Ståle Halsne

50

Lippestad og idèen om det multikulturelle samfunnet

Lippestad ønsker å definere «Det vi kan stå for». Men hvordan skal det gjøres, uten å ekskludere noe eller noen? Det er ikke mulig, uten å forkaste idéen om det multikulturelle samfunnet.

Publisert: 28. apr 2013

Geir Lippestad er ute med sin bok «Det vi kan stå for», og 18. april ble Lippestad intervjuet i Dagsrevyen angående lanseringen. Her presenterer han hvorfor han har skrevet boken, hva den handler om, og hva han selv står for. Det virker solid og gjennomtenkt. Men jeg klarer ikke å komme forbi at det er noe selvmotsigende i det han sitter og sier.

La meg se om også du reagerer. Først er han veldig opptatt av at samfunnet vårt ikke har tatt det viktigste oppgjøret med det aller verste hos oss selv etter 22. juli; nemlig dette at det finnes et «oss» og det finnes et «de andre». Altså; våre fordommer mot andre. Det multikulturelle samfunnet må forsvares, og er det eneste riktige. Det finnes ikke kulturer som er bedre enn andre, og i alle fall er ikke vår kultur bedre enn andre. Lippestad mener at disse holdningene fortsatt lever i beste velgående i samfunnet vårt, noe som må bekjempes.

Deretter begynner han å snakke om hvor viktig det er å ha verdier. Han mener at det å snakke om hvorvidt den norske kulturen består av ski eller brunost, ikke er viktig. Det viktige er hvilke verdier vi som samfunn har. Han forklarer hvor viktig dette er ved å vise til da han selv måtte finne og definere sine egne verdier som advokat, da han ble spurt om å forsvare Breivik.

Men vent litt Lippestad… Skal vi som samfunn definere våre verdier? Jeg mener… jeg er selvfølgelig helt enig, men du snakket jo nettopp om hvor viktig det multikulturelle samfunnet var. Hvordan kan det være mulig for oss å definere våre verdier som nasjon, når vi skal ha et multikulturelt samfunn, der det ikke skal hete «oss» og «de andre»?

For, og la meg forsøke å ta dette steg for steg, et multikulturelt samfunn vil jo nødvendigvis måtte komme til å ta opp i seg enhver «verdi» som finnes der ute blant innbyggerne. Enhver verdi og norm er like god som en annen. Det er jo nettopp dette som er så viktig i et multikulturelt samfunn. Det heter jo ikke «oss» og «de andre».

Lippestad ønsker å definere «Det vi kan stå for». Men hvordan skal det gjøres, uten å ekskludere noe eller noen? Det er ikke mulig, uten å forkaste idéen om det multikulturelle samfunnet. Først da kan vi gjøre som både Lippestad og jeg vil; definere våre grunnverdier. Og la det være klart; det er helt avgjørende av vi klarer å definere våre verdier. Men da må vi vite hva verdier er.

For Lippestad går videre og nevner det han mener er én av vårt samfunns viktigste verdier; rettsstaten. Det er to forhold jeg vil kommentere som svært bemerkelsesverdig ved dette;
For det første er ikke «rettsstat» en verdi. Det er en samfunnsordning. En verdi er typisk en leveregel. «Rettsstat» er ikke en leveregel.  
For det andre så tramper han på sin egen verdi. Han bruker boken til å ta sterk avstand fra sin klient sine synspunkter, og refererer fra fortrolige møter med Breivik. Advokatforeningen ber nå om en redegjørelse for dette, fordi de mistenker at det kan dreie seg om brudd på taushetsplikten. Og dette er jo ordninger som er grunnleggende for en rettsstat. Men det kan virke som at så lenge man kjemper for egne mål, så er det underordnet hvilke midler man bruker.

For øvrig mistenker jeg at hverken Lippestad eller AP, i sin kamp for det multikulturelle samfunnet, har like stor plass for det konservative kristen Norge, som for konservative grupper fra Østen. Vi får kanskje en mulighet til å teste dette nå, men jeg tør vedde på at hverken Lippestad eller AP kommer til å støtte NLM og Indremisjonsforbundets avgjørelse om å vise til sitt eget regelverk i ansettelsesforhold.

Presisering; å forkaste idéen om det multikulturelle samfunnet betyr ikke at vi snakker om «oss» og «de andre» i betydningen av at «vi» er bedre enn «de andre». Det kristne menneskesynet setter hvert enkelt menneske i en særstilling. Hver enkelt, om en er jøde eller greker (eller muslim for den del) har en ukrenkelig verdi og er enestående som menneske og person.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Her er jeg helt enig med deg.

Publisert over 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Presisering; å forkaste idéen om det multikulturelle samfunnet betyr ikke at vi snakker om «oss» og «de andre» i betydningen av at «vi» er bedre enn «de andre». Det kristne menneskesynet setter hvert enkelt menneske i en særstilling. Hver enkelt, om en er jøde eller greker (eller muslim for den del) har en ukrenkelig verdi og er enestående som menneske og person.

Her er jeg helt enig med deg.

Å feire 17. mai med utenlandske flagg blir helt feil når det er den norske nasjonaldag. Det blir også helt feil å ikke ta på seg bunaden da den viser til vår norske kultur.

Norsk kultur skal vi være stolt av. Vi skal dog aldri bli mer stolt enn at vi skal ha respekt for enhver, enten de er muslim eller greker.

Bra innlegg!

Kommentar #2

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Brudd på motsigelsesloven

Publisert over 7 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Men hvordan skal det gjøres, uten å ekskludere noe eller noen? Det er ikke mulig, uten å forkaste idéen om det multikulturelle samfunnet.

I følge Aristoteles kan ikke et forhold og dets motsetning begge være sant samtidig, da det ene forholdet logisk utelukker det andre. 

Når noen lager en konstruksjon der de later som om begge deler er mulig samtidig er det egentlig en klar indikasjon på at hele resonnementet som bygges videre hviler på en ren illusjon.


Hele multikulturalismen er derfor en koloss på leirføtter, et bedrag av en tankebygning som er dømt til å ramle sammen fordi den står på en grunnmur som ikke er sann .

Kommentar #3

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Så helt enig

Publisert over 7 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Hele multikulturalismen er derfor en koloss på leirføtter

Multikulturalismen vil alltid ende opp i monokultur dersom en av kulturene/religionene er for dominerende. Dette har vi sett mange eksempler på allerede i deler av Oslo.

Så helt enig.

Kommentar #4

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

Universell etikk kontra etnisk kultur og religion

Publisert over 7 år siden

Jeg har ennå ikke lest Lippestads bok, men oppfatter ham likevel i denne retning: Vår nasjons utfordring er nå å utvikle en ”indre kultur” bestående av et sett etiske verdier (på et postkonvensjonelt nivå). Dette sett med etiske verdier (en etisk indre kultur) bør i dagens verden gis høyere verdi enn identifisering med ytre kultur eller med spesifikke religioner.

 

En implikasjon herav er at vi blir mindre kritiske til andres og egne kulturer og religioner som helhetsgestalter, men MER kritisk enn tidligere til de etiske verdier som ligger bak spesifikke komponenter i egne og andres kulturer og religioner.

 

Ut fra denne tolkningen er Lippestad for et multikulturelt samfunn der alle hever seg opp til et postkonvensjonelt etisk nivå, og forsaker de trekk i etnisk kultur og spesifikke religioner som ikke holder en slik etisk standard.

 

Kunne setningene over uttrykkes enklere og klarere? Garantert, men ikke av meg!

Kommentar #5

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Verdensborgeren

Publisert over 7 år siden
Rolf Kenneth Myhre. Gå til den siterte teksten.
Vår nasjons utfordring er nå å utvikle en "indre kultur" bestående av et sett etiske verdier (på et postkonvensjonelt nivå). Dette sett med etiske verdier (en etisk indre kultur) bør i dagens verden gis høyere verdi enn identifisering med ytre kultur eller med spesifikke religioner.

Du beskriver vel her den norske "Verdensborgeren"?

Med vennlig hilsen Mette  -

Kommentar #6

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

Den globale humanist

Publisert over 7 år siden

"Den globale humanist" er kanskje enda bedre enn den "norske verdensborgeren". Denne humanisten kan tro på hva han vil (prerasjonelt, rasjonelt eller transrasjonelt verdensbilde), så lenge etikken er på et høyt/postkonvensjonelt nivå som overskrider de spesifikke religioner og kulturer.

Kommentar #7

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rolf Kenneth Myhre. Gå til den siterte teksten.
"Den globale humanist" er kanskje enda bedre enn den "norske verdensborgeren".

En flott idé!

I den sammenhengen det likevel helligbrøde å glemme, eller bortse fra, eller overse, eller hva vet jeg, at man på alskens måter også, og slik heldigvis, og med full rett, og med rettmessig krav på toleranse og respekt, og uten å bli krenket, kan si "nei takk" til den ellers flotte idéen. 

Verden er full av alskens grenser, og ingen erklæring om motsatt vil føre til noe. Erklæringene vil sikkert også kunne bestå, som flyvende tepper, men grenser er ikke noe mennesket har funnet på. 

Kommentar #8

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Interessant, men...

Publisert over 7 år siden

Men verden omfatter vel mer enn globen? "I enhver verden av Guds verdener", sier et uttrykk som jeg fasineres av i mine skrifter. Kommer med et lite uhøytidelig forsvar for mitt begrep "Norsk verdensborger"

"Grenser er noe mennesket har funnet på", sier RHaug; så på hvilken måte kan man nærme seg og beskrive denne grenseløse etikken overfor hele skaperverket, innebefattet hverandre?

"Humanist" blir vel for svakt overfor hele skaperverket? Jeg tror faktisk, at det de fleste av oss her søker, er det "Fellesskapet i Gud" som hele skaperverket higer etter? Det handler selvfølgelig om å erkjenne at ingen religion ALENE innehar denne sannheten, selv om alle har forsøkt å nærme seg den fra ulike kanter. -

Denne etikken er noe vi nærmere oss når vi virkelig søker å se og forstå "det andremennesket", den andre kulturen. Å lære det andre mennesket å kjenne,  - utvider meg selv. (Jmfr ekteskap) At min ukjente "neste" på den andre siden av kloden, faktisk vil bli påvirket av de valg jeg gjør i mitt liv er den nye erkjennelsen jeg også må ta inn over meg. Det blir til en uendelig rekke av sammenhenger.....

Ordet "norsk" klarer jeg ikke kaste av meg enda. Det innebærer at jeg først og fremst forholder meg til det nære, til det norske lovverket (Lovverk er en utrolig verdifull og viktig sammenbindende kraft vi ikke må glemme) som til enhver tid gjelder i dette landet. Det "norske" er og en henvisning til mine røtter. - Det gir trygghet og ha gode "røtter", sa de gamle alltid.

;-)  Mette, - norsk verdensborger

Kommentar #9

Rolf Kenneth Myhre

13 innlegg  178 kommentarer

Etikkens høyere stadier

Publisert over 7 år siden

"Humanist" blir vel for svakt overfor hele skaperverket? Jeg tror faktisk, at det de fleste av oss her søker, er det "Fellesskapet i Gud" som hele skaperverket higer etter? Det handler selvfølgelig om å erkjenne at ingen religion ALENE innehar denne sannheten, selv om alle har forsøkt å nærme seg den fra ulike kanter. -

Etikkens høyere stadier stanser naturligvis ikke opp med genuin omsorg og kjærlighet for alle mennesker på denne Jorden, men inkluderer også dyr og planter, liv på andre planeter, hele Kosmos og hele Guds skaperverk. Innen utviklingspsykologi og transpersonlig psykologi har man prøvd å bekskrive disse høyere stadier (se min artikkel om Ken Wilber).

Men her i denne tråden, der utgangspunktet er spørsmålet om hvorvidt man skal være positiv til det multikulturelle samfunn eller ikke, er det irrelevant hvilket etisk forhold vi har til f.eks. insekter.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere