Sissel Johansen

58

En kultur for kvinnedrap

"Hun var i tenårene. Forholdet skranglet, hun ville ut. Han drepte henne med flere knivstikk. Spørsmålene som ble stilt i miljøet var hva hadde hun gjort? Hvordan gikk hun kledd? Hvordan provoserte hun ham? Ingen stilte drapsmannen til ansvar."

Publisert: 26. jun 2013

Dette skriver norsk-pakistanske Shazia Sarwar i sin tankevekkende tekst på VG+.

Hun beskriver enkelte kulturers godkjenning av drap på kvinner. Og skriver noe særdeles viktig i denne sammenheng: "Det handler om kultur. Vi forlater ikke kulturen når vi passerer grensen."

Hun skriver også følgende: "Det åpenbare forties altså, ikke bare av storsamfunnet, men også av hjelpeapparatet. Av kvinnene som kjenner oss. De er redd for å stemple innvandrermannen."

Dette er meget alvorlig! En misforstått snillisme koster dyrebare liv og bidrar til å opprettholde en mannskultur som på alle måter burde bekjempes med nebb og klør. Ikke minst i Norge. Men som Sarwar selv skriver: "storsamfunnet er for feige til å ta tak i dette".

Hun peker på det faktum at patriarkatet består, til tross for at hennes egen generasjon " stormer frem både på skolen og i arbeidslivet" og er sterkere og friere enn de noensinne har vært.

Hvordan kan så dette få lov å fortsette, i generasjoner, i et land der kvinnefrigjøringen ellers står sentralt - som i Norge?

Sarwar gir nok egentlig svaret selv, idet hun påpeker at innvandrermenn har et annet "støtteapparat" enn andre menn når de dreper sine partnere. De tillegges ikke den samme skammen i sine egne miljøer. De gjør jo bare det som faktisk er forventet av dem når deres kvinner ikke lever opp til forventninger.

Det er merkverdig at det ikke skrives mer om denne tematikken i norsk media. Desto modigere av en ung kvinne å sette søkelyset direkte på. Helt sikkert ikke helt ufarlig aktivitet for hennes del.

Som hun selv slår fast: det største sviket er å finne i egne rekker, men også de samfunn som kaller seg demokratiske, svikter disse kvinnene. I sine forsøk på å forstå og respektere forferdelige ukulturer.

Patriarkalske kulturer som åpner for og godkjenner at kvinner mishandles og drepes, må bekjempes og fordømmes på det aller sterkeste i Norge. Dette bør innvandrermiljøer og nordmenn stå sammen om. Uten unntak

Det finnes rett og slett ikke formildende omstendigheter!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Jeg tror IKKE at det finnes

Publisert over 7 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
I sine forsøk på å forstå og respektere forferdelige ukulturer.

Patriarkalske kulturer som åpner for og godkjenner at kvinner mishandles og drepes, må bekjempes og fordømmes på det aller sterkeste i Norge. Dette bør innvandrermiljøer og nordmenn stå sammen om. Uten unntak

noen forståelse ellr noen respekt for dett blandt etniske nordmenn.

Jeg tror heller ikke du finner noen generell forståelse for dette i innvandrermiljøene.

Men de aller fleste er nok mer enn enige om at dette ikke skal skje.

Grunnen til at dette skjer i disse miljøene finner du - nettopp i disse miljøene - og ikke i norske holdninger.

Det hjelper ikke å prøve å finne vikarierende grunner - søkelyset bør rettes mot innvandrermiljøene - ikke mot norske holdninger

Kommentar #2

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror heller ikke du finner noen generell forståelse for dette i innvandrermiljøene.

Det er kanskje noe du bør snakke nærmere med kvinner som Shazia Sarwar om?

Hun synes ikke å dele ditt syn på dette.

Desverre.

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Selvfølgelig

Publisert over 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Det hjelper ikke å prøve å finne vikarierende grunner - søkelyset bør rettes mot innvandrermiljøene - ikke mot norske holdninger

Er det norske myndigheter som må ta tak i disse miljøene og menneskene,så de fatter at slikt ikke er akseptabelt her i landet...
Og det går nettopp på norske holdninger til dette.Hvis VI ikke tar tak,gjør ikke de det sjøl. 

Kommentar #4

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Og det går nettopp på norske holdninger til dette.Hvis VI ikke tar tak,gjør ikke de det sjøl.

Nemlig!

Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Det er ikke vanskelig og være enig med Sarwar og Johansen i denne tråden. Hvor jenters frihet og trygghet er truet av patriarkalske fordommer, er storsamfunnet nødt til å vise disse jentene sin støtte.

Kommentar #6

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Hvor jenters frihet og trygghet er truet av patriarkalske fordommer, er storsamfunnet nødt til å vise disse jentene sin støtte

Vil gjerne takke for klar tale i denne kommentaren!

Kommentar #7

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Tror du, Holt eller Johansen eller Herstad for den saks skyld

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Er det norske myndigheter som må ta tak i disse miljøene og menneskene,så de fatter at slikt ikke er akseptabelt her i landet... Og det går nettopp på norske holdninger til dette.Hvis VI ikke tar tak,gjør ikke de det sjøl.

at det finnes miljøer her i Norge som ikke fatter at nordmenn og norske myndigheter ikke aksepterer og ikke bifaller mord ???

Jeg tror ikke det.

Jeg vil igjen påstå at det ikke er noe i veien med norske holdninger til dette - - de gale holdningene finner du derimot i innvandrermiljøene.

Hvorfor blir morderne etterforsket og påtalt og straffet ???. Viser ikke det den norske holdningen til dette ??

Kommentar #8

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
at det finnes miljøer her i Norge som ikke fatter at nordmenn og norske myndigheter ikke aksepterer og ikke bifaller mord

De aller fleste som har levd en generasjon eller to i Norge, er selvsagt ikke ukjent med at det i Norge ikke er akseptabelt å drepe jenter/kvinner som anses å ha ødelagt familiens ære. Problemet er nok likevel i enkelte miljøer at dette er en kultur man ikke legger igjen ved grensa, som Sarwar selv skriver. Det er en nedarvet kultur, i generasjoner.

Det er blitt kjent at også unge kvinner i Norge, holdes fanget i sine hjem, der de er tvunget til å leve med menn de ikke selv har hatt muligheten til å velge samliv med. Nylig var en slik historie for retten. Det viste seg at familien til både henne og mannen, var godt kjent med daglig mishandling og sogar voldtekter. Ingen løftet en finger for å hjelpe henne. Selv visste hun ikke engang at hun hadde samfunnet på sin side, hvis hun anmeldte. Hun måtte - av alle ting - til Pakistan - for å få del i denne kunnskapen. Der fortalte en kvinne om at man i Norge kan få skilsmisse ved dom.

Det er nok god grunn til å anta at det finnes store mørketall når man hører slike historier som denne unge kvinnens. Hun var selv langt under seksuell lavalder da hun ble tvangsgiftet til en mann - her i Norge!

Når man i denne sammenheng snakker om feige norske holdninger, Fladmark, er det ikke at man bifaller slik praksis, men heller at man stilltiende godtar at "slik er det i enkelte kulturer". Sarwar mener selv man tier for å ikke krenke eller sette muslimske menn i bås. Jeg tror så absolutt at hun er inne på noe.

Muslimske menn, som ikke tar til motmæle mot en slik praksis, må faktisk finne seg i å bli satt i bås, er min absolutte mening. Særlig siden dette synes å være langt mer utbredte holdninger til kvinner enn man hadde håpet på. OG... de er særdeles farlige, siden de for mange er direkte livstruende!

Kommentar #9

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Overgrepene blir omtalt, etterforsket og straffet.

Publisert over 7 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Når man i denne sammenheng snakker om feige norske holdninger, Fladmark, er det ikke at man bifaller slik praksis, men heller at man stilltiende godtar at "slik er det i enkelte kulturer". Sarwar mener selv man tier for å ikke krenke eller sette muslimske menn i bås. Jeg tror så absolutt at hun er inne på noe.

Det er en anskueliggjøring av holdninger som burde holde for de aller fleste, og det er ikke noe "stilltiende godtagelse" ved det.

I en annen tråd her inne ble det hevdet at 10 av 14 kvinnedrap var begått av fremmedkulturelle menn - - men vi som norske nordmenn i Norge har ikke gjort noe annet enn å etterforske og rettsforfølge de 4 norske ovegriperne - - altså det samme som blir gjort mot de 10 - - det ligger ikke noen "stilltiende godtagelse" i det.

Sawar - og du - er inne på en farlig vei hvis man skal sette muslimske menn i bås - det er for generelt.

Sett gjerne overgriperne og de som er enige i bås, men ikke alle.

Jeg tror ikke hverken hun eller du eller dere er inne på noe - godt -  ved å generalisere.

Kommentar #10

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Sett gjerne overgriperne og de som er enige i bås, men ikke alle.

For å bli kvitt ukulturer, må man ta tyren ved hornene - og stå sammen om det.

Slik stod mange også engang sammen om å bli kvitt ukulturer - ikke minst overfor kvinner - også her i landet. Menn stod side om side med kvinner og viste at de slett ikke aksepterte at noen skulle undertrykkes ut fra kjønn. Dette er minst like diskriminerende, som å hevde at man diskriminerer enkelte menn ved å ta opp problemet.

Kommentar #11

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det som er farlig Fladmark

Publisert over 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Sawar - og du - er inne på en farlig vei hvis man skal sette muslimske menn i bås - det er for generelt.

Sett gjerne overgriperne og de som er enige i bås, men ikke alle.

Jeg tror ikke hverken hun eller du eller dere er inne på noe - godt - ved å generalisere.

Er denne naive holdningen til hva disse litt lukkede miljøene får med seg og TAR TIL SEG av norsk kultur og lovgivning.
Som vi vet,har mange eldre i disse miljøene fortsatt sterke bindinger til de shariabefengte skikkene de har fått med seg fra sitt hjemland.
Hvis de da ikke får skriften skrevet tydelig på veggen hvordan ting og tang er her i Norge,vil de slite med å bli integrert i norsk måte å forstå våre lover på.

Det er din holdning som er farlig Fladmark. 

Kommentar #12

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er din holdning som er farlig Fladmark

Ja, jeg vil si meg enig i det siterte, for det virker som om Fladmark mener at de som faktisk dreper og settes i fengsel, utgjør løsningen på problemet. Men disse er jo bare et lite mindretall - av alle de som faktisk lever ut den patriarkalske idè om at kvinner ikke selv har rett til å velge ektefelle osv. De er jo bare de ytterst få som lar kontrollen, volden og undertrykkelsen gå så langt som til drap - og dermed oppdages.

Så skal vi for all del ikke glemme at det også finnes matriarker - i systemet. Kvinner, som selv er såpass sterkt influert av hjemlandenes skikker og forventninger til kvinner  - at de bidrar sterkt til å undertrykke oppvoksende jenter.

Kommentar #13

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
at de som faktisk dreper og settes i fengsel, utgjør løsningen på problemet. Men disse er jo bare et lite mindretall - av alle de som faktisk lever ut den patriarkalske idè om at kvinner ikke selv har rett til å velge ektefelle osv. De er jo bare de ytterst få som lar volden gå så langt som til drap - og dermed oppdages.

Så skal vi for all del ikke glemme at det også finnes matriarker - i systemet. Kvinner, som selv er såpass sterkt influert av hjemlandenes skikker og forventninger til kvinner - at de bidrar sterkt til å undertrykke oppvoksende jenter.

Veldig godt sagt, Sissel. Vi må stå skulder ved skulde med en hver kvinne som lever i en slik patriarkalsk kultur, som attpåtil bruker religion for å beholde makten og der og enkelte kvinner er med på å opprettholde den. Jeg har sagt det mange ganger før: Først når vi har et kjønnsegalitært samfunn (på alle områder) kan det bli lutt på denne grusomme kulturen.

Det som uroer meg, er at vårt eget samfunn ikke fullstendig har kvittet seg med patriarkatet. Kanskje er det derfor det også er del fortielse i vår egen kultur?

Kommentar #14

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Kanskje?

Publisert over 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Det som uroer meg, er at vårt eget samfunn ikke fullstendig har kvittet seg med patriarkatet. Kanskje er det derfor det også er del fortielse i vår egen kultur?

Jeg ser ikke bort fra at du kan ha et poeng der.  Ellers har vi en generelt høy terskel i vår kultur når det gjelder å gripe inn i det vi definerer som andres privatliv.  Vi har jo sett noen grelle resultater av denne kombinasjonen bl.a. i Østerrike, ikke sant?

Kommentar #15

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Det som uroer meg, er at vårt eget samfunn ikke fullstendig har kvittet seg med patriarkatet. Kanskje er det derfor det også er del fortielse i vår egen kultur?

Jeg satt akkurat og funderte over samme tanken selv, som det du skriver om i det siterte.

Jeg tror det henger mye igjen også her i vårt opplyste og moderne samfunn, av patriarkalske holdninger. Derfor er også vold mot kvinner et stort problem - generelt sett.

Men det er klart at når man har sine holdninger med seg fra land som fullt ut aksepterer drap på kvinner og barn, blir det ekstra vanskelig å bekjempe. Og når religiøse overbevisninger og påbud er involvert er det desto verre.

En ung, norsk jente, med muslimsk kjæreste, la nylig ut følgende på sin FB-profil, sitert fra en side kalt: "Islam Book":

"When you marry a man, love him. After you marry him, study him.
If he is honest, humor him.
If he is generous, appreciate him.
When he is sad, cheer him.
When he is quarrelsome, ignore him.
If he is slothful, spurn him.
If he is noble, praise him.
If he is confidential, encourage him.
If he is secretive, trust him.
If he is jealous, cure him.
If he favors society, accompany him.
When he deserves it, kiss him
Let him think how well you understand him.
But never let him know that you manage him.

*We love our husband for the sake of Allah Subhanahu WaTa'ala."

I utgangspunktet er dette lett gjenkjennelig for en som er oppvokst med en kristen ideologisk overbevisning - og sikkert også gode råd - ideelt sett. Men vi lever desverre ikke i en ideell verden!

Å gjøre kvinnen ansvarlig - f.eks. for å "kurere mannens sjalusi", er rett og slett galt, mener jeg. Det tar fra mannen ansvaret for egne følelser og handlinger og legger dem på kvinnen.

Kommentar #16

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Kvinnesolidaritet

Publisert over 7 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Men det er klart at når man har sine holdninger med seg fra land som fullt ut aksepterer drap på kvinner og barn, blir det ekstra vanskelig å bekjempe. Og når religiøse overbevisninger og påbud er involvert er det desto verre.

Ja, Sissel, jeg kjenner hvordan det går kaldt nedover ryggen. (må også tenker på India når du sier dette).

Kommentar #17

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Vi har jo sett noen grelle resultater av denne kombinasjonen bl.a. i Østerrike, ikke sant?

Grøss!

Kommentar #18

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
(må også tenker på India når du sier dette)

Absolutt!

Og selv i land der shariadomstoler forbys, begås det drap på slike grunnlag.

En grufull slik historie, er den om 14-årige Hena, fra Bangladesh, som ble slått til døde med stokkeslag - etter å ha blitt beskyldt for seksuell omgang med en gift mann - etter først å ha blitt grundig banket opp av denne mannens familie (som til alt overmål var hennes nære slektninger)!!!

Kommentar #19

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

Provosert

Publisert over 7 år siden

Må si jeg blir litt provosert av Høyre-politikeren Foss, som mener at menn i særdeleshet alt for lett tyr til vold og drap i partnerforhold. Ut i fra statistikkene i år, så er dette en grov overforenkling og stempling av menn som sådan. Hvorfor kan ikke den politiske korrektheten droppes for en gangs skyld? Det er jo tydelig at menn av utenlandsk opprinnelse er i overvekt representert.. Tør ikke dette tas opp/nevnes?

Kommentar #20

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.
Må si jeg blir litt provosert av Høyre-politikeren Foss, som mener at menn i særdeleshet alt for lett tyr til vold og drap i partnerforhold. Ut i fra statistikkene i år, så er dette en grov overforenkling og stempling av menn som sådan. Hvorfor kan ikke den politiske korrektheten droppes for en gangs skyld? Det er jo tydelig at menn av utenlandsk opprinnelse er i overvekt representert.. Tør ikke dette tas opp/nevnes?

Men er det noen nødvendig motsetning her, da?  Også i vår kultur er det menn (stort sett) som tyr til vold og drap, der det forekommer, i partnerforhold.  Motivet er gjerne en kombinasjon av sjalusi og følelse av tapt ære.  Når det så er slik i en del andre kulturer at denne typen groteske reaksjoner er "akseptert", og kanskje sågar forsøkes gitt en religiøs sanksjon, så blir det jo ikke bedre (for å si det forsiktig). I patriarkalske kulturer og tradisjoner har alltid volden vært sterkt til stede.

Kommentar #21

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

Balansen

Publisert over 7 år siden

Joda, men legg nå merke til at du selv skriver "også i vår kultur".. Helt enig i at det er noe som må jobbes mot uansett hvilken hudfarge eller etnisitet som er representert, men når overvekten i retning innvandrer-gjerningsmenn er såpass stor, så kan man godt også påpekte dette og hvor "hovedstøtet" må settes inn. Dette må da være av betydning hvis man skal komme problemet til livs?

Kommentar #22

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.
Det er jo tydelig at menn av utenlandsk opprinnelse er i overvekt representert.. Tør ikke dette tas opp/nevnes?

Ja, man blir i sannhet provosert over at det ikke kan snakkes mer åpent om en slik type problematikk og at unge kvinner veldig ofte er tvunget til å stå frem alene - og med fare for sine liv.  Men samtidig er og blir dette komplisert. For all kunnskap om psykologiske virkninger, tilsier at man er nødt å komme i en slags dialog for å løse problemer av denne arten. Og en generell fordømmelse av utenlandske menn, er helt klart ikke veien å gå. Det vil kanskje til og med skape en enda større avstand. Man er nødt å få mennene med på en forståelse av at likestilte kjønn ikke representerer en fare - slik de helt sikkert opplæres til å tro. Denne kunnskapen bør helst komme fra folk de respekterer.

Selv tror jeg den eneste veien å gå er at kvinner som lever med slike patriarkalske kulturer, får hjelp til å komme ut av sine skjul. At de får den hele og fulle støtte av et samlet norsk samfunn når de faktisk gjør det. At de ikke opplever å bli beskyldt for å generalisere, overdrive, svartmale osv. Vi må heller løfte deres budskap frem og gi dem den respekt de fortjener.

Jeg tror de sakte, men sikkert vil krype frem - og si sin hjertens mening - gitt mulighetene. Og som Sarwar skriver selv; de er sterkere og friere enn de noensinne har vært. Men ting tar tid. Det gjør også all annen type frigjøring.

Kommentar #23

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror de sakte, men sikkert vil krype frem - og si sin hjertens mening - gitt mulighetene. Og som Sarwar skriver selv; de er sterkere og friere enn de noensinne har vært. Men ting tar tid. Det gjør også all annen type frigjøring

Det tror jeg også, og her er det jo en gledelig utvikling å registrere ved våre universiteter og høyskoler, der andelen jenter med minoritetsbakgrunn (også muslimsk) er stadig økende.

Kommentar #24

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
"When you marry a man, love him. After you marry him, study him.
If he is honest, humor him.
If he is generous, appreciate him.
When he is sad, cheer him.
When he is quarrelsome, ignore him.
If he is slothful, spurn him.
If he is noble, praise him.
If he is confidential, encourage him.
If he is secretive, trust him.
If he is jealous, cure him.
If he favors society, accompany him.
When he deserves it, kiss him
Let him think how well you understand him.
But never let him know that you manage him.

*We love our husband for the sake of Allah Subhanahu WaTa'ala."

I utgangspunktet er dette lett gjenkjennelig for en som er oppvokst med en kristen ideologisk overbevisning - og sikkert også gode råd - ideelt sett. Men vi lever desverre ikke i en ideell verden!

Å gjøre kvinnen ansvarlig - f.eks. for å "kurere mannens sjalusi", er rett og slett galt, mener jeg. Det tar fra mannen ansvaret for egne følelser og handlinger og legger dem på kvinnen.

@ Sissel

Så dette først nå. Ja, her kommer støtten fra religionen "for the sake of Allah...".

Jeg tenker, at så klart vil noen menn slåss for denne bekvemme posisjon til siste trevl – om så med vold (evt drap). I et patriarkat er alltid alt kvinnens skyld. Alltid.

At mannen selv blir redusert til et barn og taper dermed sin egentlige autonomi som voksen, er synd for dem.

Kommentar #25

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

Positiv utvikling

Publisert over 7 år siden

Enig.

Kommentar #26

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.
Helt enig i at det er noe som må jobbes mot uansett hvilken hudfarge eller etnisitet som er representert, men når overvekten i retning innvandrer-gjerningsmenn er såpass stor,

Som kvinne vil si at støtet må settes inn der det nødvendig. Det ble tross alt 4 norske kvinner drept så langt i år. 

Kommentar #27

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 7 år siden

@Sissel # 22 signeres i sin helhet. Kloke ord.

Kommentar #28

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Nei, Holt

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Er denne naive holdningen til hva disse litt lukkede miljøene får med seg og TAR TIL SEG av norsk kultur og lovgivning.
Som vi vet,har mange eldre i disse miljøene fortsatt sterke bindinger til de shariabefengte skikkene de har fått med seg fra sitt hjemland.

det er ikke min holdning som er farlig.

Det er din udokumenterte, generaliserende og fordømmende holdning som er farlig.

Alarmist og konspirasjonsteoretiker av absolutt værste skuff.

Kommentar #29

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Manglende demokrati og ytringsfrihet

Publisert over 7 år siden

Kvinner skal ikke synes, høres eller merkes. De er syndige, skamfulle og full av skyld. Mannen skal redde dem ved å ofre seg og sin familie for at de skal være til. De skal være takknemmelig, for uten dem har de ikke et liv, en utdanning, en jobb, penger eller et hjem.

Når som helst kan de kastes ut, uten grunn eller for "hor".

Kvinner har ingen rettigheter. De bare er.

Den passive kvinnerollen har tatt livet av mange kvinner gjennom årenes løp.

Mange menn, som dreper kvinner, er norske. De lever som deres foreldre gjorde på 50- tallet;

opprettholder mannen sin status som mann.

 

Kommentar #30

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Som kvinne vil si at støtet må settes inn der det nødvendig

Du har helt rett i dette siterte, for her må man tenke at hvert liv som blir spart er en høy gevinst.

Mitt inntrykk er at det settes et større fokus på vold mot kvinner - også globalt.

I mars i år ble den største FN-konferansen om vold mot kvinner arrangert.

I disse kretser er man seg ganske bevisste på at selv om flere ønsker økt fokus og bedre tiltak, truer sterke konservative krefter fortsatt fremgangen, mot målet om å eliminere vold mot jenter og kvinner.

Det hevdes at "globalt sett har hver tredje kvinne vært utsatt for mishandling, seksuelle overgrep eller andre former for vold i løpet av sin levetid. Vold mot kvinner er så omfattende at det i følge en studie fra Verdensbanken utgjør en global helsetrussel på linje med HIV/AIDS og kreft."

Hva angår Norge, skriver L.A. Johansen (Krisesentersekretariatet): "Maktstrukturene i samfunnet er godt integrert. Både de mentale forestillingene og skamfølelsene sitter meget dypt etter 2500 år med undertrykking. Man forandrer ikke en så bastant kulturell forestilling med 100 års feminisme.  Også i Norge, som anses som ett av verdens mest likestilte samfunn, tar det tid å endre patriarkalske strukturer og holdninger".

Jeg mener derfor det er særdeles viktig at også de kvinner som har andre opprinnelsesland, men bor i Norge, kommer mer på banen. De lever tross alt i de aller mest konservative maktstrukturene - og disse burde ikke få lov å bli "godt integrert" i et samfunn som i hundre år har jobbet for det stikk motsatte!

Kommentar #31

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Noen

Publisert over 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
det er ikke min holdning som er farlig.

Det er din udokumenterte, generaliserende og fordømmende holdning som er farlig.

Alarmist og konspirasjonsteoretiker av absolutt værste skuff.

ER blinde og døve for alt som skjer,og får ikke med seg noe som helst.

Fladmark er en av dem. 

Kommentar #32

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Ikke akkurat det, Holt....

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
ER blinde og døve for alt som skjer,og får ikke med seg noe som helst. Fladmark er en av dem.

Sist jeg prøvde å lese noe gikk det helt greit, gitt - - og sist jeg satte meg ned for å høre på musikk - - tro det eller ei - det gikk faktisk helt greit det også.

Altså kan jeg konstantere - uten å være legeutdannet - at jeg er hverken blind eller døv.

Men jeg hadde faktisk valgt å være blind og døv fremfor å være fullstendig dysfunksjonell i forhold til samfunnsutviklingen......

Når det gjelder dette siste, Holt - - der ligger du nok helt i tet.

Kommentar #33

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Tove S. J Magnussen. Gå til den siterte teksten.
Mange menn, som dreper kvinner, er norske. De lever som deres foreldre gjorde på 50- tallet;

Men igjen... forskjellen ligger vel i at norske menn som dreper sin partner ikke har den forståelsen fra andre menn, som man har i miljøer der æresbegreper holdes hardt i hevd. Det er en meget farlig forskjell, faktisk. Fordi disse begrepene gjør en som straffer (endog dreper) og tier om døtres og svigerdøtres uholdbare situasjon, blir sett opp til og hedret som mann. Straffen man evt. får av et sekulært samfunns rettsapparat, regnes bare som et ekstra godt bevis på at man er på rett spor.

Likevel.. det er viktig å jobbe med det Johannessen peker på i en av sine kommentarer: den inngrodde motviljen mot å forstyrre privatlivets fred. Den terskelen har vært og er altfor høy. Mange liv kunne nok vært reddet om de som aner uråd, tør å engasjere seg.

Kommentar #34

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener derfor det er særdeles viktig at også de kvinner som har andre opprinnelsesland, men bor i Norge, kommer mer på banen. De lever tross alt i de aller mest konservative maktstrukturene - og disse burde ikke få lov å bli "godt integrert" i et samfunn som i hundre år har jobbet for det stikk motsatte!

Igjen er det bare å signere. Jeg husker da jeg i mars nærmest holdt pusten før jeg fikk vite hva FN-konferansen om vold mot kvinner 's sluttdokumentet inneholdt. It's a long way to go.

Har tenkt mye på det du skrev om mødre som kan være med på å undertrykke døtrene". Kvinner undertrykker kvinner for å slippe å kjenne på egen smerte?

Fikk også flashback til kokeboken «Kogebok for Land og By» utgitt i århundreskiftet 1800/ 19, der Marie Landmark i forordet formante kvinner til å være gode husmødre slik at deres menn ikke skulle begynne å drikke!

 Forord

Kjært skulde det være mig om denne Bog, skrevet af et velvillig Hjerte for Eder Husmødre i de mange Hjem mellom Fjord Og Fjeld, kunde være Eder til lidt Nytte og Veiledning i Eders daglige Stræv og Stell.

Saa meget har jeg seet af Eders Gjerning, at jeg ved I stræver og strider haardt mange Gang, og at Eders Arbeide tidt synes fruktesløst, fordi der sees saa lidet efte det.

Og dog er det for en stor Del på Eder det kommer an, om alt skal kunne holdes sammen i Hjemmet. Af alle de Smaating, hvormed I sysler, beror for en stor Del Hyggen eller Uhyggen, og vær sikker paa, at I ofte har stor Del i enten Eders Mand vil holde seg i Hjemmet eller søge andet Selskap; thi finder han ingen Hygge hos Eder, søger han gjerne til Kamerater – som kanske forleder ham til Drikk og det, som ondt er; men kommer han hjem i en ren, koselig Stue, hvor et velstelt Maaltid venter ham, da skal der noget til, at han saa snart gaa sin Vei. Mer enn en gang har vistnok en flink Husmor, som forstod at hygge Hjemmet, hindret sin Mand fra at blive en Drukkenbolt.

For det at være en ret Husmor er et stort Kald skulde jeg mene, og I skal paa ingen Maade tro, at Eders Gjærning er uvigtig. Nei – Frukten af hvordan I skaber Hjemmene vil vise sig frem igjennem Tidene. I har ogsaa en stor Andel i, hvordan Fremtiden vil blive for Landet; thi fra de stille Hjem er det, Sønner og Døtre sendes ud i Verden, og det da vise sig, hva deres Mor har lært dem og givet dem paa Veien. Kunde denne bog bidrage en Smule til at støtte Eders nyttige Gjerning, skulde det være mig kjært. Jeg føler det som en Trang at række Eder en hjælpsom Haand, eftersom jeg paa mine Reiser iblandt Eder blev adskillig kjendt i Forholdene og saa, der var meget, som kunde stelles og rettes paa. Maatte så det, jeg ligefrem skriver til Eder, blive modtaget uden Fortrydelse og ligesaa velvillig som det er skrevet og maatte saa Eders Arbeide i Hjemmet velsignes og bære Frugt nedigjennem Tidene.

Hvorfor denne Bog bliver solgt til lavere Pris end rimelig, er fordi at ogsaa de ubemidlede skal kunne skaffe sig den, og jeg gjerne vil, at den skal komme ind i mange Hjem.

Marie Landmark

 

Kommentar #35

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Straffen man evt. får av et sekulært samfunns rettsapparat, regnes bare som et ekstra godt bevis på at man er på rett spor.

Hm. Sier du det? Momentet i det siterte har ikke jeg fått med meg.

Kommentar #36

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Hm. Sier du det? Momentet i det siterte har ikke jeg fått med meg

Dette har jeg selvsagt ikke noe belegg for å si, er det viktig å presisere. Det er mer en tanke jeg overfører fra den erfaring jeg selv har med religiøse dogmer. Og mye ukultur er nok blandet godt ihop med nettopp slike dogmer. Å møte motstand fra såkalt "verdslig hold", er ofte sett på som at man regnes som outsidere - og det skal og bør man jo være.

Mange unge som vokser opp i et konservativt miljø, vil nok befinne seg i en veldig stor klemme. Fordi de advares mot det samfunnet "utenfor", som de samtidig skjønner at de er nødt til å være en del av.

Kommentar #37

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Dette har jeg selvsagt ikke noe belegg for å si, er det viktig å presisere. Det er mer en tanke jeg overfører fra den erfaring jeg selv har med religiøse dogmer. Og mye ukultur er nok blandet godt ihop med nettopp slike dogmer. Å møte motstand fra såkalt

Jo, nå forstår jeg grunnen til resonnementet. Å møte motstand fra såkalt "verdslig hold" kan forsterke troen, ja. Det kan du ha rett i. Forføreren utenfor som vil lokke vekk fra Gud. Slik kan religion - dvs patriarket - fortsette å undertrykke.

Kommentar #38

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Forføreren utenfor som vil lokke vekk fra Gud. Slik kan religion fortsette å undertrykke

Nettopp!

Kommentar #39

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Og dog er det for en stor Del på Eder det kommer an, om alt skal kunne holdes sammen i Hjemmet. Af alle de Smaating, hvormed I sysler, beror for en stor Del Hyggen eller Uhyggen, og vær sikker paa, at I ofte har stor Del i enten Eders Mand vil holde seg i Hjemmet eller søge andet Selskap; thi finder han ingen Hygge hos Eder, søger han gjerne til Kamerater – som kanske forleder ham til Drikk og det, som ondt er; men kommer han hjem i en ren, koselig Stue, hvor et velstelt Maaltid venter ham, da skal der noget til, at han saa snart gaa sin Vei. Mer enn en gang har vistnok en flink Husmor, som forstod at hygge Hjemmet, hindret sin Mand fra at blive en Drukkenbolt.

Dette viser jo igjen paraleller til de holdninger man har strevd mot i vårt eget samfunn - for ikke så altfor mange årene siden.

I dag ligger det lignende formaninger ute på nettet, til muslimske kvinner. Lik de jeg selv viste til i en annen kommentar.

Det handler om å ansvarliggjøre kvinnen, for mannens reaksjonsmønster og handlinger.

Det foregår i utstrakt grad i dagens samfunn.

Et eksempel er at kvinnelige journalister og skribenter opplever å få haugevis av hatmail og trusler når de setter fokus på noe enkelte menn misliker. Trusler om voldtekt går igjen.

Kommentar #40

Jo Andre Isaksen

0 innlegg  126 kommentarer

Nødvendig

Publisert over 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
settes inn der det nødvendig

Og MEST nødvendig viser statistikken at det er i innvandrermiljøet. Ser ikke noe motsetning mellom det du skriver og det jeg skriver. Jeg påpeker nok en gang at det uansett hudfarge, etnisitet osv, er viktig å jobbe opp mot menn som har en lav terskel for å ty til vold. MEN: la oss ikke skyve statistikken under en stol. for den viser at problemet særskilt gjelder innvandrermiljø. Dette må da kunne påpekes.

Kommentar #41

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.
MEN: la oss ikke skyve statistikken under en stol. for den viser at problemet særskilt gjelder innvandrermiljø. Dette må da kunne påpekes

Støtter det siterte!

Og jeg påpeker nok engang den ekstra store utfordringen i det å jobbe mot vold, som er akseptert og i stor grad forventet og sikkert også berømmet, slik det er i endel av disse konservative miljøene.

Kommentar #42

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

Den onde ånden lever

Publisert over 7 år siden

Jaddda, nå er vi enige igjen. Hva vi er enige om? Jo, at egentlig så er vi i Vesten akkurat like ille som de som var utgangspunktet for denne tråden kultur for kvinnedrap. For egentlig er det patriarkatet som er problemet. Det eksisterer fortsatt, akkurat som på 50-tallet, så vekk med det. Vekk med mannen! Matriarkatet er mye, mye bedre. Når kvinnene får MAKTEN, (det er jo det det meste dreier seg om) da blir det bare fred og gammen. Det viser også historien.

Sporene peker rett tilbake til den såkalte kvinnefrigjøringskampen her hjemme på 1970-tallet. Man setter opp en fæl stråmann - en grotesk karikatur av en pøbelaktig cowboy. Sånn er egentlig alle menn.

Ånden fra Eva Lundgren og hennes med-"søstre" lever i beste velgående - og kanskje spesielt i det landet dette kvinnemennesket nå har søkt tilflukt i. Menn er dyr, sa hun for noen år siden. Det er jeg faktisk enig i, men det hun ikke sa var at kvinner er blitt dyr de også. Det er ingen land i Vesten som har så mange partnerdrap og voldtekter som i verdens mest likestilte land - altså Sverige. I alle varianter. Der står radikalfeminismen sterkest, og menn er S.C.U.M. (google på oversettelsen). - den vulgære typen som også norske myndigheter nå omfavner. Så kan raddissene fra likestillingsdepartementet sitte på FN-konferanser verden rundt og skrike om hvor mye som gjenstår i vår egen kvinnekamp. Så glemmer vi de stakkars kjønnslemlestede i Afrika og Arabia. For egentlig har vi det like ille vi - det er to sider av samme sak,… - altså patriarkatet.

Det kalles å ikke se skogen for bare trær. Og det er tvert om dette, mine tjære kvinnelige meddebattanter, som er årsaken til at ikke noe vesentlig blir gjort. Forsterket enda mer av denne kulturrelativismen.  

Jo mer denne kvinnekampen fortsetter, jo mer kjønnskamp vil det bli. Det grunnleggende, og som kvinnesakskvinner kjemper for, er å bli (som) menn. Det står faktisk noe også om dette i en gammel bok. Siste utvekster i denne kampen er dels å skjøre av mannen det som ikke kvinner har, jfr. SCUM/USA/Sverige. Og genusforskningen med kjønnsnøytralitet, …

Men de vil likevel aldri bli menn. På 50-tallet fantes det ektefeller, og ikke partnere, og da var det ikke så mye drap. Marie Landmark hadde nok et poeng hun, uansett om Solveig W. grøsser eller ikke. Det er jo så mye bedre med husfedre enn husmødre.  

Kanskje det likevel er bedre at Afrika får ordne opp selv, uten innblanding fra "oss" som alltid tror vi vet best. Jeg kan til slutt ikke unnlate å nevne kristendommens veldige fremmarsj i Afrika, og at i dens fotspor bekjempes krig, vold, mishandling., drap, drukkenskap og AIDS som aldri før.

Jeg tror vi snart kan komme til å snakke om lykkelige Afrika.

Så får Ottar og kvinnesaksmenneskene holde på med sitt. De istykkerrevne stakkars ofre for tilbakestående kulturers djevelskap ser dessverre ikke ut til å få noe hjelp eller forståelse fra oss.

Dette er den onde ånden, som gamle Wisløff snakket om, og advarte mot. 

En til temaet passende musikkbit fra et fantastisk kor i Rwanda:

http://www.youtube.com/watch?v=SCv1auxOF80

 

 

Kommentar #43

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jo mer denne kvinnekampen fortsetter, jo mer kjønnskamp vil det bli

Selv ivrer jeg for at vi sammen kan kjempe om den samme frihet for alle mennesker, uavhengig av kjønn.

Menn og kvinner kan stå sammen om dette, om de vil. Det har historien vist oss.

Men det tar tid å bli kvitt ukulturer...

Kommentar #44

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Jo Andre Isaksen. Gå til den siterte teksten.
Og MEST nødvendig viser statistikken at det er i innvandrermiljøet. Ser ikke noe motsetning mellom det du skriver og det jeg skriver. Jeg påpeker nok en gang at det uansett hudfarge, etnisitet osv, er viktig å jobbe opp mot menn som har en lav terskel for å ty til vold. MEN: la oss ikke skyve statistikken under en stol. for den viser at problemet særskilt gjelder innvandrermiljø. Dette må da kunne påpekes.

Jo vist skal det påpekes. Og det ettertrykkelig!

Det som er bra er at en del kvinner gjør det selv nå. Viktig å gi den rette hjelp. Statistikk kan brukes og misbrukes. Jeg er ikke så opptatt av den, men å belyse årsakene og å vise paralleller.

Jeg prøver å tenke meg inn i de kvinnene som har det slik og hva jeg selv ville ha hatt bruk for om jeg var i en utsatt situasjon. Vil jeg kunne kjenne meg igjen i det som beskrives her?

Det synes jeg Sissel er god på å få frem.

Kommentar #45

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

En ubehersket kommentar fra Hansen

Publisert over 7 år siden
Øystein Hansen. Gå til den siterte teksten.
Jaddda, nå er vi enige igjen. Hva vi er enige om? Jo, at egentlig så er vi i Vesten akkurat like ille som de som var utgangspunktet for denne tråden kultur for kvinnedrap. For egentlig er det patriarkatet som er problemet. Det eksisterer fortsatt, akkurat som på 50-tallet, så vekk med det. Vekk med mannen! Matriarkatet er mye, mye bedre. Når kvinnene får MAKTEN, (det er jo det det meste dreier seg om) da blir det bare fred og gammen. Det viser også historien.

Om du hadde tatt deg tid til å lese denne tråden ordentlig, Hansen, så ville du kanskje (?) ha oppdaget at dette faktisk har vært en ganske nyansert og konstruktiv samtale.  Hvorfor er du så sint?

Kommentar #46

Øystein Hansen

1 innlegg  569 kommentarer

O.J. igjen

Publisert over 7 år siden

He, he, der er du igjen… Jeg har registrert at du mener jeg surrer og rører mye, og er ubehersket.

OK, jeg lot meg vel drive med, men det er fordi det er et problem som opptar meg. Men sint er jeg ikke.

Jeg prøver bare å påvise visse større sammenhenger som jeg mener er relevante.

Og igjen: Om vi fremdeles skal sitte og pirke i det som altså noen mener er gradsforskjeller mellom Somalia og Pakistan, og verdens mest likestilte land, Norge og Sverige, da mener jeg fortsatt altså at hele greiene har sporet av. Men - det er altså våre myndigheter som svikter.

Ganske visst er ikke samlivet bestandig noen idyll, og det har ned gjennom tidene vært mye ufyseligheter i ekteskapene rundt omkring, fra begge sider- og tildels komiske. Men å snakke om dette i samme åndedrag som kjønnslemlestelse, og drap blir bare helt feil.

Da ser vi ikke den svære elefanten som fortsatt går omkring. Som man sier nå for tiden.

Kommentar #47

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Ukulturen som lever videre...

Publisert over 7 år siden

Fikk lyst å dele med leserne av VD en ny hendelse fra Pakistan, som viser UKULTUREN på sitt verste:

Der to unge søstre og deres mor, myrdes med kaldt blod, fordi de lager en video, der de danser av glede i regnet - og dermed visstnok "vanærer sin familie". Les om det her! Og forstå hvilken enorm ukultur man har med å gjøre.

Og glem for all del ikke at den ikke nødvendigvis legges igjen ved grensa!

Kommentar #48

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Klanfeider

Publisert over 7 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Fikk lyst å dele med leserne av VD en ny hendelse fra Pakistan, som viser UKULTUREN på sitt verste: Der to unge søstre og deres mor, myrdes med kaldt blod, fordi de lager en video, der de danser av glede i regnet - og dermed visstnok

Leste for flere år siden en lang artikkel i Reader's Digest skrevet av en pakistansk kvinne. Hun fortalte om sin skjebne som ungjente i klanfeider. Husker ikke hvor i Pakistan hun var fra. I dag arbeider hun hardt for kvinnesak. Saken gjorde enormt inntrykk.

Men når det er sagt, så er jeg i tvil om hvorfor du må minner oss om – for all del - ikke å glemme at sli ukultur nødvendigvis ikke legges igjen ved grensen. Er det noen som har påstått det? Slår du ikke inn åpne dører?

Apropos: Vet om pakistan-nordmenn som gjør alt for å motarbeider denne uhyggelig kulturen. Den diskuteres rett som det på fb.

Edit: Litt av en nettside du viser til, Sissel. Kan bli mørkeredd av alle oppslag, bl.a. om en tourist som har vært savnet i 20 år (tror jeg det var). Han er blitt holdt som slapå en farm i Irland.

Kommentar #49

Sissel Johansen

58 innlegg  6433 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Slår du ikke inn åpne dører?

Mulig jeg gjør det... håper det er slik det er!

Mitt utgangspunkt for tråden var jo, som du vet, at en ung norsk-pakistansk kvinne mener at det slett ikke er så åpne dører som kanskje både du og jeg liker å tro. Og hun etterlyser mer åpenlys støtte, fra personer som burde og kunne ta sterk avstand fra ukulturen.

Jeg har blitt fortalt at det finnes kvinner fra slike kulturer, som har kommet til Norge i håp om en bedre fremtid, men valgt å reise tilbake - angivelig fordi de tendenser de så i lille Norge - skremte dem voldsomt.

Jeg tror vi skal være såpass ydmyke at vi innrømmer at vi ikke vet nøyaktig hva som rører seg innen slike miljøer i Norge - hvis vi ikke selv har en fot innenfor.

Kommentar #50

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.
Mitt utgangspunkt for tråden var jo, som du vet, at en ung norsk-pakistansk kvinne mener at det slett ikke er så åpne dører som kanskje både du og jeg liker å tro.

Jeg tenkte mer på at VD er full av slike saker ...

Jeg selv saumfarer daglig aviser og håper rett som det er, at de det gjelde leser oppslaget. Men så er nok ikke alle første generasjons innvandere godt vant med å lese/ høre norske nyheter

Oppslagene nå, om at sommeren er høysesong for tvangsekteskap - mange norske minoriteter drar på ferie til hjemlandet og ender opp med å bli giftet bort av familien, er vonde å lese.

«UDI gir opphold tross mistanke om tvangsekteskap – Tvang foregår i langt større omfang enn det vi klarer å bevise, sier områdeleder Anne Kari Kollstrøm i Utlendingsdirektoratet (UDI).»

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere