Arild Holta

104

Generell begrunnelse for gudstro

Det finnes en mengde ulogiske måter å begrunne gudstro. Det er trist når dette skjer. Man trenger selvsagt ikke begrunne gudstro med tankefeil.

Publisert: 12. apr 2013

Gudstro kan begrunnes med å være naturlig, menneskelig.

Premiss: Religion finnes uavhengig av historisk epoke og generelt i antropologi (kulturer).
Premiss: Slik mennesket er uavhengig av historisk epoke og generelt i antropologi (kulturer) kan kalles naturlig.
Konklusjon: Det er naturlig (eller menneskelig) å ha en religiøs tro.

Problemet oppstår når det man tror er MOTBEVIST og man ikke er villig til å tilpasse seg.

Nå er det jo veldig mange moderne idéer som ikke bygger på bevis, som man likevel holder for sanne. Selvsagt trenger man ikke tilpasse religionen disse. Disse er jo kun --- mer eller mindre --- vår kulturs tro og overbevisning.

«Anti-teistene» forkaster en del av det å være menneskelig, og forakter dette, når det kommer til religion. Det er egentlig en skam med en slik menneskeforakt. Kan hende de heller skal oppdage sitt ateistiske avvik, som vi selvsagt velvillig må tåle.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Det finnes en mengde ulogiske måter å begrunne gudstro. Det er trist når dette skjer. Man trenger selvsagt ikke begrunne gudstro med tankefeil.

Gudstro kan begrunnes med å være naturlig, menneskelig.

Premiss: Religion finnes uavhengig av historisk epoke og generelt i antropologi (kulturer).
Premiss: Slik mennesket er uavhengig av historisk epoke og generelt i antropologi (kulturer) kan kalles naturlig.
Konklusjon: Det er naturlig (eller menneskelig) å ha en religiøs tro.

Problemet oppstår når det man tror er MOTBEVIST og man ikke er villig til å tilpasse seg.

Nå er det jo veldig mange moderne idéer som ikke bygger på bevis, som man likevel holder for sanne. Selvsagt trenger man ikke tilpasse religionen disse. Disse er jo kun --- mer eller mindre --- vår kulturs tro og overbevisning.

Selv om nå dette skulle stemme, viser det på noe vis at det eksisterer en Gud/ guder? 

Kommentar #2

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

?

Publisert over 7 år siden
Mads Ripe. Gå til den siterte teksten.
Selv om nå dette skulle stemme, viser det på noe vis at det eksisterer en Gud/ guder?

En tro er selvsagt ikke et gudsbevis. Reelle gudsbevis fordrer ikke tro, men er opphevelse av tro - til viten.

Tar man noe av menneskets menneskelighet fra mennesket, så skader man det med relativ stor sikkerhet.

Det er naturlig å tro på Gud/en gud, og da gjør man det til det motsatte er bevist. Siden det motsatte ikke lar seg bevise, er kampen mot gudstro ikke bare skadelig, men også meningsløs.

Snur man på det og kjemper mot dokumenterbare destruktive typer gudstro, så har kampen mot tro dokumentert mening.

Kommentar #3

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
En tro er selvsagt ikke et gudsbevis. Reelle gudsbevis fordrer ikke tro, men er opphevelse av tro - til viten.

Tar man noe av menneskets menneskelighet fra mennesket, så skader man det med relativ stor sikkerhet.

Det er naturlig å tro på Gud/en gud, og da gjør man det til det motsatte er bevist. Siden det motsatte ikke lar seg bevise, er kampen mot gudstro ikke bare skadelig, men også meningsløs.

Snur man på det og kjemper mot dokumenterbare destruktive typer gudstro, så har kampen mot tro dokumentert mening.

Så om det man tror er sant eller ikke er i grunnen helt uinteressant for deg? Det handler mer om en mental modell, som du mener er helt naturlig og derfor rett? Det er flere problematiske elementer ved dette. For det første; hvis det ikke er viktig om det er sant eller ikke, er det da egentlig snakk om tro? Eller er det som en annen debattant sa i en annen tråd, at en er mer ute etter en terapeutisk effekt? I såfall kan man jo etterspørre dokumentasjon av denne effekten. Mener du at all gudstro er like bra, så lenge den ikke er destruktiv? Hva med tro på overnaturlige ting som ikke nødvendig inkluderer tro på guder? Kan man rettferdiggjøre å misjonere for ting hvis man ikke bryr seg om de er sanne eller ikke? Er det galt å tro at en religion er sannere enn en annen? 

Jeg spør om dette blant annet på grunn av følgende formulering: "Det er naturlig å tro på Gud/en gud, og da gjør man det til det motsatte er bevist." Gjelder dette alle påstander som blir forelagt en, eller er det bare at religion skal være untatt vanlige krav for etterettelighet? Hvis det er så naturlig å tro på guder, hvorfor gjør ikke jeg det. Er jeg unaturlig? 

Jeg kunne fortsatt å problematisere, men det er grenser for hva man kan forvente at folk skal svare på i et kort debattinnlegg.  :-)

Kommentar #4

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Interessante spørsmål

Publisert over 7 år siden
Mads Ripe. Gå til den siterte teksten.
Jeg kunne fortsatt å problematisere, men det er grenser for hva man kan forvente at folk skal svare på i et kort debattinnlegg.

Håpet er jo debatt…

Mads Ripe: Så om det man tror er sant eller ikke er i grunnen helt uinteressant for deg?

Jo, det er av høyeste interesse, men er gjerne utenfor det som kan dokumenteres. Det må jeg bare forholde meg til.

Mads Ripe: Det handler mer om en mental modell, som du mener er helt naturlig og derfor rett?

Man kan ikke logisk utlede fra at det er naturlig til at det er rett, i betydningen at det er riktig/korrekt at det finnes en gud. Viser til forrige spørsmål og svar.

Mads Ripe: Det er flere problematiske elementer ved dette. For det første; hvis det ikke er viktig om det er sant eller ikke, er det da egentlig snakk om tro?

Det påvirker ikke om det er et spørsmål om tro.

Mads Ripe: Eller er det som en annen debattant sa i en annen tråd, at en er mer ute etter en terapeutisk effekt?

Troen er ikke der fordi man er ute etter noe, bevisst eller ubevisst. Den er der fordi man har en genetisk tilbøyelighet til å tro.

Mads Ripe: I såfall kan man jo etterspørre dokumentasjon av denne effekten.

Effekt kan man uansett etterspørre. Da vil man finne at tro tenderer til å gi mennesket et bedre liv. At det tenderer betyr selvsagt ikke at det alltid gir mennesket et bedre liv.

Mads Ripe: Mener du at all gudstro er like bra, så lenge den ikke er destruktiv?

Hvor bra forskjellig type gudstro er, er vel et empirisk spørsmål. Som gjerne er ubesvart på mange av livets områder.

Mads Ripe: Hva med tro på overnaturlige ting som ikke nødvendig inkluderer tro på guder?

Det er mer enn gudstro som er naturlig å ha. Tro på evig liv og troen på ånder virker til å være naturlig siden det i prinsipp følger alle kulturer.

Mads Ripe: Kan man rettferdiggjøre å misjonere for ting hvis man ikke bryr seg om de er sanne eller ikke?

At noe ikke kan bevises hindrer ikke at det kan argumenteres for eller imot. At mennesket misjonerer for sin tro er også naturlig. Anti-teistene gjør det. Forskjellige religioner gjør det. Folk med tro på vitenskapelige teorier og hypoteser gjør det.

Mads Ripe: Er det galt å tro at en religion er sannere enn en annen?

Religioner inneholder mer enn det naturlige. De er formet av mange mennesker - og for de som tror på åndelige vesen, så vil også dette være begrunnelse (evnt inntil man har dokumentert empirisk at alt MÅ forklares på en annen måte).

Mads Ripe: Jeg spør om dette blant annet på grunn av følgende formulering: "Det er naturlig å tro på Gud/en gud, og da gjør man det til det motsatte er bevist." Gjelder dette alle påstander som blir forelagt en, eller er det bare at religion skal være untatt vanlige krav for etterettelighet?

Mennesket har ikke en naturlig tilbøyelighet til å tro hva som helst.

Mads Ripe: Hvis det er så naturlig å tro på guder, hvorfor gjør ikke jeg det. Er jeg unaturlig?

Om det skyldes at mennesker er forskjellige (bestemte avvik fra en mer eller mindre norm kan også være naturlige), eller om det skyldes hjernefeil, eller opplæring, finnes ingen klar dokumentasjon på. Men endeløse mengder med argument… fram og tilbake…

Det er ingen tvil om at argumenter påvirker manges tro på Gud eller tro på at det ikke finnes en gud. Når man oppdager eller lærer at argument ikke er DOKUMENTASJON, så trenger man ikke la troen forstyrres av argumentene.

Som du ser: I disse innleggene er vi ikke kommet nærmere noe bevis for eller mot. Slikt handler kun om endeløse mengder med argument… fram og tilbake…På det nivået vil debatten om hvor vidt det er en gud alltid være. Derfor er den debatten bevist å være en blindgate.

Diskusjonen om hvilken religion som er best ut fra empiriske mål, eller debatten om hvilken religion som har flest feil, eller hvilken religion som er tolket mest feil, etc er mer meningsfull. Vitenskapens plass er der noe kan måles og veies. Sånn sett kan vitenskap bedre religionene.

Det dypeste spørsmålet --- om det finnes en gud --- kan ikke besvares vitenskapelig med sikkerhet. Det kan ikke gripes med empiri.

Man kan imidlertid undre over at siden vi generelt er laget for gudstro, så vitner det om Skaperen.

Vi kan også nyte opplevelsen av gudsnærværet. Det gjør jeg hver dag. Jeg kjenner på hvilken kraft det er i meg. Slik kan jeg VITE at DU går glipp av noe. :-) Men jeg kan ikke BEVISE at det er mer enn en styrkende illusjon du går glipp av. Likevel kan jeg TRO.

Edit: Visse begreper over er kanskje svake og kan misforstås. Samme med setningsutformingen. Men det er vanskelig å skrive slik at det ikke skal kunne misforståes. Evnt. misforståelser og svake utrrykk får jeg heller rette opp om de viser seg å ikke bli forstått.

Kommentar #5

Mads Ripe

4 innlegg  252 kommentarer

Publisert over 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Håpet er jo debatt…Du begynner med å si at man ikke kan begrunne gudstro med tankefeil. Men hele argumentet ditt er fullt av tankefeil. 

At "gudstro er allesteds, og derfor naturlig" er den første. Du hopper rett til en enkelt slutning, og viser ingen tegn til å se etter andre løsninger. F,eks, er det helt sikkert at det er gudstroen i seg selv som er naturlig, og ikke noe annet som legger til rette for at mennesker har en tendens til å søke etter agenter i naturen? Kan religion ha noe til felles med andre menneskelige fenomener? Kan det være at religion har egenskaper som gjør at det står sterkt i menneskelige samfunn, uavhengig av troens sannhetsverdi? 

En annen formulering av argumentet ditt jeg har sett er "tørsten er beviset på vann". Og da vil jeg kontre med; Da må man huske forskjellen mellom vann og dram. 

Den groveste tankefeilen av alle er likevel din påstand om at det er hjelpsomt å forholde seg til påstander så lenge de ikke er motbevist. Her mangler det viktigste, nemlig at et argument trenger håndgripelige fakta for å støtte oppunder påstanden. Det finnes nærmest ingen grenser for hva man kan formulere på en måte som per definisjon ikke lar seg motbevise, og det helt uten hold i noe virkelig. Usynlige alver, skjulte konspirasjoner, allmektige guder....you name it. Problemet med påstander som er formulert på en måte som forklarer alt, er at de forklarer ingenting. Det lar seg nemlig ikke gjøre å si noe som helst om påstandens sannhetsverdi. Enhvert forsøk ender derfor opp som total gjetting. Altså, total og fullstendig gjetting, der man har tre svaralternativer, og kun et av alternativene er gangbart i ærlig kritisk tankegang; nemlig "har ikke peiling..."

En annen ting er at det er umulig å skille sannhetsverdien fra to ufalsifiserbare påstander fra hverandre. For å framstå som ærlig og konsekvent vil jeg si at man da må enten akseptere begge, eller ingen av dem. Den beste måten å møte en ufalsifiserbar påstand med er avvisning. 

Å ikke akseptere en påstand medfører ikke i seg selv en påstand om at påstanden ikke er sann. Bare at man ikke har grunn til å akseptere en positiv sannhetsverdi. Hittil har ingen jeg har diskutert med eller noenting jeg har lest, hørt eller opplevd, gitt meg noen grunn til å tro at påstander om at det eksisterer Guder er sant. Ergo avviser jeg påstanden i påvente av gode grunner. 

Du forteller om din opplevelse av gudsnærværet. Her gjør du tankefeil igjen. Du slutter direkte fra en opplevelse, til årsaken til opplevelsen, uten å vurdere om det kan være helt andre, fullstendig verdslige årsaker til at du opplever en følelse. Slike opplevelser deles nemlig ikke bare av folk med din tro, men blant folk som tror helt andre ting, og blant folk som ikke tror. At opplevelsen nok er naturlig, betyr ikke at du kan slutte til at Gudstro er naturlig. Man kan jo kanskje til og med argumentere tilbake med at behovet for å formulere gudsargumenter ufalsifiserbart og autoritært tilsier at gudstro ikke er naturlig, men må presses på den enkeltes psyke med triks og makt. 

Du sier det betyr noe for deg om det du tror er sant eller ikke. Vil du da si om deg selv at  du gjerne vil være så sikker du kan på at så mange som mulig av de tingene du tror er sant? Vil du da fremdeles hevde at påstander skal aksepteres fram til de er motbevist, eller vil du kanskje tenke at påstander skal undersøkes og underbygges av relevante og robuste fakta og forklaringer før man aksepterer dem? 

 

Kommentar #6

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Helt enig Holta.

Publisert over 7 år siden

Premiss: Religion finnes uavhengig av historisk epoke og generelt i antropologi (kulturer).

Religion har menneskene hatt fra tidens morgen, først med vår perfekte samvittighet, til å velge den onde eller den gode.

Men han som ville styre oss, som en despot gjør, klarte å ødelegge vår samvitighet.

Men skaperen fikk noen til å skrive opp hva dette førte til av forherdelse.

For den onde slapp/drev med sin vilje, menneskene mot hverandre, Sak. 8; 10. + Jes. 19;2. + 2Krø. 13; 16-17. + 15; 4-6.

Det står skrevet, at den onde til slutt tvang sitt folk til. bokstavelig å spise kjøtte av sine barn.  

Kommentar #7

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Logisk konsist

Publisert over 7 år siden
Mads Ripe. Gå til den siterte teksten.
Du begynner med å si at man ikke kan begrunne gudstro med tankefeil. Men hele argumentet ditt er fullt av tankefeil.

Det er nok ikke det…

At "gudstro er allesteds, og derfor naturlig" er den første.

Svar: Underlig påstand, og åpenbar feil. At noe er naturlig utleder man nettopp av at det er slik mennesket er på gruppenivå historiek og antropologisk.

- - -

Sitat: Du hopper rett til en enkelt slutning, og viser ingen tegn til å se etter andre løsninger. F,eks, er det helt sikkert at det er gudstroen i seg selv som er naturlig, og ikke noe annet som legger til rette for at mennesker har en tendens til å søke etter agenter i naturen? Kan religion ha noe til felles med andre menneskelige fenomener? Kan det være at religion har egenskaper som gjør at det står sterkt i menneskelige samfunn, uavhengig av troens sannhetsverdi?

Svar: Adferd, holdninger, etc som man finner generelt forteller hva mennesket naturlig er. Dette er selvsagt ikke noen tankefeil. Det er det samme som om man gransker en dyreart og finner at denne dyrearten generelt gjør ditt og datt og lever si og så, og på bakgrunn av det konkluderer med at dette er generelt naturlig.

Man finner gudstro, tro på ånder (sjekk naturreligioner f.eks.), tro på fedrene (at de lever=evig liv) etc. Å konkludere med at det almene, vanlig, normale historisk og antropologisk er unaturlig, er ganske ellevilt.

At religion har “noe til felles med andre menneskelige fenomener”, endrer ikke dette.

Det endres heller ikke av “at religion har egenskaper som gjør at det står sterkt i menneskelige samfunn, uavhengig av troens sannhetsverdi”.

Jeg har ikke gjort noe forsøk på å bevise sannhetsverdi, men konstatert at gud(er) kan ikke bevises/motbevises og at gudstro er naturlig.

- - -

Sitat: En annen formulering av argumentet ditt jeg har sett er "tørsten er beviset på vann". Og da vil jeg kontre med; Da må man huske forskjellen mellom vann og dram.

Svar: Igjen. Jeg har ikke forsøkt bevise/motbevise noen Gud/guder. Jeg har bevist at DET ER NATURLIG Å TRO PÅ GUD.

- - -

Sitat: Den groveste tankefeilen av alle er likevel din påstand om at det er hjelpsomt å forholde seg til påstander så lenge de ikke er motbevist.

Svar: Jeg har ikke fremmet en slik generalisering. At det er hjelpsomt med TYPER gudstro her på jorden er et empirisk spørsmål. Lever kristne lengre? lykkligere? friskere? Det varierer selvsagt. Men på gruppenivå er det mest helse, materiell velstand, lengst levealder der den kristne troen har virket lengst – den vestlige verden.

Fra en evolusjonistisk synsvinkel så er nødvendigvis gudstro et overlevelsesredskap. Det er de kulturene med gudstro som har overlevd. Om det da har vert kulturer uten gudstro. Det kjenner man ikke til.

- - -

Sitat:Her mangler det viktigste, nemlig at et argument trenger håndgripelige fakta for å støtte oppunder påstanden.

Svar: Det finnes da argument i fleng – for og imot gudseksistens… alt fra empiriske til filosofiske og fenomener.

- - -

Sitat: Det finnes nærmest ingen grenser for hva man kan formulere på en måte som per definisjon ikke lar seg motbevise, og det helt uten hold i noe virkelig. Usynlige alver, skjulte konspirasjoner, allmektige guder....you name it.

Svar: Og likevel er det naturlig med gudstro. (Med det samme: Mennesker har alltid konspirert - maktmennesker, psykopater, kriminelle…)

- - -

Sitat: Problemet med påstander som er formulert på en måte som forklarer alt, er at de forklarer ingenting.

Svar: Jeg har ikke hevdet at gudstro forklarer alt.

- - -

Sitat: Det lar seg nemlig ikke gjøre å si noe som helst om påstandens sannhetsverdi.

Svar: Det er ikke sannhetsverdien i påstanden om Gud/guder som jeg hevdet. Men at det er naturlig med gudstro. OG: At de som ikke opplever VIRKNINGEN av en positiv gudstro går glipp av noe. (Samme hva man forklarer virkningen å komme av.)

- - -

Sitat: Enhvert forsøk ender derfor opp som total gjetting. Altså, total og fullstendig gjetting, der man har tre svaralternativer, og kun et av alternativene er gangbart i ærlig kritisk tankegang; nemlig "har ikke peiling..."

Svar: Naturlig tro har neppe mye med gjetting å gjøre, men med at gudstro er en naturlig tilstand som selv en to-åring griper intuitivt. Skal man gå bort fra den naturlige tilstanden SÅ må man gjette seg til at det ikke finnes en gud/guder.

Noen ganger høres det ut som en tvangstanke: Du kan kan ikke bevise Gud, ergo finns ikke Gud!!!Du kan kan ikke bevise Gud, ergo finns ikke Gud!!!Du kan kan ikke…

Jeg kan ikke bevise Gud. Jeg har heller ikke gjort noe forsøk over. Men jeg tror likevel. Det er naturlig for meg.

- - -

Sitat: En annen ting er at det er umulig å skille sannhetsverdien fra to ufalsifiserbare påstander fra hverandre. For å framstå som ærlig og konsekvent vil jeg si at man da må enten akseptere begge, eller ingen av dem. Den beste måten å møte en ufalsifiserbar påstand med er avvisning.

Svar: Du mener sikkert å si at påstander man ikke kan empirisk dokumentere bør avvises? Nei, det fungerer heller ikke. Det finnes ingen bevis for at kona så en elg nylig. Men å avvise påstanden er drygt. Men det kunne jo vert beviser. Så du lar nok den gå.

Hva med politikk? Jeg mangler beviser for påstandene om at hvert eneste politisk parti er det beste partiet eller et spesielt godt parti. Da avfeier jeg påstandene med avvisning. Likeså påstanden om at det har hensikt å stemme på noen av dem. Slikt er styrt av overbevisning – tro – for det store flertallet.

Men du går nok med på at vi må ha mye tro – ideologisk overbevisning som man uten beviser trer ned over hodet på mindretallet gjennom lover og voldsmonopol til politiet.

(Noen av oss er mot både religiøs og politisk tvang…)

Når det kommer til politikk trenger du altså ikke beviser.

- - -

Sitat: Å ikke akseptere en påstand medfører ikke i seg selv en påstand om at påstanden ikke er sann. Bare at man ikke har grunn til å akseptere en positiv sannhetsverdi. Hittil har ingen jeg har diskutert med eller noenting jeg har lest, hørt eller opplevd, gitt meg noen grunn til å tro at påstander om at det eksisterer Guder er sant. Ergo avviser jeg påstanden i påvente av gode grunner.

Du forteller om din opplevelse av gudsnærværet. Her gjør du tankefeil igjen. Du slutter direkte fra en opplevelse, til årsaken til opplevelsen, uten å vurdere om det kan være helt andre, fullstendig verdslige årsaker til at du opplever en følelse.

Svar: Jeg har ikke sluttet fra en opplevelse. Jeg har en TRO og det er ikke en konklusjon.

Så mye som du tillegger meg, så ser det ut som om du har koblet inn en autopilot, som tillater deg slutte å tenke. Jeg tipper den er tillært…

- - -

Sitat: Slike opplevelser deles nemlig ikke bare av folk med din tro, men blant folk som tror helt andre ting, og blant folk som ikke tror.

Svar: Jeg har da ikke hevdet at folk med en annen tro ikke kan ha samme opplevelse. De har vel omtrent samme sjel og samme “strenger å spille på”.

- - -

Sitat: At opplevelsen nok er naturlig, betyr ikke at du kan slutte til at Gudstro er naturlig.

Svar: Jeg har ikke konkludert at gudstro er naturlig basert på følelsen eller opplevelsen. Jeg har gjort det basert på at gudstro er noe alment historisk og antropologisk.

- - -

Sitat: Man kan jo kanskje til og med argumentere tilbake med at behovet for å formulere gudsargumenter ufalsifiserbart og autoritært tilsier at gudstro ikke er naturlig, men må presses på den enkeltes psyke med triks og makt.

Svar: I de enkleste kulturer finnes troen på ånder og/eller fedrene (=evig liv). Hadde det handlet om “triks og makt”, så hadde religionen med all sannsynlighet dødt ut i mange kulturer. Det har ikke skjedd. Men antiteistene lever jo i håpet.

- - -

Sitat: Du sier det betyr noe for deg om det du tror er sant eller ikke.

Svar: Selvsagt betyr det noe for meg om jeg har evig liv eller ikke. Videre om Gud velsigner, beskytter, helbreder, og hjelper meg.

- - -

Sitat: Vil du da si om deg selv at du gjerne vil være så sikker du kan på at så mange som mulig av de tingene du tror er sant?

Svar: Selvsagt.

- - -

Sitat: Vil du da fremdeles hevde at påstander skal aksepteres fram til de er motbevist, eller vil du kanskje tenke at påstander skal undersøkes og underbygges av relevante og robuste fakta og forklaringer før man aksepterer dem?

Svar: Jeg har, som sagt, ikke generalisert over “at påstander skal aksepteres fram til de er motbevist”. Men jeg har sagt at gudstro mm er naturlig. Å forsøke fjerne noe som er naturlig og godt og som gir mange mennesker f.eks 10 år lengre liv, er ganske meningsløst og destruktivt.

Dette meningsløse og destruktive virker du bruke tid på.

OG: Det er få ting som virker sterkere på mennesket enn dette med religion. Det er en kraft/styrke du går glipp av. Med all sannsynlighet. Selv om du kan skape gode følelser på alle mulige andre måter.

Antiteister vil ikke forholde seg til at det med ALL sannsynlighet finnes sammenhang mellom det man generelt finner i antropologien/historien og biologien/hjernen. Det er helt urealistisk at noe som finnes “over alt” ikke skal ha en viktig funksjon for menneskelig velvære og overlevelse. På dette området stikker antiteistene hodet ned i sanden.

Hvor finner man da religion i hjernen? Ikke godt å si. Kanskje det er enklere å si hvor den ikke finnes? Må kanskje overlate akkurat det til fremtidens nevrologer og evolusjonspsykologer…

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2536 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
19 dager siden / 1135 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 798 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
12 dager siden / 642 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 599 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
3 dager siden / 581 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
10 dager siden / 477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere