Solveig A. Wahl

21

Resirkulert hets

«Måten ekstreme, antiislamske grupper omtaler muslimer på i dag, ligner måten ekstreme antisemittiske grupper omtalte jøder i tiårene som førte opp til andre verdenskrig» (Erna Solberg, Verdens Gang, 04.aug. 2011)

Publisert: 3. apr 2013

Uttalelsen falt ca. to uker etter bomben smalt i regjeringskvartalet og den påfølgende massakre på Utøya. Utsagnet utløste en storm. VG måtte stenge kommentarfeltet. Document.no.  konkluderte med at: «Sol­bergs utspill er et eksem­pel på at ledende poli­ti­kere er i ferd med å spore av.» Montro det? Jeg selv anså uttalelsen den gang som en tankevekker. I dag er jeg overbevist om at Solberg – uavhengig av hennes politiske ståsted – allerede den gang var på rett spor. Sporet er blitt tydeligere for meg.

 Jøder passet ikke inn, ble det hevdet. Det fantes kun én konflikt, og den var mellom jøder og europeisk kultur. Ernst Moritz Arndt (1769–1860) ville derfor ikke at jødene skulle formere seg på en utilbørlig måte. «Jeg ønsker det heller ikke fordi de er et fremmet folk og fordi jeg ønsker å holde den germanske stammen så ren som mulig fra fremmedartige bestanddeler». Johann Gottfried Herder (1744–1803) anså jøder som fordervet, uten ære og som amoralske. Som et nasjonalt vilkår for kulturell integrasjon forlangte han at jøder skulle frasi seg sin religion. Om jødedommen fastholdt sin identitet ville den jødiske emansipasjonen ha bedratt «det tyske folk» med krav og aksept.

Det var et sterkt press på jøder om å assimilere seg i det tyske samfunn. En del jøder konverterte derfor til kristendom. Til ingen nytte.  Konvertittene ble hverken akseptert av det tyske eller av det jødiske samfunn. De kom i skvis. Hverken konverterte eller ikke-konverterte jøder skulle kalle seg tyskere. Og også de døpte jøder forble jøder. Umulig å unnslippe jødedommen. Det avgjørende for å være tysk var ikke fødselsted men «det tyske sinnelag og fedrelandskjærligheten». Dette manglet jødene, ble det sagt. 

Hvordan enn jøder snudde og vendte seg ødela den kontinuerlige hets muligheten for en sosial tilpasning. De tillagte negative arveanlegg kunne heller ikke bøtes på med noen form for oppdragelse, utdannelse, integrasjon eller emansipasjon. Jøder innehadde et kontraproduktivt temperament, de var svikaktige (falske), løy, var parasitter, formidlere av det onde prinsipp, en utnyttende sekt, et blodsugende folk. De var fienden som burde sendes tilbake til Asia.

Overbevisning om at jøder strebet etter verdensherredømme var sterk. Også opplyste moderate mennesker mente at jødedommen dannet et internasjonalt frimureri med grunnlag i etnologi, religion og Alliance Israélite Universelle 

I følge Houston Stewart Chamberlain  (1855-1927)viste den vestlige verdens samlete historie at det fantes en eneste konflikt, nemlig den mellom jøder og Tyskland. Disse to rivaler førte en «kamp om eksistensen», der det tilslutt kun kunne finnes én seierherre. «Den dypeste og mest gemene skammen i historien som et folk noensinne har utrettet, denne har tyskerne forvold seg selv. (…) Ingen tysker har lov til noen sinne å glemme eller å hvile inntil parasittene er utslettet og utryddet!» Dette er ikke skrevet i dag. Dette skrev Wilhelm II. i 1919.

Gjennom mange årtier (århundre) med propaganderende hets av jøder og psykologisk krigføring (angstskapende formidling, alarmisme) fikk den antisemittiske retorikken etter hvert aksept. «Du lyver som en jøde», ble en alminnelig vending. Retorikken skapte et solid grunnlag for «den eneste realistiske løsningen» for jødespørsmålet for hele Europa, nemlig deportasjon eller tilintetgjørelse.

Antisemittismens retorikere er blitt læremesterne for dagens Ideologiske «tenkere», deres medhjelpere og medløpere. Islamhatere/ islamofober. De vet å benytte seg av antisemittismens retorikk i sin kamp mot muslimer. Og de vet erfaringsmessig nå at den fungerer. 

Igjen snakkes det omto vidt forskjellige kulturer og samfunnsformer som ikke passer sammen. «Vore to livsmåder er som ild og vand. En af dem må sejre.» (Lars Hedegaard). Det dreier om sund skepsis mot fremmedkultur, hevder andre. Ansvaret for fadesen ligger blant annet på velmenende, naive, lettlurte europeere som fornekter sin egen kultur. For muslimer har planlagt og avtalt det hele. De skal vinne herredømmet over Europa, kolonisere oss for å undertvinge oss sine lover. Så nå avskaffer europeiske land seg selv, begår kulturell selvmord. Dette blir frihetens endelikt.

Stopp. Sa jeg kampen mot muslimer? Pardon. «Jeg hater ikke muslimer. Det er islam jeg hater». Det er dette som i dag er strategisk korrekt. Det å hate en gruppe mennesker kollektiv, er rasisme. Rasiststempelet skal man ha seg frabedt.

Likevel klarer man ikke alltid å dy seg, for muslimerer voldtektsmenn og løgnere, de voldtar sine egne barn og føler sig forøvrig i sin gode rett til å massevoldta skandinaviske jenter. «Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far.» Lars Hedegaard hører det hele tiden. 

På samme måte man plederte for utslettelse av jødedom fordi den ble ansett som utdatert og «forvorpen/ liderlig», anses muslimers tro for å være en ideologi en ikke-sivilisasjon og et barbari som må utslettes. Presset på muslimer om å forlate sin ideologi – altså sin religion, og la seg assimilere i samfunnet, øker i alle europeiske land."Abschwören oder Abreisen" (Avsverge eller reis). Men vil det hjelpe muslimer, når det ikke hjalp jøder?

»En muslim må gerne sige, at han er konverteret til kristendommen, han må gerne aflægge falsk vidnesbyrd i retten - han kan gøre, hvad der passer ham. Man kan aldrig være sikker på, at han siger sandheden. Selvfølgelig, når det er den basale kultur, er det meget alvorligt for os, for i en kristen kultur prøver vi på at opdrage vores børn til at sige sandheden. Det betyder ikke, at de altid gør det - vi gør det ikke altid - men når vi lyver, ved vi, at vi har begået noget forkert. Det er simpelthen ikke tilfældet i islam«. (Lars Hedegaard, i et interview til blogsitet Snaphaneni 2009) Muslimer har ikke engang dårlig samvittighet, når de lyver.

En muslim forblir en muslimog han lyver uten samvittighetskvaler. Vi kan ikke stole på ham. Derfor fordres det nå forbud mot troen, en tro som er en tikkende tidsbombe:Volksentscheid zum Verbot des Islams” … «Der Islam muß verboten werden.“ («Folksavgjørelse for forbud mot islam» … «Islam må bli forbudt»).

Jeg spør meg om dagens kontinuerlige hets av muslimer ødelegger for deres mulighet til en sosial tilpasning, slik den den gang ødela for jøder?

Riktig nok sies det at man ikke planlegger et nytt Holocaust mot muslimer, «men hva skal vi gjøre?» spør en gjest på nettsiden til Michael Stürzenberger. Stürzenberger har forfattet et 8 punks Thesenpapier gegen Islamisierung. Dette Thesenpapier kunne vært tatt rett ut av NSDAP’s propagandamagasin «Der Stürmer». Det er bare å erstatte Islam og muslimer med jødedom og jøde. Altså også en resirkulert hets.  

Skruen er vridd nok en omgang på veien til «Die Endlösung»: Ved å søke gjennom Brønnøysundregistret på "Islam, Kurdisk, Tyrkisk, Muslim, Iransk, Irakisk, Somalisk, Pakistansk, Arabisk, Muhammed, Ali og Hussein" har NDL satt sammen en 49 sider lang liste over muslimske organisasjoner og bedrifter i Norge (publisert den 2013/2/27) Listen er ikke komplett, sies det. Den kan gjøres lenger med flere søkeord eller endringer på søkeord som er brukt.

                                                                                                                                                                     

Lars Hedegaard sier rett ut at han «forudser en folkelig opstand mod Danmarks ledere, som ikke skrider ind mod muslimernes ikke-civilisation og barbari». Noe av det samme har Fjordmannen sagt og kommentarer på Stürzenbergers nettside sier det samme: «Die Politiker werden einen Dreck machen um die islamischen Faschisten los zu werden. Aber nur die Ruhe – das Volk wird es erledigen – und das sehr gründlich.» (Politikerne kommer til å lage møkk for å bli kvitt islamistiske fasister. Men ta det med ro – folket kommer til å fullføre det – og det meget grundig)

Jo, Erna Solberg hadde rett i sine antakelser. Men i dag med Internett behøver ikke katastrofen la vente på seg i så mange tiår. Hetsen er spredd på sekunder og gjør sin virkning. Da venter vi vel bare på Den Sterke Mann – diktatoren? … vel, om vi ikke får flere slike fabelaktig avslørende intervju som dette

PS: Apropos «De tillagte negative arveanlegg kunne heller ikke bøtes på med noen form for oppdragelse, utdannelse, integrasjon eller emansipasjon». (se ovenfor): I en kommentar på VD til meg  ble det hevdet  at «I samfund vil det generelt være provokerende at en fremmed gruppe begynder at fylde op i eliten eller bare klarer sig i nærheden af bedre end baggrundsbefolkningen gennemsnitligt.» Dette gjald jøder i Tyskland. I dag har vi duktige muslimske forretningsfolk, leger og andre akademikere i Norge. Siste skudd på treet er den Første somaliske advokat i Norge

Fremtiden ser ikke lys ut for dem. Vi kommer til å bli provosert av alle flinke, arbeidssomme og intelligente muslimer!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

„Wenn wir dieser Bewegung erlauben, größer zu werden, zerstören wir die Säulen, auf denen unsere Kultur ruht.“ (Eugen Richter, 1890)

Publisert over 6 år siden

@ Reidar Holmen

Ja, jeg mener det jeg skriver. Og ja, retorikken som brukes om mot muslimer/ islam i dag er den samme som ble brukt mot jøder, inntil Hitlers maktovertakelse og som endte i katastrofen. «Den Sterke Mann» fullførte det mange hadde snakket om og ventet på i årtier (århundre). Nei, det ble verre enn noen ga uttrykk for.

Det er forunderlig at Reidar Holmen (og andre) ikke kan lese de få sitatene fra tiden mellom slutten av 1600 tallet og frem til 1919; de jeg altså tilslutt tok med i innlegget og som så stilte opp mot det som sies og skrives i dag. (Det ligger fremdeles mye overskuddsmateriale på min PC). Jeg har med dem påvist at retorikken / argumentasjonen nøyaktig er den samme i dag som den var før Hitler overtok. Det er i dag en resirkulert hets som dryppes kontinuerlig i mindre eller større porsjoner inn i befolkningen.

Se Holmen i sin kommentar til meg:

«(…), idet jeg jeg mener Hedegaard målbærer kritikk av islamske innvandrere som er høyst aktuell. Paralellsamfunn, lav arbeidsdeltakelse, høyt forbruk av offentlige midler, brudd på vitale menneskerettigheter innen egen krets, særlig overfor kvinner/jenter, varierende grad av forakt overfor sine verter, mildt sagt overrepresentert som overfallsvoldtektsmenn, for å nevne et lite utvalg problemområder.» (min uthevelse).

Islamske innvandrere? En for meg ny begrepsbruk

Holmens oppsummering av Hedegaards kritikk er med andre ord at «islamske innvandrere» er parasitter, kontraproduktive, utnyttende, fordervete, uten ære, en sekt av blodsugende mennesker.

Om Holmen har studert hva jeg gjennom mange kommentarer på VD har skrevet, så ville han aldri ha funnet på å beskylde meg for ikke å være oppmerksom på at det finnes problemer som må løses, og at islamsk voldelig ekstremisme finnes - på lik linje med norsk etnisk høyreekstremisme. For øvrig har jeg advart flere ganger mot det som delvis skjer innen den ultraortodokse gruppen IslamNet. Men «brudd på vitale menneskerettigheter innen egen krets, særlig overfor kvinner/jenter» har vi mer enn nok av også i etnisk norsk og øvrig europeisk kultur. Barn blir misbrukt og voldtatt av familiemedlemmer, venner eller fremmede, kvinner blir voldtatt etc etc. Ellers har jeg allerede svart RobinH grundig om hva jeg mener ang. div  problemstillinger 

Interessant er også at Holmen her snakker om  «(…) varierende grad av forakt overfor sine verter» (min uthevelse).  Om jeg tolker Holmen rett så målbærer han dermed at muslimer som er blitt norske statsborgere er gjester her i landet. Dette er ikke ulikt det man sa om jøder i for eksempel i Tyskland – at jødene hetset og forførte dem som ga dem gjesterett. I dag skal heller ikke muslimer med norsk pass kunne føle seg som likeverdige borgere her i landet? De er gjester – Norge er verten. Med en slik holdning: hvordan tror Holmen at muslimer skal kunne integrere seg her i landet eller i andre europeiske land? Er det i det hele tatt ønsket?

Nok en sak: På lik linje med at det i dag dannes ligaer mot muslimer/ islam, ble det rundt 1870-80 tallet dannet antisemittisk “ Deutschen Reformverein” og  “Antisemitenliga” (sistnevnte med ca 600 medlemmer).  Dagens ligaer kalles «Defence League» med et internasjonalt samarbeid mot muslimer. I motsetning til datidens liga og reformforening som kjempet en ordkamp, er dagens ligaer villige til også voldsbruk.

Om Holmen er interessert så er her mer om Lars Hedegaard og hans gjøren Vestlig handelsreisende i islamhat og utnytting av splid blant jøder.

Kommentar #152

Reidar Holmen

0 innlegg  5 kommentarer

Hetsen resirkuleres , igjen.

Publisert over 6 år siden

Da må jeg nok bare merke meg at det tydeligvis er et utbredt problem at nordmenn og europeere misbruker og voldtar sine barn ! ! !  

Dette var helt nytt for meg, og jeg venter i spenning på forslag som skal bedre dette problemet.

Og, jeg har hørt om, til og med stiftet bekjentskap med, folk her i landet som ikke har norsk pass. Det er ganske vanlig. Akkurat som at jeg ved besøk i utlandet, klarer meg med mitt norske.

Uttrykket "muslimske innvandrere" er ikke et begrep. Det er to ord, et adjektiv og et substantiv, ment å beskrive noe bestemt i virkeligheten. Mest for gøy brukte jeg disse to ordene overfor noen få personer, og gjett hva, ingen hadde problemer med å forstå innholdet. Da jeg forklarte bakgrunnen syntes de at det var gøyt.

Men hvor om allting er, spørsmålet mitt blir fremdeles om Wah. I mener at muslimer ikke skal kritiseres for kritikkverdige forhold. 

Det er nærliggende å anta at Wah.I vil hevde det er hetsen hun kritiserer, noe hun selvfølgelig er i sin fulle rett til. Spørsmålet da blir om det hun refererer til er hets eller saklig og berettiget kritikk.

For egen del opplever jeg det slik at hetsen resirkuleres, igjen. Men det er den hetsen som multikulturistene alltid har utøvd overfor meningsmotstandere, ulogisk og uetterrettelig. En rekke påstander tatt ut av kontekst.

Ha en fortsatt fin dag.

Kommentar #153

Reidar Holmen

0 innlegg  5 kommentarer

Resirkulert hets

Publisert over 6 år siden

Sliter med en Galaxy tab. Skulle ha rettet forrige kommentar fra "muslimske innvandrere" til "islamske innvandrere. Omtrent som "kristne misjonærer" er et ordvalg som gir mening.

Kommentar #154

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Hets er generaliseringer

Publisert over 6 år siden
Reidar Holmen. Gå til den siterte teksten.
Da må jeg nok bare merke meg at det tydeligvis er et utbredt problem at nordmenn og europeere misbruker og voldtar sine barn ! ! ! Dette var helt nytt for meg, og jeg venter i spenning på forslag som skal bedre dette problemet.

Jeg ser at Reidar Holmen sier «(…) nordmenn og europeere misbruker og voldtar sine barn! ! !) Dette er en generaliserende språkbruk som minner om Lars Hedegaards ««Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far.»

Nei, nordmenn generelt misbruker og voldtar ikke sine barn. Ei heller europeere eller muslimer generelt. 

Problemstørrelse: Statistikken viserat i en skoleklasse på 30 elever, kan 3 være utsatt for incest. 15 prosent av alle jenter og syv prosent av alle gutter utsettes for seksuelle overgrep i Norge. Rundt 30 prosent av disse utsettes for overgrep av biologiske foreldre og rundt 50 prosent av overgrepene skjer når barnet er mellom 0 og 6 år. Det er umulig å gi et eksakt tall for hvor mange som utsettes for overgrep, de offentlige tallene er antagelig toppen av isfjellet.

Holmen spør forslag som skal bedre problemet: Allerede på midten av 1980 tallet kom det første Støttesenter mot incest i Tønsberg (Vestfold). I embetes medfør var jeg på åpningen. Mary-Ann Oshaug var pådriveren, selv utsatt for voldtekt  (Pappa. Alkohol. Voldtekt) Så vidt jeg husker måtte hun 5 år gammelt sitte naken på bordet mens far og kompisene spilte poker om henne. Siden opprettelsen av dette støttesenter fulgte de fleste fylker opp med egne. 

I nyere tid har vi fått Barnehusene (se f.eks Velkommen til Barnehuset)

Seksuelt misbruk er ikke lett å avsløre. Så fagfolk kurses i bl.a. å lære barns symbolspråk som kan fortelle noe om hva de opplever.

Vi har fått Krisesentrene for voldsutsatte kvinner med/ og barn – også grunnlagt på 1980 tallet, tro jeg. Og Alternativ til Vold, til dem som ønsker hjelp mot egen voldsbruk. Alt dette ble opprettet for norske nordmenn fra Norge. Nå brukes disse institusjoner nok også av dem kom til Norge fra andre land.

Dette er det jeg kan komme på i farten. Håper Holmen vet mer nå.

«Men hvor om allting er, spørsmålet mitt blir fremdeles om Wah. I mener at muslimer ikke skal kritiseres for kritikkverdige forhold

Hets er generaliseringer -en systematisert og ideologisk form for fordomsproduksjon som underbygger redsler for, hat mot og diskriminering av jøde, muslimer (eller de som oppfattes som muslimer) eller også andre minoriteter. Hensikten er å spre frykt.

Skal du kritisere så vær tydelig hva du kritiserer:

1) Kritikk bør ha en adressat i form av en konkret mottager av kritikken (en person, en institusjon eller en tekst).

2) Den bør være saksorientert og tydelig.

3) Den bør være konstruktiv i form av å ha et uttalt mål om forbedring.

Vi kan taSara Mats Azmeh Rasmussens kamp for homofiles rettigheter innen islam: Hun har en tydelig sak, hennes kritikk er rettet direkte mot personer med posisjoner, og hennes kamp har et uttalt mål om å påvirke muslimske lærde til å tolke og tenke annerledes om homofili.

Kommentar #155

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Rune Holt mener at rasisme ikke må bli blandet sammen med islamkritikk (eller hvis jeg kan legge til; islamhat). Dette gir jeg han rett i.

Den klassiske definisjonen av rasisme har med avstamning og rase å gjøre; `

Sitat;

``De forente nasjoner vedtok i 1966 Den internasjonale konvensjon om utryddelse av alle former for rasediskriminering, hvor definisjonen på rasisme er:

«...enhver distinksjon, ekskludering, restriksjon eller preferanse basert på rase, farge, avstamning eller nasjonalt eller etnisk opphav som har til formål eller effekt å nullifisere eller svekke anerkjennelse, nytelse eller utøvelse på like vilkår av menneskerettigheter og fundamentale friheter i det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller noe annet område i det offentlige liv.» `` Referanse; https://no.wikipedia.org/wiki/Rasisme 

Nå er jeg selvfølgelig klar over at betydningen av rasisme har blitt videre-definert til å inkludere andre former for diskriminering, men fortsatt så må ett kriterie være oppfylt for at en kan kalle noe for rasistisk; biologi som gir uderlegenhet.

Etter min mening så er det fordommer, frykt (med eller uten rette) og generaliseringer som går utover muslimer i dag - det samme som gikk utover jødene, bare jødene i tillegg var utsatt for virkelig, ekkel rasisme. Jeg mener, når det handler som ting folk ikke kan noe for.

Jeg skjønner at Rune Holt har vanskelig for å komme over `rasisme` anklagelser generelt.

Kommentar #156

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Vi kände oss förolämpade, kränkta och diskriminerade

Publisert over 6 år siden

Elisabeth la inn definisjonen på rasisme:

 

·        «...enhver distinksjon, ekskludering, restriksjon eller preferanse basert på rase, farge, avstamning eller nasjonalt eller etnisk opphav som har til formål eller effekt å nullifisere eller svekke anerkjennelse, nytelse eller utøvelse på like vilkår av menneskerettigheter og fundamentale friheter i det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle eller noe annet område i det offentlige liv.»

Og rasismen kan snike seg inn også i vårt naboland. Eller hva skal man si ang dette oppslag i Dagens Nyheter, 23.04.2013, om sjåfør i det svenske busselskapet People Travel Group:

 

"·         Passagerarna som skulle åka buss till Eckerölinjens färja mot Åland delades vid flera tillfällen denna vecka upp i två olika bussar. En för ”svenskar” och en för ”personer med utländskt utseende”. ”Det var en mycket otrevlig upplevelse”, säger Samer Chatila som tillsammans med sin bror och en kamrat råkade ut för uppdelningen i onsdags. – När jag, min bror och en kamrat till oss skulle åka från Cityterminalen till Grisslehamn i onsdags blev vi placerade i en buss där vi snart upptäckte att alla som gick ombord hade utländskt utseende. När vi tittade ut genom bussens fönster såg vi att alla som såg ”svenska” ut visades in i en annan buss, säger Samer Chatila som är född i Sverige och för tillfället studerar på Åland."

Aftenposten refererte saken to dager etter. Her er historiene blitt noe annerledes, enn originalen og har fått en tilleggshistorie. Dette handler om en renspikket rasistisk sjåfør. Godt at han ble tatt ut av staben. 

Kommentar #157

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Aftenposten refererte saken to dager etter. Her er historiene blitt noe annerledes, enn originalen og har fått en tilleggshistorie. Dette handler om en renspikket rasistisk sjåfør. Godt at han ble tatt ut av staben

Aftenposten linken virker ikke?

Kommentar #158

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Aftenposten linken virker ikke?

Kommentar #159

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Hm, det gjør den hos meg. Men her er den engang til:

Denne virket. Takker :-)

Kommentar #160

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Jeg fikk også åpnet linken til aftenposten.

Ja, dette høres ut som rasisme. Å gruppere navnene på denne måten..kan ikke se at det har annen hensikt enn å skille skarpt mellom de med annet opphav og `de med svenske navn`. Da det ikke stemmer dette med forhåndsreservasjon (?) så skal man si det er rasistisk.

Det å bare skulle ta en buss og så bli segregret utfra navn eller utseende er noe helt annet enn når man grupperer mennesker utfra forventninger (som at flere mørkhudede enn `hvite` blir stoppet i den norske tollen, at de med utenlandske navn har mer problemer å skaffe jobb enn de med norsk klingende navn osv. - der snakker vi diskriminering utfra et sett (evnt fordomsfulle) forventninger.

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
26 dager siden / 1894 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
18 dager siden / 1628 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
25 dager siden / 1590 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
26 dager siden / 1586 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
17 dager siden / 1441 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1361 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
15 dager siden / 1352 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
30 dager siden / 1180 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere