Åsta Årøen

14

Om Høyre og abortloven.

Den egentlige abortdebatten ble ikke tatt på Høyres landsmøte. Hvordan kan gravide kvinners handlingsrom økes? Hvordan kan gravide i større grad sikres mulighet til å fullføre sitt svangerskap, når det faktisk er det de ønsker?

Publisert: 5. mai 2013

Høyre har på sitt landsmøte bestemt seg for å beholde dagens abortlov, etter lang debatt og mye lobbyvirksomhet. En del vil nok oppfatte vedtaket som ble fattet, som et nederlag med tanke på målet om et samfunn med rom for mangfold. Jeg tror likevel, fra mitt ståsted,  at dette var en klok beslutning. Venstre har også valgt å beholde dagens abortlov. Dette betyr ikke at kampen  i Høyre og Venstre, for annerledesbarna sin plass,  er forlatt eller blir sett på som uviktig. Spørsmålet er hva som er riktig strategi.

           Å ta vekk kvinners valgmulighet er ikke veien å gå. Jeg og Venstre tenker at kvinner sitt handlingsrom må økes. Derfor har Venstre programfestet at man må se mer på dagens praksis rundt abort etter uke 12. Det finnes i dag lite forskning om dette temaet, og forskere har også, på forespørsel, blitt nektet tilgang til situasjonene rundt diagnostikk og rådgivning, der fosteret for eksempel har kromosomfeil. Forskeren Sølvi Marie Risøy har imidlertid intervjuet en del kvinner som har valgt å avbryte svangerskap etter uke 12. Hennes arbeid er spennende, men burde fått følge av mer forskningsinteresse. Men også praksisen før uke 12 burde møtes med mer forskning. Gynekologen Anna Eskild har også gjort interessante funn om økonomi som motiverende faktor hos abortsøkende kvinner, før uke 12.

            På nrk.no http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.10975100 fortalte jeg og to andre kvinner om mangelfull oppfølging, små muligheter til å styre rådgivningssituasjonen og rådgiving som leder kvinner mot abort, når fosteret er sykt. Å gripe inn i abortloven vil ikke uten videre motvirke dette presset. Personlig mener jeg at man må styrke kvinners selvsagte rett til å fullføre svangerskap, og at dette må sies tydelig i abortloven. Dette vil komme flere grupper med utsatte gravide til unnsetning. Se også; http://m.vl.no/samfunn/venstretopp-vil-endre-abortloven/ Tanken er her at man på denne måten kan øke kvinners valgmulighet og handlingsrom. Det er grunn til å tro at eldre gravide, unge gravide, gravide med sosiale og økonomiske utfordringer, gravide med psykiske eller fysiske helseproblem, eller gravide som har eller har hatt rusavhengighet, ikke uten videre blir klappet i mål, av helsepersonell og verden ellers, når de ønsker å fullføre svangerskapet. Abort kan i slike sammenhenger,  bli sett på, av enkelte,  som en forebyggende handling der en frisk og sunn befolkning er det store målet. Legeforeningens etiske råd, med professor Markestad, i spissen,  har flere ganger demonstrert manglende forståelse for at det å kjempe for kvinners valgmulighet, faktisk også innebærer å styrke muligheten for utsatte gravide til å fullføre svangerskapet. Det hadde vært ønskelig om Legeforeningens etiske råd kunne si tydelig at abort ikke er forebygging helsearbeid, men mer en handling preget av nødverge for den enkelte kvinne. Jeg tror det er en lang vei å gå,  før det skjer, dessverre. Befolkningens sunnhet totalt sett blir fort prioritert over hensynet til en befolkning preget av mangfold, og det blir lett en forventning om at enkelte kvinner bør ta abort.

            Disiplinering av gravide har lange historiske tradisjoner. Jeg anbefaler helgens BT oppslag; http://www.bt.no/nyheter/lokalt/adopsjon/-til-det-beste-for-barnet-2889679.html, der en kvinne forteller om hvordan hun ble tvunget til å oppgi barnet sitt. Det var det beste, sies det. Kvinnens mening var ikke viktig. Er vi så sikker på at samme tenkning ikke finnes i dag, i forhold til abort?

            På Høyre sitt landsmøte ble det flere ganger uttalt at Abortloven fungerer bra. Det tror jeg er feil å si generelt, vi må anta endel kvinner har blitt presset inn i et valg som de ikke ønsket. Les her for eksempel http://www.nrk.no/ytring/moderskapets-frigjorelse-1.11005491. Designet på vår velferdsstat sier mye om hvem som er de verdige gravide.

Landsmøtet i Høyre valgte å beholde kvinners mulighet til å velge abort. det blir spennde om Høyre, som er opptatt av kvinners mulighet til å velge, i fortsettelsen klarer å markere motstand mot og rydde opp i paternalistisk tenkning overfor gravide.

Vi i Venstre kommer til å kjempe for kvinners handlingsrom, abort skal ikke påføres kvinner når kvinnene ikke er motivert for abort. Det blir spennende å se om Venstre får støtte i sin kamp for kvinner, for at gravide skal sikres handlingsrom, og ikke utsettes for paternalisme.

 

 

Åsta Årøen, leder Norges Venstrekvinnelag.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere