Roger Aak

3

Svensk biskop refser Carola

Publisert: 4. feb 2010

http://www.vl.no/verden/article4844626.ece

I herværende avis leser vi at den svensk biskopen Koskinen refter Carola for å ha uttalt at Bibelen har forutsagt mange jordskjelv i endetiden. Det hevdes at han er "ekspert" på endetidsprofetiene i Åpenbaringsboken. Det tviler jeg sterkt på, for Åpenbaringsboken er overhodet ikke rette stedet for å lese noe om jordskjelv i endetiden. Det vet enhver oppegående kristen. Det er i evangeliene man finner dette profetert av Jesus selv.

Matt 28,2 Og se, det kom et stort jordskjelv; for en Herrens engel fór ned fra himmelen og trådte til og veltet stenen fra og satte sig på den.

Mark 13,8 For folk skal reise sig mot folk, og rike mot rike; det skal være jordskjelv både her og der; det skal være hunger og oprør. Dette er begynnelsen til veene.

Luk 21,11 og store jordskjelv skal det være og hunger og sott både her og der, og det skal skje forferdelige ting og store tegn fra himmelen.

Jeg er sjokkert over den enorme uforstand som utvises fra denne biskopen. Carola har 100 prosent rett i det hun sier. Hun har ikke hevdet at jordskjelvet på Haiti er profetert, men at det i endetiden skal være mange jordskjelv. Det kommer til å bli mange flere og større jordskjelv. Dette er bare begynnelsen.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: re Roger

Publisert over 10 år siden
05.02.10 kl. 18:49 skrev Tor Fagerhaug:  Du som er realist tviler vel ikke på forskning og utvikling innen elektronikk. Hvis du avviser forskning som har pågått i 30 år så deg om det. Det du kaller fakta er kun tro. Du kan ikke frembringe ett eneste bevis på din endetidsteori uten å shoppe bibelvers, og det er ikke bevis. Endetiden har blitt proklamert så mange ganger at man burde kanskje revurdere grunnlaget for teorien. Som sagt når utgangspunktet er feil blir resultatet enda værre

mvh Tor

Det er enorm forskjell på forskning og forskning. Det er mye som kalles forskning som jeg ikke anerkjenner som forskning i det hele tatt, spesielt innen dette området. Bibelfakta slik de fremstilles direkte fra Skriften er de eneste holdbare.

1 Kor 3,18-20 Ingen dåre sig selv! Om nogen iblandt eder tykkes sig å være vis i denne verden, han bli en dåre, forat han kan bli vis; 19 for denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet: Han fanger de vise i deres kløkt, 20 og atter: Herren kjenner de vises tanker, at de er tomme.

Kommentar #52

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: re Roger

Publisert over 10 år siden
05.02.10 kl. 19:12 skrev Roger Aak:05.02.10 kl. 18:49 skrev Tor Fagerhaug:  Du som er realist tviler vel ikke på forskning og utvikling innen elektronikk. Hvis du avviser forskning som har pågått i 30 år så deg om det. Det du kaller fakta er kun tro. Du kan ikke frembringe ett eneste bevis på din endetidsteori uten å shoppe bibelvers, og det er ikke bevis. Endetiden har blitt proklamert så mange ganger at man burde kanskje revurdere grunnlaget for teorien. Som sagt når utgangspunktet er feil blir resultatet enda værre

mvh Tor

Det er enorm forskjell på forskning og forskning. Det er mye som kalles forskning som jeg ikke anerkjenner som forskning i det hele tatt, spesielt innen dette området. Bibelfakta slik de fremstilles direkte fra Skriften er de eneste holdbare.

1 Kor 3,18-20 Ingen dåre sig selv! Om nogen iblandt eder tykkes sig å være vis i denne verden, han bli en dåre, forat han kan bli vis; 19 for denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet: Han fanger de vise i deres kløkt, 20 og atter: Herren kjenner de vises tanker, at de er tomme.

 Hei Roger! Det du siterer nå er Paulus brev til korinterne, og det var nok ment for dem i den tiden. Igjen er du på bærtur når det gjelder kontekst. Jeg ser at du ikke aksepterer forskning som ikke samsvarer med hva du allerede  tror. Og det er vel ikke et bra utgangspunkt. Men kan du sannsynliggjøre dine påstander hadde det vært fint. Jeg synes argumentene dine er svake, eller du har ingen bare påstander. Nå vil du vel svare at mitt standpunkt også bare er påstander. Mitt ståsted er historisk forskning og om du ikke liker resultatet og ikke kan argumentere logisk for ditt ståsted har du liten trovedighet, for troen din kan vel argumenteres for? (no hard feelings?)

mvh Tor

Kommentar #53

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: re Roger

Publisert over 10 år siden
05.02.10 kl. 19:47 skrev Tor Fagerhaug:05.02.10 kl. 19:12 skrev Roger Aak:Det er enorm forskjell på forskning og forskning. Det er mye som kalles forskning som jeg ikke anerkjenner som forskning i det hele tatt, spesielt innen dette området. Bibelfakta slik de fremstilles direkte fra Skriften er de eneste holdbare.

1 Kor 3,18-20 Ingen dåre sig selv! Om nogen iblandt eder tykkes sig å være vis i denne verden, han bli en dåre, forat han kan bli vis; 19 for denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet: Han fanger de vise i deres kløkt, 20 og atter: Herren kjenner de vises tanker, at de er tomme.

 Hei Roger! Det du siterer nå er Paulus brev til korinterne, og det var nok ment for dem i den tiden. Igjen er du på bærtur når det gjelder kontekst. Jeg ser at du ikke aksepterer forskning som ikke samsvarer med hva du allerede  tror. Og det er vel ikke et bra utgangspunkt. Men kan du sannsynliggjøre dine påstander hadde det vært fint. Jeg synes argumentene dine er svake, eller du har ingen bare påstander. Nå vil du vel svare at mitt standpunkt også bare er påstander. Mitt ståsted er historisk forskning og om du ikke liker resultatet og ikke kan argumentere logisk for ditt ståsted har du liten trovedighet, for troen din kan vel argumenteres for? (no hard feelings?)

mvh Tor

Paulus skrev til korinterene, men ordene er universelle fordi de sikter til alle i verden som tror seg vise om det som hører Gud til. Når Paulus sier: "denne verdens visdom er dårskap for Gud", er dette uavhengig av tid og sted. Uansett hvor mye kunnskap menneskene klarer å tilegne seg, er det for ingenting å regne for Gud. Det kunne Paulus sagt til hvem som helst, også i dag. Derfor opphøyer jeg Bibelen høyt over all menneskelig visdom.

Du nevnte tidligere at Daniel måtte ha forfattet sin bok mye senere enn hans egne opplysninger tyder på. La oss si at det forholder seg slik. I Dan 9,25 forutsier Daniel at en salvet (Messias) skal stå frem 69 "uker" etter befalingen av Jerusalems gjenoppbygging. Hvis Daniel skrev sine profetier så sent som du sier, så visste han at befaling om å gjenoppbygge Jerusalem kom i år 457 f.Kr. Men Daniel levde ikke så sent at han kunne vite at Jesus skulle bli døpt år 27 e.Kr., 483 år (69 profetiske uker) etter befalingen. Neste vers sier at Messias skulle dø 3,5 år etterpå. Daniel er den eneste i Bibelen som tidfester Jesu dåp og korsfestelse. Derfor får ikke jødene lov (rett og slett) til å lese og tolke disse versene. Det medfører død og fordervelse. Det sies i Talmud.

Det største "problemet" som kritikerne har mot Daniel, er opplysningen om mederen Darius. Her tror jeg at det er Daniel som er den virkelige spesialisten. Bare han kunne ha detaljkunnskap om dette fordi han sto midt i sentrum for begivenhetene. Derfor levde og skrev Daniel om disse tingene på det tidspunktet han selv hevder.

http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/gic/chapter-5.pdf

Kommentar #54

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: re Roger

Publisert over 10 år siden
05.02.10 kl. 21:52 skrev Roger Aak:05.02.10 kl. 19:47 skrev Tor Fagerhaug:05.02.10 kl. 19:12 skrev Roger Aak:Det er enorm forskjell på forskning og forskning. Det er mye som kalles forskning som jeg ikke anerkjenner som forskning i det hele tatt, spesielt innen dette området. Bibelfakta slik de fremstilles direkte fra Skriften er de eneste holdbare.

1 Kor 3,18-20 Ingen dåre sig selv! Om nogen iblandt eder tykkes sig å være vis i denne verden, han bli en dåre, forat han kan bli vis; 19 for denne verdens visdom er dårskap for Gud. For det er skrevet: Han fanger de vise i deres kløkt, 20 og atter: Herren kjenner de vises tanker, at de er tomme.

 Hei Roger! Det du siterer nå er Paulus brev til korinterne, og det var nok ment for dem i den tiden. Igjen er du på bærtur når det gjelder kontekst. Jeg ser at du ikke aksepterer forskning som ikke samsvarer med hva du allerede  tror. Og det er vel ikke et bra utgangspunkt. Men kan du sannsynliggjøre dine påstander hadde det vært fint. Jeg synes argumentene dine er svake, eller du har ingen bare påstander. Nå vil du vel svare at mitt standpunkt også bare er påstander. Mitt ståsted er historisk forskning og om du ikke liker resultatet og ikke kan argumentere logisk for ditt ståsted har du liten trovedighet, for troen din kan vel argumenteres for? (no hard feelings?)

mvh Tor

Paulus skrev til korinterene, men ordene er universelle fordi de sikter til alle i verden som tror seg vise om det som hører Gud til. Når Paulus sier: "denne verdens visdom er dårskap for Gud", er dette uavhengig av tid og sted. Uansett hvor mye kunnskap menneskene klarer å tilegne seg, er det for ingenting å regne for Gud. Det kunne Paulus sagt til hvem som helst, også i dag. Derfor opphøyer jeg Bibelen høyt over all menneskelig visdom.

Du nevnte tidligere at Daniel måtte ha forfattet sin bok mye senere enn hans egne opplysninger tyder på. La oss si at det forholder seg slik. I Dan 9,25 forutsier Daniel at en salvet (Messias) skal stå frem 69 "uker" etter befalingen av Jerusalems gjenoppbygging. Hvis Daniel skrev sine profetier så sent som du sier, så visste han at befaling om å gjenoppbygge Jerusalem kom i år 457 f.Kr. Men Daniel levde ikke så sent at han kunne vite at Jesus skulle bli døpt år 27 e.Kr., 483 år (69 profetiske uker) etter befalingen. Neste vers sier at Messias skulle dø 3,5 år etterpå. Daniel er den eneste i Bibelen som tidfester Jesu dåp og korsfestelse. Derfor får ikke jødene lov (rett og slett) til å lese og tolke disse versene. Det medfører død og fordervelse. Det sies i Talmud.

Det største "problemet" som kritikerne har mot Daniel, er opplysningen om mederen Darius. Her tror jeg at det er Daniel som er den virkelige spesialisten. Bare han kunne ha detaljkunnskap om dette fordi han sto midt i sentrum for begivenhetene. Derfor levde og skrev Daniel om disse tingene på det tidspunktet han selv hevder.

http://www.biblicalstudies.org.uk/pdf/gic/chapter-5.pdf

 Hei Roger! Dateringen av Daniels bok har foregått med skrifteksperter. Materialet de studerte var skrevet med samme skrifttype og fonter som ble brukt ca 130 BC. Disse forskerene er spesialister på datering og fastslo etter skrifttype og fonter det året, +- 50 år Daniel var sannsynligvis ikke en person. Vi vet med stor sikkerhet at Daniels bok har flere forfattere. Vi kan med stor sikkerhet si at Jobs bok hadde tre forfattere. Hvordan du greier å datere det som skjedde etter det ble skrevet må jeg si er tvilsomt. det som skjedde før er jo greit da det var i fortid. Darius var Darius den store ,kongen av det Persiske imperium. Israel var under det persiske imperium etter at Kyros den store hadde befridd jødene fra Babylon, og ingen av dem er det ikke noe problem å finne opplysninger om. Bare en digreson Darius sønn Xerxes oppfylte Kyros lovnad om å hjelpe jødene med gjenoppbyggingen av det andre tempel. Det ble finansiert av den persiske statskassen. Xerxes finner du også beskrevet i Esthers bok. GT er ikke en bok som er skrevet av enkeltstående forfattere,tvertimot så er det et redigert skrift samlet etter eksilet, mye ble skrevet og tilført senere deriblant Daniels bok Esthers bok og Jobs bok. Den versjonen du bruker er septaguinta den greske versjonen av Toraen. Å ta skrifter fra bronsalderen til inntekt for dagens situasjon.vel vel.

En liten kuriositet. Jødene hadde ingen forestilling om en djevel før eksilet, det kom først etter eksilet ved påvirkning fra persisk religion ,Zorostrianismen som var den første monoteitiske religionen i midtøsten, de hadde en dualistisk tro med kampen mellom det gode og det onde som et sentralt tema . Før eksilet var Jahve en stammegud blant mange i det området. Han belønnet og straffet jødene ettersom de holdt loven og troen eller ikke. Akkurat som en menneskelig konge gjorde på den tiden. Zoroastrerne har også en endetidstro, det vi kaller for apokalyptisk tro ,som jødene adopterte og som du tror på idag som kristen

mvh Tor

mvh Tor

Kommentar #55

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: re Roger

Publisert over 10 år siden

Her har vi en link http://amazingdiscoveries.org/AD-articles-Bible-Lost-Books-Josephus

Sitat:

As can be seen, around 100 AD Josephus plainly states the contents of the Old Testament was written between the time of Moses and the days of Artaxerxes I (king of Persia from 465 to 424 BC).

According to Josephus, the Jews recognized 22 books as the Scriptures of the Jewish Bible. Since modern Protestant Bibles list 39 books in the Old Testament, why is there a difference in the number of books? The answer is simple: the Jews group the books differently. In a typical Jewish printing of the Scriptures the arrangement is as follows:


The Law: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy: 5 books
The Prophets: Joshua, Samuel, Kings, Isaiah, Jeremiah-Lamentations, Ezekiel,
The book of the twelve (Hosea to Malachi): 7 books
The Writings: Psalms, Proverbs, Job, Song of Songs, Ruth-Judges, Ecclesiastes, Esther, Daniel, Ezra-Nehemiah, Chronicles: 10 books 

Andre bekreftelser: http://amazingdiscoveries.org/AD-Bible-Why-Archaeology.html


Many other discoveries have helped vindicate many details of the Bible that had been scoffed at by higher critics:

The Cyrus Cylinder, discovered in 1879, records Cyrus' overthrow of Babylon and his subsequent deliverance of the Jewish captives.

The Rosetta Stone,discovered in 1799 in Egypt by Napoleon's scientists, was written in three languages: hieroglyphics, demotic, and Greek. It unlocked the mystery of the hieroglyphics which have helped confirm the authenticity of the Bible.

The Moabite Stone discovered in 1868 at Dibon, Jordan, confirmed Moabite attacks on Israel as recorded in 2 Kings 1 and 3.

The Lachish Letters, discovered in 1932-1938, 24 miles north of Beersheba, described the attack of Nebuchadnezzar on Jerusalem in 586 BC.


En kan fastslå at Daniel har eksistert og at man kan fastslå at all fornektelse av disse fakta har med fornektelse av sannheten å gjøre. 

Ellers vil jeg takke Roger for sin oppriktighet. :)

Kommentar #56

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: re Roger

Publisert over 10 år siden
05.02.10 kl. 23:15 skrev Tor Fagerhaug:  Hei Roger! Dateringen av Daniels bok har foregått med skrifteksperter. Materialet de studerte var skrevet med samme skrifttype og fonter som ble brukt ca 130 BC. Disse forskerene er spesialister på datering og fastslo etter skrifttype og fonter det året, +- 50 år Daniel var sannsynligvis ikke en person. Vi vet med stor sikkerhet at Daniels bok har flere forfattere. Vi kan med stor sikkerhet si at Jobs bok hadde tre forfattere. Hvordan du greier å datere det som skjedde etter det ble skrevet må jeg si er tvilsomt. det som skjedde før er jo greit da det var i fortid. Darius var Darius den store ,kongen av det Persiske imperium. Israel var under det persiske imperium etter at Kyros den store hadde befridd jødene fra Babylon, og ingen av dem er det ikke noe problem å finne opplysninger om. Bare en digreson Darius sønn Xerxes oppfylte Kyros lovnad om å hjelpe jødene med gjenoppbyggingen av det andre tempel. Det ble finansiert av den persiske statskassen. Xerxes finner du også beskrevet i Esthers bok. GT er ikke en bok som er skrevet av enkeltstående forfattere,tvertimot så er det et redigert skrift samlet etter eksilet, mye ble skrevet og tilført senere deriblant Daniels bok Esthers bok og Jobs bok. Den versjonen du bruker er septaguinta den greske versjonen av Toraen. Å ta skrifter fra bronsalderen til inntekt for dagens situasjon.vel vel.

En liten kuriositet. Jødene hadde ingen forestilling om en djevel før eksilet, det kom først etter eksilet ved påvirkning fra persisk religion ,Zorostrianismen som var den første monoteitiske religionen i midtøsten, de hadde en dualistisk tro med kampen mellom det gode og det onde som et sentralt tema . Før eksilet var Jahve en stammegud blant mange i det området. Han belønnet og straffet jødene ettersom de holdt loven og troen eller ikke. Akkurat som en menneskelig konge gjorde på den tiden. Zoroastrerne har også en endetidstro, det vi kaller for apokalyptisk tro ,som jødene adopterte og som du tror på idag som kristen

mvh Tor

mvh Tor

Skrifteksperter kan ikke datere Daniels nedtegninger hvis de er kopiert flere århundrer etterpå av andre. Det finnes ingen opprinnelige skrifter, bare kopier. Ikke engang dødehavsrullene er opprinnelige skrifter. Jesus Kristus henviste til Daniels bok. Hvis Daniel hadde sagt noe som ikke stemmer, må vi regne med at Jesus ville sagt det. Jesus hadde faktisk ikke en eneste korreksjon av noen av gamletestamentets skrifter. Det skulle ellers bare mangle, det var Han selv som hadde inngitt hvert ord som var skrevet. I Åpenbaringsboken kaller Han GT og NT for sine to vitner. Hvis man skal forstå Skriften, må man ha klart for seg at Gud står som ordets vokter.

Åp 11,3-6 Og jeg vil gi mine to vidner at de skal være profeter i tusen to hundre og seksti dager, klædd i sekk. 4 Dette er de to oljetrær og de to lysestaker som står for jordens herre. 5 Og dersom nogen vil gjøre dem skade, da går det ild ut av deres munn og fortærer deres fiender; ja, dersom nogen vil gjøre dem skade, da skal han drepes på den måte. 6 Disse har makt til å lukke himmelen, så det ikke skal falle noget regn i de dager de er profeter, og de har makt over vannene til å omskape dem til blod, og til å slå jorden med allslags plage, så ofte de vil.

Kommentar #57

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: re Roger

Publisert over 10 år siden
06.02.10 kl. 00:15 skrev Leif Gunnar Opheim:

Her har vi en link http://amazingdiscoveries.org/AD-articles-Bible-Lost-Books-Josephus

Sitat:

As can be seen, around 100 AD Josephus plainly states the contents of the Old Testament was written between the time of Moses and the days of Artaxerxes I (king of Persia from 465 to 424 BC). According to Josephus, the Jews recognized 22 books as the Scriptures of the Jewish Bible. Since modern Protestant Bibles list 39 books in the Old Testament, why is there a difference in the number of books? The answer is simple: the Jews group the books differently. In a typical Jewish printing of the Scriptures the arrangement is as follows:

The Law: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy: 5 books The Prophets: Joshua, Samuel, Kings, Isaiah, Jeremiah-Lamentations, Ezekiel, The book of the twelve (Hosea to Malachi): 7 books The Writings: Psalms, Proverbs, Job, Song of Songs, Ruth-Judges, Ecclesiastes, Esther, Daniel, Ezra-Nehemiah, Chronicles: 10 books 

Andre bekreftelser: http://amazingdiscoveries.org/AD-Bible-Why-Archaeology.html

Many other discoveries have helped vindicate many details of the Bible that had been scoffed at by higher critics:

The Cyrus Cylinder, discovered in 1879, records Cyrus' overthrow of Babylon and his subsequent deliverance of the Jewish captives.

The Rosetta Stone,discovered in 1799 in Egypt by Napoleon's scientists, was written in three languages: hieroglyphics, demotic, and Greek. It unlocked the mystery of the hieroglyphics which have helped confirm the authenticity of the Bible.

The Moabite Stone discovered in 1868 at Dibon, Jordan, confirmed Moabite attacks on Israel as recorded in 2 Kings 1 and 3.

The Lachish Letters, discovered in 1932-1938, 24 miles north of Beersheba, described the attack of Nebuchadnezzar on Jerusalem in 586 BC.

En kan fastslå at Daniel har eksistert og at man kan fastslå at all fornektelse av disse fakta har med fornektelse av sannheten å gjøre. 

Ellers vil jeg takke Roger for sin oppriktighet. :)

 Hei Leif! Dette er med respekt melde tøv. Jeg har lest oversettelsen av Kyros keramikksylinder og den har ingenting med GT å gjøre i det hele tatt. Den er en menneskerettighetserklæring som Kyros fikk skrevet ned,hvor han lovet å la de folk som var i slaveri i Babylon få dra hjem, Han lovet også at de fikk praktisere sin religion. Den egyptiske stenen er etter den Alexander den store, og jødene var faktisk ikke viktig for han. Jeg vil gjerne lese oversettesene av resten, dette er virkelig tvilsomt. Husk at Israel aldri var noen stormakt i regionen, de var faktisk okkupert av naboimperier mer eller mindre i 800 år helt til diasporaen i år 70 AD

mvh Tor

Kommentar #58

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

Re Leif

Publisert over 10 år siden

Rosettastenen er en svart granittblokk (ofte feilaktig identifisert som basalt) fra oldtidens Egypt der samme tekst er hugget inn med tre forskjellige skrifter: Hieroglyfer, demotisk og gresk. Fordi den greske teksten enkelt kunne oversettes, gav dette nøkkelen til dechiffreringen av hieroglyfene, som som i sin tur åpnet for studiet av primærkilder fra den egyptiske oldtid. Jean-François Champollion fant prinsippet for oversettelsen i 1822, og året etter fikk han assistanse fra Thomas Young.

Siden 1802 har stenen befunnet seg i British Museum, der den er en av de mest populære utstillingsgjenstandene.

Stenen er den tredje i en serie på tre. Den første gjengir et dekret fra Ptolemaios III om skuddår, og den andre, kjent som stenen fra Canopus, gjengir et fra Ptolemaios IV.

Det er bevart to kopier av stenen fra Canopus, en av den første stenen (Memfisstelen) og tre og en halv av Rosettastenen.

Teksten er et ptolemeisk dekret fra 196 f.Kr.. Det ble utstedt av Ptolemaios V, og beskriver visse skatter som han avskaffet og instruerte at statuer skulle reises i visse templer. Det blir også foreskrevet at dekretet skulle publiseres på tre språk: Gudenes språk (hieroglyfer), folkets språk (demotisk) og wynen (gresk, wynen er beslektet med ionisk). Det var vanlig at man i greske områder utstedte flerspråklige dekreter på denne måten

Det jeg har funnet ut om Rosettasteinen og Moabitt stenen er at de heller ikke inneholder noe som helst om GT. Sorry men ønsketenkning hjelper ikke.

mvh Tor

Kommentar #59

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

re Roger

Publisert over 10 år siden

Beklager Roger men det er nettop det de har gjort. Kopiene er kopiert i nøyaktig samme skrivestil som orginalen, jødene var nøye med det. Men kjære vene fortsett å leve med din tro selv om den ikke henger på greip under en tekstkritisk undersøkelse. Jeg ser også at du bruker JÅ som et sannhetsvitne, du tar det fullstendig ut av kontekst, da forandrer du den historien til noe som passer ditt syn. Når du leser bibelen og leser den for å få bekreftet det du allerede tror blir det ikke troverdig..

mvh Tor

Skrifteksperter kan ikke datere Daniels nedtegninger hvis de er kopiert flere århundrer etterpå av andre. Det finnes ingen opprinnelige skrifter, bare kopier. Ikke engang dødehavsrullene er opprinnelige skrifter. Jesus Kristus henviste til Daniels bok. Hvis Daniel hadde sagt noe som ikke stemmer, må vi regne med at Jesus ville sagt det. Jesus hadde faktisk ikke en eneste korreksjon av noen av gamletestamentets skrifter. Det skulle ellers bare mangle, det var Han selv som hadde inngitt hvert ord som var skrevet. I Åpenbaringsboken kaller Han GT og NT for sine to vitner. Hvis man skal forstå Skriften, må man ha klart for seg at Gud står som ordets vokter.

Kommentar #60

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: re Roger

Publisert over 10 år siden
06.02.10 kl. 01:48 skrev Tor Fagerhaug:06.02.10 kl. 00:15 skrev Leif Gunnar Opheim:

Her har vi en link http://amazingdiscoveries.org/AD-articles-Bible-Lost-Books-Josephus

Sitat:

As can be seen, around 100 AD Josephus plainly states the contents of the Old Testament was written between the time of Moses and the days of Artaxerxes I (king of Persia from 465 to 424 BC). According to Josephus, the Jews recognized 22 books as the Scriptures of the Jewish Bible. Since modern Protestant Bibles list 39 books in the Old Testament, why is there a difference in the number of books? The answer is simple: the Jews group the books differently. In a typical Jewish printing of the Scriptures the arrangement is as follows:

The Law: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy: 5 books The Prophets: Joshua, Samuel, Kings, Isaiah, Jeremiah-Lamentations, Ezekiel, The book of the twelve (Hosea to Malachi): 7 books The Writings: Psalms, Proverbs, Job, Song of Songs, Ruth-Judges, Ecclesiastes, Esther, Daniel, Ezra-Nehemiah, Chronicles: 10 books 

Andre bekreftelser: http://amazingdiscoveries.org/AD-Bible-Why-Archaeology.html

Many other discoveries have helped vindicate many details of the Bible that had been scoffed at by higher critics:

The Cyrus Cylinder, discovered in 1879, records Cyrus' overthrow of Babylon and his subsequent deliverance of the Jewish captives.

The Rosetta Stone,discovered in 1799 in Egypt by Napoleon's scientists, was written in three languages: hieroglyphics, demotic, and Greek. It unlocked the mystery of the hieroglyphics which have helped confirm the authenticity of the Bible.

The Moabite Stone discovered in 1868 at Dibon, Jordan, confirmed Moabite attacks on Israel as recorded in 2 Kings 1 and 3.

The Lachish Letters, discovered in 1932-1938, 24 miles north of Beersheba, described the attack of Nebuchadnezzar on Jerusalem in 586 BC.

En kan fastslå at Daniel har eksistert og at man kan fastslå at all fornektelse av disse fakta har med fornektelse av sannheten å gjøre. 

Ellers vil jeg takke Roger for sin oppriktighet. :)

 Hei Leif! Dette er med respekt melde tøv. Jeg har lest oversettelsen av Kyros keramikksylinder og den har ingenting med GT å gjøre i det hele tatt. Den er en menneskerettighetserklæring som Kyros fikk skrevet ned,hvor han lovet å la de folk som var i slaveri i Babylon få dra hjem, Han lovet også at de fikk praktisere sin religion. Den egyptiske stenen er etter den Alexander den store, og jødene var faktisk ikke viktig for han. Jeg vil gjerne lese oversettesene av resten, dette er virkelig tvilsomt. Husk at Israel aldri var noen stormakt i regionen, de var faktisk okkupert av naboimperier mer eller mindre i 800 år helt til diasporaen i år 70 AD

mvh Tor

Det som er tøv er dine bortforklaringer, Alle disse arkeologiske funn beviser bibelen som ett historisk dokument. Vi kan stole på Guds ord og arkeologien bekrefter bibelen. Alt det du her over bekrefter det jeg og Roger sier.

Kommentar #61

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

re Leif

Publisert over 10 år siden

Det som er tøv er dine bortforklaringer, Alle disse arkeologiske funn beviser bibelen som ett historisk dokument. Vi kan stole på Guds ord og arkeologien bekrefter bibelen. Alt det du her over bekrefter det jeg og Roger sier.

Vel, da kan du kanskje gi meg de arkeologske bevisene for at jødene var fanger i egypt...og at de vandret i Sinai i 40 år. Kan du likeså gi meg et bevis at Kyros keramillsylinder er nevnt noe sted i GT?? Kan du likeså gi meg bevis fort rosettasteinen sier noe som helst om jødne???? Hvis du greier det er du jammen meg god. Ikke server meg bibelvers men kom med fakta

mvh Tor

Kommentar #62

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

RE: re Leif

Publisert over 10 år siden
06.02.10 kl. 18:58 skrev Tor Fagerhaug:

Det som er tøv er dine bortforklaringer, Alle disse arkeologiske funn beviser bibelen som ett historisk dokument. Vi kan stole på Guds ord og arkeologien bekrefter bibelen. Alt det du her over bekrefter det jeg og Roger sier.

Vel, da kan du kanskje gi meg de arkeologske bevisene for at jødene var fanger i egypt...og at de vandret i Sinai i 40 år. Kan du likeså gi meg et bevis at Kyros keramillsylinder er nevnt noe sted i GT?? Kan du likeså gi meg bevis fort rosettasteinen sier noe som helst om jødne???? Hvis du greier det er du jammen meg god. Ikke server meg bibelvers men kom med fakta

mvh Tor

 Godt poengtert!

Kommentar #63

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

merkelig

Publisert over 10 år siden

nok

brydde ikke egypterne seg

om å dokumentere dette med jødene

de var flinke til å dokumentere andre ting

de kunne faktisk skrive!

skummelt gjort av hedninger

Kommentar #64

Gunnar Opheim

142 innlegg  6550 kommentarer

RE: re Leif

Publisert over 10 år siden
06.02.10 kl. 18:58 skrev Tor Fagerhaug:

Det som er tøv er dine bortforklaringer, Alle disse arkeologiske funn beviser bibelen som ett historisk dokument. Vi kan stole på Guds ord og arkeologien bekrefter bibelen. Alt det du her over bekrefter det jeg og Roger sier.

Vel, da kan du kanskje gi meg de arkeologske bevisene for at jødene var fanger i egypt...og at de vandret i Sinai i 40 år. Kan du likeså gi meg et bevis at Kyros keramillsylinder er nevnt noe sted i GT?? Kan du likeså gi meg bevis fort rosettasteinen sier noe som helst om jødne???? Hvis du greier det er du jammen meg god. Ikke server meg bibelvers men kom med fakta

mvh Tor

Versågod:


The campaign into Israel by Pharaoh Shishak
(1 Kings 14:25-26) is recorded on the walls of the Temple of Amun in Thebes, Egypt.

The revolt of Moab against Israel
(2 Kings 1:1; 3:4-27) is recorded on the Mesha Inscription.

The fall of Samaria
(2 Kings 17:3-6, 24; 18:9-11) to Sargon II, king of Assyria, is recorded on his palace walls.

The defeat of Ashdod by Sargon II
(Isaiah 20:1) is recorded on his palace walls.

The campaign of the Assyrian king Sennacherib against Judah
(2 Kings 18:13-16) is recorded on the Taylor Prism.

The siege of Lachish by Sennacherib
(2 Kings 18:14, 17) is recorded on the Lachish reliefs.

The assassination of Sennacherib by his own sons
(2 Kings 19:37) is recorded in the annals of his son Esarhaddon.

The fall of Nineveh as predicted by the prophets Nahum and Zephaniah
(2:13-15) is recorded on the Tablet of Nabopolasar.

The fall of Jerusalem to Nebuchadnezzar, king of Babylon
(2 Kings 24:10-14) is recorded in the Babylonian Chronicles.

The captivity of Jehoiachin, king of Judah, in Babylon
(2 Kings 24:15-16) is recorded on the Babylonian Ration Records.

The fall of Babylon to the Medes and Persians
(Daniel 5:30-31) is recorded on the Cyrus Cylinder.

The freeing of captives in Babylon by Cyrus the Great
(Ezra 1:1-4; 6:3-4) is recorded on the Cyrus Cylinder.

http://www.pleaseconvinceme.com/index/The_Old_Testament_Is_Verified_Archeologically

Concerning the story of Joseph, it is known that the Semitic Hyksos overthrew the Egyptian dynasties from the year 1780 BC to 1545 BC, a period of just over a quarter of a century. During this time, it would have been possible for a Semite to reach the position of prestige occupied by Joseph. In recent times, frescoes have been found in Egyptian tombs depicting fat and thin cows, and inscriptions have been found referring to seven lean and seven opulent years, making this Biblical story more than just a myth. One of the most exciting stories in Scripture, however, is the Exodus.

According to Biblical chronology, Moses was born in 1530 BC, during the reign of Tutmoses I, who ruled from 1532 to 1508 BC. Tutmoses I was the third pharaoh of the 18th dynasty. The first pharoah was Amoses 1570 to 1553 BC, followed by Amenhotep 1553 to 1532 BC, who was the father of Tutmoses I. This is the pharaoh who issued the decree that all the sons born to the Israelites were to be thrown into the river, but that girls were permitted to live (Exodus 1:22).

http://amazingdiscoveries.org/egypt-and-the-bible.html?searched=egyp&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1

Mye mere finnes. Uansett, må Herren velsigne deg med dette.

Kommentar #65

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

hyksos

Publisert over 10 år siden

denne invasjonen

var ekstremt kjapp

så her lyver noen

Kommentar #66

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

Svensk biskop refser Carola

Publisert over 10 år siden

Jeg vet ikke om det er typisk, jeg tror nesten det, at enhver teologisk debatt alltid vil ende opp i en debatt om Gud og Bibelen er troverdig. Det var ikke en slik debatt jeg startet. Jeg startet en debatt om hvorvidt den svenske biskopens refs av Carola på TEOLOGISK grunnlag var rettferdig. Biskopen hadde ikke noen relevante teologiske argumenter for sin refs. Han hadde tydeligvis behov for å fortelle at han hadde lest Johannes Åpenbaring, ei bok han neppe forstår bæret av.

Debatten er så teologisk kjedelig at jeg dropper videre deltakelse.

Kommentar #67

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

carola

Publisert over 10 år siden

det er carola og

teologisk sett

Kommentar #68

Roger Aak

3 innlegg  1298 kommentarer

RE: carola

Publisert over 10 år siden
06.02.10 kl. 21:35 skrev robert ommundsen:

det er carola og

teologisk sett

Poenget er at Carola hadde rett i det eneste teologiske poenget som hun hadde. Carolas øvrige teologiske meninger kan være så mye feil de vil, hun ble ikke refset for disse. Det er hele poenget. Man refser ikke noen for å ha sagt noe rett, såfremt den som refser ikke har peiling selv.

Kommentar #69

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: RE: re Leif

Publisert over 10 år siden
06.02.10 kl. 20:20 skrev Leif Gunnar Opheim:06.02.10 kl. 18:58 skrev Tor Fagerhaug:

Det som er tøv er dine bortforklaringer, Alle disse arkeologiske funn beviser bibelen som ett historisk dokument. Vi kan stole på Guds ord og arkeologien bekrefter bibelen. Alt det du her over bekrefter det jeg og Roger sier.

Vel, da kan du kanskje gi meg de arkeologske bevisene for at jødene var fanger i egypt...og at de vandret i Sinai i 40 år. Kan du likeså gi meg et bevis at Kyros keramillsylinder er nevnt noe sted i GT?? Kan du likeså gi meg bevis fort rosettasteinen sier noe som helst om jødne???? Hvis du greier det er du jammen meg god. Ikke server meg bibelvers men kom med fakta

mvh Tor

Versågod:

The campaign into Israel by Pharaoh Shishak (1 Kings 14:25-26) is recorded on the walls of the Temple of Amun in Thebes, Egypt. The revolt of Moab against Israel (2 Kings 1:1; 3:4-27) is recorded on the Mesha Inscription. The fall of Samaria (2 Kings 17:3-6, 24; 18:9-11) to Sargon II, king of Assyria, is recorded on his palace walls. The defeat of Ashdod by Sargon II (Isaiah 20:1) is recorded on his palace walls. The campaign of the Assyrian king Sennacherib against Judah (2 Kings 18:13-16) is recorded on the Taylor Prism. The siege of Lachish by Sennacherib (2 Kings 18:14, 17) is recorded on the Lachish reliefs. The assassination of Sennacherib by his own sons (2 Kings 19:37) is recorded in the annals of his son Esarhaddon. The fall of Nineveh as predicted by the prophets Nahum and Zephaniah (2:13-15) is recorded on the Tablet of Nabopolasar. The fall of Jerusalem to Nebuchadnezzar, king of Babylon (2 Kings 24:10-14) is recorded in the Babylonian Chronicles. The captivity of Jehoiachin, king of Judah, in Babylon (2 Kings 24:15-16) is recorded on the Babylonian Ration Records. The fall of Babylon to the Medes and Persians (Daniel 5:30-31) is recorded on the Cyrus Cylinder. The freeing of captives in Babylon by Cyrus the Great (Ezra 1:1-4; 6:3-4) is recorded on the Cyrus Cylinder.

http://www.pleaseconvinceme.com/index/The_Old_Testament_Is_Verified_Archeologically

Concerning the story of Joseph, it is known that the Semitic Hyksos overthrew the Egyptian dynasties from the year 1780 BC to 1545 BC, a period of just over a quarter of a century. During this time, it would have been possible for a Semite to reach the position of prestige occupied by Joseph. In recent times, frescoes have been found in Egyptian tombs depicting fat and thin cows, and inscriptions have been found referring to seven lean and seven opulent years, making this Biblical story more than just a myth. One of the most exciting stories in Scripture, however, is the Exodus.

According to Biblical chronology, Moses was born in 1530 BC, during the reign of Tutmoses I, who ruled from 1532 to 1508 BC. Tutmoses I was the third pharaoh of the 18th dynasty. The first pharoah was Amoses 1570 to 1553 BC, followed by Amenhotep 1553 to 1532 BC, who was the father of Tutmoses I. This is the pharaoh who issued the decree that all the sons born to the Israelites were to be thrown into the river, but that girls were permitted to live (Exodus 1:22).

http://amazingdiscoveries.org/egypt-and-the-bible.html?searched=egyp&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1

Mye mere finnes. Uansett, må Herren velsigne deg med dette.

 Dette blir for dumt, kom med egne ord. Ikke kom med ferdigtygd materiale som har agendaer så det holder. Du har ikke ett eneste svar på mine spørsmål, du kommer bare med kristen kvasi religiøse synspunkter som ikke har ett eneste reelt svar på noe som helst annet enn at GT har rett. Hvis du mener at GT har svaret på dine spørsmål må du f.eks steine dine barn hvis de er uenig med dem. Du kan rett og slett ikke plukke ut det du synes er greit for deg og mene at det er sånn at menneskeheten burde og skal oppøfre seg.

mvh Tor

Kommentar #70

Tor Fagerhaug

48 innlegg  1778 kommentarer

RE: hyksos

Publisert over 10 år siden
06.02.10 kl. 20:29 skrev robert ommundsen:

denne invasjonen

var ekstremt kjapp

så her lyver noen

 he he det er ikke rart at jeg følger deg, du er utrolig bra....( dyp osv).....

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
13 dager siden / 2987 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
10 dager siden / 1675 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1519 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1290 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1092 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 663 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere