann uten tilstrekkelig sædproduksjon, bør noen advare meg. Da må vi være åpne med hverandre, som kirke, rundt det faktum at det ikke alltid holder at den ene parten har penis og den andre vagina. De to organene kan passe perfekt sammen og jevnlig smelte sammen i en heteroseksuell symbiose, men barn vil det ikke alltid bli. Og hva mener Ottosen at jeg skal gjøre da? Skille meg, eller stille oss i kø i sædbanken i hemmelighet? 

Et slikt forhold vil etter forplantningsideologien Ottosen legger fram, være mer alvorlig å inngå i enn en homoseksuell relasjon. Jeg vil lure meg selv, kanskje i år etter år. Tro at alt er bra, bare fordi min partner har en penis. Er jeg sammen med en annen kvinne, har jeg jo tatt et informert valg om å inngå i et ekteskap der forplantning ikke kan skje uten innblanding fra minst én tredjeperson.

La oss heller være enige om at ekteskap ikke nødvendigvis inngås for forplantningens skyld – og at et barnløst ekteskap ikke er verdt mindre enn et som er barnrikt. Selvsagt vil det være annerledes! Men det har like stor verdi!

Finnes homofile? Ottosen stiller et kilent spørsmål idet han lurer på om kirka skal si ulike ting til de som er ”ekte” homofile og de som har ”valgt” å bli homofile. Det han spør om, er egentlig om dette er to ulike menneskegrupper. Her er det ikke enighet, men begge gruppene hevder selv at de eksisterer, og det må kirka ta på alvor.

Ottosen legger fram en løsning for de "ekte" homofile; de kan leve alene. De som har ”valgt” å bli homofile, kan heller velge å bli heterofile, så slipper de det. Enkel og grei logikk, hvis det virkelig er sant at det bare finnes to måter å ordne livet sitt på.

Problemet er at Ottosen med dette avviser enhver mulighet for at en homofil relasjon kan ha verdi. En slik holdning oppfattes som dypt krenkende og blottet for innsikt. Det finnes mennesker som av ulike grunner ønsker å leve alene, men de fleste av oss ønsker og bør ikke det, noe til og med Paulus innrømmer.

Spørsmålet om ulike svar til ”ekte” og ”uekte” homofile blir bare relevant å stille hvis en antar at kjærlighetsforhold mellom to av samme kjønn er noe uønsket og mindreverdig. Når majoriteten får definere, er resultatet stort sett at de av oss som tilhører en minoritet, bør korrigeres til vi ligner majoriteten. Blinde burde se. Døve burde høre. Norske muslimer burde vært kristne. Barnløse bør ønske seg barn. Ingen burde være fornøyd med å leve i en homofil relasjon.

Men hva er det som gjør at noen homofile ikke ønsker å være homofile, eller at noen homofile føler seg mindre verdt enn heterofile? Svaret er komplekst. Men ville det ikke vært dårlig gjort å skylde på en blind besøkende for at menigheten ikke har kjøpt inn salmeboka med blindeskrift? Det er faktisk ingen automatikk i at det skal være mindre attraktivt å være homofil enn heterofil. Kanskje det kan virke skremmende? Men det er sant. Å være gift med en av samme kjønn er attraktivt, givende, trivelig og kjempefint, og akkurat det jeg ønsker meg.

Jeg giftet meg jo ikke med en kvinne fordi jeg egentlig skulle ønske at jeg kunne gifte meg med noen andre. Jeg giftet meg med den personen jeg ønsket å gifte meg med. Om jeg hadde giftet meg med en mann, ville det blitt en annen relasjon – men det ville vært en helt annen relasjon hvis det var en annen kvinne også!

Så lenge Ottosen & co holder fast ved at et samliv mellom to kvinner eller to menn automatisk er mindre verdt og av dårligere kvalitet enn et hvilket som helst samliv mellom en kvinne og en mann, blir det fryktelig vanskelig å komme noen vei i samlivsetikkdebatten! Jeg er ikke den første som påpeker dette, og det bekymrer meg at han ikke tar det innover seg.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Ekteskap er så mangt og kan være mindreverdig

Publisert over 6 år siden

Det kommer an på hvordan man ser på det og hva man sammenligner med.

Skal man kvalitetsvurdere noe, så må det oppfylle en del kriterier som et gitt samfunn er enige i.

Arrangerte ekteskap regnes som fullverdige i samfunn hvor det er konsensus om dette. Tvangsekteskap byr på noen utfordringer, men regnes som fullverdige i samfunn hvor det er konsensus om dette.

Homofile ekteskap mellom to av samme kjønn regnes som fullverdige i samfunn hvor det er konsensus om dette. Kristne ekteskap mellom to av ulike kjønn regnes som fullverdige i samfunn hvor det er konsensus om dette.

Problemene oppstår når disse samfunnene blander seg inn i hverandre. Det heter at like barn leker best, og det er nok derfor vi velger de samfunnene hvor vi føler oss mest hjemme.

Noen av oss undrer oss på hvorfor annerledes tenkende vil gå inn og endre et kirkesamfunn som strider imot deres overbevisning. Hvorfor ikke heller danne sitt eget kirkesamfunn? Hvorfor ikke danne en homokirke, når noen ateister danner ateistkirker? Man er jo fri til å danne kirker etter eget ønske i dette landet.

Konklusjonen må bli at kirker er attraktive for mange av dagens mennesker, men at innholdet er ulikt og ikke bør blandes med hva som helst.

Kommentar #2

Geir Wigdel

27 innlegg  2088 kommentarer

Men det er

Publisert over 6 år siden

også mulig å ønske at begrepet ekteskap (av semantiske grunner) er forbeholdt et forpliktende samliv mellom mann og kvinne. At noen ønsker en slik avgrensning betyr ikke automatisk at en regner samliv mellom to av samme kjønn som mindreverdig, kun at det er anderledes.

Kommentar #3

Daniel Hisdal

57 innlegg  2194 kommentarer

Lavmål

Publisert over 6 år siden

dette var veldig unødvendig!

Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

?

Publisert over 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
dette var veldig unødvendig!

Hva i alle dager mente du med den kommentaren?  Den virker jo fullstendig på jordet i forhold til trådstarters innlegg.

Kommentar #5

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Godt og poengtert innlegg!

Braknapp aktivert :)

Kommentar #6

Sara Elisabeth Moss-Fongen

19 innlegg  49 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Noen av oss undrer oss på hvorfor annerledes tenkende vil gå inn og endre et kirkesamfunn som strider imot deres overbevisning. Hvorfor ikke heller danne sitt eget kirkesamfunn? Hvorfor ikke danne en homokirke, når noen ateister danner ateistkirker? Man er jo fri til å danne kirker etter eget ønske i dette landet.

Takk for svar, Lilli! Det er et godt poeng at hva som regnes som et fullverdig/bra ekteskap, kan variere med kultur, tro, tidsalder og så videre. I Norges lovgivning er ekteskap definert slik at homofile kan gifte seg, det er lov å skille seg og gifte seg på nytt, to med hver sin religion kan gifte seg med hverandre og så videre. Ikke alle vil tenke om ekteskap på samme måte, men alle prester vier brudepar på grunnlag av den samme lovgivningen. 

Når du sier danne nye kirker, er jeg usikker på om du mener nye kirkesamfunn, eller interessefellesskap. Det finnes kristne "klubber" for folk med ulike interesser: korsang, fotball, motorsykler, turgåing, miljøvern... og det finnes også egne grupper for kristne homofile, som møtes og deler erfaringer. Men det er ikke egne kirker. Vi kan splitte kirker så mange ganger vi vil, men det vil fortsatt bare være én Gud som vi alle må dele.

De fleste som vil påvirke/endre et kirkesamfunn, er medlemmer av det kirkesamfunnet. Det hadde jo vært merkelig å bruke mye tid på å endre noen andres kirkesamfunn? Vi må heller ikke glemme at hva kirkesamfunn har vært opptatt av, og hva lederskapet har ment, har endret seg gjennom historien. Det er bare 50 år siden Den norske kirke fikk sin første kvinnelige prest, og nå er minst halvparten av teologistudentene kvinner. Kirker har arrangert korstog og heksebrenning. Kirker har støttet diktatorer, eller styrer som gjorde mer skade enn noen kunne forutse på forhånd. Kirker kan endre seg, og kirker kan ta feil.

Kommentar #7

Sara Elisabeth Moss-Fongen

19 innlegg  49 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
også mulig å ønske at begrepet ekteskap (av semantiske grunner) er forbeholdt et forpliktende samliv mellom mann og kvinne. At noen ønsker en slik avgrensning betyr ikke automatisk at en regner samliv mellom to av samme kjønn som mindreverdig, kun at det er anderledes.

Det er sant! Men i Norge i 2013 er det definert per lov at et ekteskap er monogamt samliv mellom to personer, uavhengig av kjønn. Så er det interessant om f. eks. trossamfunn skal ha en annen definisjon, og hvilke konsekvenser det i så fall skal ha for de som er medlem av trossamfunnet. Skal et trossamfunn med andre definisjoner enn den juridiske få lov til å vie, eller er vi tjent med at alle som vier, forholder seg til samme jus?

Jeg har møtt mange som kan argumentere godt og saklig for at partnerskap og ekteskap skal være likeverdige størrelser, men for henholdsvis homofile og heterofile. Problemet oppstår når "forskjelligheten" skal defineres nærmere. Da er de vanligste fellene å enten bruke argumentet A) at alle heterofile forhold er helt like, og at alle heterofile forplanter seg eller B) at homofile forhold handler mest om sex og inneholder mindre kjærlighet/relasjon enn heterofile forhold gjør. Hvis vi kan holde oss unna disse to argumentene, er det mulig å få en saklig samtale om hva som kan være forskjellen på homofile og heterofile forhold.

Kommentar #8

Geir Wigdel

27 innlegg  2088 kommentarer

Jeg er klar over

Publisert over 6 år siden

disse innvendingene. De er gode grunner for at det er vanskelig å klassifisere ekteskap. Samfunnet har også definisjonsmakt gjennom sin lovgivning, slik det har skjedd med ekteskapsloven. Siden denne loven skaper store problemer i forhold til vigselsrett, mener jeg den eneste løsningen er at alle vielser foretas av offentlig vigselsembete. Om noen i tillegg ønsker en religiøs, eller annen tilleggsseremoni, må dette bli frivillig - og nettopp, et tillegg.

Det som imidlertid har forundret meg en del, er at homofile ikke er stolte av å markere sitt særpreg, sin anderledeshet. Hvorfor er det så viktig å komme inn under et konformt ekteskapsbegrep?

Kommentar #9

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Det er det

Publisert over 6 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
også mulig å ønske at begrepet ekteskap (av semantiske grunner) er forbeholdt et forpliktende samliv mellom mann og kvinne.

Det hadde man vel også mulighet til å gjøre noe med når man endret ekteskapsloven. Det er nok ikke så mange som hadde brydd seg om hva barnet heter så lenge man la de samme mulighetene, rettene og pliktene inn i begrepet.

Man kunne rett og slett droppet ordet ekteskap og heller kalt loven for samlivsreguleringsloven. En kjønnsnøytral samlivslov hvor man ikke legger seg i om det er likekjønnet samliv eller ikke. 

Så kunne kristne eller andre bruke ordet ekteskap som de ville.

Men det blir nok litt mer problematisk om kristen skulle mene at de har en slags opphavsrett på ordet ekteskap og at det kun kan benyttes av kristne. Så da spørs det om det holder for mange kristne at man fjerner ordet ekteskap fra en samlivsreguleringslov.

Det som er sikkert er at her ligger vel ballen mer hos de religiøse enn den ligger hos de andre. 

Kommentar #10

Daniel Hisdal

57 innlegg  2194 kommentarer

Det

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hva i alle dager mente du med den kommentaren? Den virker jo fullstendig på jordet i forhold til trådstarters innlegg.

er helt på sin plass å bemerke når noen trekker inn folk som får livmorhalskreft i en sak som denne. Denne sammenligningen er enda tåpeligere (om mulig) enn å trekke inn hudfarge, slik noen gjør i homofilidebatten. Ikke bare kommer man med en elendig sammenligning, men man tråkker på en gruppe mennesker som går gjennom en av de verst sykdommer man kan ha.

Kommentar #11

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Da

Publisert over 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Ikke bare kommer man med en elendig sammenligning, men man tråkker på en gruppe mennesker som går gjennom en av de verst sykdommer man kan ha.

vil jeg påstå at du totalt har misforstått konteksten det ble brukt i.

Kommentar #12

Daniel Hisdal

57 innlegg  2194 kommentarer

Nei

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
vil jeg påstå at du totalt har misforstått konteksten det ble brukt

Hvordan kan du si det?

Man kan ikke sammenligne en situasjon hvor man settes utenfor en definisjon pga sykdom med en situasjon hvor man havner utenfor en situasjon pga et eget valg!

Kommentar #13

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Kan man vel

Publisert over 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Man kan ikke sammenligne en situasjon hvor man settes utenfor en definisjon pga sykdom med en situasjon hvor man havner utenfor en situasjon pga et eget valg!

For når det kommer til blant annet homofili ser det jo ikke ut til at en del egentlig skjeler så mye til individet og individets følelser. Da står man jo igjen med likhet i sluttresultat uten at man må bry seg så mye om at et individ eller to måtte føle det man skriver sårende eller lite fintfølende. To menn man helt korrekt ikke få barn sammen, en kvinne uten livmor kan heller ikke det eller en mann uten baller for den saks skyld.

Er unger målet så er de som ikke kan avle unger i samme bås samme hva årsaken til at de ikke er avlingsdyktige er.

Kommentar #14

Daniel Hisdal

57 innlegg  2194 kommentarer

Nei

Publisert over 6 år siden

I følge din logikk så er det også da slik:

- Man kjører i trafikken for å komme seg fra punkt A til punkt B.

- Man vet at det forekommer rene ulykker i trafikken.

- Man vet at risikoen for ulykker øker ved alkoholinntak.

So far, so good, men ifølge din logikk er det ingen forskjell på den person som har vært utsatt for en ulykke UTEN rus involvert og en person som har vært utsatt for en ulykke i ruspåvirket tilstand.

Kommentar #15

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Feil

Publisert over 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
So far, so good, men ifølge din logikk er det ingen forskjell på den person som har vært utsatt for en ulykke UTEN rus involvert og en person som har vært utsatt for en ulykke i ruspåvirket tilstand.

Det er forskjell på personene men resultatet, les ulykken, er fortsatt det den er. Utfordringen med hele ekteskapsforståelsen er at den bygger på to av ulikt kjønn som parrer seg og få avkom og så lever de sammen resten av livet selv etter at de har sluttet å avle barn.

Strengt talt kan man da si at om vi tar bort dette med å avle barn så har ekteskapet ingen som helst funksjon. Det religiøse ekteskapet er også helt uten noen lovregulering. Det er kun det ekteskapet som er definert av staten som gir lovreglene for ekteskapet.

Et bofellesskap er like likt et ekteskap når vi skreller bort avlsaspektet. For selv i religiøse ekteskap er det ikke noen fasit eller tester man må gjennom for å måle hvor hengivende de som har inngått ekteskapet er ovenfor hverandre. Ingen som sier at man må oppnå en firer for at kjærlighetsaspektet skal være oppnådd.

Men jeg tror nok vi tenker såvidt forskjellig rundt dette at det rett og slett ikke er evne hos noen av oss til å forstå den andres tenkemåte. Slik er jo vi mennesker skrudd sammen. 

Kommentar #16

Geir Wigdel

27 innlegg  2088 kommentarer

Dessverre Hisdal

Publisert over 6 år siden

her er du helt på jordet. Livmorhalskreft var kun et eksempel på tilstander som gir barnløshet. Denne problemstillingen er høyst relevant i denne debatten fordi om en påstår at det er forplantningen som konstituerer ekteskapet, sier en samtidig at alle ekteskap der forplantning ikke er mulig, ikke er et riktig ekteskap.

Når det er sagt, er det vel ingen tvil om at ekteskapet i sin tidlige form var nær knyttet til avl av barn. Institusjonen skulle bl.a. holde styr på arverett og seksualliv. Slike forhold er sterkt endret i vårt samfunn, bl.a som følge av at farskap kan fastslås med (nær) 100% sikkerhet. Dermed må vi definere på nytt hva vi mener med ekteskap.

Kommentar #17

Daniel Hisdal

57 innlegg  2194 kommentarer

Feil right back at you

Publisert over 6 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det er forskjell på personene men resultatet, les ulykken, er fortsatt det den er.

Forskjellen ligger IKKE kun i personene. Forskjellen ligger i utgangspunktet for situasjonen. Siden det er meget liten sjanse for å bli utsatt for en bilulykke hvis man kjører en bil i en edru tilstand, har man ikke satt seg i en farlig situasjon på samme måte som om man faktisk gjør det i påvirket tilstand. Det er langt høyere prosent sjanse for at det skjer en ulykke i påvirket tilstand, på samme måte som at det er laangt større sjanse å få barn om man er mann + kvinne enn to av samme kjønn. Faktisk (!) så er sjansen lik 0 for å få barn i forhold med to av samme kjønn. 

Kommentar #18

Daniel Hisdal

57 innlegg  2194 kommentarer

Tror

Publisert over 6 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
her er du helt på jordet.

du må lese alle kommentarene hvis du skal forstå. Her er det du som ikke har sett hele sammenhengen. Det er forskjell på å bli satt i en situasjon uten mulighet for å gjøre noe med det og å sette seg selv i situasjon og ville bli værende i den situasjonen!

Kommentar #19

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Hver og en gjør som de SELV VIL....

Publisert rundt 6 år siden

Så HVA er egentlig problemet. Hvis det er et problem å fortelle almenheten via nettet at jeg som kristen tror på Bibelens ord om at Mann og kvinne skapte Gud dem, og de to skal være ett, vel så er det MEG og MIN mening. Andre har SIN mening. Slik må det være i et demokrati. Det skal være plass for alles meninger og synser, bare de ikke krenker mennesket. Jeg kan ikke si at jeg krenkes hvis noen sier de sidestiller homofilt og heterofil ekteskap, for da kan jeg svare DET tror ikke JEG.

JEG tror på Bibelens, eller Israels Gud og sønnen Jesus Kristus og Helligånden og heldigvis er det INGEN som tvinger noen til å tro eller mene noe de ikke mener eller vil. DET ville være imot mine innerste prinsipper OG min innerste tro. Ha en fin kveld.

Kommentar #20

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

OK

Publisert rundt 6 år siden
Daniel Hisdal. Gå til den siterte teksten.
Forskjellen ligger i utgangspunktet for situasjonen.

Sakset fra nett: Livmorhalskreft rammer stort sett bare kvinner som har vært seksuelt aktive. Risikoen for denne krefttypen øker med flere sexpartnere. Årlig rammes rundt 270 kvinner av livmorhalskreft i Norge. Kreften utgår fra livmormunnen eller livmorhalskanalen. Humant papillomavirus (HPV), som overføres ved seksuell omgang, har vist seg å være en viktig årsak til livmorhalskreft.

Selvvalgt er det neppe men like fullt kan man vel snakke om at det er en risiko man tar ut fra valg man tar. 

Kommentar #21

Daniel Hisdal

57 innlegg  2194 kommentarer

"Øker"

Publisert rundt 6 år siden

Legg merke til ordet "øker". Det er ikke slik at det å ha sex, fører til livmorhalskreft. Det å være homofil, fører derimot til barnløshet. Det er heller ikke slik at alle som får livmorhalskreft, har flere enn en sexspartner. Sammenligningen hernger ikke på greip. 

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 5646 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 3748 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
23 dager siden / 1356 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1257 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
9 dager siden / 1228 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
8 dager siden / 1171 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
7 dager siden / 1149 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
19 dager siden / 1136 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere