Tor Martinsen

44

Har Maria noen plass i Guds frelsesplan?

Ja sier katolikkene. Nei sier Bibelen, det holder lenge med Jesus Kristus og det Han gjorde for oss på korset. Hvem har rett?

Publisert: 11. apr 2013

Bibelen forteller oss at Jesu død åpnet for vår frelse, i Hans blod er det legedom og frelse, ikke i noe annet navn er det frelse (Apg 4,10-12). På dette er Bibelen helt klar. Allikevel, eller kanskje aller helst, til tross for dette så hevder DRKK følgende: 

1) DRKK sier: #AT MARIA MED HENSYN TIL VÅR FRELSE INNTAR DEN SAMME PLASS SOM EVA MED HENSYN TIL VÅRT FALL, ER NOE SOM KIRKEN ALLTID HAR LÆRT#

Bibelen sier: #Matt 1,21 Hun skal føde en Sønn, og du skal gi Ham navnet Jesus, for Han skal frelse Sitt folk fra deres synder.#

- Da Eva var den som førte menneskene til fallet er det helt åpenbart at DRKK mener at det er Maria som fører oss til frelsen. Det må jo være slik DRKK mener, at Maria fører til frelse, for det er kun på denne måten hun kan ta samme plass som Eva hadde i syndefallet, hun førte oss som kjent til fallet. Men som sagt over er det bare gjennom Jesus og han alene vi kan finne frelsen.

 

2) DRKK sier at Maria er#NÅDENS MOR, HIMMELDRONNINGEN# … /og fremhever Maria og / … #Mariakultusen med erkjennelsen av hennes herredømme i himmelen…#

Bibelen sier: #Ef 1,20-21 Det var den Han lot virke i Kristus da Han reiste Ham opp fra de døde og satte Ham ved Sin høyre hånd i den himmelske verden, 21 høyt over all myndighet og makt og kraft og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne tidsalder, men også i den kommende.#

- Bibelen er tydelig på at det ikke finnes noen ”himmeldronning”. I følge Bibelen er guddommen slik: Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd. Jesus er jo som kjent kongenes konge. Det er ingen himmeldronning, hadde det vært det ville det ha kommet tydelig fram i Bibelen slik som at Jesus er kongens konge: (1. Tim. 6,15; Åp. 17,14). I Matt 28,19 leser vi: #Gå derfor* ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn# DRKK har gitt Maria herredømme i himmelen, men i min Bibel kommer det fram at herredømme er gitt til Jesus Kristus.

3) DRKK snakker om #MARIADYRKELSENS BETYDNING FOR DEN KRISTNE TRO# og om #MARIADYRKELSENS BETYDNING FOR DET MORALSKE LIV#

Bibelen sier: #Matt 4,10 Da sa Jesus til ham: "Bort med deg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene." og #Åp 14,7 og han sa med høy røst: "Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet. Og tilbe Ham som gjorde himmelen og jorden, havet og vannets kilder!#

- Bibelen er altså klar på at det kun er Gud og Gud alene som skal tilbes eller dyrkes. Å dyrke Maria blir da helt feil, selv om hun er Jesu mor aldri så mye.

4) DRKK sier #Av Maria skal vi lære å søke Jesus så snart vi har mistet Ham.#

Bibelen sier: #1 Tess 1,6 Og dere ble våre og Herrens etterfølgere, etter at dere hadde tatt imot Ordet under stor trengsel og med Den Hellige Ånds glede,#

- DRKK mener det er Maria som skal lede oss til Kristus. I min Bibel er det Den hellige Ånd som har fått denne oppgaven.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
- Da Eva var den som førte menneskene til fallet er det helt åpenbart at DRKK mener at det er Maria som fører oss til frelsen. Det må jo være slik DRKK mener, at Maria fører til frelse, for det er kun på denne måten hun kan ta samme plass som Eva hadde i syndefallet, hun førte oss som kjent til fallet. Men som sagt over er det bare gjennom Jesus og han alene vi kan finne frelsen.

Det er jo dette Moderkirken lærer, at Jomfru Maria var uten en synds plett fra egen unnfangesle av, for bare slik kunne Jesus anta kjøtt og blod. Med andre ord tar hun Jesu plass fordi hun er den i kjød uten synd så Gud kunne bli menneske.

Derfor følg henne som alene i sannhet er følelsesmessig som oss for å nå Gud. Hun forstår jo og hun kan jo derfor forstå oss og tale vår sak. På den måten kan vi bli akseptert av Gud.

Derfor tror jeg vi bør gjøre som Jesus gjorde til Satan som stod frem som om han var lysets engel i møte med katolsk antikristelige lære:

Matt 4,10 Da sa Jesus til ham:

Bort med deg, Satan!

For det står skrevet:

Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene. 

 

Og tilbedelse av Gud er å ikke følge Katolske ti bud men Guds ti bud. Guds folk og troende gjør dette:

 

Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.

 

De andre tar dyrets merke og følger Mor til skjøgene (de som sier de tror men ikke er Guds bud tro). Jeg skjønner ikke at det skal være så inderlig tungt å erkjenne bedraget.. .

Kommentar #2

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Gunnar Opheim. Gå til den siterte teksten.
Derfor følg henne som alene i sannhet er følelsesmessig som oss for å nå Gud. Hun forstår jo og hun kan jo derfor forstå oss og tale vår sak. På den måten kan vi bli akseptert av Gud.

Dette gjenspeiler seg også i moderne katolsk kirkekunst hvor Maria har inntatt plassen til sønnen og hvor englene tilber henne i stedet for å tilbe Guds lam. Dette vil det bli mer og mer av i tiden som kommer.

Kommentar #3

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Barn ut fra løftet og den frie kvinne

Publisert rundt 7 år siden

Tor Martinsen:

- Bibelen er altså klar på at det kun er Gud og Gud alene som skal tilbes eller dyrkes. Å dyrke Maria blir da helt feil, selv om hun er Jesu mor aldri så mye.

- DRKK mener det er Maria som skal lede oss til Kristus. I min Bibel er det Den hellige Ånd som har fått denne oppgaven.
________________________________________________

Du har helt rett i at det er det himmelske vi skal tilbe og ikke det jordiske, dette representeres ved at vi ikke skal tilbe det Jerusalem som nå er, men det som kommer fra himmelen. For Gud som også er den enbårne, bor ikke i det Jerusalem som nå er, men det som kommer fra himmelen. Dette tilsvarer Maria akkurat som Hagar og Sara i Gal.4.

Og dere, søsken, er barn ut fra løftet, slik som Isak.29 Men han som var født etter naturens orden, forfulgte den gang ham som var født ved Ånden, og slik er det også nå.30 Men hva sier Skriften? Driv bort slavekvinnen og sønnen hennes! For slavekvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnens sønn.31 Altså, søsken, er vi ikke barn av slavekvinnen, men av den frie kvinnen

 

Kommentar #4

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Ville bare takke deg for et lett forståelig innlegg. Du skriver alltid veldig enkelt, men med god bibelforståelse, det er alltid noe som kan kaste lys over en større sammenheng, om en har et åpent sinn, ja det kan ofte bare være en liten kommentar, setning, som kan berike og belyse bibelordene og vår hverdag, vi må bare huske på at Gud er større enn livet i sin helhet, med sine gleder og utfordringer, som ofte går hånd i hånd gjennom livet.

En tid til alt.

Derfor tenkte jeg det kunne være en tid, en stund, for å takke.

Alle du, dere som med et godt hjerte gjennom en mengde innlegg med gode bibelvers, peker mot Jesus -veien, sannheten og livet-.

Takk, syntes vi burde enes i større takknemlighet, større fokus mot Sannheten, legge bort stoltheten, sette større fokus på Åndens gode frukt.

Kommentar #5

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Jeg synes det er greit å ha noen mysterier å gruble på. Noen ganger finner jeg midlertidige svar, andre ganger mer langvarige sannheter. Det er en skatt å kunne undre seg over alt mellom himmel og jord.

Å ikke forstå alt er helt greit for meg. En dag kanskje det kommer for en dag, eller kanskje ikke. I mellomtiden har jeg hatt det bra med religiøs undring. Selv om jeg har gjort mitt valg mht religion og tro er det bestandig nye små opplevelser og justeringer av trosbildet. For meg levendegjøres troen gjennom refleksjon og ettertanke. Slik blir den en skatt jeg kan trekke på i det daglige. Noe å veie erfaringer, forestillinger og hendelser opp mot.

Jeg regner ikke med å få undret meg ferdig i løpet av dette livet. Om jeg ikke gjør det så er det et bilde av om at jeg ikke når et hvert mål er seilasen likevel det interessante.

God undring, karer!

Kommentar #6

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Derfor tenkte jeg det kunne være en tid, en stund, for å takke.

Alle du, dere som med et godt hjerte gjennom en mengde innlegg med gode bibelvers, peker mot Jesus -veien, sannheten og livet-.

Takk, syntes vi burde enes i større takknemlighet, større fokus mot Sannheten, legge bort stoltheten, sette større fokus på Åndens gode frukt.

Ja. Vi burde alle gjøre som Maria og peke på Jesus. Å hele tiden peke på DKK frelser ingen. Om man da ikke tar fram DKK sin tro på Jesus, som Veien, Sannheten og Livet! :-)

Jeg søker der jeg finner Jesus.

Kommentar #7

Lise Helgesen

12 innlegg  779 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Jeg søker der jeg finner Jesus.

Jesus selv viser oss veien, til Sannheten, fra Guds Ord. Gud har likevel gitt oss hyrder og lærere, de nevnes i -flertall- på den måten kan alle mennesker, til alle tider -lære- og forstå gjennom Bibelteksten, Sannheten som forener i troskap og tillitt.

Jeg syntes innlegget peker på et riktig fundament rundt forståelsen av Bibelske forordninger.

Vår Guddommelig kjærlighet tilhører slik jeg ser det, ene og alene,

den eneste Sanne Gud i himmel og på jord,

vennlig hilsen

Kommentar #8

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Selv takk

Publisert rundt 7 år siden

Lise Helgesen:

Ville bare takke deg for et lett forståelig innlegg
___________________________________________

Takker for vennlige ord! Det er jo ikke alle som ser slik på det som deg, mange mener at det jeg skriver er vanskelig å forstå eller forholde seg til… noe i likhet med bibelen selv. Det handler om å finne sammenhenger, ikke enkeltpassasjer.

Det jeg ville formidle var bare skriftes egne ord angående trosretninger som aldri kan passe med at Gud har elsket den ene fremfor den andre, da han har kunngjort at han elsket hele verden ved å ha gitt sin sønn for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Da kan det nok ikke bero på trosretninger som hele verden er full av, men på barmhjertighet. Forståelse av tid ligger også i det bildet jeg nevnte.

Kommentar #9

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Lise Helgesen. Gå til den siterte teksten.
Takk, syntes vi burde enes i større takknemlighet, større fokus mot Sannheten, legge bort stoltheten, sette større fokus på Åndens gode frukt.

Tusen takk for de verbale blomstene. De varmer godt...

Kommentar #10

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Har Maria noen plass i Guds frelsesplan?

Publisert rundt 7 år siden

Om du med "maria" mener det samme som ordet viser til -Bitterhet, Opprørsk, Ubehagelig, og på grunn av det går ut av den tilstand som er ubehagelig ved å motta, bli befruktet av en ny og høyere tilstand, ja da har "maria" alt å si. Maria er "plassen" hvor frelserønsket skapes og forløses.

Kommentar #11

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg regner ikke med å få undret meg ferdig i løpet av dette livet. Om jeg ikke gjør det så er det et bilde av om at jeg ikke når et hvert mål er seilasen likevel det interessante.

Det er vel ingen som forstår alt i dette livet. Jeg har flere ting jeg grubler over og lurer på enn jeg er "sikker" på. Derfor er det godt på mange måte å delta i diskusjoner som disse på VD, de er med å åpner øynene i forhold til det jeg allerede "vet" og det jeg har problemer med å forstå.

Kommentar #12

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Ja. Vi burde alle gjøre som Maria og peke på Jesus. Å hele tiden peke på DKK frelser ingen. Om man da ikke tar fram DKK sin tro på Jesus, som Veien, Sannheten og Livet! :-)

Det er helt greit å gjøre som Maria "å peke på Jesus". Det gjorde alle apostlene også, men det er ev vesentlig forskjell på det "å peke på Jesus" slik Maria gjorde, og det å bruke Maria som en vei til Kristus. Det er dette som ligger i DRKKs #Av Maria skal vi lære å søke Jesus så snart vi har mistet Ham.# Til dette har Gud selv gitt oss en hjelper, Den hellige ånd. Da trenger vi ikke søke hjelp hos døde mennesker, for de kan intet gjøre for oss.

Kommentar #13

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

@ Kjell Kristensen

Publisert rundt 7 år siden

Trodde det var mitt innlegg jeg??? Men, der kan du se hvor feil en kan ta...

Kommentar #14

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Svein Nyborg. Gå til den siterte teksten.
Om du med "maria" mener det samme som ordet viser til -Bitterhet, Opprørsk, Ubehagelig, og på grunn av det går ut av den tilstand som er ubehagelig ved å motta, bli befruktet av en ny og høyere tilstand, ja da har "maria" alt å si. Maria er "plassen" hvor frelserønsket skapes og forløses.

Men Maria mener jeg kort og godt Maria, Jesu mor og ingen ting annet.

Kommentar #15

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Maria og andre man omtaler som døde.

Publisert rundt 7 år siden

For all del. Jeg forstår utmerket godt synspunktene rundt tilbedelse av andre enn Gud Herren.

Dette er i så måte 1 bud og teologisk helt etter boken. Dette seg vi igjen også i Åpenbaringen.

Men ...jeg vil generelt si noen om vår begrepsbruk når vi kaller noen døde.

I vår begrepsverden og forståelse av bibelen har tradisjon for å tenke på døde som: De som har gått bort ,eller omkommet ikke er blandt oss her på joden leger.

I Luk. 9.60, sier Jesus: La de døde begrave sine døde.

Herren omtaler her noen vi  kaller levende som døde.  Det sier noe om hvordan vi bruker begrepet døde mennesker.

Maria tolkes som død av oss, fordi vi forstår begrepet død som : å ha gått bort. Luthersk tolkning og vår tolkning strider da med Bibelen, fordi Jesus omtalte døde som de ikke troende.

Troende kan jo aldri i evighet dø! Det er vi enige om! Da vet vi også at Maria Jesu mor ikke er død.

Hva vi da står tilbake med er Jesus to store kjærlighetsbud og 1 kor- 13 

Kjærligheten utholder  alt, mv...Det er således intet forbud, snarere heller et påbud om at de vi elsker, elsker vi både på jorden og i Himmelen. 

Om  en av våre kjære omkommer/kommer om , som er en sannere ordbruk, er det altså fullt legitimt å fortsatt elske dem. De er ikke døde!

Så er det da en hårfin balanse mellom å tilbe og å elske, fordi ekte kjærlighet  også er  en "sterk drikk" .  

Debatten handler egentlig om hvordan vi tolker nettopp denne kjærligheten som er helt legitim og påkrevet selv for de som har forlatt oss her på jorden og det å tilbe! 

Det kan hende det er bedre å elske alle, tilbe 1 og holde fred med hverdandre:-)

Ha en vesignet dag, alle som elsker.

Kommentar #16

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Med og ikke med i Herrens frelsesplan

Publisert rundt 7 år siden

For all del. Jeg forstår utmerket godt synspunktene rundt tilbedelse av andre enn Gud Herren.

Dette er i så måte 1 bud og teologisk helt etter boken. Dette ser vi igjen også i Åpenbaringen.

Men ..etter å ha lest noen av innleggene her, vil jeg generelt si noen om vår begrepsbruk når vi kaller noen døde.

I vår begrepsverden og forståelse av bibelen har vi  tradisjon for å tenke på døde som: De som har gått bort ,eller omkommet- ikke er blandt oss her på joden leger.

I Luk. 9.60, sier Jesus: La de døde begrave sine døde.

Herren omtaler her noen vi  kaller levende som døde.  Det sier noe om hvordan vi bruker begrepet døde mennesker.

Maria tolkes som død av oss, fordi vi forstår begrepet død som : å ha gått bort. Luthersk tolkning og vår tolkning strider da med Bibelen, fordi Jesus omtalte døde som de ikke troende.

Troende kan jo aldri i evighet dø! Det er vi enige om! Da vet vi også at Maria Jesu mor ikke er død.

Hva vi da står tilbake med er Jesus to store kjærlighetsbud og 1 kor- 13 

Kjærligheten utholder  alt, mv.. .Det er således intet forbud, snarere heller et påbud om at de vi elsker, elsker vi både på jorden og i Himmelen. 

Om  en av våre kjære omkommer/kommer om , som er en sannere ordbruk, er det altså fullt legitimt å fortsatt elske dem. De er ikke døde!

Så er det da en hårfin balanse mellom å tilbe og å elske, fordi ekte kjærlighet  også er  en "sterk drikk" .  

Debatten handler egentlig om hvordan vi tolker nettopp denne kjærligheten som er helt legitim og påkrevet selv for de som har forlatt oss her på jorden og det å tilbe! 

Det kan hende det er bedre å elske alle, tilbe 1 og holde fred med hverdandre:-)

Og sist men ikke minst: Vi som har respekt for Herren tror på ingen måte vi er i possisjon til å eksludere eller inkludere noen fra HANS frelsesplan.

Kan vi la Herren være det han er? Allmektig og Alfa og Omega?

mvh Kirsten

Ha en vesignet dag, alle som elsker.

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Innlegg eller trådstarter

Publisert rundt 7 år siden

Tor Martinsen: Trodde det var mitt innlegg jeg???
________________________________________

Beklager at brillene satt litt skjevt på, syntes det var rart også at noen skulle vise interesse for Guds meninger! :-) Fort gjort i farta da vedkommende poster under mitt innlegg uten adresse, så da vet jeg ikke om hvert enkelt innlegg har sin egen adresse eller om man kaller det sin egen tråd? Det heter vel trådstarter og ikke innleggsstarter? Men ha meg unnskylt i alle fall om jeg har misforstått avsender. Jeg har nå postet to innlegg i denne tråden, dette er det tredje.

Kommentar #18

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg har nå postet to innlegg i denne tråden, dette er det tredje.

... for ikke å si at du har postet tre kommentarer i denne tråden...

Kommentar #19

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Troende kan jo aldri i evighet dø! Det er vi enige om! Da vet vi også at Maria Jesu mor ikke er død.

Da Jesus sier at de døde skal begrave sine døde betyr det som du antyder at det er noen levende som kalles døde. Disse levende som kalles døde er de ugudelige.

At du hevder at Maria lever selv om hun ”kalles” død er i strid med hva Bibelen lærer. Ta deg tid til å studere følgende skriftsteder: Fork 3,18-20; 9,5.6.10. Job 7,9; 14,10. Jes 26,14. Sal 6,6; 30,10; 88,11-13; 115,17; 146,3-4. og i tillegg kan du lese 1. Tim 6,15-16, som forteller oss hvem som er udødelig.

I Forkynneren 12, 7 står det: «... før støvet vender tilbake til jorden, og ånden går til Gud som gav den». Tar man bort livspusten, er man ikke en levende sjel, man er bare støv, eller jord! Bibelen beskriver videre at våre følelser og tanker opphører, vi er altså ikke i himmelen sammen med Gud (se Forkynneren 9, 5 - 6; Salme 115, 17). Med andre ord, vi mennesker har ikke noen evig sjel fordi det bare er Gud som er udødelig (se 1. Timoteus 6, 15 - 16). Tanken om at vi har en udødelig sjel kommer faktisk fra Satan: «Da sa slangen til kvinnen: 'Dere kommer slett ikke til å dø!'» (1. Mos. 3, 4). På mange måter er dette universets verste løgn noensinne! Det er jo en glimrende måte å få folk til å vende seg borte fra Gud på. I dag tar vi det greske dualistiske menneskesynet og bruker det til å tolke Bibelen. Men det er feil fremgangsmåte. Bibelen er klar: vi mennesker har ikke en udødelig sjel. Ifølge bibelen er døden en søvn.

Å si at døde ikke er døde er hedenskap, og å prøve å kontakte de døde er ikke annet enn spiritisme. De som tror slike ting har blitt forført.

Det er heller ikke riktig at de troende ikke kan dø, for det heter at #... Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør.# Og det betyr at de troendse etter oppstandelsen skal leve videre i all evighet sammen med kristus. Skulle de døde allikevel leve videre før oppstandelsen vil jo oppstandelsen være bortkastet...

Nei, som trådstarter har jeg rett til å bestemme hva tråden handler om, og denne tråden / debatten handler ikke om #hvordan vi tolker nettopp denne kjærligheten som er ...#  Debatten handler om hvorvidt Maria har noen plass i Guds frelsesplan eller ikke.

Kommentar #20

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Men Maria mener jeg kort og godt Maria, Jesu mor og ingen ting annet.

Du snakker altså om det fysiske, tar utgangsounkt i en verdslig forståelse og ved det lager det avbildninger av det spirituelle -virkeligheten.

PS, om du ønsker å utvikle åndelig innsikt må du forstå Bibelen er en spirituell bok som ikke omtaler vår lave verden, materien.

Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Det kan dreie seg om

Publisert rundt 7 år siden

Svein Nyborg:

Du snakker altså om det fysiske, tar utgangsounkt i en verdslig forståelse og ved det lager det avbildninger av det spirituelle -virkeligheten.
_____________________________________

en verbal kortslutning da Maria var blitt med barn av DHÅ. - Altså av Jesus selv (Joh.1.18)  og av duen som en verdslig forståelse av fred, herav fredsfyrste. Det helt skumle i denne historien er at Johannes var den største som var blitt født av kvinner, og Tor må da anse Jesus som mindre enn Johannes siden han ble født av kvinnen Maria og ikke av Gud?

Kommentar #22

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Sven Nyborg og Kjell Kristensen, hold dere til tema

http://www.verdidebatt.no/debatt/post385229.zrm

Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Vi diskuterer

Publisert rundt 7 år siden

Tor M:

Sven Nyborg og Kjell Kristensen, hold dere til tema
___________________________________________

hovedinnlegget ditt som jeg kommenterer med et nytt innlegg fra meg til forståelse av den vordende Jesu store Mor i tilbedelsesform i Hellig Ånd. Vi må få avgjort om Jesus ble født inn i denne verden, eller om han bare fortalte om hva som skulle skje med han som menneskesønn. Jesus var jo ikke av denne verden og da er det forståelig at Maria heller ikke var av jordisk herkomst, derfor nevnte jeg det bare i forbifarten at Johannes var større enn Jesus av de som var født av kvinner, forstod du den?

Kommentar #24

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Tor Martinsen. Gå til den siterte teksten.
Sven Nyborg og Kjell Kristensen, hold dere til tema

Ååå. er det om Maria (en fysisk kvinne ved det navn) unngikk å bli steienet og kunne gå videre uten å synde mer du snakker om -ja hun fant sin plass i frelsesplanene.

Kommentar #25

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

"Store Mor" er det omsluttende lys som påvirker og fostrer oss slik at vi fødes som Mennesker kliss lik Faderen.

En slik Livmor har selvsagt sin plass (i Guds frelsesplan), en skulle nesten si -er det noe å spørre om, uten en Mor kan ikke Far skape det Menneske han planla å lage.

Kommentar #26

Tor Martinsen

44 innlegg  3111 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
hovedinnlegget ditt som jeg kommenterer med et nytt innlegg fra meg til forståelse av den vordende Jesu store Mor i tilbedelsesform i Hellig Ånd

Skal du diskutere noe annet enn om Maria har en plass i Guds frelsesplan får du opprette en egen tråd til det, ikke ødelegge denne.

Kommentar #27

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Har du

Publisert rundt 7 år siden

Tor M: Som sagt, lag dere en egen tråd
_________________________________

gått vekk fra innleggsformen nå da?

Kommentar #28

Johannes Morken

442 innlegg  937 kommentarer

Denne tråden har nådd vegs ende

Publisert rundt 7 år siden

Eg set sluttstrek for denne debatten.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2846 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
28 dager siden / 1889 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1377 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1014 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
3 dager siden / 718 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere