Kristian Espeland

4

Misjonsfolket; Normisjon skal kalle ny leder

Strategiske utfordringer for misjonsfolket.

Publisert: 27. mai 2013

Tryggheten kan synes være i det som var. Det beste og største ligger foran, i det utrygge. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange.» Denne velsignelsen er fremtidsrettet. Jeg vil velsigne deg rikt og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Stjernene er på himmelen som løftets mottaker, vår far Abraham, ikke kunne telle. Sanden var ved hans føtter. I dag er morgendagen. Praktisk og samtidig visjonært, som sand og stjerner. Misjonsfolket får lov å være med på å telle stjerner. De som har gått foran telte velsignelsene. De lovpriste Gud og sin frelser Jesus Kristus. De gav. Gavene ser vi i organisasjonene. Misjonsorganisasjonen har framtiden foran seg. Misjonsbefalingen ser framover både i tid og sted. Hvorfor står dere og ser mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen. Se han kommer med skyene. Jesus kommer. Se, han som er og var og være skal, han kommer. Han kommer snart. Han var blant de syv lysestaker av gull, ser Johannes på Patmos. Det er menighetene, de syv lysestaker. Der talte Jesus, med øyne som ild og røsten lød som bruset av veldige vannmasser. Slik avslører og rettleder våre forsamlinger gjennom forkynnelsen også i dag. De som gjennomboret ham skal se Ham og hvert øye skal se Ham. Det var til nytte at Jesus for opp i skyen. Menigheten ble utrustet på pinsedagen ved Den Hellige Ånd. Men vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Drevet av kallet, utrustet ved Den Hellige Ånd ble flere og flere lagt til menigheten. Hva skal vi gjøre med disse menneskene? De har gjort et åpenlyst under. Dette må ikke få lov til å spre seg. De ble truet, enda mer, Peter og Johannes, til å tie, være stille.

 

Kallet og oppdraget går til nye generasjoner, nye organisasjoner. Normisjon bærer arven videre. Samlet opptelling viser en omsetning i året på mer enn fire hundre millioner målt i penger. Selve morselskapet er liten sammenlignet i omsetning. Men det skal utarbeide strategier. Forvalte de fem brød og to fisker til så mange. Normisjon har ressurser til den strategiske utfordringen å bringe evangeliet ut. I møte med folket er det motstand. Indre og ytre analyser fører til strategiske utfordringer. Hvordan skal Normisjon forme og hvordan skal Normisjon bli utformet. Midlene skulle gå til «humanitært arbeid i kristent regi». Det var ikke arvelaters vilje, var det noen som mente. Det var arvelater sin rådgiver som mente det slik. Arvelater ville at det skulle gå uavkortet til Misjonen. Forkynneroppdraget ble ikke verdsatt av rådgiveren. Sentralt evangelisk arbeid ble ikke verdsatt, men alt det andre var bra. Ja faktisk meget bra. Humanitært arbeid bør vi støtte. Hva skal Normisjon gjøre i sitt løpende strategi arbeid. Den strategiske utfordringen kan tegnes som balansegangen mellom de fire spørsmål. Hva kan vi gjøre, hva bør vi gjøre, hva forventes at vi gjør og hva ønsker vi å gjøre? Marginalkronen skal samles inn, så sant argumentasjonen for å få den inn er ærlig. Om så innsamlet krone er begrunnet i humanitært arbeid, skal den samles inn. Økonomiske midler gir mulighetsområde. Normisjon skal presentere alt sitt arbeid med frimodighet, så sant det drives rett. Det bør de gjøre. Forventningene er mange til en så tradisjonsrik og utrustet organisasjon.

 

Normisjon skal bringe evangeliet videre. Det er kjerneoppdraget. Fristelsen til å gjøre noe annet er der. Det er motstand mot evangelisk arbeid og forkynnelse. Det skal være tider da folk ikke vil tåle den sunne lære. Den strategiske utfordringen er å forme folket med sann og rett forkynnelse. Den interne strategien er å framelske nådegaven til å tale profetisk. All den andre aktiviteten kommer i tillegg til dette. Forkynnelsen råder der vi kommer sammen. Der er vi samlet som helt menneske. Så sterk som forkynnelsen er, så sterk er organisasjonen. Noen lager forvirring om hva forkynnelse er og hvem som er forkynneren. Den forvirringen er ikke nødvendig for Normisjon. Normisjon vet godt hva den strategiske beslutningen om å satse på forkynneren og forkynnelsen, vil si. Den satsningen kan Normisjon velge å gjøre.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere