Leif Halvard Silli

69

Strømmen med nytt syn på Fjordman?

No etterlyser Strømmen svar på kva Fjordman meinte med «fysisk fjerning». So korleis forsvarar Strømmen — i dag — at han tidlegare sa at Fjordman sjeldan oppmodar «til direkte valdelege åtak»?

Publisert: 26. jun 2013

Øyvind Strømmen uttalar seg på NRK Ytring i dag på vegner av dei som «faktisk har lest» Fjordman.

Spørsmål: Då må me kan henda slutta at Strømmen har lese stadig meir og meir av Fjordman, eller? Iallfall gjev Strømmen i dag uttrykk for eit syn på Fjordman som vel ikkje heilt fell heilt saman med korleis Strømmen tidlegare har omtala Fjordman?

For medan Strømmen i dag er sers oppteken av spørsmålet om kva Fjordman meiner med å «fysisk» fjerna muslimar frå Euroa, var han i 2011 mindre oppteken av dette.

Iallfall, medan Strømmen no gjer til sine eigne, Øystein Hetlands spørsmål om «fysisk fjerning» (Dagbladet, 24. november 2011), skreiv Strømmen i Syn og Segn nr 3 2011 om Fjordman at han, sitat: «har ikkje konkret oppmoda til vald». Og endå før det, den 23. juli, var Strømmen ute i Aftenposten og sa: «Dei fleste i desse miljøa – antakeleg inkludert Fjordman – er knappast valdsmenn, og dei oppmodar sjeldan til direkte valdelege åtak.»

Som sagt har tonen til Strømmen andsynes Nøstvold Jensen vorte jamt skarpare. Men noko av problemet for meg med måten Strømmen uttalar seg på, er denne eksperttonen hans. Til dømes var Strømmen alt i 2007 ute og sa at Fjordman er fascist. Men heller ikkje i 2007 fortalde Strømmen KVIFOR Fjordman er fascist.

Etter 22. juli har eg høyrd av Strømmen at Fjordman er fascist fordi det han seier høver med ein eller annan statsvitskapleg definisjon på fascisme. Men kven har nytte av ein slik definisjon, som berre heng og dinglar i lause lufta? Kva med å invitera lesarene med til å definera sjølve i staden for vera ekspert?

For meg har Strømmen kome litt i vegen for Fjordman. Eller korleis forsvarar Strømmen — i  dag — at han tidlegare sa at Fjordman sjeldan oppmodar «til direkte valdelege åtak». Er det slik at ein av dei sjeldne gongene var då han tala om «fysisk fjerning»? Og kva tid er det eg bør slutta meg til det Strømmen har sagt — er det no i dag? Kvifor skal eg ikkje bry meg om det han har sagt før?

Eg etterlyser, på line med Strømmen, at Fjordman kastar ljos på kva han meinte med «fysisk fjerning». So for å setja det på ein mindre omstridd spiss: Det spelar vel inga rolle om det er «sjeldan» dersom vedkomande denne sjeldne gongen oppmoda til å senda folk i gasskammeret?

Strømmen har i sine ekspertinnlegg vore med å spreia den myten at so få kjende til Fjordman før 22. juli. Men bakgrunnen for den ovannemnde artikkelen frå 2007 var faktisk  Hallgrim Berg si bok «Amerikabrevet: Europa i fare», der Berg hadde synt til ei utsegn av Fjordman. Ifylgje det Strømmen skreiv, hadde boka «vorte trykt i tre opplag».

Her er det noko med pedagogikken som sviktar: Det lure, når den kunnige skal opplysa den ukunnige, er å byggja på, og visa til, til det studenten veit noko om frå før. «Mange vil kjenna Fjordman frå Halgrim Berg», kunne han til dømes ha sagt.

Men det høver gjerne betre med ekspertrolla å ta ein meir «no skal de få høyra noko de ikkje visste»-tone?

Eller er det det at nordmenn vert litt meir uskuldige dersom dei fær vita at dei ikkje visste om Fjordman? Jamfør Hadia Tajik i hennar Fritt Ord-forsvar denne veka: «Hva gjør han her, Fjordman, plutselig midt i blant oss?» 

Strømmen er ein fyr eg lyttar til. Han er meir nyansert enn mange andre ekstremistekspertar, som t.d. når han nektar å omtala Sverige Demokratarna som fascistar. Men når, eller dersom, han skifter syn — ja jamvel om han held fast på syna sine, hadde tent på å invitera lesarane til å tenkja høgt i lag med seg. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Oddbjørn Johannessen

184 innlegg  13478 kommentarer

Fjordman

Publisert nesten 6 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.
Kva med å invitera lesarene med til å definera sjølve i staden for vera ekspert?

Hvor vil du plassere Fjordman ideologisk da, Silli?

Kommentar #2

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Naudsynt?

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hvor vil du plassere Fjordman ideologisk da, Silli?

Er det hjelp i plassera Fjordman nokon stad, Johannessen?

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

184 innlegg  13478 kommentarer

Hjelp?

Publisert nesten 6 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.
Er det hjelp i plassera Fjordman nokon stad, Johannessen?

Pussig spørsmål.  Hjelp?  Jeg synes i hvert fall det kan være interessant å se hva slags ideologisk landskap det er han holder til i.  Idéhistoriker Kjetil Jacobsen har en relevant kronikk i dagens VG (nettutgaven), vesentlig med utganspunkt i Fjordman-essayet "Preparing for Ragnarök":

http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10117976

Kommentar #4

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Leif Halvard Silli. Gå til den siterte teksten.
Men når, eller dersom, han skifter syn — ja jamvel om han held fast på syna sine, hadde tent på å invitera lesarane til å tenkja høgt i lag med seg.

Ja.... tenk du... om vi kunne få lov å inviteres til å tenke høyt sammen... i litt større omfang enn slik det er i dag. Det ville isåfall mottas med STOR takk!

Flere hoder tenker gjerne bedre enn ett, sies det, men i den offentlige debatten er det gjerne noen ytterst få, som vet svaret på det meste.

Kommentar #5

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Strømmen seier at ABB ikkje var/er nazist

Publisert nesten 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Pussig spørsmål. Hjelp? Jeg synes i hvert fall det kan være interessant å se hva slags ideologisk landskap det er han holder til i. Idéhistoriker Kjetil Jacobsen har en relevant kronikk i dagens VG (nettutgaven), vesentlig med utganspunkt i Fjordman-essayet

Jau takk for tilvising. Hadde eg ikkje lese  (orsak: scanna) idehistorikar Jacobsens «ekspertartikkel» føre eg skreiv innlegget ovanfor, so hadde eg gjerne ikkje hatt so mykje inspirasjon då eg skreiv om Strømmen …

Lat meg sitera frå Kjetil Jacobsen:

«Etter massakrene rådet det en viss uenighet blant fagfolk om hva slags ideologi som forfektes» « Uavhengig av hva man måtte mene om Fritt Ords tildeling, har det er oppstått et behov for at fagfolk gjør det klart hva slags varer denne skribenten har i sekken.» «Etter å ha hørt Breivik hylle Adolf Hitler var de sakkyndige på politisk ideologi samstemte.»

Det er berre det at Strømmen var ein av dei sakkunnige i den rettssaka som Jacobsen viser til … Og kva meiner Strømmen om Anders Behring Breivik?

Jo, det kan du lesa Aftenposten-innlegget frå 23. juli 2011 som eg synte til ovanfor: «Kven er terroristen? Verken kristenkonservativ eller nynazist.»

Det er tydeleg at Jacobsen vil gjera seg relevant i Noreg. Men då bør han gjera som Fjordman òg burde ha gjort: Kome seg heim til gamlelandet.

Spørsmålet om «hjelp i»: Strømmen har sagt at Fjordman er fascist men ikkje valdsmann. Er det hjelp i? Merkelappane kjem stundom berre i vegen.

Kommentar #6

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Jeg må innrømme at jeg sliter med å følge tankerekkene dine i dette innlegget, Silli?

Er det slik å forstå at du mener siden Strømmen en gang har skrevet at Fjordmann sjelden oppfordrer til direkte voldshandlinger, mens Strømmen nå "plutselig" ønsker avklaring på hvordan tvangsdeporteringen av muslimer skal skje, har Strømmen kompromittert seg selv slik at han ikke lengre kan tas alvorlig?

Jeg kan ikke se at Strømmens spørsmål til Fjordmann representerer noe kvantesprang i oppfatning?

Silli: "No etterlyser Strømmen svar på kva Fjordman meinte med «fysisk fjerning». So korleis forsvarar Strømmen — i dag — at han tidlegare sa at Fjordman sjeldan oppmodar «til direkte valdelege åtak»?"

 

Kommentar #7

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg må innrømme at jeg sliter med å følge tankerekkene dine i dette innlegget, Silli?

Er det slik å forstå at du mener siden Strømmen en gang har skrevet at Fjordmann sjelden oppfordrer til direkte voldshandlinger, mens Strømmen nå "plutselig" ønsker avklaring på hvordan tvangsdeporteringen av muslimer skal skje, har Strømmen kompromittert seg selv slik at han ikke lengre kan tas alvorlig?

Jeg kan ikke se at Strømmens spørsmål til Fjordmann representerer noe kvantesprang i oppfatning?

Silli: "No etterlyser Strømmen svar på kva Fjordman meinte med «fysisk fjerning». So korleis forsvarar Strømmen — i dag — at han tidlegare sa at Fjordman sjeldan oppmodar «til direkte valdelege åtak»?

Eg skreiv òg at «Strømmen er ein fyr eg lyttar til». Det er godt å ha ein journalistekspert ynskjer å vera presis. Men lat meg svara deg litt.

Strømmen har sidan dag ein (23. juli 2011) — og før det(!) — gjeve inntrykk av at han har lese Fjordman. Og han har ofte imponert meg — han er inne i det han skriv. Men etter kvart har eg fått ein tokke av at når det gjeld nett Fjordman, so var Strømmen gjerne ikkje so godt inne i hans univers likevel. Eller at han iallfall ikkje hadde tenkt so langt som han gjer no på kva Fjordman-tekstane ber i seg. Eg veit ikkje. Men det er det eg lurer på.

Dersom det er slik, og dersom Strømmen ynskjer at eg skal fylgja honom dit han står i dag, so hadde det vore lagom at han fortalde oss om utviklinga si. Og det jamvel om utviklinga gjerne ikkje kan kallast eit kvantesprang.

For min eigen del har eg — òg i argumentasjon her på Verdidebatt — tidlegare lagd vekt på Strømmen sitt, etter måten, moderate syn på Fjordman. Dei gongene eg la vekt på kva Strømmen sa her på Verdidebatt, var det mellom anna for å kunna diskutera og gjera meg kjend med Fjordman-universet og korleis dette stod i høve til gjerningsmannen — det er nemleg ikkje so lett å få til når det fyrst og fremst er merkelappar ein vil diskutera. I so måtar har Strømmen vore med å opna eit rom for diskusjon.

So, summa summarum kan ein gjerne seia at det eg vil er at Strømmen skal vera endå meir open enn han har vore.

Takk.

Kommentar #8

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Synes noen av disse akademikerne virker forvirrende

Publisert nesten 6 år siden

Andre som ikke har akademisk utdannelse og dannelse må søke annen visdom. Selv synes jeg at jeg lærer mye av Bibelens ord og troen på Jesus Kristus. Det er iallefall tydelig tale og ikke motstridende tale og jeg vet hva jeg har og holde meg til og selvom noen (også innen akademia) prøver å forandre ordene i Bibelen - så er HELLIG-ÅNDEN tilstede for de som oppriktig søker. Jeg må iallefall vite hvor jeg står og hva jeg må holde meg fast til. Bare DET er en god støtte i livet. 

Kommentar #9

Øyvind Strømmen

8 innlegg  29 kommentarer

Konkret og ikkje

Publisert nesten 6 år siden

Det er hyggeleg at Silli les kva eg skriv, både før og no.

Det er riktig at eg tidlegare har skrive at Jensen ikkje konkret har oppmoda til vald. Det kjem eg også til å skriva igjen, for Jensen gjer ikkje det (med delvis unnatak for når han -konkret- etterlyser revolusjon, og det er sjeldan). Han etterlyser imidlertid deportasjonar, og freistar samstundes å framstå som ikkje-valdeleg. Det er ganske rimeleg at det vert fulgt opp med eit spørsmål som nettopp det Hetland har stilt før, og som eg stiller no.

Jensen er som dei litterære jødehatarane Carl von Ossietzky skreiv om:

"Disse litterære antisemittene må omgås et stort dilemma. De beveger seg alltid på kanten av pogromen, de smaker på den, men de passer seg for å bli like aktive i den som de medborgere som er mindre tynget av intellekt. Hvorfor så sjenerte mine herrer? Gjør et rykk, slipp løs den indre pøbelen som gjemmer seg i alle antisemitter. Plukk nå opp en hestepære, kast den i ansiktet på den jødiske medborgeren og skrik “jødesvin” etter ham. Dere vil føle en lettelse, og dere vil, ettersom vi lever i Tyskland, også finne en rett som møter deres plagede tilstand med forståelse. [...]

Hans Blüher og Wilhelm Stapel sverger begge empatisk at de ikke vil forsøke å mishandle jødene verken fysisk eller psykisk, og heller ikke frata dem noen borgerlige rettigheter. Herrene glemmer hvilken tid de snakker i og hvilken resonans de vil kunne finne. Nå om dagen behøver ingen skribent med dårlige nerver å anstrenge seg. Et treffende ord holder for å bringe hendene i bevegelse. I vår tid er luften tung av bloddunst. Den litterære anti-semittismen leverer bare de immaterielle våpen til å slå i hjel. Resten besørger den tapre og ærlige Hansen med sin velsignede kraft."

Die Weltbühne 19.juli 1932, oversettelse ved Ivar Bakke.

Så får Jensen sjølv svara på korleis han meiner desse deportasjonane skal gå føre seg. Det kan vanskeleg eg gjera.

Kommentar #10

Leif Halvard Silli

69 innlegg  589 kommentarer

Hans Blüher og Wilhelm Stapel

Publisert nesten 6 år siden
Øyvind Strømmen. Gå til den siterte teksten.
Hans Blüher og Wilhelm Stapel sverger begge empatisk at de ikke vil forsøke å mishandle jødene verken fysisk eller psykisk, og heller ikke frata dem noen borgerlige rettigheter. Herrene glemmer hvilken tid de snakker i og hvilken resonans de vil kunne finne. Nå om dagen behøver ingen skribent med dårlige nerver å anstrenge seg. Et treffende ord holder for å bringe hendene i bevegelse. I vår tid er luften tung av bloddunst. Den litterære anti-semittismen leverer bare de immaterielle våpen til å slå i hjel. Resten besørger den tapre og ærlige Hansen med sin velsignede kraft.

Vedrørande det å likna Fjordman med Hans Blüher og Wilhelm Stapel: Snakka Blüher/Stapel nokon gong om deportasjon? Internering? Arbeidslæger? Konsentrasjosnlæger? Stapel stødde sionismen — at jødane burde reisa til Israel. I dag er sionismen ei form for «deportasjon» som mange anti-antisemittar gjev stød til …

I det minste var både Fjordman og Blüher/Stapel akademikarar.  Men ingen av dei to siste skreiv under psevdonym. Stapel var redaktør i månadstidskriftet Deutsches Volkstum, og motstandaren hans, Ossietsky, var redaktør i vekeavisa Die Weltbühne. Og Ossietzky-sitatet stammar frå avisa hans — Die Weltbühne. 

Det elles og to ganske ulike figurar, Stapel og Blüher. Stapel var, etter det tysk Wikipedia skriv, ein uttala antisemitt medan Blüher meinte han ikkje var det (men biletet er av Blüher kan lett gjerast meir innfløkt).

Ingen av dei var med i Nazi-partiet.

Nykelsetninga hjå Ossietzky tykkjest vera denne: «Herrene glemmer hvilken tid de snakker i og hvilken resonans de vil kunne finne.» 

Og det som gjerne kunne vera mest likt mellom Fjordman og Blüher/Stapel, måtte vore at ein alltids kan seia om dei alle saman at dei gløymde «hvilken tid de snakker i og hvilken resonans de vil kunne finne».

Men ifylgje vår kulturminister, kom Fjordman og synspunkta hans som ei stor overrasking, so det passar nok ikkje utifrå ein slik synsstad å skulda Fjordman for å ikkje ha teke omsyn til tida han levde i. 

Ossietzky såg ikkje kor snøggt nazistane kom til å snu om på alt, men han tok omsyn til tida han levde i og gjekk inn for ein kommunist, Ernst Thälmann, som rikspresidentkandidat. Stapel stødde av liknande grunnar nazistane - og hamna i konflikt med dei.

Ossietzky skriv ikkje i du-form til dei to herrane. Men teksten hans har like vel ein tone av direkte kritikk. Han talar ikkje berre til eit kor av klakkørar. Han freistar å få Stapel og Blüher til å vakna. Å få dei i tale.

Og jamvel om mottakaren (Fjordman) òg har eit ansvar, tykkjer eg fleire, inkludert Strømmen, har noko å læra her av Ossietzky.

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
11 dager siden / 5161 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
22 dager siden / 4766 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 2776 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
27 dager siden / 2330 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
7 dager siden / 1853 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
25 dager siden / 1819 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1803 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
3 dager siden / 1553 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
25 dager siden / 1545 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
18 dager siden / 1419 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere