randi bergan

6

duett eller duell?

Hvorfor klarer ikke vi kristne å etterleve Jesu eksempel og elske hverandre som søsken?

Publisert: 12. apr 2013

Se hvor de elsker hverandre...kan det sies om oss? Vi som  innretter samfunnet så mennesker fra andre religioner skal bli respektert. Jeg serverer kyllingpølser i burtsdagen til dattera mi fordi noen av klassevenninna er muslimer. Vi fjerner bilde av gris på døra til pasientens rom på barneposten av hensyn til mennesker av samme religion.

Hvorfor klarer vi ikke å etterleve Jesu budskap om å elske vår søster og bror i Herren...når de kommer fra en menighet eller kirke som jeg ikke tilhører. Regner med at vi skal tilbringe evigheten sammen engang, håper vi kan le av oss selv da. Noen ganger kjenner jeg at jeg må ta en pause for det er ikke alltid til oppbyggelse å lese det som skrives.

Er vi annerledes her i Norge, eller er det på samme vis andre steder i verden?

Guds fred.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Hei Randi

 

 

 

 

 

Ikke alltid like lett å spille duett med søsken i troen, når det er så mange meninger og tanker ved Guds ord som spriker til øst og vest. Spørsmålet er hvor høyt henger sannhet hos våre søsken?  Jesus kom med Nåde og sannhet, men han kom med sverd for å sette et skille også. Jesus tok vare på de lidende og de avake i samfunnet, noe vi bør lære av, men han gikk aldri kompromi med sannheten. Og det skal heller ikke vi gjøre i deag, og derfor kan det fortere bli duell en duet ut av diskusjoner, trist men sant.

 

 

mvh

Rune

Kommentar #2

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Samme religion?

Publisert over 6 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
Vi fjerner bilde av gris på døra til pasientens rom på barneposten av hensyn til mennesker av samme religion.

Jeg må bare spørre: Hva har den grisen gjort for at du skal fjerne den? Du nevner mennesker av samme religion?

Hvis du kaller vår kristendom for religion så du om det,men det nevnes ingenting i Nt at menigheten ikke skal ha noe med grisen å gjøre, så hvordan kan du sidestille muslimene og de kristne og samtidig putte de i den samme sekken? Kristendommen har da ingenting med islam å gjøre, ei heller loven som jødene har. Vi vet jo at jødene ikke spiser gris eller noe "urent dyr", men dette har ingenting med oss hedninger å gjøre. La de med en annen religion lære at grisen er et koselig dyr selv om de ikke vil spise den. Gud har da skapt den også. Muslimene har heller ingenting med loven å gjøre. de er hedninger som oss, så hvorfor skal de holde seg til loven? Gud har da aldri sagt at de skal holde loven.

Kommentar #3

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 6 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor klarer vi ikke å etterleve Jesu budskap om å elske vår søster og bror i Herren...når de kommer fra en menighet eller kirke som jeg ikke tilhører. Regner med at vi skal tilbringe evigheten sammen engang, håper vi kan le av oss selv da. Noen ganger kjenner jeg at jeg må ta en pause for det er ikke alltid til oppbyggelse å lese det som skrives

På VD dyrkes debatten og uenigheten. Jeg er ikke sikker på om dette er miljøet for fredelig sameksistens kristne imellom som tilhører ulike kirkelige tradisjoner.

Ellers er jeg enig med deg: Vi må trene på å dele fellesskap selv om vi er uenige i enkelte spørsmål. Selv kommer jeg jevnlig sammen med kristne i ulike fora. I samtaler hender det at vi berører spørsmål som det er uenighet om. Da gjelder det å holde debatten i en saklig og respektfull tone. Og unngå å ri kjepphester.

Kjærligheten forener - hatet splitter.

Kommentar #4

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg må bare spørre: Hva har den grisen gjort for at du skal fjerne den? Du nevner mennesker av samme religion?

Det jeg mente var at jeg serverer kyllingpølser til burtsdag av hensyn til dr barna som er muslimer i klassen ti datteren min. Vi fjerner bilde av Gris av hensyn til de da mener jeg muslimene. Samtidig slutter de å be for maten i barnehagen. Vi skal være så verdinytrale ang religion og fjerner stadig flere av de kristne tradisjonene. Jeg fikk brev fra barnehagen for å opplyse at de kom til å fortelle hvorfor vi feirer påske,feks. Som om det skulle være noe problem. Dette blir egentig 2 tema. Hvordan samfunnet,som jeg opplever det gir andre religioner plass og tilrettelegger, samtidig som de strammer inn for kristendommen,som også er en religion.

Og at vi kristne lettere er tolerante mot andre religioner enn mot kristne som kommer fra et annet trossamfunn, slik kan det iallefall se ut for meg.

Kommentar #5

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 6 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
Og at vi kristne lettere er tolerante mot andre religioner enn mot kristne som kommer fra et annet trossamfunn, slik kan det iallefall se ut for meg.

Jeg sitter ikke med det inntrykket.

De fleste kristne er nok lojale mot sin egen tro.

Derimot ser jeg ofte at ikke-kristne er mer tolerante mot andre religioner enn den kristne.

 

Kommentar #6

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert over 6 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
Hvordan samfunnet,som jeg opplever det gir andre religioner plass og tilrettelegger, samtidig som de strammer inn for kristendommen,som også er en religion.

Det er nok en riktig observasjon.

Samtidig kan vi nok heller ikke forvente at de ikke-kristne skal legge til rette for de kristne.

Dette er en jobb som vi må gjøre selv.

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Det ser ut til

Publisert over 6 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
Jeg fikk brev fra barnehagen for å opplyse at de kom til å fortelle hvorfor vi feirer påske,feks. Som om det skulle være noe problem. Dette blir egentig 2 tema. Hvordan samfunnet,som jeg opplever det gir andre religioner plass og tilrettelegger, samtidig som de strammer inn for kristendommen,som også er en religion.

At samfunnet i sin naivitet tolererer omtrent alt fra de som blir støtt av forskjellige ting som f,eks hvilke dyr barna tegner og hva de spiser...mens vi må be om unnskyldning for at vi forteller hvorfor vi feirer jul og påske.
Skremmende utvikling. 

Kommentar #8

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
Det jeg mente var at jeg serverer kyllingpølser til burtsdag av hensyn til dr barna som er muslimer i klassen ti datteren min. Vi fjerner bilde av Gris av hensyn til de da mener jeg muslimene

Det gjorde du rett i, av ydmyk respekt for andre, skulle vi ikke utvise samme respekt for Han som Skapte oss? Er det ikke Ham vi skal ligne? For ingen ser Jesus i dine gjerninger her når svinet havner på veggen og svinepølsa kommer på bordet etter at dine muslimvenner igjen har dratt.. .

Rom 7,18 For jeg vet at i mig, det er i mitt kjød, bor intet godt; for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke;

1 Kor 3,16 Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?

1 Kor 6,19 Eller vet I ikke at eders legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i eder, og som I har fra Gud, og at I ikke hører eder selv til?

1 Pet 1,15-16 men vær, efter den Hellige som kalte eder, også I hellige i all eders ferd! For det er skrevet:

I skal være hellige; for jeg er hellig. 

For det er jo ikke vi som har rett, Han har rett og vi feil. Se bare på vår historie, det i seg selv burde få oss til å følge Ham istedet for oss selv. Syndens lønn er døden og mange dør i helt forferdelige situasjoner på grunn av vår ugudelighet og lettvinthet Randi. Det jeg ser i din tråd er en duell men vi skal gå med Gud, side og side med Ham, til Hans ære alene.

Sitat:

"Hvorfor klarer vi ikke å etterleve Jesu budskap om å elske vår søster og bror i Herren...når de kommer fra en menighet eller kirke som jeg ikke tilhører. Regner med at vi skal tilbringe evigheten sammen engang, håper vi kan le av oss selv da."

1. bud er å elske Ham av hele sitt hjerte og hele sitt sinn, deri ligger svaret og gjør man det vi Han la seg finne og først da kan vi lære å elske vår neste lik som Han. Så kan mennekser uansett tro seg hvem Gud er om Han virkelig bor i oss. Det gjelder oss alle.

Kommentar #9

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Forvirringen råder.

Publisert over 6 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
At samfunnet i sin naivitet tolererer omtrent alt fra de som blir støtt av forskjellige ting som f,eks hvilke dyr barna tegner og hva de spiser...mens vi må be om unnskyldning for at vi forteller hvorfor vi feirer jul og påske.
Skremmende utvikling.

Samtidig som hverken jul eller denne verdens påskefeiring er hedensk og plassert/ forflyttet i tråd med hedensk tro. Og når det er sagt så er det noen "troende" som vil nekte Sabbatsholdere å ha del i samfunnets goder.. .

Skremmende? Vel, så lagt som tullete vil nå jeg si.

G897

Βαβυλών

Babulōn

Thayer Definition:

Babylon = “confusion”

1) a very large and famous city, the residence of the Babylonian kings, situated on both banks of the Euphrates. Cyrus had formerly captured it, but Darius Hystaspis threw down its gates and walls, and Xerxes destroyed the temple of Belis. At length the city was reduced to almost solitude, the population having been drawn off by the neighbouring Seleucia, built on the Tigris by Seleucus Nicanor.

2) of the territory of Babylonia

3) allegorically, of Rome as the most corrupt seat of idolatry and the enemy of Christianity

Part of Speech: noun proper locative

A Related Word by Thayer’s/Strong’s Number: of Hebrew origin H894

Citing in TDNT: 1:514, 89

Babylon/ forvirring "ruler"? Det e rvel derfor Åpenbaringen som omhandler den aller siste tid ber oss komme ut av forviringen/ Babylon.
Åp 18,4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager! 
Derfor er spørsmålet som står i trådens oversikt svært viktig:Duett eller duell?

Kommentar #10

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 6 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor klarer vi ikke å etterleve Jesu budskap om å elske vår søster og bror i Herren...når de kommer fra en menighet eller kirke som jeg ikke tilhører. Regner med at vi skal tilbringe evigheten sammen engang, håper vi kan le av oss selv da. Noen ganger kjenner jeg at jeg må ta en pause for det er ikke alltid til oppbyggelse å lese det som skrives.

Desverre så er det noen som ser sin misjon i å dømme andres tro, og ofte er det bare det alene troen deres er oppbygd på, derfor har man ikke noe til felles med dem, fordi de har sitt anker i å være en dommer for Gud.

Jeg opplever at mennesker som har et helt annet syn enn meg på vår kristne tro, som har en levende tro på Jesus og Jesus som sitt ankerfeste, vi kan glede oss over det mest fantastiske at Jesus kom ned med sin frelse. Vi kan se at Jesus virker der vi er åpne for Han, og at Jesus er den samme. Vi kan la Han være hode og vi kan glede oss i Ham. Slik Paulus skriver:

12 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige,13 så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.14 Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen.15 La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemlige!16 La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.17Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham. Kol. 3

Det er fullt mulig har jeg funnet ut, selv med mennesker som er protestaner som er skeptiske til den katolske tro. Fordi vi har et levende forhold til Jesus, og lar Han få være hodet.

Men desverre så er det de som ikke er interessert i Jesus i større grad. Det fins de som kommer fra menigheter hvor interessen for Jesus er liten, mens deres lære handler om åpenbarerelser om at DKK er skjøgen, de tror de har fått gjennom deres profeter. Og fokuset blir da ikke på Jesus, men på satan og de de mener samarbeider med satan.

Og så tror jeg det rett og slett fins mennesker som er asosiale og ikke finner seg til rette i noen menighet, fordi de er så spesielle og har liten selvinnsikt. Uten å tenke på noen spesielle så fins det i vårt samfunn mange outsidere som sikkert kan ha mange rare diagnoser. Jeg tenker nå reelt, og fra min bakgrunn. I det miljøet jeg var i før der det var mye fokus på å drive ut onde ånder, så var det mange som søkte dit som heller skulle ha fått hjelp fra psykiatrien. Det jeg vil si med dette er at på nettet så tror jeg mange spesielle kristne har funnet sin arena. Spesielt i førsten da jeg var på nettet så ble jeg sjokkert av så mange mennesker. Fordi de var ikke slik man opplever mennesker i det virkelige liv. 

 Og de som er så små menigheter ute, som man aldri har hørt så mye om, de kan være veldig frampå her på nettet, og veldig synlige her. Og det gjelder mange av de som er antikatolikker.

For noen år siden så var jeg på forum og blogger der det var høy diskusjon mellom antikatolikker og katolikker. Der lærte jeg at selv om antikatolikker får på fat hva katolikker virkelig lærer, så ville de heller tro på sine løgner. Da var det flere katolikker som var flinke og hadde mye kunnskap om DKK, som kunne svare i mot. Men etterhvert så fant man ut at antikatolikker har det som sitt fokus i sin tro, og ikke Jesus.

Mennesker som har Jesus i fokus som sin tro, de vil etterhvert finne andre kristne mennesker som har helt andre meninger, men har den samme Jesus som dem. Det fins mange menigheter som før var antikatolske som nå finner skatter i DKK. Både fra pinse og trosforsamlingen, kanskje spesielt i Sverige. De fant ut at katolikker har en så sterk og levende tro på Jesus, og ble av den grunn nysgjerrige på katolikker og ortodokse. De lærte seg å forstå språket til DKK. Fordi "språket" mellom katolikker og protestanter er forskjellig, og det da kan bli misforståelser av den grunn. Slik som det å prise jomfru Maria. Noe som er en sperre for protestanter fordi de ser på det som synd, og trenger en åpenbarelse fra Gud for å bli trygge på at det å prise jomfru Maria ikke fører en bort fra Jesus. Det er flere ledere som har tatt i tur med sin tro, og vasket den ren fra løgner om DKK. Og som nå prater sterkt om enhet.

For som du skriver først i innlegget: Se hvor de elsker hverandre. Det er mulig har jeg funnet ut når vi har Jesus i sentrum, og lar Han være hodet.  Og det skjer mye av det nå. Men på nettet så kommer det ofte særinger som verken er interessert i Jesus eller enhet, men som lever i sin egen boble av selvrettferdighet og tro på seg selv.

Kommentar #11

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Det er mulig har jeg funnet ut når vi har Jesus i sentrum, og lar Han være hodet. Og det skjer mye av det nå. Men på nettet så kommer det ofte særinger som verken er interessert i Jesus eller enhet, men som lever i sin egen boble av selvrettferdighet og tro på seg selv.

Bra kommentar! :-) Jeg har tenkt på mye av det samme, og har vel erfart og sett at "Når ånden går inn, så går vettet ut". Ikke hos alle, men hos de som legger alle sosiale antenner bort, for å "proklamere" ut sannheten og "leve i ånden". De får ikke gjort noe for Gud. Jeg tror heller de jobber MOT Ham. De ser ikke mennesker, men ser seg blinde på alt som er feil og som "strider mot Guds ord".

Men, litt av "opplegget" her, er jo debatt. Og man må nesten regne med at folk mener noe om det vi tror og også at det vi tror er "feil". Men det blir litt uvirkelig, for kristenliv fungerer jo ikke sånn i praksis... At alle har absolutt alt på plass. I det virkelige livet er kristenliv en "vandring", der man ser "stykkevis og delt" og der man "går med Gud" i sitt eget tempo. Jeg husker at jeg som "nyfrelst" hadde hastverk med det å "vokse" og bli "åndelig sterk", men det endte ikke godt. Og det var nok like lite troverdig som den "åndeligheten" som kommer fra de som tror at enhver sannhet "setter fri", så lenge den er tatt rett ut fra bibelen.

Det handler ikke om ord, men om levd liv. Man kan sitere bibelen opp og ned og i mente, men det sier egentlig ingenting om hvordan liv man har med Gud. Det skinner ikke gjennom. Og det imponera ikkje meg :-D

 

 

Kommentar #12

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Kylling i stedenfor gris...

Publisert over 6 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
Det jeg mente var at jeg serverer kyllingpølser til burtsdag av hensyn til dr barna som er muslimer i klassen ti datteren min. Vi fjerner bilde av Gris av hensyn til de da mener jeg muslimene.

er helt fint det. Det var ikke det jeg ville peke på, men den stakkars grisen som har vært på norske spisebord i mange mange år. Gud skapte også grisen til noe. Jeg mener det at vi behøver da ikke å fjerne våre tradisjoner å avskaffe grisen verken på tallerk eller på et bilde. Jeg snakket med en kammerat som bodde i et borettslag hvor hunder var tillatt å ha. Så kom våre nye landsmenn inn i styret og ville ha bort alle hunder fordi de så de som urene. De lagde et slik spetakkel at de som hadde hunder tilslutt flyttet ut av borettslaget. Jeg husker godt episoden på rikshospitalet i Oslo som hadde en gris som bilde på sykedøren. De måtte fjerne dette bilde fordi våre nye landsmenn ikke tålererte dette bilde. Det er greit at de ikke spiser dette, men de må da lære seg å omgåes oss andre i dette landet som ikke har dette å slite med. Ellers så må jeg si det som jeg har sagt før: Liker de ikke dette, får de finne seg et annet land å bo i som deler deres syn.

Kommentar #13

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Det gjorde du rett i, av ydmyk respekt for andre, skulle vi ikke utvise samme respekt for Han som Skapte oss? Er det ikke Ham vi skal ligne? For ingen ser Jesus i dine gjerninger her når svinet havner på veggen og svinepølsa kommer på bordet etter at dine muslimvenner igjen har dratt.. .

selvfølgelig tar man hensyn, det skulle bare mangle. Vi har respekt nok for muslimene til at vi ikke ønsker å støte de. Men det er ikke like lett å tolerere en kristen søster eller bror som tolker bibelen annerledes enn meg, og som har andre skikker og måter å leve troen på. Hvorfor er det vanskeligere å "svelge?" Hvorfor er det ikke like selvfølgelig?

Kommentar #14

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Sparebøsser

Publisert over 6 år siden

For noen år siden sluttet den nederlandske banken Fortis å dele ut sparegriser til barna av hensyn til muslimer. De var redd for å støte muslimske kunder. Helt utrolig.

Kommentar #15

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
selvfølgelig tar man hensyn, det skulle bare mangle. Vi har respekt nok for muslimene til at vi ikke ønsker å støte de. Men det er ikke like lett å tolerere en kristen søster eller bror som tolker bibelen annerledes enn meg, og som har andre skikker og måter å leve troen på. Hvorfor er det vanskeligere å "svelge?" Hvorfor er det ikke like selvfølgelig?

Alle tar ikke hensyn til annerledes troende her men forakter de, synes det er frydefult og gjerne synes det er å gjøre Gud en tjeneste å tvinge noen til å spise svin, ja eller lure det inn i de. 

Til det siste så har nok det med Gudsfrykt og respekt for Guds ord å gjøre. Når noen sier, gjør og viser en vei i Jesu navn som strider imot Jesu tro blir det konflikter fordi man da viser mennesker veien inn til avgrunnen. Og da som troende er man pliktig til å si fra. Om man hadde gått og sagt at dette er veien men ikke i Jesu navn og tro hadde det forholdt seg annereldes.

Matt 18,6 men den som forfører en av disse små som tror på mig, for ham var det bedre at det var hengt en kvernsten om hans hals og han var nedsenket i havets dyp. 

Skikker og tradisjon er ikke Guds ord, veien, sannheten og livet Randi. Denne verden er ikke av Guds rike, vi skal reddes fra denne jord. Ingen skikk tradisjon eller orden kan endre på dette. Alle søsken i troen holder Guds bud og gjør man ikke det er man ikke søsken, før man har tatt skrittet ut av bedraget. Jesus skammer seg ikke over de som følger Ham fordi de skammer seg ikke over å følge Ham og ha Hans tro.  

Kommentar #16

Toril Søland

119 innlegg  1478 kommentarer

Hei, randi

Publisert over 6 år siden

Jeg håper du ikke er sint for samtalen på tråden min. Jeg har lest linkene du ga meg, takker for dem og har kommentert dem.

Jeg forstår at uenighet kan skape vonde føleleser, men jeg håper du ser at det er  troens innhold man her var usikker på, og i dette tilfelle  ukjent med, og at vi fremdeles er det.

Leif skrev om troens visshet, og jeg vil sette her hos deg også det svaret jeg ga ham:

Det som er det forvirrende for de fleste av oss, er at vi kan ha noe ulikt innhold i denne vissheten, også krangler vi om forståelsen, altså den intulektuelle siden av innholdet i troen.

Derfor, fordi det ikke sømmer seg for oss å krangle, eller å dømme andre mennesker, blir våre trossamtaler ikke gode, kjærlige og til glede, men ofte til en stygg karikatur av det vi ønsker.

Derfor ønsker vi å dele i respekt for hverandres trosinnhold, og i kjærlighet til Gud og vår neste.

Kommentar #17

Terje Johs. Johansen

26 innlegg  1906 kommentarer

Dette er løgn

Publisert over 6 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Alle tar ikke hensyn til annerledes troende her men forakter de, synes det er frydefult og gjerne synes det er å gjøre Gud en tjeneste å tvinge noen til å spise svin, ja eller lure det inn i de.

Er det noen som tar hensyn er det virkelig den norske mann og kvinne. Du må ikke komme med dette tulle at de kristne eller den vanlig nordmann tvinger noen til å spise det de ikke vil. Hvor får du alt dette surret fra?

Kommentar #18

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Terje Johs. Johansen. Gå til den siterte teksten.
Er det noen som tar hensyn er det virkelig den norske mann og kvinne. Du må ikke komme med dette tulle at de kristne eller den vanlig nordmann tvinger noen til å spise det de ikke vil. Hvor får du alt dette surret fra?

Jeg snakker ikke om nordmenn eller kvinner. Jeg snakker om religøsitet, tro og menneskeheten.

Det er ikke så mange år siden vi hørte om vestlige allierte soldater som tvang muslimer til å spise svin. Slikt blir det ikke fred av, ingen vil ha slik kultur og slike holdninger inn i ett samfunn men dette er altså selvrettferdige vesten.

Kommentar #19

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Toril Søland. Gå til den siterte teksten.
Jeg håper du ikke er sint for samtalen på tråden min. Jeg har lest linkene du ga meg, takker for dem og har kommentert dem.

nei æ du galen det må du ikke tenke på engang. Hvis jeg har virket sint må jeg bare si unnskyld.

Men det var kanskje den andre Randi du mente tror ikke det var meg som kommenterte på ditt innlegg?

Jeg skjønner at vi aldri vil se ting likt her i denne verden og må leve med det.

Økumenikk er det ikke noe som heter det? At man forsøker å nærme seg hverandre og være sammen uten å fokusere på forskjellene. Det har jeg veldig sans for.

Kommentar #20

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Det er sant. Vi kristne ser bare stykkevis og delt, og om vi innser at det også gjelder oss selv også, så tror jeg også at vi kan være mere ydmyke imot hverandre når vi debaterer. Det er to ting man kan møte på i debatt som jeg tenker på er litt forskjellig. Det ene er at vi misforstår hverandre, og da kan det hjelpe med informasjon (fra den personen som det gjelder). Om man er åpen for hverandres ulike språk/mening så kan man forstå hva den andre mener. Da er det bra med en oppklaring. Andre ganger så har man ulik tro. Da ser jeg ikke alltid vitsen med å  krangle, for jeg ser ikke noe problem med at andre tror ulikt med meg.  Jeg tror da at det beste er om man kan vise respekt for hverandres tro allikevel, og bare erkjenne forskjeller mellom mennesker.

Når det gjelder kristne så syns jeg det er mye interessant å lære fra kristne eller dele erfaringer sammen med de. Syns jeg har lært mye av deg. Selv om vi tror forskjellig i mange ting, så har vi funnet en enhet i Jesus. Når Jesus blir sentrum så blir andre ting ganske uvesentlig. Det er hva Jesus har gjort som teller, og det er vi enige i. :-)

Mer Jesus sentrerte man er mer er man nok for enhet. Ikke så at man skal bli enige i ting man er uenig i, men at man sentrerer seg om Jesus og hva Jesus har gjort, og oppmuntrer hverandre med gode ord til å lære Jesus bedre å kjenne.

Kommentar #21

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert over 6 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
Økumenikk er det ikke noe som heter det? At man forsøker å nærme seg hverandre og være sammen uten å fokusere på forskjellene. Det har jeg veldig sans for.

:-) Økumenikk er to måter, enten en verdslig økumenikk (tilhører verdens religiøse og politiske, altså den onde) eller den økumenikk som samler folk vekk fra denne verdens forvirrende metodikk og inn til Guds rike.

Kommentar #22

Anne Jensen

36 innlegg  4891 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Andre ganger så har man ulik tro. Da ser jeg ikke alltid vitsen med å krangle, for jeg ser ikke noe problem med at andre tror ulikt med meg. Jeg tror da at det beste er om man kan vise respekt for hverandres tro allikevel, og bare erkjenne forskjeller mellom mennesker.

Ja, jeg lurer egentlig på om tro er noe å debattere. Det er ingen som kommer til å endre syn eller snu tvert om og tro på noe annet enn det de har kommet frem til. Det tar i så fall laaang tid, med mindre man har lagt bort all kritisk sans.

Jeg er glad vi kan enes om det viktigste, at Jesus er Guds sønn. Det er den bekjennelsen som teller og ikke alt det andre "tilbehøret". Det tror vertfall jeg :-)

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
19 dager siden / 5403 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
17 dager siden / 3733 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
19 dager siden / 1304 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1190 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
4 dager siden / 1075 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
14 dager siden / 1025 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
6 dager siden / 950 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere