Elin Ørjasæter

26

Lippestad skuffer

Vi trodde vi fikk en rettferdig rettsprosess. Nå melder tvilen seg: Fikk Anders Behring Breivik det forsvaret han skulle hatt?

Publisert: 30. apr 2013

Boka Det vi kan stå for av Geir Lippestad er en merkelig bok. Den er tilsynelatende en hyllest til rettsstaten, men i den samme boka bryter Lippestad med helt sentrale regler i – nettopp – den samme rettsstaten.

Først fikk boka massiv positiv pressedekning. Vårt Land helgen-erklærte nærmest Lippestad i sin leder 20. april.

Men så kom reaksjonene. Fire advokater og en dr. juris gikk, uavhengig av hverandre, ut i pressen og sa det samme: Geir Lippestad hadde opptrådt uetisk som advokat ved å utgi denne boken. Den siste helgen i april behandlet Advokatforeningens styre saken. Møtet endte med at Lippestad har fått tre uker på å forklare seg til foreningen. Saken er altså ikke avsluttet.

Regelbrudd. Hva er det Lippestad har gjort? Han har skrevet en bok der han gjengir fortrolige samtaler mellom klienten og forsvarerteamet. Han har også gjengitt egne vurderinger på en måte som er nedsettende overfor klienten. Han bryter altså med både taushetsplikten og lojalitetsplikten. 

Lippestads regelbrudd har lite å si for Anders Behring Breivik. Han er forhåpentligvis innesperret på livstid. Men dersom forsvarer-rollen kan tilpasses slik det passer forsvareren, så har vi ikke lenger en rettsstat. Det er nemlig ett eneste menneske i hele verden som ikke kan svikte Anders Behring Breivik. Og det er hans forsvarer. Som altså nå svikter ham likevel. Og kravene til taushet og lojalitet er ikke tidsbestemt. De gjelder også etter at oppdraget er avsluttet.

Tvilen. Geir Lippestad ble en beundret og respektert person, nettopp fordi han tok det tunge oppdraget å forsvare en mann som hadde begått så store grusomheter. Noen måtte ta jobben med å sette sitt eget omdømme i spill, for å gjøre forsvareroppdraget som hører til i en rettsstat. Lippestad gjorde det.

Vi trodde altså vi fikk en rettferdig rettsprosess. Nå melder tvilen seg: Fikk Anders Behring Breivik det forsvaret han skulle hatt? Sjelden har vi sett en advokat distansere seg slik fra sin klient underveis. Nå har han også skrevet en bok der han fremhever seg selv på klientens bekostning. 

Nettopp i de store og grusomme sakene er det rettsstaten settes på prøve. Det er derfor det er så skuffende å se at Lippestad velger den brede vei, å svikte klienten, fremfor den smale sti: Å stå lojalt som forsvarer for Norges mest forhatte mann. Det er faktisk ikke noe unntak i advokatetikken for særlig store saker eller for særlig grusomme klienter.

På bølgen. «Geir Lippestad (…) viste oss hva rettstat, likeverd og menneskelighet kan bety midt inne i en grusom og absurd situasjon», skriver Vårt Land i sin hyllest av advokaten i forbindelse med boklanseringen. Avisen kastet seg på bølgen, den som alle andre. 

Men man blir ikke et godt menneske av å snakke mye om etikk. Man blir et godt menneske av å opptre etisk. Den forskjellen burde Vårt Land ha sett.

FØRST PUBLISERT PÅ VÅRT LANDS DEBATTSIDER 30.04.2013

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

Synes dette

Publisert rundt 7 år siden

er godt resonnert !

 

Monica

Kommentar #2

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Et mer nyansert bilde

Publisert rundt 7 år siden

Det er mye positivt som kan sies om Lippestad, men den helgenglorien som et mer eller mindre samlet pressekorps har utstyrt ham med, bør snarest inndras. Mine egne erfaringer med mannen er blandede, for å si det diplomatisk. Noen få smakebiter av det jeg opplevde som sakkyndig vitne i Breiviksaken (innkalt nettopp av Lippestad) er omtalt i min artikkel «En politisert rettssak» (Samtiden, nr 1, 2013). Etter min vurdering har Lippestad ift egne vitner opptrådt helt på (og muligens over) grensen for hva Advokatforeningens etikkregler tillater, og i og med bokutgivelsen ser det ut til at han også har brutt taushets- og lojalitetsplikten overfor sin klient. I tillegg er det min lege vurdering at Lippestad ikke gjorde alt han kunne for å forsvare sin klient. Dette siste formodentlig fordi han primært var opptatt av å slå politisk mynt på rettssaken, og bare sekundært brydde seg om å forsvare sin klient.

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Pussig

Publisert rundt 7 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Det er mye positivt som kan sies om Lippestad,

"Det er mye positivt som kan sies om Lippestad", fastslår du innledningsvis - hvorpå du lister opp en rekke negative momenter.  Hva mente du egentlig med den innledende setningen?

For øvrig er jeg enig i at Lippestads bokutgivelse er kontroversiell - men selv om det skulle være hold i påstanden om at noen tidligere har utstyrt ham med "helgenglorie" (hvem da, forresten?), så er det vel ingen grunn til plutselig å demonisere mannen.  De fleste vil vel kunne enes om at han hadde en ekstremt vanskelig forsvarerjobb.

Kommentar #4

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Vanskelig?

Publisert rundt 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
De fleste vil vel kunne enes om at han hadde en ekstremt vanskelig forsvarerjobb

På hvilken måte var denne forsvarsjobben ekstremt vanskelig?

Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jeg må si

Publisert rundt 7 år siden
Elin Ørjasæter. Gå til den siterte teksten.
«Geir Lippestad (…) viste oss hva rettstat, likeverd og menneskelighet kan bety midt inne i en grusom og absurd situasjon», skriver Vårt Land i sin hyllest av advokaten i forbindelse med boklanseringen. Avisen kastet seg på bølgen, den som alle andre.

At jeg hadde respekt for mannen helt til han sto på AP-landsmøtet og reklamerte for sin bok som en slags del av programmet i landsmøtet...
Om det var AP eller han personlig som prøvde å bruke hverandre skal være usagt. 

Kommentar #6

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

Argumentet om samtykke

Publisert rundt 7 år siden

fra klienten holder ikke !

Breivik er kanskje tilregnelig, men er såpass avvikende at dette samtykket

er svært problemastisk. Pluss at en mann som har såpass storhetstanker om seg selv vil

all oppmeksomhet god oppmerksomhet. han ønsker ikke å bli glemt.

 

Monica

Kommentar #7

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Enkel?

Publisert rundt 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
På hvilken måte var denne forsvarsjobben ekstremt vanskelig?

Tja, mener du kanskje at det var en heller enkel jobb?  Ordinær?  Etterkrigstidens mest groteske enkeltsak - der det også var sterk faglig strid om tiltaltes tilregnelighet.  En rettsssak som i store deler ble eksponert foran TV-kameraene, hvor tiltalte stadig prøvde å tilrane seg en talerstol, for å nevne noe.  Og - ikke minst - var dette en vanskelig sak på grunn av det kolossale medietrykket, der hele verden så å si sto på forsvarerens dørstokk døgnet rundt.  Hvert ord han ytret ble fulgt av millioner dag ut og dag inn i en lang periode.  Så, ja - jeg fastholder at dette må ha vært en ekstremt vanskelig  jobb.

Kommentar #8

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Lippestads mageplask.

Publisert rundt 7 år siden

Først  må jeg si tusen takk for at du tar opp dette Ørjasæter.

Da er det gjort, så jeg slipper å lage egen tråd om dette.    Det er godt Advokatforeningen også tar tak i dette, fordi Lippestad er  på alt for dypt vann når han forsvarer sin bokutgivelse med påstått samtykke fra klienten. 

For all del ... alle har forståelse for å ta avstand fra denne klienten,  men det gir på ingen måte Lippestad anledning til å synke så dypt som han nå har gjort, og tidvis også under rettsforhandlingene. - Har man påtatt seg et klientoppdrag har man å levere en viss standard!

Jeg kan ikke se for meg Lippestads bokutgivelse som annet enn et etisk mageplask!

Om så hans klient hadde bedt han skrive bok,  skulle Lippestad likevel ikke skrevet.

Det er meg forundelig at Lippestad ikke klarte å stå såpass på bena at han heller ikke forstod at dette på ingen måte handler om samtykke eller ei fra klient!

Lippestad som advokat bør forstå han selv er ansvarlig for å holde en standar i egen etikk  som ^advokat  helt isolert og uavhengig^ av hviken klient dette handler om.

Lippestad har sunket så dypt at dette er noe Advokatforeningen bør slå hardt ned på, fordi dette ikke er en  vei man bør tillate advokater å begi seg ut på av prinsipp. Gjør man det.....vil aktelsen for advokater og hvilke forventninger vi bør kunne ha til advokater bli alvorlig skadeskutt.

Personlig ble jeg dypt skuffet over Lippestad når bokutgivelsen ble kjent. Din overskrift i innlegget her var min første reaksjon allerede når boken kom.

Lippestads mageplask vil det for min del bestandig erindres som, og min aktelse for Lippestad er forduftet.

Dette må ikke bli en gangbar standard for advokater! Måtte advokatforeningen endelig gjøre jobben sin, så vi spares for det og kan fortsette å forvente begreps-evne om etikk fra advokater!

mvh Kirsten


Kommentar #9

Monica Farinetti

70 innlegg  354 kommentarer

Lippestad

Publisert rundt 7 år siden

har vel en tabbekvote som alle oss andre...

Men er overrasket over dårlig dømmekraft i dette tilfellet.

Dette er værst for han selv, og familien.

 

Monica

Kommentar #10

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Dette høres MEGET RIKTIG ut. Takk

Publisert rundt 7 år siden

til fru Elin Ørjasæter. Jeg vet ikke om det har noe med venstresidens folk å gjøre og at jeg har mitt hjerte til høyre, som gjør at virkelighetsforståelsene blir så TOTALE.

Det du forteller her - det skuffer meg veldig å høre. At han har sviktet sitt kall på den måten. For DETTE kan da ikke være rett - at man snakker negativt om sin klient til andre eller røper hva man egentlig mener om sin klient OFFENTLIG ved å gi ut en bok. Dette skurrer noe aldeles forferdelig og er langt fra det jeg som kristen oppfatter et rettferdig samfunn. Det er som du sier, HVORDAN ABBreivik enn er - så må han behandles som andre kriminelle som har vært i lignende situasjon, selvom Breiviks sak var helt spesiell.  

 

Kommentar #11

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Tabbe?

Publisert rundt 7 år siden
Monica Farinetti. Gå til den siterte teksten.
har vel en tabbekvote som alle oss andre...

Det er jeg hjertens enig med deg i.  Ingen av oss har vel vandret livets vei uten uhell.

Som du ser opplever jeg  ordet tabbe synonymt med uhell. Men jeg er rimelig sikker på at de fleste av oss ville ved et uhell be om tilgivelse umiddelbart, og forsøke å rette opp uhellet/tabben.

Imidlertid er det vel slik at det tar tid å skrive bok, hvilket skulle tilsi at Hr. Lippestad har hatt både tid og anledning til å vurdere "sitt verk" grundig nok til at dette vanskelig kan kategoriseres som tabbe/uhell.

Dette synes jeg mer minner om *advokat til salgs*

Mvh Kirsten

Kommentar #12

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
De fleste vil vel kunne enes om at han hadde en ekstremt vanskelig forsvarerjobb.

Jeg tenker at det rett og slett var en umulig og umenneskelig jobb han påtok seg.
Og jeg tror svært mange ville ha gjort en langt dårligere jobb dersom de hadde stått der selv.

Men det er lett å være etterpåklok og "nøytral" når man står utenfor og ikke har gått i de aktuelle skoene selv.

Kommentar #13

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Sølvi Sveen: Sitatfunksjonen virker (som vanlig) ikke.

 

Men det siste avsnittet du kommenterte kan vel ingen være uenig i? Det er da ikke det det gjelder her... Uansett hvordan vi er i sko eller ikke sko, så har en advokat et enormt ansvar for å ta var på lojaliteten  som vi, samfunnet rundt, mener at en forsvarer har? At ABB sikker synes at det er morsomt og riktig at Lippestad skriver om ham og saken, ja det er nettopp ikke saken. Forsvarsadvokater er avhengig av troverdigbhet og tillit fra sivilsamfunnet - noe Lippestad utfordrer helt unødvendig synes jeg.

En god jobb ble gjennomført av ham og staben hans som forsvarere - det burde holde.

Kommentar #14

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Lippestad vasker sine hender

Publisert rundt 7 år siden
Som alle andre som har måttet arbeide med noe de avskyr, har Lippestad behov for å renvaske seg overfor sine ideologiske kamerater. Ingen bør være i tvil om hvor sosialdemokraten og den rene og ranke idealisten befinner seg i det politiske landskapet. Boken er hans avlat
Kommentar #15

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Gode greier

Publisert rundt 7 år siden

Nå sto Lippestad fram på Dagsrevyen tirsdag kveld og fortalte at klienten, Anders Behring Breivik, angivelig syntes det var gode greier at Lippestad publiserte fortrolige saker fra deres forhold, og dermed faller vel mye av kritikken av Lippestad vekk.

Min første reaksjon var at Lippestad bevisst har valgt å ha litt moro med sine advokatkollegaer og andre synsere halvannen uke ved å vente med denne avsløringen. Det ser faktisk i øyeblikket ut til at det er Lippestad som ler sist.

Kommentar #16

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Elin Ørjasæter. Gå til den siterte teksten.
Men så kom reaksjonene. Fire advokater og en dr. juris gikk, uavhengig av hverandre, ut i pressen og sa det samme: Geir Lippestad hadde opptrådt uetisk som advokat ved å utgi denne boken. Den siste helgen i april behandlet Advokatforeningens styre saken. Møtet endte med at Lippestad har fått tre uker på å forklare seg til foreningen. Saken er altså ikke avsluttet.

@Elin

Du er meget snar til dømme - og det på sviktende grunnlag. Du kunne ha ventet til advokatforeningen har sagt sitt. Om advokatforeningen kommer frem at her er det begått regelbrudd,så kan vi snakkes.

Men faktisk fossror Carl Bore i Dagsnytt18 så det fosser.

Jeg avventer konklusjonen før jeg hiver meg din kritikk.

Kommentar #17

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Klokt

Publisert rundt 7 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Jeg avventer konklusjonen før jeg hiver meg din kritikk.

Helt enig.

Kommentar #18

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Taushetsplikt og tilregnelighet

Publisert rundt 7 år siden

Dersom et menneske er dønn tilregnelig og vet nøyaktig hva man vil, så kan det vel saktens tenkes at til og med en forsvarer kan skrive bok om sitt møte med klienten - dersom klienten både samtykker til det, fritar for taushetsplikten og attpåtil anser seg tjent, på et vis, med forsvarerens boklansering.

Det er mulig det finnes særskilte advokatetiske regler som kommer inn i bildet - men da er man muligens på vei bort fra etikken, og over i regelrytteriet. Man kan absolutt tenke seg at dette regelverket er der av en god grunn, og man skal uansett være varsom med å plassere akkurat seg selv over reglene (slik Breivik selv gjorde). Men på den annen side er rettssaken mot Breivik så ekstrem, så unik og annerledes, at knapt nok noe som er knyttet til den har en klar generaliserings-evne, knapt noe kan tolkes ut fra reglene og verden slik vi kjente den før, slik vi kjenner den nå.
Ja - dette gjelder sågar rettspsykiatrien - uansett om Breivik-saken avslørte mangler og svakheter ved norsk rettspsykiatri, så var selve rettssaken så aparte at man skal være varsom med å overføre erfaringene derfra til andre saker. Det kan f.eks. tenkes (i teorien!!) at det i vanlige rettssaker er en styrke at de sakkyndige diskuterer seg i mellom, og blir enig om en felles uttalelse som de kan stå for. Det kan også tenkes at dommerne skal vokte seg vel for å begynne å bla for intenst i medisinske diagnosemanualer - allerede har det begynt å komme nokså tunge innvendinger mot dommer Arntzens bejublede stunt som psykiater, og denne kritikken tror jeg vil vokse med tiden.

Så - jeg tror man skal være forsiktig med å bruke 22.7-rettsoppgjøre til å generalisere om noe som helst - i likhet med den katastrofale dagen, og gjerningsmannens bisarre psyke, var dette en lomme av vanvidd og annerledeshet i norsk virkelighet.Spesifikt ift. Lippestads bok - det at han skriver denne boken bør ikke gi grunn til frykt for - eller føre til legitimering av - at norske forsvarsadvokater nå skal begynne storstilet memoir-skriving i kjølvannet av rettssakene sine. Første prøve kommer vel for Mette Yvonne Larsen når Øygard-saken er over - hun må holde seg på matta da! Ikke begynne å figurere i Skavlan for å fortelle om "livet med Øygard" etc.

Men når dette er sagt: Jeg synes det er underlig at en forsvarer gir ut bok om sin klient. Jeg synes spørsmålet om samtykke er sentralt, og det er i hvert fall uforståelig om ikke forlaget har drøftet dette svært grundig i prosessen. Dersom de ikke sitter på et ordentlig skriftlig samtykke, da er det kritikkverdig (ikke minst for forlagets del).
Det andre går på Breiviks tilregnelighet: For det første er det fortsatt et spørsmålstegn ved hans tilregnelighet i rettslig forstand - jeg synes hyllesten av dommer Arntzen virker størst hos de med minst innsikt, de som aller mest hadde bestemt seg på forhånd om at Breivik "måtte" være tilregnelig. Men selv om han måtte være strafferettslig tilregnelig, slik han nå er bedømt av retten, så virker det høyst sannsynlig at han er mentalt forstyrret, kanskje har en personlighetsforstyrrelse, kanskje en annen psykiatrisk diagnose.
Det er ikke en selvfølge at tilregneligheten ift. ugjerningene i Oslo og på Utøya innebærer at han er i stand til å forstå og vurdere sitt samtykke til publisering av denne boka. Et annet aspekt er at Breivik nå er i en tvangssituasjon (mens han forut for 22.7 var fri til å handle slik han ville); han er innesperret og delvis glemt - kanskje føler han at enhver vei ut av isolasjonen, en hver form for oppmerksomhet, er bedre enn å svinne hen i ensomhet på cella. Ville Breivik ha samtykket, dersom han hadde hatt fri tilgang til kommunikasjonsmidler i fengselet, og kunne spredt sitt budskap fritt? Hvem vet.

Uansett om dette med boka er et skår i bildet, så mener jeg Geir Lippestad fortjener den ros han kan få for sitt bidrag i 22.7-rettssaken. Det er utrolig lett å tenke seg en hvilken som helst annen av de mer kjente forsvarsadvokatene, som kunne gjort dette oppgjøret til en fryktelig seanse. Når det grufulle først var skjedd, tror jeg vi i Norge kan si oss fornøyd med at vi håndterte rettssaken på en så verdig måte man kan forvente av en traumatisert nasjon. Og Lippestad leverte et viktig bidrag til dette. Så får vi være takknemlig over at også han, 8-barns-faren og de funksjonshemmedes stridsmann, også har evnen til litt dårlig dømmekraft i ny og ne. Hvis ikke hadde det vært skummelt...

Kommentar #19

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Kremt....

Publisert rundt 7 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Så får vi være takknemlig over at også han, 8-barns-faren og de funksjonshemmedes stridsmann, også har evnen til litt dårlig dømmekraft i ny og ne. Hvis ikke hadde det vært skummelt...

Om vi da alle som har hatt omgang med både den ene og den andre tenker som du sier her, ville landet vårt omformes til anarki.

Tenk om mennesker som på jobben har hatt diverse kunder, opplevelser med kjente mennesker, sett mang en tragedie hentet mennesker dere ofte kaller "kjendiser" fra sykeseng, hørt og sett det mest private mv, meg selv inklusive når jeg har vært på jobb -skulle begynne å skrive/fortelle om det??

Huff og huff hvordan landet vårt ville skemmes ut  om alle vi     *har evne til litt dårlig dømmekraft i ny og ne*

Å huttetu ......... 

Kommentar #20

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Ikke generalisere, nei

Publisert rundt 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Om vi da alle som har hatt omgang med både den ene og den andre tenker som du sier her, ville landet vårt omformes til anarki.

Enig med deg!

Så jeg antar at du konkret fikk med deg det jeg skrev - at knapt nok noenting ved Breivik-saken egner seg til å tenke "hvis vi alle...", altså til generalisering. Så også med Lippestads bok - den må først og fremst ses på som en anomali, i en sak der anomaliene råder grunnen.

Kommentar #21

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Det er i slike saker man må bevise yrkesetikk

Publisert rundt 7 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
å jeg antar at du konkret fikk med deg det jeg skrev - at knapt nok noenting ved Breivik-saken egner seg til å tenke "hvis vi alle...", altså til generalisering. Så også med Lippestads bok - den må først og fremst ses på som en anomali, i en sak der anomaliene råder grunnen.

Ja det leste jeg ,og av erfaring vet jeg at det er nettopp i slike saker som denne man bør og skal finne frem proffesjonaliteten og holde seg på bena innenefor yrkesetikk!

 Det er nemlig i slike uvanlige saker vi virkelig får se hva det bor i en proffesjon,yrkesutøver, mv.

Bokutgivelsen var en trist affære fordi Lippestad da etter mitt skjønn strøk til prøven!

Mvh Kirsten


Kommentar #22

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Nåde

Publisert rundt 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Bokutgivelsen var en trist affære fordi Lippestad da etter mitt skjønn strøk til prøven!

OK. Jeg er som før nevnt enig med dem som i det minste synes dette er litt problematisk, og mulig over streken. Selv om jeg tenker at de som skal kaste den første sten er de som har mer greie på dette enn meg - f.eks. Advokatforeningen. Akkurat i denne saken har vel mange profilerte advokater (inkl. Berit Reiss-Andersen, tidl. leder av foreningen) gått såpass hardt ut mot Lippestad at det virker usannsynlig at foreningen bare vil skyve det under teppet. Dersom Lippestad har trådt feil, regner jeg med at han vil få høre det - og at foreningen vil tydeliggjøre hvor grensene går i slike spørsmål.

Min sluttkommentar om Lippestad handlet da ikke om hvorvidt det han har gjort var galt eller ei (det snakket jeg om innledningsvis) - men hvorvidt vi bør dømme ham nord og ned som menneske, dersom han har trådt feil. Jeg mener for det første at hans samlede livsverk så langt er ganske imponerende, hans håndtering av Breiviksaken har totalt sett vært mer enn man kunne forvente - så dersom han feiler på målstreken (eller, etter målpassering, til og med) - så skal det for min del litt til for å rokke ved det solide inntrykket han har gjort.

Dette er kanskje et filosofisk spørsmål: Skal vi bedømme folk etter hvordan de har ført seg gjennom et langt liv (i gode og dårlige tider), eller skal de bedømmes etter sin hittil siste bragd eller blunder? Jeg foretrekker, eller prøver, å anlegge et litt lengre perspektiv når jeg bedømmer andre mennesker, og jeg ville nok ønske at også jeg ble bedømt slik.

Slik at jeg tenker at også Lippestad kan stryke til en prøve i ny og ne, så lenge han gjennomgående gjør det bra på skolen for etikk og verdighet.

Her på Verdidebatt sier man kanskje "la nåde gå for rett"? Eller evt. at det er opp til Gud å dømme, etc. Men jeg kan, naturlig nok, ikke så mye om det kristne nådebegrepet.

Kommentar #23

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Saken er nå kjørt til endes gjennom rettsapparatet

Publisert rundt 7 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
dette må ha vært en ekstremt vanskelig jobb
Kommentar #24

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Enig i det.

Publisert rundt 7 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Dette er kanskje et filosofisk spørsmål:

Ja ... det har du helt rett i. Jeg kjenner ikke Lippestad som person og har på ingen måte (får jeg håpe) utrykket meg om Lippestads personlighet eller han private sfære, lange yrkesliv mv.

Alt omkringliggende,- og historikk  rundt Lippestad er som du helt riktig sier ,et filosofisk spørsmål.

Jeg kjenner på ingen måte personen Lippestd og kan overhode ikke kritisere hans liv og virke forøvrig.

Jeg håper å ha klart å være så tydelig at det fremkommer  at det er Lippestads handling ved denne bokutgivelsen jeg kritiserer.

For all del. Enig med deg ...la nåde gå for rett.  Og om Lippestad eventuelt på forespørsel fra klienten hadde formidlet forlag,  ville jeg sett helt annerledes på saken også.  Om Lippestad i så måte også hadde gitt bidrag i form av intervju ol. til en bok klienten skerv, leste og godkjente på forhånd, ville bildet vært helt i orden.

Årsaken til min sterke kritikk av Lippestads handling pr. april 2013 er av rent yrkesetiske prinsipper vi ikke kan fravike i landet vårt. Og når Lippestad da har satt sin signatur på en offenlig utgitt bok  som da etter sigende skal være ført i pennen av han, må han også tåle hva dette bringer med seg. 

Så som du sier ... vi lar nåde gå for rett og sier at Lippestad trolig er en fin fyr, men : akkurat denne oppgaven ble litt for stor for advokaten Lippestad.

Det går seg nok til får vi  håpe:-)

Mvh Kirsten

 

Kommentar #25

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Det vi ikke kan stå for

Publisert rundt 7 år siden

Det Geir Lippestad påstår at han kan stå for i sin bok, er noe jeg mener advokatstanden ikke kan stå for. Det er et sunnhetstegn at så mange forsvarere reagerer. Det er advokat Mona Høiness som skriver dette i sitt innlegg Det vi ikke kan stå for, i Aftenposten.

Sitat:

Det Geir Lippestad påstår at han kan stå for i sin bok, er noe jeg mener advokatstanden ikke kan stå for. Det er et sunnhetstegn at så mange forsvarere reagerer etter å ha lest bokanmeldelser og Lippestads egne intervjuer der han hevder at han ikke har snakket med sin klient siden ankefristen gikk ut.

Jeg har aldri tidligere sett at en advokat til de grader gjennom intervjuer til pressen har distansert seg til egen klient underveis i en straffesak. Ut fra forbrytelsens grovhet var det selvfølgelig helt naturlig og nødvendig å distansere seg fra terrorhandlingene, samt klientens politiske og ideologiske ståsted. Lippestad dro det imidlertid litt lenger - han distanserte seg også på det rent menneskelige plan.

[...]

En strafferettsklient har som regel gjennom sin status som tiltalt allerede vist at vurderingsevnen med hensyn til å ta de rette valg her i livet ikke er på topp. I tillegg er det viktig å forstå den hengivenhet disse klientene ofte føler for sin advokat. Dette bidrar etter min mening til at advokaten ikke kan skrive bøker om klienten selv om klienten skulle finne på å godkjenne dette. Klienten kan lett angre senere. Under enhver omstendighet kan det ikke være riktig at en advokat som ikke har noe godt å si om sin klient skriver bok om ham.

De advokatetiske regler med hensyn til fortrolighets- og lojalitetsplikt er ikke omvendt proporsjonal med forbrytelsens grovhet. En advokat kan ikke tenke at fordi han mener at klienten er forskrudd og har manglende empati (s.53) ja da kan han komme med de nedrigste karakteristikker av klienten.

[...]

Geir Lippestad må helt åpenbart ha et ambivalent forhold til taushets- og lojalitetsplikten når han blant annet skriver (s.138):

«... og alle seriøse advokater bør jo vite at man ikke går ut offentlig med opplysninger fra klientmøter.»

Problemet er imidlertid at boken han har skrevet er gjennomsyret av nettopp dette, nemlig opplysninger fra klientmøter spekket med egne negative karakteristikker av klienten. [...]

[...]

Det er ikke slik at taushets- og lojalitetsplikten opphører etter at straffesaken er ferdig.

Gjennom en svært grundig pressemessig dekning av rettsaken mot Breivik, har vi alle hatt god anledning til å følge ham og hans forklaringer tett. Mye av det Lippestad skriver er gammelt nytt, men han går svært langt i å utlevere sin klient. Alt fra strategier og private samtaler er blottlagt og vurdert. Advokatens følelser rundt klienten betegnes svært negativt og jeg har problemer med å forstå hva og hvem dette kan gagne. Hele boken strider etter min mening mot selve grunnpilaren i et advokat- klientforhold, der fortrolighet, diskresjon og lojalitet er vel så viktig som selve taushetsplikten.

[...]

Hvis Advokatforeningen skulle komme til at denne boken er i tråd med god advokatskikk, mener jeg at alt det som hittil har vært retningsgivende for oss advokater med hensyn til klientomtale, med et pennestrøk er utradert. Selv mener jeg at klienter må kunne være trygge på at intime advokatsamtaler ikke ender opp som ren folkeforlystelse etter at en straffesak er avsluttet.

Det kan vi nemlig ikke stå for!

Sitat slutt.

Les innlegget i sin helhet i Aftenposten.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere