Ståle Halsne

50

Hvem ønsker fred i Midtøsten?

Å hevde at Israel blokkerer freden er, for å si det svært forsiktig, historieløst og misforstått. Samtlige fredsinitiativ, fra 1948 og frem til i dag, er kommet fra Israelsk side.

Publisert: 15. mai 2013

Norges største arbeidstakerorganisasjon, LO, hadde ved årets 1. mai markering; «Støtt staten Palestina – boikott Israe»l, som en av sine paroler.

Begrunnelsen ble gitt på LO-Oslo sine nettsider, og lød slik;

«(…)Israel blokkerer fredsprosessen. Norge må ta initiativ til en økonomisk boikott av Israel og der salg og kjøp av våpen med Israel opphører. Oljefondet må ikke investere i israelske virksomheter. (…)»www.lo-oslo.no

Det er i ferd med å bli en sannhet hvem det er som har ansvaret for konflikten og urolighetene i Midtøsten. LO bidrar med å hevde; Israel blokkerer fredsprosessen.

Men lignende uttalelser er det mange av. Både blant politisk ledelse og kommentatorer. Det er etter hvert blitt svært politisk ukorrekt å forsvare Israel.

Arbeiderpartiets landsmøte 2013 skjerpet kritikken mot Israel, og vedtok at Israel (landet) må ta ansvaret for en fastlåst konflikt. Det ble blant annet vedtatt følgende i programmet til AP:

«Konflikten mellom israelere og palestinere er fastlåst. (…)Norges omfattende dialog med partene må fortsette, men kritikken bør skjerpes det et er riktig. (..)Israel må vise i handling at de tar reelle skritt mot en to-statsløsning. Vi kan ikke forvente at palestinernes tålmodighet skal fortsette, mens antall ulovlige bosettinger stiger. (…)». www.arbeiderpartiet.no

Utenriksminister Espen Barth Eide sa til NRK 24. februar i år at bosettingene på Vestbredden er det store hinderet for fred og for en to-statsløsning. www.nrk.no

Er det slik?
I uavhengighetskrigen i 1948 ble Gazastripen erobret av Egypt, mens Vestbredden ble okkupert av Trans-Jordan. Begge landene beholdt disse områdene frem til seks-dagerskrigen i 1967.

I 1997 og 1998 skrev Netanyahu og PLO under på Wye avtalen. Avtalen skulle gi palestinsk politi og sikkerhetsstyrker kontroll over 80 prosent av Hebron og 27 prosent av Judea og Samaria. Israel trakk seg dermed ut av disse områdene. Avtalen var en fortsettelse på Oslo-avtalen fra 1993. Dessverre strandet det hele i 2000 da Yasser Arafat forkastet Israels forslag til en endelig fredsløsning. I stedet startet Arafat den andre intifada, som ble starten på en blodig terrorkrig.

Den 17. august 2005 begynte 14.000 israelske politifolk og soldater å kaste ut de 8.000 jødene som bodde i Gush Katif, et område i ørkenen i Gaza som var opparbeidet til en oase. 70 prosent av alle økologiske jordbruksprodukter i Israel ble produsert her.

Ikke lenge etter aksjonen på Gazastripen, ble 10.000 israelske politi og soldater satt inn for å tvangsflytte jødene i byen Amona på Vestbredden, like i nærheten av Ramallah.

Målet med operasjonene på Gazastripen og i Amona på Vestbredden var å gi palestinerne mulighet til å erklære en palestinsk stat. Men i stedet prioriterte palestinerne kampen mot Israel.

Araberne har iføgle Neil Lochery hatt flere konkrete muligheter for å kunne danne sin egen stat:

Peel-kommisjonen i 1937 foreslo en to-statsløsning, der det skulle dannes en jødisk og en arabisk stat. Denne planen ville gi jødene langt mindre enn det de fikk i 1948, men jødene godtok den likevel. Araberne forkastet den.

Woodhead-kommisjonen i 1938 kom med et nytt forslag til delingen mellom en jødisk og en arabisk stat. Denne planen gav jødene enda mindre områder enn Peel-kommisjonen, men jødene godtok den likevel. Araberne avviste den.

I 1947 er det igjen Israel som godtar forslaget om en to-statsløsning, men araberne forkaster forslaget og går til krig mot den nye staten Israel i 1948. Resultatet av denne krigen er at Israel erobrer mer enn det de fikk tildelt av FN.

Men som tidligere nevnt erobrer Trans-Jordan det som kalles Vestbredden og Øst-Jerusalem, og Egypt erobrer Gazastripen i 1948. Slik blir grensene værende helt frem til seksdagerskrigen i 1967. Araberne, ved de arabiske statene Jordan og Egypt, har altså kontrollen over Vestbredden og Gazastripen i 19 år. I 19 år har de muligheten til å etablere sin palestinske stat. Men det skjer ikke.

I 2000/2001 får palestinerne på nytt tilbud om en palestinsk stat. Yasser Arafat får tilbud om full kontroll over tilnærmet hele Vestbredden og Gaza (92 %). Han svarer ikke.

I 2007/2008 gjentar det seg på ny, men da er det Mahmoud Abbas som takker nei til et tilbud fra Ehud Barak.

Utfordret tålmodighet
Dette er et knippe historiske fakta som viser tilfeller der palestinerne har hatt mulighet til å opprette en egen stat. En rask opptelling gir her palestinerne seks konkrete tilbud og muligheter. Da har jeg ikke regnet med at araberne kontrollerte områdene Gazastripen og Vestbredden i 19 år, uten at den palestinske staten så dagens lys.

Likevel er LO og Arbeiderpartiet krystallklare på at hinderet for fred i Midtøsten er Israel sitt ansvar. Men å hevde at Israel blokkerer freden er, for å si det svært forsiktig, historieløst og misforstått. Samtlige fredsinitiativ, fra 1948 og frem til i dag, er kommet fra Israelsk side.

Når Arbeiderpartiet vedtar på sitt landsmøte følgende; «Israel må vise i handling at de tar reelle skritt mot en to-statsløsning. Vi kan ikke forvente at palestinernes tålmodighet skal fortsette(…)» er jeg fristet til å spørre om sekretæren på landsmøte har stokket om på ordene «israelere» og «palestinere». Israel har gjentatte ganger kommet med konkrete tilbud om en palestinsk stat, og det undrer meg at vi skal forstå det slik at palestinernes tålmodighet prøves. Jeg kan nevne at før jul 2012 ble Israel angrepet med hundrevis av raketter, men strakk strikken meget langt før de gikk til motangrep. Det er hva man kan kalle tålmodighet. Men LO og Arbeiderpartiet har ingen medfølelse for Israel. De mener det faktisk er palestinernes tålmodighet som nå er nær bristepunktet.

Man kan jo også spørre seg om hvordan boliger kan være fredsødeleggende. For hva kan være mer fredelig enn et hjem? Kontrasten til rakettene og terrorbombene fra den andre siden er slående. Det er påfallende å se nordmenns reaksjon av terrorbomber rundt omkring i verden, bare ikke når de går av i Israel. Da forstår vi de som trykker på utløserknappen. For de har jo en meget god grunn til å sprenge både seg selv og andre i luften; nabolandet har jo provosert med å bygge hus på et område ingen har klart å gjøre fredelig på 65 år.

Bosettinger hindrer ikke en to-statsløsning. Bosettinger og hjem er fredelige i seg selv. Det er derimot flere andre hinder som er betraktelig vanskeligere å komme over enn dette; flyktninge-spørsmålet, Jerusalem, en palestinsk anerkjennelse av Israel, hvem skal Israel egentlig forhandle med osv., osv. I disse spørsmålene er det palestinerne vi venter på. De har ikke svart Israel på dette enda. Men heldigvis er israelernes tålmodighet svært stor.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Bra

Publisert over 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Å hevde at Israel blokkerer freden er, for å si det svært forsiktig, historieløst og misforstått. Samtlige fredsinitiativ, fra 1948 og frem til i dag, er kommet fra Israelsk side.

En utrolig god gjennomgang av historien.

Kommentar #2

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
I 1947 er det igjen Israel som godtar forslaget om en to-statsløsning, men araberne forkaster forslaget og går til krig mot den nye staten Israel i 1948. Resultatet av denne krigen er at Israel erobrer mer enn det de fikk tildelt av FN.

Det disse formuleringene skjuler er at Israel ikke "godtok" tostatsløsningen. Israel "forlangte" tostatsløsningen. Araberne tviholdt på folkeforbundets vedtatte enstatsløsning.

Både Israel og Palestina godtar i prinsippet tostatsløsningen i dag. Det er kun ekstremister på den israelske høyreside og vestlige kristenfundamentalister som drømmer om stor-Israel.

Ut fra et slikt (korrekt) perspektiv er det liten tvil om at den pågående, utstrakte israelske nybyggingen på okkupert jord, er det største hinderet for fredsløsning.

Noe mer komplisert er situasjonen for Jerusalem hvor partene ikke har oppnådd en prinsippiell enighet, men det er utvilsomt Israel som bryter internasjonal folkerett.

Kommentar #3

Øyvind Schønning

72 innlegg  556 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Så er det disse historiebøkene som alltid skal få Israel til å se mest mulig uskyldig ut, og arabere/palestinere til å se mest mulig skyldig ut. Dershowitz, Joan Peters osv

De presenterer et stereotypt syn på arabere

Kommentar #4

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Ut fra et slikt (korrekt) perspektiv er det liten tvil om at den pågående, utstrakte israelske nybyggingen på okkupert jord, er det største hinderet for fredsløsning.

Kan du forklare hvorfor bosettinger er en hindring for en fredsløsning? I Israel bor det både arabere og jøder.

Hvorfor er ikke det mulig i en palestinsk stat? Må den være judenrein?

Kommentar #5

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

TAKK FOR SANNHETEN

Publisert over 7 år siden

Men sannheten har dårlige kår blant de liberale og tabloide. De VIL ikke ha den. Men det er godt at vi er mange som VIL ha frem sannheten. Denne må gjentas og gjentas og gjentas til det kjedsommelige. Det får heller være, for sannheten frigjør som det heter. Vi må i dybden av tingene og undersøke NØYE hva som er hva før vi uttaler oss. Mange flyter bare på overflaten eller på en slags folkemening som er politisk korrekt. Det går ikke. Vi må ha SANN og TYDELIG formidling.

Jeg er HELT ENIG med deg og takker deg for innlegget. Les også pastor Lars Enarsons www.watchman.org og hør Arvid Bentsens foredrag om Israel. Dette er Israel-kunnskap på det BESTE. STÅ PÅ og bli velsignet.

Kommentar #6

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Ja, vi har HELT forskjellig virkelighetsforståelser

Publisert over 7 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
De presenterer et stereotypt syn på arabere

Vi som er Israel-venner og motstandere av jødene og Israel. Dette er en ånds-kamp. Det MÅ det jo være når sannhet og rett blir så til de grader misforstått, villet eller ikke. Hvorfor kalte den israelske statsminister Golda Meir seg for palestiner - og hvorfor het "The Jerusalem Post" før i tiden "The Palestinian Post". Det er SÅ mye uetteretteligheter at det er til å GREMMES, og det gjør vi da også vi Israel-venner. Selv ARABISKE LEDERE har jo selv sagt (les på nettet www.watchman.org og let ellers overalt på nettet om dette rundt det som skjedde i Israel i 1967, hvis dere ØNSKER det da, altså arabiske ledere, blant annet Arafat som sa at Palestina er bare et påfunn for bruk i medie-kampen mot Israel.

Les den nevnte web-siden og blir KANSKJE litt visere og klokere i dette intrikate konglomerat av synser og meninger....

Kommentar #7

Sigurd Eikaas

31 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Øyvind Schønning. Gå til den siterte teksten.
Så er det disse historiebøkene som alltid skal få Israel til å se mest mulig uskyldig ut, og arabere/palestinere til å se mest mulig skyldig ut. Dershowitz, Joan Peters osv

De presenterer et stereotypt syn på arabere

Når du bare slenger ut slike nedlatende påstander mot navngitte mennesker som så avgjort har kompetanse på området, så må du nesten dokumentere det.

Kommentar #8

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Kan du forklare hvorfor bosettinger er en hindring for en fredsløsning? I Israel bor det både arabere og jøder.

Bosettingene er en hindring for fredsløsning når de blir opprettet med våpenmakt på okkupert territorium.

I Norge kan vi diskutere og være uenige i sider ved innvandring og integreringspolirikken, men vi er relativt samstemte i at f.eks marokkanere ikke kan opprette egne bygdesamfunn i Norge ved hjelp av marokkanske hærstyrker og politi?

Kommentar #9

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Riktig perspektiv?

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
I Norge kan vi diskutere og være uenige i sider ved innvandring og integreringspolirikken, men vi er relativt samstemte i at f.eks marokkanere ikke kan opprette egne bygdesamfunn i Norge ved hjelp av marokkanske hærstyrker og politi?

Slike sammenligninger som Herstad bringer på banen her bidrar til et helt feil bilde av situasjonen. Herstad er opptatt av "riktig" perspektiv i kommentar #2, og da synes jeg det er rett å bemerke dette.

Det er helt umulig å sammenligne Vestbredden med bygdesamfunn i Norge.

Kommentar #10

Sigurd Eikaas

31 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Bosettingene er en hindring for fredsløsning når de blir opprettet med våpenmakt på okkupert territorium.

I Norge kan vi diskutere og være uenige i sider ved innvandring og integreringspolirikken, men vi er relativt samstemte i at f.eks marokkanere ikke kan opprette egne bygdesamfunn i Norge ved hjelp av marokkanske hærstyrker og politi?

Du kan bedre enn dette, Herstad!

Kommentar #11

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Slike sammenligninger som Herstad bringer på banen her bidrar til et helt feil bilde av situasjonen. Herstad er opptatt av "riktig" perspektiv i kommentar #2, og da synes jeg det er rett å bemerke dette.

Det er helt umulig å sammenligne Vestbredden med bygdesamfunn i Norge.

Jeg innrømmer at sammenligningen er satt svært på spissen, men det var et motsvar til den bagatelliseringen av disse bosetningenes betydning som antydes i Karlsens spørsmål.

Sammenligningen er heller ikke helt bak mål når vi ser på realitetene bak de israelske, militærstøttede bosetningene på en annen stats territorium.

Kommentar #12

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Bak mål

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Sammenligningen er heller ikke helt bak mål når vi ser på realitetene bak de israelske, militærstøttede bosetningene på en annen stats territorium.

Den er bak mål fordi bygdene i Norge er Norsk territorium. Vestbredden er ikke palestinsk territorium. Det finnes ikke en stat som heter Palestina. Imidlertid var dette territorium som Trans-Jordan tok i 1948. Fra 1967 har Israel kontrollert området, etter at de tok det i seksdagerskrigen.

Siden den gang har det vært mange forsøk på å få til palestinske selvstyreområrder, med vekslende suksess.

Det jeg forsøker å rette søkelyset på i innlegget er at det har vært svært mange muligheter for palestinerne til å kunne få til en palestinsk stat både på Vestbredden og i Gaza. Men ingenting har skjedd. Israelsk tilbaketrekking har som regel ført til opprustning på palestinsk side, terror og uroligheter.

Om man skal sammenligne dette området med steder i Norge, måtte det være Jämtland og Herjedalen. Men vi kan ikke kalle disse områdene norske lenger.

Kommentar #13

Astrid Edel Eikeland

5 innlegg  38 kommentarer

Det blir aldri fred,før de anerkjenner Israel!

Publisert over 7 år siden

Er så enig med deg!

Har vært sammen med 28 nordmenn i SarEl nettop,og det er med stor respekt vi får lov å fornye sekker og kasser med medisinsk utstyr til mennesker,som er rammet av krig og katastrofer rundt om i verden,uansett rase og religion!

Anbefaler alle å ta en volontør periode i Sar El.

Kommentar #14

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Den er bak mål fordi bygdene i Norge er Norsk territorium. Vestbredden er ikke palestinsk territorium. Det finnes ikke en stat som heter Palestina. Imidlertid var dette territorium som Trans-Jordan tok i 1948. Fra 1967 har Israel kontrollert området, etter at de tok det i seksdagerskrigen.

Vestbredden er palestinsk territorium og jo, staten Palestina eksisterer.

Denne staten er foreløpig ikke anerkjent av Israel, men Israels offisielle politikk er at den skal godkjennes som et resultat av forhandlinger.

Det vi diskuterer her er årsaker til at disse forhandlingene står i stampe.

Kommentar #15

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Om man skal sammenligne dette området med steder i Norge, måtte det være Jämtland og Herjedalen. Men vi kan ikke kalle disse områdene norske lenger.

Det skulle tatt seg ut om vi oppførte oss ditto! :)))

I mange tilfeller er det klokest å bare an-/erkjenne de historiske realiteter.

Kommentar #16

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Hva vi diskuterer følger av innlegget!

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Det vi diskuterer her er årsaker til at disse forhandlingene står i stampe

Det vi diskuterer her er hvorvidt det er Israel som blokkerer freden ved bosettingene på Vestbredden.

I mitt innlegg kommer jeg med påstander, med begrunnelse, som viser at Palestinerne har hatt svært mange muligheter til å danne staten Palestina (som riktignok er en stat, men uten territorium.), og som igjen skal kunne lede til fred. Så langt har ikke dette skjedd, og det er ikke Israel som har ansvaret for det.

Jeg kan gjenta meg selv, men påstår at det gjenstår enorme utfordringer, som hver for seg er større enn boligbyggingen på Vestbredden;

Hvem skal Israel forhandle med? Palestinsk anerkjennelse av staten Israel. Fullstendig opphør av terroraksjoner. Jerusalem

Når det gjelder territorium har ikke palestinske selvstyremyndigheter evnet å kontrollere de områdene Israel har trukket seg ut av. Gaza ble rensket for jøder og israelske sodater i 2005, men har ennå ikke blitt til noen stat. Er det Israels ansvar?

Kommentar #17

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan gjenta meg selv, men påstår at det gjenstår enorme utfordringer, som hver for seg er større enn boligbyggingen på Vestbredden;

Hvem skal Israel forhandle med? Palestinsk anerkjennelse av staten Israel. Fullstendig opphør av terroraksjoner. Jerusalem

Jeg vil på ingen måte hevde at det ikke eksisterer mange kompliserte, uløste spørsmål. Mitt poeng er at israelsk anneksjon av store områder på palestink territorium er det klareste bruddet på det som til nå er fremforhandlet av løsninger.

Isolert sett må det aksepteres at israelske myndigheter treffer tiltak for å beskytte egen befolkning mot terror, men bosetningene på annen stats territorium kan ikke sees på som et slikt tiltak.

Det er heller ikke slik at israelske myndigheter bare avventer evakueringen av disse områdene i påvente av fredsløsning. Den israelske regjering støtter med militærmakt stadig utvidelse av disse områdene.

Dette er ikke noe som fanatiske islamister eller naive "palestinavenner" har kommet på. Oppfatningen av bosetningene som et hovedproblem er svært utbredt blandt den jødiske befolkning innenfor de legitime, israelske grenser.

Kommentar #18

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Dette er ikke noe som fanatiske islamister eller naive

Det er dette jeg problematiserer. Er det slik?

Jeg mener nei. Og la meg spørre i klartekst;

Er palestinerne i det hele tatt i stand til å etablere sin egen stat? Er palestinerne i det hele tatt interessert i å etablere sin egen stat - ved siden av Israel?
Kommentar #19

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener nei. Og la meg spørre i klartekst;

Er palestinerne i det hele tatt i stand til å etablere sin egen stat? Er palestinerne i det hele tatt interessert i å etablere sin egen stat - ved siden av Israel?

Svaret må bli ja på begge spørsmålene.

Det siste spørsmålet er for så vidt enkelt og besvare. Palestinerne har allerede de facto godkjent Israel som stat. Det finnes derimot ganske mange palestinere som pr dags dato, ikke vil anerkjenne Israel.

Det første spørsmålet er mer komplisert. Like fullt må man forutsette at palestinere innehar de samme mennesklige egenskaper som Halsne og meg selv. De er i stand til det. Men statsdannelser krever tilstedeværelsen av en del forutsetninger som ikke bygger kun på enkeltindividers egenskaper. Det er opplagt at den palestinske staten møter alvorlige problemer. Noen selvpåførte, andre påført utenfra.

Kommentar #20

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Godkjent Israel?

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Palestinerne har allerede de facto godkjent Israel som stat. Det finnes derimot ganske mange palestinere som pr dags dato, ikke vil anerkjenne Israel.

Vi kan jo forestille oss hvordan det ville vært om svenskene tok til gatene 17. mai for å markere "katastrofen" at Norge ble opprettet.

Israel er omringet av, om ikke fiender, så folk som ikke vil dem vel. Det er derfor, etter min mening, helt klart at Israel utviser stor tålmodighet, og har vist gjentatte ganger at de ønsker fred og etablering av en palestinsk stat. Men initiativene fra Israel har alltid blitt avvist eller ignorert.

Kommentar #21

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Det er derfor, etter min mening, helt klart at Israel utviser stor tålmodighet, og har vist gjentatte ganger at de ønsker fred og etablering av en palestinsk stat. Men initiativene fra Israel har alltid blitt avvist eller ignorert.

Dette er en virkelighetsbeskrivelse som jeg slettes ikke deler. Jeg tror de fleste med kunskap om konflikten ser at det finnes hauker og duer på begge sider i konflikten og at maktforskyvninger mellom disse har stor betydning.

Du skal ha ros for å debattere dette på et saklig vis, men like fullt vil jeg hevde at påstandene dine er mer retoriske enn betegnende for virkeligheten.

Jeg noterer meg like fullt at du aksepterer opprettelse av en palestinsk stat som offisiell israelsk politikk og at du ikke deler oppfatningene til mange av de kristenfundamentalistiske på Verdidebatt som avviser tanken på en slik stat.

Kommentar #22

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Takk i like måte Herstad

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Du skal ha ros for å debattere dette på et saklig vis, men like fullt vil jeg hevde at påstandene dine er mer retoriske enn betegnende for virkeligheten.

Takk, og i like måte til deg.

Vi er uenige, og kommer nok ikke så mye lenger. Men likevel synes jeg debatten mellom oss har vært konstruktiv og saklig. Noe som ikke er selvsagt rundt dette temaet :-)

Opprettelsen av en palestinsk stat er nødvendig for å kunne håpe på fred i området. Men enkelt blir det ikke. Du er uenig i min virkelighetsbeskrivelse, og jeg er uenig i din (samt LO og Arbeiderpartiet sin). Slik er det. Nå får vi forberede oss til å feire vår egen nasjon, og kanskje minne hverandre på at vi er heldige.

God 17. mai til deg og dine, Herstad!

Kommentar #23

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

2, ikke 3

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
de kristenfundamentalistiske på Verdidebatt som avviser tanken på en slik stat

På Verdidebatt har man også en ateist og filosof som mener tostatsløsningen forlengst er realitet, og at det virkelig ikke er klokt å insistere på en ytterligere tredje stat. :)))

Kommentar #24

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
På Verdidebatt har man også en ateist og filosof som mener tostatsløsningen forlengst er realitet, og at det virkelig ikke er klokt å insistere på en ytterligere tredje stat. :)))

Du har utvilsomt et poeng! (Jeg vet hvem han er :-))

Kommentar #25

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Du har utvilsomt et poeng! (Jeg vet hvem han er :-))

:))) 

Kommentar #26

Are Karlsen

10 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Bosettingene er en hindring for fredsløsning når de blir opprettet med våpenmakt på okkupert territorium. I Norge kan vi diskutere og være uenige i sider ved innvandring og integreringspolirikken, men vi er relativt samstemte i at f.eks marokkanere ikke kan opprette egne bygdesamfunn i Norge ved hjelp av marokkanske hærstyrker og politi?

De bosettingene som godkjennes av israelske myndigheter skjer på legalt vis, for eksempel ved at landområdene kjøpes av jøder på det åpne markedet.

At man må bruke militære styrker for å opprettholde ro og orden, hører med til Israels folkerettslige forpliktelse.

Vil Israel noensinne finne en "partner for fred" blant palestinerne, dvs. en troverdig nasjonal enhet som kan opptre som en garant for fred?

Det er lite som tyder på det. Hovedproblemet for palestinere og andre arabere er å kunne anerkjenne den israelske statsdannelsen.

I mellomtiden er det krefter i Israel som utnytter situasjon med en forsiktig geografisk ekspansjon. Etterhvert vil tiden befeste realitetene og det forhandlingsbare territoriet bli stadig mindre for palestinerne. Alternativt utgjøre et verdifullt forhandlingskort for israelerne.

Kommentar #27

Per Arne Brandal

147 innlegg  504 kommentarer

"Folkeopplysning" i regi Trond Ali Linstad

Publisert over 7 år siden

Fra http://www.koranen.no/artikkel.php?id=1060

Linstad skriver (og sjekk den menyen under fra han som nesten fikk kongens medalje!!!):


Dokumenter til informasjon: Sionisme, staten Israel og Palestina

Vi har samlet noen dokumenter til informasjon. Dokumentene er ment å skulle kaste lys over konflikten i Midtøsten.

Vi håper at disse dokumenter - og vi kunne ha hentet inn langt flere - vil bidra til økt forståelse om hva den konflikten egentlig dreier seg om.

Hva er årsaken til konflikten? Og hva skal til for å skap fred? Vennligst les, og vurder.

Vi beklager samtidig understrekningene, som har vært til eget bruk, og håper at de ikke forstyrrer lesingen av dokumentene. De fortjener at man ser nærmere på dem.

Definisjoner Sionisme: Wikipedia Sionisme: Store norske leksikon Antisionisme: Wikipedia Antisemittisme: Wikipedia Antisemittisme: Store norske leksikon Antisionisme er ikke antisemittisme - Referat, aviser - Utdrag, rettsavgjørelse Lenke (definisjon.pdf) Sionisme - ideologi - Praktisk definisjon - Teoretisk begrunnelse - Theodor Herzl, grunnlegger av moderne sionisme - Tehodor Herzl, Statens Israels ''åndelige far'' - ''Det jødiske hjemlandet'' - Eretz Israel - ''Retten'' til landet (Eretz Israel) - Begrensninger i å utøve ''retten'' Lenke (ideologi.pdf) Sionisme - praksis - Palestinerne fordrives - Staten Israel etableres på palestinsk jord - Israel tar over palestinernes byer og landsbyer - Israel er ansvarlig - De palestinske flyktningene nektes å vende tilbake - Rett til innvandring og statsborgerskap - Den ''rene'' jødiske staten - Palestinerne ønskes bort - Israel - en apartheid-stat - Sionisme er en form for rasisme - Israel, et kolonialistisk fenomen Lenke (praksis.pdf) Sionisme - metoder - Terror drev bort palestinerne - Sionistisk terror hylles - Terror er metode mot palestinerne nå Lenke (metoder.pdf) Sionist- /Israel-lobbyen i USA - Organisering - Mål - Arbeidsmetoder - Media - President og regjering - Kongressen - ''Antisemittisme'' - våpenet - Konklusjon Lenke (lobby.pdf) Jerusalem - Jerusalem er okkupert - Ingen anerkjenning av okkupasjonen Lenke (jerusalem.pdf) Antisionisme - FNs (annulerte) vedtak - Vedtak: Konferanse mot rasisme - Jøder mot sionismen - Kommentarer, andre mot sionisme Lenke (antisionisme.pdf) Veier til fred i Midtøsten - Avvisning og eksponering av sionismen - Palestinske flyktningers rett til å vende tilbake - Motstand mot det sionistiske prosjektet i Palestina - Opphør i Israels karakter av å være en eksklusiv, apartheid-stat - Demokrati og like rettigheter for all med tilhørighet i landet Lenke (fred.pdf) Staten Israel - Apartheid - ''Loven om tilbakevending'' Lenke (israel.pdf)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere