Gunnar Opheim

142

Guds Menighet

Publisert: 29. jun 2013

Ut av en tekst kan man ut ifra Guds ord avdekke hvem som tror Gud og hvem som ikke tror Gud. Teksten står i Johannes Åpenbaring og her er den.

 

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

  

Dragen (Rom*) er ifølge Guds ord Satan og Han politiske og religiøse system han bruker for å bedra verden med løgn og han forfølger de som tror Gud. De som igjen tror Gud er de som tar vare på Guds bud, her i dette tilfellet Moseloven og med det har den tro Jesus hadde.

Vi ser senere i Åpenbaringen dette:

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Åp 19,10 Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig:

Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.

  

 

De holder ut i tro tålmodig og Jesu tro er å forstå profetene i GT taler om.  Så Guds folk i dag de holder Guds ti bud, forkaster ikke en tøddel av Moseloven og avdekker hvilken tid profetene i GT taler om til enhver tid, også nøyaktig den tid vi i dag er i.

Dragen hater disse og hans følgesvenner liker ikke de som holder Guds bud, ja de anklager gjerne Guds folk for å følge Ham i egen kraft til egen ære.

Så hvorfor er det egentlig så enkelt å avsløre løgnerne men samtidig så sniker de seg unna å bli avkledd som løgnere ved sine fine ord. Guds folk holder jo Guds bud mens løgnere ikke viser til/ holder Guds bud. Johannes sier det også rett ut i sitt brev at de som ikke holder Guds bud er løgnere og at de aldri har kjent Ham, aldri. Likevell tror mange det.. . Rart men samtidig så forklares dette med at årsaken til at man lar seg bedra er at man ikke elsker eller har kjærlighet til sannheten.

 

Noen vers å tenke på:

Mark 7,8-9 I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt. 9 Og han sa til dem: Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.

Joh 8,32 og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder.

Joh 8,45 Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten.

Rom 1,18 For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet;

2 Kor 4,2 men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.

2 Tess 2,10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

2 Tess 2,12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

 

 

Hva tror du er årsaken til at mennesker unnlater å kalle en spade for en spade i trosspørsmål?

 

* Rom er faktisk det rike som skal knuses av Gud ved Jesu andre komme og i dag er Rom videreført av Den Romerske Katolske Kirke som igjen forøvrig er den instisusjon som har endret og fjernet store deler av Guds bud.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Endret og fjernet store deler av Guds bud?

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
i dag er Rom videreført av Den Romerske Katolske Kirke som igjen forøvrig er den instisusjon som har endret og fjernet store deler av Guds bud.

Det hadde vært fint å få dette konkretisert ved eksempler på endring og fjerning av Guds bud i den katolske kirke, slik at dette ikke henger i løse luften.

Kommentar #102

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Det hadde vært fint å få dette konkretisert ved eksempler på endring og fjerning av Guds bud i den katolske kirke, slik at dette ikke henger i løse luften.

Hei 

stikkordet er sabbaten. du skal holde viledagen helligt på lørdagen, men den katolske tro, også store deler av de kristne holder den på søndagen.ingen galt med å holde sabbaten, men det skal gjøres i tro og ikke i loviskhet.

mvh

Rune

Kommentar #103

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
stikkordet er sabbaten. du skal holde viledagen helligt på lørdagen, men den katolske tro, også store deler av de kristne holder den på søndagen.ingen galt med å holde sabbaten, men det skal gjøres i tro og ikke i loviskhet.

Ja jeg vet det, og de fleste andre har sikkert også forstått dette.

Men jeg spurte Leif om "endret og fjernet store deler av Guds bud" og sabbaten er kun èn sak. Han skriver altså "store deler av Guds bud" og da mener han vel store deler av Guds bud. Så jeg venter på en avklaring fra Leif på dette, om hva han mener.

Kommentar #104

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Chris Isaks. Gå til den siterte teksten.
og frelse i mange forskjellige kirkesamfunn, alle passer ikke inn i den samme buksa, aller liker ikke den rosa skinnbuksa, om dere skjønner hva jeg sikter til. Igjen, å spre hat mot et annet kirkesamfunn blir bare feil, framsnakk heller egen kirke eller troskrets.

Jeg har funnet mitt kirkesamfunn, dere har funnet deres. Snakkes i himmelen.

Her peker du på det tragiske ved Martinsen og Opheims misjonering. Av en eller annen grunn bærer de på et voldsomt hat mot katolsk tro og DKK. Hva dette hatet virkelig bygger på har vi aldri fått vite, bare at de tror veldig sterkt på sin variant av adventismen. 

Nå har denne tråden hatt liv siden siste sabbat så det er ikke sikkert det kommer en ny en i helgen, men det er også et underlig mønster at den eneste hviledagen de ser seg i stand til å holde opprinner med at Opheim skriver en tråd om DKK og hat mot andre religiøse. Vi henges ut som drager og skjøger og i det hele tatt! Jeg ser ingen grunn til å vende det andre kinnet til eller renne over av respekt for noen som hver uke praktisk talt æreskjeller det jeg tror på, og meg selv inkludert. I en slik kontekst skaper de en vanviddskontekst jeg ikke vil  akseptere.

Jeg ser ikke Gud i denne form for forkynnelse. Dvs, om han ikke viser seg i Martinsen og Opheims skikkelse, og da er det ikke den Gud jeg kjenner.  

Kommentar #105

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

@Redaksjonen

Publisert rundt 7 år siden

Når det gjelder de to adventistene Martinsen og Opheim så er det bare å gi opp. De lever i sin selvforherligende verden og kommer ikke til å endre seg. De holder på å hakke på den samme plata mens de tilber Ellen G White. Bare en endring har jeg klart å observe, de er blitt feige, og tør ikke lenger fremstå med sine rette navn. Når de må lyve om hvem de er, kan de umulig være troverdige i sin egen påståtte sanhet.

skrev Rune Tveit.

Jeg er hjertens enig, og vil oppfordre til at dere bruker den nærmeste tiden til å få bukt med alle pussige skrivemåter av navn, og at de som påstår seg selv å være 1-2-4-7 år blir avkrevet tillatelse fra sine foreldre til å ytre seg på nettsider. Ihht Redaktørplakaten antar jeg at det må utvises et særlig ansvar fra redaksjonens side når debattantene er underårige mht å gå god for det som skrives.

Helst skal egenpresentasjonen også inneholde noen ord om hvem vedkommende er slik at man skal slippe å google opp vedkommende for å finne ut at det er en bitter, sparket folkehøyskolerektor som skriver, fremfor en engasjert kristen. Det er ikke så viktig hvor mange barnebarn vedkommende har, men man burde kunne forstå hvem debattanten er ut fra egenpresentasjonen.  

Kommentar #106

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Min lengsel og...

Publisert rundt 7 år siden

Dere er i gang fremdeles? Ja, det er kanskje vanskelig å akseptere at "Guds menighet" rett og slett er Hans Menneskehet på jord? Som fremstår i så mange ulike farger og nyanser? Og stadig beveger seg videre i sin utvikling? - Mot mer og mer fred? Det er slik min forståelse er i dag i allefall...

Det finnes ulike former for kjærlighet, men "Guds kjærlighet" er vel det eneste som kan binde oss sammen? Erkjennelsen av at hver og en av oss er elsket av denne skaper? - Derfor skapte Han oss -"i sitt bilde" faktisk? Og nedla i oss det vi trengte for å skape en god verden! - Så sier Han de vanskeligste ordene; - at det  eneste vi trenger å gjøre - er "å elske Han igjen"?? Noe som forklares ved at vi skal "elske vår neste som oss selv"; altså på den måten skaperen selv elsket "den andres" vesen!?

Men nå buttter det imot! Dette er da en umulighet i seg selv? - Så hvordan gjør vi det? Hva kan Han ha ment? Det er greit å vite, at Han kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv :-) Vi klarer det ikke, men i forsøket blir vi kjent med oss selv. Det handler om å lære og se etter "det gode".

Jeg opplever at Laiman her forklarer utfordringen vi står overfor med våre to naturer i "Utenforlengsel til enhet"  Han forklarer så godt hvordan vi prøver å dytte "de andre" mot dette målet, selv om det er oss selv som lengter etter det. Det er nok i vårt eget indre de største kampene står!

Men det er mye "lengsel" i disse debattene om trosforståelse?

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #107

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

@ gutteklubben vennen…

Publisert rundt 7 år siden

Jeg vet ikke hva som er verst av det å kritisere et kirkesamfunn for dets falske lære eller å gå til personangrep gang etter gang. I deres øyne er det åpenbart stuerent å ta mannen og ikke ballen. Det er bedre å snakke om personene og ikke hva trådene handler om. Det finnes vel ikke en tråd hvor de herrer Rune Tveit, Njål Kristiansen m.fl. og nå også Chris Isaks som siste skudd på stammen, ikke har sleivspart på navngitte personer. Ikke det at det gjør meg noe, og jeg tror ikke det gjør Leif noe heller, men hyggelig er det at dere viser dere fra den beste hyklerske siden.

 

Men nå stunder det mot Sabbat, og plutselig er det ferie, ikke riktig ennå, det drøyer bare litt…

Kommentar #108

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

@ Paven

Publisert rundt 7 år siden

Tor Martinsen: I deres øyne er det åpenbart stuerent å ta mannen og ikke ballen.
________________________________________________________________

Er paven blitt en ball i dine øyne?

Kommentar #109

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Om menn og baller

Publisert rundt 7 år siden
Menn med baller respekterer andres tro, og makter å se at virkeligheten endrer seg, de henger ikke igjen i fortidens forståelse av virkeligheten ( les 1844) Dessuten inneholder ikke min kommentar personangrep, kun en oppsummering av det alle kan lese av de to nevnte menn (uten baller) Det siste kan nok betegnessom et ballespark, men det får passere for en gang skyld
Kommentar #110

Chris Isaks

0 innlegg  31 kommentarer

Hovmod...

Publisert rundt 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
hyggelig er det at dere viser dere fra den beste hyklerske siden.

... står for fall! Klarte ikke la være :)

Guds fred.

Kommentar #111

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Historie

Publisert rundt 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
DRKK har en mer blodig historie enn noen statsleder i Europas historie til tross for de to store krigene i forrige århundre.Mer enn 50 millioner mennesker har de som kaller seg «Guds stedfortreder på jord», «Jesu Kristi vikar», «brobyggeren» (Pontifex Maximus), eller hva de nå kaller seg alle disse pavene, på sin samvittighet. Mennesker som ikke ville annet enn lese Bibelen på sitt eget språk, og som ikke ville innfinne seg med DRKKs alle finurlige og ubibelske dogmer og påbud ble kalt kjettere og brent på bålet

Du har et ganske mørkt – og åpenbart litt fantastisk – bilde av Katolisismen/Inkvisisjonen. Under min oppvekst, lærte jeg også en god del om Inkvisisjonens ekstreme og knapt fattbare grusomheter. Dette bildet av middelalderens overgrep på menesker, ble en slags "dårlig samvittighet", på vegne av den europeiske kultur – som i sin tur for mange ble et element i en spørsmålsstilling om kanskje selve kjernen i kulturen var pill råtten.

Nå har det seg slik at nyere forskning har vist at skrekk–forestillingene vi har vokst opp med er basert på myter, produsert i den protestantiske del av verden, av politiske hensyn. Denne oppdagelsen er antagelig ikke lett å ta inn over seg. Derfor skal jeg vise til grunnlaget for den:

Forskningen som har gitt oss et mer sannferdig bilde av historien, baserte seg på materialet som ble frigjort fra Vatikanets tidligere lukkede arkiver.

De to mest sentrale forskerne på feltet var Edward Peters og Henry Kamen, som publiserte sine forskningsresultater i følgende bøker:

Edward Peters – "Inquisition" Henry Kamen – "The Spanish Inquisition: A Historical Revision"

BBC produserte en dokumentar basert på Peters' og Kamen's forskning som ble lansert i 1994. Den gir et godt innblikk i materialet. Den finnes oppdelt i 5 episoder på YouTube:

Myth of the Spanish Inquisition I of V Myth of the Spanish Inquisition II of V Myth of the Spanish Inquisition III of V Myth of the Spanish Inquisition IV of V Myth of the Spanish Inquisition V of V

Den finnes også komplett i to versjoner:

The Myth of the Spanish Inquisition The Myth of the Spanish Inquisition

Her er det altså fult mulig å få oppdatert sine kunnskaper veldig fort og veldig gjennomgripende. Enhver bør forsikre seg om at man har fått med seg innholdet i denne forskningen, før man gir seg i kast med å diskutere middelalderen og Inkvisissjonen. Et slags ressymmé av hva som fremkommer i filmene, ble utgitt i en artikkel i Illustrert Vitenskap i 2005:

Illustrert Vitenskap 6/2005 s 56–61 – "Inkvisisjonen innførte lov og orden"

Didrik Sødelind har også skrevet en artikkel relatert til temaet, publisert på forskning.no i mars 2006:

Didrik Søderlind – "Heksemyter for fall"

Gjennom denne forskningen, har det kommet frem at svært lite av den "historiske" informasjonen jeg ble servert om disse temaene i oppveksten stemmer med virkeligheten. Men det er mange som tviholoder på disse skremselshistoriene ennå, som f.eks. på den såkalte "Kristenbloggen", der de siterer Thoralf Gilbrants fantasier:

Kristenbloggen – "Den Katolske Kirkes forfølgelser"

Gilbrant hevder:

Selvsagt er det umulig å gi noen eksakt oppgave over hvor mange som mistet livet under disse forfølgelser, men det har vært anslått at det kan være omkring 50 millioner mennesker. Kjetterbålene luet over hele Europa. Opptil 3000 mennesker kunne bli brent på et eneste kjempemessig bål.

Dette er ganske drøye påstander. Og vi finner et lignende syn her:

Mens Vi Venter – "Kvinnen og Dyret med syv hoder og ti horn"

Dette synet, at Den Katolske Kirke har utryddet et ufattelig antall mennesker, har også blitt sterkt propagandert i boken "The other side of Rome" av John Bunyan Wilder. Her har Gilbrants 50 millioner utryddede mennesker blitt til 68 millioner. En kommentar i denne diskusjonen finner vi her:

Fra "Colonel Sippo Fries Jack Chick"

About the 68 million killed in the inquisition: The resource ... is "The Other Side of Rome by John B. Wilder, published by Zondervan in 1959, page 153. In this book, Wilder reports estimates from two different sources, ranging from 50 million to 68 million deaths during the Inquisition. And in truth: whether it was 68 million or 50 million or 3 million, does that really make a difference? Killing one person for the cause that Inquisition had, would have been one too many.

So you base this charge on one source only? Did you bother to check the validity of Wilder's claims independently? Had you bothered to do a little math, you would have discovered that the entire population of Europe at the height of the Middle ages was less than 20 million people. The figures of either 68 or 50 million executions by the Spanish Inquisition during its 350–year tenure is physically impossible and ultimately ridiculous. The best estimate of the total number of executions under the Spanish Inquisition comes from the Encyclopedia Judaica (not a Catholic source) which estimates the number at around 7,000.

Vi kan jo ta en tur innom artikkelen til Illustrert Vitenskap før vi gir oss. Her fremkommer det at Inkvisisjonen totalt arresterte ca 130.000 mennesker:

Illustrert Vitenskap 6/2005 s 56–61 – "Inkvisisjonen innførte lov og orden"

Bare litt over halvparten av de 130 000 personene som ble pågrepet og avhørt i løpet av den spanske inkvisisjonens nesten 400 år lange virketid, fikk fellende dom. Av disse ble 2300 personer henrettet, det vil si bare ca. 1,8 prosent. Vanligvis har man operert med størrelser mellom 30 000 og flere hundre tusen når antall henrettede skulle anslås. Ifølge Borromeo skyldes det en sammenblanding av antall rettssaker og antall dødsdommer.

De nye tallene avslører at det var langt mellom de store "bålfestene”, som man har ment de beryktede autodafeene – seremoniene ved domsavsigelsen – fremsto som. Det er riktig at man ved de store autodafeene avsa mange dommer og straffet synderne i full offentlighet, men menneskebrenning forekom nok mer som et unntak enn som en regel.

Sannheten er at de fleste tiltalte ble frikjent eller idømt åndelig straff. Denne kunne gå ut på at den dømte ble pålagt å avsverge sine forbryterske holdninger, vise tydelig anger og bære botsdrakt over en kortere eller lengre periode.

Når det gjelder heksebrenning, var denne svært begrenset i forhold til våre tillærte forestillinger:

Illustrert Vitenskap 6/2005 s 56–61 – "Inkvisisjonen innførte lov og orden"

Blant de henrettede i Spania var det bare i 59 tilfeller snakk om dødsdom for hekseri. Et nærmest latterlig lite tall sammenholdt med de minst 25 000 heksene som ble brent av de verdslige myndighetene i Tyskland. Det er over halvparten av det totale antallet heksedømte som mistet livet i flammene over hele Europa. Til og med i Danmark og Norge, der inkvisisjonen aldri fikk fotfeste, ble det brent hele 1350 hekser.

Og fra Didrik Søderlinds artikkel:

Inkvisisjonen hadde strenge krav til bevisførsel, og lot seg derfor ikke hisse opp til å slenge hvem som helst på bålet. I Roma, der inkvisisjonen hadde hovedsete, var tallet på henrettede hekser et fint og rundt tall: 0.

Den virkelig Historien er altså helt annerledes enn skrekkhistoriene til Gilbrant, Mens Vi Venter og de fra On The Other Side of Rome. Så annerledes at Brother Joseph snakker om emnet under tittel "No Apologies" og Very. Rev. Fr. Alphonsus Maria Duran har gitt ut boken "Why Apologize for the Spanish Inquisition?".

Det bildet adventistene på verdidebatt tegner av Den Katolske Kirke/Inkvisisjonen er altså basert på myten om Inkvisisjonen som ble dannet i protestantiske land mellom det 16. og det 20. århundrede, og har ingen rot i faktisk historie:

Wikipedia – "Historical revision of the Inquisition"

Writers associated with this project share the view of Edward Peters, a prominent historian in the field, who states: "The Inquisition was an image assembled from a body of legends and myths which, between the sixteenth and the twentieth centuries, established the perceived character of inquisitorial tribunals and influenced all ensuing efforts to recover their historical reality."
Kommentar #112

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Historien

Publisert rundt 7 år siden
Problemet med adventistene er at de tilber en kvinne som etter alt å dømme var sinnsforvirret, denne forvirringen bærer de videre. Problemet med slike personlighetsforstyrrelser er at de henger seg fast i et vrengebilder av virkeligheten og at det er umulig for andre å trenge igjennom vrangforestillingen. Når noen forsøker det, ved for eks å prøve argumentere, forsterkes bare vrangforestillingene og bildet av at de er de eneste rette troende styrkes. Det beste man kan gjøre er å tie dem ihjel.
Kommentar #113

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Nja, Tveit, ihjeltielse er ikke noe godt våpen. Det sementerer gjerne de falske forestillingene som heller bør møtes med rasjonell argumentasjon. Og slik Martinsen Opheim bærer seg er det ikke realisme eller rasjonalitet. Det er et irrasjonellt hat som jeg gadd vite hvordan og hvorfor kan oppstå, men de har nektet å svare på det så langt. I stedet har de skjøvet "kunnskapen" og Gud foran seg, men dette har nok en personlig rot som er øm å snakke om. 

Kommentar #114

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Les Guds ord

Publisert rundt 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ja jeg vet det, og de fleste andre har sikkert også forstått dette.

Men jeg spurte Leif om "endret og fjernet store deler av Guds bud" og sabbaten er kun èn sak. Han skriver altså "store deler av Guds bud" og da mener han vel store deler av Guds bud. Så jeg venter på en avklaring fra Leif på dette, om hva han mener.

og da vil du se Guds bud. mål det så opp imot Romerkirkens ti bud.

Store deler av Guds bud mangler, ja er fjernet i sin helhet. Om de bud ikke hadde vært fjernet hadde ikke man kunnet tilbe på det vis kristenheten gjør i dag, DRKK kunne heller ikke bedra verden, de sekulære til på tro at de representerer Gud her på denne jord. 

Kommentar #115

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Åpningsinnlegget i sin helhet gjengitt:

Publisert rundt 7 år siden

Ut av en tekst kan man ut ifra Guds ord avdekke hvem som tror Gud og hvem som ikke tror Gud. Teksten står i Johannes Åpenbaring og her er den.

Åp 12,17 Og dragen blev vred på kvinnen og drog avsted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, dem som holder Guds bud og har Jesu vidnesbyrd.

Dragen (Rom*) er ifølge Guds ord Satan og Han politiske og religiøse system han bruker for å bedra verden med løgn og han forfølger de som tror Gud. De som igjen tror Gud er de som tar vare på Guds bud, her i dette tilfellet Moseloven og med det har den tro Jesus hadde.

Vi ser senere i Åpenbaringen dette:

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

Åp 19,10 Og jeg falt ned for hans føtter for å tilbede ham; og han sier til mig:

Var dig for det! jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vidnesbyrd. Gud skal du tilbede! For Jesu vidnesbyrd er profet-ordets ånd.

De holder ut i tro tålmodig og Jesu tro er å forstå profetene i GT taler om. Så Guds folk i dag de holder Guds ti bud, forkaster ikke en tøddel av Moseloven og avdekker hvilken tid profetene i GT taler om til enhver tid, også nøyaktig den tid vi i dag er i.

Dragen hater disse og hans følgesvenner liker ikke de som holder Guds bud, ja de anklager gjerne Guds folk for å følge Ham i egen kraft til egen ære.

Så hvorfor er det egentlig så enkelt å avsløre løgnerne men samtidig så sniker de seg unna å bli avkledd som løgnere ved sine fine ord. Guds folk holder jo Guds bud mens løgnere ikke viser til/ holder Guds bud. Johannes sier det også rett ut i sitt brev at de som ikke holder Guds bud er løgnere og at de aldri har kjent Ham, aldri. Likevell tror mange det.. . Rart men samtidig så forklares dette med at årsaken til at man lar seg bedra er at man ikke elsker eller har kjærlighet til sannheten.

Noen vers å tenke på:

Mark 7,8-9 I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt. 9 Og han sa til dem: Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.

Joh 8,32 og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder.

Joh 8,45 Men mig tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten.

Rom 1,18 For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet;

2 Kor 4,2 men vi har sagt oss løs fra alle skammelige snikveier og farer ikke frem med list, heller ikke forfalsker vi Guds ord, men ved å kunngjøre sannheten anbefaler vi oss til alle menneskers samvittighet for Guds åsyn.

2 Tess 2,10 og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.

2 Tess 2,12 forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.

Hva tror du er årsaken til at mennesker unnlater å kalle en spade for en spade i trosspørsmål?

* Rom er faktisk det rike som skal knuses av Gud ved Jesu andre komme og i dag er Rom videreført av Den Romerske Katolske Kirke som igjen forøvrig er den instisusjon som har endret og fjernet store deler av Guds bud.

Kommentar #116

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
og da vil du se Guds bud. mål det så opp imot Romerkirkens ti bud.

Store deler av Guds bud mangler, ja er fjernet i sin helhet. Om de bud ikke hadde vært fjernet hadde ikke man kunnet tilbe på det vis kristenheten gjør i dag, DRKK kunne heller ikke bedra verden, de sekulære til på tro at de representerer Gud her på denne jord.

Dette er jo et svar uten innhold.

Dessuten lever vi i en ny pakt og er ikke direkte underlagt de ti bud, men har fått Den Hellige Ånd til å rettlede oss. Og de to største (og nye) budene våre er Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og Du skal elske din neste som deg selv. Ref. Matt 22:37-40.

Kommentar #117

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Ikke en tøddel

Publisert rundt 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Dette er jo et svar uten innhold.

Dessuten lever vi i en ny pakt og er ikke direkte underlagt de ti bud, men har fått Den Hellige Ånd til å rettlede oss. Og de to største (og nye) budene våre er Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og Du skal elske din neste som deg selv. Ref. Matt 22:37-40.

Det er uten innhold for deg fordi du ikke tror Guds ord. Ved hjelp av vakre ord setter vantro/ mennesker Guds lov ut av sin kraft.

 

Mark 7,6-13 Men han sa til dem: Rett spådde Esaias om eder, I hyklere, således som skrevet er:

Dette folk ærer mig med lebene, men deres hjerte er langt borte fra mig; men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud. I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt. 

Og han sa til dem: Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt. 

For Moses har sagt: Hedre din far og din mor, og: Den som banner far eller mor, skal visselig dø; men

I sier: Om et menneske sier til far eller mor: Det du skulde ha hatt til hjelp av mig, det skal være en korban, det er en gave til templet, så lar I ham ikke lenger få lov til å gjøre noget for far eller mor, og således gjør I Guds ord til intet ved eders vedtekt, som I har pålagt menneskene.

Og meget av samme slag gjør I.

 

 

 

 

Oppsummeringen av de ti bud er den samme i den gamle pakt som i den nye pakt.

5 Mos 6,4-5 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.

 

Matt 22,29 Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

Matt 22,35-37 og en av dem, en lovkyndig, spurte for å friste ham: 

Mester! hvilket bud er det største i loven? 

Han sa til ham:

Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu.

Matt 22,40 På disse to bud hviler hele loven og profetene.

 

Forøvrig er ikke DHÅ Guds bud ulydig og rettleder ingen til å ikke lyde Gud Faderen. Vi vet at ALLE som lærer mennesket til å ikke være Guds bud lydige er fra den onde, de har ALDRI kjent eller kjenner sannheten og Gud.

 

Hilser med:

Jer 8,5-8 Hvorfor er folket her i Jerusalem falt fra med et evig frafall?

De holder fast ved sin svik og vil ikke vende tilbake. 

Jeg gav akt og hørte; det som ikke er rett, taler de; det er ingen som angrer sin ondskap og sier:

Hvad har jeg gjort!

Alle sammen har vendt sig bort i sitt løp lik en hest som styrter avsted i krigen. Endog storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme; men mitt folk kjenner ikke Herrens lov. Hvorledes kan I si:

Vi er vise, og Herrens lov har vi hos oss?

Sannelig, se, til løgn har de skriftlærdes løgnpenn gjort den.

Kommentar #118

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Dessuten lever vi i en ny pakt

Det virker som om LeifOpheim trives bedre i den gamle pakt.

Kommentar #119

Morgan Lindstrøm

8 innlegg  684 kommentarer

Ikke en tøddel...

Publisert rundt 7 år siden

Mads Tore Tengesdal har rett – og diskusjonen rundt "Ikke en tøddel" har vi vært gjennom før – eksempelvis i tråden der jeg skrev kommentaren Ikke oppheve – men oppfylle...

God Sabbat! :-D

Kommentar #120

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det er uten innhold for deg fordi du ikke tror Guds ord. Ved hjelp av vakre ord setter vantro/ mennesker Guds lov ut av sin kraft.

Dette er rett og slett en hånlig løgn. Tengesdal tror på sitt innen kristendommen, og har ikke fortjent å bli trakkassert av deg på denne måten. Hvis du var trygg i din tro trengte du ikke til slike utfall mot andre troende. Dette kan ikke gi deg bekreftelse på din egen tro, men kanskje ditt heresi. 

Kommentar #121

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
. Hvis du var trygg i din tro trengte du ikke til slike utfall mot andre troende. Dette kan ikke gi deg bekreftelse på din egen tro, men kanskje ditt heresi.

Sitat svar fra gjeldende hendelse:

"Mark 7,6-13 Men han sa til dem: Rett spådde Esaias om eder, I hyklere, således som skrevet er:

Dette folk ærer mig med lebene, men deres hjerte er langt borte fra mig; men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud. I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt.

Og han sa til dem: Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.

For Moses har sagt: Hedre din far og din mor, og: Den som banner far eller mor, skal visselig dø; men

I sier: Om et menneske sier til far eller mor: Det du skulde ha hatt til hjelp av mig, det skal være en korban, det er en gave til templet, så lar I ham ikke lenger få lov til å gjøre noget for far eller mor, og således gjør I Guds ord til intet ved eders vedtekt, som I har pålagt menneskene.

Og meget av samme slag gjør I.

Oppsummeringen av de ti bud er den samme i den gamle pakt som i den nye pakt.

5 Mos 6,4-5 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.

Matt 22,29 Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

Matt 22,35-37 og en av dem, en lovkyndig, spurte for å friste ham:

Mester! hvilket bud er det største i loven?

Han sa til ham:

Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu.

Matt 22,40 På disse to bud hviler hele loven og profetene.

Forøvrig er ikke DHÅ Guds bud ulydig og rettleder ingen til å ikke lyde Gud Faderen. Vi vet at ALLE som lærer mennesket til å ikke være Guds bud lydige er fra den onde, de har ALDRI kjent eller kjenner sannheten og Gud.

Hilser med:

Jer 8,5-8 Hvorfor er folket her i Jerusalem falt fra med et evig frafall?

De holder fast ved sin svik og vil ikke vende tilbake.

Jeg gav akt og hørte; det som ikke er rett, taler de; det er ingen som angrer sin ondskap og sier:

Hvad har jeg gjort!

Alle sammen har vendt sig bort i sitt løp lik en hest som styrter avsted i krigen. Endog storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme; men mitt folk kjenner ikke Herrens lov. Hvorledes kan I si:

Vi er vise, og Herrens lov har vi hos oss?

Sannelig, se, til løgn har de skriftlærdes løgnpenn gjort den."

 

Ellers kan du jo se denne:

 http://www.verdidebatt.no/debatt/post411321.zrm

Kommentar #122

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det er uten innhold for deg fordi du ikke tror Guds ord.

Så jeg tror ikke Guds Ord? Litt nytt for meg da, men men ...

Mener du at jeg dermed heller ikke har Den Hellige Ånd?

Kommentar #123

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Det virker som om LeifOpheim trives bedre i den gamle pakt.

Ja faktisk! Ikke vondt ment men dette er typisk for adventister. De har ikke helt fått med seg nådens budskap og den nye pakt, som jo er noe totalt forskjellig fra loviskhet.

Kommentar #124

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Mener du at jeg dermed heller ikke har Den Hellige Ånd?

Hva jeg merner er uvesentlig, jeg forholder meg til hva Guds ord sier i dette spørsmål og da gir svaret seg selv. Forøvrig sier Romerne 8 hva resultatet er om man har Ånden og ikke har Ånden, klar tale der. Uten Ånden er man Guds lov ulydig kontra med Ånden for den kan ikke være loven ulydig og Johannes sier det rett ut.

 

Her er svaret jeg ga deg sist, sitat:

 

 

"Ved hjelp av vakre ord setter vantro/ mennesker Guds lov ut av sin kraft.

Mark 7,6-13 Men han sa til dem: Rett spådde Esaias om eder, I hyklere, således som skrevet er:

Dette folk ærer mig med lebene, men deres hjerte er langt borte fra mig; men de dyrker mig forgjeves, idet de lærer lærdommer som er menneskebud. I forlater Guds bud og holder fast ved menneskers vedtekt.

Og han sa til dem: Det er riktig vakkert at I gjør Guds bud til intet for å holde eders vedtekt.

For Moses har sagt: Hedre din far og din mor, og: Den som banner far eller mor, skal visselig dø; men

I sier: Om et menneske sier til far eller mor: Det du skulde ha hatt til hjelp av mig, det skal være en korban, det er en gave til templet, så lar I ham ikke lenger få lov til å gjøre noget for far eller mor, og således gjør I Guds ord til intet ved eders vedtekt, som I har pålagt menneskene.

Og meget av samme slag gjør I.

Oppsummeringen av de ti bud er den samme i den gamle pakt som i den nye pakt.

5 Mos 6,4-5 Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en. Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt.

Matt 22,29 Men Jesus svarte og sa til dem: I farer vill fordi I ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

Matt 22,35-37 og en av dem, en lovkyndig, spurte for å friste ham:

Mester! hvilket bud er det største i loven?

Han sa til ham:

Du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu.

Matt 22,40 På disse to bud hviler hele loven og profetene.

Forøvrig er ikke DHÅ Guds bud ulydig og rettleder ingen til å ikke lyde Gud Faderen. Vi vet at ALLE som lærer mennesket til å ikke være Guds bud lydige er fra den onde, de har ALDRI kjent eller kjenner sannheten og Gud.

Hilser med:

Jer 8,5-8 Hvorfor er folket her i Jerusalem falt fra med et evig frafall?

De holder fast ved sin svik og vil ikke vende tilbake.

Jeg gav akt og hørte; det som ikke er rett, taler de; det er ingen som angrer sin ondskap og sier:

Hvad har jeg gjort!

Alle sammen har vendt sig bort i sitt løp lik en hest som styrter avsted i krigen. Endog storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme; men mitt folk kjenner ikke Herrens lov. Hvorledes kan I si:

Vi er vise, og Herrens lov har vi hos oss?

Sannelig, se, til løgn har de skriftlærdes løgnpenn gjort den."

Kommentar #125

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Ja faktisk! Ikke vondt ment men dette er typisk for adventister. De har ikke helt fått med seg nådens budskap og den nye pakt, som jo er noe totalt forskjellig fra loviskhet.

Unnskyld men dere lyver så dere tror det selv. Den gamle pakts presteskap er over. Jesus er nå vår Yppersteprest, altså i Det Aller Helligste, vi er nå selv prester i Templet, i det Hellige.

Hva innebærer det i den nye pakt?

 

1 Pet 1,10-12 Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som spådde om den nåde som I skulde få, 11 idet de ransaket hvilken eller hvad slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste frem til når han forut vidnet om Kristi lidelser og om herligheten derefter; 12 for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen – dette som englene attrår å skue inn i.
1 Pet 1,14-16 Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet, 15 men vær, efter den Hellige som kalte eder, også I hellige i all eders ferd! 16 for det er skrevet: I skal være hellige; for jeg er hellig.
1 Pet 1,23-24 I som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir! 24 For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomst på gress: gresset visnet, og blomsten på det falt av,
1 Pet 2,4-11 Kom til ham, den levende sten, som vel blev forkastet av mennesker, men er utvalgt og kostelig for Gud, 5 og bli også I opbygget som levende stener til et åndelig hus, et hellig presteskap til å frembære åndelige offer, som tekkes Gud ved Jesus Kristus. 6 For det heter i Skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnesten, utvalgt, kostelig, og den som tror på ham, skal ingenlunde bli til skamme. 7 Eder altså som tror, hører æren til; men for de vantro er den sten som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnesten og snublesten og anstøtsklippe, 8 disse som snubler ved sin vantro mot ordet; dertil er de og satt. 9 Men I er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, forat I skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys, 10 I som fordum ikke var et folk, men nu er Guds folk, I som ikke hadde funnet miskunn, men nu har fått miskunn. 11 I elskede! jeg formaner eder som fremmede og utlendinger at I avholder eder fra de kjødelige lyster, som strider mot sjelen,
1 Pet 2,15-17 For således er det Guds vilje at I ved å gjøre det gode skal målbinde de uvettige menneskers vankundighet, 16 som frie, og ikke som de som har friheten til ondskaps skjul, men som Guds tjenere. 17 Ær alle, elsk broderskapet, frykt Gud, ær kongen!

Kommentar #126

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Hva jeg merner er uvesentlig, jeg forholder meg til hva Guds ord sier i dette spørsmål og da gir svaret seg selv.

Er du virkelig så feig at du ikke kan svare på dette?

Kommentar #127

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Usaklig

Publisert rundt 7 år siden

Det er kontra ikke feigt å forholde seg til åpningsinnlegget som handler om tro på Guds ord og ikke subjektivt hva Jeg mener.

Jeg viser til vår Skaper og hva Han sier.

 

Ut ifra dette svar dømmer du deg vel selv om du leser Guds ord, enten med Ham eller imot Ham.

Kommentar #128

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det er kontra ikke feigt å forholde seg til åpningsinnlegget som handler om tro på Guds ord og ikke subjektivt hva Jeg mener.

Jeg viser til vår Skaper og hva Han sier.Ut ifra dette svar dømmer du deg vel selv om du leser Guds ord, enten med Ham eller imot Ham

Jo, det er utrolig feigt og et diskusjonslavmål å indirekte indikere at jeg ikke har Den Hellige Ånd og deretter ikke være modig nok til å si det med klare ord. Men i klar tale sier du altså at jeg ikke tro Guds Ord.

Fakta er at du skrev følgende til meg: "Det er uten innhold for deg fordi du ikke tror Guds ord. Ved hjelp av vakre ord setter vantro/ mennesker Guds lov ut av sin kraft".

Deretter trekker du deg tilbake som en redd hund med halen mellom bena og skriver: "Hva jeg mener er uvesentlig, jeg forholder meg til hva Guds ord sier i dette spørsmål og da gir svaret seg selv".

Det er som jeg sier at den adventistiske lære kommer fra satan, på samme måte som Jehovas vitner. Jeg sier ikke at de menneskene som har denne troen dermed ikke er kristne for det er helt individuelt i de fleste (alle) trosretninger.

Det du forfekter er vranglære og ingenting annet. Jeg har fulgt med adventisters diskusjonsform i flere år så dette kjenner jeg godt til og blir ikke sjokkert.

Kommentar #129

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Jo, det er utrolig feigt og et diskusjonslavmål å indirekte indikere at jeg ikke har Den Hellige Ånd og deretter ikke være modig nok til å si det med klare ord. Men i klar tale sier du altså at jeg ikke tro Guds Ord.

Føler du deg truffet så føler du deg truffet ut ifra hva som står i Guds ord Mads Tore.

Ut ifra hva Guds ord sier så kan jeg ikke se at du tror Ham nei og ut ifra hva NT sier så har du heller ikke DHÅ men antikrist ånd. Det er slik at Guds ord gir oss en garanti til å se hvem som er hvem i trossprørsmål. Gud svikter ikke sitt eget ord, for tenk hvilke følger det ville få.. .

Ingen andre enn løgneren er en sviker.. .

 

2 Mos 25,16 Og i arken skal du legge vidnesbyrdet* som jeg vil gi dig.

2 Mos 25,21 Så skal du sette nådestolen ovenpå arken, og i arken skal du legge vidnesbyrdet, som jeg vil gi dig.

2 Mos 40,20 Derefter tok han og la vidnesbyrdet i arken og satte stengene i og satte nådestolen ovenpå arken.

Jes 8,20 Til ordet og til vidnesbyrdet! - Dersom de ikke sier så, det folk som ingen morgenrøde* har,

Hebr 4,15-16 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

Hebr 5,7-9 Og han har i sitt kjøds dager med sterkt skrik og tårer frembåret bønner og nødrop til ham som kunde frelse ham fra døden, og han blev bønnhørt for sin gudsfrykt, og således lærte han, skjønt han var Sønn, lydighet av det han led, og da han var fullendt, blev han ophav til evig frelse for alle dem som lyder ham,

 

Følg Ham og Hans ord og Frelse Mads Tore, ikke hva Jeg mener og tror. Med andre ord ikke ha fokus på meg mens du leser hva Jeg skriver, la Ham forme deg ved sitt ord og Faderens kraft i deg, tro Ham.

Kommentar #130

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Ut ifra hva Guds ord sier så kan jeg ikke se at du tror Ham nei og ut ifra hva NT sier så har du heller ikke DHÅ men antikrist ånd. Det er slik at Guds ord gir oss en garanti til å se hvem som er hvem i trossprørsmål. Gud svikter ikke sitt eget ord, for tenk hvilke følger det ville få.. .

Ingen andre enn løgneren er en sviker..

Fint å få det endelig avklart fra en som holder seg til en ukristen trosretning som ikke er basert på nåde og kjærligheten.

Heb 13:9 "La dere ikke rive med av alle slags fremmede lærdommer! Det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved bestemte slag mat, for de som følger slike regler, har aldri hatt nytte av det".

Kommentar #131

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Utrolig spennende kommentar...

Publisert rundt 7 år siden

Gunnar Lund: Det virker som om LeifOpheim trives bedre i den gamle pakt
----------------------------------------------------------------------------------------------

Går du videre? Ser ut som du trives i den nye pakt allerede?

Dan.9.27:

én uke skal han stadfeste en pakt med de mange, etter en halv uke gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer. På motbydelighetens vinger kommer han som ødelegger, helt til utslettelsen som er fastsatt, strømmer ned over ødeleggeren selv.»

Hos.2.18

Den dagen vil jeg slutte en pakt for dem med villdyrene på marken, fuglene under himmelen og krypet på jorden. Bue, sverd og krigsvåpen vil jeg bryte i stykker og utrydde av landet, og jeg vil la dem bo trygt.

 Heb.8.6;Men nå har Kristus fått en langt høyere prestetjeneste, siden han er mellommann for en pakt som er så mye bedre og hviler på bedre løfter. - (Åp.20.6:Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år. )

1.Krøn.16.15: Husk hans pakt til evig tid, ordet han ga, i tusen slektsledd…

Slik jeg oppfatter Gunnar Lund lever han i denne nye pakten.... jeg begriper det ikke... men, men dette er nå hans tro da....

Kommentar #132

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Så jeg tror ikke Guds Ord? Litt nytt for meg da, men men ... Mener du at jeg dermed heller ikke har Den Hellige Ånd?

Du er adekvat for alle oss andre, men Opheim stiller meget bestemte krav. Du må ikke la det ødelegge selvbildet. Man skal lete etter mer nidig fremferd i forkynnelsen enn det Opheim forsøker seg på, men så har han også opphøyet seg selv til interessante høyder.

Ikke tvil på deg selv så går det deg vel. Det er ikke du som er problemet. Det er bare hans måte hylle Herren på sabbatten, et uttrykk for helligdagsdyrkelse som knapt er å forstå for andre. Kjærligheten kommer i mange ansikter. 

God helg! 

Kommentar #133

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Ikke tvil på deg selv så går det deg vel.

Takk for oppmuntrende ord Njål!

Nei, jeg har en bunnsolid tro som er støpt i armert betong. Intet menneske klarer å forandre det. Hvorfor er jeg så sterk i troen? Jo, sannsynligvis fordi jeg har levd 49 år som en relativt helt normalt og gjennomsnittlig menneske med min barnetro inntakt uten å være frelst. Når man da som 49 åring leser Bibelen for første gang og leser den et par ganger med egne relativt oppegående øyne veiledet av Den Hellige Ånd, uten innblanding fra sekterisk troende, blir man sterk i troen.

Adventistene og Jehovas vitner er sannsynligvis de aller verste sekteriske trosretningene man har her i landet, siden de ikke har fått med seg nådens, frelsens og kjærlighetens budskap i sitt trosperspektiv.

Kommentar #134

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Adventistene og Jehovas vitner er sannsynligvis de aller verste sekteriske trosretningene man har her i landet, siden de ikke har fått med seg nådens, frelsens og kjærlighetens budskap i sitt trosperspektiv.

Jeg legger merke til dette. Jeg tror det er derfor Opheim reposter startinnlegget sitt annenhver gang det kommer en påpekning av motforestillinger. Det begynner å bli rett fanatisk etterhvert. Jeg tar det som en avskrivning på tiden i purgatoriet å ha holdt ut, så det er greit for meg.:-)

Kommentar #135

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
JV og SDA har de samme røtter, og preges av noen forstyrredes menneskers ideer om de siste tider og at det skulle være noe spesielt mytisk ved årstallet 1844. Selv det faktum , som historien siden har vist, at 1844 ikke har noen betydning, kan rokke ved deres skrudde ideer.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
22 dager siden / 2889 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
28 dager siden / 2065 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
10 dager siden / 1101 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
24 dager siden / 613 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
9 dager siden / 573 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
3 dager siden / 463 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere