Rolf Kjøde

40

Skriften trumfer den allmenne mening

Fordi synden skaper evig splittelse, er fredsslutning med synden dypt kirkesplittende.

Publisert: 26. mar 2013

(Skrevet på vegne av Evangelisk luthersk nettverk)

Halvor Nordhaug og Svein Olav Thorbjørnsen svarer (Vårt Land 20.03.) på noen av utfordringene etter samlivsutvalgets utredning. Vi påpekte i vårt første innlegg (Vårt Land 13.03.) utvalgets klare tendens til å snakke ned bibeltekstenes autoritet. Nordhaug og Thorbjørnsen prøver å nyansere dette.

Vi er enig i at vi som kristne skal delta i den allmenne, etiske samtale og argumentasjon og at dette ikke svekker Bibelen som norm. Tvert om tror vi på et dypt samsvar mellom Guds vilje slik den framkommer i Skriftens bud og formaninger, og det vi kan argumentere allment for. Allmenne argumenter må likevel prøves på hvilken norm de går ut fra. I en verdikonflikt mellom den allmenne mening og Guds vilje, trumfer Skriften både folkemening og norsk lov.

Sårbarhet. De to sier at «ikke alt han (Paulus) sier om ekteskap og samliv er uten verdi», men mye kan vi altså bare «legge til side» ut fra hva som er «godt og gagnlig» og «rett og rimelig» i dag. Vi håper de ser sårbarheten i dette.

Hvordan vil de bruke det samme prinsippet i møte med tanken om Guds hellige vrede, stedfortredende soning for synd og det evige skillet mellom frelse og fortapelse? De fleste vil si at dette ikke passer med vår tids verdier, men skal vi av den grunn dempe Bibelens budskap?

Nordhaug og Thorbjørnsen bekrefter påstanden om at Jesu bruk av sabbatsbudet danner mønster for nyorientering i samlivsetikken. Dette er ikke å ta sabbatsbudets særjødiske stilling på alvor i møte med evangeliet. Jesus ber oss aldri om å bruke dette som modell for å endre samlivsetikken. Også den lutherske bekjennelse i Confessio Augustana 28 avviser at kirken kan bruke endringen av sabbatsbudet som modell for endring av læren når det understrekes at det er Skriften selv som ved evangeliet har «avskaffet sabbaten» som «mosaisk religionsskikk».

Ikke oppheve. I utredningen viser de to også til Jesu ord om ikke å legge på folk byrder som vi ikke vil bære selv. Det er en nyttig påminning. Mange av våre miljøer har holdt seg med menneskebud og slik skapt både hykleri og falske anstøt mot evangeliet. I Luk 11 (og Mat 23) snakker Jesus om dette og om å pålegge folk renselsesforeskrifter – som evangeliet fritar oss fra. Likevel antyder Jesus heller ikke her noen mulighet for å bruke hans utsagn til å oppheve Guds varige bud og skapervilje.

Kirkesplittende. Vi håpet at Nordhaug og Thorbjørnsen ved denne korsveien ville berøre de dypeste spørsmålene om synd og kirkesplittelse knyttet til falsk lære i samlivsspørsmålene. Når den verdensvide kirke reagerer som den gjør, er det fordi den ikke ser dette som teologiske spørsmål som er åpne for ulik lære.

Fordi synden skaper evig splittelse, er fredsslutning med synden dypt kirkesplittende. Teologene fra Menighetsfakultetet må tydeliggjøre om seksuelt samliv utenom ekteskapet mellom mann og kvinne i følge Skriften er synd, og om de vil forkynne og veilede ut fra det. Det ville skarpstille de teologiske motsetningene og danne grunnlag for en ny samling om klassisk kristen tro og lære som også har overbevisningskraft og åndskraft i møte med kirkesplittelsen.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 26.03.2013

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Det er det troende mennesket som må veiledes...

Publisert over 7 år siden

gjennom Guds ord, og ikke Ordet som må veiledes av det enkelte mennesket og de som faller for fristelsen til å omfavne alle for enhver pris.

Den katolske kirke understreker at åndelig veiledning handler om den troendes liv, og hva som er til det beste ut fra dette perspektivet. Videre sies det at man håper det beste for alle de andre som ikke deler troen, og at de tar minst mulig skade av sine valg i livet.

Det er et innenfra- og utenfra perspektiv. "Den som ikke er med, er imot, den som ikke samler, han spreder".

Jeg skulle gjerne vært med på å kaste folk inn i himmelen, om jeg kunne. Men da hadde jeg ikke respektert det enkelte mennesket. At rammene er slik som de er, er nettopp et uttrykk for Guds kjærlige vilje som vi må respektere.

"Vennskap med verden, er fiendskap med Gud" heter det et sted.

Men vi skal paradoksalt nok omfavne hvert menneske, og elske dem inn i Guds tilgivende rike der gleden over frelsen er uendelig stor.

 

 

Kommentar #2

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

å stå i veien

Publisert over 7 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Jeg skulle gjerne vært med på å kaste folk inn i himmelen, om jeg kunne. Men da hadde jeg ikke respektert det enkelte mennesket. At rammene er slik som de er, er nettopp et uttrykk for Guds kjærlige vilje som vi må respektere.

som jesus gjør er kjærlighet?

det virker mer som gutteklubben grei og rank.små fascistane på veg til saueklipp

Kommentar #3

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Det handler om å krype til korset...

Publisert over 7 år siden

for den som trenger frelse.

Kommentar #4

robert ommundsen

80 innlegg  4866 kommentarer

og jo mer det krypes

Publisert over 7 år siden

jo bedre.

ingen skal få lov å stå for den psykotiske gud

Kommentar #5

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 7 år siden
robert ommundsen. Gå til den siterte teksten.
jo bedre.

ingen skal få lov å stå for den psykotiske gud

Du får lov å ta dine valg, - oppreist. Og gå dine egne veier.

Og velge korset, om du vil.

En ting kan du være trygg på: Dersom Gud finnes, er han rettferdig.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
27 dager siden / 2914 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1427 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
15 dager siden / 1120 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
29 dager siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
8 dager siden / 611 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
14 dager siden / 586 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
6 dager siden / 469 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere