Kjetil Hamre

2

Hvor frie er vi egentlig?

Om Gud vet alt, sier noen, så vet han også hva du tenker i morgen. Er dette riktig? Er det dekning for det i skriften? Passer det inn i vår verdensforståelse? Hva om han vet eller ikke vet, hva slags konsekvenser får det?

Publisert: 13. apr 2013

En liten jente på seks år spør meg: "Men om Gud ikke hadde satt det dumme treet i hagen, så hadde jo ikke Adam og Eva blitt lurt av den dumme slangen!"  Akkurat, der har du det, tenker jeg.  Gud sa jo bare: "Ikke rør", så lot han oss alene en liten stund, og i mellomtiden var det bare vår frie vilje som kunne stoppe oss fra å røre.

Det minner nesten om egne barneår da mor skulle ut et lite ærend og ikke hadde noen til å se etter meg og lillesøster.  Hennes siste ord da hun gikk ut døren var "Nå er dere snille, og ikke putter erter i nesen eller noe slikt mens jeg er borte!"  Erter i nesen?  Det hadde vi ikke tenkt på - så det gjorde vi.

Men Gud skapte oss i sitt bilde, med fri vilje.  Han skapte oss med en evne til å gjøre egne frie valg.  Det var slik vi kunne velge om vi ville spise eplet eller ikke, eller om vi ville putte erter i nesen.  Han skapte oss med en liten snev av gudommelighet i oss, en evne til selv å ville, selv å skape - med en kanskje noe begrenset kreativitet - men likevel.  Han skapte oss i kjærlighet, og hans høyeste ønske, slik det ser ut i Bibelen, er at vi skal elske ham tilbake.  Og det blir jo meningsøst med kjærlighet som ikke er fri.  Han skapte oss ikke roboter, for da kunne vi ikke elske Ham tilbake av en fri vilje.  Det gir ikke mening å lese Bibelen, om ikke vår vilje er virkelig fri.

Men nå nærmer vi oss det lille spørsmål som er ganske stort: hva så med Guds allvitenhet, er den ubegrenset?  Vi tror at han kan vite posisjonen til hver partikkel i universet.  Vi tror at han kan vite hver tanke vi har tenkt, og hver tanke i det øyeblikket vi tenker den - men er det også slik at han kan vite hva vi kommer til å tenke før vi tenker det?  Allmektighet har jo begrensninger, hvorfor ikke allvitenheten?  Vi har jo sett at selv om han her allmektig, så lager han ikke firkantede sirkler?  Er det mulig at det også er begrensninger i det å være allvitende?

Det kan synes som en mulighet å tro at han ikke vet hva vi tenker i morgen, men håper at vi tenker det vi bør.  Han så jo hva Judas hadde planlagt.  Men om det også hadde vært slik at han på forhånd ser utfallet om vi velger a eller b.  Men han har håp og tro for at vi velger a.  A er Guds plan og B er vår egen...  Og at han aldri slutter å håpe at vi kommer inn igjen på a dersom vi har valgt b...

Om Gud IKKE vet hva vi velger, så HAR vi et reellt valg.  Da er det en virksom skapende kraft lagt ned i oss som utfolder seg hver gang vi gjør et valg.  Da er kjærlighet til Gud meningsfyllt - for Gud.  Da skjønner vi hvorfor det er viktig at vi velger å tro på Jesus.  Vi må faktisk fritt velge å tro.  Det er bare om vi velger å tro at vi kan bli frelst.  Det står skrevet i Bibelen at det er hans vilje at alle skal bli frelst. 

Om Gud derimot vet hva vi velger før vi gjør det - så må det være fordi det er forutbestemt - og da er vi på vei rett inn i kalvinismen.  Vi mister ansvaret for våre valg, og mannen som var utro mot sin kone kan slippe unna med at "det var profetert over meg, jeg kan ikke lastes.  jeg var fohåndsdømt til å gjøre dette".  Han som ikke tror kan ikke lastes for sin vantro - han var jo bare forutbestemt.

Jeg blir lei meg når jeg hører fremtredende filosofer fremme at Gud vet hva vi tenker før vi tenker det.  Man prøver å unnskylde det med at Gud ikke følger tiden men kan komme inn i våre tanker fra fremtiden.  Mon det.  Tåkeprat, spør du meg.  Noen kommer med slike forklaringer fordi de er redde for å få et så stort ansvar for sine egne handlinger.  Det er i hvert fall både feigt og unødvendig.  Gud er allmektig.  Han er allmektig nok til å ha en beskyttende plan for å redde oss ut av alle feile valg, både våre egne og andres.

Vi trenger den frie viljen.  Vi er avheninge av å kunne tro på den.  Uten fri vilje, ingen mening i å velge det som er rett, ingen mening i å velge å tro, ingen mening i kjærlighet. Mye tyder på at vi er frie individer. Vi opplever oss selv som frie individer.  Hvorfor ikke tro det?

K

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Kjetil Hamre. Gå til den siterte teksten.
Om Gud IKKE vet hva vi velger, så HAR vi et reellt valg. Da er det en virksom skapende kraft lagt ned i oss som utfolder seg hver gang vi gjør et valg. Da er kjærlighet til Gud meningsfyllt - for Gud. Da skjønner vi hvorfor det er viktig at vi velger å tro på Jesus. Vi må faktisk fritt velge å tro. Det er bare om vi velger å tro at vi kan bli frelst. Det står skrevet i Bibelen at det er hans vilje at alle skal bli frelst.

Takk for innlegget. :-) Ja, hvor frie er vi egentlig.

Når vi skal tanke på dette spørsmål er det viktig å kjenne vår identitet, kjenne vår historie, hva vi er og står for. 

Gud er vår Skaper, Han har telt hvert hårstrå på våre hoder og Han kjenner hver celles funskjoner og årsaker til virkning, samt cellenes "samvirke". Han vet hva vi tåler og hva tålegrensenes valg er. Han kjenner også på samme måte hvordan grenser fungerer i et samfunn, hva det resulterer til. Trekker Han sin hånd tilbake vil alt liv dø umiddelbart, også trær og planter.

Vår forståelse av tingenes tilstand og vårt fundamant for tanker og følelser er basert på en løgn, og alt det vi tenker og føler på blir vurdert fundamentalt ut ifra ett grunnlag som påvirker våre følelser og dermed forstand. I denne setting tror vi at vi er så frie som det er mulig å bli og denne setting/ logikk fødes vi alle som vi skal være inn i. Dens navn er fallen syndig natur ("naturlig" urett-ferd/ lovbrudd, tanker og følelser ut ifra dette) og denne verdens herre er den onde, verdens læremester. 

Jesus kom for å fri oss fra trelldom/ løgn, det fordi Han er kjærlighet, ja Skaperverket er skapt fordi Han er Kjærlighet og Han er Rettferdighet. Derfor er også nåden og derfor Korset og ditto frelse fra denne trelldom som ble til.

Der hvor urett ferd er vi kjærligheten bli kald og vårt håp ligger i Frelseren og Guds kraft i oss, for at vi kan bli revet ut av ilden men det betinger tro på håpet og Kjærligheten som du viser til, sitert over men det utelukker ikke at Han vet hva vi velger. Vårt frie valg er fremdeles der fordi om Han vet om vi velger å tro håpet og Ham eller ikke. Det er Han som gir den skapende kraft i oss om vi velger Ham, vi eier den ikke.

Fallen syndig natur er som sagt basert på en løgn og løgnen er at vi kan stå uten Gud, ja at vi er udødelige og at vi har tilgang til kunnskap om godt og ondt som Gud er og har. Følelser omkring denne løgn gjorde Eva stolt over seg selv, "Se hva Jeg Er og kan", og disse tanker gjorde at hun grep etter eplet/ frukten, for å få disse frukter. Fallen syndig natur tror at bare i oss selv alene kan vi gjøre og skape i frihet. Det vi ikke forstår er at alt er jo skapt, og lagt til rette for å settes sammen. Problemet er at egoet i oss selv gir oss selv æren for det som da er og med denne løgn gjør vi oss stolte over os selv. Hun adopterte i fallet denne grunnleggende følelse og ditto tanker i sitt sinn og Adam gikk med. De fikk barn og underliggende ble deres barn oppdratt med disse fundamentale smittende følelser og tanker. Slik utviklet fallen syndig natur seg til en kunnskapsbase som vi i dag har og denne tror vi Er det som Er, og at i dette kan vi alt. Problemet er at det er ett selvrettferdiggjort egosenterert tyveri basert på en løgn. 

Årsaken til at Livets tre og kunnskapens tre var der kjenner vi kanskje ikke hele grunnen men målet til  og å være skapt i Guds bilde og fri innebærer tilgang til Ham som Han er. I dette må vi ikke glemme at Han er kjærlighet og i Kjærligheten som skapte er friheten alene. 

Vi vet det var og er meningen at vi til slutt skal spise av livets tre (noe vi ikke har gjort og derfor død), var det meningen at vi også skulle spise av kunnskapens tre men i en annen setting og via en annen frihetens lærer enn i en fundamental løgn? Har menneskeheten via Eva og Adam selv valgt den tunge vei, i allianse med svik, bedrag og løgner?

Vi er ikke frie i denne verden, vi er slaver men den dagen vi gir opp Jeget og stoltheten i oss selv kan vi se sannheten. Sanheten gjør os frie. I dag lever noen mennesker i demokrati og tror det er frihet men vi vet at hverken demokrati eller frihet ikke finnes. Vi er slaver i ett system som driver oss ubarmhjertig og nådeløst videre, fanget av til enhver tids tidsånd og dette system har nå vart rundt over 2600 år. Det er ett bedrag men det er for tiden en noenlunde kultivert orden i bedraget men det blomstrer og vokser ut av kontroll. Vi har derfor en tøff tid i vente, et fordi sannheten gjør oss i fallen syndig natur nakne og da blir den onde avkledd likeså.. . 

Om Gud vet og kjenner hvem vi er så vet Han hva vi velger og Han handler ut i fra hva vi velger. Gud er som duggen som legger seg om natten på bakken, så forsiktig er Han og så god er Han. Valget er umiddelbart vårt selv om Han vet hva vi velger. Alle får tilbudet og alle får duggen lagt opp foran seg og Han vil at alle skal frelses men desverre vil ikke alle bry seg om den forsiktige natur/ godheten duggen er i.  

Det vi ikke må glemme er Guds nåde, at den er større enn urettferdigheten i fallen syndig natur, at vi er født nakne og uskyldige inn i denne. Vi blir dømt enten til den ene eller andre gruppen vel vitende om at Gud dømmer rettferdig og nådefullt.

Ett forsøk på åpne tanker.. . :-)

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1499 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1288 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
15 dager siden / 1095 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 995 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 818 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 488 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
21 dager siden / 453 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere