Audun Hjertager

149

Rike, kristne samfunn

Samfunn av kristne er ikke destruktive. Samfunn som skaper tørke i fattige land og ødelegger skaperverket, er ikke kristne. Ergo er ikke vårt samfunn kristent.

Publisert: 7. apr 2013

Det er mulig jeg gikk glipp av en bibeltime, men jeg fikk ikke med meg at den rike mannen, som ikke solgte noe av det han eide, ble oppfordret til å kjøpe mer. Fikk han høre at "alt er mulig for Gud", og gikk derfor lykkelig bort, kjøpte mer, og levde på bekostning av andre mens han ropte "Hallelujah, jeg er frelst av Jesus!"? Hvis dette er kristendom, hva er da Mammon-tilbedelse? 

Jeg kan ikke forstå at verdiene i et "kristent" samfunn kan være kortsiktige, materielle og økonomiske. I Norge finner vi knapt noen som kaller seg "kristen", og som samtidig lever bærekraftig. Gjennomsnittet av oss lever som om vi hadde 3 jorkloder.

Norge synes å være et Brian-kristent land, frelst av Brian: Always look on the bright side of life: Vi kjenner til konsekvensene, men nyter livet. Mange skyver ansvaret over på politikerne, og skalker lukene for advarslene. Andre skalker lukene på et synkende skip, og håper at Jesus viser nåde. 

Både Jesus og vitenskapen forteller oss at det ikke er bra å samle skatter på jorda slik vi gjør. Det går galt på den måten vi lever og styrer samfunnet på, både med tanke på økonomiklimaendringer og overforbruk, masseutryddelser (1,2), surere havhavstigning ... 

De økonomiske og økologiske kostnadene av livsstilen vår, overstiger langt gevinsten velferdssamfunnet gir, og personlige materielle og økonomiske gevinster. På sikt er balansen i budsjettet ekstremt negativ: Vi går i dundrende underskudd, og kassen er nokså skrapt allerede.

Likviditeten, verdiene våre, begrenser seg i praksis til økonomi, familiære relasjoner og medmenneskelighet gjennom det staten ordner for oss. Dette er forsvinnende små verdier om man tenker på alt verdier kan være, og at vi kjenner til de langsiktige konsekvensene av å fokusere på de verdiene vi har valgt å fokusere på.

BUDSJETT: SKATTER PÅ JORDEN, DRAP PÅ SALIGE (fattige), ØDELEGGELSE AV SKAPERVERK:

Shakun_Marcott_HadCRUT4_A1B

Graf på bakgrunn av Marcott et al 2013 (Nature): Viser at temperaturendringene verden har opplevd og står overfor er svært dramatiske i et historisk perspektiv.

VERDIBALANSE:
Sjøisutbredelsen i Arktis stuper. Hastigheten synes å være uten sidestykke i menneskehetens historie (Kinnard 2011, Nature). 

Mange triste tap, fra menneskeliv til natur, også tap av frihet, følger i kjølvannet av materialisme: Det er dokumentert at mennesker som har materialistiske mål, er mindre lykkelige en de som har immaterielle mål, som for eksempel relasjoner og personlig utvikling. Hvorfor klamre seg fast til det materielle, når både Gud og vitenskap advarer mot det?

Alt fra natur til verdens fattige, og vårt eget samfunn, vil bli lykkeligere av et mer immaterielt fokus. Men det krever et samfunn rikt på andre verdier enn dem vi har i dag.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Dette har du rett i.....

Publisert rundt 7 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Alt fra natur til verdens fattige, og vårt eget samfunn, vil bli lykkeligere av et mer immaterielt fokus. Men det krever et samfunn rikt på andre verdier enn dem vi har i dag

Men landet vårt styres ikke av kristne institusjoner.  Landet styres av politiske institusjoner. Og som du bør være kjent med har det i lang tid i hele Europa/USA, spesielt de siste 200 år, vært drevet et ønsket og villet arbeide for å fjerne den kristne tro og tanke fra den politiske arena spesielt og samfunnet og skole generelt. Det har fra arbeiderbevegelsen og sosialistene i hundre vært drevet et arbeide for fjerne det kristne livsyns-menneske.  Med dette følger selvsagt at den kristne etikken og dens begrunnelse står svakt eller blir tilintetgjort. For det du beskriver er selvsagt en etisk utfordring der individene står i inngrep med kollektive.  Vi alle er underordnet økonomiske lovmessigheter som man forsøker å regulere.

Personlig mener muligens problemet ligger i at samfunnet i dag skaper politiske mennesker.  Samfunnet burde skape livsynsmennesker men idag er livsyn gjort til en privatsak.  Det er ikke mulig å etablere et livsyn som en privatsak.  Livsyn blir dermed en overfladisk greie uten betydning. Demokratiet blir dermed politiske mennesker som ksal passe på politiske mennesker?  Som du er inne på: Garantert mislykket.

Kommentar #2

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Ikke lov å spørre om tro (manglende åpenhet)

Publisert rundt 7 år siden

i intervjuer. Derfor får man mennesker som bare er ute etter en jobb, ikke etter å dele hele seg på arbeidet. Resten kan de leve ut hjemme.

Jeg opplevde en jobb en gang som førte til at alt det jeg hadde bygget opp av nettverk måtte forlates. Jeg fikk ikke pleie kontakten. Dette gjaldt Helsekonferansen, Universitetet i Oslo, Kirken og Dagkirurgisk Forum.

Jeg ble redusert til en forskremt utgave av meg selv som jattet med for å overleve de verbale angrepene.

Helsefarlige arbeidsplasser finnes det nok av.

De er allikevel i ferd med å bli avslørt.

Av varslere som meg.

Norge kan ikke styres av kriminelle bander.

 

 

Kommentar #3

Arnt Thyve

17 innlegg  1393 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Nå finnes det ingen kristne samfunn, og har vel knapt gjort det. Norge styres for tiden av Ap, SV og Sp, og de kan vel ikke sies å bygge politikken sin på bibelsk etikk. (Det  blir heller ikke tilfellet om det "kristne" partiet KrF blir med i en regjering.) Derfor blir innlegget litt rart. Det er ikke mange som hevder at vi har et kristent samfunn - bortsett fra ateister når de vil poengtere at noe er galt med samfunnet. Det er heller ikke riktig å gi f.eks. Norge hele skylden for tørke i andre land. De fattige landene bidrar rikelig selv med nedhogging av skog og overbefolkning. Og vi kan vel ikke lastes for at mange land aldri blir ferdige med kriger og opprør?

Jeg tror du burde søkt om opptak hos Amishene i USA. De lever akkurat slik du mener vi alle burde ha levd. (Men det er fint om du ror eller seiler bort dit slik at du ikke bruker noe så forkastelig som et fly...)

Kommentar #4

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Søkt og urimelig påstand

Publisert rundt 7 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Nå finnes det ingen kristne samfunn, og har vel knapt gjort det. Norge styres for tiden av Ap, SV og Sp, og de kan vel ikke sies å bygge politikken sin på bibelsk etikk

"...Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv..." (Grunnloven §2)

"...Den norske Kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke og understøttes som saadan af Staten. Nærmere Bestemmelser om dens Ordning fastsættes ved Lov..." (Grunnloven §16)

Det er selvsagt fritt frem for hvem som helst å ha sin egen, private definisjon på hva "kristen" betyr for noe, men i saklig debatt er det ryddig å forholde seg til alminnelig og offisiell begrepsforståelse.

Kommentar #5

Ketil Reinhardts1

17 innlegg  271 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Du henviser til Marcot et al, den blå streken. Fofatterene sier at data ikke er statistisk robust til at hockeysticken på slutten kan forsvares. Den er likevel tatt med.. Og den orange streken til himmels er en spådom, og ikke målt? Når det er sagt er jeg veldig for å begrense forbruk, også av energi.
Kommentar #6

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Det er heller ikke riktig å gi f.eks. Norge hele skylden for tørke i andre land. De fattige landene bidrar rikelig selv med nedhogging av skog og overbefolkning. Og vi kan vel ikke lastes for at mange land aldri blir ferdige med kriger og opprør?

Norge har "skylden" (altså ansvaret) for egne klimautslipp, men også for klimautslippene fra brenningn av olje og gass som Norge eksporterer - og de utslippene er 7 ganger så store som Norges egne utslipp.

Den største befolkningstettheten i verden er i Vesteuropa. Her bor det flere mennesker per kvadratkilometer enn i noen del av verden, flere mennesker per kvadratkilometer enn i eksempelvis India eller Kina. Befolkningstettheten i Vesteuropa omtales ikke som et overbefolkningsproblem på grunn av at landene er så rike (har så mye økonomisk makt) at regionen kan forbruke fattige land sine ressurser. Norge er ikke overbefolket, men landet er i aller fremste rekke med hensyn til forretningsmessig utbytting av fattige folk.

Vi kan lastes for de krigene vi deltar aktivt i (Afghanistan, Libya) og for de krigene som krigsalliansen NATO starter og holder i gang, for medlemskapet påfører oss ansvar for dette, moralsk og juridisk. Så lenge vi og våre alliansepartnere kriger for tilgang på ressurser i fattigere land (tinn, wolfram og rågummi i Vietnam, mineraler i Afghanistan og Tchad, Olje i Irak og Libya - for å nevne noen historiske og aktuelle kriger), så kan vi lastes, som alliansepartner og selvsagt også som aktiv krigsdeltaker.

Men jeg tror innlegget først og fremst dreier seg om om vårt etiske ansvar som kristne mennesker i et kristent land. Og om de pengekristelige, som tror fullt og fast på Mammon og "fremskrittet", og som definerer Kristi lære sin gyldighet til ikke å gjelde innenfor forretningslivet. Altså pengekristelige drittsekker som i sin ugudelige havesyke ikke eier betenkeligheter med å berike seg på andres bekostning.

Kommentar #7

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Finnes det ingen kristen menighet?

Publisert rundt 7 år siden
Arnt Thyve. Gå til den siterte teksten.
Nå finnes det ingen kristne samfunn, og har vel knapt gjort det. Norge styres for tiden av

Det er jeg usikker på. En menighet er jo et kristent samfunn/samfunn av kristne/et kristelig fellesskap. Har vi bare "Always look on the bright side" - type menigheter?

Kommentar #8

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Pålitelige grafer

Publisert rundt 7 år siden

@Ketil Reinhardsen

Grafene er pålitelige. Rød kurve er målt temperatur (HadCrut4), og sammenfaller med Marcotts hockeystick. Manns hockeystick var ingen "bløff" eller "full av feil" som mange klimafornektere skal ha det til.  Du har rett i at den orange kurven er en prognose, men den er er blant de beste vi har, og er fra klimapanelet. Hvor høyt temperaturen stiger før den stabiliserer seg, er man usikre på. Stadig flere forskere hevder at +2'C nå er uunngåelig, og stadig flere mener +4'C er mer sannsynlig innen 2100. Det er i så fall krise.

Modellene er ikke så ille som rykter skal ha det til. En av de første fagfellevurderte analysene  (det bør helst være 15 år før man kan teste dem), har vist påfallende nøyaktighet.

Kommentar #9

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Jeg har kjørt gjennom

Publisert rundt 7 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Det er jeg usikker på.

Jeg har kjørt gjennom et par Amish-områder i USA.  Thyve har et poeng, du har egentlig svaret der.  De lever slik du etterlyser med et minimum av forbruk basert på stedegne ressurser.  Sosial justis kan nok oppleves beinhard for enkelte, men det finnes ikke mindre av det i sekulære samfunn ellers.  Hvorvidt de lever lykkelige og meningsfullt, kan jeg ikke svare på.  Det går an å ta en tur dit, ta bein fatt i områdene der de bor og observere dem.  De er mange i Illinois lit sørvest for Chicago, tror jeg det var. Det var også en del av dem i Delaware husker jeg. De kjørte rundt i hest og kjerre.  En litt mildere variant var menonitter.  De kjørte rundt i biler men levde nøyesomt og arbeisomt.  Amishene har sitt eget skolesystem, atskilt fra USA offentlige utdannelses-system.  De holder seg borte fra det sekulære USAs underholdningverden og sex-nevrotiske livstilparadigme.  De har sine familier, sine Gudstjenester, sitt arbeide.  De forbruker lite av ikkefornybare ressurser, de sulter og fryser ikke.

Kommentar #10

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Vil ha hjelp av saten

Publisert rundt 7 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
De forbruker lite av ikkefornybare ressurser, de sulter og fryser ikke

Ja, dere har rett. Mange viser at det går an. Amish, og sikkert flere kristne grupperinger, er nok flinke til å leve i økologisk balanse. Men Amish synes å følge dogmer mer enn fornuft; sekt-liknende. Hvorfor på død og liv gå med hatter og svarte klær? 

Mange lever lykkelig og bærekraftig. Costa-Ricanere og grønne idealister f.eks, viser at det er mulig. Personlig er jeg nok likevel en "always look on the bright side"-type, som vet at jeg  ikke lever bærekraftig nok, og som prøver for lite. Jeg vil at staten skal legge til rette for det. Men i en generasjon har staten motarbeidet en økologisk, bærekraftig utvikling. I et demokratisk samfunn har jeg litt av ansvaret for dette, men jeg kommer ikke til å misbruke stemmeretten igjen (har stemt de fleste mellompartiene tidligere).

Det gir meg passe god samvittighet å bruke stemmeretten på De Grønne. De er i tillegg romslige, fremmer fred og ikke-vold, næstekjerlighet, medmenneskelighet osv. 

Kommentar #11

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Skrivefeil??

Publisert rundt 7 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Men Amish synes å følge dogmer mer enn fornuft; sekt-liknende. Hvorfor på død og liv gå med hatter og svarte klær?

De vil vel ikke ha hjelp av Satan?   :-)

Det handler om en begrunnelse.  Det kan se ut som om bærekraftig etikk må innebære noe mer enn appelere til samvittighet og/eller fornuft.  Amishenes svarte klær og hatter er et ytre kjennetegn, men er en del av et totalt livsyn som innspirer dem til å holde fast en ikke-forbruker-kultur.  Jeg tror ikke det er mulig for oss andre å plukke ut en liten del av deres livstil bare fordi det er fornuftig.  Det er dette jeg mener når jeg snakker om livsyns-mennesker kontra politiske mennesker.  Amishene er livsyns-mennesker fordi de har andre begrunnelser enn "politiske".   Personlig lurer jeg mer og mer på om de problemstillingene du tar opp i siste innstans er en livsynskrise, mer enn en politisk krise.  Vesten har jo fremfor alle tidligere tider de nødvendige politisk instrumenter for å få dette på skinnene.     

Kommentar #12

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

Tenk deg en restriksjon på kirkegang

Publisert rundt 7 år siden

Noen mennesker er styrt av frykt. Frykt for å miste arbeidet, frykt for å mislykkes eller frykt for å dø.

Norge har et forbruk av medikamenter, dop og narkotiske stoffer som ikke står i forhold til den velstanden man måler.

Tenk om barna kunne inviteres inn i voksenverden med andre lokkemidler enn alkohol og narkotika. Godteridisken er en vandrende utgave av lys sjokolade.

Ungdommer forbruker pizza døgnet rundt.

Skolene er bevisst på at barna skal spise sunt, men skolekjøkkenet er ikke lenger en gourmetdag for matentusiaster.

Miljøer, som nører opp under vold og kriminalitet, er den største klimatrusselen i dag. Den skygger for andre "kjedeligere" livsstiler.

Fart og spenning. Alt for mange trafikkulykker hittil i år.

Lov-overtredelser blir sett på som en risikosport. Det er lov å bruke hodet.

Bøter svir ikke. Det er fortsatt tøft å ha politiet etter seg. Status.

Kirkegjengere er tommelen ned. "Svake" mennesker som trenger Gud.

Holdningen til kristendommen er som em master i lov og rett.

Det må innstuderes.

 

 

 

 

Kommentar #13

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Takk for et interessant innlegg

Publisert rundt 7 år siden

Hva er meningen med livet, for oss som har det meste, og for dem som sliter?

Vi har så lett for å gå i velvante spor. Kanskje noen av oss skulle tenke på alternative måter å leve og bo. Boligprisene er høye og ensomheten er stor.

Noen velger å bo i såkalte kommuniteter,eller husmenigheter med tidebønner og rom for gjestfrihet.

 

Kommentar #14

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Et rike som er i strid med seg selv

Publisert rundt 7 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Demokratiet blir dermed politiske mennesker som ksal passe på politiske mennesker? Som du er inne på: Garantert mislykket.

Eller når en blind skal føre en annen blind på en vei, så faller de begge i grøfta. Et samfunn må ha et mål og et FAST FESTE. Jesus Kristus har fortalt at Han er trygg å bygge sitt liv på. Som at vi må bygge husene våre på fjell. Samfunn og verden må ha ORDEN, LOGIKK og ÅNDELIGHET. Disse tre ord har Bibelen i fullt monn - i tillegg til mangfoldige velsignelser. Jeg sier som en kjent mann sa: Hva nøler i efter.... Hvorfor ikke begynne å studere denne Guds sønn og menneske, Jesus Kristus, bare å begynne å studere Ham - er verdt et godt og lykkelig liv. Det er milliontalls tros-vitner for Jesus Kristus - og de tar ikke feil. For Jesus Kristus er til EVIG TID og virker fra begynnelsen til enden og stadfester sitt nærvær hos mennesker både i egen person, ved syn, teng og manifestasjoner. Lykke til med studiene.

Kommentar #15

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

3 jordkloder?

Publisert rundt 7 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Jeg kan ikke forstå at verdiene i et "kristent" samfunn kan være kortsiktige, materielle og økonomiske. I Norge finner vi knapt noen som kaller seg "kristen", og som samtidig lever bærekraftig. Gjennomsnittet av oss lever som om vi hadde 3 jorkloder.

La meg for ordens skyld si at jeg er enig at vi bør begrense forbruket og arbeide for en politisk løsning for karbonskatt.

Utover det så er jeg skeptisk til en del påstander, blant annet denne om "3 jordkloder". Jeg er takknemlig for at du linker til kildematerialet, men jeg synes det er tynt. Grunnen til at jeg flagger min skepsis i denne saken, er at denne påstanden blir spredt vidt og bredt, og det virker nå som om folk flest godtar påstanden uten å stille noen spørsmålstegn.

Først og fremst så hviler denne påstanden på drivhuseffektens størrelse i forhold til utslipp av karbon. Jeg forstår at mange er hellig overbevist om at effektens størrelse er bevist, men jeg minner om at for hvert år som går nå uten av temperaturen øker signifikant, så svekkes grunnlaget for denne overbevisningen. Så vidt meg bekjent har temperaturen nå stått på stedet hvil i 15 år, noe som er mer enn pussig tatt i betraktning den skråsikkerhet som klimafolk legger for dagen. Det er nok ikke mange som ville ha spådd det for 15 år siden. Uansett, denne karbonutslipp-faktoren er en *meget* stor andel av vårt såkalt "økologiske fotavtrykk" i følge dine kilder. Her er det plenty av rom for tolkning og vekting, både fordi man ikke kjenner fremtiden, ikke vet eksakt hvordan naturen kommer til å reagere på den økte temperaturen og heller ikke vet eksakt hvor mye temperaturen vil øke. I det hele tatt er usikkerheten såpass stor, at antall jordkloder likegjerne kunne blitt 1-3 f.eks, for den karbonfaktoren er faktisk nær 50%! av grunnlaget for dette økologiske fotavtrykket. Det jeg først og fremst kritiserer er at denne usikkerheten *overhodet* ikke blir kommunisert. Det føyer seg inn i et mønster - det kommer jeg tilbake til.

Hvis vi nå spesifikt ser på Norge (verden totalt sett bruker nå 1,5 jordkloder), så ser man straks nye interessante ting. Norges fotavtrykker visstnok 2,69 - en hyggelig nedgang fra 3 og kun 1,69 klode for mye. Men mye mer viktig: Fotavtrykket har sunket med 50% siden 1970! Jeg kunne være fristet (dersom jeg var like tendeniøs som klimafolk) til å si at problemet med fotavtrykket er løst om ca. 20 år, basert på en fremskriving av kurven. Nå tror jeg ikke det er så enkelt, men det viser at statistikk kan brukes til så mangt. Men overraskelsene slutter ikke der! Fotavtrykket har blitt beregnet på nytt i 2012 - til dels med dramatiske forskjeller i forhold til i 2010. Det er har dukket opp helt nye opplysninger som kaster omkull på mye av de gamle data som man hadde. For 3 år siden trodde man at kurven fra 1970 til i dag var flat eller svak stigende - altså at det ble litt og litt verre. I 2012 fant man ut at havene tok opp så pass mye mer CO2 at tallene ble helt annerledes, pluss mange andre revisjoner. Alt i alt, så kunne jeg være fristet til å vente på at beregningen for fotavtrykket i 2014 kan bli *helt* annerledes. For alt jeg vet, så er problemet løst bare med en ny beregning.

Jeg har ikke gått noen grundigere inn i dette materiale, annet enn at jeg ser at bak Global Footprint Network står en "tenketank". En tenketank kan være så mangt, og jeg frykter at vi her snakker om folk med sterk bias og ikke egentlig publiserer vitenskaplig etterprøvbare tall.

Dette er noe av mitt bakteppe når jeg leser kronikker og innlegg fra klimafolk. Det kryr det av påstander om den kommende apokalypse og den snarlige kollaps. Dette krydres gjerne (som i dette innlegget) med moralsk patos og en stor pekefinger, spesielt kristne har tydeligvis sviktet sitt ansvar. Det er denne miksen av skråsikkerhet rundt det usikre, en helt klar politisering av vitenskapen, en følelse av at målet helliger middelet og at vi (de grønne) er på det godes side og kjemper mot de onde (hjerteløse og selvopptatte) - det er denne miksen som blir uspiselig for meg. Når du også sier:

"Det gir meg passe god samvittighet å bruke stemmeretten på De Grønne. De er i tillegg romslige, fremmer fred og ikke-vold, næstekjerlighet, medmenneskelighet osv." (min uthevelse)

...så er det langt unna det jeg forbinder med grønne klimafolk. De er langt fra romslige, jeg tenker tvert i mot på dem som vår tids fariseere som forteller folk hvordan de skal leve for at vi skal oppnå frelsen. Klimaspørsmålet er blitt hevet til en pidestall, en slags religion, enda det finnes langt alvorligere problem (som sult, nød, sykdommer, mangel på demokrati, etc) der ute i verden. Denne klimareligionen er slett ikke romslig, den er trang. Den gir alle skyldfølelse, men uten særlig muligheter til å bli gjeldfri. Selv ikke Hjertager selv klarer å leve opp til sine idealer. 

Kommentar #16

Ben Økland

15 innlegg  4083 kommentarer

@ Morten Simonsen

Publisert rundt 7 år siden

Du skriver: "Hvis vi nå spesifikt ser på Norge (verden totalt sett bruker nå 1,5 jordkloder), så ser man straks nye interessante ting. Norges fotavtrykker visstnok 2,69 - en hyggelig nedgang fra 3 og kun 1,69 klode for mye. Men mye mer viktig: Fotavtrykket har sunket med 50% siden 1970!"

Dataene fra "Global Footprint Network" som du viser til, gjenspeiler at rammene for beregningene deres av hva verden kan tåle av karbonfotavtrykk, er oppjustert med 27% fra 2010 til 2012, ut fra nye estimater av hva som er havet sin evne til å absorbere CO2 fra atmosfæren (se tabellens fotnote).

Den tekniske beregningsmåten i denne statistikken har dermed vært gjenstand for en strukturell engangsendring. Tallmaterialet før og etter endringen av beregningsmåten er ikke direkte sammenlignbart. 

Det har ikke skjedd noen reell nedgang i Norge sitt karbonutslipp. Utslippene våre har økt.

Fra 1970 til 2006 økte norske karbonutslipp med 42% i følge "US Department of Energy's Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC)". Opplysningene stemmer ikke overens med din påstand om en nedgang på 50% i tidsrommet.

Men når en skal trekke politiske konsekvenser ut fra statistikkmaterialet, så gir følgende betraktningsgrunnlag et vesentlig poeng:

Vår rikdom og vår levemåte tufter seg i sterk grad på økonomisk makt, ut fra inntekter på eksport av olje og gass. Karbonfotavtrykket vårt, slik det inngår i statistikkmaterialet, er beregnet ut fra bare norske utslipp. Utslippene fra olje og gass som vi eksporterer, og som vi i høy grad bygger vår økonomiske velstand på, tilfører atmosfæren hele 7 ganger Norges samlede utslipp.

Hvis vi skal anvende en moralsk/politisk vurdering på hvilken karbontilførsel til atmosfæren pr. innbygger som innbyggerne i Norge bygger sin velstand på, inklusive vår olje- og gasseksport, så blir en gjennomsnittsnordmann bortimot 4 ganger så "skyldig i klimakatastrofen" som en gjennomsnittsamerikaner.

Man bør legge helhetlige vurderinger til grunn for politiske standpunkter. Politikk bør ikke være bygget på bare tekniske begreninger ut fra tallmateriale. Vi bør ikke la oss avstumpe av vekstpropagandaen fra fossilpartiene til å innbille oss at økonomien skal være fritatt fra moralske verdivurderinger.

Miljøbevegelsens (og MDGs) varsko og advarsler appellerer til fornuft og moralsk ansvar. Det oppleves kanskje ubehagelig, men det er all grunn til å ta situasjonen alvorlig og ikke bortforklare eller bagatellisere for eget velbehags skyld.

Kommentar #17

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Ben Økland. Gå til den siterte teksten.
Utslippene fra olje og gass som vi eksporterer, og som vi i høy grad bygger vår økonomiske velstand på, tilfører atmosfæren hele 7 ganger Norges samlede utslipp.

Hvis vi skal anvende en moralsk/politisk vurdering på hvilken karbontilførsel til atmosfæren pr. innbygger som innbyggerne i Norge bygger sin velstand på, inklusive vår olje- og gasseksport, så blir en gjennomsnittsnordmann bortimot 4 ganger så "skyldig i klimakatastrofen" som en gjennomsnittsamerikaner.

Man bør legge helhetlige vurderinger til grunn for politiske standpunkter. Politikk bør ikke være bygget på bare tekniske begreninger ut fra tallmateriale. Vi bør ikke la oss avstumpe av vekstpropagandaen fra fossilpartiene til å innbille oss at økonomien skal være fritatt fra moralske verdivurderinger.

Miljøbevegelsens (og MDGs) varsko og advarsler appellerer til fornuft og moralsk ansvar. Det oppleves kanskje ubehagelig, men det er all grunn til å ta situasjonen alvorlig og ikke bortforklare eller bagatellisere for eget velbehags skyld.

Du skriver "engangsendring" - hvordan vet du det? Hele problemet som jeg forsøker å belyse er at så mange er skråsikre på noe som ikke er *så* sikkert - du ignorerer glatt denne usikkerheten. 

Du mener det viser høyere moralsk standard om vi tar ansvar for alt vi eksporterer OG alt vi importerer. Jeg mener det viser en dobbeltstandard. Selvpiskerene har gode tider....

Du påstår at jeg bortforklarer og bagatelliserer, men gjendriver ingen av mine "funn". Da blir det løse påstander som jeg ikke behøver å ta alvorlig.

Kommentar #18

Audun Hjertager

149 innlegg  1187 kommentarer

Klimafornektelse - et barnlig håp

Publisert rundt 7 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.
men jeg minner om at for hvert år som går nå uten av temperaturen øker signifikant, så svekkes grunnlaget for denne overbevisningen.

Å hevde at for hvert år som går nå uten at temperaturen øker signifikant, så svekkes grunnlaget for å hevde at menneskesket er den viktigste klimapådriveren for tiden, er nesten et like banalt utsagn, som å studere at temperaturen ute en kveld, synker, og på bakgrunn av dette mene at vi snart kan konkludere med at vi ikke står overfor menneskeskapte klimaendringer. Dessverre. Slik klimafornektelse vitner om barnlige håp, egosentisk trass el.l. 

Hvorfor er det "barnlig"?

- Fordi det er ulogiske resonnementer.  Forskerne har knapt registrert mindre temperaturøkning enn forventet slik SImonsen antyder (se min# 7); og lufttemperatur ved bakken er jo bare et av mange resultater av menneskeskapte klimaendringer: Klimasystemet er mye, mye mer komplisert enn at menneskelige utslipp av CO2 bidrar til økt bakketemperatur  på sikt (varmere klima), og forskerne har latt oss få økt kunnskap om dette hvert år. Økt drivhuseffekt tilfører energi til klimasystemet, og gir f.eks varmere hav/høyere vannstand, nedsmelting av is, ekstremvær, endring av luftst- og havstrømmer osv. Mindre enn forventet av en effekt, kan vise seg i mer av en annen. Og vi ser mange resultater som er minst like TYDELIG som smeltingen av Arktis (se graf i innlegget).

Hvor sikre er "de voksne"?

Fra klimaforskernes første teorier om menneskets mulige påvirkning på klimaet, har usikkerheten om betydningen økt fra "mulig" til "sannsynlig" til "sannsynligvis viktigste pådriver". Lekkasjer fra klimapanelets siste rapport tyder på at sannsynligheten har økt fra ca 90% i forrige rapport til ca 95%. 95% sikkerhet i vitenskapen, er i dagligtale omtrent så sikker som man kan bli.

Kommentar #19

Morten Slmonsen

34 innlegg  1305 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Audun Hjertager. Gå til den siterte teksten.
Å hevde at for hvert år som går nå uten at temperaturen øker signifikant, så svekkes grunnlaget for å hevde at menneskesket er den viktigste klimapådriveren for tiden, er nesten et like banalt utsagn, som å studere at temperaturen ute en kveld, synker, og på bakgrunn av dette mene at vi snart kan konkludere med at vi ikke står overfor menneskeskapte klimaendringer. Dessverre. Slik klimafornektelse vitner om barnlige håp, egosentisk trass el.l.

Hvorfor er det "barnlig"?

- Fordi det er ulogiske resonnementer. Forskerne har knapt registrert mindre temperaturøkning enn forventet slik SImonsen antyder (se min# 7); og lufttemperatur ved bakken er jo bare et av mange resultater av menneskeskapte klimaendringer: Klimasystemet er mye, mye mer komplisert enn at menneskelige utslipp av CO2 bidrar til økt bakketemperatur på sikt (varmere klima), og forskerne har latt oss få økt kunnskap om dette hvert år. Økt drivhuseffekt tilfører energi til klimasystemet, og gir f.eks varmere hav/høyere vannstand, nedsmelting av is, ekstremvær, endring av luftst- og havstrømmer osv. Mindre enn forventet av en effekt, kan vise seg i mer av en annen. Og vi ser mange resultater som er minst like TYDELIG som smeltingen av Arktis (se graf i innlegget).

Hvor sikre er "de voksne"?

Fra klimaforskernes første teorier om menneskets mulige påvirkning på klimaet, har usikkerheten om betydningen økt fra "mulig" til "sannsynlig" til "sannsynligvis viktigste pådriver". Lekkasjer fra klimapanelets siste rapport tyder på at sannsynligheten har økt fra ca 90% i forrige rapport til ca 95%. 95% sikkerhet i vitenskapen, er i dagligtale omtrent så sikker som man kan bli.

Hei Audun. Jeg er ikke ekspert, og jeg studerer ikke klimastatikker på daglig basis. Likevel våger jeg en påstand om at den temperaturøkning som *ikke* har funnet sted de siste 15 årene - ikke ble forespeilet oss i 1998. Når det nå synes å bli kaldere vintre her i nord, så er heller ikke det noe som jeg hadde forventet utifra det budskapet som jeg har lest i aviser de siste 10 årene. Tvert i mot, det skulle bli våtere og varmere - særlig om vinteren. Poenget mitt er altså ikke, om du skulle misforstå, at jeg er grunnleggende skeptisk til drivhuseffekten, men til spådommenes treffsikkerhet.

Det er helt feil å sammenligne dette med at temperaturen synker om kvelden, fordi alle vet at temperaturen synker hver kveld. Dette blir forutsagt og når det inntreffer som forutsagt, så bekrefter det styrken i teorien bak forutsigelsen. Det samme gjelder ikke for klimaspådommene - her er det *langt* større usikkerhet. 

Audun, når du ikke svarer på det jeg viser av usikkerhet i anslagene i forbindelse med dette økologiske fotavtrykket, men benytter sjansen til å snakke om "barnlig" og "egosentrisk" (sic!), da benytter du bare hersketeknikker og unndrar deg debatten.  

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
10 dager siden / 2970 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
7 dager siden / 1602 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1571 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1230 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1070 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
18 dager siden / 652 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere