Henrik Syse

26

Vår stemme er hellig

Våre politikere må si nei til valg over internett.

Publisert: 6. jun 2013

«Hva er hellig for deg?» lyder ofte et av spørsmålene på siste side i Vårt Land. «Gud» ville være mitt korte svar. Men skal jeg bevege meg mot det sekulære, tror jeg faktisk retten til fri og hemmelig stemmegivning fortjener et så sterkt adjektiv. Og den retten er utsatt for en alvorlig trussel.

Et stadig økende antall gjøremål og tjenester finner sin vei over til det trådløse og data-baserte. Regjeringen fortalte nylig at vi fra neste år ikke skal få brev fra staten på papir. Samme dag hørte jeg nyheten om at svarene på russiske eksamensoppgaver var blitt lekket før eksamen, og at en del elever hadde mottatt riktige svar trådløst via godt skjulte hodetelefoner og mobiltelefoner. 

For all del, det er mye bra med den digitale utviklingen. Men en trådløs verden byr på noen utfordringer vi neppe har tenkt ordentlig igjennom. At statlige brev blir elektroniske er et praktisk spørsmål – men også et spørsmål om rettigheter: Hva med dem som ikke behersker datateknologien? Hva angår juksing på eksamen, er selvsagt ikke det noen ny problemstilling. Men det er nye muligheter som nå åpner seg – trådløs kommunikasjon kjenner snart ingen grenser.

Enda mer alvorlig er likevel forslaget om elektronisk stemmegivning pr. datamaskin, som allerede er under utprøving i Norge, og som har entusiastiske tilhengere. At man skal kunne sitte hjemme i stuen, logge seg inn med personnummer og kode og avgi sin stemme, kan høres forlokkende ut. Men det utgjør en pervertering av den dyrebare institusjonen som et fritt valg er. Politisk stemmegivning skal skje under offentlig tilsyn, fortrinnsvis i et fysisk, nøytralt stemmelokale, med fullmektiger til stede, og med et godt, gammeldags avlukke der ingen ser hvilken stemmeseddel jeg velger, og ingen kan påvirke min handling. 

Til våre politikere: Det er tid til å snu. Si nei til politiske valg pr. internett. Dette er langt fra bare et praktisk spørsmål. Det handler om et dyrebart prinsipp.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 03.06.2013

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Magne Bjørndal

2 innlegg  1 kommentarer

Vår stemme er hellig

Publisert rundt 6 år siden

Det er med ei viss skjelving eg debuterer som debattant her mot ein eg respekterer så høgt som Syse. Poenget er då heller ikkje å gå til frontalt åtak, men å peika på ei side ved saka du sikkert alt er merksam på, men som, så langt eg ser, ikkje er framme i innlegget ditt.

Eg er blind, og så lenge det vert brukt røystesetlar på papir, vil eg ofte ikkje kunna gjera eit hemmeleg val. Dette gjeld særleg ved lokalval, der det er aktuelt å gje ei eller fleire av kandidatane ei ekstra stemme. Får eg derimot røysta elektronisk, og dette er lagt til rette på ein gjennomtenkt måte, kan eg røysta utan at andre veit kva eg har røysta på.

Tilsvarande vil gjelda for andre som har vanskar med å ta seg fram til, eller inne i vallokalet.

Eg er absolutt klar over motargumenta, men politikk handlar alltid om å vega ulike omsyn mot kvarandre, og eg synest altså at omsynet til oss som med elektronisk røysting kan gjera hemmelege val òg bør takast med i vurderinga.

Kommentar #2

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

over internet kan være greit

Publisert rundt 6 år siden

Valg "over internett" betyr ikke nødvendigvis at en kan stemme fra sin egen sofa. I disse dager da en markerer 100 år med stemmerett for kvinner, er det fortsatt dessverre slik at det er nødvendig at man er alene når en stemmer slik at for eksempel en autoritær ektemann ikke kan kontrollere konens stemmegivning.

Det er dog ikke det samme som å si at inne i et stemmelokale (som selvsagt må oppfylle krav til universell utforming) ikke kan stemme via skjermer, evt knapper etc som er koblet til maskiner som er koblet til internet. Selvsagt må en designe slikt med omhu og bruke tid på å fase dem inn. Slike maskiner kan da også turenere sykehus, sykehjem o.l. og vil gjøre stemmegivning og ikke minst stemmetelling lettere.

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
24 dager siden / 8329 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 6288 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
19 dager siden / 3358 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
14 dager siden / 2626 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 2154 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
10 dager siden / 1958 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
8 dager siden / 1704 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
12 dager siden / 1702 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
8 dager siden / 1555 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere