Johannes Morken

Redaktør
409    908

Biskoper avviser Israels-bønn

Kirkeledere vil ikke be spesielt for at politikere skal behandle Israel snillere eller at «båndet mellom mor, far og barn» må vernes sterkere.

Publisert: 14. aug 2013 / 1279 visninger.

Bønn «om større forståelse for Israels situasjon blant de folkevalgte» gjør at folkekirke-biskoper og Kirkerådets leder ikke vil være med på oppropet «Bønn for valget 2013».

– Skal du be for Israel, må du også be for Palestina, sier Den norske kirkes øverste valgte leder, Svein Arne Lindø, til Vårt Land i dag.

– Ensidig. – Det er trist at et opprop som på mange måter har en prisverdig grunntone og gode formuleringer, på et par punkter inneholder ensidige passasjer. Jeg reagerer på at man sier at norske politikere ikke tenker nok på staten Israels interesser. Og jeg kan ikke slutte meg til bønnen om at valget vil gi «et sterkere vern om familien og båndet mellom mor, far og barn», sier Den norske kirkes biskop i Borg, Atle Sommerfeldt.

Så godt som hele bredden av norske kirke- og organisasjonsledere står bak oppropet som Nasjonalt Bønneråd er initiativtaker til. Men ledere i Den norske kirke glimrer med sitt fravær.

Biskoper og Kirkerådets leder reagerer mot det de oppfatter som «for ensidige» og «konkrete politiske» formuleringer.

– Av prinsipielle grunner finner jeg ikke å kunne svare positivt på henvendelsen på vegne av Den norske kirke, sier Bispemøtets preses, Helga Haugland Byfuglien til Vårt Land.

Uenig preses. Hun påpeker også at noen av formuleringene i oppropet har et innhold som hun personlig ikke kan slutte seg til.

– Hva er det?

– Bønnen for Israel. Jeg leser også punktet om «et sterkere vern om familien og båndet mellom mor, far og barn» i retning av debatten om ekteskapslovgivning og homofiles rettigheter.

Jon Steinar Kjøllesdal, Nasjonalt Bønneråds koordinator, sier at man har forsøkt å gjøre bønne-oppropets form så inkluderende og bredt som mulig. Han er glad for at mange kristne ledere her står sammen. Blant de 19 som så langt har undertegnet oppropet er biskop Bernt Eidsvig i Den katolske kirke, søster Else-Britt Nilsen (valgt leder i Norges Kristne Råd), Anne-Lise Søvde (daglig leder i paraplyorganisasjonen Norsk råd for evangelisering og misjon, NORME) og nasjonale ledere i en rekke frikirkesamfunn og lutherske organisasjoner.

– Bra helhet. – Dette oppropet er for meg en helhet, og jeg synes denne helheten er viktig og bra, sier synodeformann Arnfinn Løyning i Den evangelisk Lutherske Frikirke.

– Jeg har heller ingen problemer med at bønnen «om større forståelse for Israels situasjon blant de folkevalgte» er med. Israel har kommet under press fra så mange kanter at jeg synes våre politikere skal få den utfordringen, tilføyer Løyning.

– Generelt er det problematisk når bønneopprop blir så konkrete som dette. For da kommer man lett farlig nær et politisk terreng som kirken skal vær forsiktig med å gå inn i, sier Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø til Vårt Land.

Les mer i Vårt Lands nettutgave

DISKUTER BØNNEOPPROPET OG BISKOPENES REAKSJON PÅ BØNN FOR ISRAEL OG BÅNDENE MELLOM MOR, FAR OG BARN.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Arnt Thyve

17 innlegg  1349 kommentarer

Vekkelse?

Publisert nesten 5 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
– Bønnen for Israel. Jeg leser også punktet om «et sterkere vern om familien og båndet mellom mor, far og barn» i retning av debatten om ekteskapslovgivning og homofiles rettigheter.

Dette viser vel igjen at det trengs en vekkelse blant kirketoppene. Det er alt for mange som kaller seg biskop, men som ikke er det...

Hvis en biskop ikke kan være med å be for et sterkere vern om familien og båndet mellom mor, far og barn, burde de vurdere sin stilling. For meg er det veldig pussig å ha biskoper som er motstandere av den familiesammensetningen Bibelen presenterer som den riktige, og som er motstandere av det land og folk Bibelen ber oss om å velsigne. Utenfor min kirke står det en kvernstein. Kanskje burde det ha stått slike flere steder som en påminnelse...

Svar
Kommentar #2

Magnus Leirgulen

64 innlegg  3835 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Hvis en biskop ikke kan være med å be for et sterkere vern om familien og båndet mellom mor, far og barn, burde de vurdere sin stilling.

 

Det er vel det de gjør hele tiden.  Politisk korrekthet er også viktig for stillingen, og viktigere enn - - - - -  ?

Svar
Kommentar #3

Arne D. Danielsen

304 innlegg  5503 kommentarer

Hva med å be om vern av Lofoten?

Publisert nesten 5 år siden

Å be for Israel spesielt, slik det er formulert, gjør forslaget fra Bønnerådet umulig å følge opp fra kirkens side. Det burde alle, også forslagsstillerne forstå. Dermed ble det naturligvis avvist av DNK's ledelse. Ingen kirke, som representerer mer enn én samlet menighet eller en homogen sekt, kan be en slik bønn. Det ville blitt fullstendig galt.

Dette er imidlertid synd, for uten denne formuleringen, hadde det blitt adskillig vanskeligere for kirkeledelsen å avslå bønneanmodningen. Såpass gangsyn og magemål burde forslagstillerne hatt.

Da hadde kirken kun måtte ta stilling til formuleringen "et sterkere vern om familien og båndet mellom mor, far og barn", som jeg forstår at også skaper vanskeligheter for biskopene og Kirkerådet. Dette er naturligvis mildt sagt spesielt. Dersom de hadde avslått bønneoppfordringen med denne begrunnelsen alene, ville det vært oppsiktsvekkende. Vi hadde da langt på veg stått overfor et paradigmeskifte. Og det er alvorlig.

Dersom ikke enhver kristen kirke på kloden helhjertet og med inderlighet kan be for "et sterkere vern om familien og båndet mellom mor, far og barn", ja, så står vi også overfor et "Quo vadis, ecclesia?" eller et "Quo vadis, Domine?" Hvor går du, kirke? eller hvor går du, Herre?

Da jeg leste Morkens innlegg, forstod jeg innledningsvis godt at dette med Israel måtte være problematisk, men skjønte lite da også vern av tradisjonelle familieverdier skulle være et problem for kirken. Forklaringen kom lenger nede i teksten. Det griper inn i homofilidebatten. Jeg hadde ikke fantasi til å konstruere en slik kopling.

Det er naturligvis og overhode ingen motsetning (what so ever) mellom det å kjempe tydelig og klart for tradisjonelle familieverdier og samtidig respektere homofil legning og praksis. Null, niks og nada. Det går naturligvis helt greit og det er uproblematisk. Men i de klerikale hodene skaper dette åpenbart en forvirring og en hjelpeløshet som for oss på sidelinjen har skapt mye forundring de senere årene. Men ettersom vi har vendt oss til det, gjenstår nå for det meste medlidenhet – med de forvirrede og hjelpeløse.

Og da er vi ved saken kjerne. Kirken lider åpenbart av en langt framskredet homofobi – med omvendt fortegn. Panikken for ikke å spille ett hundre prosent på lag med det ypperste og siste av tidens strømninger og aksepterte ”sannheter” er lammende. Noe som gjør at biskopene og kirkeledelsen stadig oftere opptrer klønete og klossete.

Hvor er den rakryggede og prinsippfaste kirkeledelsen, hvor er det blitt av våre åndelige veieledere og ledere som bygger på deres og vår religion sine viktigste prinsipper? Og da er det ikke snakk om å leve i en forstokket fortid og ikke å forstå nåtiden – og i noen grad tilpasse seg vekslende tider. Men noen ting ligger fast, noen ting ligge fast så lenge det dreier seg om nettopp religion. Ellers er det selvfølgelig ingen religion.

Det må også kunne forventes av biskoper, eller spesielt av biskoper, at de med rak rygg og bratt nakke og bokstavelig talt kan stå oppreist å forkynne at dette er vår tro! Dette er vår religion. Punktum. Take it or leave it.

Hvordan det kan ha blitt slik, vet de vel knapt selv. Hva er det som rir en kirke som kaster etablerte konvensjoner og selv deler av det kristne og bibelske budskapet på båten for å tekkes stadig nye og populære standpunkter og strømninger?Populisme er lite vakkert, spesielt innenfor religion. Men har har DNK lagt seg til en praksis som mest av alt minner om enkelte av de karismatiske menighetene.

Og bare så det er nevnt. En slik kirke skaper ikke respekt – hverken hos trosfeller og menighetslemmer eller de som står utenfor kirken. Prinsippløshet og feighet er, som kjent, lite aktverdig, selv blant motstandere.

Dersom imidlertid Bønnerådet hadde foreslått andre politisk betente og kompliserte saker, slik som bønn for asylbarn, romfolk, muslimers rett til å la seg krenke av ytringsfrihet, vern av Lofoten og Senja osv, så hadde biskopen trolig per refleks rettet seg opp i bispesetene og lyttet med interesse. Dette kunne de nok gjerne inkludert i kirkebønnen. Men derimot suspekte greier som vern av familien…

Den mest aktuelle bønnen vi alle kan be i denne sammenheng er derfor; ”Far, forlat dem for de vet ikke hva de gjør.” Det er i alle fall en god og velment kristen handling.

 

Svar
Kommentar #4

Rolf Kjøde

36 innlegg  70 kommentarer

Framfor alt: Be for styresmaktene!

Publisert nesten 5 år siden

Skal vi be om politisk forståing for Israels situasjon? Eg forstår at det er eit kjenslevart område, men eg tenker at bøna om at den politiske eliten – og for den del media, må få eit meir nyansert syn på Israel enn den einsidige fordømminga som ofte dominerer desse gruppene, er ganske relevant. Naturlegvis skal vi be for alle partar i området, og akkurat no ikkje minst for Egypt og Syria. Og det gjer dei fleste av oss, trur eg. Sjølv er eg varsam med å gi utspel om Israel og Midt-Austen og har vel ein relativt lavprofilert teologi om landløfte o.l. Der er nok av folk som gjerne hadde sett meg høgt på bana. Det er ikkje aktuelt. Mitt primære engasjement ligg i at jødar og arabarar skal kjenne og tru på han som er den eine sanne Messias. Samtidig har eg som leiar i Normisjon ved høve peika offentleg på den aukande antisemittismen i vår eigen kulturkrets. Ved dette høvet legg vi inn ei setning med utfordring til bøn om at eit meir og meir vennelaust Israel, med sterke krefter i heile den arabisk/persiske verda som helst såg dei utsletta, kan få sterkare forståing i det norske politiske miljøet. Eg syns vel eigentleg at det ikkje er å be om for mykje. Men vil nokon kutte bøna om forståing for Israels pressa situasjon, så får dei kutte den. Og vil nokon be meir om politisk forståing for palestinske sida, får dei gjere det. Det speglar i så fall at vi kan forstå den aktuelle politiske situasjonen noko ulikt. Det går jamvel an å be begge bønene. Eg står inne for den vesle setninga slik ho ligg i oppropet, ikkje minst fordi ho står saman med ei bøn om ein rettferdig fred i Midt-Austen som gjeld langt fleire enn Israel, på same måten som kampen mot antisemittisme står saman med all annan kamp mot rasisme.

 

Vi som står bak oppropet, gjer det fordi vi er glade i landet og vil ta på alvor formaninga i Jer 29 om å be for samfunnet, for når det går samfunnet godt, går det også oss godt. Vi vil også ta Guds ord på alvor når vi i 1 Tim 2 blir formant til «framfor alt» å be for leiarane i samfunnet og alle som er i høg stilling. I dette ligg også kallet til å takke for alt det gode som er gitt oss i landet vårt. Bønna gjeld både valkampen og sjølve valet, om at alt må pregast av berande og gode verdiar. Vi ber ikkje for spesifikke parti, men vi vil også i bønene våre løfte fram grunnleggande saker som gjerne går tapt i all kampen om kronene.

Trass den imponerande breidda som står bak oppropet, med leiarane for breidda av frikyrkjer, større organisasjonar, katolikkane og paraplyane NORME og NKR, har ingen av Dnk sine toppleiarar signert oppropet. Det er ikkje eit godt signal, men det blir verkeleg ille når fleire biskopar står fram i VL og seier at dei ikkje kan vere med å be om større politisk forståing for ekteskapet mellom mann og kvinne og for barns rett til far og mor. Ulik vektlegging av kven som er mest sårbar av to sårbare partar i Israel-/Palestina- spørsmålet og kven som treng auka politisk forståing, lever vi greitt med. Men at Dnk sine leiarar ikkje kan be for ekteskapet, familien og borna i samsvar med Skaparens gode ordningar, er ufatteleg. Kyrie eleison!

Svar
Kommentar #5

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Ikke uventet

Publisert nesten 5 år siden
Arne D. Danielsen. Gå til den siterte teksten.
Da hadde kirken kun måtte ta stilling til formuleringen "et sterkere vern om familien og båndet mellom mor, far og barn", som jeg forstår at også skaper vanskeligheter for biskopene og Kirkerådet. Dette er naturligvis mildt sagt spesielt.

Mulig du ikke følger med i barnevernspolitikken hvor respekten for familien knuses. Helt uten beviser, men med ideologi og moralisme bak lover.

Svar
Kommentar #6

Arnt Thyve

17 innlegg  1349 kommentarer

Hyklere

Publisert over 4 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
– Skal du be for Israel, må du også be for Palestina, sier Den norske kirkes øverste valgte leder, Svein Arne Lindø, til Vårt Land i dag.

Disse fariseerne i den norske kirke er noen hyklere og ligner hvitkalkede graver som er fine å se på utenpå, men som er råtne på innsiden.

Det er ikke lenge siden flere kirkeledere uttalte at de ikke kunne be for Israel fordi det var ensidig - da måtte man også be for palestinerne, men nå lanserer mellomkirkelig råd en bønneuke med sterk politisk slagside, der man stort sett ber for palestinerne og mot Israel. For noen hyklere! De burde skamme seg! Hvordan kan slike folk inneha en lederstilling i kirken?

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
15 minutter siden / 452 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 1 time siden / 452 visninger
Martin Sandstad kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 1 time siden / 2190 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 1 time siden / 344 visninger
Terje Furuseth kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 2 timer siden / 2190 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Hva har jeg lært av NRK-streiken?
rundt 2 timer siden / 166 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 624 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Grundtvigs ambivalente arv
rundt 2 timer siden / 624 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Tegn og undre i den arabiske verden
rundt 2 timer siden / 452 visninger
Arja Larsen kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 2 timer siden / 344 visninger
Les flere