Robert Rygge

14

"Hogg hodet av dem"...!!

"Hogg hodet av hver kristen/ Og voldta deres kvinner og barn" er ifølge Inga Marte Thorkildsen ikke noe som skal inkluderes i den nye diskrimineringsloven, - fordi den retter seg mot en gruppe.

Publisert: 22. jun 2013

Slik besvarte hun spørsmålet fra Steinar Reiten vedrørende teksten fra bandet Dimmu Borgir der bandet fører frem sin "kunstneriske massakre" av kristne og deres familie.


«Løft deres sverd til kamp, stolte menn/La massakeren begynne i dag./ Hogg hodet av hver kristen/ Og voldta deres kvinner og barn
Hvert kristenkors du finner skal du vende om / Hver en bygning som bærer guds navn skal brenne / Hver en kris­tenmanns grav skal vi skjende».


 Det er ikke mye fordømmelse å spore vedrørende denne "kunsten"  (med hederlige unntak), og indikerer dessverre hva jeg for min del vil kalle et tydelig lavmål i etisk refleksjon hos de som synes denne kriminelle oppfordringen kun er en form for "kunst"....,- eller eventuelt forsvarer dens ytringsrett i samfunnet.

Akkurat DER vil jeg for min del si at GRENSEN går; - ved oppfordring til vold og drap mot grupper eller enkeltmennesker i samfunnet. Dette "kunstneriske uttrykket", -" bør etter hva jeg skulle mene forbys fordi den faktisk er med å "så inn" negative holdninger til kristne,- og med tanke på hva nazistenes kunstneriske uttrykk" i 30-åras Nazi Tyskland førte til - så er det ikke nødvendigvis kun negative tanker en kan få av slike morderiske uttrykk....
 Det ville være interessant med noen "verdikommentarer" rundt denne problemstillingen, - samt noen tanker om hva som ville skje dersom noen musikalske kunstnere fant på å lage lignende "flott kunst" om diverse andre grupperinger i samfunnet og at massakren handlet om andre enn kristne..?

Ville ovenstående kunstneriske massakre vært OK, - dersom en byttet ut kristen med:
"Innvandrer"...?
"Jøde"....?
"Homo"...?
 "Muslim"...?
"Abortlege"...?
 "SV politiker"...?
"AP politiker"...?
"Multikulturelle politiker"...?
"Multikulturelle forsker"...?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Done that

Publisert rundt 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Ville ovenstående kunstneriske massakre vært OK, - dersom en byttet ut kristen med:
"Innvandrer"...?
"Jøde"....?

Det har Luther allerede gjort i "Om jødene og deres løgner".

Om det er OK? I Norge er kongen grunnlovsforpliktet til å bekjenne seg til den lutherske religion.

Kommentar #2

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Irrelevant i dagens verden.... Vi lever i 2013..!!!

Publisert rundt 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det har Luther allerede gjort i

Vi lever nå etter hva jeg har fått med meg altså i 2013 og ikke hverken på Luthers tid eller på 1800 tallet da jøder ikke hadde adgang til riket.

Svar heller på spørsmålstillingen som gjelder om det er greit at "kunstnere" i dagens Norge lager "kunst" der disse andre gruppene jeg benevnte blir "kunstnerisk massakrert" ut ifra hva "kunstneren" måtte ønske....( i sin kunstneriske galskap).... 

Kommentar #3

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nei

Publisert rundt 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Svar heller på spørsmålstillingen som gjelder om det er greit at

Men om 500 år vil kanskje Dimmu Borgir fremstå som store åndelige ledere.

Jeg mener på samme måte at det ikke er greit at Martin Luther eller GT's Jahve skal aksepteres som moralske forbilder.

Kommentar #4

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Åndelige ledere...?!

Publisert rundt 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Men om 500 år vil kanskje Dimmu Borgir fremstå som store åndelige ledere.

Etter en massakre av kristne - ja, - da vil de muligens være det.

MEN, - du svarer ikke på om det er greit å inkludere disse andre grupperingene i en form for "kunstneriske massakrer"...? Betyr det at vi lesere kan konkludere med at du synes det er greit? Likhet for loven? Og med likhet for loven - så skulle jo det være greit... Selvfølgelig....  

Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Surreprat !

Publisert rundt 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener på samme måte at det ikke er greit at Martin Luther eller GT's Jahve skal aksepteres som moralske forbilder.

Er det virkelig så vanskelig å se det absurde i at slike tekster blir kalt KUNST når vi VET at det ville blitt ramaskrik fra Torkildsen om det hadde værte rettet mot f.eks homofile eller muslimer..??..for å ta noen eks..

Jeg forventer en oppklaring fra flere her på VD om de syns dette er helt OK.!!! 

Kommentar #6

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jeg gjentar:

Publisert rundt 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Etter en massakre av kristne - ja, - da vil de muligens være det.

MEN, - du svarer ikke på om det er greit å inkludere disse andre grupperingene i en form for "kunstneriske massakrer"...? Betyr det at vi lesere kan konkludere med at du synes det er greit? Likhet for loven? Og med likhet for loven - så skulle jo det være greit... Selvfølgelig...

NEI

Jeg synes ikke at det er greit å tale for vold mot mennesker bare fordi de tilhører bestemte grupper. Her er jeg på kollisjonskurs med Gud, Dimmu Borgir og Martin Luther.

Kommentar #7

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Surrisurrisurrr

Publisert rundt 6 år siden

Hva har en person ved navn Torkildsen med dette å gjøre?

Kommentar #8

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Oppklaring...?

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg forventer en oppklaring fra flere her på VD om de syns dette er helt OK.!!!

Forvent ikke for mye! Det er utrolig hvor flokkaktige mange mennesker er. De tør ikke ta egne standpunkter før FLOKKEN er blitt enige om i hvilken retning den.....flokken......skal løpe.

Kommentar #9

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jo

Publisert rundt 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hva har en person ved navn Torkildsen med dette å gjøre?

Du får lese det første avsnittet i denne tråden.

Kommentar #10

Steinar Dahlen Vidnes

10 innlegg  35 kommentarer

Hogg hodet av dem med en VRI

Publisert rundt 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Ville ovenstående kunstneriske massakre vært OK, - dersom en byttet ut kristen med:
"Innvandrer"...?
"Jøde"....?
"Homo"...?
"Muslim"...?
"Abortlege"...?
"SV politiker"...?
"AP politiker"...?
"Multikulturelle politiker"...?
"Multikulturelle forsker"...?

i orginalteksten som det går fram av i ditt innlegg : 

Løft deres sverd til kamp, stolte menn/La massakeren begynne i dag./ Hogg hodet av hver kristen/ Og voldta deres kvinner og barn
 Hvert kristenkors du finner skal du vende om / Hver en bygning som bærer guds navn skal brenne / Hver en kris­tenmanns grav skal vi skjende».  

No er jo Dimmu Borgir eit satanistisk band etter slik eg forstår det og da er det nok naturlig nok
det kristne som dei går etter.

Men lat oss teste ville dette kunstneriske massakre vært ok ? Ville eit dikt eller song  som hørtes slik ut  vært ok. ??   

 Løft deres sverd til kamp, stolte menn/La massakeren begynne i dag./ Hogg hodet av hver en utlending med den mørke hud, / Og voldta deres kvinner og barn og la den ariske rase vinne i dag
 Hver en mørkhudet du finner skal du ta / Hver en bygning som en neger eiger  skal brenne / Hver en negermanns grav skal vi skjende».  

 Løft deres sverd til kamp, stolte menn/La massakeren begynne i dag./ Hogg hodet av hver en jøde/ Og voldta deres kvinner og barn.  Hver en jødestjerne skal du knuse.  Hver en bygning som bærer guds navn skal brenne / Hver en jødemanns grav skal vi skjende».  

  Løft deres sverd til kamp, stolte menn/La massakeren begynne i dag./ Hogg hodet av hver en muslim/ Og voldta deres kvinner og barn
 hver en koran skal du brenne,  Hver en moske skal du sprenge / Hver en muslimgrav skal  vi skjende».

Løft deres sverd til kamp, stolte menn/La massakeren begynne i dag./ Hogg hodet av hver politiker/ Og voldta deres kvinner og barn
 Hver en SVr du finner skal du vende om knuse deres skaller / Hver en bygning som bærer er en SVr i skal du  brenne / Hver en SVrs grav skal vi skjende».  

Eg håper alle forstår at dette ikkje er OK, verken når det gjelder innvandrere, muslimer, jøder eller krisne. Og eg synast tekten  hadde vært motbydelig uansett kva som hadde stått der.  
Og at dette ikkje er mine meninger.. Kristne er i likhet med muslimer,jøder , innvandrere og homofile  en gruppe. Og diskrimineringsloven skal verne grupper mot å bli diskriminert. 

Av samme måte som den verner jøder,,muslimer,homofilie og andre grupperinger så bør den også 
verne oss kristne..Derfor bør slike kraftige utrykk mot kristne også komme under 
dikrimineringslovern. 

Og som du seier Robert Rygge : " Akkurat DER vil jeg for min del si at GRENSEN går; - ved oppfordring til vold og drap mot grupper eller enkeltmennesker i samfunne "

Min grense er også der når det kjem til oppfordring til vold og drap mot grupper og enkelt mennesker. :) 

*SDV*

Kommentar #11

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Diskrimingering... Selvfølgelig...!

Publisert rundt 6 år siden
Steinar Dahlen Vidnes. Gå til den siterte teksten.
Av samme måte som den verner jøder,,muslimer,homofilie og andre grupperinger så bør den også
verne oss kristne..Derfor bør slike kraftige utrykk mot kristne også komme under
dikrimineringslovern.

Hva med rettssaken mot Bratterud - der han ytret negative tanker til homofili- og altså ikke homofile... Han slapp vel fengselsstraff, - om jeg ikke husker feil - fordi det altså ikke var rettet mot DE HOMOFILE..., - men tanker om den homofile legningen.  Etter hva jeg vet, - så var det vel også en svenske som måtte sone - fordi han snakket negativt om homofil legning.....

 

Tatt i betraktning at dette over hodet ikke dreier seg om noen "tanker, - drapstanker" mot KRISTENDOMMEN - men mot de KRISTNE...., så skulle en vel kunne ressonnere seg frem til hva som er verst.

Kommentar #12

Nils Framstad

0 innlegg  2 kommentarer

Da Valgerd (KrF) delte ut statsstøtte til Dimmu Borgir

Publisert rundt 6 år siden

... den gangen hun var kulturminister, da var denne diskusjonen mye morsommere. Det var over ti år siden. Satyricon (“Vi brenner guds barn på bålet”) fikk også penger. 

Jeg tror de fleste – i hvert fall av dem som frivillig plukker opp Dimmu Borgir – vil forstå forskjellen på hva man mener alvorlig og ikke.  Jeg setter pris på en velplassert blasfemi, men det er egentlig ikke egnet til å vekke oppsikt lenger.

Jeg skal være forsiktig med å uttale meg på andres vegne, men det er ikke uvanlig i metal-miljøet å anse kristne ekstremmetal-band som langt drøyere fordi de faktisk mener hvert ord. For uinnvidde: “langt drøyere” er til dels – kanskje endog primært – en kompliment. For eksempel har Marduk (“Christraping black metal”, you get my drift) covret Wovenhand, med henvisning til at David Eugene Edwards er langt mørkere enn hva som helst av svartmetall. De endret for øvrig ikke en tøddel av teksten, selv om den inneholder en bønn.

Jeg liker Wovenhand, selv om jeg er blant dem som skal få mine ben brukket fordi jeg ikke frivillig kneler for Edwards guddom. Jeg har respekt for ham, jeg har betalt penger for å se ham live, jeg og jeg har sørget for å kjøpe musikken hans direkte fra ham så han får mest mulig av kjøpesummen i lomma. Burde jeg tvert imot ha blitt forarget og krevd at han stoppes ved grensen?

Wovenhand spiller i Trondheim (Pstereo) og Bodø (Parken) i august. Gå og se, dere som bor i nærheten. (Oops, Parken er utsolgt. Synd for dere.)

Kommentar #13

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Rar begrunnelse av Thorkildsen. Jeg er nesten sjokkert hvis dette stemmer som innleggsforfatter skriver i innlegget.

Det er vel kunst som må være svaret. Så lenge ikke denne kunsten brukes i sammenheng med `demontrasjoner mot kristne i gatene` f.eks.

Kommentar #14

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Kunst er Gudenes språk

Publisert rundt 6 år siden

Kaller vi dette kunst, så har vi en lang vei å gå tilbake.

Herland uttrykte det temmelig bra i denne tråden

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #15

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Kunst = svaret..? Akkurat som Nazi kunsten i 30-åra?

Publisert rundt 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Det er vel kunst som må være svaret. Så lenge ikke denne kunsten brukes i sammenheng med `demontrasjoner mot kristne i gatene` f.eks

"Onsdag svarte likestilling- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) på KrFs spørsmål forrige uke, om en tekst av Dimmu Borgir ville bli rammet av den nye diskrimineringsloven.
– Trakasserende handlinger rettet mot en stor gruppe personer, som typisk ikke vil være klart avgrenset, faller utenfor bestemmelsen, svarer Thorkildsen i et brev til Steinar Reiten, vararepresentant for KrF på Stortinget."

http://www.dagen.no/2013/06/20/samfunn/krf/islam/drap/144108

 

Jeg vil minne om at "Nazi kunsten" fra begynnelsen av 30-åra ikke aksellererte noe særlig før Krystallnatten i 38, - og "toppet seg" med Holocaust under 2.verdenskrig.

Philip Zimbardo skriver i sin bok, The Lucifer Effect.
"Hva skal til for at borgere av et samfunn skal hate borgerne av et annet samfunn i en grad at de ønsker å segregere dem, torturere dem, og til og med drepe dem? Det kreves en "fiendtlig forestilling", en psykologisk kontstruksjon som er lagret dypt nede i minnet av propaganda og omskaper de andre til 'Fienden'.
http://www.lucifereffect.com/dehumanization.htm
 

Jeg skrev forøvrig mer om dette i min tidligere artikkel " Vår "beste kunnskap" og "kalkun-whirren"; hva har de felles?
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat9/thread405903/ 

Kommentar #16

Steinar Dahlen Vidnes

10 innlegg  35 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Hva med rettssaken mot Bratterud - der han ytret negative tanker til homofili- og altså ikke homofile... Han slapp vel fengselsstraff, - om jeg ikke husker feil - fordi det altså ikke var rettet mot DE HOMOFILE..., - men tanker om den homofile legningen. Etter hva jeg vet, - så var det vel også en svenske som måtte sone - fordi han snakket negativt om homofil legning.....

Den saken vet eg ingenting om. men som du sannsynligvis ville fram til 
så hadde det blitt ramaskrik om dimmuborgir hadde sunget dette om muslimer eller 
utlendinger ...  men mot våre egne så er det godtatt.   

Det er på tide og utvide diskrimineringsloven..... 

 

Kommentar #17

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Teksten nevner også å drepe og voldta (de kristnes) barn. Er det også ok for fru Torkhildsen?

Kommentar #18

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Kaller vi dette kunst, så har vi en lang vei å gå tilbake.

Jeg mistenker (dessverre) fru Torkhildsens faneflukt av en forklaring å ligge i det enkle faktum at dette går ut over kristne og deres barn. Hadde det vært andre grupper, så hadde det vært månelyst fra flere hold. Kunst? Nei, langt derifra!

Kommentar #19

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Til Rygge:

det jeg mente var at hvis Torkildsen hadde ment at det hørte innunder diskrimineringsloven så hadde det hatt noe for seg. Hvis hun aksepterer dette så burde det ihvertfall egrunnes med kunst. Sangtekster - world wide - er et kjempesort felt å ta tak i hvis en vil ha sangtekster innunder diskrimineringsloven..verdt en debatt, men jeg mener det strengt tatt går under `kunst` så lenge slike tekster ikke knyttes opp mot direkte politikk - som jeg ga eksempel på.

Kommentar #20

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
men jeg mener det strengt tatt går under `kunst` så lenge slike tekster ikke knyttes opp mot direkte politikk - som jeg ga eksempel på.

..hva kan da ikke gå under hybridordet "kunst"? Dersom denne gruppen består av satanister, så er det vel ikke galt å anta at det foreligger en agenda? Og det er vel strengt tatt det som er poenget, politisk eller livssyns-orientet....

Kommentar #21

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

ja, men det er da musikk til er det ikke? Og derfor spiller musikken inn også for hvor populær sangen blir. Og som kjent så har de fleste ikke slik musikksmak at de vil `lide` seg gjennom dette for at de liker teksten.

Sangtekster altså.

Kommentar #22

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Kunst.?

Publisert rundt 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
men jeg mener det strengt tatt går under `kunst` så lenge slike tekster ikke knyttes opp mot direkte politikk

Jeg fatter ikke at det skal være forskjell på sangtekster og ytringer i form av bøker eller hva det skal være.
Kan ikke politikk ytres i en sangtekst.? 

Kommentar #23

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Du verden! Så bare vi sørger for å holde oss med tonearter, så går det på en måte greit? Er ikke dette å tolke litt vidt og bredt og uten rammer?

Kommentar #24

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Kan ikke politikk ytres i en sangtekst.?

Jfr Protesvisene fra -60 tallet. Politisk? Det tøt politikk ut av hvert ord mellom tonene.

Kommentar #25

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Black Metal

Publisert rundt 6 år siden

er en egen musikksjanger, der så vel det musikalse utrykket som billedbruken i tekstene er ment å skulle provosere. Dimmu Borgir er et av de virkelig store bandene innen sjangeren, også internasjonalt.  Ja, det har faktisk vært en suksessrik, kulturell eksportartikkel.  Flere av albumene har ligget på Topp 50-listene i USA, og de har samarbeidet med såvel Praha symfoniorkester som det norske Krinkastingsorkesteret.

Jeg foretar ikke her noen bedømmelse verken av den omtalte teksten eller musikken forøvrig, men synes det kan være relevant å ta med at bandet faktisk nyter betydelig anseelse såvel nasjonalt som internasjonalt. 

Kommentar #26

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Helt uenig i at disse tekstene er kunst, - men hva man virkelig kan kalle for Hate Speech.

Publisert rundt 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Hvis hun aksepterer dette så burde det ihvertfall egrunnes med kunst. Sangtekster - world wide - er et kjempesort felt å ta tak i hvis en vil ha sangtekster innunder diskrimineringsloven..verdt en debatt, men jeg mener det strengt tatt går under `kunst` så lenge slike tekster ikke knyttes opp mot direkte politikk

Skjønte godt hva du mente, - men for meg og mange andre så er det UHØRT at man kan skjule et budskap i musikken under dekke av at det kalles for kunst.

Det finnes mange kunstformer, - musikk - bildekunst - skulpturkunst osv - MEN hvilken begrunnelse kan du eller andre komme med der denne "musikk kunsten" kan begrunnes med at:

Nei, - denne "musikk kunsten" med sine ønsker om nedslakting og massedrap er "bare kunst" - mens 30-åras visuelle kunst var noe helt annet. Denne kunsten fra 30-årenes Nazi Tyskland la så grunnlaget for Holocaust. Hvordan kan du eller andre være så sikre på at eksempelvis kirkebranner og annen vandalisme ikke har vært drevet frem av slik musikk? Samtidig lurer jeg på om ikke det finnes noen som helst mulighet for at denne "kunsten" er med å skape negative holdninger til kristne mennesker - og hvem vet hva som ligger foran oss....?

Synes faktisk at det kunne vært på plass om noen gikk til anmeldelse av dette bandet med bakgrunn i at dette er kunstneriske oppfordringer til vold og drap...!! 

Kommentar #27

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

"Antikrist"

Publisert rundt 6 år siden

Så vidt jeg har kunnet registrere, er det ingen her i tråden som har presentert hele den Dimmu Borgir-teksten der de kontroversielle linjene står.  Tittelen på sangen er "Antikrist", og den finnes på albumet Stormblåst.  

Det er mange måter å lese en slik tekst på.  Den minst relevante er å lese den bokstavelig.  Den må med andre ord tolkes.  Jeg har ingen "fasit", og noe slikt finnes da heller ikke når vi har med skjønnlitterære tekster å gjøre.  Det mest nærliggende er, etter min oppfatning, å lese hele sangteksten som en lang replikk, lagt i munnen på "Antikrist".  Altså er det ikke bandet eller bandmedlemmene som nødvendigvis gir uttrykk for sin aversjon mot kristne, men selveste "Antikrist" som formidler et budskap i tråd med den oppfatningen vi kan få av denne mytiske figuren ved å lese Bibelen.

Dimmu Borgir - Antikrist (Stormblåst)

Stig opp på min trone av bleke lik
Fall på kne i ærbødighet foran mine føtter
ta imot mitt kalde kyss på din panne
Jeg har lagt veien som fører til helvete klar

Vi løfter ett sverd til kamp, stolte menn
La massakeren begynne i dag
Hogg hode av hver kristen
og voldta deres kvinner og barn

Hvert kristenkors du finner skal du vende om
Hver en bygning som bærer guds navn, skal brenne
Hver en kristenmanns grav skal vi skjende

Hver natt skal du våkne med et skrik
Og kjenne blodet brenne som ild i deg
Hver natt vil du streife sjeleløst i anger
Og utslette hvert tegn du ser til liv

Hør min tale mennskedyr
Mine ord er din fremtid
Jeg er satans legemlige gjørelse
Jeg er din herre

Jeg er ondskapen
Jeg er antikrist

Kommentar #28

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Anmeld!

Publisert rundt 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
"Hogg hodet av hver kristen/ Og voldta deres kvinner og barn"

Anmeld det! Det er ikke rom for oppfordring til vold under ytringsfriheten, uansett om man skjuler det som kunst eller roper det ut på gata. Årsaken er at det aldri vil være behov for å ytre seg på en slik måte, annet enn for å oppfordre til kriminelle handlinger. Hvis man ikke liker kristne finnes det en million lovlige måter å gi uttrykk for det på. Dette utsagnet er kriminelt!

Kommentar #29

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Opp som en løve ...

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hør min tale mennskedyr
Mine ord er din fremtid
Jeg er satans legemlige gjørelse
Jeg er din herre

Jeg er ondskapen
Jeg er antikrist

Dette er jo ikke noe annet enn skremselspropaganda mot Satan og Helvete. Slike ting går det 13 på dusinet av i bedehusmiljøer landet over.

Kommentar #30

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Thorkildsen

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Du får lese det første avsnittet i denne tråden.

Aha;Inga Marte Thorkildsen

Kommentar #31

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Greit da altså

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
er en egen musikksjanger, der så vel det musikalse utrykket som billedbruken i tekstene er ment å skulle provosere. Dimmu Borgir er et av de virkelig store bandene innen sjangeren, også internasjonalt. Ja, det har faktisk vært en suksessrik, kulturell eksportartikkel. Flere av albumene har ligget på Topp 50-listene i USA, og de har samarbeidet med såvel Praha symfoniorkester som det norske Krinkastingsorkesteret.

Jeg foretar ikke her noen bedømmelse verken av den omtalte teksten eller musikken forøvrig, men synes det kan være relevant å ta med at bandet faktisk nyter betydelig anseelse såvel nasjonalt som internasjonalt.

Da har vi fått det bekreftet at så lenge noen er populære nok og det kan kalles "kunst" er alt OK...

Men har ikke Johannesen sin sedvanlige motforestilling til ekstreme uttaleser nå altså..?

Å nei..jeg glemte at det ikke gjaldt muslimer eller homofile....så da er alt OK.

Dette er en test som vil bli husket godt for framtias debatter . 

Kommentar #32

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Froeland

Publisert rundt 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Dette er jo ikke noe annet enn skremselspropaganda mot Satan og Helvete. Slike ting går det 13 på dusinet av i bedehusmiljøer landet over.

Glimter til med sin utrolige kunnskap om kristen forkynnelse....Jeg sier bare trøste og bære....

Kommentar #33

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Takker!

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Glimter til med sin utrolige kunnskap om kristen forkynnelse....Jeg sier bare trøste og bære....

Takker for den:0)

Man plukker jo opp en del gjennom årenes løp, og særlig den delen av forkynnelsen som har med Satan og Helvete å gjøre, formidles ofte på en uforglemmelig måte. 

Ole Hallesby huskes i dag stort sett for èn ting, og både du og jeg vet hva det er.

Black Metal er en ypperlig sjanger å benytte når man ønsker å overdøve svovelpredikantene og slå dem på deres egen hjemmebane.

Kommentar #34

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Ja til Ytringsfrihet...MEN....

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men har ikke Johannesen sin sedvanlige motforestilling til ekstreme uttaleser nå altså..?

Å nei..jeg glemte at det ikke gjaldt muslimer eller homofile....så da er alt OK.

"Ytringsfrihetens prinsipp tilsier at svært få ytringer skal modereres" sier Robin Haug i en av sine mange gode ytringsfrihetsartikler; "Lett å være moderator";
http://www.verdidebatt.no/robinhaug/?next=20


....og denne ytringsfriheten og som også Robin Haug snakker om, lyttningsretten, er grunnleggende viktig. Men grensa passeres ved oppfordring til drap og vold...! Har virkelig denne "massakrerings kunsten" ikke noe slags formende budskap i det hele tatt, - når reklamen har så god effekt ellers i samfunnet?

Jeg undres forøvrig svært på om vi får noen "positive" kommentar til denne problemstillingen fra ekstremistforskeren, Lars Gule eller andre som tilsynelatende er svært så aktive i sin jakt på ekstreme ytringer.....når det gjelder mot alle andre enn kristne....

Kommentar #35

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Da har vi fått det bekreftet at så lenge noen er populære nok og det kan kalles

Det er ikke nødvendig å falle for den betegnelsen Rune. Om det blir kalt "kunst" i det offentlige aldri så mye:). Det jeg er mest bekymret over, er at så få tar i betraktning at teksten omfatter barn som noe som kan utsettes for vold, voldtekt og drap. Er det bare tilfeldig at det ikke blir omtalt av så mange, eller er det fordi det er de kristnes barn? Det er et viktig poeng slik jeg ser det.

Kommentar #36

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

For dumt..

Publisert rundt 6 år siden

For 50 år siden holdt en daværende kjent amerikansk forkynner en preken i Oslo med titelen "If I was the devil.." ("Hvis jeg var djevelen") og hva han da ville ha gjort, siden han er listig som en slange.

Vi kan trygt slå fast at han ikke under noen omstendighet ville ha alliert seg med Dimmu Borgir.

Alle kristne bør m.a.o. kunne senke skuldrene i forhold til denne kunstform.

Kommentar #37

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Alle kristne bør m.a.o. kunne senke skuldrene i forhold til denne kunstform.

Ja, det er sant nok, men en behøver vel ikke gå ned i knestående? Synes ikke du treffer helt her. Tror nok kristne vet å plassere det der det hører hjemme.

Kommentar #38

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Forskjellen

Publisert rundt 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Vi kan trygt slå fast at han ikke under noen omstendighet ville ha alliert seg med Dimmu Borgir.

mellom Black Metal-artistene og svovelpredikantene er at artistene bruker denne galskapen som effektmakeri i en ekstrem form, mens svovelpredikantene faktisk tror at denne galskapen er reell.

Etter å ha lest teksten som Johannessen har lagt ut, har jeg ombestemt meg. Jeg syntes teksten var upassende, men jeg var for rask på labben. Teksten er uproblematisk, blant annet fordi fortelleren åpenbart er en fiktiv person som ikke taler på vegne av bandet.

Ikke dermed sagt at jeg synes teksten er god.

Kommentar #39

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Som vanlig

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Da har vi fått det bekreftet at så lenge noen er populære nok og det kan kalles

viser Holt at han er en dårlig leser.  Alt må forklares for ham.  La meg ta det punktvis:

1. Nei, jeg har ikke sagt at  "så lenge noen er populære nok og det kan kalles "kunst" er alt OK...". Jeg har heller ikke kommet med noen kvalitetsbedømmelse av Dimmu Borgirs tekst.

2. Hva har muslimer og homofile med dette å gjøre? 

3. "Test"?  På hva?

Hva er det så jeg har sagt?  Jo, at det ikke er den mest naturlige tolkningen å lese Dimmu Borgirs tekst bokstavelig - altså som en oppfordring til folk om å skaffe seg ei skarp øks og hogge hodet av alle kristne.  Når man jobber med litterære tekster, er det fundamentalt å skille mellom forfatteren og fortelleren (eller det poetiske "jeg" i dikt).  I den aktuelle teksten er det "Antikrist" - altså et fiktivt "jeg" i teksten - som fører ordet.  Det finnes da en masse ufyselige utsagn i skjønnlitteraturen - formulert av et "jeg " i teksten - som det ikke er rimelig at leseren umiddelbart tillegger forfatteren som hans eller hennes personlige synspunkter?

Kommentar #40

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Burde Arne Garborg ha vært anmeldt til styresmaktene etter å ha publisert dette diktet i 1895?

Svarte-Katekisma

«Det fyrste Krav, det er?»
— Sjaa ut som dei andre i all di Ferd.

«Det andre au du kann?»
— Banna i Hjarta Gud og Mann.

«Veit du mitt tridje Yrkje?»
— Gakk kvar den Sundag til Kyrkje.

«So nemne du meg det fjorde?»
— Haldt alltid med dei Store.

«Det femte?»

            — Spar ikkje den,

som i Vegen for deg stend!

«Det sette?»

            — Ver eit Svin,

men utantil blank og fin.

«Det sjuande?»

            — Det er Trollmanns-Sæla:

lìva stort av i Løynd aa stela.

«Det ottande?»

            Beste Verja,

det er aa ljuge og sverja.

«Det niande?»

            — Sløg du vere og snar,

naar Teften du fær av Annanmanns Gard.

«Det tiande Krav?»

            — Din Granne svike,

i stort og i smaatt, du alltid maa like.

«Visdomens Grunn, fekk den du fat?»
— Aldri du gløyme det store Hât!

«Kva trur du?»

            — Eg trur og i Sanning finn,

at alltid til Slutten det vonde vinn.

«Kvad bed du?»

            — At aldri i all si Tid

denne vonde Verdi maa betre bli.

«Nemn meg so det du høgast vil?»
 — Eige Verdi og høyre ho til. 

«Er denne Viljen din heil og all?»
— Med Blod vil eg skrive meg deg i Vald.

«Og sidan?»

            — At denne Pakti kann staa,

vil kvart Aar eg til Alters gaa.

                           *

Trollmanns-Emne legg seg paa Kne;
daa stig eit Glede-Rop
sterkt som Stormsus i gamle Tre
upp fraa den heile Hop.
«Han hev Trui! Han er som me!

        Inn i Flokken!»


Fanden Firkloi lyfter,
sver ved den namnlause Store:
«Fraa i Natt hev du Magti mi;
det vere her deg svori!
No eg tek deg for all di Tid

        inn i Flokken!»

 

Kommentar #41

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nei Johannesen

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Vi løfter ett sverd til kamp, stolte menn
La massakeren begynne i dag
Hogg hode av hver kristen
og voldta deres kvinner og barn

Hvert kristenkors du finner skal du vende om
Hver en bygning som bærer guds navn, skal brenne
Hver en kristenmanns grav skal vi skjende

Hver natt skal du våkne med et skrik
Og kjenne blodet brenne som ild i deg
Hver natt vil du streife sjeleløst i anger
Og utslette hvert tegn du ser til liv

Du kommer med et nærmest uforståelig dikt av Garborg som harsellerer med de ti bud...og hva så..?

Det kan overhode ikke bli i nærheten av det språket disse djevelrockerne sier på vanlig forståelig norsk.
Vet du at mange unge ubefestede barn hører på disse tekstene.?

Jeg er storlig overrasket over at de samme som henger seg opp i saklig islamkritikk så det holder ikke ser på kristen hat og oppfordring til drap,voldtekt av barn,skjending av graver,brenning av kirker på noe i nærheten av på den samme måten.

 

Kommentar #42

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

"Hva så..?"

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Du kommer med et nærmest uforståelig dikt av Garborg som harsellerer med de ti bud...og hva så..?

Nå er vel ikke diktet så uforståelig?  "Hva så..?" spør du.  Poenget er det ganske enkle at det ikke alltid er et 1:1-forhold mellom forfatter og tekst. Leser du Garborgs dikt som en oppfordring til å alliere seg med Satan?

Kommentar #43

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Hva med et nytt, ONDT... kjæledyr?

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Når man jobber med litterære tekster, er det fundamentalt å skille mellom forfatteren og fortelleren (eller det poetiske "jeg" i dikt). I den aktuelle teksten er det "Antikrist" - altså et fiktivt "jeg" i teksten - som fører ordet. Det finnes da en masse ufyselige utsagn i skjønnlitteraturen - formulert av et "jeg " i teksten - som det ikke er rimelig at leseren umiddelbart tillegger forfatteren som hans eller hennes personlige synspunkter?

AHA, - så om jeg altså forstår deg rett....så er det fritt frem for anybody å finne opp en ny fiktiv karakter ved navn "muslimhateren", innvandrerhateren, AP hateren osv - og deretter med "kunstneriske frihet" gå på med friske, skarpe, onde og dødelige kommentarer - med eller uten musikalske toner, - fordi det kun er det lille søte kjæledyret "innvandrerhateren" som snakker...?!

Kommentar #44

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

"Unge ubefestede"

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Vet du at mange unge ubefestede barn hører på disse tekstene.?

Hvordan tror du de "unge ubefestede" opplever denne teksten av det kristne metall-bandet ANTESTOR - dersom den presenteres uten kontekst?

Message from Hell


I Got Through To You
And Destroyed You To
I Made You All Pay
Cause You Did Obey
You Didn't Stop Me
I Got Your Key
You Cannot Turn Back
I Got You On My Track
I Fooled You With A Lie
And You Did Not Deny
I Fooled You With A Lie
An You Did Not Deny
I Was Fooling You
Cause You Never Knew

 

Kommentar #45

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Litteratur

Publisert rundt 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
AHA, - så om jeg altså forstår deg rett....så er det fritt frem for anybody å finne opp en ny fiktiv karakter ved navn "muslimhateren", innvandrerhateren, AP hateren osv - og deretter med "kunstneriske frihet" gå på med friske, skarpe, onde og dødelige kommentarer - med eller uten musikalske toner, - fordi det kun er det lille søte kjæledyret "innvandrerhateren" som snakker...?!

Du er ikke akkurat noen lesehest, tydeligvis.

Hva hadde verdenslitteraturen vært uten disse "bad guys" som Dimmu Borgur her gir stemme til? Tenk deg en Bibel uten Satan; tynne greier.

Kommentar #46

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Nei

Publisert rundt 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
AHA, - så om jeg altså forstår deg rett....så er det fritt frem for anybody å finne opp en ny fiktiv karakter ved navn

Nei, du forstår meg ikke rett.  Du forutsetter at bruk av fiksjon er et skalkeskjul for å slippe unna f.eks. en anklage om trusler.  Det jeg har forsøkt å si noe om, er at en fiksjons-tekst må "oversettes" - og er prinsipielt en annen type tekst enn f.eks. et leserinnlegg eller et stykke sakprosa.  For å ta et annet literært eksempel:  Når hovedpersonen i Knut Hamsuns roman Sult  kommer med sin lange forbannelses-tale til Gud, så er det nettopp han som kommer med den, ikke Hamsun - selv om hovedpersonen gjennomført taler i jeg-form.

Kommentar #47

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jeg vet ikke

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Poenget er det ganske enkle at det ikke alltid er et 1:1-forhold mellom forfatter og tekst. Leser du Garborgs dikt som en oppfordring til å alliere seg med Satan?

Hva Garborg ønsker å få fram med sitt merkelige sammensurium.

Jeg forstår i vert fall at det er fritt fram for de verste trusler mot visse grupper bare det kan pakkes inn i et eller annet kunstnernavn.

Det er hva du mener vel og merke.

Jeg vet ikke helt hvor det ble av YTRINGSANSVARET som du så iherdig har pratet om....men det gjelder nok bare når andre grupper blir omtalt på en kritisk måte som ikke når denne teksten til anklene engang. 

Kommentar #48

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Nei!

Publisert rundt 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er hva du mener vel og merke.

Det mener jeg da slett ikke!  Jeg har imidlertid gitt opp å få deg til å forstå hva jeg skriver

Kommentar #49

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Jeg er enig med Rudshaug i at føler en så sterkt som innleggsforfatter gjør så kan en anmelde. En sangtekst harmusikk til og det som skal vurderes er også musikken. Men det er først hvis sangen blir spredt sammen med annet hat tankegods at det blir et stort problem. Hvis du har karikaturer i avisa som er hat mot jøder f.eks i et land som samtidig har lover som diskriminerer jøder..da er det selvfølgelig et problem.
Kommentar #50

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

*

Publisert rundt 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Hvordan tror du de "unge ubefestede" opplever denne teksten av det kristne metall-bandet ANTESTOR - dersom den presenteres uten kontekst?

Message from Hell

Jeg går ikke god for noen sånne tekster overhode.Det er mye rart som blir kokt sammen på gutterom rundt omkring.Men den kommer uansett ikke opp mot den teksten vi debatterer her.

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 3517 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
17 dager siden / 2498 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
29 dager siden / 2477 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 2081 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1856 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
14 dager siden / 1690 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
2 dager siden / 1654 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
rundt 1 måned siden / 1525 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere