Ilham Hassan

25

Unødvendig demonstrasjon?

Publisert: 13. feb 2010

I dag(fredag 12.02) demonstrerte tusenvis av muslimer mot trykkingen av de såkalte Muhammed-karikaturene i Oslo. Publiseringen av en karikatur som fremstiller profeten Muhammed som en gris på forsiden av Dagbladet har IGJEN satt sinnene i kok hos mange norske muslimer. Heldigvis gikk demonstrasjonen fredelig for seg. Jeg deltok ikke på demoen, jeg ville ikke være delaktig i å gi karikaturene mer oppmerkomhet og i større grad befeste bildet av den "sinte muslimske demonstranten" hos ikke-muslimer. Dessuten vil jeg nødig gi mediene mer krutt som de bruker til å provosere muslimer ytterligere.

 La det være klart;muslimer har også ytringsfrihet og har rett til å uttrykke sine meninger i det offentlige rom så lenge det skjer innen lovens rammer. Det er likevel fristende å be muslimene som er så opphengt i å reagere på den minste lille ting,om å feie for sin egen dør. Det er viktigere at vi som muslimer reagerer på ugjerninger begått av medmuslimer, især i de tilfellene der de misbruker religionen. Et eksempel er diskriminering og trakkasering begått mot religiøse minoriteter i muslimske land,eller steining av kvinner som har selv er ofre for voldtekt . Ved å reagere på meningsløse tegninger som ikke forestiller en verdens ting, tillegger man dem makt og oppmerksomhet de ikke fortjener. Tiden og energien kan man heller bruke på å bekjempe ukultur og religionstridige handlinger.

Eller kanskje bør muslimene konsentrere seg om å rette opp det skjeve bildet som tegnes av muslimer i den vestlige verden ved å bidra til heve kunnskapsnivået om deres religion blant ikke-muslimer. Det er urovekkende at halvparten av de spurte i en undersøkelse VG Nett har fått utført ikke har en anelse om hvem profeten Muhammed er. Det mest oppsiktsvekkende ved undersøkelsen er likevel at hele 27,8 prosent av de spurte trodde at Muhammed er muslimenes gud. Det er dette som bør oppta den hengivne muslimen, har vi ikke et ansvar for å fortelle vår nabo om hva vi egentlig tror på?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: Unødvendig demonstrasjon?

Publisert over 10 år siden
13.02.10 kl. 00:24 skrev Ilham Hassan:

I dag(13.02) demonstrerte tusenvis av muslimer mot trykkingen av de såkalte Muhammed-karikaturene i Oslo. Publiseringen av en karikatur som fremstiller profeten Muhammed som en gris på forsiden av Dagbladet har IGJEN satt sinnene i kok hos mange norske muslimer. Heldigvis gikk demonstrasjonen fredelig for seg. Jeg deltok ikke på demoen, jeg ville ikke være delaktig i å gi karikaturene mer oppmerkomhet og i større grad befeste bildet av den "sinte muslimske demonstranten" hos ikke-muslimer. Dessuten vil jeg nødig gi mediene mer krutt som de bruker til å provosere muslimer ytterligere.

 La det være klart;muslimer har også ytringsfrihet og har rett til å uttrykke sine meninger i det offentlige rom så lenge det skjer innen lovens rammer. Det er likevel fristende å be muslimene som er så opphengt i å reagere på den minste lille ting,om å feie for sin egen dør. Det er viktigere at vi som muslimer reagerer på ugjerninger begått av medmuslimer, især i de tilfellene der de misbruker religionen. Et eksempel er diskriminering og trakkasering begått mot religiøse minoriteter i muslimske land,eller steining av kvinner som har selv er ofre for voldtekt . Ved å reagere på meningsløse tegninger som ikke forestiller en verdens ting, tillegger man dem makt og oppmerksomhet de ikke fortjener. Tiden og energien kan man heller bruke på å bekjempe ukultur og religionstridige handlinger.

Eller kanskje bør muslimene konsentrere seg om å rette opp det skjeve bildet som tegnes av muslimer i den vestlige verden ved å bidra til heve kunnskapsnivået om deres religion blant ikke-muslimer. Det er urovekkende at halvparten av de spurte i en undersøkelse VG Nett har fått utført ikke har en anelse om hvem profeten Muhammed er. Det mest oppsiktsvekkende ved undersøkelsen er likevel at hele 27,8 prosent av de spurte trodde at Muhammed er muslimenes gud. Det er dette som bør oppta den hengivne muslimen, har vi ikke et ansvar for å fortelle vår nabo om hva vi egentlig tror på?

 ::::::::::::

Hei Ilham !    Jeg ble glad da jeg leste dette, og rørt.  Jeg har hatt dialog med deg før. Jeg får mer og mer respekt for deg som muslim og menneske. Jeg håper inderlig at du får flere muslimer på banen.  Jeg bifalt nå ikke så veldig sterkt denne publiseringen i Dagbladet fra før av, men når jeg leser ditt innlegg her blir jeg faktisk litt flau over Dagbladet. Det er slik det virker på meg. Og jeg vil tro at jeg ikke er noe særlig atypisk.  Jeg er ofte forsiktig med braknappene, men du får min tredje i dag.

magnus L

Kommentar #2

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

Kloke ord

Publisert over 10 år siden

Godt at du skriver .

Jeg tenkte på det i går;vi vet jo at det finnes mange meget oppegående muslimer som er i mot vold og har veldig gode verdier.

Jeg tror det er viktig at sånne folk gir lyd i fra seg i disse tider ;-)

Men jeg skulle ønske 11/9 IKKE var blitt nevnt i går.Den personen som sa det koblet jo sammen 11/9 med muslimene.Meget uheldig.

Kommentar #3

olav grimdalen

66 innlegg  431 kommentarer

unødvendig demonstrasjon

Publisert over 10 år siden

Var Muhammed en gris? nei det var han ikke. Det vet alle muslimer også vi kristne. Det var en av deres egne som gjorde dagbladet oppmerksom på linken på facebook. Dere har dere selv å takke for at dette ble bragt videre til publikum. Kanskje den var plantet på facebook for å lage bråk. Det er dere muslimer kjent for samme hvor dere kommer. Vi nordmenn hadde 5 år under Nazi styret hvor vår ytringsfrihet var meget begrenset. Vi vil ikke dit en gang til hverken av Islam eller andre.

 Mange av dere rømte fra land på grunn ja nettopp Islam. Når dere kommer til et annet land som tar i mot dere da begynner dere på samme måte som der dere kom fra. Islam er ikke den som skal fortelle det norske folk hva de skal si eller ikke ha det klart. Å true med terror handlinger slik vi ser i landene hvor Islam råder vil ikke bli tolerert. Dere ønsker å bo i dette landet da må dere tilpasse dere våre lover og skikker. Dersom dette er problemer for dere står dere fritt å forlate vårt land.

Dere burde protestere på den måten går frem sine egne og ikke troende over hele verden. Men det gjør dere ikke . Hvorfor?

Kommentar #4

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

RE: unødvendig demonstrasjon

Publisert over 10 år siden
13.02.10 kl. 12:12 skrev olav grimdalen:

Dere burde protestere på den måten går frem sine egne og ikke troende over hele verden. Men det gjør dere ikke . Hvorfor?

 ::::::::::::

Nå. Olav Grimdalen - nå kommer du nesten i skade for "å rette baker for smed" som det heter.  Jeg vil ikke si du taler "usannheter" slik som andre beskylder deg for. Men når du nå i denne settingen angriper IIham Hassan personlig - i og med at du bruker pronomenet DERE - synes jeg det er ganske malplassert.

IIham Hassan bærer her frem noen høyst betimelige betenkninger til sin egne trosfeller. Om måten de fleste av dem tenker på, reagerer på, handler på, i forhold til den verden de tross alt lever i.  Nettopp noe av det du etterlyser (ovenfor)         Uansett føler jeg at hun rekker frem hånden til dialog mellom en muslimsk og ikkemuslimsk verden, for å si det på en litt patetisk måte.  Om dette er et rop i natten, eller om det kan være begynnelsen til en bedre forståelse gjennom dialog vet ingen. Jeg for min del har aldri før hørt en muslim uttale seg offentlig på denne måten før. Derfor øyner jeg et håp.    Og, for å si det slik:   "Herren forakter ikke den ringe begynnelsens dag"  

For oss kristne å gi inntrykk av at vi er de eneste som ikke har "svin på skogen" er i beste fall misvisende.  Vi skal si klart fra hva vi mener, og kalle en spade for en spade. Det gjør muslimene også. Da er grunnlaget for den nødvendige dialogen best, tror nå jeg.  Mye bedre enn å drive med unødvendig polariserng på den ene siden, og snillisme på den andre.

magnus L

Kommentar #5

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Litt synd på

Publisert over 10 år siden

Det er nesten litt synd på profeter som Mohammed og Jesus. De levet sine liv for lenge lenge siden. I dag er det store grupper av mennesker som tilber dem nesten som guder og har alle slags mulige og umulige meninger om dem og deres virke.

Muhammedtegningene handler på mange måter fint lite om denne mannen som levet en gang på 600 tallet. De handler om noen av hans tilhengere eller tilbedere som man vel også kan kalle dem.

Slikt sett blir profeten Mohammed et offer for dagens menneskers dumskap. Hva han selv ville ha sagt om tingenes tilstand vil vi jo aldri få svar på. Det kunne vært interessant med en paneldebatt hvor profenten Mohammed møtte profeten Jesus, hvor de kunne gitt sine respektive syn på dagens religiøse mennesker. Det ville nok ha rystet mange :-)

Men hvor seriøst skal man ta slike demonstrasjoner? Det har alt kommet ut historier fra drosjemiljøet hvor enkelte sjåffører følte seg presset til å bli med på aksjonen. Hvor stort var kvinneandelen på demonstrasjonen på fredag? Vi er jo vant til å se skjeggete rasende menn som skriker ut sin vrede, vi smiler litt av dem og tenker vårt. Trekker rett og slett på skulderne av dem. Respekt sier de, vel det er noe man opparbeider seg ikke noe man tiltvinger seg.

Demonstrasjoner uten kjønnslikevekt er etter min mening lite å bry seg om. Er det flertall av menn som demonstrerer er det enda mindre å bry seg om. Det er jo bare å se på hvordan menn finner glede i å samle seg rundt en gressplen og se på andre menn som sparker til en ball. Sikkert viktig for deres liv men lite viktig for menneskeheten og samfunnet. Noe å respektere er det hvertfall ikke.

Kommentar #6

Randi Johnsen

45 innlegg  894 kommentarer

Unødvendig demonstrasjon

Publisert over 10 år siden

Dette var direkte oppmuntrende å lese fordi det tydelig synliggjør at muslimer ikke tenker så veldig annerledes enn etniske nordmenn, kristne eller ikke. Og jeg har tro på at kanskje de aller fleste muslimer her i landet tenker som deg. For er det så veldig krenkende egentlig at ei avis som kjemper med dårlige salgstall trykker en ganske meningsløs karikatur? Den verste krenkelsen kommer vel fra dem som bekjenner seg til troen på Profeten og Allah og samtidig krenker begge på det groveste blant annet ved de eksemplene du selv nevner. I Norge er det en betydelig aggresjon mot muslimer som ønsker å politisere islam her i landet blant annet fordi vi vet at  de fleste såkalte muslimske stater gjennomgående grovt diskriminerer og forfølger religiøse minoriteter. Og i tillegg undertrykkes og forfølges muslimer selv der Islam er statens religion. Mange av de norske muslimer har jo kommet til Norge nettopp av den grunn. Hvor har det egentlig blitt av den tolerante islamske kulturen som blant annet kom til uttrykk for mange hundre år siden da den spanske dronning Isabella så grovt undertrykket jødene slik at de måtte rømme til dagens Tyrkia der den muslimske sultanen tok dem under sine beskyttende vinger?

Det er også en betydelig aggresjon i Norge mot å legge kristne trossannheter (Bibelen) til grunn for statens politikk, det være seg på områder som definering av ekteskap, abortlovgiving, muligheter for assistert befruktning ved donoregg og donorsæd og mye mer. Fra tid til annen opplever kristne at deres tro blir harselert med og forvrengt i massemedia. Men som katolikk og kristen vil jeg hevde at jeg opplever det som en større krenkelse når de som bekjenner seg til den kristne tro vanhelliger det vi tror på. Jeg lever godt med at adventister stempler Den katolske kirke og paven som antikrist på jord, men ikke med at så mange katolske prester har misbrukt barn seksuelt ved å utnytte sin stilling. Da jeg i går kveld fikk se et ironisk innslag om dette på humorprogrammet Nytt på nytt, måtte jeg erkjenne at denne satiren satt godt.

Krenkelse av det hellige som kommer fra de troende selv, er mye mer alvorlig enn kritikk utenfra, fordi troverdigheten settes på spill og vanskeliggjør at det budskapet de troende ønsker å formidle til verden blir oppfattet og reflektert over.

Kommentar #7

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1261 kommentarer

RE: Litt synd på

Publisert over 10 år siden
13.02.10 kl. 13:46 skrev Lars Randby:

Men hvor seriøst skal man ta slike demonstrasjoner? Det har alt kommet ut historier fra drosjemiljøet hvor enkelte sjåffører følte seg presset til å bli med på aksjonen. Hvor stort var kvinneandelen på demonstrasjonen på fredag? Vi er jo vant til å se skjeggete rasende menn som skriker ut sin vrede, vi smiler litt av dem og tenker vårt. Trekker rett og slett på skulderne av dem. Respekt sier de, vel det er noe man opparbeider seg ikke noe man tiltvinger seg.

Demonstrasjoner uten kjønnslikevekt er etter min mening lite å bry seg om. Er det flertall av menn som demonstrerer er det enda mindre å bry seg om. Det er jo bare å se på hvordan menn finner glede i å samle seg rundt en gressplen og se på andre menn som sparker til en ball. Sikkert viktig for deres liv men lite viktig for menneskeheten og samfunnet. Noe å respektere er det hvertfall ikke.

He he,du får sagt det.Er så enig -så enig=)

Kommentar #8

Martin Drange

125 innlegg  1114 kommentarer

enig

Publisert over 10 år siden

Jeg er glad for at du skriver dette, Illham. Det skremmer meg at så mange som ca 3.000 norske muslimer gidder å bruke energien sin på noen dumme tegninger. Sånne tegninger må muslimer bli vant med uansett, slik kristne og andre har blitt. 

Jeg skulle likt å sett flere muslimer gå i tog for nettopp de som blir undertrykt av islamistiske regimer, slik du etterlyser. Dette virker så glasshusaktig banalt at det er vanskelig å ikke le av det. På samme tid bekymrer det meg veldig. Det var tross alt ikke et par hundre muslimer som demonstrerte i går...det var 3.000!..

Siv Jensen har nok rett i at det er ekstra problemer ved å integrere en del muslimer. Men selvsagt gjelder det ikke alle. DET har hun jo forresten aldri hevdet heller.

Kommentar #9

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Unødvendig demonstrasjon?

Publisert over 10 år siden
13.02.10 kl. 00:24 skrev Ilham Hassan:

(...) Det er likevel fristende å be muslimene som er så opphengt i å reagere på den minste lille ting,om å feie for sin egen dør. Det er viktigere at vi som muslimer reagerer på ugjerninger begått av medmuslimer, især i de tilfellene der de misbruker religionen. Et eksempel er diskriminering og trakkasering begått mot religiøse minoriteter i muslimske land,eller steining av kvinner som har selv er ofre for voldtekt. (...)

Takk for et glimrende og inspirerende innlegg Ilham. De tingene jeg har trukket ut ovenfor er kjempesentrale. Som du selv vet så foregår det svært mye grusom diskriminering og forfølgelse av minoriteter i muslimske land (f eks store massakrer på kristne i Sudan og Nigeria - eller daglig diskriminering fra stat og privatpersoner mot kristne i land som Egypt, Iran og Pakistan mfl). Det er flott å se at du ønsker å hjelpe til i kampen mot disse kreftene. Tenk om vi kunne fått en stor folkebevegelse blant muslimer i Vesten - og i den islamske verden - slik at kristne og andre minoriteter kunne få leve i fred og frihet. Igjen, takk for et glimrende innlegg!!! Mvh Magnus 

Kommentar #10

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

Pressefrihet?

Publisert over 10 år siden

Pressefrihet er noe man kjemper for når man trenger å kritisere makthavere. Da kan man forstå at det er et "hellig" prinsipp, noe man må insistere på må være der i et fritt land.

Men er det noen som vet hvorfor Dagbladet publiserte den tegningen? Jeg har ikke hørt noen begrunnelse. Var det simpelthen bare for å provosere og såre og selge aviser til de som ønsker det samme?

Vi har hatt maktutredninger flere ganger i Norge, og hvis jeg ikke husker feil er det stort sett pressen som har den største reelle makten.

Da blir det veldig rart at man kaller makthavernes rett til å såre minoritetene for en av grunnverdiene i samfunnet.

Kommentar #11

Ilham Hassan

25 innlegg  40 kommentarer

"muslim-koden"

Publisert over 10 år siden

Takk for tilbakemeldinger, jeg setter virkelig pris på at dere tar dere tid til å lese det jeg skriver og til og med responderer.. Takk skal dere ha :-)


Det er desverre slik mange muslimer blir så opphengt i å forsvare sitt "rykte", at de faktisk glemmer hva som er viktig her i livet. Jeg tviler ikke på at de som demonstrerer for vise å avsky mot pupliseringen av "Muhamed-karikaturene" er gode muslimer som elsker profeten så høyt at de er villige til å kjempe for å bevare hans ære. Jeg er også glad i profeten,men jeg føler mitt forhold til religionen er så sterk at jeg ikke (lenger) tar meg nær av forsøk på provokasjoner.Selvsagt blir jeg også såret,men langt fra provosert. Er faktisk overbevist om at det er nettopp reaksjonene fra muslimene som holder denne debatten i live og som motiverer pressen til å begå nye overtramp. Det handler jo bare om medias behov for å servere tabloide nyheter, og de har faktisk knekt muslim-koden; mediene vet hva som trigger muslimene, de vet at islam og muslimer selger og utnytter majoritetens skepsis mot det fremmede for alt det er verdt. Det ligger vel i medias natur,og er egentlig ikke noe vi bør bruke krefter på å bekjempe. Det optimale hadde jo vært gjensidig respekt for hverandre, men vi lever ikke i en utopi...det er ihvertfall mine tanker.. 
Kommentar #12

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE:

Publisert over 10 år siden
13.02.10 kl. 23:27 skrev Ilham Hassan:

Er faktisk overbevist om at det er nettopp reaksjonene fra muslimene som holder denne debatten i live og som motiverer pressen til å begå nye overtramp. Det handler jo bare om medias behov for å servere tabloide nyheter, og de har faktisk knekt muslim-koden; mediene vet hva som trigger muslimene, de vet at islam og muslimer selger og utnytter majoritetens skepsis mot det fremmede for alt det er verdt. Det ligger vel i medias natur,og er egentlig ikke noe vi bør bruke krefter på å bekjempe.

Hei Ilham. Ja, og her har du nok knekket "medie-koden". Hehe!

Kommentar #13

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Om demonstrasjonen

Publisert over 10 år siden
13.02.10 kl. 23:27 skrev Ilham Hassan:

Er faktisk overbevist om at det er nettopp reaksjonene fra muslimene som holder denne debatten i live og som motiverer pressen til å begå nye overtramp. Det handler jo bare om medias behov for å servere tabloide nyheter, og de har faktisk knekt muslim-koden; mediene vet hva som trigger muslimene, de vet at islam og muslimer selger og utnytter majoritetens skepsis mot det fremmede for alt det er verdt. Det ligger vel i medias natur,og er egentlig ikke noe vi bør bruke krefter på å bekjempe. Det optimale hadde jo vært gjensidig respekt for hverandre, men vi lever ikke i en utopi...det er ihvertfall mine tanker..

 

 Takk for et godt innlegg Ilham. - Jeg filosoferer selv en del over hva som egentlig skjer, og har havnet på noe av det jeg mener er den mest grunnleggende forskjellen mellom "øst" og "vest"?

Mens muslimer er opplært til å reagere med sine følelser, -så er vi i vesten fullstendig overbevist om at fornuften må styre! - Det er veldig lett å trigge et menneske som ikke har følelsene sine under kontroll!- De er faktisk veldig sårbare! - Nå prater jeg ut fra min "kvinneerfaring", da den har handlet om noe av det samme i forhold til menn (ler) -

Dagbladet trigget slike følelser, på samme måten som en mann kan utnytte og såre sin kvinnes følelser med vitende vilje! -  Det blir uansett ikke etisk forsvarlig!

Min forståelse handler om at Gud skapte oss med "åndsevnene" følelser og forstand, - og disse må være i ballanse. - Dette møtet mellom våre kulturer, ser for meg ut til å være et ledd i gjenopprettingen av denne ballansen - også i samfunnet - som mellom mann og kvinne; - og for hver og en av oss å finne denne ballansen i seg selv.

Vi trenger til de grader våre følelser for å bli kjent med oss selv; - men vi trenger fornuften til å styre dem! - (er det dette som ligger i at mannen er kvinnens hode(?) 

Uansett mener jeg, er våre religioner veier der vi kan utvikle oss til nettopp å finne denne ballansen, noe du selv ser ut til å være et godt eksempel på med det du sier :)

mvh  Mette 

Kommentar #14

Per Steinar Runde

228 innlegg  2476 kommentarer

Forskjellig tenkjemåte

Publisert over 10 år siden
13.02.10 kl. 00:24 skrev Ilham Hassan:

Jeg deltok ikke på demoen, jeg ville ikke være delaktig i å gi karikaturene mer oppmerkomhet og i større grad befeste bildet av den "sinte muslimske demonstranten" hos ikke-muslimer. Dessuten vil jeg nødig gi mediene mer krutt som de bruker til å provosere muslimer ytterligere.

Et eksempel er diskriminering og trakkasering begått mot religiøse minoriteter i muslimske land,eller steining av kvinner som har selv er ofre for voldtekt .

Det mest oppsiktsvekkende ved undersøkelsen er likevel at hele 27,8 prosent av de spurte trodde at Muhammed er muslimenes gud.

Eg synest du gjorde klokt i å ikkje ta del i akkurat denne demonstrasjonen, og slik handla i tråd med det fleire imamar og Islamsk Råd Norge hadde tilrådd. Demonstrasjon av sinne eller raseri er ikkje noko muslimar tenar på; nordmenn flest blir då berre skremde, fordi vi ikkje forstår slike reaksjonar. Sjølv synest eg det er berre dumt å teikne ein gris og gje det ut for å vere Muhammed. Eg forstår at muslimar, som har eit positivt bilde av Muhammed, kan bli såra og opprørte av slikt. Eg er likevel overbevist om at verken Dagbladet eller andre medier som tidlegare har vist "Muhammed"-karikaturar, har hatt noko ønskje om å provosere muslimar. Det er kanskje vanskeleg for dykk å forstå. Slike nedsetjande karikaturar kjem ein lettast til livs ved å oversjå dei. Framfor alt bør ein ikkje kome med truslar, får då får ein mest alle her til lands mot seg. Ingen ønskjer å bøye seg for truslar.

Som du er inne på så er det andre ting, som har med fridom, velferd og levevilkår for levande menneske, som betyr mest i vår kultur. Difor har vi så vanskeleg for å forstå slikt engasjement mot ei dårleg og dum teikning, men likesæle overfor overgrep, vald, diskriminering o.l., spesielt viss det skjer i landa innvandrarane/muslimane kjem frå. Hadde vi sett fleire protestar mot slike overgrep, hadde det gitt mykje "good-will" til muslimane.

Eg har sett at muslimar "forgudar" Muhammed og beundrar/elskar han på same vis som kristne elskar Jesus. I vårt land vart islam lenge kalla "muhammedanismen" av denne grunn, sjølv om vi visste at det var Allah, og ikkje Muhammed, de tilbad. Muhammed opplevde at han fekk openbaringar, som han fortalde vidare og som vart nedskrivne som Koranen. Slik stifta han ein religion. Vi som ikkje trur dette var openbaringar, ser at mykje liknar på historiene i Det gamle testamentet i Bibelen, dvs jødane si heilage skrift, som var mykje eldre, og som Muhammed måtte ha kjent til. Vi trur difor heller det er ei etterlikning av denne, dvs ei form for plagiat. Når mange av oss er skeptiske til Muhammeds moral, er det fordi han var ein krigar, som m.a. drap dei som ikkje underkasta seg hans vilje. Det har hærførarar gjort til alle tider, slik at han var ikkje verre enn dei, men ein religionsstiftar ventar vi skal vere meir from, slik både Jesus og Buddha er beskrivne.

Kommentar #15

Ketil Salminen

0 innlegg  2 kommentarer

Unødvendig demostrasjon?

Publisert over 10 år siden

Takk forat du våger det du gjør Ilham. Du setter noe meget viktig på dagsorden. Her våger du å kaste fram noe i debatten som har vært fraværende. Hva skjer med kristne minoriteter i muslimske land? Hva skjer når muslimer går over til å bli kristne i disse land? Og ikke minste hva skjer når nordmenn konviterer til islam i Norge? Ingenting!!!Derfor er ditt bidrag til å ha en rett forståelse av hva som skjer i muslimske land svært viktig. Det er rett at muslimer i Norge ikke kan forvente og bli trodd på om de ikke begynner å gi klare og tydlige signaler til muslimverden om den pågående forfølgelse, som skjer hverdag. Påtenning av kirker drap av ledere osv. Hadde de kristne i mulimske stater hadde det like bra som muslimene i Norge har det, hadde det vært et meget stort steg i riktig rettning. Jeg synes du er modig til å komme med dine synspunkter.

Kommentar #16

Edvart Askjem

19 innlegg  180 kommentarer

Unødvendig demonstrasjon

Publisert over 10 år siden

Jeg hadde sittet og lest Ropet fra Øst om kristne i flere muslimske land som var skutt eller tatt livet av på annen måte, og om kirker som var brent ned. Det jeg har savnet fra muslimer i Norge er en klar avstandstagen fra slike ting f.eks, i deres eget opprinnelsesland og i andre muslimske land hvor det å konvertere til kristendommen er forbundet med livsfare. Hvis muslimer i Norge generelt hadde stått for og gitt uttrykk for samme syn som Ilham Hassan, tror jeg det hadde blitt mindre muslimfrykt, lettere for muslimer å bli integrert i det norske samfunnet - og færre stemmer til FrP. Det gjorde godt å lese innlegget til Ilham Hassan. Samtidig er det viktig at vi viser respekt for muslimene og deres tro. Det innebærer å la være å trykke Muhammedtegninger som provoserer.

Kommentar #17

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

RE: Forskjellig tenkjemåte

Publisert over 10 år siden
14.02.10 kl. 23:18 skrev Per Steinar Runde: (...) Sjølv synest eg det er berre dumt å teikne ein gris og gje det ut for å vere Muhammed. Eg forstår at muslimar, som har eit positivt bilde av Muhammed, kan bli såra og opprørte av slikt. (...) Difor har vi så vanskeleg for å forstå slikt engasjement mot ei dårleg og dum teikning, men likesæle overfor overgrep, vald, diskriminering o.l., spesielt viss det skjer i landa innvandrarane/muslimane kjem frå. Hadde vi sett fleire protestar mot slike overgrep, hadde det gitt mykje "good-will" til muslimane. (...) Når mange av oss er skeptiske til Muhammeds moral, er det fordi han var ein krigar, som m.a. drap dei som ikkje underkasta seg hans vilje. Det har hærførarar gjort til alle tider, slik at han var ikkje verre enn dei, men ein religionsstiftar ventar vi skal vere meir from, slik både Jesus og Buddha er beskrivne.

Gode svar Per Steinar. Jeg deler dine tanker i stor grad og er helt på linje med deg i at disse karikaturene var dumme og unødvendige. Samtidig synes jeg at du forklarer den vestlige ikke-muslimske skepsis til islam og dets profet på en god måte. Jeg håper at Ilham forstår hvordan mange av oss tenker. Forøvrig så har Ilham vært en svært god og konstruktiv representant for islam i denne tråden. Mvh Magnus 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere