Thor Bjarne Bore

135

Stålsett - en modig brobygger

Publisert: 10. feb 2010

En av de viktigste personer i norsk kristenliv i skjæringsflaten kirke-samfunn, er Gunnar Stålsett. I dag fyller han 75 år.
Da han for snart 12 år siden ble vigslet som den 58.biskop på Oslo bispestol, refererte han i sin preken til de mange spørsmål om menneskeverd og kristen tro som det står strid om i vår kirke som i mange andre kirker rundt i verden: "Behøver frontene være så fastlåste? Er det ennå tid til samtale om hva som er troens bekjennelse og hva som er troens meninger? Vi må vokte oss vel for å bli for tålmodig på vegne av de som lider urett. Likevel ber jeg: la oss gå ennå en mil sammen. Vi er jo den samme kirke”. Sa Gunnar Stålsett, like aktuelt i dag som den gang.

I disse årene har han samtalt, har han forsøkt å bygge bro, har han forkynt Jesus på en måte som gir mening for mennesker og setter fri, har han snakket om grunnleggende spørsmål som har opptatt mennesker overalt og til alle tider på en slik måte at grenser oppheves mellom de som er innenfor og de som står utenfor. Med utgangspunkt i de gamle tekster har han gang på gang maktet å male en flik av himmel over selv de mest trøstesløse og sorgtunge situasjoner.

Men han har også vært utålmodig. Han har sett at fordi kirken skal være den samme, må den hele tiden forandres. Derfor har noen av hans synspunkter og enkelte av hans handlinger utløst aggresjon og angst og ønsker om tilbaketrekning.
Kanskje vil kirkehistoriens dom bli at der Gunnar Stålsett var, dit kom kirken etterhvert.

I all sin gjerning fremholdt han at det er menneskets verd som betyr noe. Det er først når vi møter medmennesker ansikt til ansikt at vi forstår dette menneskeverdet og at det kan skapes grunnlag for forsoning og konfliktløsning.

Stålsett har gitt viktige bidrag for å styrke vilkårene for et verdig liv for mennesker som faller på utsiden av normalitetsforestillingenes nådeløse grenser. Han har vært en talsmann for de verdier som gir grunnlag for rettferdighet, barmhjertighet og forsoning, han har medvirket til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn, du har åpent avdekket og motarbeidet forhold som truer grunnverdier som menneskeverd, demokrati og rettssikkerhet.

Han rykket ut til ensomme Arne, leste juleevangeliet utenfor Oslo S, gikk nedover Karl Johan sammen med Mona og samler penger til tv-aksjon. Så langt fra å løpe maktens ærend dro han til Davos og fikk verdens maktmennesker i tale med den nødvendige kritikk over den kommersielt drevne globaliseringsprosess. Han fastslo at mens vi har et velutviklet system for retur av tomflasker, ville ureturnerbare flyktninger hatt større beskyttelse av dyrevernloven enn det de får i praktisk politikk i Norge.
Aktivt og uredd har han brukt de posisjonene han har hatt i arbeidet for det som han tror på.

I august 2001 satt jeg på en strand på Naxos og hørte Gunnar Stålsett tale ved kronprinsparets bryllup, og jeg tenkte: Ja,akkurat slik skal kirken tale: "Guds veier er uransakelige. Kjærlighetens veier er underfulle. Kjære Mette-Marit, du viser mot og tro når du i dag sier ja til en ukjent fremtid. Du gjør det med verdighet. I dag står du sterkere rustet til å møte andre som bærer på smerte for sine liv. Jesus sier: ”Den som får lite tilgitt, elsker lite” (Lukas 7, 47).
Du har gitt morskjærlighet et ømt og viljesterkt ansikt. Som alenemor har du vist vei for andre, slik du har vernet om ditt barn...."


Med et klart program: "For hva er kirkens oppgave om ikke å gi mennesker livsmot og håp, hvor de enn er i verden? Hva er kirkens kall om ikke å vise en himmel over hvert menneskes liv?". Og om det som virkelig er viktig, viktigere enn all energitappende strid om homofili: "Nåden er det lim som holder våre liv sammen. Også våre valg kan bæres av Guds nåde – om vi bare våger".

Gunnar Stålsett vil bli husket for sine kloke, modige og stundom grensesprengende ord og handlinger. Redaktøren av Dagen skrev at han har vært en ulykke for kirken og devaluert bispeembetet ved å gjøre det til et politisk utspill-episkopat. Slike utsagn sier mest om avsenderen.

Ikke bare gjennom sine ord men like mye gjennom sine gjerninger igjen og igjen har Stålsett vist forskjellen på troens fundamenter som står fast og meninger som må brytes underveis. Han fortjener stor honnør fordi han har frontet viktige saker med engasjement og bibelsk inspirert sosialetisk tenkning, han har markert kirken i samfunnsdebatten på måte som har fått mange til å lytte, og Viking-trener Åge Hareide til å ønske følgende sammensetning av sin drømmemiddag: Vladimir Putin, Gunnar Stålsett og Englands landslagssjef Svennis Ericsson.

Stålsett skal ha sin del av æren for at vi har fått et bedre økumenisk klima i Norge de senere årene. Det samarbeidsklima vi opplever mellom alle tros- og livssynssamfunn, har gitt et grunnlag for å søke fellesskapsløsninger preget av tro og tillit.
”Må Gud signe deg i tjenesten som et vitne for sannheten” , var biskop Andreas Aarflots avslutningsord til Stålsett da han ble vigslet til Oslo biskop. Det er nettopp det han har vært.

Gunnar Stålsett holder fortsatt et høyt tempo, er stadig aktuell i økumeniske og fredsskapende prosesser, stundom er det ett og det samme. Han erlike våken og utfordrende som han har vært, han høres også når bispekåpen er lagt vekk.

En verdslig bønn til slutt: Vi må få en selvbiografi som forteller det meste om mennesker og hendelser fra Nordkapp til verdens ender

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

Symbolet på politisering

Publisert over 9 år siden

Nei, Gunnar Stålsett har vært en ulykke for Den norske kirke. Han er en av de fremste eksponentene for en kirke som er mer interessert i å komme med politisk korrekte, gjerne venstrevridde synspunkt, enn å forkynne det kristne budskapet slik at flere mennesker kan oppleve Jesus personlig i sine liv. Dnk må tørre å være kirke, ikke et politisk instrument for en sosialdemokratisk agenda som ikke taler klart om fruktene av Jesu død og oppstandelse.

Kommentar #2

Fredrik W. H. Steensen

100 innlegg  846 kommentarer

Og en destruktiv kraft.

Publisert over 9 år siden

For mange av oss som ikke er lutheranere i alle tilfelle ble Gunnar Stålsett oppfattet som en destruktiv kraft. Han gjorde unektelig avstanden større mellom kristne som ikke var enige i hans ståsted, ei heller det lutherske skriftprinsipp og i så måte var hans egne ord, de laget en ny tradisjon. 

Dermed brøyt han med Den Hellige Tradisjon og satte seg på utsiden. Dermed er spørsmålet som alltid når man omtaler kirken, hvilket kirkesamfunn. 

Derimot skal jeg gjerne gratulere stiftsintendant Stålsett med 75 års dagen.

Kommentar #3

Leif Jørgen Sunde

8 innlegg  604 kommentarer

RE: Stålsett - en modig brobygger

Publisert over 9 år siden
10.02.10 kl. 09:52 skrev Thor Bjarne Bore:Han rykket ut til ensomme Arne, leste juleevangeliet utenfor Oslo S, gikk nedover Karl Johan sammen med Mona og samler penger til tv-aksjon. 

Det er vel ikke en så imponerende handling tatt i beraktning at han var biskop og media fulgte han i ryggen? Nå skal en ikke dømme en persons intensjoner. Men jeg har mer sans for folk som gir store summer til veldedighet og holder det skjult enn de som gjør det offentlig. Noen handlinger får folkets gunst. Når han rykker ut til ensomme Arne, så er det en del av jobben som biskop. Og av og til gjøre rituelle akter som ligner på Jesus sine møter med de fattige. 

Etter Stålsett ble biskop så har det blitt grader av biskopdyrkelse. Jeg liker de fleste biskoper som er i den norske kirke i dag. For meg er ikke hvor vidt biskopen er liberal eller konservativ, men at en er ekte. I dag er det slik at en noen standpunkter gjør en mer poulære enn andre avhengig av hvilket bispedømme det gjelder. Det synes jeg er synd, fordi ens tilgang til posisjoner er avhengig av hvilket teologisk ståsted en har.

Stålsett fortjente sikkert mye av den populariteten han fikk, men det får da være grenser til dyrkelse! Må ikke glemme at han hadde dårlig rykte på seg som medarbeider og at han var hierakisk og egenrådig. Han er nok bare et menneske han som alle andre, selv om et menneske ikke er bare og bare. At en maktperson har standpunkter som gjør en populær, tilsier ikke at andre skal lette vedkommende opp fra jorda.

Kommentar #4

Nils Kåre Jørmeland

13 innlegg  239 kommentarer

Sannheten

Publisert over 9 år siden

Hadde Stålsett vært født av sannheten så hadde sannheten satt han fri fra disse løgner og all falskhet.

Han hadde da ikke vært noen biskop. Han hadde muligens vært evangelist i Herren Jesus Kristus sin tjeneste og forkynt sannheten i stedet for løgnen.

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
24 dager siden / 1878 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
16 dager siden / 1614 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
25 dager siden / 1579 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 1559 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
15 dager siden / 1423 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1356 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
13 dager siden / 1320 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
28 dager siden / 1175 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere