Kristian Tonning Riise

4

Tilsiktet trakassering av sexarbeidere

Under dekke av å ville bekjempe kyniske bakmenn trakasseres sexarbeidere systematisk – med myndighetenes viten og vilje.

Publisert: 23. mai 2013

Debatten om norsk prostitusjonslovgivning dreier seg i all hovedsak om sexkjøpsloven. Det er imidlertid god grunn til også å se nærmere på hallikparagrafen. Den er antakelig minst like ødeleggende for de prostituerte som det sexkjøpsloven er.

De fleste har en ganske klar formening om hva en ”hallik” er. Vi har sett det i media og i utallige filmer. De er onde, kyniske bakmenn som utnytter jentene på det groveste. Men en ekte «hallik» er oftest noe ganske annet enn det vi kan få inntrykk av gjennom et sensasjonalistisk mediebilde. En «hallik» i juridisk forstand trenger ikke være annet enn en som, på en eller annen måte, tjener penger på en annens prostitusjon eller bidrar til å gjøre hans/hennes hverdag litt tryggere.

Hvem er hallik?

Hallikparagrafen straffer den som ”fremmer andres prostitusjon” eller den som ”leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte”. En hallik trenger altså ikke være en kynisk bakmann. Det er nok at en utleier leier ut til en prostituert, for at han/hun kan idømmes fengselsstraff for hallikvirksomhet. I praksis betyr dette at prostituerte, til tross for at de tjener penger på lovlig vis, er stengt ute fra leiemarkedet på grunn av måten de tjener penger på.

Selv tradisjonell hallikvirksomhet, der en person organiserer andres prostitusjon og krever en andel av inntekten, er ikke så entydig utnyttende som man kan få inntrykk av fra skrekkeksempler i pressen. Enkelte jenter foretrekker at noen andre organiserer avtalene for dem. De slipper å oppsøke kundene selv og får hjelp til å sile ut kunder man har hatt dårlige erfaringer med tidligere. Det er også eksempler på at en hallik kan øke den prostituertes inntekter. En studie i Chicago viste at prostituerte som jobbet under en hallik hadde en høyere ukentlig gjennomsnittsinntekt enn prostituerte som jobbet alene, til tross for at de jobbet færre timer.

Dramatiske konsekvenser

Selv om sexsalg er lov i Norge, er det ikke definert som arbeid. Prostituerte kan derfor ikke få lån (med mindre de feilregistrerer inntekten sin) og kommer seg ikke inn på eiendomsmarkedet. De fleste prostituerte er leietakere og nødt til å leve i konstant frykt for at utleier skal finne uthvordan de tjener pengene sine, selv om inntekten deres er lovlig. Det samme gjelder prostituerte som tar inn på hotell. Hotellnæringen er livredd for å bli dømt etter hallikparagrafen, og mange har innført rutiner for å forhindre at prostituerte booker rom hos dem.Konsekvensen er, paradoksalt nok, at mange jenter må skaffe seg en hallik, ettersom de verken får leid hotellrom eller leiligheter i sitt eget navn.

Prostituerte som bor sammen, risikerer også å bli dømt etter hallikparagrafen. For mange prostituerte gir det å bo sammen en sårt tiltrengt trygghet i hverdagen. Det kan dele erfaringene sine med noen som forstår situasjonen deres, og slipper å være alene i en utsatt situasjon. I de fleste bofellesskap er detén ansvarlig leietaker som undertegner leiekontrakten og som står oppført som eier av depositumet. For prostituerte på innemarkedet er en slik organisering umulig, uten at den ansvarlige leietakeren risikerer å bli tiltalt for hallikvirksomhet.

Det samme gjelder prostituerte som bor sammen med noen de er glad i, og som ikke selv er prostituert. Mange prostituerte selger sex fra egen leilighet. Om kjæresten står som ansvarlig leietaker, vil han kunne bli dømt for hallikvirksomhet. Om det er den prostituerte som er ansvarlig leietaker, vil kjæresten kunne risikere tiltale for å utnytte hennes prostitusjon ettersom han indirekte lever av hennes prostitusjonsinntekt. En prostituerts kjæreste kan heller ikke hjelpe til med helt trivielle ting som å sette inn annonse, transport til jobb, el. uten å risikere halliktiltale for å ”fremme hans/hennes prostitusjon”.

Konsekvensene av hallikparagrafen er at den hindrer alle former for organisering med sikte på å gjøre prostituertes hverdag tryggere eller enklere. En prostituert kan ikke benytte en fast sjåfør, leie inn hjelp til sikkerhet, få hjelp til å organisere avtaler etc., uten at hjelperen forbryter seg mot hallikparagrafen. Hallikparagrafen blir dermed en direkte årsak til at prostituerte, både i yrkeslivet og i privatlivet, tvinges til å være mest mulig alene i en vanskelig situasjon.

Villet konsekvens

Det kanskje verste med situasjonsbeskrivelsen foran er at den ikke beskriver utilsiktede konsekvenser, men villet politikk fra myndighetenes side. Et eksempel er Oslo-politiets ”Operasjon Husløs”. Politiet tropper systematisk opp på døren til leiligheter der det selges sex. Gårdeieren blir truet med tiltale for hallikvirksomhet dersom han ikke umiddelbart sier opp huskontrakten, og kvinnen blir regelrett kastet ut av hjemmet sitt og ut på gaten. Ofte mister hun også depositumet sitt. Konsekvensen er gjerne at hun må jobbe mer for å ta igjen tapt arbeidsinntekt.

En av de aller tydeligste og mest bekymringsfulle tendensene vi har sett de siste årene, er at tilliten til politiet nå er helt fraværende hos de prostituerte. I Oslo er tillitsforholdet så dårlig at mange prostituerte ikke vil anmelde grove kriminelle handlinger som slag, trusler med våpen, eller voldtekt.

Jeg tviler på at hverken myndighetene eller politiet har noe mål om å trakassere prostituerte, men det er nettopp det som er den direkte konsekvensen av lovverket, og politiets måte å håndheve det på. For de prostituerte betyr det lite at intensjonen egentlig er en annen. All den tid denne praksisen fortsetter, når vi vet hva konsekvensene er, er realiteten den at sexarbeidere er den eneste lovlige yrkesgruppen i Norge som trakasseres systematisk med myndighetens viten og vilje.

 

(Kronikken er basert på Civita-notatet ”Ute av syne, ute av sinn” om norsk prostitusjonslovgivning)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Er prostitusjon virkelig så skadelig?

Publisert nesten 7 år siden

Filosofen Ole Martin Moen har reflektert utfyllende om hvorvidt prostitusjon er skadelig eller ikke.

http://www.olemartinmoen.com/article-is-prostitution-harmful/

PDF-linken til høyre.

Et forsøk på en mer objektiv beskrivelse enn de mange følelser som eksisterer rundt emnet.

Kommentar #2

Kristian Tonning Riise

4 innlegg  2 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Filosofen Ole Martin Moen har reflektert utfyllende om hvorvidt prostitusjon er skadelig eller ikke.

http://www.olemartinmoen.com/article-is-prostitution-harmful/

PDF-linken til høyre.

Et forsøk på en mer objektiv beskrivelse enn de mange følelser som eksisterer rundt emnet.

Synes Moen reflekterer godt om emnet. Han publiserte også svar på artikkelen du henviser til senest i dag:

http://jme.bmj.com/content/early/2013/05/21/medethics-2013-101389.full.pdf?keytype=ref&ijkey=EDyZ9BE9FFZCSmR

Kommentar #3

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Knusende

Publisert nesten 7 år siden

Knusende innlegg, knusende svar. Tenkeren Moens posisjon er uangripelig, men virkeligheten er ikke så interessant for ideologer. Det er det som skiller en tenker fra en ideolog. Tenkeren følger sporene dit de leder ham, mens ideologen allerede har tegnet ferdig kartet uten å ha vært i terrenget.

Kommentar #4

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 7 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Knusende innlegg, knusende svar. Tenkeren Moens posisjon er uangripelig

Uangripelig ikke mindre.

Hvilke deler finner du uangripelig?

Kommentar #5

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Alt

Publisert nesten 7 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Hvilke deler finner du uangripelig?

Absolutt alt! Jeg finner ikke en eneste feil i Moens originale gjennomgang eller hans siste svar 23.05.

Kommentar #6

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Ikke mobb dem

Publisert nesten 7 år siden

For det er viktig at de rettskafne ikke føler at deres gode gjerninger blir uglesett selv ikke om det bare er noen få som gør det. Borgerskapet har talt og prostitusjon skjemmer for dem både det offenlige rom og deres sarte sinn. 

Det er jo opplyst og vedtatt at prostitusjon ikke er noen gangbar livsvei. Nå som ikke religionsmoralen er den som kan hindre det må man ty til fornedrelsen, hallikbehov, menneskehandel og ikke minst ta fra de prostituerte deres kundemasse. 

Nå skal det sies at innemarkedet nok ikke har blitt så mye mindre, det er vel da bare snakk om at prisene går opp for det er mer risikabelt for kundene å kjøpe tjenestene. De som har råd og velger tilbudet på den øverste hyllen kan nok fortsette som før. 

Borgerskapet har fått vekk de plagsomme på gatene og de i det lavere prissjiktet på innemarkedet. 

Men som sagt, det vil være synd å ty  til trakasering av de velmendene slik de gjør mot de prostituerte. Man skal vokte seg for å ty til de samme ufine metodene ens motstandere gjør. 

Kommentar #7

Eivind Bade

29 innlegg  530 kommentarer

Politiovergrep og medvirkende journalister

Publisert nesten 7 år siden
Kristian Tonning Riise. Gå til den siterte teksten.
Under dekke av å ville bekjempe kyniske bakmenn trakasseres sexarbeidere systematisk – med myndighetenes viten og vilje

Jeg har notert at Riise er stortingskandidat nr 3 på Hedmark Høyres liste.  Vi trenger definitivt årvåkne representanter som evner å gripe fatt i den problematikken Riise her omtaler.  Riise er i mine øyne en av de kandidatene jeg vil ønske sterkest velkommen i neste stortingsperiode. Vi trenger en generell grønnsåpevask på stortingets benkerader for det stinker regulært av en del representanters holdninger.  Verdidebattdebattantene har bl.a måtte slite med flerfoldige innlegg av stortingsrepresentant Krf Ropstad som tviholder på sitt bilde av prostitusjon der ene og alene tvang og slaveri foregår endog så ille i hans øyne at alminnelige rettstatsprinsipper med adgang til eget forsvar settes til side i sexkjøpsforbudet.

Riise har helt rett i at sexarbeidere trakasseres med myndighetenes viten og vilje.  Han er i mine meget treffsikker og velformulert og absolutt vel verdt å merke seg.  Jeg har lyst til å føye på litt fordi Riise omtaler i grunnen bare en liten flik av et mye større problemområde, og jeg har forsøkt å omtale andre deler av det i kommentaren Løgn satt i system

NRK reportasje og Oslo politiets overgrep mot prostituert

Dagsrevyen hadde søndag 27.02.11 en reportasje om politiaksjon overfor sexhandel.  Det fremgikkikke av reportasjen at jenta ble lagt i håndjern, satt i glattcelle 3 døgn på vann og brød, uten adgang til dusj og dernest deportert direkte til Spania der hun bor.  Jenta fikk ikke snakke med advokat, hun fikk ikke orientere pårørende om hvor hun var.  Iflg. opplysninger jeg sitter inne med hilste hun politimannen ved å ta ham forsiktig på kjønnet da han ankom.  Han reagerte bryskt med å si han var politi og la henne i håndjern.  Jeg synes det er grunn til å stille spørsmålstegn ved politiets fremferd.  Jentas seksuelle tilnærmelse er som kjent lovlig, hun mottok det hun trodde var en kunde på en vennlig måte.  Politiet har oppsøkt henne under dekke av det var en kunde, de har arrestert henne på en særdeles brutal måte, hun har blitt varetektsfengslet lenger enn 48 timer og hun har ikke fått adgang til å forsvare seg enda hun ba om advokatbistand.  Politiets håndtering av saken virker svært kritikkverdig, og videre er det påfallende at statskanalens reportere trolig kjenner til dette men siler denne delen av historien overfor publikum.

 

Pressens rolle
Jeg har allerede nevnt over at NRK reporterne i den omtalte reportasjen ikke bare unnlot å nevne viktige deler av situasjonsbildet overfor publikum, men de regulært feilinformerte publikum ved å hevde at "det er uvanlig at prostituerte opptrer voldelig".  De medvirket videre i politimannens overgrep ved å unnlate å anmelde ham.

Jeg ble kjent med denne saken via SKYPE samtaler med jenta.  Jeg forsøkte å involvere annen presse om denne saken og kontaktet bl.a. TV2 journalist Haakon Eliassen.  Han avviste å skrive om det med henvisning til at anklager mot norsk politi må dokumenteres grundig.  Han ville ikke ta i saken annet enn om han fikk intervjue jentas advokat.  Jeg måtte gi opp kontakten med pressen ettersom jeg ikke hadde ressurser til å anmelde politimannen på jentas vegne samt engasjere en advokat for henne.

Noe senere støtte jeg på en reportasje selvsamme Eliassen skrev om Oslo politiets "dokumentasjon" av bakmennenes overgrep for å tvinge afrikanske jenter til å selge sex.  Jeg skrev da innlegget Løgnpropaganda om sexkjøp med bl.a. følgende tekst:

Politiadvokat Line Steen Presthus ved Oslo politidistrikt uttaler bl.a.:

At mange av de prostituert kvinnene som annonserer for sex i realiteten er ofre for menneskehandel, det er vi ganske sikre på. Vi har sett eksempler på hvor de originale bildene viser at kvinnene blant annet har hatt blåmerker og vært slått mens bildene som ligger ute på nettet er retusjert og ser fine ut.

Jeg synes dette virker som en usedvanlig suspekt form for dokumentasjon hvis det da i det hele tatt kan betraktes som dokumentasjon. Dette er bare løgnpropaganda. Jeg undres også på hva slags journalist Haakon Eliassen kan være som bare passivt videreleverer slike tåpeligheter uten noen som helst form for innsigelse.

Jeg har i ettertid reflektert litt ytterligere på denne saken fordi Oslo Politikammer åpenbart leverte "dokumentasjonen" til justisdepartementet for å bruke den i en politisk prosess der justisminister Grete Faremo forberedte lovframlegg med sikte på å forby internettannonsering av nettbordeller.  Jeg synes det er særdeles graverende at politikammeret leverer direkte løgnaktig beskrivelse av overgrepsvirksomhet knyttet til sexhandel.  Det er videre enda mer graverende at vi har en politisk ledelse som ønsker at politiet skal levere slike løgner fordi de da kan basere sine fremlegg basert på politiets såkalte  faktaopplysninger. Dette bidrar selvsagt til å forsøple politiske prosesser i Norge, og det bidrar videre til at norsk politi ikke er troverdig.  Det bidrar også til å utvikle et lederproblem i politiet når landets justisminister selvsagt ønsker at kvinnelige politiadvokater leverer henne "dokumentasjon" med politisk korrekt innhold.  Siden justisministeren ligger over både politidirektøren og politimesteren i Oslo blir det umulig for politiets ulike ledernivåer å gripe inn.

Det samme er forsåvidt tilfelle når lederen for politiets STOP gruppe Harald Bøhler gjentatte ganger står frem på TV og forteller om alle bakmennene han aldri finner.  De fjernstyrer jentene fra Russland og Nigeria hevdet han.  Men realiteten er jo at den stakkars politimannen bare hallusinerer bakmenn og at historiene han forteller mest av alt egner seg som spøkelseshistorier han kunne underholde Ottarjentene med på årsfesten.  Her burde også politiledelsen ha grepet resolutt inn, men det våget de ikke åpenbart fordi politimannens hallusinasjoner var politisk korrekte og passet inn i de rødgrønne partienes virkelighetsbeskrivelse.

Pressens rolle i disse eksemplene er absolutt bemerkelsesverdig.  De har medvirket som lydige lakeier til å videreformidle myndighetenes feilaktige virkelighetsbeskrivelse.  De har endog medvirket til å tildekke politiets overgrepsvirksomhet.  Jeg må mildt sagt da nevne er at her finner du ikke mye systemkritikk enda eksemplene jeg viser til omfatter særdeles grove overtramp.  Jeg kan ikke se at norsk presse fyller rollen de er tiltenkt som en fjerde statsmakt.  I stedet finner vi eksempler der pressen mest av alt fyller samme rolle som journalistene i partiorganet Pravda som jo kun hadde til oppgave å videreformidle partipresidiets synspunkter i hine Sovjetunionens storhetstid. 

Velkommen til Kristian Tonning Riise!

Her er det mer enn nok å gripe fatt i Riise.  Vi trenger virkelig slike som deg på Stortinget. 

    

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1988 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
16 dager siden / 1174 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
10 dager siden / 1159 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
29 dager siden / 952 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 753 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 640 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere