Kari Helene Partapuoli

16

Småbonden og klimaendringer

For å være med på å redusere fattigdom i utviklingsland er det viktig at også norske bønder og politikere viser solidaritet med fattige bønder i Sør og er med på å utvikle fremtidens bærekraftige landbruk både i Norge og utenfor våre landegrenser.

Publisert: 2. sep 2013

Klimaendringene skaper utfordringer for småbonden både i Norge og i utviklingsland. I flomutsatte områder i Norge er bøndenes avlinger sårbare. Men for fattige bønder i utviklingsland handler klimatilpassing og bærekraftig landbruk om overlevelse og nok mat på bordet.

Her hjemme er vi vant til å merke været på kroppen. Gudbrandsdalen er bare et av områdene som opp gjennom historien har vært utsatt for både storflommer, jordras og styrtregn. Senest i mai i år ble over 150 mennesker evakuert fra Kvam etter at to elver som renner gjennom sentrum gikk over sine bredder. 450 flomskader ble meldt til politiet etter den siste flommen i Gudbrandsdalen i år. Det er stor enighet om at klimaendringene påvirker flommene og været vårt. Været har endret seg og ekstremværet vi har sett i Gudbrandsdalen og andre steder de siste årene er noe vi kan forvente oss mer av.

Klimaendringene har store konsekvenser for de som lever av jorda. Etter flommen i år ble avlinger i både Hedmark og Oppland ødelagt. Jorder ble vasket vekk eller lagt under vann. For fattige bønder i utviklingsland, som er helt avhengig av sin egen matproduksjon for å overleve, har endringene i været ekstra store konsekvenser. Regntider som er kraftigere enn tidligere og som kommer på andre tidspunkt enn før kan skylle bort avlinger. Ekstrem tørke kan ødelegge en åker som skulle fø en hel familie. En ødelagt avling kan bety at en familie rett og slett ikke har mat gjennom flere måneder av året og at de blir avhengige av mathjelp.

Det er flere millioner småbruk i verden, og over 1,5 milliarder mennesker er avhengige av disse for å overleve. Over halvparten av alle som sulter i verden er småbønder. Landbruksbistand som tar hensyn til klimaendringene er derfor effektiv fattigdomsbekjempelse. Utviklingsfondet har prosjekter som hjelper fattige småbønder i blant annet Etiopia, Malawi, Nepal og Mellom Amerika til å legge om til et mer produktivt og bærekraftig landbruk som bedre kan tåle klimaendringene. Større variasjon i åkeren sprer risikoen som følger med skiftende og upålitelig vær. Frøbanker gir bonden adgang til såfrø. Kombinert med nye landbruksteknikker og utvikling av mer robuste planter, samt bedre værvarslingssystemer, treplanting og bygging av vanningsanlegg, kan bøndene produsere mer mat selv om årstidene ikke følger sitt vanlige mønster.

Utviklingsfondet var med på å markere Norsk Bonde- og Småbrukarlags 100års jubileum. Det gjorde vi fordi det er en bondeorganisasjon som støtter det internasjonale arbeidet for bønders rettigheter. Både for norske bønder og bønder i utviklingsland blir et klimatilpasset landbruk viktig i fremtiden. Utviklingsfondet er derfor glade for at Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum har satt matsikkerhet, både nasjonalt og internasjonalt, på dagsorden nå i valgkampen.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere