Tor Martinsen

44

Frelsen, loven og nåden.

Jeg kan ikke være uten loven mer enn jeg kan være uten min frelser Jesus Kristus og hans nåde, fordi begge sender meg hele tiden til den andre: Loven viser meg mine synder og sender meg til Kristus som gir meg nåde, og Kristus sender meg til ...

Publisert: 29. apr 2013

Det er mange misforståelser rundt dette med frelse, lov og nåde. Enkelte ser ut til å mene at er man frelst så er man frelst, og andre heller til det synet at frelsen ikke er gyldig før ved tidens ende. Noen ser bare at det finnes et løfte om frelse, uten å lese ”kontraktens små bokstaver” som forteller at det faktisk er betingelser heftet ved løftet om frelse. Alle disse forvansker i sannhet det terrenget de beveger seg inn i. Men er det egentlig så vanskelig å følge kartet, som er Bibelen til målet, som er frelsen? Og hvordan vet vi at vi trenger frelse?

Det er ingen gjerning som vi kan gjøre som gjør oss fortjent til frelsen. Vi blir heller ikke frelst av å holde Guds lov, men Guds lov er som et speil som viser oss hvordan vi ser ut. Eks.: Du står og maler taket, og det drypper maling i ansiktet på deg. Du går på badet og ser i speilet og finner ut at du har fullt av malingsflekker i ansiktet. At du ser i speilet fjerner ikke malingsflekkene, men speilet forteller deg at du har dem der. Det må altså andre virkemidler til for å fjerne flekkene da speilet ikke kan gjøre det, de må vaskes vekk med en klut og såpevann.

Speilet representerer her loven mens kluten med såpevann representerer vår Frelser, Jesus Kristus. Loven frelser oss ikke, men den forteller oss 1) at vi trenger frelsen og 2)viser oss til den eneste som kan frelse oss, Jesus Kristus.

Bibelen er helt klar på at frelsen kun utdeles til de som tar i mot Jesus Kristus som sin frelser, og at ingen på egen hånd kan gjøre seg fortjent til frelsen. #Frelsen er en gave som blir oss til del kun av nåde. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.# (Ef 2,8) Dette verset er bare ett av mange som forteller at frelsen er noe vi får ufortjent og av bare nåde.

Men denne frelsens gave, som vi får av Guds nåde alene, opphever den loven? Vi vet jo at frelsen er gratis, men mottar vi frelsen så må vi allikevel betale en pris og det er å legge om vår livsstil og følge Jesus overalt der han går og gjøre alt det han ber oss om. Vi må altså betale for frelsen ved at vi oppgir vårt ego og gjør det vår Frelser ber oss om, og da kommer vi tilbake til det som mange har vegringer eller aversjoner mot: Loven.

 

Historien om kvinnen som ble grepet i hor (Joh 8,3-11) er et godt eksempel på forholdet mellom frelsen, loven og nåden. I denne historien så går frelsen, loven og nåden hånd i hånd. Jesus frelser denne kvinnen fra å bli steinet da han sier #Heller ikke Jeg fordømmer deg# og plasserer kvinnen trygt under loven, for så i neste åndedrag å plassere kvinnen under loven i det han sier #Gå bort og synd ikke mer!#

Vi ta til oss at Jesus aldri fordømte loven, men han fordømte alle de som brøt loven. Om ikke loven finnes så kan ikke kvinnen synde, for som Paulus sier i Rom 4,15: #Loven fremkaller vrede, men der det ikke finnes noen lov, finnes det heller ikke noe lovbrudd.# Det er nettopp på grunn av alle våre lovbrudd at vi trenger Jesu nåde. 

Jeg kan altså ikke være uten loven mer enn jeg kan være uten min frelser Jesus Kristus og hans nåde, fordi begge sender meg hele tiden til den andre: Loven viser meg mine synder og sender meg til Kristus som gir meg nåde, og Kristus sender meg til loven som sier at jeg må omvende meg og at jeg treger Kristi nåde.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hei Tor

Det var mye smutthull i dette innlegget. Der du la for mye tyngde på loven.kontra nåden og frelsen i Kristus.loven er et viktig redskap for vårt hjerte ja. Det forteller oss rett og galt. I den gamle pakten så var det loven som styrte våre liv. Vi var slaver under dens forbannelse. No er vi ikke lengere slave under den gamle pakts lov.men loven er fremdeles gjeldene som en rettesnor i våre hjerter. Nåden er for vår svakhet når vi snubler i synden. Ved omvendelsen i den nye pakt som Gud ordnet igjennom sønnen så ble vi nyskapninger som vandrer i ånden kontra kjødet som vi gjorde før omvendelsen.så spørsmålet er er vi fange under loven eller under Kristus i dag? Det er enkelt å se dette med åpne øyne. Men vanskelig for den som har lukkede øyner. For de ser seg frelst begrunn av lovgjerninger.

Mvh

Rune

Kommentar #2

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det var mye smutthull i dette innlegget. Der du la for mye tyngde på loven.kontra nåden og frelsen i Kristus.loven er et viktig redskap for vårt hjerte ja. Det forteller oss rett og galt. I den gamle pakten så var det loven som styrte våre liv. Vi var slaver under dens forbannelse. No er vi ikke lengere slave under den gamle pakts lov.men loven er fremdeles gjeldene som en rettesnor i våre hjerter. Nåden er for vår svakhet når vi snubler i synden. Ved omvendelsen i den nye pakt som Gud ordnet igjennom sønnen så ble vi nyskapninger som vandrer i ånden kontra kjødet som vi gjorde før omvendelsen.så spørsmålet er er vi fange under loven eller under Kristus i dag? Det er enkelt å se dette med åpne øyne. Men vanskelig for den som har lukkede øyner. For de ser seg frelst begrunn av lovgjerninger.

OK, men kom med saklige argumenter tuftet på Bibelen, ikke bare dine subjektive meninger. Før du klarer å vise med Bibelen hva som er feil i mitt innlegg har vi ingen ting å snakke om.

Forklar meg også hva du mener lovens forbannelse er. Ikke bare sleng ut ord og uttrykk slik du har for vane å gjøre. Forklar det så enkelt at til og meg jeg forstår hva du mener.

Kommentar #3

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Loven

Publisert over 6 år siden

I og med at det finnes flere lover i bibelen, så kan det kanskje være en ide å forklare hvliken lov du mener?

Kommentar #4

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen gjerning som vi kan gjøre som gjør oss fortjent til frelsen. Vi blir heller ikke frelst av å holde Guds lov, men Guds lov er som et speil som viser oss hvordan vi ser ut. Eks.: Du står og maler taket, og det drypper maling i ansiktet på deg. Du går på badet og ser i speilet og finner ut at du har fullt av malingsflekker i ansiktet. At du ser i speilet fjerner ikke malingsflekkene, men speilet forteller deg at du har dem der. Det må altså andre virkemidler til for å fjerne flekkene da speilet ikke kan gjøre det, de må vaskes vekk med en klut og såpevann.

Speilet representerer her loven mens kluten med såpevann representerer vår Frelser, Jesus Kristus. Loven frelser oss ikke, men den forteller oss 1) at vi trenger frelsen og 2)viser oss til den eneste som kan frelse oss, Jesus Kristus.

Bibelen er helt klar på at frelsen kun utdeles til de som tar i mot Jesus Kristus som sin frelser, og at ingen på egen hånd kan gjøre seg fortjent til frelsen

Bra ilustrasjon på Guds karakter, hvem Han, Skaperen er. Han har skapt hele universet i sitt kjærlighetens rammeverk med sine Guddommelige naturlige grenser. Slik Han er gjenspeiler en skapte naturen Ham, alt handler i tråd med Hans skaperkraft og karakter. La Hans verk få oss tilbake.

Fallen syndig natur er den natur som forsøker å trenge på en annen karakter enn hva Hans kjærlighet er. Denne natur er innvortes, egoisme og stolthet som virkemiddel i ens fremme. Den arbeider ikke i tråd med Skaperens skaperverk men imot det og en vil heller ikke vaskes av Skaperen. Fallen syndig natur sier at MIN vei er bra og at Guds grenser ikke er nødvendige men at se hvordan Jeg går og gjør etter mine grenser er bra nok. Ja, faktisk sier man at Guds grenser ikke er mulige å hold og at Skaperen døde for at Hans grenser ikke er funksjonelle for oss. Derfor døde Han så grensene Hans kunne endres og på den måten blir syndens lønn borte. Med andre ord gjør man seg selv i syndig fallen natur rettferdig fordi man fjerner Guds grenser og lager sine egne. Null respekt for Skaperen og med å gjøre vold på Hans grenser er man uten grenser.., grenseløs, ja rett og slett lovløs fordi man endrer Skaperens grenser etter fallen syndig naturs svikefullhet.  

Følg Kristus med vaskekluten og la Ham vaske deg, ikke ta etter den løgneren og lyv deg selv opp til himmelen med fine smigrende ord for ditt svikefulle Jeg. 

Kommentar #5

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
I og med at det finnes flere lover i bibelen, så kan det kanskje være en ide å forklare hvliken lov du mener?

Synd er personlig lovbrudd og da snakker man om den moralske lov i forhold til din neste, inkl. Skaperen som er din bror Jesus også.

Jak 1,22-25 Men vær ordets gjørere, og ikke bare dets hørere, idet I dårer eder selv. 23 For dersom en er ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige åsyn i et speil: 24 han så på sig selv og gikk bort, og glemte straks hvordan han så ut. 25 Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og holder ved med det, så han ikke blir en glemsom hører, men gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. 

1 Pet 1,14-16 Som lydige barn skal I ikke skikke eder efter de forrige lyster i eders vankundighet, 15 men vær, efter den Hellige som kalte eder, også I hellige i all eders ferd! 16 for det er skrevet: I skal være hellige; for jeg er hellig.

1 Pet 1,22 Rens eders sjeler i lydighet mot sannheten til uskrømtet broderkjærlighet, og elsk hverandre inderlig av hjertet,

1 Pet 2,21-22 For dertil blev I og kalt, fordi også Kristus led for eder og efterlot eder et eksempel, forat I skal følge efter i hans fotspor, 22 han som ikke gjorde synd, og i hvis munn det ikke blev funnet svik,

1 Pet 4,1-2 Da nu Kristus har lidt i kjødet, så væbne og I eder med den samme tanke, at den som har lidt i kjødet, er ferdig med synden, 2 så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet.

2 Pet 1,3-4 Eftersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft 4 og derved har gitt oss de største og dyreste løfter, forat I ved dem skulde få del i guddommelig natur, idet I flyr bort fra fordervelsen i verden, som kommer av lysten,

2 Pet 1,8-9 For når disse ting finnes hos eder og får vokse, da viser de at I ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus; 9 for den som ikke har disse ting, han er blind, nærsynt, idet han har glemt renselsen fra sine fordums synder.

1 Joh 1,6-7 Dersom vi sier at vi har samfund med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten; 7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. 

Kommentar #6

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
I og med at det finnes flere lover i bibelen, så kan det kanskje være en ide å forklare hvliken lov du mener?

Der er Guds ti bud slik de fremkommer i 2. Mos kap. 20.

Kommentar #7

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

OK

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Der er Guds ti bud slik de fremkommer i 2. Mos kap. 20.

Den er grei.

Kommentar #8

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Prøv å følg litt med

Publisert over 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Synd er personlig lovbrudd og da snakker man om den moralske lov i forhold til din neste, inkl. Skaperen som er din bror Jesus også.

Det var ikke det jeg spurte om.

Kommentar #9

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Fallen syndig natur er den natur som forsøker å trenge på en annen karakter enn hva Hans kjærlighet er. Denne natur er innvortes, egoisme og stolthet som virkemiddel i ens fremme. Den arbeider ikke i tråd med Skaperens skaperverk men imot det og en vil heller ikke vaskes av Skaperen. Fallen syndig natur sier at MIN vei er bra og at Guds grenser ikke er nødvendige men at se hvordan Jeg går og gjør etter mine grenser er bra nok. Ja, faktisk sier man at Guds grenser ikke er mulige å hold og at Skaperen døde for at Hans grenser ikke er funksjonelle for oss. Derfor døde Han så grensene Hans kunne endres og på den måten blir syndens lønn borte. Med andre ord gjør man seg selv i syndig fallen natur rettferdig fordi man fjerner Guds grenser og lager sine egne. Null respekt for Skaperen og med å gjøre vold på Hans grenser er man uten grenser.., grenseløs, ja rett og slett lovløs fordi man endrer Skaperens grenser etter fallen syndig naturs svikefullhet.

Ja, det er akkurat slik de fleste ønsker det skulle være, men uheldigvis for dem er det slett ikke på denne måten det fungerer. Vi må gå til speilet for å se hvor vi er skitne, for så å gå til Frelseren som kan vaske oss rene i sitt blod.

Kommentar #10

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Troen frelser og gir evig liv

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan altså ikke være uten loven mer enn jeg kan være uten min frelser Jesus Kristus og hans nåde, fordi begge sender meg hele tiden til den andre: Loven viser meg mine synder og sender meg til Kristus som gir meg nåde, og Kristus sender meg til loven som sier at jeg må omvende meg og at jeg treger Kristi nåde.

Å følge loven gir ingen frelse, det forteller bla Rom 5, 15-21 og Apgj 15, 5-11:

 5 Men noen troende fra fariseerpartiet stod fram og hevdet: «De må omskjæres og pålegges å holde Moseloven.»  6 Apostlene og de eldste kom så sammen for å drøfte saken.  7 Etter en heftig diskusjon reiste Peter seg og sa til dem: «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle få høre evangeliets ord og komme til tro.  8 Og Gud som kjenner menneskets hjerte, viste at han godtar dem ved at de fikk Den Hellige Ånd likesom vi.  9 Han gjorde ikke noen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han deres hjerter.10 Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som verken våre fedre eller vi har orket å bære? 11 Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, på samme måte som de.»

Det er kun troen som frelser da vi ved den kristne dåpen får DHÅ.

Rom 7, 6:

6 Men nå er vi løst fra loven, fordi vi er døde fra loven som bandt oss. Vi tjener Gud i et nytt liv, i Ånden, og ikke som før etter bokstaven.

2 Kor 3, 6:

 6 han som gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.

Rom 6, 15-23:

.  15 Hva så? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke! 16 Dere vet at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver. Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller under den lydighet som fører til rettferdighet. 17 Men Gud være takk! Før var dere slaver under synden, men nå er dere av hjertet blitt lydige mot den lære som ble overgitt til dere. 18 Dere ble frigjort fra synden og er blitt slaver for det som er rett og godt – 19 jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere er skrøpelige mennesker. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for umoral og urett, og det førte bare til enda mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige.20 Den gang dere var slaver under synden, var dere ikke bundet av det som er rett. 21 Hva slags frukt høstet dere av det? Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død22 Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten av det blir helliggjørelse og til slutt det evige liv. 23 Syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Kommentar #11

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
OK, men kom med saklige argumenter tuftet på Bibelen, ikke bare dine subjektive meninger. Før du klarer å vise med Bibelen hva som er feil i mitt innlegg har vi ingen ting å snakke om.

Forklar meg også hva du mener lovens forbannelse er. Ikke bare sleng ut ord og uttrykk slik du har for vane å gjøre. Forklar det så enkelt at til og meg jeg forstår hva du mener.

Hei Tor

 

 

 

 

Sakelige argumenter, hvis man ikke forstår det enkle jeg kommer med så bør man be om en enkle åpenbarelse på hva Nåde og sannhet er. På korset tok nåden og freden på seg et ansikt. Det var et menneskes ansikt Jesus Kristus. Opp gjennom historien så har fred blitt lovet når et Guds barn fullt ut har stolt på den rensende og helbredende kraften i Kristi blod. Det er Kristi egen fred, selve den freden som hersker i paradiset.Paulus ord om dette emnet er ment å blitt tatt til seg av alle troende på sin vandring

La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemlige Kol 3-15, min uthevning

 

Forstår du Golgatas, korsets,nåden og blodets hele og fulle betydning Tor. det ser ut som om du gjemmer deg bak loven som sier du skal.

 

Ta et eksempel hvis jeg hadde begynt å holde sabbaten. fordi jeg begynte å tro på at dette budet måtte holdes i den lydighet til Gud fordi jeg elsker Han så vil jeg holde det. hadde saken blitt anderledes for meg da? hadde jeg blitt mer rettferdig framfor Gud da? Er ikke troen nok til at vi blir rettferdige ? gjør loven meg rettferdig? Loven fungerer ikke på den gamle måten lengere, loven er blitt fornyet i den gamle pakt. den er blitt til en rettesnor for synden.hva som er rett og galt. vår samvitighet blir gjerne påvirket av lovens rettesnor, og den nye ånden i oss står i mot vårt gamle jeg. slik at vi ikke synder i ånden lengere. vi er syndefri i ånden.og er ikke lengere slave under kjødet slik vi var før. men det er ikke dermed sagt at vi ikke snubler, og gjør vi det så kan vi vaske oss i blodet. tolleren er et godt eksempel på hva nåde er. horekvinne som ble tatt i hor er et annet eksempel på nåden, men også et bilde på at om hun fremdeles begynte å leve slik som før så kunne verre tinge skje henne. så det ligger en advarsel i Jesu sine ord. når vi er født på nytt i Kristus så får man ikke lyst til å synde lengere. men dere regner dere som rettferdige begrun av at dere holder sabbaten. da er ikke troen gjeldende lengere hos dere men handlingene som er første priotet. da elsker man ikke Gud slik Nåden og sannheten forteller oss.  det å forstå hva Jesus gjorde på Golgata er svert viktig for den troende. død og begravet med kristus. hva var det som ble død og begravet med Kristus. jo synden og lovens forbannelse over oss mennesker.  vi ble frikjøpt i fra trelldommen. bokstaven har ikke lenger makt over oss. vår frihet er i blodet i Kristus.Dette vil dere ikke vite av fordi det krasjer med deres lovgjerninger.er dere frie da? er dere da ikke fremdeles bundens i loven ? Jeg skjønner godt hvordan dere tenker. og jeg kunne gjerne holdt sabbaten i tro.men no har vi det prvigeliet at vi kan holde hvileken dag som helst som Helligt for Gud. og jeg har ingen ting i mot sabbaten for den som holder den i tro synder ikke.men den som holder den for gjerningens skyld synder. ser dere forskjellen på dette ? nei dere vil verken se eller forstå dette, for det strider i mot den menneskevisdom dere har tilært dere, la den Hellige ÅND få lede dere i den visdom som er sann. så vil gjerne øynene bli åpnet. vi må ikke la oss føre vill, begrunn av dårskap. men uansett så kan jeg ikke overbevise dere om dette, dere må selv søke etter sannheten i Guds ord, selv om dere er rike på kunskap, så mangler dere det vesenlige i deres forkynnelse. Det levende bildet av Golgata,Korset,Blodet.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #12

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Vi skal bare tro som et lite barn

Publisert over 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det er kun troen som frelser da vi ved den kristne dåpen får DHÅ.

Men Jesus forteller oss i Mark 10, 13-16:

Jesus og barna 
13 De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem; men disiplene ville vise dem bort. 14 Da Jesus så det, ble han harm og sa til dem: «La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. 15 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal ikke komme inn i det.» 16 Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Her forteller Jesus oss hva som skal til, vers 15, for å komme inn i Guds rike.  Vi skal tro og vi skal elske Gud og vår neste.  Da kommer resten av seg selv.

Vi skal ikke forstå troen i hjel, det prøvde fariseerne og ble fordømt.  

Vi skal bare tro som et lite barn.  Resten har Jesus ordnet og lagt til rette.

Kommentar #13

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Et spørsmål til Gunnar

Publisert over 6 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Det var ikke det jeg spurte om.

He-he.  Men jeg spør deg.  Hvordan forstår du Tit 1, 10-16?:

De falske lærere 
10 For det er mange som ikke vil underordne seg, særlig blant de omskårne. De farer med tomt snakk og fører folk vill. 11 Du må stoppe munnen på dem, for de fører ulykke over hele familier når de for egen vinnings skyld sprer sin forkastelige lære.
    12 En kreter, en av deres egne profeter, har sagt: «Kreterne har alltid vært løgnere, arge villdyr, grådige og late!» 13 Det han her sier, er sant. Derfor skal du refse dem strengt, så de kan bli sunne i troen. 14 De må ikke gi seg av med jødiske myter og bud, gitt av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. 15 Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingen ting rent. Nei, både forstand og samvittighet er urene hos dem. 16 De sier om seg selv at de kjenner Gud, men med sine gjerninger fornekter de ham. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt.

Jeg tenker særlig på vers 14 og 16a.  

Den sunne troen er til det beste for menneskene.  Å hvile hos Gud i Hans lovnader og kjenne Hans fred og nåde.

Kommentar #14

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Å følge loven gir ingen frelse, det forteller bla Rom 5, 15-21 og Apgj 15, 5-11:

Jeg tror du bør lese startinnlegget mitt på nytt...

Kommentar #15

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Jøder

Publisert over 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
He-he. Men jeg spør deg. Hvordan forstår du Tit 1, 10-16?:

De falske lærere
10 For det er mange som ikke vil underordne seg, særlig blant de omskårne. De farer med tomt snakk og fører folk vill. 11 Du må stoppe munnen på dem, for de fører ulykke over hele familier når de for egen vinnings skyld sprer sin forkastelige lære.
12 En kreter, en av deres egne profeter, har sagt: «Kreterne har alltid vært løgnere, arge villdyr, grådige og late!» 13 Det han her sier, er sant. Derfor skal du refse dem strengt, så de kan bli sunne i troen. 14 De må ikke gi seg av med jødiske myter og bud, gitt av mennesker som har vendt seg bort fra sannheten. 15 Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingen ting rent. Nei, både forstand og samvittighet er urene hos dem. 16 De sier om seg selv at de kjenner Gud, men med sine gjerninger fornekter de ham. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt.

Jeg tenker særlig på vers 14 og 16a.

Den sunne troen er til det beste for menneskene. Å hvile hos Gud i Hans lovnader og kjenne Hans fred og nåde.

Vers 14, de feilaktige læresetningene var opprinnelige loviske jøder som sto for.

Vers 16, For Paulus er det fornyelsen gjennom Den Hellige Ånd som gjør oss i stand til gode gjerninger.

Kommentar #16

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Sakelige argumenter, hvis man ikke forstår det enkle jeg kommer med så bør man be om en enkle åpenbarelse på hva Nåde og sannhet er.

Kommentar #17

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Vi skal ikke forstå troen i hjel, det prøvde fariseerne og ble fordømt.

Hold deg til trådens tema som er forholdet mellom frelsen, loven og nåden. Klarer du ikke det bør du ikke ødelegge tråden med avsporinger.

Kommentar #18

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Vi har samme forståelse

Publisert over 6 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Vers 14, de feilaktige læresetningene var opprinnelige loviske jøder som sto for. Vers 16, For Paulus er det fornyelsen gjennom Den Hellige Ånd som gjør oss i stand til gode gjerninger.

Takk skal du ha Gunnar.

Det var en litt merkelig norsk "De må ikke gi seg av med jødiske myter " i vers 14.   Så jeg stusset litt.  Jeg sjekket med den danske og svenske Bibelen og der er det samme oversatt med "ikke bry seg om og ikke hør på hva de sier."  

Den svenske og danske oversettelsen er da mye bedre er mitt syn og står bedre til overskriften på versene "De falske lærere ."

Jeg deler samme forståelse som deg av teksten.

Ha en fin dag!

Kommentar #19

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Hold deg til trådens tema som er forholdet mellom frelsen, loven og nåden. Klarer du ikke det bør du ikke ødelegge tråden med avsporinger.

Jeg holder meg da til trådens tema.  Frelsen, loven og nåden.  Hva er avsporingen?

Kommentar #20

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Skjønner du ikke det så rykk tilbake til start og les innlegget en gang til, saaaaaakte så du får med deg hva jeg har skrevet, ikke bare tro at du vet hva jeg har skrevet.

Kommentar #21

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Rettferdighet ved tro

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Skjønner du ikke det så rykk tilbake til start og les innlegget en gang til, saaaaaakte så du får med deg hva jeg har skrevet, ikke bare tro at du vet hva jeg har skrevet.

Du har jo humor Tor.  

Mener du at for å debattere så må alle ha samme synspunkt som deg?

Du kunne jo tatt med Rom 4, 13

 13 For det var ikke ved loven Abraham eller hans ætt fikk det løfte at han skulle bli arving til verden, men ved den rettferdighet en får ved tro.

Det er jo det jeg bla har skrevet om.  Akkurat det samme som Jesus sier i Mark 10, 13-16.

Kommentar #22

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
http://www.verdidebatt.no/debatt/post391077.zrm

Hei Tor

 

 

Det var det jeg tenkte, visdomen har ikke nådd den delen av hjerte som Motar hos dere. Dere motar visdom i hodet og ikke i hjertet. Derfor blir det VANSKELIG Å SE DET ENKLE. For det er lett å forville seg blant menneskevisdomens kraft . begynne å se med hjerte og ikke hodet, begynne å mota som en dåre ikke som et vist menneske.

 

mvh

Rune

Kommentar #23

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Det var det jeg tenkte, visdomen har ikke nådd den delen av hjerte som Motar hos dere.

Det er bare tomme ord du kommer med Rune.

 

Som sagt i kommentar kommentar 2: #... men kom med saklige argumenter tuftet på Bibelen, ikke bare dine subjektive meninger. Før du klarer å vise med Bibelen hva som er feil i mitt innlegg har vi ingen ting å snakke om.

Forklar meg også hva du mener lovens forbannelse er. Ikke bare sleng ut ord og uttrykk slik du har for vane å gjøre. Forklar det så enkelt at til og meg jeg forstår hva du mener.#

Dette har du ikke gjort, og jeg tror ikke du er i stand til det heller. Men vis meg at jeg tar feil.

 

 

Kommentar #24

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Du kunne jo tatt med Rom 4, 13

Som sagt så er det ikke dette denne tråden handler om, men forholdet mellom frelsen, loven og nåden.

Er det så vanskelig å forstå? Sett loven opp mot frelsen, frelsen opp mot nåden og nåden opp mot loven.

Kommentar #25

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Det er bare tomme ord du kommer med Rune.Som sagt i kommentar kommentar 2: #... men kom med saklige argumenter tuftet på Bibelen, ikke bare dine subjektive meninger. Før du klarer å vise med Bibelen hva som er feil i mitt innlegg har vi ingen ting å snakke om.

Forklar meg også hva du mener lovens forbannelse er. Ikke bare sleng ut ord og uttrykk slik du har for vane å gjøre. Forklar det så enkelt at til og meg jeg forstår hva du mener.#

Dette har du ikke gjort, og jeg tror ikke du er i stand til det heller. Men vis meg at jeg tar feil.

Hei Tor

 

Det trenger jeg ikke å bevise for deg, det er åpenbart det jeg skriver, og man blir avslørt når man ikke ser det enkle i det jeg skriver. så kan du ikke tyde dette så er det opp til deg og om du vil forkaste ditt eget, og ta i mot eller forkaste det jeg formilder, og beholde det du har tatt i mot. må det bli åpenbart i sannhet Tor.

 

mvh

Rune

Kommentar #26

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Vi skal elske Gud

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Er det så vanskelig å forstå? Sett loven opp mot frelsen, frelsen opp mot nåden og nåden opp mot loven.

Jeg mener jo at det nettopp er det jeg har gjort.  Apgj 15 viste jeg til vers 8-11:

8 Og Gud som kjenner menneskets hjerte, viste at han godtar dem ved at de fikk Den Hellige Ånd likesom vi.  9 Han gjorde ikke noen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han deres hjerter.10 Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som verken våre fedre eller vi har orket å bære? 11 Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde, på samme måte som de.

Jesus har gjort det enkelt for de som tror å bli renset, rettferdigjort og frelst.  Slik det har vært siden Abraham.  Rom 4,13:

13 For det var ikke ved loven Abraham eller hans ætt fikk det løfte at han skulle bli arving til verden, men ved den rettferdighet en får ved tro.

Begge disse skriftstedene viser klart at loven ikke frelser, men nåden ved Kristus.

Det er gjort enkelt å bli, renset og frelst ved tro, og umulig ved gjerninger.

Det viser Mark 10, 15.

15 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal ikke komme inn i det.»

Og 2. Kong viser at den som gjør det vanskelig ikke blir renstet og frelst.  2 Kong 5, 13-14:

  13 Men Naamans tjenere kom til ham, snakket med ham og sa: «Far, hadde profeten pålagt deg noe vanskelig, ville du ikke da ha gjort det? Hvor mye mer nå når han bare sier til deg at du skal vaske deg og bli ren!» 14 Så dro Naaman ned til Jordan og dukket seg sju ganger i elven, slik gudsmannen hadde sagt. Da ble kroppen hans frisk igjen som kroppen til en liten gutt, og han ble ren. 

Det er altså gjort så enkelt at Naaman ikke kunne tro det.  Så han ble rasende.  Men som tjenerene hans sa til Naaman.  Hadde du blitt pålagt noe vanskelig, så hadde han gjort alt hva som sto i hans makt for å gjøre det, for å greie det.

Men det er gjort enkelt, og det å kreve å hevde at en må følge loven, Moseloven eller noe annet.  Det er vranglære.  Det enkle er ofte det beste, og det er å tro som et lite barn.  Tror vi ikke det enkle sier Jesus, kommer en ikke til evig liv.  Får vi ikke nåde og frelse.

De som skal ha det vanskelig og forteller andre at det er vanskelig, hører altså ikke hjemme hos Gud og i Hans hjord.

Vi skal hvile hos Gud.  I løftene i tro.

Jesus sier i Luk 5, 32

  . 32 Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»

Det var ingen rettferdige å finne.  Det finnes kun et rettferdig menneske.  Mennesket Jesus Kristus.

Rom 5, 18b:

slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle

Mennesket kan, brått eller langsomt vinne innsikt om Gud. At Gud er uforanderlig, at Gud er noe vi hverken kan eie, forstå eller manipulere. I denne innsikt blendes mennesket før eller senere - av lys, av kjærlighet. Det oppleves som en overveldende gave.

Matt 17 forteller om en hendelse, der Jesus tok med seg tre av disiplene opp på fjellet hvor Han ble forvandlet foran øynene deres. Matteus forteller at Jesu ansikt"skinte som solen" og "klærne ble hvite som lyset."

Jesus blir forklaret som Gud, men Han blir ikke tillagt nye egenskaper, eller forvandlet til noe Han ikke var tidligere.

Men disiplenes øyne åpnes, så de ser hvem Han alltid har vært. Han er lys.

Jesu forklarelse som Gud, betyr ikke at noe nytt legges til, men for displene kom det noe nytt: De skal ikke frykte det de ikke fatter. Gud skal ikke forstås, men elskes.

Det er det Jesu mener da han sier i Matt 18, 3-4:

og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. 4 Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.

Vi skal bare tro og elske Gud. Ikke forstå troen i hjel. Det gjorde fariseerne og de ble dømt.

Kommentar #27

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Da vi kommer til tro

Publisert over 6 år siden

Da vi kommer til tro forenes sjelen og ånden vår med Gud. Vi som skapning forenes med Gud.

Kjærlighet skal ikke primært forstås som aktiviteter og som et sett definerte dyder.

Vi forholder oss rett da vi elsker oss selv og vår neste like mye. Kjærligheten er kilden hvorfra alle gode gjerninger flyter ut.

Vi skal legge an på å være god, ikke så mye hva vi gjør, men at det vi gjør er på kjærlighetens grunn.

Om vi spør oss selv om hvorfor vi skal elske Gud og vår neste, sier Mester Echart at

"kjærligheten bare kan uøves rett uten hvorfor."

Kjærligheten virker bare i samsvar med seg selv, bare når den er uten formål eller årsak Kjærligheten må ikke forfalle til et middel for noe annet. Da vil middelet være noe som er større enn kjærligheten.

Vi skal ikke elske for Guds skyld, eller nestens skyld, av plikt eller for å få fordeler.

Kjærligheten er seg selv. Den er et formål i seg selv. Det er å leve i oppmerksomhet og imøtekomme behov i den grad de er nødvendige.

Det er ikke så farlig hva du gjør, men at det du gjør - det gjør du av kjærlighet.

"Jeg lever for å leve" sier Echart. Vi trenger ikke forstå eller kjenne hensikten med livets hendelser, som allikevel aldri kan besvares fullt ut tilfredsstillende. En fokus på hvorfor og hvordan kan virke lammende. Livet er til for å leves.

Da Jesus talte om skatten i åkeren. Matt 13, 44-46:

Skatten og perlen 
44 Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren.
45 Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. 46 Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den.

Dette gjelder ikke en åker i et fremme land. Men vi er åkeren og at skatten finnes der. Skatten i sjelen/åndens grunn er den samme hos alle. For den er Guds nærvær.

Kommentar #28

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Rykk tilbake til start... igjen...

Publisert over 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det er gjort enkelt å bli, renset og frelst ved tro, og umulig ved gjerninger.

Det handler ikke om hvordan vi blir frelst, eller hvordan vi kommer til tro. Du har med andre ord ikke forstått det jeg etterspør. For å si det på en annen måte: Hva er felles for frelsen, loven og nåden.

Kommentar #29

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Speilet representerer her loven mens kluten med såpevann representerer vår Frelser, Jesus Kristus. Loven frelser oss ikke, men den forteller oss 1) at vi trenger frelsen og 2)viser oss til den eneste som kan frelse oss, Jesus Kristus.

Det ovenfor siterte er jeg helt enig med deg i Tor.

Sitat Tor: "Men denne frelsens gave, som vi får av Guds nåde alene, opphever den loven? Vi vet jo at frelsen er gratis, men mottar vi frelsen så må vi allikevel betale en pris og det er å legge om vår livsstil og følge Jesus overalt der han går og gjøre alt det han ber oss om. Vi må altså betale for frelsen ved at vi oppgir vårt ego og gjør det vår Frelser ber oss om, og da kommer vi tilbake til det som mange har vegringer eller aversjoner mot: Loven."

BEF: Jesus er oppfyllelsen av loven.  Troen på Han.  Han gir oss det dobbelte kjærlighetsbudet. Forøvrig viser jeg til kommentar 27.  Kommentar 27 er svaret mitt på det siterte.

Sitat Tor: "Historien om kvinnen som ble grepet i hor (Joh 8,3-11) er et godt eksempel på forholdet mellom frelsen, loven og nåden. I denne historien så går frelsen, loven og nåden hånd i hånd. Jesus frelser denne kvinnen fra å bli steinet da han sier #Heller ikke Jeg fordømmer deg# og plasserer kvinnen trygt under loven, for så i neste åndedrag å plassere kvinnen under loven i det han sier #Gå bort og synd ikke mer!# ".

BEF: Et vanskelig spørsmål.  Men selv om hun synder mer, får hun påny nåde om hun tror.  Oppfordringen fra Jesus om ikke å synde mer (loven) er helt klar.  Samtidig er hun fortsatt avhengig av nåde for å få ytterligere frelse. Hun må tro at Jesus er Gud, det viser Joh 8, 24:  . 24 Jeg sa at dere skal dø i deres synder. For hvis dere ikke tror at Jeg er, skal dere dø i deres synder.»

Sitat Tor: "Jeg kan altså ikke være uten loven mer enn jeg kan være uten min frelser Jesus Kristus og hans nåde, fordi begge sender meg hele tiden til den andre: Loven viser meg mine synder og sender meg til Kristus som gir meg nåde, og Kristus sender meg til loven som sier at jeg må omvende meg og at jeg treger Kristi nåde."

Jeg er enig. Synder en mye uten tilgivelse og omvendelse pånytt, faller en fra troen.  Og syndens lønn er døden (altså ingen nåde eller frelse.)

Kommentar #30

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hei Tor

Felles med frelsen, nåden,og loven er Jesus.

Mvh

Rune

Kommentar #31

Rannveig Fuskeland

12 innlegg  109 kommentarer

Hei Tor Martin

Publisert over 6 år siden

Hviste du at loven er syndens kraft (1. Kor 15:56). Les Galaterne 4:21-31. Det er meningen at vi skal kaste loven ut sammen med kjødet. Det er Guds godhet som driver oss til omvendelse(Rom 2:4). Ikke loven.

Les innlegget mitt da vel:) Jeg la et ut idag

Kommentar #32

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Det var ikke det jeg spurte om.

Jeg ga deg bibeltekstene som viser at det er de ti bud, det så du kan se det med ditt eget hjerte.

Kommentar #33

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Felles med frelsen, nåden,og loven er Jesus.

Men du forkaster jo loven Rune. Det har du gitt uttrykk for gang etter gang etter gang etter gang... ... ... .. .. . .

 

Du setter deg stadig vekk på din høye hest og forteller Gud hva som er best. 

Kommentar #34

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hei Tor

Følg med i timen jeg har aldri forkastet loven men loven i den gamle pakt døde med Jesus. Den nye loven er uten lovgjerninger og den loven er det dere sliter med fremdeles.

Mvh

Rune

Kommentar #35

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rannveig Fuskeland. Gå til den siterte teksten.
Hviste du at loven er syndens kraft (1. Kor 15:56). Les Galaterne 4:21-31. Det er meningen at vi skal kaste loven ut sammen med kjødet. Det er Guds godhet som driver oss til omvendelse(Rom 2:4). Ikke loven.

Jeg har lest innlegget ditt, og ser ingen grunn til å kommentere det, annet enn å gi deg et tilsvar på det i samme slengen som jeg svarer på din kommentar i denne tråden.

Tror du Gud vil dømme menneskene en gang i framtiden? Min Bibel forteller meg at han skal gjøre det, og vi som er frelst skal få være med å dømme. Det kommer tydelig fram i Rom 3,6 som sier: #Nei, på ingen måte! For hvordan skulle da Gud kunne dømme verden??#

Gud skal altså dømme verden, men om ikke loven gjelder lenger, for det er dette du sier når du skriver følgende: #Det er meningen at vi skal kaste loven ut sammen med kjødet. Det er Guds godhet som driver oss til omvendelse(Rom 2:4). Ikke loven.#

Så hva skal Gud dømme etter dersom loven ikke gjelder? Tror du han bruker terningkast? Personlig tror jeg mer på Paulus og de andre skribentene i Bibelen som sier at Gud skal dømme oss etter sin lov, moralloven som også omtales som Dekalogen eller Guds ti bud. 

Rom 3,31 Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Langt ifra! Tvert imot stadfester vi loven.

Rom 7,5 For da vi levde etter kjødet, virket de syndige lystene, de som ble vekket ved loven, i våre lemmer, slik at vi bar frukt for døden.

Rom 7,7 Hva skal vi da si? Er loven synd? På ingen måte! Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.

Gal 3,24 Slik er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro.

Kommentar #36

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Følg med i timen selv du.

Publisert over 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Følg med i timen jeg har aldri forkastet loven men loven i den gamle pakt døde med Jesus. Den nye loven er uten lovgjerninger og den loven er det dere sliter med fremdeles.

Det er ingen i historien som har blitt frelst av lovgjerninger, absolutt ingen.

Og jo, Rune, du forkaster det du vil av loven. Det gjør du hver eneste dag du skriver i mot loven på VD. Du setter deg også til dommer over Gud da du sier at du kan helligholde den dagen du selv ønsker, og helt overser den dagen Gud selv har valgt som sin hellige dag og som han velsignet og lyste hellig. Du ikke bare setter deg til dommer over Gud, du forteller at du gir en god dag i hva han mener når du hevder at du kan gjøre som du vil. Du bryter med andre ord Guds fjerde bud med viten og vilje hver eneste uke. Og hva er det Jakob skriver? #Jak 2,10 For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle.# 

Her er hva som venter de som lærer bort falske bud:

Matt 5,19-20 #19 Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket. 20 Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.#

Gal 3,10 #Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier.#

5 Mos 27,26 #Forbannet være den som ikke holder fast på ordene i denne loven og ikke lever etter dem! Og hele folket skal si: Amen.#

Det er ikke jeg som dømmer deg, men du dømmer deg selv etter det som står i Bibelen. Tenk over det du Rune…

Kommentar #37

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

De som tror er forenet med Gud

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Tror du Gud vil dømme menneskene en gang i framtiden? Min Bibel forteller meg at han skal gjøre det, og vi som er frelst skal få være med å dømme. Det kommer tydelig fram i Rom 3,6 som sier: #Nei, på ingen måte! For hvordan skulle da Gud kunne dømme verden

Rom 3, 6 og de øvrige vers du siterer gjelder de som ikke tror.  Det som står i Rom 4, 13 gjelder uansett.

1For det var ikke ved loven Abraham eller hans ætt fikk det løfte at han skulle bli arving til verden, men ved den rettferdighet en får ved tro.

Dette gjelder for alle mennesker.

Jeg er ikke sikker på hva du er ute etter å utdype Tor?  Er det hva som skal skje ved Jesu 2. komme du tenker på?

Hva gjelder Gal 3, 24 så tar jeg med Gal 3, 21-29:

 21 Strider da loven mot Guds løfter? Slett ikke! For hvis det var gitt en lov som kunne gi liv, ville vi virkelig vinne rettferdighet ved loven. 22 Men Skriften har lagt alt under synden, for at de som tror på Jesus Kristus, ved sin tro kan få det som var lovet.
    23 Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart.24 Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25 Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. 26 For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Gud dømmer verden for at de ikke tror. De som tror på Jesus Kristus og er døpt i den kristne dåpen og bekjenner med munnen at Jesus er oppstanden, blir kjent rettferdige og får evig liv.  For de er det som du skriver.  Ettersom alle som tror er forenet med Gud.

 "Da vi kommer til tro forenes sjelen og ånden vår med Gud. Vi som skapning forenes med Gud."  

Det forteller vers 25-29 til oss.  De som tror er forenet med Gud.

Kommentar #38

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hei Tor 

Hva er sabbaten uten tro? Jo sabbaten blir lovgjerning. 

Mvh

Rune

Kommentar #39

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Rom 3, 6 og de øvrige vers du siterer gjelder de som ikke tror. Det som står i Rom 4, 13 gjelder uansett.

13 For det var ikke ved loven Abraham eller hans ætt fikk det løfte at han skulle bli arving til verden, men ved den rettferdighet en får ved tro.

Dette gjelder for alle mennesker.

Jeg er ikke sikker på hva du er ute etter å utdype Tor? Er det hva som skal skje ved Jesu 2. komme du tenker på?

Skal du svare på en kommentar så bør du lese hva jeg svarer på.  

Dette er hva jeg svarte på: http://www.verdidebatt.no/debatt/post391217.zrm, og dette er mitt svar som du kommenterte: http://www.verdidebatt.no/debatt/post391262.zrm

Les begge linkene så skjønner du kanskje hvorfor jeg skriver som jeg skriver...

Og nei, jeg er ikke ute etter å utdype hva som skal skje ved Jesu annet komme. Jeg har ikke lagt opp til en gjettekonkurranse, men jeg har prøvd å forklare for deg hva hensikten med tråden er. Tar du ikke det poenget om hvordan frelsen forholder seg til loven, hvordan loven forholder seg til nåden og hvordan nåden forholder seg til frelsen kan du like godt stoppe opp å tenke…

 

Kommentar #40

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Tar du ikke det poenget om hvordan frelsen forholder seg til loven, hvordan loven forholder seg til nåden og hvordan nåden forholder seg til frelsen kan du like godt stoppe opp å tenke…

Ja, ja.  Nå har nå jeg lagt ned en del innsats på å forsøke etter evne å svare deg på det du spør om.

Men arrogansen i tilbakemeldingene til meg er enorm.  Mulig det er du som er veldig svevende i det du skriver og tåkelgger hensikten og det du spør etter.

Mulig det er årsaken til at det er vanskelig å få tak på hva du er ute etter.  Det du skriver og spør etter virker forvirrende.

Kommentar #41

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Mulig det er årsaken til at det er vanskelig å få tak på hva du er ute etter. Det du skriver og spør etter virker forvirrende.

Hvordan er forholdet mellom frelsen og loven.

Hvordan er forholdet mellom loven og nåden.

hvordan er forholdet mellom nåden og loven.

Er jeg arrogant da jeg spør etter dette? Hva er forvirrende for deg?

Kommentar #42

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Paulus

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Gal 3,10 #Men de som holder seg til lovgjerninger, er under forbannelse. For det står skrevet: Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det den sier.#

Henviser til hvordan det var i den gamle pakt i dette sitatet.DA måtte alle leve etter lovbudene og bli renset av at ypperstepresten gjorde sine ritualer i tempelet.

NÅ er den som er født på ny og godtatt Jesu offer i en helt annen situasjon.

MEN...de som IKKE vil erkjenne Jesus som herre,blir heller ikke dekket av nåden,og må ta ansvaret for sitt valg,ved å måtte slite med å prestere det budene krever...Noe som er helt umulig å klare.

SÅ enkelt er det. 

Kommentar #43

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Er jeg arrogant da jeg spør etter dette? Hva er forvirrende for deg?

Du er arrogant da du i svar til meg skriver: "kan du like godt å stoppe opp å tenke" og lignende kommentarer.

Det forsto du, ikke sant.

Hva som er forvirrende?  Å få tak på hva du mener å spørre om.  Jeg har svart i flere kommentarer, men det er tydelig at du skal ha svar på noe annet enn jeg svarer.  

Så da kan du jo svare på ditt eget spørsmål, så vi andre forstår hva slags svar du er ute etter.

Kommentar #44

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Henviser til hvordan det var i den gamle pakt i dette sitatet.DA måtte alle leve etter lovbudene og bli renset av at ypperstepresten gjorde sine ritualer i tempelet.

NÅ er den som er født på ny og godtatt Jesu offer i en helt annen situasjon.


Åh... er det sånn å forstå at vi ikke trenger å leve etter "lovbudene" lenger? Så fint da! Da gjør det altså ikke noe da:

- å ha andre guder

- å lage og tilbe gudebilder

- å misbruke Herren din Guds navn

- ikke å komme hviledagen i hu

- ikke å hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg

- å slå i hjel

- å bryte ekteskapet

- å stjele

- å vitne falskt mot din neste.

- å begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjener eller tjenestekvinne, hans okse eller esel eller noe annet som hører din neste til.

Da må jeg spørre deg om hvor mange guder du har Rune H. og hvor mange gudebilder du tilber, hvor ofte du misbruker Guds navn, hvor ofte du unnlater å holde Guds Sabbat, hvor ofte du slår i hjel, bryter ekteskapet, stjeler, vitner falskt mot din neste og begjærer din neste alt det han eier. Er dette noe du gjør daglig Rune ettersom det i følge deg bare var i gammeltestamentlig tid man måtte holde budene? Eller er det sånn at vi allikevel og paradoksalt nok for deg må holde budene for å være frelst? Tror du at du kan være frelst uten å holde Guds ti bud? 

Før Jesus døde for dine og mine synder på korset så er det riktig at Guds folk måtte bekjenne sine synder hvert år slik at de kunne få tilgivelse for sine synder. Grunnen til det var fordi de ikke hadde direkte tilgang til Frelseren, men måtte gå via en mellommann øverstepresten. De ble ikke frelst ved å forsøke å holde loven den gangen heller, men de fikk visshet om at de var tilgitt av Gud når de av hele sitt hjerte bekjente sine synder og ofret et symbol på Kristus.

Vi blir fortsatt ikke frelst av å holde loven, men som det var før Jesus døde på korset, får vi en visshet om at våre synder er tilgitt når vi bekjenner dem til Jesus, som allerede har brakt fram det eneste offer som kan frelse oss. Vi slipper å vente til en gang i året med å få tilgivelse fordi vi etter Jesus døde for oss ble han reist opp som vår øversteprest og vi har direkte adgang til Ham daglig.

 

Kommentar #45

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan altså ikke være uten loven mer enn jeg kan være uten min frelser Jesus Kristus og hans nåde, fordi begge sender meg hele tiden til den andre: Loven viser meg mine synder og sender meg til Kristus som gir meg nåde, og Kristus sender meg til loven som sier at jeg må omvende meg og at jeg treger Kristi nåde.

Et godt innlegg.

Jeg sitter og tenker på hvordan det fullbrakte Skaperverk i mennesket var i sin tid, så tenker jeg, hvor er vi nå, og hvor vil vi være hjemme hos Gud.

Kjærligheten skal som kjent kunne skape det gode, og dernest tro og tillitt. På dette skal vi som Guds barn kunne vokse, og det er en utvikling som bringer oss nærmere Gud, et overgitt hjerte ønsker gjerne leve etter Guds velbehag nettopp fordi kjærligheten kun kan gi det beste av seg selv, slik er det, også i Guds rike.

Slik Gud så alt det skapte godt 1.mosebok.kap.1.

De 10 bud burde komme mere i fokus syntes jeg, vi burde fra dag 1 lære om Guds vesen og karakter slik at vi kan se Herren gjennom dette.

Når hjertene berøres er ikke loven en byrde, den er der og passer på, og om vi kan få lov å utvikle oss etter Kristus, steg for steg, kan vi både følge Guds vilje og vårt hjerte samtidig, samvittigheten minner oss jo også på loven, samvittighet kan stikke dypere i småting, og andre større ting lar den deg går fri, kjærlighetens vesen kommer oss der i møte, og Nåden.

Bare noen refleksjoner rundt ditt innlegg, om kjærlighetens formål kun er å elske blir det vanskelig å føle seg fordømt.

vennlig hilsen

Kommentar #46

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hei Tore

Summen av de ti bud i den gamle pakt. er blitt summen av budene Jesus kom med. Det du ikke skjønner Tore er at vi er ikke avhenige av den gamle loven lengere. Men vi trenger den nye lov som rettesnor for vårt hjerte. selv om loven i den gamle pakt ikke er gjeldene lengere så skal man ikke gå å synde for det. Synden er ikke en del av oss lengere. For synden var kjødet.men noe lever vi ikke i kjødet men i ånden og skulle vi synde så er blodet vår rensende kraft fra den synd vi snubler i.

Mvh

Rune.

Kommentar #47

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Kjærligheten skal som kjent kunne skape det gode, og dernest tro og tillitt. På dette skal vi som Guds barn kunne vokse, og det er en utvikling som bringer oss nærmere Gud, et overgitt hjerte ønsker gjerne leve etter Guds velbehag nettopp fordi kjærligheten kun kan gi det beste av seg selv, slik er det, også i Guds rike. Slik Gud så alt det skapte godt 1.mosebok.kap.1. De 10 bud burde komme mere i fokus syntes jeg, vi burde fra dag 1 lære om Guds vesen og karakter slik at vi kan se Herren gjennom dette.

Takk for gode ord:-)

Du har sett mer enn mange andre her inne Lise, og må Gud velsigne deg for det. Det er nemlig Guds kjærlighet som driver menneskene, som kaller på menneskene, og det er Gud i sin endeløse kjærlighet til menneskene som overøser de som tar i mot Frelseren med sin store nåde. Som svar på denne nåden velger jeg å forholde meg til Guds Ord og Guds ti bud slik de står i Bibelen. Jeg velger å ta Ham på alvor, og legge vekk mitt ego – legge vekk det jeg før valgte. Sier Gud en ting så går jeg ut fra at Han mener nøyaktig det han sier, for Gud er en ordens Gud. Gud sier ikke A og mener B. Jeg har etter hvert lært å elske Gud, Skaper og Frelser, Jesus Kristus, og som svar på den nåde min Frelser har viste meg den gang da han døde for alle mine talløse synder, ønsker jeg å gjengjelde hans kjærlighet ved å være Ham lydig, lydig til døden. 

Det er nettopp Guds ti bud som gjenspeiler hans vesen og karakter, og vi burde som du sier lære mer om Guds vesen. Som kristne skal vi jo liksom være Kristusetterfølgere, og det betyr i korthet at vi skal gjøre slik Jesus gjorde, og det finner vi godt beskrevet i de fire evangeliene.

Kommentar #48

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Men vi trenger den nye lov som rettesnor for vårt hjerte. selv om loven i den gamle pakt ikke er gjeldene lengere så skal man ikke gå å synde for det.

Vi trenger loven som en rettesnor, men den er ikke gjeldende lenger? ja, ja...

Hva er forskjell på loven = Guds ti bud i GT og i NT.

Kommentar #49

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Et godt innlegg.

Jeg sitter og tenker på hvordan det fullbrakte Skaperverk i mennesket var i sin tid, så tenker jeg, hvor er vi nå, og hvor vil vi være hjemme hos Gud.

Ja tenkt et at vi skal gjenopprettes til det som var. Fra Eden, til Eden.

Takk i tillegg til Tor for iherdig utholdenhet og tålmodighet. Lurer på om noen leser igjjennnom det de har skrevet med etertanke og Gudsfrykt jeg men heldigvis sier nå jeg at vi har en Gud full av nåde som ser oss og aktid står klar til å hjelpe oss opp av vår egen hengemyr når vi er klar for virkelig hjelp.. 

Kommentar #50

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Ja tenkt et at vi skal gjenopprettes til det som var. Fra Eden, til Eden.

Ja, tenk at vi skal få lov til å opplevedette en dag Leif.

Jes 66,18-23 #18 For Jeg kjenner deres gjerninger og deres tanker. Tiden kommer da Jeg skal samle alle folkeslag og tungemål. De skal komme og se Min herlighet. 19 Jeg skal sette et tegn på dem, og noen av dem som er utfridd, skal Jeg sende til folkeslagene: til Tarsis og Pul og Lud, bueskytterne, og til Tubal og Javan, til kyster langt borte, de som ikke har hørt gjetordet om Meg eller sett Min herlighet. De skal forkynne Min herlighet blant folkeslagene. 20 Deretter skal de komme med alle deres brødre som en offergave til Herren fra alle folkeslag, på hester og i vogner og i bærestoler, på muldyr og på dromedarer, til Mitt hellige berg, Jerusalem, sier Herren. Det er som når Israels barn kommer med grødeofferet i et rent kar inn i Herrens hus. 21 Jeg skal også ta noen av dem til prester og levitter, sier Herren. 22 For som den nye himmel og den nye jord som Jeg skal gjøre, skal bli stående for Mitt åsyn, sier Herren, slik skal også deres ætt og deres navn bli stående. 23 Det skal skje: Fra den ene nymåne til den andre og fra den ene sabbat til den andre, skal alt kjød komme for å tilbe for Mitt åsyn, sier Herren.#

Ha en fin 1. mai:-)

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3318 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2429 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2391 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2357 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1814 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1646 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1496 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere