Inger Lise Christensen

3    1

Foreldrepenger, engangsstønad eller ….. Mammalønn?

Mammalønn. Ja, du leste rett. Eller pappalønn for de som heller ønsker det.

Publisert: 19. aug 2013 / 795 visninger.

1. juli fikk mor lovfestet 14 uker mammapermisjon + 3 uker før fødsel. Far har like mye og 18 uker er til fri fordeling (100 % dekningsgrad). I likestillingens navn… Mange 0-åringer og 1-åringer er i disse dager gjennom sine første dager i barnehage. Ingen av delene tar hensyn til fag og forskning på små barn, nyfødte og barn opp til 1 og 2 år.

Søk skilsmisse mellom likestilling og familiepolitikk

Jeg savner et klart skille mellom likestilling og familiepolitikk. Likestilling hører hjemme i arbeidslivet, på alle nivå og i alle sektorer. Men ikke sett mor og far opp mot hverandre i forhold til sine barn, men anerkjenn dem som likeverdige med ulik rolle og tilnærming til sitt foreldreskap.

Argumentene for at et barn bør være hjemme hos sin familie og hovedomsorgsperson til det er 2 år gammelt, er forskningsbaserte og sterke:

-      Det tar det 2 år for et barn å knytte seg til en fast omsorgsperson. (Smith og Haarklou)

-      Seperasjonsangsten (fra sin hovedomsorgsperson) er størst når barnet er mellom 12 og 18 måneder. (Spedbarnsboken).

-      Det er målt skyhøye kortisolnivåer i blodet hos ettåringer i barnehage kontra ettåringer som er hjemme med sin omsorgsperson. I regjeringens eget dokument NOU 2009: 08, i kap 8.4 Stress tidlig i livet, står det følgende om stressmestring: ”Hos barn under 2 år skal det svært lite til før stresshormoner aktiveres. Det er dokumentert at et vedvarende høyt stressnivå hos de minste, fører til varige endringer i nervesystemet i hjernen. Mye peker på at disse endringene fører til at en person, når det møter motgang siden i livet, blir lettere stresset og reagerer uhensiktsmessig. Samtidig vet vi at flere unge får rusmisbruksproblemer eller psykiske plager og stadig flere unge voksne blir uføretrygdet som følge av psyken. Skal man arbeide forebyggende, er det av betydning å minimalisere stressfaktorer i barnets første og sårbare fase”.

-      Verdens Helseorganisasjon anbefaler amming i barnets 2 første leveår. (Spedbarnsboken) Amming forebygger sykdom hos barn og kreft hos mødre. (Gro Nylander)

-      FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, artikkel 12, slår fast at mennesker har rett til høyest oppnåelig helsestandard både fysisk og psykisk og at barnets sunne utvikling skal fremmes.

Kvinners samfunnsinnsats blir målt gjennom likestillingsindeksen. Derfor må en våge å se på ulike løsninger mens barna er små, som ivaretar både mor og barn.

Foreldrepenger: Økforeldrepengeperioden til å kunne vare i 18 måneder, noe som ikke er noe videre oppsiktsvekkende siden Sverige allerede har denne ordningen. Permisjonen kan i Sverige tas ut i barnets 8 første leveår, og permisjonen gis i dager, ikke uker. Det vil si at foreldre som ønsker å redusere litt på levekostnadene mens barna er små, kan ”jobbe” deltid, for eksempel 60 % for å få permisjonen til å strekke lenger eller kombinere med annen deltidsjobb slik at det blir 100 % til sammen. Mens det i Sverige gis skattelette til de par som fordeler permisjon mer likestilt, straffer Norge hardt og nådeløst. Mor og barn mister fars 14 uker hvis far ikke ønsker å ha pappaperm.

Foreldrepenger til mor/foreldre legger opp til at mor bør være ferdig utdannet og i full jobb før barn produseres. Dette er altså en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt. Ulempen er at Norge får eldre førstegangsfødende. Hvis det er et politisk mål å få kvinner til å føde i en mer fertil alder, så må en våge å vurdere andre løsninger.

Engangsstønad: I dag er engangsstønaden til kvinner uten opptjent rettighet til foreldre penger 35.263 kroner. Dette er en engangssum som utbetales i forbindelse med fødsel. KRF og SV vil øke engangsstønaden til 165.000 kroner istedenfor å øke permisjonen til yrkesaktive. Men vil dette virke mer som en belønningsmekanisme for å føde barn?

Mammalønn. Ja, du leste rett. Eller pappalønn for de som heller ønsker det. En barnehageassistent uten utdannelse i en barnehage har i dag en tariffestet årslønn på 262.000 kroner med 0 år i ansiennitet (des. 12). Det kreves ingen utdannelse for å lage barn, kun et egg og en sædcelle som i felleskap lager den lille celleklumpen som vokser seg større og større. La oss bruke dette som et utgangspunkt for et regnestykke. Hvis en fjerner foreldrepenger, kontantstøtte, barnetrygd og engangsstønad i barnets 2 første leveår og erstatter det med mammalønn (eller pappalønn) vil prinsippet ”lik lønn for likt arbeid” gjelde for alle mødre. Dette vil kunne få ned alderen til førstegangsfødende, redusere aborttallene, utjevne forskjellen mellom rik og fattig, mor er sikret som student m.m. Mammalønn vil dessuten gi utslag på likestillingsindeksen, det gjør ikke barnetrygd, kontantstøtte eller engangsstønad…

Denne måten å tilnærme seg mor-barn relasjonen ivaretar et minimum av det økonomiske med alle de rettigheter lønn gir. 262.000 kroner i året utgjør en månedslønn på ca 22.000 kroner brutto. I dag vet vi at en barnehageplass for barn under 3 år koster 15.000 kroner pr måned pr barn. Barnetrygden utgjør 970 kr pr måned. Tar vi utgangspunkt i viljen til både KRF og SV vil engangstøanden, 165.000 kroner delt på 24 måneder utgjøre 6.875 kroner. Alle som har lært regning på skolen, vil nå se at ”overskuddet” er et faktum, på 845 kroner pr barn pr måned.

Så kan forhandlingene begynne om høyere ”mammalønn” siden gjennomsnittslønnen for en kvinne i dag ligger på 450.000 kroner…

Det finnes mange skjulte tall her som overgangstønad, kontantstøtte, sosialhjelp og arbeidsgiveravgift som det her ikke er tatt hensyn til.

En kan jo spørre seg om mammalønn (eller pappalønn da…) kun bør være for de som ikke har opptjent rettigheter til foreldrepenger? Og om det kun skal være en ordning for kvinner som får barn når de er mellom 20 og 30 år?

Tid for barn støtter alle former for økonomiske tilskudd som hjelper en familie til å ha Tid med barn og ønsker å belyse ulike måter å tilnærme seg en mor-barn vennlig politikk.

 

Kvinnepolitisk talskvinne, Tid for barn

Lise Christensen

FØRST PUBLISERT SOM KRONIKK I BERGENS TIDENDE 14.08.2013

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

507 innlegg  2074 kommentarer

Pensjonspoeng

Publisert over 5 år siden

Alle mødre, som har liten utdanning, og som har delt arbeidet mellom familien og arbeidet, over en lang periode, vil tape lønnsmessig og bli minstepensjonister.

Det er alvorlig.

Når mannen, med lav utdanning, allikevel gjør karriere og tjener store penger, er det som regel på kvinnens bekostning.

Hun tar hovedansvaret for ungene, hjemmet, fritiden  og organiseringen.

Det betyr helse for hele familien at en våger og gi andre en oase og et pusterom i hverdagen.

Han sitter med poengene og pengene. Hun sitter med hakeslepp og lav status.

Hvordan kan dette være rettferdig?

 

Kunnskapssamfunnet tenker annerledes. De prioriteer læring.

De offentlige stillingene har vært alt fra 8-100 %.

Kvinner med funksjonshemmede barn mister hus og hjem.

Kvinner vil alltid velge familien. Det er deres stolthet og samfunnsoppgave.

Individet kan ikke ta ansvar for noe stor-samfunnet forplikter seg til.

De som lever så lenge at de blir pensjonister, kan høste av det de sådde. Ugress og dårlig vær tok de andre sin avling.

Institusjoner er som pleiehjem. Det fungerer best for de som ønsker den hjelpen de tilbyr.

De fleste har det bedre hjemme, blant kjærlighet og omsorg.

Det offentlige Norge må ta bedre vare på familiene. Se det i en sammenheng med resten.

Det svakeste ledd i kjeden bør ikke være noen.

Alle skal med.

 

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
En trist nyhet om Smiths Venner
rundt 5 timer siden / 1869 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Hva er kristendom idag - og imorgen?
rundt 5 timer siden / 297 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Populismens forenklinger
rundt 6 timer siden / 4271 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
En trist nyhet om Smiths Venner
rundt 6 timer siden / 1869 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 6 timer siden / 5904 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 6 timer siden / 1181 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Spekulative og kyniske pengepredikanter
rundt 7 timer siden / 5904 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 7 timer siden / 1181 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Du skal ikke stjele Det gamle testamentet
rundt 7 timer siden / 1601 visninger
Les flere