Leiv Steinar Hovtun

5

Utdanningsforbundet på ville veier

Utdanningsforbundet er på ville veier når forbundet sier nei til skolegudstjenester.

Publisert: 8. aug 2013

Utdanningsforbundet har i en høringsuttalelse til Stålsett-utvalget foreslått å fjerne skolegudstjenester (referert i Vårt Land 07.08).

Les Jon Magne Lund: Uklokt av Utdanningsforbundet

Heldigvis synes det å være politisk åpenhet for det motsatte, nemlig å åpne mer for religiøse ytringer i det offentlige rom. Stålsett-utvalget har selv innrømmet at ordningen med skolegudstjenester kan fortsette.

De fleste partier har dessuten gitt utrykk for at de vil beholde skolegudstjenesten som en del av kulturarven. Statsråd Kristin Halvorsen sa til Stortinget (gjengitt i bladet Utdanning) senest før jul i fjor at det er greit med gudstjenester for barnehager og skoler.

Nå er det viktig at foreldre og lærere står opp for å forsvare en verdifull ordning i vårt ellers så sekulariserte samfunn. Det er viktig at barn og unge får styrke sin identitet og være med som tradisjonsbærere.

At Utdanningsforbundet vil legge ned dette tiltaket var overraskende og svært skuffende.

Dette oppleves som nok et angrep på den kristne kulturarven.

Dersom Utdanningsforbundet får gjennomslag for dette forslaget, er de med på å skape et tidsskille og avskaffe en tradisjon som har røtter langt tilbake i historien.

Det er veldig leit om et mindretall i folket skal få sette stopper for noe et stort flertall er døpt inn i. At medlemmer av den norske kirke og andre kristne kirkesamfunn skal tvinges til ikke å få delta på en rituell samling i løpet av et skoleår, vitner om stor intoleranse. For det er ingen som blir tvunget til å delta på gudstjenester.

Hvem tar egentlig skade av å delta på en gudstjeneste i kirken før jul eller påske?

Og hvor mange det er som klager til Utdanningsforbundet fordi de føler seg stigmatisert?

 Jeg kan ikke tro at de taler på vegne av mange forurettede barn og unge når de oppgir stigmatisering og dårlig integrering som grunn. Jeg tror også at de har mange av medlemmene mot seg her.

Jeg håper virkelig Utdanningsforbundet legger om kursen og snur i denne saken.

Til dere som er motstandere av en nedleggelse av skolegudstjenestene, vil jeg si:

Stå opp for å bevare denne viktige kulturarven!

 

Leiv Steinar Hovtun

(leder av landsstyret i Kristent Pedagogisk Forum)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden

Skolegudstjenester er ikke en viktig del av kulturarven. Det er en av kristendommens verste fiender og en grobunn for ateisme. Å tvinge barn inn i kirken med sosialt press for å overvære særdeles blodfattige seanser som neppe kan kalles gudstjenester (da ingen synger, preken hvor Gud knapt nevnes) kan ikke gavne andre enn ikke-troende.

Nei til skolegudstjenester, ja til ordentlige gudstjenester!

Kommentar #2

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Har du spurt elevene?

Publisert nesten 7 år siden

Her er det kan hende på sin plass å spørre elevene om hva de ønsker før man går ut med store ord om hva man selv mener alle bør være med på. For det er jo det du mener når du stiller spørsmålet om hvem som tar skade av å overvære en kristen gudstjeneste. 

Selvfølgelig tar neppe noen varig skade av å overvære en kristen gudstjeneste. På samme måte som ingen tar skade av å overvære en muslimsk fredagsbønn eller et møte hos Humanetisk forbund. 

Like fullt er det ikke sikkert at alle synes det er hverken interessant eller nyttig å overvære slikt. 

Nå er skolegudstjenester definert på så utrolig mange måter. Alt fra en ren pedagogisk tilstedeverelse for å lære til de skolene hvor man har tradisjon ved at man har skolegudstjeneste i skoletiden i anledning semesterslutt.

Er det et skolearrangement man snakker om så er det lærere til stede ved slik arrangementer. At lærerne så uttaler seg om deres syn på noe som er en arbeidssituasjon er vel neppe noe å klandre dem for. 

Dog mener jeg at det er god grunn til å klandre deg Leiv Steinar H. for å komme med vikarierende argumenter fremfor å være ærlig på hva det egentlig handler om at du og dine like ønsker at alle skal være kristne og følge de tradisjonene dere mener er best. Er det så vanskelig å være åpen og ærlig når man er kristen?

Kommentar #3

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Vikarierande skulding om vikarierandemotiv

Publisert nesten 7 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Dog mener jeg at det er god grunn til å klandre deg Leiv Steinar H. for å komme med vikarierende argumenter fremfor å være ærlig på hva det egentlig handler om at du og dine like ønsker at alle skal være kristne og følge de tradisjonene dere mener er best. Er det så vanskelig å være åpen og ærlig når man er kristen?

Eg er eitt hundre prosent overtydd om at Leiv Steinar Hovtun sitt motiv er dei kristne elevane.

Du har sjølv — har du fortald – arbeidd hardt for å få bort bordbøn og liknande «grums» på den skulen der du sjølv har barn. Men hadde du spurd borna dine om dette? Og dersom svaret er nei, kva so? Skal eg klandra deg for det?

Er ditt eige motiv at færrast råd skal vera ukristne?

Det det handlar om når det gjeld skulegudsteneste er å leggja til rette for utøving av kristendom, for dei som frå før er kristne.

Tenk om nokon hadde byrja å motarbeida at Arnulf Øverland sine dikt skulle ha nokon plass i skulen fordi dikta hans er gjennomsyra av ateismen hans og soleis berre stydjer opp under oppfatningane til humanetikarar og andre.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
5 dager siden / 2671 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
27 dager siden / 1880 visninger
Den norske kirke og pornografi
av
Marthe Kristine Østerud Primstad
rundt 1 måned siden / 1027 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
8 dager siden / 975 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
29 dager siden / 686 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
13 dager siden / 611 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere