Robert Rygge

14

"Hogg hodet av dem"...!!

"Hogg hodet av hver kristen/ Og voldta deres kvinner og barn" er ifølge Inga Marte Thorkildsen ikke noe som skal inkluderes i den nye diskrimineringsloven, - fordi den retter seg mot en gruppe.

Publisert: 22. jun 2013

Slik besvarte hun spørsmålet fra Steinar Reiten vedrørende teksten fra bandet Dimmu Borgir der bandet fører frem sin "kunstneriske massakre" av kristne og deres familie.


«Løft deres sverd til kamp, stolte menn/La massakeren begynne i dag./ Hogg hodet av hver kristen/ Og voldta deres kvinner og barn
Hvert kristenkors du finner skal du vende om / Hver en bygning som bærer guds navn skal brenne / Hver en kris­tenmanns grav skal vi skjende».


 Det er ikke mye fordømmelse å spore vedrørende denne "kunsten"  (med hederlige unntak), og indikerer dessverre hva jeg for min del vil kalle et tydelig lavmål i etisk refleksjon hos de som synes denne kriminelle oppfordringen kun er en form for "kunst"....,- eller eventuelt forsvarer dens ytringsrett i samfunnet.

Akkurat DER vil jeg for min del si at GRENSEN går; - ved oppfordring til vold og drap mot grupper eller enkeltmennesker i samfunnet. Dette "kunstneriske uttrykket", -" bør etter hva jeg skulle mene forbys fordi den faktisk er med å "så inn" negative holdninger til kristne,- og med tanke på hva nazistenes kunstneriske uttrykk" i 30-åras Nazi Tyskland førte til - så er det ikke nødvendigvis kun negative tanker en kan få av slike morderiske uttrykk....
 Det ville være interessant med noen "verdikommentarer" rundt denne problemstillingen, - samt noen tanker om hva som ville skje dersom noen musikalske kunstnere fant på å lage lignende "flott kunst" om diverse andre grupperinger i samfunnet og at massakren handlet om andre enn kristne..?

Ville ovenstående kunstneriske massakre vært OK, - dersom en byttet ut kristen med:
"Innvandrer"...?
"Jøde"....?
"Homo"...?
 "Muslim"...?
"Abortlege"...?
 "SV politiker"...?
"AP politiker"...?
"Multikulturelle politiker"...?
"Multikulturelle forsker"...?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvis du følger med på debatten,

Publisert over 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
DGT er en deskriptiv tekst - som f.eks. også en historiebog - handler om ting, der skete engang.

Sangen er en proskriptiv tekst - en handlingsanvisning - handler om, hvordan det fremover bør være.

vil du se at noen, blant annet jeg, argumenterer for at Dimmu Borgir sin tekst har Antikrist som forteller. Beklager at jeg er kort, men du er intelligent nok til å forstå at dette har betydning for i hvilken grad teksten er oppfatte som en oppfordring fra forfatteren.

Angående Tanakh (GT) og din påstand om at dette er "deskriptive" tekster, ser jeg ingen grunn til å kommentere.

Kommentar #152

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Bare et "lite skritt" mot Kinesisk sensur...?

Publisert over 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
et spørsmål bør være om menneskers første rettighet, religionsfriheten, ikke bør ha den særstilling i framtiden som den har hatt i fortiden og til nå. Religionsfrihetens særskilte plass bør egentlig begrenses

Etter å ha lest dine innlegg, - så virker det for meg som at du altså ikke har særlige problemer med slike "kunstneriske tekster" fra Dimmu Borgir m.fl så lenge det er i kunstneriske former, - men religionsfriheten bør altså strammes inn?


Er ideen din å ta et lite undertrykkende "religions skritt" i Kinesisk retning? 

Kommentar #153

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
inspirerte "dikt" om Inga Marte Thorkildsen taler for seg selv.

Jeg skulle gjerne hjulpet deg med å innse at det er forskjell på påstander og argumenter, men jeg aner ikke hvor jeg skulle ha begynt. Du fremstår som svært virkelighetsfjern utifra de trolliknende innspillene dine.

Kommentar #154

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Jamfør debatten ang karikaturen av omskjæring. Fordi religionsfrihet er den eller en av de første menneskerettighetene - og fordi tro er personlig og `bør` bli beskyttet for stygg kritikk (krenkelser) - så har religionsargumentet fått, uant av hvilke grunner spør du meg, et fortrinn over Kunsten. i tillegg så har det vist seg at i motsetning til kunst så slår religion ut også politisk. Noe som kan være direkte destruktivt. Jamfør Politisk Islam.

Folk går igjennom ulike livsfaser. I noen faser er man kanskje mer radikal og opprørsk enn i andre faser av livet. Det går gjerne over. Religion derimot, går ikke over. At det gis penger til, fra statens side, at en får bedre muligheter til å oppdra barn i religiøs tro (når vi vet det finnes en del voldsbeskrivelser, krenkelse av ulike grupper mennesker osv i hellige skrifter) er verre enn at en enkeltperson, en gang i livet, skrev en låt som var dårlig kunst.  

Kommentar #155

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Jamfør debatten ang karikaturen av omskjæring. Fordi religionsfrihet er den eller en av de første menneskerettighetene - og fordi tro er personlig og `bør` bli beskyttet for stygg kritikk (krenkelser) - så har religionsargumentet fått, uant av hvilke grunner spør du meg, et fortrinn over Kunsten. i tillegg så har det vist seg at i motsetning til kunst så slår religion ut også politisk. Noe som kan være direkte destruktivt. Jamfør Politisk Islam.

Folk går igjennom ulike livsfaser. I noen faser er man kanskje mer radikal og opprørsk enn i andre faser av livet. Det går gjerne over. Religion derimot, går ikke over. At det gis penger til, fra statens side, at en får bedre muligheter til å oppdra barn i religiøs tro (når vi vet det finnes en del voldsbeskrivelser, krenkelse av ulike grupper mennesker osv i hellige skrifter) er verre enn at en enkeltperson, en gang i livet, skrev en låt som var dårlig kunst.

Det gir ingen mening å beskytte ideer fra krenkelser. Jfr å beskytte kunnskap eller politikk mot kritikk. Mennesket skal ikke krenkes, ideene deres skal vi krenke over en lav sko, uansett hva de velger å kalle ideen sin. Ideer blir ikke lei seg, så de trenger ikke beskyttelse. Krenking bør forresten defineres. Det absurde i å beskytte ideer fra krenkelser fremtrer tydelig hvis man ser for seg at alle har like stor rett på beskyttelse av SIN ide mot krenking. Da kan ingen mennesker noensinne åpne munnen eller skrive noe igjen. At ikke alle skulle ha like stor rett på beskyttelse av sin ide er også absurd, siden vi alle er like mye menneske. Eneste logiske løsning er å beskytte individer mot fysisk og psykisk vold og la alle ideer være fritt vilt. Bare hyklere kan mene at deres ide og ikke alle andres ide skal beskyttes og hyklere er totalt uinteressante og tar feil, ettersom det å hykle er å lage forskjellige standarder under loven - altså å diskriminere med loven i hånd.

Hvis ingen har tatt seg bryet med å anmelde den gang er det kanskje litt sent nå. Poenget er uansett at oppfordringer til vold ikke skal kunne skjules bak noe som helst, så det beste man kan gjøre er å anmelde det, siden loven er mye smartere enn IMT, som ikke har tatt hjernen sin ut av fryseren etter at hun glemte den der på ungdomsskolen. Hvis noen helt seriøst mener at oppfordringer til vold skal være legitime hvis de fremføres mer kunstnerisk, så har DE bevisbyrden. Utgangspunktet i loven er at voldsoppfordringer er kriminelt. Fravik krever bevis. Det nytter ikke å harselere over problematikken i at kunst kan bli rettsforfulgt og tro at det er et argument. I en så alvorlig sak som oppfordring til kriminalitet - i verste fall slikt som tok livet av 1 000 000 tutsier på tre måneder i 1994, nytter det ikke å forsøke å harselere vekk alvoret. Det må føres sterke bevis skal man fravike prinsippet om at voldsoppfordringer er straffbart.

Ferling har en ide om "Uanset mener jeg det bedste ville være afskaffelse af begrænsninger på ytringsfriheden, så vi havde lige ret for alle."

Ytringsfriheten SKAL være lik for alle og slik får vi det: Ingen skal kunne oppfordre til kriminalitet, alle skal kunne reflektere rundt kriminalitet og ellers kan man ytre seg som man føler for. ABSOLUTT INGEN ideer skal vernes.

Ytringsfrihet er totalt uinteressant annet enn i en juridisk diskusjon, ettersom ordet FRIHET - et juridisk ord står sentralt. Uspennende mennesker som Lars Gule forsøker å viske ut vesensskillet mellom refleksjon og oppfordring. Vi må trekke logiske grenser mellom de to og ikke la oss avskrekke av at det noen ganger kanskje er vanskelig.

Kommentar #156

Steinar Dahlen Vidnes

10 innlegg  35 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Man kunne også sige at det vil være et evigt kapløb mellem grupper om at opnå flest særrettigheder i form af en særlig beskyttelse, som flertallet ikke er udstyret med - og derfor gå ind for ophævelse af alle mindretalsrettigheder og tilbage til én lov for alle.

Jeg synes man skal huske at mindretalsbeskyttelse er en eufemisme for diskrimination og altså privilegier til visse grupper. En diskrimination man søger at legitimere ved at hævde eksistensen af en modsatrettet diskrimination, som man så søger at udbalancere.

Det betyder at mindretallet får en fordel, hvis ikke flertallet opretholder en sådan diskrimination - som man altså er nødt til at opretholde, hvis man ikke vil blive diskrimineret som følge af såkaldte 'antidiskriminationslove'.

Har muligens misforstått men skytt meg ikke fordi om :-P 

 Mener du , at sjølv om man er flere i en gruppe so  trenger man ikke beskyttelse ? 

 i fjor eller var det året før det igjen (2011) så vart Noreg "avkristna". Norge har ikke noen statsrelegion. Og da kan man tenke seg at det blir lettare å bli diskriminert. eller kan man det ?? 

Burde ikke kristne som vel som andre relegioner blitt også beskytta 
av disrimineringsloven ?  

Er det slik at selv om man er i flertall så burde man tåle mer ? 

 
Burde ikke en diskrimineringslov gjelde alle  uansett om dei var i flertall eller 
mindretall ?  

Kommentar #157

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jo

Publisert over 6 år siden
Steinar Dahlen Vidnes. Gå til den siterte teksten.
Burde ikke kristne som vel som andre relegioner blitt også beskytta
av disrimineringsloven ?

Er det slik at selv om man er i flertall så burde man tåle mer ?


Burde ikke en diskrimineringslov gjelde alle uansett om dei var i flertall eller
mindretall ?

Det var ikke meg du stilte spørsmålet til,men det kan selvfølgelig ikke være forskjell på om det er mange eller få som blir diskriminert.
Men hva er det å bli diskriminert.?
Dette begrepet kan misbrukes til å utradere den norske kulturen ved å ta hensyn til et lite mindretall f.eks ved å fjerne all kristen feiring i skolesammenheng.

Når det gjelder slike tekster som disse djevelrockerne lager,må det være en selvfølgelig grense for hva som kan godtas...ved å kalle det kunst kan alle true med alskens elendighet etter det minister Torkildsen sier.
SV har tatt opp mange saker der minioriteter og enkeltmennesker har blitt "tråkket på",men de har tydeligvis en annen holdning når kristne er offer for slikt.

De har i lang tid saget på den grenen de fleste i Norge sitter på...antagelig fordi de ønsker et annet samfunn der disse som sitter på den grenen ikke lenger bør ha makt.

Dermed er de antidemokratiske i sin grunntenkning. 

Kommentar #158

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Menings Tyrranni....

Publisert over 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
i motsetning til kunst så slår religion ut også politisk. Noe som kan være direkte destruktivt.

Så du mener det er vill fantasi å antyde sammenhenger mellom denne "kunsten"..... "hver bygning som bærer guds navn skal brende" og de senere års kirkebranner, gravskjending etc.... - og som du til fulle ser ut til å bagattellisere? Det virker for meg som at du nærer et innbitt hat mot menneskers religionsfrihet, - mens "KUNSTEN" - derimot - ja den må selvfølgelig VERNES og få lov å "flyte fritt" i samfunnet.
Jeg synes at din kommentarhistorikk i denne debatten viser en ganske tydelig agenda i denne kunstbeskyttende retning, - mens religiøse ytringer - ja de er "falige de"...
Søren Ferling sier det veldig bra i kommentar #145:
Sangen er en proskriptiv tekst - en handlingsanvisning - handler om, hvordan det fremover bør være.
DNT og Koranen er også proskriptive, normgivende for de troende."

En ting er sikkert; - det er ingen som bør frykte kristne overgrep - basert på nytestamentlig teologi - som altså er normgivende for de kristne. Men - det er vel neppe nok? Det finnes jo "tankekriminalitet", - eksempelvis bibelske holdninger og utsagn som ikke er overensstemmende med nyere samfunnsmessige verdinormer? Jeg anser det som meget sannsynlig at det er selve MÅLET, - et forbud av meninger som går på tvers av det som er opplest og vedtatt.....
Altså - et MeningsTyrranni...., - der religiøse ytringer innskrenkes - mens "makaber og destruktiv, drepende kunst" - skal få flyte fritt....!!Litteratur som dokumenterer meningstyrranniets utbredelse og utbredelsen av den Orwellske "Tankekriminaliteten"....


Folger, Janet (2009-02-19). The Criminalization of Christianity:
http://www.amazon.com/The-Criminalization-Christianity-Becomes-Illegal/dp/1590524683/ref=pd_sim_b_1

Osten, Craig (2005-09-01). THE ACLU vs AMERICA
http://www.amazon.com/The-ACLU-vs-America-Exposing/dp/0805440453/ref=pd_sim_mov_10

Kommentar #159

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden

`Det virker for meg som at du nærer et innbitt hat mot menneskers religionsfrihet, - mens "KUNSTEN" - derimot - ja den må selvfølgelig VERNES og få lov å "flyte fritt" i samfunnet.`

Jøss.

Neinei, nå tror jeg du har misforstått. Jeg bærer ikke noe hat, men muligens noe nag, mot den Særstilling religioner har hatt i forhold til Kunst. Et eller annet må være helt åpent og tjene som den største ventilen i et samfunn og da mener jeg kunst går foran religion. Mens en kan si at sangteksten i dette tilfelle var en engangsforeteelse, så er `grøss og gru` historier fra både Islam og GT en del av religionen selv...og trykkes igjen og igjen og igjen...og gjøres tilgjengelig for barn også. Muhammed karikaturene viste den assosiasjonen mellom selvmordsbombere og islamister som ofrer livet i Allahs navn. Det har skjedd, det er rart - og det går under kunst og er samfunnets siste ventil for ytringer. Det jeg forsøker å si er at jeg er imot den omfavnelse og beskyttelse av religion som jeg mener finner sted og som mange mennesker støtter. Samvittighetsfrihet og trosfrihet er selvfølgelig absolutt for individer så lenge en ikke skader andre, men når det gjelder verdien av gjentakelser og videreføring av ytringer i religion sett i forhold til stadige endringer innenfor kunsten og dens rolle også som samfunnskritiker så trenger en ikke tenke på religion som at det skal ha noen særstilling. Det er godt og bra både for religiøse og for ateister det.  

Kommentar #160

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til Kommentar # 153

Publisert over 6 år siden

Rudshaug:

Jeg skulle gjerne hjulpet deg med å innse at det er forskjell på påstander og argumenter, men jeg aner ikke hvor jeg skulle ha begynt. Du fremstår som svært virkelighetsfjern utifra de trolliknende innspillene dine.

Min kommentar:

Jeg er nok en av de siste på denne tråden som skulle ha behov for opplæring i forskjellen mellom påstand og argument.

Ditt "dikt" taler som sagt for seg selv. Å holde noe fram til offentlig skue er hverken argument eller påstand; det er en demonstrasjon. Det forundrer meg forøvrig at ikke moderator har fjernet det. Det ville jeg ha gjort.

 

Kommentar #161

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Ditt "dikt" taler som sagt for seg selv. Å holde noe fram til offentlig skue er hverken argument eller påstand; det er en demonstrasjon. Det forundrer meg forøvrig at ikke moderator har fjernet det. Det ville jeg ha gjort.

Vet du hva det vil si å komme med et lignende eks på en tekst for å få fram et poeng. ?

Det var nettopp DET som ble gjort med diktet om Torkildsen.

Har du ikke oppfattet det,så vet jeg ikke helt hvordan vi skal forklare deg så du fatter.
 

Kommentar #162

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Hvem er fortelleren

Publisert over 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Søren Ferling sier det veldig bra i kommentar #145:
Sangen er en proskriptiv tekst - en handlingsanvisning - handler om, hvordan det fremover bør være.
DNT og Koranen er også proskriptive, normgivende for de troende."

i denne teksten til Dimmu Borgir?

Hvem har de forkastelige holdningene til de kristne?

Hvem oppfordrer til vold mot de kristne?

Og hva med de skriftstedene i GT og NT som gir stemme til Satan? Skal vi anta at det er intensjonene til Bibelens skribenter vi blir presentert for?

Og angående at sangen, i likhet med Koranen og NT, er proskriptive (Det er vel det jeg vil kalle normative.) tekster. Hva med mosaisk tro? Er den bare deskriptiv? Skal vi anse De ti bud og resten av Moseloven som deskriptive tekster?

Kommentar #163

Asbjørn Bergs1g

61 innlegg  1513 kommentarer

robert rygge

Publisert over 6 år siden

jeg har vært borte noen dager og ikke fått fulgt debatten Men angående Bratterud så ringte jeg han Da det hele stod på det verste, for å høre hva som var sannhet. Bratterud ble spesielt vinklet og sakset fordi han i et Radioprogram på direkten utalte om homofile "at slike ikke burde sitte i ledende stillinger". Jeg husker ikke om dette er ordrett gjengitt, men det ble stor oppstandelse, mediadekning og homofile organisqasjoner m.f. rykket ut. Et steike kjør og man visste nesten ikke hva man skulle tro. Vel historien hadde en bakgrunn:  Slik Bratterud fortalte meg så hadde familien hans over en 6 mnd periode blitt trakkasert og ringt opp til alle døgnets tider av en homoseksuell mann, som lirte av seg all eder/bannskap durty things og hva han skulle gjøre med Bratterud om de to var alene. Bratterud hadde jo på den tiden flere mindreårige barn og det var selvfølgelig ikke hyggelig når denne karen slo på tråden til alle døgnets tider. I et direkte program som Bratterud ledet slår denne homoseksuelle mannen på og kommer på eteren, Bratterud som jo da i måndesvis er blitt trakkasert og plaget av denne mannen kutter da denne av og tar han av sendingen, hvorpå han utbryter "slike skulle ikke sittet i ledende stillinger"....så han hadde nok en posisjon i samfunnet....det ble en brudulje uten like......Jeg kllippet litt og det han direkte sa, men da må du huske bakgrunnen  "Så vil vi gjerne oppfordre alle de kristne – de som virkelig tror på Gud å bryte denne djevelske makten som homofilien representerer i dette land. Og vi vil også be om at alle som representerer denne åndsretning blir fjernet fra ledende stillinger i landet vårt"

http://www.nettressurser.no/statsforfatningen/Hoeyesterettspraksis/R t.-1984-s.-1359-Bratterud

Kommentar #164

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Er det noen hjemme?

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jeg er nok en av de siste på denne tråden som skulle ha behov for opplæring i forskjellen mellom påstand og argument.

Igjen en påstand uten argumenter. Har du annet å by på? Dette blir jo humor:)

"Ditt "dikt" taler som sagt for seg selv."

Hver gang du sier/påstår noe, så mangler det argumenter. Hvis du ikke har blitt erklært som ufeilbarlig av noen, som jeg ikke har fått med meg og ikke trenger å underbygge dine mange, dekningsløse påstander, så bør du begynne å trene på å argumentere.

"Å holde noe fram til offentlig skue er hverken argument eller påstand; det er en demonstrasjon."

Hva er det du prøver å si her? Prøv en gang til.

"Det forundrer meg forøvrig at ikke moderator har fjernet det. Det ville jeg ha gjort."

De har antagelig ikke fjernet det fordi jeg er så totalt innlysende motstander av retten IMT mener jeg skulle ha til å skrive noe slikt, bare fordi det er fremført som dårlig kunst. Du er antagelig en av de siste på planeten som kommer til å forstå hva i all verden det er jeg belyser.

Kommentar #165

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nye briller

Publisert over 6 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
De har antagelig ikke fjernet det fordi jeg er så totalt innlysende motstander av retten IMT mener jeg skulle ha til å skrive noe slikt, bare fordi det er fremført som dårlig kunst. Du er antagelig en av de siste på planeten som kommer til å forstå hva i all verden det er jeg belyser.

Skal vi begynne å se på intensjonene bak tekstene nå? Hvorfor ikke  se på teksten til Dimmu Borgir med nye briller? 

Det er så lett å kjøre seg fast i et spor, særlig hvis man plages av fordommer.

Kommentar #166

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Samfunnsproblemer og bortfall av de 10 bud, - en sammenheng?

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvem har de forkastelige holdningene til de kristne?

Hvem oppfordrer til vold mot de kristne?

Og hva med de skriftstedene i GT og NT som gir stemme til Satan? Skal vi anta at det er intensjonene til Bibelens skribenter vi blir presentert for?

Og angående at sangen, i likhet med Koranen og NT, er proskriptive (Det er vel det jeg vil kalle normative.) tekster. Hva med mosaisk tro? Er den bare deskriptiv? Skal vi anse De ti bud og resten av Moseloven som deskriptive tekster?

Hvem har de forkastelige holdningene til de kristne?
Dimmu Borgir viser tydelige forkastelige holdninger til de kristne når de så til de grader SPINNER videre- med sine ekstremt voldelige utsagn - på en bibelsk profeti. Jeg vil påstå at mye av det negative påtrykket mot de kristne, og kristendommen faktisk har sin årsak i den akkumulative effekten slike og liknende holdninger har skapt over tid. Kan vold og annen elendighet ha noe som helst med forkastelsen og demoniseringen av de kristne verdier? Etter mitt og mange andres syn; - JA!

Hvem oppfordrer til vold mot de kristne?
Dimmu Borgir, og ingen andre oppfordrer til vold mot de kristne. En bibelsk profeti, som beskriver en fremtid - der de kristne verdier blir forkastet og kristne mennesker forfulgt - oppfordrer så absolutt ikke til at dette skal skje. MEN, - er en profeti. NÅR da Dimmu Borgir viser sitt dype behov for å synge frem "kunsten" sin og spinne langt videre på denne profetien, ja da er det ene og alene de som oppfordrer til denne volden mot de kristne. Effekten av deres og liknende "kunst" ser vi i samfunnet rundt oss...

De Bibelske skribenters intensjon?
De Bibelske profetier og utsagn er nok ikke ment som noen intensjon - men heller som........profetier....- forklaring på hva som kommer til å skje....en gang i fremtiden.
Bibelen skriver eksempelvis også om Antikrist:
Åp13,16 Han* gjør slik at alle, både små og store, rike og fattige, frie og treller, tar imot et merke på sin høyre hånd eller på sin panne... .
Er det da ikke - i dagens samfunn - ganske interessant å tenke over at det i ca 2000 år aldri har vært teknologisk mulig å lage et slikt merke som muliggjør denne kontrollen? Denne kontrollen er nå ikke bare mulig,- men fullstendig sannsynlig ved f.eks RFID brikker eller liknende. Når en hører om at bankene ønsker å fjerne fysiske penger - så er det vel en Bibelsk profeti som utfolder seg foran våre øyne? Implanterte RFID brikker - i mennesker - er allerede tatt i bruk rundt omkring i verden. Når blir disse et krav tro?

De 10 bud - og samfunnsproblemene, - noen sammenheng?
Når det gjelder De ti bud, - så vil jeg nok selv anse dem for å være proskriptive - i den forstand at de er ment å skulle følges, - for de kristne. Samfunnet har imidlertid blitt sekularisert og fjernet alle koblinger til disse 10 bud, - noe vi vel også TYDELIG ser effekten av i samfunnet rundt oss!?

Kommentar #167

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Kjernen

Publisert over 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Dimmu Borgir viser tydelige forkastelige holdninger til de kristne når de så til de grader SPINNER videre- med sine ekstremt voldelige utsagn - på en bibelsk profeti

Da ser det ut at vi er på linje når det gjelder kjernen i problemstillingen. Vi er ganske enkelt bare uenige i sak.

Kommentar #168

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Effekten?

Publisert over 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Effekten av deres og liknende "kunst" ser vi i samfunnet rundt oss...

Her bør du være presis.  Hvilken effekt?  

Kommentar #169

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvordan kan det ha seg

Publisert over 6 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Her bør du være presis. Hvilken effekt?

At det når en sak som denne blir presentert i en debatt,blir tekster forsøkt bagatellisert i bøtter og spann..og endog kalt KUNST for å gjøre den ufarlig.

Når Johannesen savner effekten av sataniske tekster,får jeg gjenta da igjen... at kirker er nedbrent..kirkegårder vandalisert...osv.
Tror Johannesen slikt skjer i et vakuum uten at noen har inspirert dem til det.? Tekstene til satanrockerne inspirerer til detaljerte handlinger som er så grusomme at det ikke ligner noe annet vi finner på norsk som handler om DAGENS virkelighet. 

Men Johannesen kaller slikt forvirret ungdom....

Men kom med islamkritikk i dagens Norge,så blir folk gjort medskyldig til påvirkning til massedrap ...

Kommentar #170

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Penger og berømmelse...!

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Da ser det ut at vi er på linje når det gjelder kjernen i problemstillingen. Vi er ganske enkelt bare uenige i sak.

Kannibalisme, halshogging, kirkebranner....

Jeg vil nå heller si at kjernen i problemstillingen er - diverse menneskers ekstreme "kunstform" - som brukes i deres jag etter penger, berømmelse....og at effekten av denne "kunsten" slår ut i voldelige "ytringer" i samfunnet.
Er det fri fantasi fra gjerningsmennene i dagens KRIMINELLE samfunn, - eller kan det ha "noen" røtter i en VOLDELIG medie"kunst"hverdag? Jeg bare spør? Fint om du og de andre kunstforkjemperne kunne gitt et svar på dette!
Påtenning av kirker?
Gravskjending?
Mennesker som blir halshogd? (Skjer også i Norge)....
Kannibalisme som utføres - etter - og til med før - drapet utføres?

Synda er komen til jorda ...
Det er vel ikke å stikke under en stol at SYNDA på jorda er blitt større siden Einar Førde, fra Stortingets talerstol uttalte følgende: ”Synda er komen til Jorda, men vi vil ikkje ha ho i fargar.”
Cialdini skriver i sin bok Influence:
"Det er klart at vidt publisert aggresjon har den stygge tendensen til å spre seg til liknende offer".
 Er det noen spesielt god grunn til å konkludere annet enn at aggresjon mot mennesker har en effekt; - uansett om den kommer gjennom "nyhetsdekningen", eller fra andre "kunstneriske" kilder som musikk, spill, film og TV serier - når en ser hvor lettpåvirkelige mennesker er når noen "trykker" på skjulte "følelsesknapper" i deres psyke slik vi ser gjennom eksempelvis reklame. Hvordan kan man da tro at alle andre budskap blir avslørt - og at mennesker derfor ikke blir påvirket av budskapet?

 

Økt Medievold.... 

Uten at jeg selv har forsket på problemstillingen, - så antar jeg at vi bør kunne ressonnere oss frem til at økningen av vold og elendighet i samfunnet så absolutt samsvarer med den økte - og ondskapifiserte - mediehverdagen... Det var nok helt andre frontkjempere enn de kristne som har frontet denne medievoldsrevolusjonen vi ser i samfunnet..., - og om vi hadde vært mer tilbakeholdne med dette frontalangrepet mot våre gamle verdier - så er jeg overbevist om at vi hadde hatt et bedre samfunn i dagens Norge! 

Kommentar #171

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Har du noen kommentar

Publisert over 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Uten at jeg selv har forsket på problemstillingen, - så antar jeg at vi bør kunne ressonnere oss frem til at økningen av vold og elendighet i samfunnet så absolutt samsvarer med den økte - og ondskapifiserte - mediehverdagen...

til #70 og #71 i denne tråden? Er dette mindre alvorlig enn Dimmu Borgir sin tekst? Disse kommentarene sier noe om økt verbal brutalisering i samfunnet, men ensidig å fokusere på Dimmu Borgir og en tekst med en bibelsk figur som forteller, mener jeg blir feil.

Og har du noen kommentar til de bibelske tekster som har inspirert Dimmu Borgir?

Kommentar #172

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Selvpålagt ironi?

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Tror Johannesen slikt skjer i et vakuum uten at noen har inspirert dem til det.? Tekstene til satanrockerne inspirerer til detaljerte handlinger som er så grusomme at det ikke ligner noe annet vi finner på norsk som handler om DAGENS virkelighet. Men Johannesen kaller slikt forvirret ungdom.... Men kom med islamkritikk i dagens Norge,så blir folk gjort medskyldig til påvirkning til massedrap ...

"Tror Johannesen slikt skjer i et vakuum uten at noen har inspirert dem til det?"

Ironien i forhold til de som vil ha seg frabedt å få sine standpunkter sammenlignet med Breivik (ikke nødvendigvis Holt), men som her ser et riktig 1:1 forhold, er iøynefallende. Jeg vil sågar være tilbøyelig til å tolke det som en form for dobbeltmoral, sett i forhold til diskusjonen rundt Fjordmannen. Man kommer kanskje på en nylig tragedie som også må ha vært inspirert av noe? Man kan altså ikke benekte én, for så annerkjenne en annen.

Holt kan forøvrig opplyses at det ikke har forekommet noen kirkebranner eller lignende ifra black/death metall-miljøet efter sangteksten ble publisert, helt tilbake i 1996.


Men hvorfor si stop ved Borgir? Jeg gleder meg til Ibsen blir anklaget for å ha oppfordret til forfølgelse av kristne (i et skuespill):

"Dette må knækkes. Forbi dem, de vederstyggelige! De skygger for glæden; de mørkner dagen med sin rugende dødslængsel. Lad dem udjages af staden som oprørere. Jeg tåler ikke længere denne trods og vederstyggelighed!"

Nå var man ikke like prinnsippiell forsvarer av ytringsfriheten altså? Ikke har man forstått tekstanalyse heller. Kan tipse om at låta til Borgir heter "Antikrist", og er skrevet ifra hvilken berømt persons perspektiv?

(Jeg får unnskylde at det er litt vanskelig å ikke fremstå som veldig syrlig i akkurat denne saken)

Kommentar #173

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Uten at jeg selv har forsket på problemstillingen, - så antar jeg at vi bør kunne ressonnere oss frem til at økningen av vold og elendighet i samfunnet så absolutt samsvarer med den økte - og ondskapifiserte - mediehverdagen...

Dette har det faktisk vært forsket en del på, og det du sier, selv om det kanskje er intuitivt, er rett og slett feil. Vi, og spesielt den vestlige verden, har aldri hatt mer fredelige samfunn, med mindre vold og undertrykkelse enn tidligere. Du må gjerne lese Steven Pinker for mer om emnet (det finnes også en TedTalk om boka). Med det faller også mye av resten av din argumentasjon også bort.

Kommentar #174

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Perspektiv...

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
#70 og #71 i denne tråden? Er dette mindre alvorlig enn Dimmu Borgir sin tekst? Disse kommentarene sier noe om økt verbal brutalisering i samfunnet, men ensidig å fokusere på Dimmu Borgir og en tekst med en bibelsk figur som forteller, mener jeg blir feil.

Og har du noen kommentar til de bibelske tekster som har inspirert Dimmu Borgir?

Kommentarer til #70 og #71 i denne tråden? Er dette mindre alvorlig enn Dimmu Borgir sin tekst?


JA, - det synes jeg så absolutt. MEN, - jeg synes så absolutt ikke at dette er "grei kunst" i det hele tatt. Uttrykket "til helvete med...." er ikke noe fint uttrykk i det hele tatt, - men likevel et mer, for noen dagligdags - og dermed mer "diffust" uttrykk enn halshogging og voldtekt av kvinner og barn.
Når det gjelder #71 så er vel dette bare et "forslag" til potensiell fremtidig "kunst" dersom det er fritt frem i "kunsten" å uttrykke kriminelle oppfordringer mot mennesker eller grupper uten noen som helst motforestillinger.

Dimmu Borgir med sin "kunst" har imidlertid enormt mange "følgesvenner" på den samfunnsmessige "brutaliseringsveien", - men når det gjelder fokusert ondskap - så synes jeg at de med denne "kunsten" - ikke bare har toppet musikklistene - men også "ondskapslista".

Og har du noen kommentar til de bibelske tekster som har inspirert Dimmu Borgir?
Nei, - egentlig ikke så mye utover #166....

Til slutt noen sitater om Ytringsfrihet, - fra President Thomas Jefferson og Benjamin Franklin:
Sitatene illustrerer den hårfine balansen samfunnet MÅ overholde dersom vår frihet ikke skal forsvinne i jakten på uønskede ytringer:

Gale meninger kan tolereres der fornuften har frihet til å bekjempe dem.
Thomas Jefferson, First Inaugural Address, March 4, 1801.

"Ytringsfriheten er en grunnpillar i et fritt samfunn; når denne støtten blir fjernet, så oppsmuldres det frie samfunn, og tyrranniet reiser seg over dets ruiner."
Benjamin Franklin, "On Freedom of Speech and the Press", Pennsylvania Gazette, 17 November 1737.

Kommentar #175

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
De 10 bud - og samfunnsproblemene, - noen sammenheng?
Når det gjelder De ti bud, - så vil jeg nok selv anse dem for å være proskriptive - i den forstand at de er ment å skulle følges, - for de kristne. Samfunnet har imidlertid blitt sekularisert og fjernet alle koblinger til disse 10 bud, - noe vi vel også TYDELIG ser effekten av i samfunnet rundt oss!?

Bare slik at jeg forstår deg riktig; du mener at jo lengre vi beveger oss vekk fra de ti bud, jo dårligere går det med samfunnet som helhet?

Kommentar #176

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Ja, - så absolutt...

Publisert over 6 år siden
Bernt Christian Helén. Gå til den siterte teksten.
du mener at jo lengre vi beveger oss vekk fra de ti bud, jo dårligere går det med samfunnet som helhet?

Ja - det stemmer. Jeg tror så absolutt at samfunnet ville vært et mye bedre samfunn om alle overholdt disse budene.....

 

Kommentar #177

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Dramatisk økning i forbrytelser etter 1956...!

Publisert over 6 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
Dette har det faktisk vært forsket en del på, og det du sier, selv om det kanskje er intuitivt, er rett og slett feil. Vi, og spesielt den vestlige verden, har aldri hatt mer fredelige samfunn, med mindre vold og undertrykkelse enn tidligere. Du må gjerne lese Steven Pinker for mer om emnet (det finnes også en TedTalk om boka). Med det faller også mye av resten av din argumentasjon også bort.

For min del så synes jeg nå denne statistikken fra Statistisk Sentralbyrå sier en god del om samfunnsutviklingen i de senere år - som "pussig nok" sammenfaller med avkristningen av Norge - og oppblomstringen av medievold i progressivt sterkere varianter etter som "kunstnerne" utfolder seg med sin "flotte kunst"....

"Tallet på forbrytelser etterforsket av politiet har økt dramatisk i årene etter 1956.
   I de fire siste av 1950-årene avsluttet politiet etterforskingen av i gjen-nomsnitt 34 000 forbrytelser. Tilsvarende gjennomsnittstall for de tre første av 1990-årene var 231 000 forbrytelser. Det vil si at antall etterforskede forbrytelser ble nær sjudoblet fra slutten av 1950-årene til begynnelsen av 1990-årene, en periode på vel 35 år. Fram mot 1990 viste tallet på etterforskede forbrytelser en nærmest eksplosiv vekst. Fra en vekst på 22 000 forbrytelser i løpet av 1960-årene, økte tallet på etterforskede forbrytelser med 50 000 i 1970-årene og med hele 127 000 i løpet av 1980-årene........voldsforbrytelsene økte til det femdobbelte og sedelighetsforbrytelsene til det dobbelte."
http://www.ssb.no/a/histstat/tabeller/kap08.html

Betalt forskning?

Når det gjelder denne forskningen du kommer med - så kommer en da vel tilbake til spørsmålet om hvem som har forsket - og hvem som har betalt for forskningen.  Som jeg skrev i min artikkel - Vår "beste kunnskap" og "kalkun-whirren"; hva har de felles? -, så kan en se sterke indikatorer på at det er ekstremt stor forskjell på konklusjonen til den betalte og uavhengige forskningen - selv altså ved forskning på det samme produkt...!

 

Kommentar #178

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert over 6 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
Nå var man ikke like prinnsippiell forsvarer av ytringsfriheten altså? Ikke har man forstått tekstanalyse heller. Kan tipse om at låta til Borgir heter "Antikrist", og er skrevet ifra hvilken berømt persons perspektiv?

Det er faktisk helt merkelig å se hvordan store deler av kobbelet som ojer seg over islamkritikk,bagatelliserer så det holder når kristenhat og oppfordring til onde handlinger mot kristne blir tatt opp....

Da er det helt OK. 

Kommentar #179

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Helt enig...!

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det er faktisk helt merkelig å se hvordan store deler av kobbelet som ojer seg over islamkritikk,bagatelliserer så det holder når kristenhat og oppfordring til onde handlinger mot kristne blir tatt opp....

Da er det helt OK.

Med alle "ekspertene" som uttaler seg, - og menneskers manglende interesse av å undersøke, tenke og konkludere SELV, - så er det duket for at flertallet får rett - selv om det veldig ofte er stikk motsatt...

NÅR SANT SKAL TIES

Forsida til Dagens næringsliv den 21.april 2013 - "NÅR SANT SKAL TIES. Mer enn 2000 offentlig ansatte har som jobb å styre hva du skal få vite og når du skal få vite det" - sier vel også mer enn nok at mennesker BØR undersøke ting selv - istedet for å følge med saueflokken.....

Kommentar #180

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Og hva er dette?

Publisert over 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
NÅR SANT SKAL TIES

Forsida til Dagens næringsliv den 21.april 2013 - "NÅR SANT SKAL TIES. Mer enn 2000 offentlig ansatte har som jobb å styre hva du skal få vite og når du skal få vite det" - sier vel også mer enn nok at mennesker BØR undersøke ting selv - istedet for å følge med saueflokken.....

I løpet av de siste 8 åra mens de rødgrønne har styrt,har det blitt ansatt NI byråkrater i statlig regi hver dag....

Rådgivere,konsulenter og andre "eksperter" som har som jobb å fortelle f.eks en statsråd hva de skal tenke og si til presse og media.....

Og hvis en statsråd "står fast" og ikke vet løsningen på et problem,blir en gruppe tenkere nedsatt for å finne et svar som vil komme sånn utpå senhøsten etter å ha vurdert i flere mnd....

Og disse koster uhorvelige mengder penger...som statsministeren sier er fornuftig bruk av statens penger...Og skorter det på,er det bare å pålegge oss noen avgifter vi ikke hadde hørt om før.....

Sikkert en avsporing fra tråden...men dette henger nøye sammen.

 

Kommentar #181

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jeg melder meg ut

Publisert over 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
JA, - det synes jeg så absolutt

Håning av og drapstruslrer mot ett enkeltmenneske er mindre problematisk enn Dimmu Borgir sin tekst? Og dette fordi håning av og drapstrusler mot ett enkelt menneske gjøres for å få frem et retorisk poeng?

Og Dimmu Borgir sin tekst, som tar utgangspunkt i en bibelsk figur og bibelsk voldsforherligelse, er altså mer problematisk?

Jeg melder meg ut av denne debatten.

Kommentar #182

Robert Rygge

14 innlegg  661 kommentarer

Drapstrusler?

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Håning av og drapstruslrer mot ett enkeltmenneske er mindre problematisk enn Dimmu Borgir sin tekst? Og dette fordi håning av og drapstrusler mot ett enkelt menneske gjøres for å få frem et retorisk poeng?

Og Dimmu Borgir sin tekst, som tar utgangspunkt i en bibelsk figur og bibelsk voldsforherligelse, er altså mer problematisk?

Jeg melder meg ut av denne debatten.

Synes du igrunnen bør lese nøyere igjennom, og ta med mer av innholdet jeg skrev- enn å forsøke å tre inn i OFFERROLLEN.....

Jeg kan så absolutt ikke se at #70 eller #71 prøvde å sette frem noen som helst påstander om drapstrusler - eller for den saks skyld hån - men en liten (for meg personlig uaktuell) fremgangsmåte og tydeligvis "demonstrasjon" av denne forskjellen på Kong SALOMO'S "Kunstnere" og resten av samfunnet....

Bare titt litt på SENSUREN som nå pågår innenfor medienes debatter, - titt gjerne på min debattartikkel "Verdidebattens DØD... Men, hvem sitt "brød"...

Du vil tydeligvis ikke se - og svarer heller ikke i særlig grad på spørsmål som stilles i debatten, - som gjør at jeg vel må si at jeg får en mistanke, - og stiller meg et spørsmål om du er en av disse betalte debattantene som jobber i kommunikasjonsbransjen- for å drive med brannslokking og "innfasing" av meninger til "riktig spor"?

Jeg svarte ganske så utfyllende på dine spørsmål, - med ærlige meninger - mens du selv ser ut til å være svært så tilbakeholden med å svare rett ut på spørsmålene, - i stedet for ved bruk av PR metoden med å stille motspørsmål.

MEN, - sånn sett - så er det bare å melde deg ut av debatten. Synes absolutt ikke du har gitt noen som helst oppklarende bidrag til debatten i det hele tatt, - og ved din utmelding slipper leserne å forholde seg til alt unenomsnakket - og motspørsmålene du hele tiden stiller....

God tur videre....!!

Kommentar #183

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
- og stiller meg et spørsmål om du er en av disse betalte debattantene som jobber i kommunikasjonsbransjen- for å drive med brannslokking og "innfasing" av meninger til "riktig spor"?

:o)

Kommentar #184

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

?

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Håning av og drapstruslrer mot ett enkeltmenneske er mindre problematisk enn Dimmu Borgir sin tekst? Og dette fordi håning av og drapstrusler mot ett enkelt menneske gjøres for å få frem et retorisk poeng?

Og Dimmu Borgir sin tekst, som tar utgangspunkt i en bibelsk figur og bibelsk voldsforherligelse, er altså mer problematisk?

Jeg melder meg ut av denne debatten.

Har du noen gang hørt om å bruke eksempler i en debatt for å få fram et poeng?

Jeg regner med at du snakker om eks med Torkildsen her. 

Hvis du fortsatt..etter utallige forklaringer ikke fatter dette,så kan vi ikke hjelpe deg.

Fortellinger og profetier i Bibelen om antikrist er ingen voldsforherligelse.Det er en forklaring på antikrists vesen..Og dette syns da denne djevelgruppa var noe å spinne videre på mot DAGENS kristne mennesker,for å få fram deres eget hat.

Jeg fatter ikke at kan være SÅ fryktelig vanskelig dette her. 

Kommentar #185

Bernt Christian Helén

1 innlegg  2439 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Robert Rygge. Gå til den siterte teksten.
Ja - det stemmer. Jeg tror så absolutt at samfunnet ville vært et mye bedre samfunn om alle overholdt disse budene.....

Alle budene, eller bare noen?

Kommentar #186

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Elisabeth Hoen. Gå til den siterte teksten.
Skyter inn en annen, kanskje relevant tanke, - et spørsmål bør være om menneskers første rettighet, religionsfriheten, ikke bør ha den særstilling i framtiden som den har hatt i fortiden og til nå.

Det kunne man tænke, men jeg mener at 'religion' ikke sådan lige kan defineres og dermed er man også i konflikt med tanke-, forsknings- og samvittighedsfrihed.

Kommentar #187

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Steinar Dahlen Vidnes. Gå til den siterte teksten.
Har muligens misforstått men skytt meg ikke fordi om :-P

Nej nej, jeg er enig, men fik det nok ikke tydeligt frem ;-)

Jeg mener at det idag universelle focus på mindretals rettigheder er forkert. Der er masser af eksempler på at mindretal undertrykker flertal.

Kommentar #188

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

unødvendig

Publisert over 6 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Det kunne man tænke, men jeg mener at 'religion' ikke sådan lige kan defineres og dermed er man også i konflikt med tanke-, forsknings- og samvittighedsfrihed.

Strengt tatt trenger vi ikke definere religion for å være i stand til å unngå å gi religiøse, i egenskap av deres religiøsitet, særrettigheter.

Kommentar #189

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Strengt tatt trenger vi ikke definere religion for å være i stand til å unngå å gi religiøse, i egenskap av deres religiøsitet, særrettigheter.

Skulle ikke du melde deg ut? Var det bare spill for galleriet - dramatiske fakter?

Kommentar #190

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

privilegier for religiøse minoriteter

Publisert over 6 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Skulle ikke du melde deg ut? Var det bare spill for galleriet - dramatiske fakter?

Jeg meldte meg ut av debatten om innskrenking av Dimmu Borgir sin ytringsfrihet.

Temaet her er om det er ønskelig og mulig å fjerne religionenes privilegier. Jeg sier ja til begge.

Temaet er også ad hominem (som fort kan ta overhånd).

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere