Kathrine Tallaksen Skjerdal

8    34

Det aller beste samlivet

Vil du ha et lykkeligst mulig samliv? Vil du ha en lavest mulig risiko for samlivsbrudd? Da bør du velge ekteskapet, viser forskningen.

Publisert: 12. mar 2013 / 3995 visninger.

Av Kathrine Tallaksen Skjerdal, sokneprest i Høvåg, og Ragnhild H. Aadland Høen, kateket i den katolske St. Paul menighet i Bergen. Skribentene er tilknyttet tankesmien Skaperkraft. Kronikken er hentet fra Fædrelandsvennens papirutgave 12. mars.

I skyggen av debatten omkring homofilt samliv har det skjedd en stille revolusjon av det heterofile «normal-samlivet»: 9 av 10 unge flytter sammen før de gifter seg, og over halvparten av dem som får sitt første barn, er samboere.

Ungdom og unge voksne som har vokst opp med at samboerskap er den vanligste måten å starte samlivskarrieren på, fortjener å høre noen alternative stemmer.

«Sliding instead of deciding»

Sommeren 2009 rapporterte VG at par som bor sammen før de gifter seg, får mindre lykkelige ekteskap og har større risiko for skilsmisse enn de som ikke bor sammen før bryllupet. Den norske samlivseksperten professor Frode Thuen kommenterte at den amerikanske forskningsrapporten var både interessant og viktig: «Oppfatningen har jo lenge vært at det er lurt å prøve ut samlivet før man forplikter seg. Disse studiene viser at det kanskje er tvert om.» Og videre, om samboerparene: «Disse parene opplever nok ofte at det ene tar det andre, og så er de plutselig gift og fanget i noe som de egentlig ikke trodde på.»

Samboernes krangling

En studie fra Hemil-senteret/Universitetet i Bergen (2012) som har fulgt 76 000 norske førstegangsfødende i to år, viser at samboerne kranglet oftere og på styggere måter enn gifte. De var også mindre tilfredse når de ble foreldre for første gang. Psykolog og stipendiat Øystein Mortensen presiserer at utdanningsnivå og inntekt ikke kan forklare forskjellene. Han peker i stedet på betydningen av forpliktelse og «den rituelle handlingen som en vielse er».

Anne Reneflot finner i sin doktoravhandling (Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo 2010) at samboere i gjennomsnitt oppgir lavere samlivskvalitet enn gifte. Kenneth Aarskaug Wiik og Turid Noack gjør samme funn (SSB 2011).

Alle skjønner at idrettsstjerner bare kan lykkes dersom de satser alt de er og har på å nå sine mål. Men på samlivsfronten er det blitt gjengs å satse på det som Trine Gjermundbo (tidligere leder ved Samlivssenteret ved Modum Bad) kaller GSG-metoden: Går det, Så Går det. Det går ofte ikke.

Umulig å teste ut

En utbredt oppfatning i dag er at man BØR bo sammen før man gifter seg, for å teste ut om man passer sammen. Problemet er bare at de fleste tingene som virkelig utfordrer et samliv, er umulige å teste ut på forhånd. Å bo sammen en stund som unge og nyforelskede gir et lite realistisk bilde av hvordan et livslangt samliv vil bli. Da er det lurere å gjøre et grundig forarbeid FØR man skaffer seg felles adresse, og deretter satse 100 prosent på hverandre.

En god, gammel suksessoppskrift på samliv er: Full hengivelse til hverandre. Eksklusiv seksuell forening. Sterkt vennskap. Tilgivelse. Forpliktende løfter om trofasthet, kjærlighet og respekt. Kort sagt: Ekteskapet. Når så de krevende småbarnsårene eller 40-årskrisa kommer, så blir ikke byggverket skylt bort. Det holder. 

Ett fett for barna?

Over til barna. Flere undersøkelser viser at foreldrenes valg av samlivsform ikke er likegyldig for barna, særlig fordi barn av samboere har over tre ganger så høy risiko for å oppleve at foreldrene går fra hverandre i forhold til barn av gifte foreldre. (Barne- og familiedepartementet 2005)

I 2006, etter å ha studert nesten alle landets tiendeklassinger, oppdaget en overrasket pedagogikkprofessor Jon Langlo ved Universitetet i Oslo at barn av ektepar gjør det bedre på skolen enn det barn av samboere gjør. Langlo uttalte: «Et giftermål synes å gi mer trygghet og stabilitet, og barn av gifte foreldre kan ha en sterkere forventning om at familien skal bestå enn hos samboerpar. Dette påvirker sosiale relasjoner, skoleprestasjoner og den generelle overgangen til voksen alder.»

Flere forskere har særlig vært opptatt av båndene mellom far og barn. Den før nevnte Anne Reneflot sier om sin doktoravhandling at: «Funnene antyder dessuten at samboerskap er en mindre egnet familieform enn ekteskapet når det kommer til fedres investeringer i sine barn.» Og i 2007 påviste to sosiologiprofessorer ved NTNU i Trondheim, An-Magritte Jensen og Kari Moxnes, at barn av samboende foreldre er mer utsatt for fattigdom og fravær av far enn barn av gifte foreldre. Dette utløses ved samlivsbrudd, særlig i familier med lav sosioøkonomisk status.

Både økonomisk og juridisk sett er ekteskap en suverent bedre ordning enn samboerskap.

Synd?

I dagens Norge er detmer krevende enn tidligere å henge alarmbjellen «synd» på samboerskap og sex før ekteskapet. Vi som skriver dette gjør det likevel. Ikke for å stemple noen, men for å vekke noen. Fordi: Dårlige samliv og hyppige brudd gjør noe med oss. Det skaper sorg, utrygghet og psykiske problemer for hundretusenvis av mennesker i landet vårt. Det er slik synd alltid har fungert: Den får gode ting til å gå i stykker, «i sund». (Jfr Folkehelseinstituttets Rapport 2012:2 Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge)

Vi kjenner selvsagt mange utmerkede mennesker med mye ulik samlivsmessig bagasje, men sjelden har vel den klassiske kristne samlivsetikken hatt større relevans enn nå. Ekteskapet er et evangelium for vår tid. Vår frimodige anbefaling er derfor denne: At de som er sikre på at de ønsker å leve sammen, bør gifte seg, og at de som ikke er sikre, ikke bør starte et samliv sammen. Rett og slett.

Fordi du fortjener det beste

Det samlivsetiske utvalget som 11. februar leverte sin rapport til Den norske kirkes biskoper, konkluderte ikke i spørsmålet om samboerskap. Det beklager vi. Folkekirken bør møte alle mennesker med godhet, innlevelse og nåde, og SAMTIDIG være tydelig, klok og innsiktsfull i sin veiledning omkring sex og samliv. For når det gjelder kjærligheten er det faktisk «vitenskapelig bevist», det som du allerede vet: At bare det beste er godt nok for deg. Elsker du noen? Da er ekteskapet akkurat det du trenger.

 

 

 

 

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Geir Wigdel

14 innlegg  1921 kommentarer

Men dersom

Publisert rundt 5 år siden

forskningen viste at det ga lykkeligere parforhold dersom paret levde sammen en tid før ekteskapsinngåelse, ville dere da kommet med motsatt anbefaling?

Svar
Kommentar #2

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  395 kommentarer

Uff og uff

Publisert rundt 5 år siden

Dette var et forferdelig eksempel på hvor galt det kan gå når man skal "forske" på noe så komplisert som menneskelige relasjoner. Særlig når det skal blandes sammen med de enda mer kompliserte samfunnsforhold. 

For min egen del er jeg fullstendig enig i at mennesker burde stå for det de gjør istedenfor å løpe fra sine forpliktelser. Dette betyr ikke at man kan hoppe på enkle løsninger fordi det ser ut som det er en sammenheng. 

Vi kunne like gjerne sagt at alle burde få seg en god utdannelse og en trygg og godt betalt jobb (kanskje som forsker) før man i det hele tatt vurderer samliv med noen. Det ville garantert løst mange problemer både, for samfunnet og den enkelte. 

Uttalelser som dette:"En god, gammel suksessoppskrift på samliv er: Full hengivelse til hverandre. Eksklusiv seksuell forening. Sterkt vennskap. Tilgivelse. Forpliktende løfter om trofasthet, kjærlighet og respekt. Kort sagt: Ekteskapet."  Dette er om jeg må få lov, tullprat. Tør jeg spørre om hva det er som hindrer samboere i å følge de samme gode rådene. Det å påstå at det rituelle ved en vielse forplikter i den grad som det påstås her er rett og slett drøyt.

Sannheten er at det samfunnet vi faktisk har i Norge i dag, er det beste samfunnet, på alle målbare kriterier, vi noensinne har sett. 

Så er det synd-begrepet. Jeg håper du forstår at rundt 80-90 % av befolkningen ikke har den fjerneste anelse om hva dette begrepet innebærer. I beste fall har de en vag fornemmelse av hva det kanskje er. Dessuten er det fullstendig verdiløst, begrep siden det først og fremst omhandler relasjonen mellom den magiske mannen i himmelen og mennesker, ikke mellom mennesker.

Et lite tips helt til slutt: Gå inn på nrk.no, og se serien "Hvem tror du at du er?" Her får vi noen personlige fortellinger om hvordan det var å være barn og/eller fattig i vår nære fortid. Sett dette i forhold til forskningen som sier at barn har det værre nå fordi foreldrene ikke er gift.

Svar
Kommentar #3

Helge Skår

44 innlegg  330 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Jeg har aldri skjønt helt poenget med samboerskapet. Om en skal leve som om en var gift, kan en vel like gjerne gifte seg først som sist, gjerne etter noe betenkningstid? Jeg syns samboere selger seg for billig. Kan noen forklare hensikten?

Svar
Kommentar #4

Geir Solli

2 innlegg  1089 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Helge Skår. Gå til den siterte teksten.
Jeg har aldri skjønt helt poenget med samboerskapet. Om en skal leve som om en var gift, kan en vel like gjerne gifte seg først som sist, gjerne etter noe betenkningstid? Jeg syns samboere selger seg for billig. Kan noen forklare hensikten?

Hensikten er å gjøre det enkelt. Ekteskapet er for mange en skattemessig sak, en får bekreftelse på ekteskap fra skattemyndighetene, ikke fra folkeregisteret eller en annen offentlig instans. Når en ikke ønsker Guds velsignelse over noe i sitt liv, gjenstår ekteskap som noe som er veldlig dyrt å inngå, tar mye tid og strev i planlegging og er ubehagelig å tre inn i (for de som ikke liker oppstyr rundt egen person).

Et problem med å kun skille mellom gifte og samboere er at en ikke tar med de som undertegner samboerkontrakter som kan være like omfattende som det man går inn på i en ekteskapskontrakt. En får da alt det formelle ved et giftemål, men slipper turen til kirken eller byfogden. Jeg ser på disse som like "gifte" som de som formellt sett er gift. Det står intet sted i Bibelen at Gud innstiftet ekteskapet og så ga det til den norske stat for forvaltning.

Samboere selger seg muligens billig, men ektefolk har sannelig kjøpt hverandre dyrt!

Svar
Kommentar #5

Helge Skår

44 innlegg  330 kommentarer

overtidsdebatt om ekteskapsutgifter m.m.

Publisert nesten 5 år siden

Ekteskapet er ikke dyrt å tre inn i, men det har blitt tradisjon for mange å ha store, kostbare festligheter i forbindelse med dette. Det krever ikke nødvendigvis mye planlegging, og kan såvidt jeg vet gjennomføres ganske diskret på prestekontoret eller i en lukka seremoni i kjerka.

Jeg har aldri sett ei samboerkontrakt, men går utfra at den mest omhandler økonomiske forpliktelser og sånt, og ikke inneholder noe om truskap mot hverandre, eller noe slags løfte overfor Gud/hverandre. Et ekteskap er ment å være allment kjent, samboerskap kan inngås i all hemmelighet. Jeg trur nok den bibelske intensjonen med ekteskapet egentlig omhandler flere enn 2 parter, iallfall en guddommelig dimensjon som den 3. part, og derigjennom også trussamfunnet.

Staten, om den er sekulær nok, har i utgangspunktet ingenting med om folk er gift eller ikke. Skattemessig burde det ikke være forskjeller. Jeg er usikker på åssen det er med forskjellene.

Men trussamfunnet har nok noe med forvaltinga av ekteskapet å gjøre. Det er den offentlige sida av ekteskapet.

Om folk utsetter ekteskapet pga. fest-utgifter, er det bedre å redusere festlighetene.

Svar
Kommentar #6

Geir Solli

2 innlegg  1089 kommentarer

Overtid og betenknigstid

Publisert nesten 5 år siden

Jeg er generelt for å bruke tid før man svarer på noe... Det gjelder både innlegg her og ekteskapsspørsmål. Håper iallfall at det første er greit.

Jeg liker den siste setningen: Om folk utsetter ekteskapet pga. fest-utgifter, er det bedre å redusere festlighetene.  Men uansett, og her snakker jeg utifra egen erfaring, så blir det noe titusener selv med under ti gjester innbudt. Jeg tviler f.eks på at en mann som setter seg på bakbenene for innkjøp av en brudekjole, blir gift. Iallfall hvis en flagger standpunktet tidlig. Dermed er rundt 10000kr borte. Og ja, jeg støtter kjøp på Fretex o.l. Så noen penger blir det uansett. Og det kan være mye for et ungt par.

 

Mer prinsippielt er jeg for at ekteskapet ikke inngås forhastet. Jeg er ikke for at unge mennesker gifter seg raskt. Da er det bedre å være samboere en stund. Og ja, jeg synes det å teste forholdet er greit teologisk, moralsk og økonomisk. Så lenge intensjonen er et livslangt monogamt forhold ser jeg ikke det syndige i dette. Og for ikke-kristne er det jo uansett ikke snakk om synd, både fra oss kristnes side eller deres side.

 

Denne setningen: Men trussamfunnet har nok noe med forvaltinga av ekteskapet å gjøre. Det er den offentlige sida av ekteskapet er jeg ikke enig i, selv om jeg nok ikke helt ser hva du mener. Trossamfunn kan godt velsigne og hjelpe til ved inngåelsen av ekteskap. Det er jo fint. Men hvorfor et ekteskap skal være offentlig, har jeg problemer med å skjønne. Og da mister jeg også noen av grunnene som frembringes for at ikke-kristne skal velge å inngå ekteskap fremfor å forbli juridisk bundne samboere.

Svar
Kommentar #7

Helge Skår

44 innlegg  330 kommentarer

takk

Publisert nesten 5 år siden

Da har jeg fått litt tid til overs igjen, og vil hovedsaklig takke for svar. 

Vil fortsatt mene at hvis det er viktig for folk å bli gift, så er det ikke så viktig å ha så store utgifter i forbindelse med ekteskapsinngåelsen(om en da ikke har penger til overs, eller får stor økonomisk hjelp fra familien), og en vil kunne bruke det en sjøl føler passer.

Jeg ser ikke helt den store fordelen med å prøve ut forholdet ved å leve som ektefeller uten å være det. En bør heller ta seg nok tid til å bli kjent på forhånd. Eksempel på at ting ikke går bra, fins nok for alle ekteskapsinngåelsesformer, og en vet heller aldri når det skjer. Jeg syns Bibelens ord om ekteskapet er ganske alvorlige. Og når en ser hvor mye kaos skilsmisser og ekteskapsproblemer og nye forhold fører med seg, ser det ut som det er gode grunner til å ikke ta for lettvint hverken på inngåelsen eller utgangen.

Samboerskapet mener jeg er for lite forpliktende og for lite alvorlig, samtidig som følgene av det kan være de samme som i et ekteskap. Dessuten mener jeg det er naturlig for kristne å søke Guds velsignelse i alle ting, også i parforhold, og ekteskapsordninga er ekstremt gammel, og sannsynligvis god.

De ikke kristne får gjøre som de vil. Men jeg syns ikke samboerskap kan presenteres som en kristen tradisjon, eller noe som er å trakte etter. 

Det med den offentlige sida av ekteskapet er kanskje litt vanskelig å skjønne, for meg òg.....Og det er ikke sikkert jeg helt skjønte hva jeg mente med den setningen sjøl.......

Men det er kanskje noe med at det skal være allment kjent, sånn at folk vet at de kanskje ikke bør legge an på den eller den, fordi han/ho er gift, og har gitt løfter som tyder på en intensjon om å fortsette med det livet ut. Og så har det vel noe med hvem som regnes som nærmeste pårørende, arvtager, foresatt for unger osv.

En ting jeg sliter med å skjønne er hva som er så gjevt med å gifte seg etter mange års samboerskap når ungene alt er født og rutinene er innarbeida. Ikke akkurat noe nytt og spennende etter bryllupet...

Svar
Kommentar #8

Håkon Hovda

142 innlegg  2346 kommentarer

Ønske-tenkning og blindebukk

Publisert nesten 5 år siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
Men uansett, og her snakker jeg utifra egen erfaring, så blir det noe titusener selv med under ti gjester innbudt. Jeg tviler f.eks på at en mann som setter seg på bakbenene for innkjøp av en brudekjole, blir gift. Iallfall hvis en flagger standpunktet tidlig. Dermed er rundt 10000kr borte. Og ja, jeg støtter kjøp på Fretex o.l. Så noen penger blir det uansett. Og det kan være mye for et ungt par.Mer prinsippielt er jeg for at ekteskapet ikke inngås forhastet. Jeg er ikke for at unge mennesker gifter seg raskt. Da er det bedre å være samboere en stund. Og ja, jeg synes det å teste forholdet er greit teologisk, moralsk og økonomisk. Så lenge intensjonen er et livslangt monogamt forhold ser jeg ikke det syndige i dette. Og for ikke-kristne er det jo uansett ikke snakk om synd, både fra oss kristnes side eller deres side.

Forskningen er ganske så klar på dette området, og har egentlig vært det i ganske så mange år. Så hvorfor er det problematisk å forholde seg til den? Fordi det utfordrer våre verdie og ønsker om å leve utenfor faste rammer? 

Å hevde at det er for dyrt å gifte se gi våre dager faller på sin egen urimelighet. Folk låner til bil og hus for millioner som de kanskje har i noen år, men 10 tusen til et ekteskap som skal vare livet ut er for dyrt? Hmm - prioriteringer? Eller ikke tro på at det kan være livet ut? Altså man er redd det er bortkastet?

Jeg kjenner mange som har giftet seg ung (det betyr ikke forhastet), og folk som har giftet seg godt voksne. Ikke store forskjellen. Men unge er gjerne ikke så satte og formes i større grad sammen med andre, enn det voksne, satte gjør. Så hvorfor ikke formes sammen med den du elsker og som elsker deg? Hvorfor rote det til med å flytte sammen? Hvorfor legge et slikt press på hverandre? Da er det vel bedre å vente, vite at det er mindre forventninger til hverandre, og så når man er klar, gifte seg? Da vet man at det er med hud og hår, og ikke fordi den andre parten forventer det siden man allikevel lever som gift...

Teologisk holder ikke samboerskap vann. Men du må gjerne bevise meg feil.

Moralsk holder det ikke stand. Hvorfor skulle det det? Finnes ikke noe logisk argument for dette. Spesielt ikke koblet mot teologien.

Økonomisk er det sikrere, tryggere og bedre å være gift. To om leien/lånet er alltid bedre. Også skattefordeler kommer inn i bildet. 

Svar
Kommentar #9

Håkon Hovda

142 innlegg  2346 kommentarer

Trygghet

Publisert nesten 5 år siden
Helge Skår. Gå til den siterte teksten.
Det med den offentlige sida av ekteskapet er kanskje litt vanskelig å skjønne

Det dreier som om det juridiske, hovedsaklig. Og her er hensyn til evt barn også av stor betydning. Pluss at det skal være ryddig ved evt brudd. De juridiske og økonomiske konsekvensene er ganske vide, egentlig. Men jeg kjenner ikke alle detaljene her...

En ektepakt i henhold til den judeo-kristne tradisjonen er dessuten en pakt framfor Gud OG mennesker. Det er ikke bare en samfunnsinstitusjon, men faktisk grunnsteinen i vårt samfunn. Derfor er ikke ekteskapet kun en privat ting, det er i høyeste grad også en offentlig ting. 

Svar
Kommentar #10

Geir Solli

2 innlegg  1089 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Helge Skår. Gå til den siterte teksten.
En ting jeg sliter med å skjønne er hva som er så gjevt med å gifte seg etter mange års samboerskap når ungene alt er født og rutinene er innarbeida. Ikke akkurat noe nytt og spennende etter bryllupet...

Tror sitatet sier noe om hvorfor mange samboere ikke gifter seg.

Ellers er jeg enig i stort sett hele innlegget, bortsett fra dette:Jeg ser ikke helt den store fordelen med å prøve ut forholdet ved å leve som ektefeller uten å være det. En bør heller ta seg nok tid til å bli kjent på forhånd. Jeg tror det er lite realistisk å be folk vente, og hvor lenge skal folk vente? Men selvsagt er jeg enig i at en bør være godt kjent på forhånd, uansett hvordan de velger å leve sammen. Jeg ser den fordelen at etter to måneders samboerskap kan evt velge å gå fra hverandre uten at veldig mye trengs å gjøres av den grunn. Eller man kan gifte seg. Eller de kan velge å forbli samboere, undertegne kontrakter som gjør det juridisk/økonomisk like bindende som et ekteskap og leve slik. De går da glipp av velsignelsen i kirken. Det er klart et tap for kristne, men ikke for ikke-kristne.

Svar
Kommentar #11

Geir Solli

2 innlegg  1089 kommentarer

Svak grunnstein

Publisert nesten 5 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
et er ikke bare en samfunnsinstitusjon, men faktisk grunnsteinen i vårt samfunn. Derfor er ikke ekteskapet kun en privat ting, det er i høyeste grad også en offentlig ting.

Vel, at ekteskapet er grunnstenen i vårt samfunn anser jeg som feilaktig. At stabile ekteskap er et gode for samfunnet er klart. Men å kalle det for grunnsten får du underbygge.

Prioriteringer ja. Hvorfor betale så mye for en fest? Antagelig synes samboere at de har fått alt det andre (minus velsignelsen). Dette gjelder også det økonomiske og juridiske, hvis de har gjort dette ordentlig. Og når det gjelder det å formes sammen, så er det en fin tanke og fornuftig. Muligens. Men skal ektefeller forme hverandre? Og hvor lang tid snakker vi om her? Og hvilke aldersgrupper? Tror det er vanskelig å si til mange unge (i 20-årene) at dere bør leve adskilt og bli godt kjent noen år først.

Teologisk, tja ingen av oss er vel teologer. 1. Kor 7.36 kan dog tolkes som at noe aktivitet før ekteskapsinngåelsen ikke er den store synd. Det er dessuten dette uttrykket "gift i Guds øyne", som vel også har sin juridiske avart i fullbyrdelse av ekteskapet. Samboere kan vel sies å ha fullbyrdet et slags ekteskap, da minus en offentlig seremoni som jeg synes neppe har den store teologiske betydningen.

Moralsk vet jeg ikke helt hva du sikter til. Ansvar for barn, økonomiske forhold ved død og annet? Alt dette kan ordnes juridisk uten ekteskap. At forholdet er mindre alvorlig ment fra partene uten en seremoni? Vel det er vel forskjellig fra person til person. Det forutsettes fra meg at et varig samboerskap inngås med et livslangt perspektiv, på linje med et ekteskap. Man bør skille på samboerskap, de som skal teste et relativt nytt forhold er noe ganske annet enn de som har levd sammen i 20 år, undertegnet alle mulig kontrakter og har barn sammen. Det er ingen forskning som sier at den siste typen er mer ustabil enn et ekteskap. Moralsk sett, hvis en ser bort fra i dette tilfelle evt bibelske påbud, er et slikt samboerskap like godt som et ekteskap.

Svar
Kommentar #12

Håkon Hovda

142 innlegg  2346 kommentarer

Grunnstein

Publisert nesten 5 år siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
Teologisk, tja ingen av oss er vel teologer. 1. Kor 7.36 kan dog tolkes som at noe aktivitet før ekteskapsinngåelsen ikke er den store synd. Det er dessuten dette uttrykket "gift i Guds øyne", som vel også har sin juridiske avart i fullbyrdelse av ekteskapet. Samboere kan vel sies å ha fullbyrdet et slags ekteskap, da minus en offentlig seremoni som jeg synes neppe har den store teologiske betydningen.

Sett fra sekulært synspunkt vil man sikkert ikke kalle ekteskapet en grunnstein. Og kanskje jeg tok munnen litt full. Familien mener jeg er samfunnets grunnstein. Og i familien mener jeg at også ekteskapet er grunnsteinen. Denne forskningen viser også dette, mener jeg. Uten ekteskap går parforhold og familier lettere i oppløsning. Resultatene av dette er så alvorlige at man ikke engang ønsker/tør å forske på hva det koster samfunnet.

Din frie tolkning av 1Kor 7.36 er i beste fall basert på forvirring og lite innsikt i tolkning. For det første kan du se på hvodan Jesus, jødene, og de første kristne forholdt seg til sex utenfor ekteskapet. Egentlig trenger man ikke det engang. Paulus sier jo helt klart her at du ikke skal ha sex utenfor ekteskapet, så i stedet for å kjempe med lysten, så bør man gifte seg for det er her sex hører hjemme.

"Gift i Guds øyne" finner man vel ikke i Bibelen? Heller ikke kjenner jeg til noen teologisk lære på dette feltet som forsvarer et slikt begrep. Uansett, er man gift i Guds øyne, så blir alvoret med sex (for det er i henhold til Bibelen det som forener, ikke adressen) utenfor ekteskapet desto mer tydelig. Det betyr at er du ikke klar for å gifte deg med denne personen, avstå fra sex. Er du klar, da gift dere. Slik var det jødene tolket loven, og dette bekreftet også Jesus.

Moralsk fordi vår moral er knyttet sammen med vår tro og liv. Å ha sex utenfor ekteskapet er i henhold til Guds Ord synd. Dessuten ser man konsekvensene av en moral som sier at det ikke er galt: Barn som lever kun med den ene forelder, far tar ikke ansvar, abort, mindre stabile forhold, flere brudd, osv. Både direkte og indirekte er det umoralsk fordi konsekvensene av en aksept for dette (teologisk og samfunnsmessig) er dårlige.

Kan du nevne en (1) fornuftig ting ved å heller bo sammen enn å vente og så gifte seg? Og da en ting som faktisk holder vann, ikke hva du har lyst til eller mener selv?

Urettferdig at det kun er jeg som skal svare her ;-)

Svar
Kommentar #13

Håkon Hovda

142 innlegg  2346 kommentarer

Overså

Publisert nesten 5 år siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
Moralsk sett, hvis en ser bort fra i dette tilfelle evt bibelske påbud, er et slikt samboerskap like godt som et ekteskap.

Overså visst denne. Joda, samfunnsmessig kan du kanskje si det. Men nå snakker vi ikke om hva hver enkelt gjør, men om tendenser man ser innenfor gitte "institusjoner". Og der er det ikke til å komme fra at samboerskapet taper på alle punkt. Også hva gjelder trygghet og sikre rammer for barna. Sånn sett kan man si det er umoralsk å tviholde på samboerskapet som noe bra. 

Ellers skjønner jeg ikke helt hvorfor man ikke skal gifte seg om man allikevel har til hensikt å bruke livet sammen? Da finnes det ikke noe annen offesiell form enn ekteskapet. Man kan selvsagt droppe ekteskapet og fortsatt leve lykkelig sammen alle sine dager, men det er allikevel ikke det samme som en juridisk og menneskelig bindendende pakt. 

Litt dårlig eksempel: Jeg vil kjøpe en bil. Jeg ønsker selvsagt å tro det beste om folk. Allikevel velger jeg å skrive kontrakt. Om den andre parten jeg kjøper av ikke har noe å skjule, så vil han selvsagt skrive kontrakt selv. Men om han sier at jeg kan stole på han og at kontrakt er noe tull som samfunnet har funnet på for å gjøre det vanskeligere for oss, da vil jeg begynne å tvile på hele dealen. Kontrakten gjør det tryggere og bekrefter tilliten og løftene (den sår ikke tvil om de). 

Svar
Kommentar #14

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Kan du nevne en (1) fornuftig ting ved å heller bo sammen enn å vente og så gifte seg? Og da en ting som faktisk holder vann, ikke hva du har lyst til eller mener selv?

Som ung kommer jeg på mange gode grunner. Men den mest åpenbare grunnen, er da at samboerskap gjør det mulig å finne ut om jeg og min kjæreste er den rette for hverandre. Det ville sett bra dumt ut om vi etter noen år med dating plutselig skulle giftet oss, fått barn, for så å se at vi egentlig ikke passet sammen. Da hadde man gjort mange uopprettelige tabber.

For å være sammen over lang tid er ikke det samme som å være samværende. Derfor er samboerskap viktig for mange unge; det er ingen som har lyst til å skille seg, enda verre å måtte skille seg om man har barn. Derfor ønsker man da å være sikker i sin sak.

Parforhold før ekteskap går selvfølgelig oftere i oppløsning fordi mange folk finner ut av at de ikke passer sammen med hverandre. Derfor skiller de også lag, istedenfor å gifte seg. Det hadde vært helt katastrofalt om "alle" skulle ha giftet seg først før man fant ut av dette!

Hva Gud måtte mene med den saken bryr jeg meg fint lite om, må vite. Jeg er inntil videre mest opptatt av at flest mulig skal få oppleve et godt og stabilt samliv.

:::EDIT:::
Og hva angår bilanalogien din; her i Norge er det lov å prøvekjøre biler hos selger før man velger å signere noesomhelst. Det er nemlig langt billigere enn å skulle dra inn advokat senere i livet p.g.a. feil eller skjulte mangler som selger eller kjøper ikke oppdaget der og da.

Svar
Kommentar #15

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Jeg kan ikke dy meg for å komme med en vits. . ..Det var ekteparet som feiret gullbryllup og kona ble intervjuet av lokalavisen. Har du noen gang tenkt på skilsmisse?, spurte journalisten. Nei,svarte ho, men æ har tenkt på mord! Ekteskapet er tuftet på viljen til å holde sammen mer enn følelser. Det er et stort løfte vi gir : å holde sammen i de GODE dagene og de ONDE. Men noe så vakkert som to som har holdt sammen og vokst sammen et helt liv. De kjenner hverandre ut og inn og vet akkurat hvor de skal trå varsomt hos den andre. En felles historie et delt liv.

 

 

Svar
Kommentar #16

Geir Solli

2 innlegg  1089 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Kan du nevne en (1) fornuftig ting ved å heller bo sammen enn å vente og så gifte seg? Og da en ting som faktisk holder vann, ikke hva du har lyst til eller mener selv?

Flere ting:

Man sparer utgifter. Til festen, seremonien og til to husholdninger.
Man slipper å arrangere et bryllup og hva det innebærer.
Man kan definere sitt eget samliv selv og slipper å gå inn i ferdige løsninger.
Det er enklere å gå ut av, før man evt har undertegnet kontrakter som binder like hardt eller hardere enn et ekteskap.
Og det opplagte, man får nyte samlivets gleder.

Men for all del. Jeg sier ikke at det ikke er fornuftig i å vente og så gifte seg. Jeg sier bare at jeg ikke finner det så galt å ikke gjøre det. Vente og så gifte seg har jo fungert i noen tuesen år, så for all del. 

Det teologiske lar jeg ligge, selv om jeg hevder at min tolkning er plausibel. Din er forsåvidt nærmere normalen, jeg nekter ikke for det. Dessuten er mitt hovedpoeng i hele denne debatten at hvis en ser bort ifra teologi, så kan samboerskap være like bra som ekteskap. Og det bringer meg til din setning: det er allikevel ikke det samme som en juridisk og menneskelig bindendende pakt. Jo, hvorfor ikke? Det er da ingen som hindrer folk i å undertegne kontrakter som er akkurat det samme. Og menneskelig bør man love det samme når man flytter sammen, uansett sivilstand. Jeg forsvarer det samboerskapet som er juridisk og økonomisk minst like godt forankret som et ekteskap. Og jeg forsvarer en annen type samboerskap: den korte som leder til ekteskap. Mer løse samboerforhold er noe annet. Og forsvarene er i prinsippet ikke-teologiske, den debatten er stor og lang.
 

Svar
Kommentar #17

Håkon Hovda

142 innlegg  2346 kommentarer

Feil slutning

Publisert nesten 5 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
Som ung kommer jeg på mange gode grunner. Men den mest åpenbare grunnen, er da at samboerskap gjør det mulig å finne ut om jeg og min kjæreste er den rette for hverandre. Det ville sett bra dumt ut om vi etter noen år med dating plutselig skulle giftet oss, fått barn, for så å se at vi egentlig ikke passet sammen. Da hadde man gjort mange uopprettelige tabber.

For å være sammen over lang tid er ikke det samme som å være samværende. Derfor er samboerskap viktig for mange unge; det er ingen som har lyst til å skille seg, enda verre å måtte skille seg om man har barn. Derfor ønsker man da å være sikker i sin sak.

Men all forskning som jeg har sett på dette feltet sier jo det motsatte. De som er samboere før de gifter seg, skiller seg langt oftere enn de som gifter seg uten samboerskap først. Dessuten skulle også en slik logikk tilsi færre og færre skilsmisser siden samboerskap er vanligere enn noen gang. Men skilsmisse tallene er fortsatt relativt høye.

Men du bygger kanskje på annen forskning? Eller er dette kun en antagelse? 

Svar
Kommentar #18

Håkon Hovda

142 innlegg  2346 kommentarer

Faller gjennom

Publisert nesten 5 år siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
Man sparer utgifter. Til festen, seremonien og til to husholdninger.
Man slipper å arrangere et bryllup og hva det innebærer.
Man kan definere sitt eget samliv selv og slipper å gå inn i ferdige løsninger.
Det er enklere å gå ut av, før man evt har undertegnet kontrakter som binder like hardt eller hardere enn et ekteskap.
Og det opplagte, man får nyte samlivets gleder.

Hvilke utgifter sparer samboende kontra gifte?

Seremonien er ikke lovpålagt, heller ikke giftemål i kirken.

To husholdninger er det enten man er gift eller samboer.

Hvilke ferdige løsninger referer du til?

Og så er vi ved kjernen: Enklere å gå fra hverandre. Nettopp derfor er ekteskapet bedre og mer holdtbart.

I ekteskapet også får man nyte samlivets gleder. 

Som sagt, kan ikke se NOEN fordeler med å være samboende kontra gifte seg.

Svar
Kommentar #19

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

For egen del synes nå jeg at ektekapet er greit da. Men kan jo ikke svare for andre. Det har sikkert flere årsaker at folk ikke velger  å gifte seg. Men ikke kristne trenger jo ikke ta hensyn til noen Gud i forhold til hvordan dem lever. Så da kan kanskje for demmes del samboerskap være en grei løsning.

Stadig flere skiller seg og mange har vokst opp med  skilte foreldre. Ikke vell så rart om de da blir negative til ektekapet.Mange kristne også skiller seg. Selv om jeg ikke kan se at alle de som har skilt seg har fått noe bedre liv.

Rosen blir ikke plutselig rødere alt blir ikke plutselig vakkert om en skiller seg. Det er vell en større sannhet at samlivsbrudd er årsak til  den nest største depresjonen, nest etter dødsfall av en nærstående.

Det må da vell være et grusomt fryktelig ekteskap om det kan være positivt å skille seg.

Ting forandrer seg gjenom livet!

Man trenger jo ikke ha et dyrt bryllupp for å gifte seg.

Hadde det selv veldig enkelt!!

Men har vell aldri likt det overdrevent store heller da.

Jeg setter pris på å ha det koselig men et stort kallas er nok ikke noe for meg, og ville nok ikke opplevdes så koselig.

Ellers er det greit for meg at folk finner ut at de helelr vil leve sammen som samboere. Egentlig så er ikke det noen særlig stor forskjell om de bare lover hverndre at det er dem  to som hører sammen. At det ikke bare er fritt frem for å stikke av neste dag. Himmel kunne ikke lagt meg til å sove i gru for hva morgndagen ville bydd på dersom en var sammen med en som bare ville dra sin kos når han fant det for godt! Det er nå greit for meg å være gift da. Så får andre gjøre hva de vil!!!

Svar
Kommentar #20

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Virkeligheten blir ikke helt slik at en kan finne ut av i et samboerskap om en passer sammen da. Forde at det som vell sikkert mange som har levd sammen gjnnom tiår har funnet ut er at en selv og ektefellen forandrer seg ganske så mye gjennom livet.

Hvordan skal da folk ta alt som kommer på i livet om alt til enhver tid må klaffe.Ting endrer seg folk endrer seg , man møter på litt av vært gjemnnom livet som en faktisk ikke bar kan kontrolere heller, som eks vis sykdommer. Om en da bare skal stikke av dersom ektefellen blir syk? Osv annet.

Ekteakpet består i å dele livet sorger og gledert og det som kommer på! Å først bo sammmen for å finne ut om en som eks vis 25 år passer sammen, så er man plutselig veldig forandret når man er både 35 og 45 år osv. Kvinner endrer seg gjenom livet menn gjør det. Man kan ikke finne ut ved et samboerforhold om en passer sammen hele livet. Når man gifter seg så velger en å leve sammen i godvær og uvær!!!

Svar
Kommentar #21

Andreas Ose Marthinussen

31 innlegg  1194 kommentarer

Vel vel,

Publisert nesten 5 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Som sagt, kan ikke se NOEN fordeler med å være samboende kontra gifte seg.

om du ikke kan se en eneste fordel med å være samboende kontra det å gifte seg, burde du vel kanskje spørre deg hvorfor enkelte velger å likevel være samboere?

Forøvrig synes jeg du leser (sammen med Skjerdal) statiskken noe unyansert, "one-way-only". Men det er vanskelig å skulle formidle en annen form for lesning når du allerede har avklart at du ikke ser noen fordeler overhodet. Om jeg har tid så håper jeg å få skulle kommet litt tilbake til problematikken, men du må gjerne tenke litt over spørsmålet jeg har stilt.

Svar
Kommentar #22

Håkon Hovda

142 innlegg  2346 kommentarer

Godt spørsmål

Publisert nesten 5 år siden
Andreas Ose Marthinussen. Gå til den siterte teksten.
m du ikke kan se en eneste fordel med å være samboende kontra det å gifte seg, burde du vel kanskje spørre deg hvorfor enkelte velger å likevel være samboere?

Ikke sikker faktisk. Det er nok ganske sammensatt. Men jeg tror det i hovedsak dreier seg om frykt. Man er redd for at ekteskapet ikke skal holde, så man gir ikke 100 % inn i forholdet. Man har liksom døren på gløtt. En annen ting er at mange kanskje kommer fra skilsmissehjem og derfor har mistet troen på ekteskapet og den livslange kjærligheten. Kanskje man er redd for at den andre ikke skal elske en uforbeholdent om hun/han får se en som man er. 

Uansett tror jeg det ikke velges utfra samboerskapets positive sider, men heller at man gjør det utav forbehold og frykt for ekteskapet i en eller annen form. Det er jo dette som indirekte sies når man sier at man vil prøve først for å se. Man er altså ikke sikker på den andre eller/og seg selv i forholdet og vet ikke om man ønsker/er klar for å gi den andre 100 %. Derfor "prøvesmaker" man litt (eller som du påpekte - man tar bilen på en prøvetur...). 

Men derfor tror jeg også man bygger inn i noe av denne usikkerheten og forbeholdet i forholdet fra starten av. Det bygger ikke på "100 % meg og deg." Men i et forhold hvor man først og fremst blir kjent med hverandre - ikke basert på det fysiske, og press og stress med ditt, mitt og vårt, men heller at man blir KJENT med det andre mennesket, for så å gifte seg - da er det enklere og tryggere å vite at dette kan jeg gå inn i med hud og hår, uten forbehold. Alt sexpresset idag er en tragedie for forhold. Det er ikke der lykken og framtiden ligger. Det ligger i vennskapet og kjærligheten. Da vil også sexen komme. Alt for mange starter i feil ende og oppdager at vennskapet ikke ble slik man trodde for sexen forstyrret det. 

Svar
Kommentar #23

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Men i allefall så driver staten å velsigner de som skiller lag enten de er samboende eller gifte om en har barn sammen. De som blir alena forsørgere får utbetalt 15000 pr mnd pr barn de har. Leste om noen somaleiere som hadde skilt seg  og motok store summer med penger forde at mor var alene forsørger.(noe hun hadde oppgitt) Da politi og barnevernet kom på døren deres, så viste det seg at far også bodde der. De skulle vist risikere 6 års fengsel for dette.

Somaliere får jo rent mange barn og de vet å sette seg inni systemet (trygdesystemet) bedre enn mange normenn gjør.Men altså så er jo det tragisk at de vil risikere slikt når dem har barn.Forde at de får jo alikevell ikke lite penger fra staten selv om de ikke skiller seg. 6 år i fengsel er jo litt mye da. De kunne vell får annen straff da de har barn. Og der var vell 100 familier somaliere som de skulle undersøke for lignede leste jeg på nettet.

Ja de har jo levd som grever med 15000 utbetalt pr barn pr mnd. Pluss alt annet de motar.

Vell der er sikkert noen som kan finne fordeler med å være samboere også! Det kommer mye an på hva som er viktig for folk også!

For noen betyr i allefall penger mye. Å være gift skal straffe seg  i dette landet. Vell jeg velger uansett kjærligheten.

Svar
Kommentar #24

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Å vanskeligere enn noen gang skal det være for de unge å holde på samboer ektefelle i disse tider om ikke også staten kommer med sine pengevelsignelser for å få  foreldrene til å skille lag. Stakkars barn som det er blitt vanligere å vanligere vokse opp med foreldre som ikke bor sammen mere.

Svar
Kommentar #25

Helge Skår

44 innlegg  330 kommentarer

aleneforsørgere

Publisert nesten 5 år siden

Jeg trur ikke aleneforsørgere får 15.000 ekstra pr. unge pr. mnd, kanskje heller 1500. Men om ektemannen er familieforsørger, og vedkommende offisielt forsvinner ut av bildet, kan de resterende kanskje få noe sånt i sosialhjelp pr. måned, om de er mange nok. Og om mannen betaler de ca. 1500 i barnebidrag, trur jeg ikke de resterende får noe fra Staten.

Svar
Kommentar #26

Helge Skår

44 innlegg  330 kommentarer

"det kan bli bål av gamle glør"

Publisert nesten 5 år siden

...kan en vel si om denne debatten som plutselig starta opp igjen etter mange måneders pause. Et interessant fenomen.......

Forøvrig har jeg kanskje ikke så mye å tilføye. Men fra barndommen mener jeg å huske at familieforholda rundt omkring ga inntrykk av å være langt ryddigere enn i dag, og de fleste som hadde unger på skolen, var vel gift........Fenomenet få barn med mange foreldre hadde ennå ikke inntruffet.

så var det helt sikkert en del ting ved ekteskapa som kunne vært bedre, men likevel trur jeg at dette var bedre før. Men det er kanskje sikrest å spørre noen som var foreldre på 80-tallet. Angrer de på at de gifta seg, ville de heller vært samboere?

Svar
Kommentar #27

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Helge Skår. Gå til den siterte teksten.
Jeg trur ikke aleneforsørgere får 15.000 ekstra pr. unge pr. mnd,

Jo det sto så på nettet. Og kjenner og en person som er alene forsørger og summen er blitt enda større av div årsaker.

Svar
Kommentar #28

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Helge Skår. Gå til den siterte teksten.
Jeg trur ikke aleneforsørgere får 15.000 ekstra pr. unge pr. mnd, kanskje heller 1500

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7541771

Her står summen 15000 kr pr mnd

Svar
Kommentar #29

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Helge Skår. Gå til den siterte teksten.
så var det helt sikkert en del ting ved ekteskapa som kunne vært bedre, men likevel trur jeg at dette var bedre før. Men det er kanskje sikrest å spørre noen som var foreldre på 80-tallet. Angrer de på at de gifta seg, ville de heller vært samboere?

Ville ikke vært samboer fremfor å vært gift jeg da. Jeg var forelder på 80 tallet, gifta meg tidlig på 80 tallet, jeg var også forelder på 90 tallet og jeg var også forelder i begynnelsen av år 2000 og er fortsatt forelder til 7 under atten år og har 3 barn over 18 år. Angrer ikke på at jeg ikke ble samboer heller. Og har vært gift med den samme i alle år!

Svar
Kommentar #30

Helge Skår

44 innlegg  330 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

ja, det var interessant. Men jeg kan ikke tru at tallet i reportasjen kan være riktig. Da ville jo ei alenemor med 3 unger få 45.000 i måneden, kanskje skattefritt, og det er jo langt mer enn mange har i inntekt. Kanskje en god skilsmissegrunn. Det er nok best å kontakte Nav for å få rektie tal

Svar
Kommentar #31

Geir Solli

2 innlegg  1089 kommentarer

Fordeler ved samboerskap

Publisert nesten 5 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Kan du nevne en (1) fornuftig ting ved å heller bo sammen enn å vente og så gifte seg? Og da en ting som faktisk holder vann, ikke hva du har lyst til eller mener selv?

Type 1: kortvarig uttesting av forhold før giftemål.

Økonomisk fordel av å ha bare en husstand. Det er mindre sosiale og formelle ubehageligheter ved å gå fra hverandre før en er gift. En får nyte samlivets gleder

Type 2: langvarig samboerforhold som er juridisk og økonomisk kontraktsfestet minst like godt som et ekteskap.

En slipper å gifte seg. Uansett hvor enkelt det gjøres er det fortsatt endel bryderi. En blir bedre kjent med de økonomiske og juridiske sider ved et samliv da en må sette opp og undertegne kontrakter. En slipper å gå inn i en ferdig oppsatt kontrakt som staten har for ekteskap, en definerer sitt eget.

Jeg sier ikke at disse positive sidene ved samboerskap er bedre enn grunnene til å gifte seg. På ingen måte. Men jeg hevder at disse grunnene for enkelte er så tungtveiende at de forsvarer et samboerforhold og at det er god grunn til å respektere det valget.

Svar
Kommentar #32

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Sterke krefter i sving for å ville ødelegge familier og ekteskap. ( Det var jo Guds ide)slikt må skades. Er det ikke barnevernet (det påståtte) som sprenger familier så er det staten med lokkemiddler med store pengesummer for på den måten å sprenge familier med å skille lag.

Og i mange skillsmissesaker står barnevernet å lurer for å se om  de ikke skulle få kloa i noen barn.

Norge er jo drømmelandet for invandrer flyktninger på grunn av trygdeordningnene. Det er jo og snakk om dobbeluføretrygd til invandrere. Som om det er dyrere for dem å være ufør enn om en er hvit og Norsk. Det er et rart land veldig rart og Jensemann klarer ikke noe godt med oppgaven som  statsminister.

Svar
Kommentar #33

Morten Christiansen

18 innlegg  10463 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Forskningen kan si at de som gifter seg holder sammen i større grad en de som er samboere, og kanskje også at samboere krangler styggere enn de som er gift.

Den kan ikke si at de som er samboere ville oppføre seg likt de som er gifte dersom de hadde giftet seg uten at de forsker på en endring. Hvis ikke så kan det være at mennesker som krangler mye i større grad velger å bli samboere. No?

Alternativt kan man si at mennesker som krangler mye og stygt holder sammen i større grad hvis de gifter seg, men burde de? Burde man bo med noen som en krangler stygt med?

Svar
Kommentar #34

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Kan vell også tenke meg at det vell egentlig ikke blir så stor forskjell på et etablert samboerskap og et gift par. Dersom meningen til de som bor sammen er å være sammen alltid. Tenker vell at det kan bli noenlunde likens.

Svar
Kommentar #35

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Helge Skår. Gå til den siterte teksten.
Forøvrig har jeg kanskje ikke så mye å tilføye. Men fra barndommen mener jeg å huske at familieforholda rundt omkring ga inntrykk av å være langt ryddigere enn i dag, og de fleste som hadde unger på skolen, var vel gift........Fenomenet få barn med mange foreldre hadde ennå ikke inntruffet.

Det var ryddigere familieforhold før det er sant.i dag er det veldig vanlig med en stefar og en stemor en halvsøster og en halvbror. osv. Barna har ulike besteforeldre  på den ene siden da de bare er halvsøsken.

Synes bare å huske at de i min tid på skolen kom fra familier hvor foreldrene var gifte. Det var det som var det vanlige. med et og annet lite uvanlig untak. Og det var ikke så vanlig med skillsmisse selv om det av og til forekom.

Selfølgelig må en kvinne kunne gå fra en meget agresiv og voldelig mann til eks. men ofte i dag hører man bare om at de ikke "føler" noe for hverandre mere. Og at en bare er blitt lei. O g gidder ikke mere. lei av bagateller en kanskje har hengt seg oppi mot å ignorere dem mest mulig. Og overse. leve med at også den andre har sine bagateller og motsatt. alle kan ha noe som partneren kan iritere seg på. la være å henge seg så oppi alt.

Om en finner en ny så er det vell ganske klinkelart at en finner ut etter en stund at også den hadde noe som en kom til å iritere seg på. Noen få mennesker tåler veldig mye og har ikke så lett for å iritere seg. mens andre tåler omtrent ingenting.

Det å være tolerang er jo et must i et forhold og tåle hverandre.Vet de som skiller seg for at den ene snorker....eller klemte tannkremtuben feil Osv. Tullproblemer tulliritasjoner forlk kan skille seg for. Bare for å finne en ny med nye ting en vil henge seg oppi. Jajaja den verden. Vet ikke jeg de må nå bare gjør som de vil for meg folk!

Svar
Kommentar #36

Helge Skår

44 innlegg  330 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Gode poeng fra Morten Christiansen og Turid Holta.....Bibelen nevner ekteskapet som en mulighet, enslig stand som en annen. Få er mulighetene for å vite hva en går til, evt. går glipp av, om en velger det ene eller andre, stort kan kaoset bli om en finner ut at en har valgt feil. Og så er det det med Loven og Nåden.....Men jeg trur fortsatt ikke samboerskap er noen god løsning for å finne ut hva en mener er best. 

Svar
Kommentar #37

Morten Skahjem

0 innlegg  32 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Men all forskning som jeg har sett på dette feltet sier jo det motsatte. De som er samboere før de gifter seg, skiller seg langt oftere enn de som gifter seg uten samboerskap først. Dessuten skulle også en slik logikk tilsi færre og færre skilsmisser siden samboerskap er vanligere enn noen gang.

Et sammenhengsforhold er ikke nødvendigvis et årsaksforhold. At de som har bodd sammen før de giftet seg, oftere går fra hverandre, betyr ikke at det er samboerskapet som fører til at de går fra hverandre. Det kan være andre ting som påvirker både valget om å bo sammen og valget om å gå fra hverandre.

Jeg ser mange forsvarer et "kristent" ekteskapssyn. Det kristne synet er dog ikke synonymt med bibelens syn - i bibelen finnes mange eksempler på, og ingen fordømmelse av, arrangerte ekteskap, polygami (gjerne med to søstre) osv. Det ser også ut til at de bibelske kulturene regnet ekteskapsinngåelsen fra første samleie. Noen spesiell seremoni eller velsignelse kan jeg i farten ikke komme på utenom bryllupet i Kaanan.

I alle tilfelle kommer det til syvende og sist an på de to som skal dele livet, ikke presten, staten eller samfunnet forøvrig, og har Gud noen mening om det enkelte samliv tror jeg ikke han først og fremst leter etter en vielsesattest.

Svar
Kommentar #38

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Morten Skahjem. Gå til den siterte teksten.
. Noen spesiell seremoni eller velsignelse kan jeg i farten ikke komme på utenom bryllupet i Kaanan.

På Jacobs tid  hadde de da bryllupsfester og det er også kjent at det er slike i de fleste kulturer at de har en fest av noe slag for å markere brylluppet. (giftermålet) Det er altså skrevet om flere steder i bibelen.

Svar
Kommentar #39

Turid Talita Manjana Holta

0 innlegg  2678 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Morten Skahjem. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser mange forsvarer et "kristent" ekteskapssyn. Det kristne synet er dog ikke synonymt med bibelens syn - i bibelen finnes mange eksempler på, og ingen fordømmelse av, arrangerte ekteskap, polygami (gjerne med to søstre) osv

Profetene i GT advarte mot det. Flerkoneri tar man sterk avstand fra i NT. Bryllupp finner man og før Moses i bibelen. Bryllupp er ikke bare bibelsk det finner man i alle mulige slags kulturer.

Svar
Kommentar #40

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Bryllyp, Bibel og trender

Publisert nesten 5 år siden

Bryllup:

http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=bryllup&type=and&book2=-1&searchtrans=

Bryllupsdag:

http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=bryllupsdag&type=and&book2=-1&searchtrans=

Bryllupsklær:

http://www.bibel.no/Nettbibelen?submit=Vis&parse=bryllupskl%C3%A6r&type=and&book2=-1&searchtrans=

Osv.

På Jesu tid var altså skikken med bryllup godt innkjørt.

Det betyr ikke at om ikke naturfolk inne i den dypeste jungel har registrering i staten og bryllupsfeiring, så er de ikke ektefolk… De har nok et ekteskap likevel!

Det finnes ikke noen alvorligere og mer seriøst enn kjærlighet for den menneskelige lykke. Derfor bygger man institusjoner av/rundt det. Være seg om man er kristen eller ikke (andre kulturer). Med arangement o.l. Med det sikrer man også barns framtid.

I vår kultur forsøker pressgrupper (inkl. Arbeiderpartiet med sine regjeringer) å bygge ned det institusjonelle rundt ekteskap og familie. Det er en samfunnsødeleggende trend fra mange hold. Argumentasjonen man ofte møter er i overenstemmelse med slike trender.

Men, som sagt: Jeg tror ikke ekteskapet er avhengig av stat eller bryllup. Men institusjoner, instutisjonering, feiringer, osv kan øke styrken i samlivet. Både innad mellom mann og kone og utad mot de som vil være/ville vært konkurrenter.

Forskning som er viktig er f.eks forskningen om askepott-effekten som viser at stefar er gjerne hundre ganger farligere enn far. (Google askepotteffekten, askepott-effekten, "daly and wilson" (forskere), "cinderella effect" eller lignende.) Også derfor er det svært viktig å beskytte ekteskapet og samlivet mellom "de to".

Svar
Kommentar #41

Håkon Hovda

142 innlegg  2346 kommentarer

Frihet

Publisert nesten 5 år siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg sier ikke at disse positive sidene ved samboerskap er bedre enn grunnene til å gifte seg. På ingen måte. Men jeg hevder at disse grunnene for enkelte er så tungtveiende at de forsvarer et samboerforhold og at det er god grunn til å respektere det valget.

Takker for svar Geir

Jeg er selvsagt for frihet til å velge samlivsform selv. Men det undergraver ikke det faktum at all forskning (fornuft og moral, også) peker mot at det er mer trygt og solid og gifte seg. De "fordelene" du ramser opp er som du sier selv ikke fordeler kontra giftemål, og det er jo det som betyr noe her. 

Når alt tyder på at det er mindre fornuftig å være samboere før man gifter seg, når det tydeligvis ikke hjelper å "prøve det ut", men at det er langt større sjanse for å skille seg om man er samboere før man gifter seg, hvorfor tror du at så mange fortsatt velger dette? 

Svar
Kommentar #42

Håkon Hovda

142 innlegg  2346 kommentarer

To ting

Publisert nesten 5 år siden
Morten Skahjem. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser mange forsvarer et

God morgen :-)

1) Det er flere steder i Bibelen som er fortellende uten å hverken fordømme eller forsvare handlingene. Den kun forteller. Men om du ser på den overskyggende lære og tradisjon (jødisk og kristen), hva Jesus lærte, og hva apostlene lærte, så er det ingen tvil om at ekteskapet var og er forbeholdt en mann og en kvinne som frivillig (mer eller mindre også kulturelt styrt) inngår en pakt for livet. Denne pakten gjaldt ikke bare dem, men også famliene og samfunnet. Det var ikke bare en privat sak, men også en offentlig og religiøs sak.

2) Nja. Historisk er ikke dette korrekt. Vi bor i et lite land med få innbyggere i et lite blink av historien. Det er ikke rasjonelt eller fornuftig å kreve å få definere ekteskapet løsrevet fra resten av tradisjonene eller historien. 

Bibelske tekster viser at Gud definitivt bryr seg om våre relasjoner, spesielt mellom mann og kvinne. Jesus bekrefter dette da Han blant annet sier: Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: "Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Så er de ikke lenger to; de er en kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille." - Matt 19


Både apostlene og senere kirkeledere bekreftet denne troen på ekteskapet. Opp gjennom hele kirkehistorien har dette vært det bærende synet om ekteskapet, både for kirke og samfunn. 

Svar
Kommentar #43

Geir Solli

2 innlegg  1089 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Når alt tyder på at det er mindre fornuftig å være samboere før man gifter seg, når det tydeligvis ikke hjelper å "prøve det ut", men at det er langt større sjanse for å skille seg om man er samboere før man gifter seg, hvorfor tror du at så mange fortsatt velger dette?

Takk for en god debatt!

Jeg er ikke enig i konklusjonene dine i sitatet. Tallene sier dette, men det er gjort lite forskning på området og samfunnets syn på samboerskap er i endring. Det er mulig at disse tallene vil endre seg når kristne i større grad velger å være samboere? Og jeg tror ikke en måned med samboerskap før giftemål egentlig har noe med utfallet av samlivet å gjøre. Og folk flest ser jo ikke på statistikken når de velger samlivsform, dessverre. De fleste tror vel at dette gjelder ikke meg.


Men jeg tror mange velger samboerskap fordi det er enkelt, kjapt og uformelt. Og at byfogden ikke er særlig romantisk og kirken kristen.  Kanskje vi trenger et Las Vegas i Norge også hvor en kan ha drive-in bryllup, en burger og et giftemål takk...
Neida, men sjømannskirken er et godt alternativ for mange. Da kan man dra alene med sin brud. 

Svar
Kommentar #44

Håkon Hovda

142 innlegg  2346 kommentarer

Joda

Publisert nesten 5 år siden
Geir Solli. Gå til den siterte teksten.
Takk for en god debatt!

Takk det samme :-)

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Anne Jensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 1 time siden / 97 visninger
Jørgen Lund kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 1 time siden / 2025 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 2 timer siden / 8645 visninger
Robin Tande kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8645 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8645 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8645 visninger
Robin Tande kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8645 visninger
Rune Staven kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 8 timer siden / 97 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 8 timer siden / 122 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8645 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Far fortsatt savnet
rundt 9 timer siden / 11921 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 9 timer siden / 8645 visninger
Les flere