Eivor Andersen Oftestad

38

«Dødssprøjten»

Er det etisk akseptabelt at fosteret/barnet får en kaliumsprøyte i hjertet før senabort fremkalles?

Publisert: 27. mai 2013

Spørsmålet diskuteres i Danmark. Det er interessant at det stilles. Med dødbringende sprøyte unngås risiko for at fosteret/barnet viser livstegn etter aborten. 

Åtte medlemmer av Det etiske råd, et statsoppnevnt organ, er mot kaliumsprøyte fordi helsevesenets oppgave er å redde liv. Abort er å avslutte en graviditet, ikke å avlive et foster/barn. Jeg innrømmer at jeg syns logikken halter vesentlig. Sju stykker anbefaler å tilby kaliumsprøyte, men vektlegger at livstegn etter en abort kan oppleves «direkte positivt» for foreldre. Absurd? Kun ett medlem mener at hensikten med abort er at fosteret/barnet dør, og at det avgjørende derfor er å sikre smertefri død. Den er logisk, men få ønsker altså å si det. 

Men dødbringende sprøyte er allerede praksis ved mange sykehus, så hvorfor dukker spørsmålet opp nå? Et svar er at innsikten i fosterets utvikling er drastisk endret siden hovedargumentet var en celleklump uten egenverdi. Med ny kunnskap og ny teknologi øker de etiske dilemmaene.

Spørsmålet i Danmark viser det absurde i en praksis hvor man på den ene siden tilkjenner fosteret en enorm relasjonell verdi. Det etiske råd omtaler konsekvent «foreldre» og «fosteret/barnet», ikke «pasient» og «graviditetsprodukter». Og når det gjelder senabort på medisinsk indikasjon, la oss si Downs, dreier det seg ofte om det ønskede fosteret/barnet man vil ta et verdig farvel med.

På den andre side skal foreldre selv avgjøre at fosteret/barnet skal avlives og på hvilken måte. Logikken synes å være at når vi har kunnskapen og informasjonen, så bør vi gå inn i det med åpne øyne. Og resultatet er så åpenlyst at det blender. Menneskets autonomi og relative verdi er blitt så selvsagt at vi diskuterer hensiktsmessige avlivningsmetoder uten å blunke. Selv spiste jeg brødskive med brunost mens jeg samtalte om dødbringende sprøyter og avliving av fostre over en hyggelig lunsj på jobben. 

Først publisert i Vårt Land spalte Klartekst 27.05.2013

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Tragedie

Publisert over 7 år siden

Denne utviklingen kommer dessverre her i Norge også. Det er en logisk konsekvens av dagens abortlovgivning. Og med denne lovgivningen følger dessverre fallet til det mest hellige vi som mennesker kan forholde oss til: Livet selv. Dermed vil det åpnes for å legalisere selvmord, liberalisering av adopsjon av hvem som får adoptere/kjøpe barn, flere grupper som faller i gruppen av "uønskede" og blir abortert/sortert vekk. Vi er virkelig på full fart mot et "rent" samfunn hvor psykiske og fysiske syke ikke er ønsket lenger. Hvor lykken og det perfekte er vår gud og eneste verdi-målestokk. 

Det er en enorm motsigelse i at har du f.eks Downs syndrom, så er dødsdommen din underskrevet. Tar du livet av mennesker, så soner du 15-20 år og slippes så ut. Jeg er ikke for dødsstraff, like lite som jeg er for tilnærmet "fri abort". 

Derfor er det så viktig at vi som har andre verdier står opp for livets ukrenkelighet. At vi fortsetter å løfte fram de svakeste som minst like verdifulle som alle andre. At livet ikke går ut på å ha det best og enklest mulig, men å kunne elske og bli elsket slik man er, i kraft av å være menneske. 

Kommentar #2

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Uendelig trist utvikling

Publisert over 7 år siden

Det taes ikke høyde for at livet er hellig og ukrekelig og at mennesket er en sjel.

Et annet spørsmål er hva dette gjør med oss som beslutter og gjennomfører denne praksisen. Kaster vi bort vår egen sjel i samme slengen?

Hva er vitsen med å leve i det hele tatt for oss andre også, når det er så lettvint å fjerne uønsket liv.

Oppstår det ikke enda flere grunner til depresjoner og angster i kjølevannet av dette, mon tro?

Har vi noen grunn til å glede oss over gode dager, når vi vet at de dårlige dagene som garantert kommer kan presse oss til å velge døden for oss selv eller noen av våre?

Dødssprøyter vitner om umenneskelighet og håpløshet, ingen ting har noen mening og ingenting har en verdi i seg selv. Nihilisme i bøtter og spann. Slikt er bare uendelig trist.  

Kommentar #3

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Dermed vil det åpnes for å legalisere selvmord,

(Er selvmord ulovlig?  Det var nytt for meg.  Jeg vet at mikro-partiet Norgs Kristne har programforpliktet seg til å straffe personer som tar livet sitt(!), men kjenner ingen seriøse partier som mener dette.)

Til saken: For meg er det merkelig at en del personer som snakker om å beskytte det ufødte livets rettigheter kan mene at det er bedre at det levende, fosteret kuttes opp i mors liv, eller fødes for deretter å forkomme av kvelning.  Da virker det for meg langt mer menneskeverdig å gi en rask død ved kaliuminjeksjon før man setter igang et inngrep som utvilsomt vil føre til fosterets død.

Kommentar #4

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Absurd og pervertert omsorg

Publisert over 7 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
(Er selvmord ulovlig? Det var nytt for meg. Jeg vet at mikro-partiet Norgs Kristne har programforpliktet seg til å straffe personer som tar livet sitt(!), men kjenner ingen seriøse partier som mener dette.)

Til saken: For meg er det merkelig at en del personer som snakker om å beskytte det ufødte livets rettigheter kan mene at det er bedre at det levende, fosteret kuttes opp i mors liv, eller fødes for deretter å forkomme av kvelning. Da virker det for meg langt mer menneskeverdig å gi en rask død ved kaliuminjeksjon før man setter igang et inngrep som utvilsomt vil føre til fosterets død.

Tar kritikk på den første. Tenkte mest på eutanasi.

Ellers skjønner jeg ikke hvordan du kan si noe slikt. Du virker inneforstått med at man tar liv (!) og mener man bør finne den "snilleste" måten å gjøre dette på?

Jeg mener at abort er en tragedie, uansett hvordan den skjer. Jeg har helle ikke sett at noen er for abort, men mot sprøyten? Eller for det å beskytte det ufødte liv, mot sprøyten, men for sen-abort? Ser ikke helt logikken din her...

Kommentar #5

Inger Cecilie Stridsklev

9 innlegg  194 kommentarer

Auschwitz

Publisert over 7 år siden

I følge det professor Eitinger fortalte, i biografien "Lege for livet", var det ikke bare gass folk ble drept med i Auschwitz, men for eksempel også kaliumsprøyter i hjertet...

Kommentar #6

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Ellers skjønner jeg ikke hvordan du kan si noe slikt. Du virker inneforstått med at man tar liv (!) og mener man bør finne den "snilleste" måten å gjøre dette på?

Jeg mener at abort er en tragedie, uansett hvordan den skjer. Jeg har helle ikke sett at noen er for abort, men mot sprøyten? Eller for det å beskytte det ufødte liv, mot sprøyten, men for sen-abort? Ser ikke helt logikken din her...

Jeg har ikke tid til å gå inn i en omfattende diskusjon om alle sider ved abort nå - for min egen del mener jeg at dagens abortlov er et brukbart kompromiss mellom morens og fosterets rettigheter.

Men de fleste - også de fleste motstandere av selvbestemt abort - vil akseptere abort i visse situasjoner, f.eks. der hvor selve svangerskapet med sikkerhet vil medføre død eller alvorlig sykdom for kvinnen.  Med mindre man avviser svangerskapsavbrudd utført i noen som helst situasjon vil man måtte ta stilling til om fosteret skal fjernes på en måte som er mer eller mindre smertefull for forsteret.  Der hvor det er mulig å gi eutanasi til et foster som uansett skal aborteres ser jeg ingen gode grunner til å la være.

Det handler ikke om at fosteret/barnet ikke skal vise livstegn etter aborten, det handler om at barnet skal få dø av hjertestans og ikke av å bli delt opp i biter eller av kvelning.

Kommentar #7

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Inger Cecilie Stridsklev. Gå til den siterte teksten.
I følge det professor Eitinger fortalte, i biografien "Lege for livet", var det ikke bare gass folk ble drept med i Auschwitz, men for eksempel også kaliumsprøyter i hjertet...

Intrakardial overdose av kalium er en forholdsvis rask måte å ta livet av et pattedyr på, og en av få som kan benyttes på et foster i livmoren uten å risikere at mor skades.  En overdose av barbiturater (slik det er vanlig å benytte ved avliving av kjæledyr) vil sannsynligvis også ta livet av mor.

At en avlivingsmetode har blitt misbrukt i forbindelse med folkemord gjør ikke nødvendigvis at det er noe galt med metoden i seg selv, brukt på andre felter.  De fleste jegere bruker skytevåpen og ammunisjon som inneholder teknologi fra andre verdenskrig, og stoffene i Zyklon B brukes som middel mot skadedyr den dag i dag (men under andre handelsnavn).

Kommentar #8

Eivor Andersen Oftestad

38 innlegg  25 kommentarer

Publisert over 7 år siden

"Det handler ikke om at fosteret/barnet ikke skal vise livstegn etter aborten, det handler om at barnet skal få dø av hjertestans og ikke av å bli delt opp i biter eller av kvelning."

Takk for interessant kommentar. Uten å gå inn på argumentasjonen, tenker jeg at de siste innleggene illustrerer akkurat det jeg skrev om. At man i offentligheten diskuterer hvilke avlivningsmetoder som er mest hensiktsmessige på det man kaller foster/barn, forteller ganske mye om et samfunn og burde føre til en god del mer refleksjon over hva vi egentlig driver med. Dette dreier seg (dessverre) ikke om forhold der hvor selve svangerskapet med sikkerhet vil medføre død eller alvorlig sykdom for kvinnen, men - i tilfellet Danmark, om regulering av tillatt avlivning av fostre/barn. I Danmark mener 2 av 3 at handicap er gyldig grunn til senabort, og 90 % av foreldre velger abort om de får opplysning om Downs.

http://www.etik.dk/artikel/511078:Abort--Flertal-af-danskerne--Handicap-er-gyldig-grund-til-abort 

 

Du kommenterer en henvisning til bruk av Kaliumsprøyte i Auschwitz: "At en avlivingsmetode har blitt misbrukt i forbindelse med folkemord gjør ikke nødvendigvis at det er noe galt med metoden i seg selv, brukt på andre felter."

Hva man finner hensiktsmessig å avlive, vil variere gjennom historie og kultur. Noen steder er det jenter, noe vi ikke har forståelse for i vår kultur. Men nettopp derfor er det hensiktsmessig å forsøke å se prakisen i vår egen samtid i lys av historien.  Når historien om vår kultur skal skrives, er det ikke den individuelles gode grunner som vil belyse hvordan vi behandlet Downs-mennesker.

Kommentar #9

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Annerkjennelse

Publisert over 7 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
Med mindre man avviser svangerskapsavbrudd utført i noen som helst situasjon vil man måtte ta stilling til om fosteret skal fjernes på en måte som er mer eller mindre smertefull for forsteret

Om vi annerkjenner at abort medfører store smerter for fosteret/barnet, hvordan kan vi da forsvare det? Videre, er det moralsk mindre problematisk om det fører til mindre smerter? I så fall, hvorfor?

Til slutt: Jeg er ingen ekspert, men kan ikke skjønne at en sprøyte i hjertet er ikke smertefritt. 

Kommentar #10

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Eivor Andersen Oftestad. Gå til den siterte teksten.
At man i offentligheten diskuterer hvilke avlivningsmetoder som er mest hensiktsmessige på det man kaller foster/barn, forteller ganske mye om et samfunn og burde føre til en god del mer refleksjon over hva vi egentlig driver med.

Hvorfor skulle man ikke diskutere dette?  Man kan ha ulike holdninger til hvor liberal abortadgangen skal være - på den ene ekrstremsiden finnes de som mener er bedre at mor dør enn at fosteret aborteres, på motsatt side finnes de som mener at abort bør  være tillatt helt frem til barnet er født.  Det er få av disse ekstremistene, de fleste av oss befinner seg et sted i mellom og aksepterer abort på visse grunnlag.  Vi kan være uenige om hvilke grunnlag som skal gi grunnalg for en legal abort, men det er vel ikke det som er diskusjonen her?

Med mindre du mener at ethvert abortinngrep er galt uansett, mener du at man skal utføre fosteret/barnet for større lidelser enn nødvendig hvis inngrepet uansett vil føre til barnets sikre død?

Kommentar #11

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Om vi annerkjenner at abort medfører store smerter for fosteret/barnet, hvordan kan vi da forsvare det? Videre, er det moralsk mindre problematisk om det fører til mindre smerter? I så fall, hvorfor?

Til slutt: Jeg er ingen ekspert, men kan ikke skjønne at en sprøyte i hjertet er ikke smertefritt.

Jeg er ingen ekspert på nevrologi, men jeg antar at et foster vil ha evne til å reagere refleksmessig på smerte forholdsvis kort tid etter at nervesystemet er dannet.  At fosteret vil kunne ha et bevisst forhold til smerten tror jeg ikke skjer før langt senere.

Ja, vi aksepterer smerter i en del situasjoner.  Dersom en person ikke tåler bedøvelse hos tannlegen må man kanskje gjøre et inngrep uten bedøvelse dersom ei tann skal fjernes.  De fleste samfunn tolererer at mennesker - ofte mot sin vilje - sendes inn i krigshandlinger eller farlig arbeid der de vil kunne utsettes for smerte.  De fleste aksepterer at dyr utsettes for lidelser og død for å skaffe oss kjøtt, melk og andre pandbruksprodukter.  I alle disse situasjonene vil vi mene at situasjonen er mindre problemstisk om man kan redusere smerten til den det gjelder.

I en situasjon hvor et fosters liv skal avsluttes (uavhengig av om du og jeg måtte mene at grunnene til dette er gode eller dårlige) mener jeg at man bør søke å redusere den mulige smertepåvirkningen på fosteret mest mulig.

Jeg har aldri opplevd å ha fått et sprøytestikk i hjertet, men jeg har satt noen slike på pasienter.  Jeg tror ikke slike stikk er veldig mer smertefulle enn f.eks. å få en dyp intramuskulær injeksjon.  Som nevnt i et annet innlegg er det begrenset i hvilken grad man kan gi anestesi eller eutanasi til et foster, siden mange medikamenter vil kunne påvirke mor også.

Et annet aspekt er at fosteret er lite - det er ikke enkelt å gi preparatet i en vene.  Jeg kan forstå at "giftsprøyte i hjertet" høres skummelt ut, men medisinsk sett er det en fornuftig måte å gi et preparat dersom man ønsker at det raskt skal spres i blodomløpet.  F.eks. settes adrenalin rett i hjertet på pasienter som har fått en alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi).

Kommentar #12

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Okay

Publisert over 7 år siden
KarI Erik BirkeIand. Gå til den siterte teksten.
I en situasjon hvor et fosters liv skal avsluttes (uavhengig av om du og jeg måtte mene at grunnene til dette er gode eller dårlige) mener jeg at man bør søke å redusere den mulige smertepåvirkningen på fosteret mest mulig.Så da forstår jeg deg dit at mindre smerte = mer moralsk aksebtabelt? 

Da igjen, hvorfor er da abort i utgangspunktet et moralsk problem for deg? På basis av et påbegynt liv blir avsluttet? Eller på basis av at det påfører fosteret smerter? 

I såfall blir spørsmålet, hvorfor det blir mindre problemetatisk om en nål gjør samme jobben som du finner moralsk problematisk før man brukte sprøyte? 

En annen sak er det at dette er smerter vi bevisst påfører fosteret/barnet. Denne metoden (klippe, rive, partere) har vært i bruk i rundt 40 år i Norge. Det er ikke ved ulykke eller med en hensikt for fosterets/barnets beste slik smerte påføres. Det er med den hensikt å drepe/avlive.

Hvordan kan det da være moralsk greit i utgangspunktet?  

Kommentar #13

Siri Fuglem Berg

11 innlegg  226 kommentarer

Kamuflering

Publisert over 7 år siden

Takk for et interessant innlegg om et vanskelig tema, Oftestad. Jeg har selv tenkt mye på dette, da jeg er mer enn normalt opptatt av selektive aborter etter selv å ha båret fram et barn med alvorlig avvik påvist ved fosterdiagnostikk.

Jeg har lest hopetall av artikler om selektiv abort, og lært at det praktiseres svært forskjellig rundt om i verden. Til å begynne med bød tanken på Kaliuminjeksjon meg imot - og la oss være klar på det - det gjør det absolutt fremdeles. Men for meg lød det bedre å "sette i gang fødselen" for at fosteret skulle dø på en mer "naturlig måte" - slik det praktiseres i Norge. Jeg var litt lurt av språket vi møtes med i denne forbindelse.

Etter interessante diskusjoner med Sølvi Marie Risøy, førsteamanuensis ved HISF og forfatter av doktoravhandlingen "Sårbar, suveren og ansvarlig" om selektive aborter (Sårbar, suveren og ansvarlig Endelig - (BORA) - UiB - Universitetet i ...), har jeg sett at det kan være flere måter å betrakte disse alternativene på. Risøy er inne på at vi skjuler handlingen med ord og vendinger som gjør det hele mer spiselig. Før diagnostikken er den gravide en mor, fosteret hennes barn. Dersom avvik påvises hos fosteret, får vi en fase med tingliggjøring - fosteret blir avviket, en diagnose, en organdefekt. På dette viset objektifiseres fosteret, og det blir således mindre etisk problematisk å velge abort. Så skal kvinnen gjennom senaborten ved igangsetting av fødsel. Igjen blir kvinnen en mor, fosteret hennes barn, og hun en god mor som skal gjøre noe godt for barnet ved å føde det på normalt vis. Etter senaborten er kvinnen fortsatt en mor, ritualer gjennomføres, minner samles - bilder, fotavtrykk, minneesker osv. Minnestund og/eller begravelse holdes. Samfunnet betrakter hennes valg som en moderlig og kjærlig handling for sitt barn.

På sett og vis er prosessen med på å ufarliggjøre handlingen. Det er jo i hensikt å avslutte fosterets liv man igangsetter fødselsprosessen. Det er ikke noe mindre problematisk, etisk sett, enn å avlive fosteret med en kaliuminjeksjon. Den siste avlivningsmetode kan være mindre smertefullt enn å fødes, således mer skånsomt for barnet - men vi vet ikke noe sikkert her.

Men hvem er det vi beskytter? Med dagens praksis slipper legene fri. Jordmødrene tar seg av den ubehagelige delen av prosessen fosterdiagnostikk/selektiv abort. Dersom fosteret skulle avlives på forhånd måtte legene koples inn, det hele ville bli langt mer ubehagelig for dem. Og de ville måtte betrakte selektive aborter i et nytt lys - åpne øynene for hva det faktisk er vi driver med. Kalle en spade for en spade.

Ville det få oss til å se annerledes på det hele?

Kommentar #14

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Så da forstår jeg deg dit at mindre smerte = mer moralsk aksebtabelt?

Da igjen, hvorfor er da abort i utgangspunktet et moralsk problem for deg? På basis av et påbegynt liv blir avsluttet? Eller på basis av at det påfører fosteret smerter?

I såfall blir spørsmålet, hvorfor det blir mindre problemetatisk om en nål gjør samme jobben som du finner moralsk problematisk før man brukte sprøyte?

En annen sak er det at dette er smerter vi bevisst påfører fosteret/barnet. Denne metoden (klippe, rive, partere) har vært i bruk i rundt 40 år i Norge. Det er ikke ved ulykke eller med en hensikt for fosterets/barnets beste slik smerte påføres. Det er med den hensikt å drepe/avlive.

Hvordan kan det da være moralsk greit i utgangspunktet?

Jeg mener at det å redusere muligheten for å påføre et annet individ smerte gjør en handling mer moralsk akseptabel, ja.

For meg er abort problematisk av flere grunner:

jeg tror svangerskapsavbrudd vil være en belastning for de fleste kvinner (men jeg tror at det å bære frem og å føde et barn er en langt større påkjenning - og etter min mening bør kvinnen derfor til en viss grad ha mulighet til å velge abort etter eget forgodtbefinnende) vi vet lite om i hvor stor grad fosteret har en bevisst smereteopplevelse når det utføres abortinngrep abort er et inngrep som belaster kvinnen og helsebudsjettene mer enn andre svangerskapsforebyggende tiltak (f.eks. prevensjon)

Argumentet jeg ikke kjøper er at det unnfangede embryo/fosterskal ha et fullverdig menneskeverd fra dag 0.  I så fall burde det å ha herterofil, vaginal sex uten kondom være kriminalisert i seg selv, siden en svært stor andel befruktede egg spontanaborteres av kvinnen, ofte uten at hun i det hele tatt har vært klar over at hun var gravid.

Når fosteret deles opp ved kirurgiske aborter er ikke dette primært gjort i hensikt i å drepe forsteret (selv om det blir konsekvensen), men for å kunne få det ut av kvinnens livmor uten å påføre henne større smerte og skader enn nødvendig.  Jeg synes det er betenkelig at man utfører slike inngrep på fostere som muligens har en smerteoppfattelse.  Jeg synes derfor det ville være en stor fordel om man kunne gi fosteret anestesi, analgesi eller eutanasi før inngrepet iverksettes.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere