olav grimdalen

66

Gud er kjærlighet. Hvorfor er det så my elendighet i verden?

Svaret er at menneskene vil styre sine egne liv og bryter Gud Hellige lover og forskrifter.

Publisert: 18. apr 2013

SA får nå den ene katastrofen etter den andre . Grunnen er at de er i ferd med å lage lover som strider i mot Guds vilje. Jeg tenker på ekteskapsloven.

God bless America sier presidenten. Gud vil ikke og kan ikke velsigne noe som strider mot hans vilje. "Gott mitt us" sa tyskerne. Hva var Guds svar på dette?

Norge er i ferd med gjennomføre den samme lov. Vi må snu i tide for at katastrofene som er ferd med ramme Europa også vil ramme oss.

Gud skapte kvinne og mann, han skapte ikke to kvinner. Hadde han gjort ville verden ikke bestått. Vi er skapt i Guds bilde ja men det gjelder Adam og Eva. Etter at de falt synd ble alt forandret. Da var det Satan som tok over styringinga av verden. Da kom ondskapen inn i verden.

Gud forutså dette og bygynte å planlegge sitt mottrekk mot Satan. Han sendte sin sønn 

for å gi menneskene en ny sjangs. Mange har tatt i mot frelsetilbudet fra Gud men alt for mange vil gå fortapt fordi  de ikke ønsker å slippe sine synder og på den måten bli en fiende av Gud.

Jesus vil komme igjen å opprette riket for de som har tatt i mot han. Da er Satans tid forbi og vi får en ny himmel og en ny jord som blir styrt av Guds sønn. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Da

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hvis jeg skriver noe som er galt, så må du gjerne korrigere meg.

Er vi enige om at som det sies i begravelser da,,:Av jord er du kommet..til jord skal du bli...er rett da Kvangarsnes...?
Det er ikke alle som blir kremert til støv skjønner du. 

Kommentar #52

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Er vi enige om at som det sies i begravelser da,,:Av jord er du kommet..til jord skal du bli...er rett da Kvangarsnes...?
Det er ikke alle som blir kremert til støv skjønner du

Og jord består av?

Kommentar #53

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Som du kanskje vet

Publisert over 7 år siden

Består jord av råtnede planterester og organiske stoffer og mineraler fra dyr og mennesker...samt sand og annet...
Og støv da....:-))
 

Kommentar #54

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Billedspråk

Publisert over 7 år siden

Jeg tror ikke de som skrev ned skapelsesberetningen i bibelen hadde så fryktelig stor kunnskap om ulike kjemiske forbindelser i jorden.

Selv har jeg alltid oppfattet fortellingen som en mytologisk fremstilling fortalt i et "billedspråk".

At menneskenes kropp ble dannet av jordens støv, betyr i mine øyne ikke annet enn at vår kropp er dannet av samme stoffer som alt annet her på jorden.

Når Gud blåste sin ånd inn i mennesket, oppfatter jeg det som at han knyttet en ånd til legemet. En ånd eller sjel av guddommelig opprinnelse knyttet til et jordisk legeme.

Det forklarer for meg på en meget god måte hvorfor mennesket er en blanding av godt og ondt, ånd og legeme. Fra vår jordiske del kommer instinkter og dyrelignende selvoppholdelsesdrifter, fra vår ånd kommer de høyere idealer som nestekjærlighet, inkludering og toleranse.

Dersom vi bare hadde hatt en jordisk del, ville vi vært som dyra og levd et liv uten særlig utvikling.

Men vår ånd bringer inn selvrefleksjon og bevissthet om hva som et godt og ondt i våre liv. Når den åndelige delen av menensket faller for mørket, blir fallet dessverre dypt, og ved hjelp av vår intelligens kan vi utrette ondskap på et helt annet nivå enn dyra.

Men vi har samtidig et guddommelig potensiale til å gjøre jorda til et godt sted å leve for alle mennesker.

Hittill har vi visst ikke lykkes så godt.

Men det er neppe Guds skyld, men at menneskene i så høy grad er drevet av grådighet, griskhet, egoisme og hensynsløshet i stedet for nestekjærlighet, omtanke og toleranse.

Gud ga oss et fritt valg.

Noen velger dessverre ondskapen, til tross for at de også inneholder det gode.

Men utsiktene ser relativt lyse ut, synes jeg. Menneskeheten beveger seg stadig fremover, sakte men sikkert, selv om mye gjenstår.

Mvh Sverre

 

 

Kommentar #55

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Når Gud blåste sin ånd inn i mennesket, oppfatter jeg det som at han knyttet en ånd til legemet. En ånd eller sjel av guddommelig opprinnelse knyttet til et jordisk legeme.

Han blåste livets ånde inne i mennesker ikke noe ånd.

Det betyr at dette mennesker begynte å puste og dermed begynte å leve med at de funksjoner som mennesket var skapt av begynte å fungere.

Som jeg også har sagt før så trenge mennesket etter det får dette liv nære i fra den samme jord det er skapt av.

Det jeg mest vil understreke ved dette som har med støv og gjør er at menneske er veldig lite og ingenting i seg selv. 

Kommentar #56

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hva er

Publisert over 7 år siden

Som jeg skrev i mitt første innlegg på denne tråden, så mener jeg at skapelsesberetningen er fortalt i et mytologisk billedspråk.

Derfor mener jeg den mest nærliggende forståelsen av at Gud innblåste  "livets ånde", må være at Gud gav menneskene en del av sitt eget, den ikke-fysiske eksistensform, men lysets og kjærlighetens stoff-form.

Det er vel sannsynligvis ikke så mange religiøse som tror at Gud består av jordisk materie?

Hans eksistens er av den overjordiske, åndelig materie, for oss usynlig. Mens vi inneholder en usynlig ånd(eller sjel), ikledd et jordisk legeme.

Med dette kan vi forstå at mennesket har en meget stor egenverdi. Vi er riktig nok små,  men absolutt ikke ubetylige eller ingenting verdt. Vi inneholder i vår kjerne en guddommelig ånd, skapt av Gud selv, fra hans eget.

Vi har en guddommelig opprinnelse, omsluttet av jordens materie.

Mvh Sverre

Kommentar #57

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Jeg mente dette med alvor

Publisert over 7 år siden

Jeg har ikke den vane å spøke med Guds skaperverk for skapeverket er så flott at det har ingen grunn til å spøkes med.

Alt det du sier at støv f.eks. er ditt og datt. Og det er helt sikkert riktig, men du glemmer at disse stoffene er vel ikke noe ukjent begrep for disse som driver å forsker om dette. Dette er stoffer som har vært her siden første skapelses dag, men etter som du er så tvilende til skapelsen og ikke minst at det finnes en Gud og hvor du mener at mennesket har trillet inn på denne jordkloden for milliarder av år siden og omtrent skapt seg selv, så hvorfor kan f.eks ikke menneskene skape så lite som et levende gresstrå? I dag lager vi kunstgress som ligner, men gress med liv kan ingen skape. Hvem har skapt et slikt lite gresstrå som kommer igjen hvert eneste år? selvfølgelig en med større hjerne enn oss, altså en høyere skapning som skapte det synlige ut fra det usynlige. Gud sier: Hvor var du da jeg grunnfestet jorden? Si frem hvis du vet det. Les Job.38 Arild å bli vis.

En mann kom inn til en urmaker med klokka si. Etter hvert kom de i snakk om Gud og skapelsen. Urmakeren mente at det ikke fantes noen Gud for ingen hadde sett ham. Da pekte mannen på den åpne klokken som urmakeren hadde åpnet og sa: Når du ser inn i denne klokken så vet du at denne klokken er laget av en urmaker, men urmakeren er jo ikke der. Men alikevel vet du at det er urmakeren som har laget den.

Gud har vist oss at denne verden er skapt av en som har visdom. Det er bare å se seg rundt så ser mann at dette er skaperverket er fra Gud. Han har innsatt lover slik at jorden og planeter går i sin rette baner. Dette kan ikke komme av seg selv. Det må innsettes lover som som alt det skapte må innrette seg etter.For at disse lover skal fungere må det en som har større visdom enn oss innsette disse. Disse lover må jo skapes av noen. Derfor fungerer dette helt perfekt. Jeg vil spørre deg: Har du hørt noen gang om at tidspunktet for flo og fjære skulle ha vært forsinket noen gang? har du hørt om at sol og månens oppgang og nedgang skulle bli forsinket eller bli fremskyndet av noe slag?  Alt er skapt perfekt.

Kommentar #58

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke de som skrev ned skapelsesberetningen i bibelen hadde så fryktelig stor kunnskap om ulike kjemiske forbindelser i jorden. Selv har jeg alltid oppfattet fortellingen som en mytologisk fremstilling fortalt i et

At mennesker i jernalderen trodde kroppen vår bestod av støv, jord og leire er ikke overraskende. Råtne kadaver og brente kropper etterlot støv og jord, de konkluderte naturlig nok med at vi var laget av disse "stoffene". De hadde selvfølgelig ingen forutsetninger for å vite at organiske molekyler var basisen for liv, og følgelig tok ikke skapelsesberetningen de diktet opp høyde for dette. 

Hadde de hatt det minste snev av gudommelig innsikt ville de i hvertfall fått en ting riktig. Liv kan ikke oppstå før stjerner. I hvert fall ikke den type karbonbasert liv vi er kjent med. 

Karbon er altså nøkkelen her. Ja, vi er støv - stjernestøv. Og denne lille nyansen avslører bibelens første kapitel som oppspinn og tøv. 

Så kan en alltids henvise til en "billedlig" tolkning, men det forklarer ikke hvorfor kronologien i fortellingen er feil. 

Guds ord? Neppe. 

EDIT: 

Alle dine henvisninger til "ånd" må kontant avvises, da du ikke kan på noen som helst måte demonstrere at dette er et eksisterende fenomen. Alt som du tillegger denne "ånden" kan forklares med at vi har en stor og velutviklet hjerne, som muliggjør høyere kognitive funksjoner og tenkning. "Ånden" er i så måte overflødig. 

Kommentar #59

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Han blåste livets ånde inne i mennesker ikke noe ånd.

Det betyr at dette mennesker begynte å puste og dermed begynte å leve med at de funksjoner som mennesket var skapt av begynte å fungere.

Som jeg også har sagt før så trenge mennesket etter det får dette liv nære i fra den samme jord det er skapt av.

Det jeg mest vil understreke ved dette som har med støv og gjør er at menneske er veldig lite og ingenting i seg selv.

Alle pattedyr puster. Vi vet mye om hvordan den gradvise overgangen fra hjeller til lunger foregikk. 

Du gjør her en tankefeil, kalt "begging the question":  

- Gud skapte oss. 

- Vi puster (ånder). 

Derfor gav gud oss ånden. 

Du må altså anta at gud har skapt oss, for å vise at gud har skapt oss, so to speak..

Logisk sett er dette meningsløst. 

Kommentar #60

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Dette er stoffer som har vært her siden første skapelses dag, men etter som du er så tvilende til skapelsen og ikke minst at det finnes en Gud og hvor du mener at mennesket har trillet inn på denne jordkloden for milliarder av år siden og omtrent skapt seg selv, så hvorfor kan f.eks ikke menneskene skape så lite som et levende gresstrå? I dag lager vi kunstgress som ligner, men gress med liv kan ingen skape. Hvem har skapt et slikt lite gresstrå som kommer igjen hvert eneste år? selvfølgelig en med større hjerne enn oss,

Så ditt standpunkt er: 

Siden vi mennesker ikke kan skape univers, planeter og liv - så eksisterer gud?

En høyst prematur konklusjon, da du ikke har vurdert noen andre mulige scenario. 

Kommentar #61

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
Med dette kan vi forstå at mennesket har en meget stor egenverdi. Vi er riktig nok små, men absolutt ikke ubetylige eller ingenting verdt. Vi inneholder i vår kjerne en guddommelig ånd, skapt av Gud selv, fra hans eget.

Hvor stor egenverdi tror du et hus bil eller andre ting vi mennesket har laget har?

Kommentar #62

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Hvorfor er vi humane?

Publisert over 7 år siden

Det er selvfølgelig fritt frem å tro at kun en større hjerne har ført til økede menneskelig kognitive funksjoner.

Men om man tar utyviklingslæren på alvor, så mener man at den styres av et prinsipp, og dette prinsippet er at den mest levedyktige livsformen overlever på bekostning av den mindre levedyktige.

Men et relevant spørsmål må da være: Hvorfor synes det å være et kjennetegn ved de utviklede samfunnene at man har et øket behov for å ta ansvar for individer som ikke i seg selv er levedyktige?

En av de tingene som kjennetegner det siviliserte samefunnet er at vi tar omsorg for barn som er døve, blinde og handikappede på andre måter.

Vi gir dem spesiell undervisning og omsorg for at de skal klare seg. I følge utviklingslæren synes dette å stride mot alt som har styrt vår utvikling: Survival of the fittest. Vi gjør det stikk motsatte av det utviklingslæren lærer oss.

Hvorfor gjør vi det? Fordi vår hjerne er større? Men da må det jo bety at den forstørrede hjernen inneholder nye kvaliteter som ikke var til stede i den mindre hjernen.

Men hvorfor overlevde denne hjernen, når den påtar seg ansvar for mennesker som i seg selv manglet evnen til å overleve?

Det ville da være mye mer "rasjonelt" å la alle livsformer som ikke selv innehar levedyktighet å dø hen?

Skal man følge prinsippet om "survivel of the fittest" må vi vel nesten si at nazismen var nærmest å la dette prinsippet få full råderett? Alle livsformer som lå storsamfunnet til last ble utryddet.

Men vårt moderne samfunn tar vare på, og bruker enorme ressures på mennesker som ikke ville klart seg uten vår ekstra omsorg. Er det bare et resultat av en større hjerne?

Har vi da fått en større hjerne som plutselig ikke bygger på "survival of the fittest"? Men på humanisme og omsorg for alle som er annerledes?

Rimer dette med urtviklingsæren?

Nei, definitivt ikke!!! Vi har utviklet et samfunn som i humanismens navn beskytter og bevarer livsformer som egentlig strider mot utviklingslæren.

Teorien om at mennskene inneholder høyere idealer blir styrket av dette faktum.

Den menneskelige bevistthet inneholder høyere idealer som overskrider egoisme, og survival of the fittest.

Hvorfor tar v?i av oss av individer som vi ikke trenger for å være produktive og levedyktige?

Fordi vi inneholder en kjerne av guddommelig kjærlighet.

En kjærlighet som overskrider all egoisme og selvoppholdelesdrift.

Vi har evnen til å ta vare på dem som er svakere enn oss selv. Det skiller oss fra alle dyrearter.

Mvh Sverre

Kommentar #63

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Sikkert høy verdi for det mennesket som har et sted å bo!

Publisert over 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Hvor stor egenverdi tror du et hus bil eller andre ting vi mennesket har laget har?

Men i åndelig henseende er en bolig kun nyttig i dette ene jordelivet.

I evighetslivet har mennesket en hellig, unkrenkelig verdi.

Mvh Sverre

Kommentar #64

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Selvfølgelig

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Så ditt standpunkt er:

Siden vi mennesker ikke kan skape univers, planeter og liv - så eksisterer gud?

Så lenge vi mennesker ikke kan skape noe ut av ingenting så er det bare en som har skapt alt, nemlig Gud. Bibelen sier at alt er skapt av ham (Jesus) og til ham (Jesus). Gud fader ville det, Jesus tegnet det, og DHÅ utførte verket ved å gi liv til det. I ordspråkboken sies det om Jesus: Fra evighet er jeg blitt til,fra først av, før jorden var....  Da han skapte alt var jeg verksmester hos ham.. 8.22-36

Kommentar #65

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Så lenge vi mennesker ikke kan skape noe ut av ingenting så er det bare en som har skapt alt, nemlig Gud. Bibelen sier at alt er skapt av ham (Jesus) og til ham (Jesus). Gud fader ville det, Jesus tegnet det, og DHÅ utførte verket ved å gi liv til det. I ordspråkboken sies det om Jesus: Fra evighet er jeg blitt til,fra først av, før jorden var.... Da han skapte alt var jeg verksmester hos ham.

Det finnes altså ingen logisk forbindelse mellom utsagnene: 

1. Mennesket kan ikke skape noe ut av ingenting. 

2. Altså har gud skapt alt. 

Det blir som om jeg skulle si: 

1. Løver kan ikke skape noe ut av ingenting. 

2. Derfor har Vishnu skapt alt. 

Meningsløst. 

Kommentar #66

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Sverre Avnskog. Gå til den siterte teksten.
en om man tar utyviklingslæren på alvor, så mener man at den styres av et prinsipp, og dette prinsippet er at den mest levedyktige livsformen overlever på bekostning av den mindre levedyktige. Men et relevant spørsmål må da være: Hvorfor synes det å være et kjennetegn ved de utviklede samfunnene at man har et øket behov for å ta ansvar for individer som ikke i seg selv er levedyktige? En av de tingene som kjennetegner det siviliserte samefunnet er at vi tar omsorg for barn som er døve, blinde og handikappede på andre måter. Vi gir dem spesiell undervisning og omsorg for at de skal klare seg. I følge utviklingslæren synes dette å stride mot alt som har styrt vår utvikling: Survival of the fittest. Vi gjør det stikk motsatte av det utviklingslæren lærer oss.

Det spørs hva du mener med "levedyktig". 

Innen ET betyr dette: "den livsformen som får mer avkom" - eller "den som reproduserer seg i større grad enn andre."

Dette er i så måte i tråd med budskapet fra gud til dyr og mennesker i første mosebok. ("bli mange")....

Utviklingen av empati og resiprositet motstrider ikke evolusjonsteoriens hypoteser. Slike fenomen kan faktisk forklares ut i fra denne forståelsesrammen. Kanskje burde du sette deg inn i dette før du uttaler deg så kategorisk negativt?

(Du kan starte her , som en introduksjon)

Selv vil jeg anbefale Robert Sapolsky, som kanskje er en av de fremste kommunikatorene innen dette feltet. 

Men at du vil ta naturalistiske mekanismer og utlede moralske prinsipp er bekymringsverdig. Vil du si at: 

-Teorien om kontinentaldrift forteller oss at folkeslagene skal holde seg adskilt?

-Gravitasjonsteorien forteller oss at det er galt å fly?

- Det faktum at alle organismer dør, forteller oss at det er greit å drepe?

Du er i såfall på meget tynn is, for å si det mildt!

Til slutt: "Survival of the fittest" innen evolusjonsteori - betyr ikke "den sterkestes rett". Fitness er et fagord som referer til "antall avkom" - som jeg startet denne kommentaren med. At Herbert Spencer brukte det på en annen måte, får stå for hans regning. Han misforstod åpenbart, akkurat som du gjør. 

Kommentar #67

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Helt sant, dette blir meningsløst ut fra en menneskelig tankegang, så da er det bare til å gi et svar på hvordan himmel og jord oppstod?

Kommentar #68

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Helt sant, dette blir meningsløst ut fra en menneskelig tankegang, så da er det bare til å gi et svar på hvordan himmel og jord oppstod

Så du mener hvis vi ikke vet svaret på et spørsmål, så er automatisk noe meningsløst sant?

En videreføring av dette betyr at hvem som helst kan fremsette hvilket som helst meningsløst svar på spørsmålet: Hvordan ble universet til? - og så er det sant.

Jeg tviler sterkt på at du faktisk mener dette. 

Kommentar #69

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Så du mener hvis vi ikke vet svaret på et spørsmål, så er automatisk noe meningsløst sant?

En videreføring av dette betyr at hvem som helst kan fremsette hvilket som helst meningsløst svar på spørsmålet: Hvordan ble universet til? - og så er det sant.

Jeg tviler sterkt på at du faktisk mener dette.

 

Dette går på tro, jeg tror at der er en Gud som er evig, det vil si har alltid vært.

Han har da åpenbart seg for oss mennesker på forskjellige måter og nedskrevet det i en bok vi kaller Bibelen.

Det som er viktig for meg, er at ha døde for mine synder.

Kommentar #70

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Dette går på tro, jeg tror at der er en Gud som er evig, det vil si har alltid vært. Han har da åpenbart seg for oss mennesker på forskjellige måter og nedskrevet det i en bok vi kaller Bibelen. Det som er viktig for meg, er at ha døde for mine synder

At noen måtte dø for at du kommer til å gjøre noe feil, er en grunnleggende motbydelig og umoralsk holdning. Du ville aldri anvendt dette som et moralsk prinsipp i noen andre sammenhenger. En kan kun lene seg på en slik fremstilling fordi det har ingen virkelige konsekvenser.  

Problemstillingen med å bare tro, uten en rasjonell begrunnelse er følgende: 

Andre tror på noe annet, med henvisning til sin egen religion. 

De tror på nøyaktig samme grunnlag som deg. 

Deres tro innebærer dessverre andre konklusjoner - at universet kom til på en annen måte. 

Nå er det slik at alle ulike trosretninger kan ikke være sanne samtidig. Det følger da at noe annet må til for å kunne vurdere om din tro er "sann".

Å henvise til religiøs tro er altså en falitterklæring. Du åpner for at alt kan være riktig, samtidig. 

Og det går jo ikke, for å si det forsiktig!

Du tror på noe kun fordi du føler behov for en forklaring. 

Jeg tror ikke på religioner, fordi det er helt greit å ikke vite. Jeg avventer med å tro til en finner forklaringsmodeller som kan valideres. Det gjør ikke du. 

En henvisning til religiøs tro markerer i så måte debattens nullpunkt. Da er det ikke et poeng å diskutere mer. 

Kommentar #71

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Problemstillingen med å bare tro, uten en rasjonell begrunnelse er følgende:

Jeg tror på Bibelen at det er Guds eget ord til alle mennesker og at han som er forfatter av denne bok er den eneste evig Gud, han som skapte himmel og jord.

Jeg er overbevist om at dette er den fulle og hele sannhet og har gitt mitt liv til han, som åpenbare seg i denne bok, så les denne bok med alvor.

I min hverdag kan jeg kommunisere med han om alt, både det som er godt og det som er ondt.

For meg er han en levende person, som går alltid ved min side.

Jeg prøver å overbevise mine medmennesker om at det er også rett for deres vedkommende, ut fra det som står i denne bok, ikke hva jeg selv måtte mene, men hva ordet måtte mene.

Men jeg tvinger ingen til å tro, det jeg tror, slik islam gjør.

Evangeliet må tas imot i tro!

Så for vi se som jeg har sagt før, hvem som får rett en dag!

Kommentar #72

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

GT. og Islam, har samme gud.

Publisert over 7 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Men jeg tvinger ingen til å tro, det jeg tror, slik islam gjør.

Kjell du tror rett, for ingen kan tviges til å tro!

Om det finnes noen kristne i verden, så styrest de uten tvang av Jesu FAR, . Men Jesus rettferdige FAR er fremdeles ikke mye kjendt blant menneskene, Joh. 17; 25.

Fordi GT gud/djevel lukket menneskenes sanser, Jes. 6; 1 - 10.  Jesus anklager han her, Joh. 12; 40.

Islams gud/djevel kjennetengnes akurat lik med Jødenes gud, som styrer med verdens herskere.

Altså den gud/djevel som sto bak Adolf Hitler, og alle andre av jordens despoter.

Denne gud/djevel kan du lese om i GT, i side etter side, men dette klarer du ikke å forstå, dsverre.

Enda Jesu FAR har vist oss sanheten i GT, fra tidens morgen, først gjennom vår samvittighet.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere