Ståle Halsne

50

Definisjonsmakten

Det problematiske er at Gule ønsker å sitte på begge sider av debatten. Han vil altså ha definisjonsmakten.

Publisert: 21. mai 2013

Filosof og samfunnsdebattant Lars Gule har gitt ut boken; «Ekstremismens kjennetegn, ansvar og motsvar», Spartacus forlag 2012.

Boken starter med en gjennomgang om hva ekstremisme er, og deler ekstremisme inn i to hovedformer; normativ og deskriptiv.

«Deskriptivt ekstreme posisjoner handler om posisjoner som avviker sterkt fra vår beste kunnskap om den empirisk observerbare og analyserbare virkeligheten. Deskriptiv ekstremisme handler derfor om en mer eller mindre systematisk uttenkt og vedvarende, altså teoretisk og/eller ideologisk forankret, virkelighetsoppfatning som avviker sterkt fra vår beste kunnskap om virkeligheten.»

«Normativt ekstreme posisjoner er posisjoner som avviker sterkt fra omforente og godt begrunnede etiske, moralske, juridiske og politiske normer. Normativ ekstremisme handler derfor om en mer eller mindre systematisk uttenkt og vedvarende, altså teoretisk og/eller ideologisk-filosofisk forankret, oppfatning som avviker sterkt fra våre best begrunnede og godt omforente etiske, moralske og politiske normer.»

Ifølge Gule er da alt som avviker fra «normalen», eller «vår beste kunnskap om virkeligheten», ekstremisme. Denne «normalen» vil med tiden variere. Følgelig er det ekstreme konstant under forandring. Det finnes altså ingen sann «normal». Det som er ekstremt i dag er muligens ikke ekstremt i morgen, og omvendt.

Videre er også Gule kategorisk når han definerer «normalen» som det man kan vitenskapelig etterprøve og bevise. Dersom man da tror på noe som ikke er vitenskapelig bevist, ja så er man ekstremist. Tror man f. eks. på en gud, som vi jo vet ikke kan bevises rent fysisk, så er man ekstremist. Og så enkelt er 80 % av alle nordmenn definert som ekstremister.

Ytringsansvar
Men det er ikke bare definisjonen av ekstremisme som er et problem i boken til Gule. Verre er det at Gule tar sterkt til orde for vårt nye moteord; ytringsansvar. Begrepet dukket opp etter 22. juli, og Gule bruker mange sider på dette begrepet i boken sin. Han forsøker å legge ansvar for handlinger over på dem eller de som har ytret noe som kunne ha ført til en ekstrem handling.

Vi tar med følgende sitat fra Gules bok side 150 og 151; "Vi kan heller ikke overse hva som har vært ytrerens intensjon. Det synes klart at en ytrer som har hatt til hensikt å skape panikk i en full kinosal, eller en forfatter som ønsker å skape opptøyer gjennom provoserende ytringer, er mer å klandre for konsekvensene enn en som ytrer seg uten å kunne overskue de mulige konsekvensene. Det er for eksempel ingen grunn til å tro at Salman Rushdie ønsket eller kunne ane at utgivelsen av hans bok Sataniske vers i 1987 skulle føre til uroligheter, dødsfall og drap på oversettere. Derfor blir det også urimelig å tilegne ham eller hans utgivere noe ansvar for disse konsekvensene.
Men dersom en person presenterer ytringer av negativ stereotyp, fordomsfull, diskriminerende og nedverdigende karakter, vil det være underlige om ikke vedkommende skulle bære noe av ansvaret for den diskrimineringen og nedverdigelsen av enkeltindivider og grupper som - ganske forutsigbart- vil følge, nettopp fordi slike ytringer har til hensikt å frata visse mennesker deres rettigheter og borgere i en stat.»

Hvorfor er dette farlig? Det åpenbare er jo selvsagt at man fratar ansvaret for handlingen fra dem som faktisk utfører dem. Det viser også Gules spekulative omgang med begreper. Hvordan kunne ikke Rushdie forstå? Og, hva med forfattere som kommer senere? Alle som skriver kritisk om islam vet at det er risikofylt å gjøre det. For Gule er det nok at du aner at det du skriver kan føre til uroligheter. Å ane blir dermed det samme som å ønske, og Gule har med dette konstruert en kobling mellom ytring og handling som kan brukes i den politiske kampen. Om vi tenker etter, så tror jeg de fleste av oss ser hvor dagens tilhengere av ytringsansvar vil.

Men det farligste er nok at man selvfølgelig vil la være å ytre seg om det som kan være kontroversielt. Debatten kveles. For kan man komme til å provosere noen, så vil man jo kunne risikere å sitte med ansvaret for ekstreme handlinger man selv ikke gjør. Det kan faktisk virke som om det er dette som er intensjonen i Gules bok. Man ønsker å true til taushet de som kan komme til å kritisere hans hjertebarn; islam og palestinerne.

Toleranse
Gule går imidlertid lenger. Den 12. mai publiserte han innlegget «Toleranse og toleransens nødvendighet» på verdidebatt.no. Innlegget gir helt i starten en kort definisjon på toleranse. Den er ifølge Gule;

«Evnen og viljen til å leve med uten å ville hindre eller forby de av andres meninger og holdninger man selv er sterkt uenig i og/eller blir provosert av.»

Selve definisjonen er for så vidt helt grei, men her er Gule plutselig på motsatt side av debatten i forhold til boken. Denne gang er han opptatt av at mottakeren av et budskap (en mening eller holdning), skal evne og leve med budskapet – selv om man er uenig eller blir provosert. Det er altså ikke lenger snakk om å forstå at man kan reagere på en ytring med en ekstrem handling.

Gule på begge sider av bordet
Det problematiske er at Gule ønsker å sitte på begge sider av debatten. Han vil bestemme hva som kommer innenfor hva man kan ytre, uten fare for å kunne forutse ekstreme handlinger – ytringsansvar. Samtidig vil han definere hva man skal og må tolerere av andres ytringer – toleranse.

Han vil altså ha definisjonsmakten. Et slikt samfunn der noen sitter med definisjonsmakten over hva som er tillatt å si, og hva som ikke er det, kjenner vi igjen som totalitære. Derfor er det viktig at samfunnsvitere som Gule blir imøtegått. For i kampen om definisjonsmakten har Gule gjort det kunststykket å stemple kristne som ekstremister. Og ekstremister lytter man ikke til. Man lytter til ekspertene.

Det kan derfor være nyttig å minne om et av Øystein Sørensen sine kjennetegn på totalitære bevegelser; «Bare en elite forstår hvordan ideologien egentlig henger sammen.»

Gule ønsker å bekjempe kristendommen, og han er i sin fulle rett til akkurat det. Men Gule må forstå, og akseptere, at vi også er noen som vil kjempe for kristendommen. Vi må huske at den viktigste forutsetningen for vårt demokrati ikke er stemmeretten. Flertallsstyre kan også bli flertallstyrrani. Den viktigste forutsetningen ved demokratiet er retten til å kritisere, krenke og ydmyke. Og det uten at noen skal kunne påberope seg krenkelse som grunnlag for reaksjon mot andre. Det blir derfor ikke riktig å stemple kristne som ekstremister.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Karikaturer nesten uten grenser

Publisert over 7 år siden
Arne Johnsen jr.. Gå til den siterte teksten.
også å fremstille profeter som hund eller gris?

Ja, det må være opp til kunstneren eller karikaturtegneren.

Det er ikke sikkert man når fram med en slik framstilling, men det er ikke alltid poenget. Så må hver og en vurdere sitt forhold til folkeskikk før man velger sterke virkemidler i religionskritikken.

For å si det slik: Det er visse ting det ville vært hensiktsløst å diskutere - saklig eller karikert - med min troende bestemor, men noe annet å uttale seg krast i et mer generelt offentlig ordskifte.

Så finnes det forskjell på å karikere konkrete profeter eller religiøse ledere, og å karikere på nedverdigende måter ubestemte tilhengere av en religion. Antisemittiske tegninger av jøder er ikke religionskritikk, det er heller ikke nedsettende karikaturer av muslimer. Begge deler er rasisme.

Lars Gule

Kommentar #52

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Ok...

Publisert over 7 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Antisemittiske tegninger av jøder er ikke religionskritikk, det er heller ikke nedsettende karikaturer av muslimer. Begge deler er rasisme.

..., kan jo være enig med deg når det gjelder sånne tegninger der jøder har digre neser og drikker kristenmannsblod og lignende.

Men jeg tror en vitsetegner raskt vil få slengt rasisme- eller islamofob-beskyldninger etter seg. Å håne profeten er for mange, ikke bare muslimer, å håne muslimer. Å tøyse med islams trosforestillinger er å håne muslimer.

Ganske mye vil dessverre regnes som "nedsettende karikaturer av muslimer".

Kommentar #53

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Definisjoner, sensus communis/privatis

Publisert over 7 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Stormannsgalskap at du tror at vi andre legger dine definisjoner til grunn.

Gule har skrevet en merkelig bok om ekstremisme, og gitt geometriske bilder av hvordan han forstår forholdet mellom ekstrem og normal. Det er fint. Problemet er at han så dukker opp på Verdidebatt --- og kanskje også en mengde andre nettsteder? --- og insistererer på at vi ikke forstår han og/eller at vi i følge hans definisjoner er ekstremister.

Hvis du spør meg, finner jeg denne atferden noe merkelig.

En annen ting, som jeg gjentatte ganger har utfordret Gule på --- og som jeg selvsagt aldri får noe svar på: når Gule er slik opptatt av disse koplingene mellom ord og handling, og han selv høylytt, vilt fektende skriker at det florerer av rasisme, islamofobi, osv., på verdidebatt, hvorfor anmelder han ikke hva han i egne ord beskriver som straffbart? 

Kan du forstå slik atferd, Rudshaug? Jeg gjør ikke. 

Kommentar #54

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Kulturutvikling

Publisert over 7 år siden
Arne Johnsen jr.. Gå til den siterte teksten.
Å håne profeten er for mange, ikke bare muslimer, å håne muslimer. Å tøyse med islams trosforestillinger er å håne muslimer.

Ja, mange muslimer oppfatter det slik. Akkurat som mange kristne også har gjort (og noen fortsatt gjør). Dette handler om kulturell og sivilisatorisk modning. Gjennom det religiøse mangfold OG sekulariseringen har kristne måttet besinne seg på sin tro. Det har også gjort at man i mindre grad forholder seg absolutt til religionskritikk.

Der er man fortsatt ikke (for å si det litt for enkelt) i mange muslimske land. Derfor oppfatter mange - alt for mange - muslimer religionskritikk som personlige fornærmelser. Det må de faktisk lære seg å leve med. Og stadig flere gjør det! Heldigvis.

Lars Gule

Kommentar #55

Arne Johnsen jr.

21 innlegg  176 kommentarer

Jeg kan til en viss grad...

Publisert over 7 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Ja, mange muslimer oppfatter det slik.

...forstå muslimer som tenker slik. Det rare er imidlertid alle de andre. Jeg kan ikke se at Lars Vilks og Kurt Westergaard har fått noe særlig med støtte. De lever fremdeles i skjul (og det er ikke i muslimske land!), og jeg mistenker at store deler av den svenske og danske (og norske?) offentligheten synes at det er til pass for dem.

Deres tegninger er ganske uskyldige, altså.

Kommentar #56

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Så mye irrasjonalitet på noen få sider

Publisert over 7 år siden

Det er en ærlig, totalitær sak å ville forby ytringer som kan såre/krenke/stille spørsmål ved individer eller politikk, så det er greit å få avklart om det er kriminalisering eller problematisering som er Gules endelige mål.

Kikket litt på makkverket Gule har skrevet. Betegnende nok viser PCen min forvirrende sideangivelse mellom det virkelige og det påførte:)

s114/115"For de fleste menneskelige handlinger er det urimelig å operere med én årsak (monokausalitet)."

Her falsifiserer Gule sin egen ide om juridisk ytringsansvar. Når mange ulike saker kan spores som grunnlag for kriminalitet, jfr Breiviks komplekse psyke og litteraturliste, så gir det ingen mening(selv om det allerede før denne refleksjonen ikke ga noen mening) å dømme folk for refleksjoner.

s115/116"Men ved å insistere på at denne refleksjonen utgjør et slags absolutt skille som fritar ytreren for ansvar for hva ytringsmottakeren kan komme til å gjøre, ignoreres at årsaker inngår i kjeder."

Manglende presishet gjør at vi igjen ikke vet om det er snakk om problematiserende eller kriminaliserende ansvar.

s116/117"En person sies å være moralsk ansvarlig for en handling eller ytring hvis ved­kommende handler eller ytrer seg med tilstrekkelig frihet og bevissthet om handlingens (eller ytringens) karakter og konsekvenser til å kunne svare for den som sin egen. På samme måte kan en person sies å være juridisk ansvar­lig hvis han eller hun etter loven kan straffes for handlingen (ytringen)."

Her kan det virke som om Gule forsøker å så frøet om at moralsk ansvar også skal kunne sees som juridisk ansvar. Han forsøker å viske ut det krystallklare skillet mellom ikke-kriminelle og kriminelle ytringer, avhengig av hva ytringene kan føre til.

s116/117"Som regel er det i rettslig sammenheng et vilkår for ansvarlighet at det rettsstri­dige forhold er noe gjerningspersonen er skyldig i gjennom forsett eller uakt­somhet. En person som handler under tvang – indre (som følge av mental sykdom) eller ytre (for eksempel med en pistol mot hodet) – er ikke ansvarlig for sine handlinger, verken strafferettslig eller moralsk."

Så sklir han over på "islamofoben". Man er enten altså moralsk/juridisk ansvarlig eller så er man en islamofob. Mere tøvete blir det ikke.

s116/117 " Normativt ansvar er det ansvar man har for å ha brutt en moralsk eller juridisk norm."

Her prøver han igjen å viske ut forskjellen på en forsøkt snedig måte, men det fungerer ikke. Jussen skal ikke trå i kraft før vi har begått tvang eller vold, uavhengig av våre verdier. Våre verdier bestemmer vår moral og våre verdier og vår moral skal ikke i retten, før vi handler kriminelt på bakgrunn av den. Igjen feiler Gule i å beskrive objektivt hvorfor ytringer som ikke oppfordrer til kriminalitet skal kunne straffes.

s116/117"Utvilsomt hadde de frihet til å ytre seg som de gjorde, men var de seg bevisst konsekvensene? Kunne de vite eller i det hele tatt ane at noen ville gjennomføre massedrap som følge av ytringer om masseinnvandring, multikulturalisme, den islam­ske/muslimske trusselen, Eurabia-konspirasjonen, borgerkrig, forræderi, deportasjoner, etnisk rensing osv.? Det er vanskelig å si sikkert."

Og det er TOTALT irrelevant. Om man visste at Breivik ville legge ens REFLEKSJONER til grunn, så kunne man likevel aldri rasjonelt sett vært straffet. Ikke om man løy om tingenes tilstand eller beskrev virkeligheten. Refleksjoner er ikke oppfordringer. Det er lett å si sikkert at Gule har misforstått og tror at de to kan være det samme.

s116/117"Vi behøver ikke her å utdype dette nærmere, men kan konstatere at ansvarstyper både kan presiseres og spesifiseres nærmere,..."

Mens de totalitære bereder grunnen for først en normativ og så en juridisk ansvarlighet rundt ytringer behøver de ikke å utdype dette nærmere.

s117/118"Det at man blir holdt ansvarlig, vil gi relativt ulike konsekvenser i ulike sammenhenger, og måten et eventuelt normbrudd sanksjoneres på vil også variere. Hva slags ansvar kan knyttes til ytringer og hvor langt strekker ytringsansvaret seg?"

Her lefler Gule igjen med det totalitære. Så rart. Først kommunist, så islamistvenn, så totalitær sosialdemokrat. Jeg synes jeg aner et ørlite mønster.

s117/118"Det forhindrer ikke at det kan være grunnlag for å peke på et moralsk ansvar for medvirkning. Det kan også tenkes et politisk eller sosialt medansvar for andres handlinger."

Nye totalitære frø søkes sådd i antagelig fruktbar jord for de som gidder å lese slikt uten å totalslakte det, som jeg her gjør.

"Det kan neppe være tvil om at den som gjennom ytringer bidrar til å repro­dusere negative stereotypier og fordomsfulle holdninger overfor fargede, innvandrere, jøder eller muslimer, også bidrar til diskriminering og krenkel­ser. Man kan sågar klandres moralsk for å ha bidratt – i form av psykisk med­virkning – til voldelige handlinger i et slikt samfunnsklima, selv om denne medvirkningen ikke er så umiddelbart «kausal» som rettsvesenet krever for å kunne straffe noen."

Nye frø søkes sådd. Men man har altså lov å tro og reflektere rundt diskriminerende holdninger og spre sin private kunnskap, slik Gule gjør, men hvis man oppfordrer til kriminelle handlinger har man trådd over grensen.
 
s118/119"La oss tenke oss følgende eksempel: En pubeier gir dør­vaktene beskjed om ikke å slippe inn fargede, og en dørvakt bruker ulovlig makt for å hindre en slik adgang. Dørvakten dømmes for vold, men det kan ikke bevises at eieren ga noen direkte ordre om å bruke makt i det konkrete tilfellet. Han frikjennes derfor av retten for medvirkning til volden. Dette for­ hindrer ikke at han er sterkt å klandre. Han må i alle fall bebreides for å ha bidratt til en «forståelse» for hva som er riktige handlinger overfor fargede, som så førte til at dørvakten utøvde vold. Pubeieren kan derfor klandres for sin mening, holdning og ytring. Han kan holdes ansvarlig for akkurat dette, og den påvirkning til dørvaktens handling som hans overbevisninger og uttalelser utgjorde. Dette er en annen type ansvar enn det juridiske, men like fullt et ansvar som bør foreholdes pubeieren."

Her blander Gule (antagelig med vitende og vilje eller pga manglende rasjonalitet) snørr og barter. Eieren har begått en kriminell handling. Om eieren kan dømmes eller ikke er uinteressant i denne saken. Eieren er ikke å klandre - han er kriminell. Gule forstår ikke engang sine egne eksempler. Eieren skal ikke bebreides for å ha bidratt til en "«forståelse» for hva som er riktige handlinger overfor fargede, som så førte til at dørvakten utøvde vold". Han skal enten dømmes eller frikjennes. Typisk Gule å ønske å grumse til farvannet. Dermed faller hele Gules "følgende eksempel" i vasken.

Eksempelet med å skape unødvendig panikk i en kinosal har jeg tidligere slaktet som irrasjonell tenkning fra Gules side.

Jeg orker ikke å redigere mere vås akkurat nå. Dette burde noen tenkende vesener på forlaget ha hjulpet Gule med, hvis de hadde hatt noen.

Kommentar #57

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Jepp, jeg forstår!

Publisert over 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Kan du forstå slik atferd, Rudshaug? Jeg gjør ikke.

Jeg forstår det. Det handler om å grumse til vannet. Påstander skal slynges ut, men intet poeng å teste de, for da hadde man brått BEVISELIG ikke hatt noen sak. Gule har ingenting å fare med, bare sin irrasjonalitet rundt forståelsen av islamofascismen som noe godt. Derfor nytter det dårlig å forsøke å virkelighetsorientere seg gjennom en faktisk anmeldelse.

Kommentar #58

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

OCD, også et kulturelt fenomen

Publisert over 7 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
personlige fornærmelser.

"Personlige fornærmelser"?

Nei, jeg skal fortelle deg hva det handler om. Det handler om en form for kulturelt betinget Obsessive-Compulsive Disorder." Det må kulturell terapi til. Så kan vi andre gjøre vårt i mellomtiden.

Kommentar #59

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Derfor nytter det dårlig å forsøke å virkelighetsorientere seg gjennom en faktisk anmeldelse.

Det er litt underfundig dette. Det gis ikke særlig sammenheng mellom godt begrunnede påstander og handlinger for vår forsker likevel? 

Forskeren talte for åpen skjerm også om 10-15000 potensielle Breiviker i landet. Men hvor er de? De deler samme virkelighetsforståelse, eller hvordan var det igjen?

Kommentar #60

Sindre Rudshaug

27 innlegg  1213 kommentarer

Mye farlige folk

Publisert over 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
De deler samme virkelighetsforståelse, eller hvordan var det igjen?

Mye antatt farlige folk, ja, men de er ikke verdt en anmeldelse. Kanskje ikke farlige nok, disse Breivikere? Gule aner nok at virkeligheten ikke samsvarer helt med teorien og har ikke lyst å få bekreftet det.

Jeg tror rett og slett den gamle totalitæren og terroristen forsøker å renvaske seg med å innynde seg hos det nåværende totalitære styret. Hva man er berømt for spiller kanskje mindre rolle enn at man kan sole seg litt i det nåværende systemet. Vi skal ikke se bort fra at Breivik gjør en helomvending og sitter i beste sendetid på NRK, som Gule idag , og belærer oss om farene ved ekstremisme:)

Kommentar #61

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Vi skal ikke se bort fra at Breivik gjør en helomvending og sitter i beste sendetid på NRK, som Gule idag , og belærer oss om farene ved ekstremisme:)

Man skal bare skrive "jeg angrer" på tavlen hundre ganger først. ;)

Kommentar #62

Jarl Hanni Afsar

47 innlegg  2196 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sindre Rudshaug. Gå til den siterte teksten.
Pr Guledefinisjon er ikke det samme som pr objektiv definisjon. Guledefinisjoner har en tendens til å være ekstremt subjektive.

Definisjon ekstremisme = det ytterste

Men noe ekstremt er aldri absolutt. Definisjon på hva som er ekstremisme/normalitet varierer fra person, tid, sted og situasjon - som hele tiden skifter i forhold til samfunnsmessige standarder og normer.

Konsekvensen ved å stå utenfor "normaliteten" og bli stemplet som ekstremist kan få sosiale konsekvenser. Du kan bli ekskludert fra det gode selskap. Et godt eksempel er Ole Jørgen Anfindsen som feilaktig blitt stemplet som rasist og derfor mistet jobben.

Ekskludering er et sosialt og politisk fenomen som innebærer at en person eller gruppe mennesker behandles på særskilt vis pga av sine meninger eller gruppetilhørighet. En eksempel - hvis du stemmer Frp får du automatisk merkelappen fremmedfiendtlig og fordomsfull.

Hvis du for eksempel deler noe av de samme ideene/meningene som Anders Behring Breivik er veien kort til at du faller in under kategorien kontrajihadist. Du blir sosialt ekskludert.

Slike assosiasjoner bunner ofte i et ønske å umyndiggjøre og parkere meninger man ikke liker. Når noen ønsker å definere ekstremisme ute fra ideologisk ståsted - er det nettopp får å kneble og stigmatisere en hel gruppe mennesker som ikke deler dine meninger.

Da er veien kort til å karakterisere mennesker for å være rasist, islamofobe brunskjorter, muslimhatere eller konspirasjonsteoretiker.

Gule's definisjon på ekstremisme har ideologisk slagside. De som faller utenfor hans definisjon vil selvsagt få passet påskrevet. Noe han vitterlig gjør her på VD

Kommentar #63

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Publisert over 7 år siden

                                       GULE I VERBAL GRANATSTORM

 

Det har vært en fattigdom på svar fra postdoktor Lars Gule i det verbale granatregnet han er blitt utsatt for i den debatten som har reist seg på verdidebatt om Gules ekstremistdefinisjoner etter at Sverre Avnskog tok opp ekstremistproblematikken for noen dager siden. Og på direkte spørsmål fra Jørgen Sandemose om Gule kan begrunne sine påstander om at Sandemoses’ gjengivelse av Mattias Gardell er tåpelig og at Sandemose skal ha styrt en referering fra et møte i NFF, er det helt stille fra postdoktoren. Det er litt uvant fra kar som ikke ser ut til å la noen anledning går fra seg for å fortelle ”sannheten” til folk i ulike fora. 

 

Kan det ha noe med å gjøre at utfallet mot Sandemose avslører spekker i den saklighetskappen han til enhver tid henviser til når han selv langer ut og erklærer folk for rasister, ekstremister, fascister sammen med resten av det innholdsrike injektiv-batteriet han råder over. For Gule har vel ikke grunnlag for å beskylde Sandemose for å ha brukt skjellsord eller vært usaklig i sitt innlegg om den fullstendige mangel på vanlig folkeskikk og annen skikk som preget møtet i NFF?

 

Jeg kan verken se at Sandemose har vært usaklig eller tydd til skjellsord sitt innlegg om den mer enn tvilsomme atferden og umoralen som administrasjon har utvist i denne saken. Og jeg har gjennom årene leste en god del debattartikler av Jørgens Sandemose uten at jeg kan huske at han har opptrådt uhøvisk og usaklig i noen debatt. At han kan være skarp og dermed såre sine antagonister, er så, men det er jo noe Gule sier han og vi andre bør tåle i en debatt. Ja, det skulle vel bare mangle. Man kan være uenig med Sandemose, og det kan også jeg være, men Sandemose er en forebilledelig og høvisk debattant, så jeg venter i spenning på Gules svar.

 

Det er ellers all grunn til å rose dem som har tatt opp Gules ”ekstremiteter” her på verdidebatt, for i det politisk korrekte Norge kan jeg ikke se at det er gjort før. Det tjener Avnskog, Sandemose, Ståle Halse, Sindre Rudshaug og Bjørn Wichstrøm all ære at de har tatt opp kritikken av en mann som turer fram som en bulldoser i det norske samfunnet med ”ræva på sannheten” som det heter i folkelig tale. Ord jeg selvsagt ikke skulle ha brukt, for folkelig tale kan være nok til å trigge stempeljernet hos Gule.

 

Jeg har verken tid eller lyst og kanskje heller ikke kunnskaper nok til å ta opp Gules standpunkter. Det har mange av de nevnte debattørene gjort såpass grundig og med utgangspunkt i noenlunde det samme analytisk-filosofiske grunnlaget som Gule selv står på, med unntak av Sandemose, at det ikke er behov for å si så mye mer om saken. Særlig Halse og Rudshaug (som vel faller trygt inn under Gules ekstremistdefinisjon?) tar opp de inkonsekvenser og motsigelser som oppstår når folk som Gule absolutterer sine standpunkter og argumenter, finner fram til ”verdens beste ekstremistdefinisjon” og hever den opp til en universell og dermed uangripelig sannhet.

 

 De dyktige debattører på verdidebatt har vist at Gules vitenskapelighet og saklighet er en kappe han bærer for å skjule en helt klar ideologisk og politisk agenda. En viktig del av denne agendaen er å sette politiske grenser for samfunnsdebatten ved å vise til ”universelle verdier” og ”sannheter”. Og jeg synes også debattantene har klart å vise at Gule er en varm forsvarer av den etablerte ”sosialdemokratiske” orden når det tjener hans sak, og det virker det jo som den ”sosialdemokratiske” orden gjør hele tiden.       

Kommentar #64

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Om å uttale seg i hytt og pine - på ideologisk grunnlag

Publisert over 7 år siden
Arnt Folgerø. Gå til den siterte teksten.
Jeg har verken tid eller lyst og kanskje heller ikke kunnskaper nok til å ta opp Gules standpunkter.

Nei, men vet hvem som har rett, det gjør Folgerø likevel. Ja, ja.

Og hvis han tror noen av de som debatterer her har noen som helst skolering i filosofi, tar han feil. (Unntaket er Sandemose, som da heller ikke sagt noe om ekstremismedefinisjonene. Hans innlegg handler om noe helt annet. Og det får vi eventuelt komme tilbake til. I den språkform som høver overfor en storkjeftet slugger som Sandemose.)

Folgerød har tatt stilling i viktige politisk debatter i vår tid. Med sterkt engasjement. Det er rimelig og greit. Men det får ham også til å gå av skaftet overfor meningsmotstandere og til å hente såkalte argumenter der han tror han finner dem. Men det er tåpelig å tro at hans fiendes fiender har noe å fare med bare fordi de er uenige med noen han selv er uenig med. Det er å utvise den samme logikken som å si at man ikke har kunnskaper nok til å avgjøre et spørsmål, men så gjøre det likevel.

Lars Gule

Kommentar #65

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

På seg selv kjenner man andre......

Publisert over 7 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Men det får ham også til å gå av skaftet overfor meningsmotstandere og til å hente såkalte argumenter der han tror han finner dem.

er det vel et ordtak som heter. Denne besrivelsen (sitat) av andre du her produserer, er jeg rimelig overbevist om at du har hentet fra deg selv Gule. Jeg har ikke sett noen som er i stand til å begå tilstrekkelig uhøflighet til å ta opp konkurransen  med deg i* å gå av skaftet og å hente argumenter der man finner dem Gule!*

Med all din ufinhet og alle skjellsord ,edder og galle kan du være helt sikker på å gå av med seieren her i så måte-, og totalt uten misunnelse fra noen andre.

Så topper du det hele med å tro du kan forfekte andres uvitenhet?

Vet du ikke selv hvilken uvitenhet du da legger for dagen hos deg selv Gule?

Kommentar #66

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Kanskje han lengter etter dette NOE

Publisert over 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Tvert om. Etter å ha studert de ulike glefs til alle kanter fra denne Gule, ser det mer ut som han bør starte et eget parti med navn: Gule mot alle!

som han føler noen har - men ikke han selv. Han kan ha noe av misunnelsens skjær over seg. For det ER et utrolig herlig liv i ånden med Gud Fader, Jesus Kristus og Helligånden. Man kan vel si at vi har fått den ekstra sansen tydeliggjort. Den sansen mange tror de ikke har, men som mange lever med daglig. Den tette kontakten til ånden og ordene i Jesus Kristus. Det er en åndelig intellektualisme i dette, som det heter gis som gave av Gud selv - til sine barn - som vi kalles. Som Gud fremhever at dette er ikke egen menneskelig vilje, men Guds kraft og ånd. Jeg må si at jeg håper Gule vil oppleve en ny vår med vekkelse og åndelig visdom som virkelig åpner en ny verden som han absolutt ikke bør gå glipp av. Jeg kan bare si - selvom jeg ikke forstår ham: Gud velsigne ham i Jesu navn.

Kommentar #67

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Jeg er så enig med deg Torill.:-)

Publisert over 7 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Jeg må si at jeg håper Gule vil oppleve en ny vår med vekkelse og åndelig visdom som virkelig åpner en ny verden som han absolutt ikke bør gå glipp av

Og vi vet Herren griper inn overfor sine barn når det er behov for det. Jeg har så dyp tillit til Herren at jeg regner med at om Han finner det av hensikt, vil han også utføre endringer med Gule.

Vi vet jo også hvor rett du har når det kommer til hvor intellektualismen har sitt utspring. Ene og alene hos Herren. Sånn sett synes jeg egenlig det er litt trist at Visdommens bok ikke ligger i Bibelens kanon hos oss, for den er virkelig vis, men de strides vel om det virkelig var Salomo som skrev den. Lese-verdig er den under enhver omstendighet:-) 

Men om det er Guds plan å åpne Gules øyner, så gjør Han det.  Gud kan alt, bare se hvordan det stod til med Paulus før Herren bestemte seg for å kalle ham til tjeneste.

Derfor er jeg også så rolig når jeg imøtegår Gules angrep på oss kristne. Det blir som Gud vil, og jeg kommer til å forsvare Herren med nebb og klør så lenge det blir så ufyselig som det ble her på VD med disse angrepene og ,- Herren lar meg ha helse til det, eller ber meg la vær:-)

Ha en velsignet kveld:-)

Mvh Kirsten

Kommentar #68

Arnt Folgerø

12 innlegg  247 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Lars Gule: jeg har ikke skrevet at noen av debattantene her inne har filosofisk skolering, og jeg har forsåvidt ingen tro på at dine motstandere her inne har en slik skolering, med unntak av Sandemose som jeg kjenner litt til fra gamle dager. Det jeg skriver, er at de kan plasseres i den analytisk-filosofiske tradisjonen, der jeg mener at også du kan plasseres, blant annet med dine ekstremistdefinisjoner. Man trenger ikke å være skolert filosof for å ha synspunkter som har et filosofisk utgangspunkt og implikasjoner. Det skjønner vel også du? Om om du har filosofisk skolering er et annet spørsmål. På meg virker det som om det heller er tvilsomt på tross av din postdoktor-tittel. 

Jeg har heller ikke skrevet at Sandemose har deltatt i ekstremistdiskusjonen på verdidebatt, men at han deltar i kritikken av deg (og jeg hadde håpet at flere skolerte filosofer kunne ha tatt del i denne jobben, men de orker vel ikke av ulike grunner). Så Gule, du må følge dine egne råd og anbefalinger og lese det som står og ikke tillegge folk egenoppdiktede uttalelser. Det er vel ikke noe i veien med lese-evnen?

Jeg var kanskje litt for ydmyk da  jeg skrev at det er mangel på kunnskaper som gjør at jeg ikke orker å gå løs på dine "ekstremiteter". Det er nok helst andre grunner som teller, og jeg tror jeg gir meg med disse bemerkningene, ihvertall i denne omgangen.  Dine antagonister på verdidebatt har som tidligere sagt gjort en bra jobb, og jeg må si at jeg ønsker dem all lykke til i fortsettelsen. Og du skjønner sikkert hvorfor?

Kommentar #69

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Umorsom synsing

Publisert over 7 år siden
Arnt Folgerø. Gå til den siterte teksten.
Så Gule, du må følge dine egne råd og anbefalinger og lese det som står og ikke tillegge folk egenoppdiktede uttalelser. Det er vel ikke noe i veien med lese-evnen?

Sant nok, og det er mulig jeg leste mer inn i Folgerøds bemerkninger enn det var grunnlag for. Det skyldes i så fall konteksten, som ikke er irrelevant. Folgerød har bevisst valgt å applaudere personer som påviselig ikke klarer lese, forvrenger det som er skrevet og ikke kan argumentere. At Folgerød ikke ser dette, likevel applauderer tullballet og dilldallet, sier jo også sitt om Folgerøds ståsted. Og kunnskaper.

Det er også mulig at min angivelige skjeve lesing av Folgerøds innlegg skyldes at det var uklart skrevet og at det derfor var nødvendig med Folkerøds klargjøringer (eventuelt kjappe retrett) for at han skulle få fram hva han "egentlig" mener.

Mulighetene er med andre ord flere.

Uansett har ikke Folgerød bidratt med noe som helst av substans i denne tråden eller andre debatter. Han bare synser. Og i allianse med andre synsere, om de enn er av et grunnere slag enn Folgerød. Avsporing kan man også kalle slikt.

Nei, jeg hadde nok ikke særlig tro på Folgerøds "kledelige" beskjedenhet. Så han får heller komme tilbake når han har noe mer å by på.

Lars Gule

Kommentar #70

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Gules glefsing

Publisert over 7 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Uansett har ikke Folgerød bidratt med noe som helst av substans i denne tråden eller andre debatter. Han bare synser. Og i allianse med andre synsere, om de enn er av et grunnere slag enn Folgerød. Avsporing kan man også kalle slikt.

Nei, jeg hadde nok ikke særlig tro på Folgerøds "kledelige" beskjedenhet. Så han får heller komme tilbake når han har noe mer å by på.

Det kommer stadig nye folk på banen i disse debattene her på VD som gjør et forsøk på å forklare "eksperten" saker og ting han øyensynlig fortsatt ikke er i stand til å se.

Men de blir konsekvent møtt med glefsing og hånligheter hvis de VÅGER å sette spørsmålstegn ved Gules rabiate meninger. 

HVOR LENGE skal Vårt Lands debattredaksjon sitte rolig og se på hva denne mannen holder på med.?

Et spørsmål til..:Hvor har det blitt av tråden til Avnskog..??? 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere