Bjarne Løvnes

16

Jeg tror på Gud og på Jesus, men ikke på helvete.

Publisert: 9. mar 2013

Jeg tror på Gud og på Jesus, men ikke på helvete.

 

Det er kanskje noen som tror at det bare er kristendommen som har et helvete. Men det er det ikke. Alle de fem store verdensreligioner har en eller annen lære om dette stedet.

Jeg kan sette opp følgende oversikt over hva de forskjellige religioner lærer:

HINDUISMEN

Motstridende opplysninger om det finnes et helvete eller ikke.

BUDDHISMEN

Har 144 forskjellige helveter.

Er bare et midlertidig oppholdssted.

JØDEDOMMEN

Forestillingen om evig fortapelse er fremmed for jødedommen.

Har ikke helvete, men Gehenna; som er et sted for renselse.  Gehenna = venterom.

                                     Alle,  også de gode, må gjennom Gehenna. Ingen er mer enn 11 måneder i Gehenna.

KRISTENDOMMEN

Et sted med ild, svovel og lavasjøer.

De fleste lærer at helvete er evig.

Noen mener at helvete er midlertidig og at sjelene opphører å eksistere etter at de har sonet sin straff.

Atter andre mener at etter endt soning i helvete vil man få tilgivelse hos Gud og slippe inn i himmelen.

Hos katolikkene er skjærsilden det første oppholdssted etter døden. Fra denne kan sjelen enten gå til himmelen eller helvete, avhengig av hvor stor synden er i forhold til de gode gjerninger.

 ISLAM

Tror på et helvete som oppsto ved et syndefall. Koranen sier også at noen av de som havner i helvete, ikke skal være der evig, men i et ubestemt tidsrom. Når dommedag kommer, skal de tidligere dømte dømmes på nytt og få en sjanse til å komme inn i Paradis.

I Hadithene, som er et slags tillegg til Koranen, står det at de som dør i hellig krig, får tilgang til 70 jomfruer i paradiset.

 

Dette er grovt sett hva læren i de forskjellige religioner går ut på. Men det finnes massevis av utsagn fra enkeltpersoner om hva de tror. Man kan bli forvirret av mindre.

Selv tror jeg at helvete er en eldgammel myte som vi ikke skal legge for stor vekt på. Jeg tror helvete er menneskeskapt . Det er skapt av mennesker for å skape frykt. Og denne frykten brukte noen mennesker for å skaffe seg selv makt over sine medmennesker. Tror jeg.

 Selv i dag er det mange mennesker som blir kuet av frykt for å havne i helvete. Men denne frykten var nok mye større i tidligere tider. Jeg hørte selv Hallesbys forkynnelse 25. januar 1953. Den var grufull.

 Mitt gudsbilde er ikke noe skremmebilde. Jeg tror at Gud er hundre prosent kjærlighet. Og en slik Gud tror jeg aldri vil henvise ett eneste menneske til et slikt sted som Hallesby truet med.

Nå har jeg også lært at Gud hadde en sønn som bar navnet Jesus. Jesus hadde også arvet sin fars kjærlighet.

 For Jesus kom nemlig til jorden med et nytt bud, nemlig kjærlighetsbudet. Jesus sa at vi skulle elske både Gud og vår neste.

 I forbindelse med denne guddommelige kjærlighet finner jeg ikke plass for noe helvete. Det vil i hvert fall være helt i strid med min fornuft. Og jeg tror at Gud har gitt oss fornuften for at vi skal bruke den.

 Derfor tror jeg både på Gud og på Jesus. Men helvete greier jeg ikke å tro på. Dette stedet ligger langt unna alt som har med Guds og Jesu kjærlighet. 

Men hvis du velger å tro på helvete, så får du selvfølgelig lov til det. For Gud tvinger ingen. Heller ikke i dette spørsmålet. Gud setter oss fri, men han er fortsatt like glad i oss.

Dette tror jeg er morgendagens evangelium, morgendagens gode budskap.

 Det ville vært interessant å høre hva nettopp du mener om temaet i overskriften for denne artikkelen.  

9. mars 2013.

Bjarne

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Ingen er mer enn 11 måneder i Gehenna.

---------------------------

Det må vera rikeleg.

Det er ingen ting som gjer meg meir forbanna enn desse kristne som forkynner brennande helvete utan stans .

Det er ikkje berre sadistisk , det er direkte urettferdig.

Gud skal døma oss rettferdig med ei straff som står i forhold til det me har gjort.

I alle debattane som har vore om dette emnet så har mange av oss påpeikt nettopp forståinga av desse uttrykka "evig eld,uslokkelege eld osv.

Uttrykket betyr enkelt at ting brenn opp og ting vert til oske. Den evige elden brenn så lenge det er noko å brenna.

Som det står om Sodoma og Gomorra.

"På same måten var det med Sodoma og Gomorra .. Dei vart straffa med EVIG ELD og ligg der som eit åtvarande eksempel".

Kommentar #2

Anders Tronstad

36 innlegg  389 kommentarer

--------------

Publisert nesten 8 år siden

Jeg er enig med deg. Idéen om helvetet kommer fra menneskelig ondsinn.

Kommentar #3

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Bjarne Løvnes. Gå til den siterte teksten.
Selv tror jeg at helvete er en eldgammel myte som vi ikke skal legge for stor vekt på. Jeg tror helvete er menneskeskapt . Det er skapt av mennesker for å skape frykt. Og denne frykten brukte noen mennesker for å skaffe seg selv makt over sine medmennesker. Tror jeg.

Selv i dag er det mange mennesker som blir kuet av frykt for å havne i helvete. Men denne frykten var nok mye større i tidligere tider. Jeg hørte selv Hallesbys forkynnelse 25. januar 1953. Den var grufull.

Mitt gudsbilde er ikke noe skremmebilde. Jeg tror at Gud er hundre prosent kjærlighet. Og en slik Gud tror jeg aldri vil henvise ett eneste menneske til et slikt sted som Hallesby truet med.

Nå har jeg også lært at Gud hadde en sønn som bar navnet Jesus. Jesus hadde også arvet sin fars kjærlighet.

For Jesus kom nemlig til jorden med et nytt bud, nemlig kjærlighetsbudet. Jesus sa at vi skulle elske både Gud og vår neste.

Hei Bjarne

 

 

 

Om Helvete er en gammel myte,? Hvorfor er det da Jesus som taler mest om Helvte hele 23 ganger nevner Han helvete, Lyger Jesus om dette grufulle stedet.? Hvorfor advarer Han oss om dette stedet?  Jeg også tror på Gud og Jesus Jeg også tro at Gud er kjærlighet. Men jeg tror hvert et ord i Bibelen, Jeg vill ikke trekke vekk noen ting av det Bibelen forteller til oss. Hvis vi selv luker ut det som ikke passer oss. hvem er da vi ? Tror det er viktig å se sannheten i Guds ord på den enkle måten. Helvete var egentlig en plass for djevelen og hans engler, men helvete er også reelt for den vanntro . Helvete er ikke oppdiktet i Bibelen står det ca 150 plasser om Helvete, så den har sin misjon. Er det urettferdig at helvete finnes ? er Gud ond om det finnes? Hvordan kjenne Gud hvis man ikke forstår den enkle sannhet. man gjemmer seg bak de gode ord, men ignonere det som er tungt å svelge.

 

mvh

Rune

Kommentar #4

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Det er noe som heter oversettelse, Rune

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Om Helvete er en gammel myte,? Hvorfor er det da Jesus som taler mest om Helvte hele 23 ganger nevner Han helvete, Lyger Jesus om dette grufulle stedet.? Hvorfor advarer Han oss om dette stedet?

fra gresk og hebraisk til norsk. I Det Gamle Testamentet er det ingen spor av helvete, og Paulus i Det Nye Testamentet nevner heller aldri evig pine. Oversettelsene til hva Jesus sa og mente er klart influert av det synet kirken/oversetteren hadde, eller hva de ville at menneskene skulle mene. Her er derfor noen linjer fra noen som kan både gresk og hebraisk:

Når evig fortapelse ikke er i overensstemmelse med gudsbilde, hvordan skal vi da forstå hva Jesus mente med «evig straff»? Kan det være at det lå andre ting i ordene enn det vi i dag umiddelbart legger i dem? Har 2000 år med historie fylt ordene med et annet innhold enn det som opprinnelig var tenkt? I så fall hva betyr Aion eller Aionios?«Evighet» utgått på dato?Vi har alle lest i Bibelen om «evig straff», evig frelse», evig liv», «evig ild», «evig evangelium», «evig forløsning» osv. Men hvor mange av oss kjenner egentlig til betydningen av de greske ordene aion og aionios som stadig dukker opp i vårt NT og som i mange sammenhenger oversettes med ordet evig.Det greske substantivet «aion» betyr bokstavelig «tidsalder», «generasjon», «epoke», «periode», «lang tid», og kan også bety «evig». I de fleste tilfeller peker det i retning av en ubestemt tidsepoke. Hebr 1:2 forteller oss at Gud ved Kristus skapte «aionas» (pl. verdenene, tidsaldrene), og Paulus forteller at det var en tilværelse »før aionion (pl. tidenes)begynnelse» og at til oss «er de siste aionon (pl. tidsaldre, tider) kommet» (1 Kor 2:7; 10:11). Dersom aion både er skapt og har en begynnelse og en slutt, så er det selvklart ikke snakk om noe evig. Eller hva?Aion forstås som en periode av lengre eller kortere varighet. Den har som oftest en begynnelse og en slutt, dermed også et begrenset tidsrom. Et menneskes livslengde ble av Aristoteles bla. forstått som en aion (aeon - tidsalder). Men aionkan også uttrykke en hvilken som helst periode eller epoke. Ordet har ingen mekanisk eller bestemt betydning.Aion betyr derfor ikke en fast bestemt periode med en gitt tidslengde i alle tilfeller. Det finnes like mange aionssom hendelser, - èn for et menneskes liv, - én for nasjonens liv, - én for treets liv, - én for tempelets tid, osv.Subjektet som aion er knyttet til vil i så måte være avgjørende for hvordan man skal forstå varigheten.

Les gjerne resten i Evangeliekirken Arendal, under fortapelsen.

Kommentar #5

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Om Helvete er en gammel myte,? Hvorfor er det da Jesus som taler mest om Helvte hele 23 ganger nevner Han helvete,

Du mener vel gehenna? 

Kommentar #6

Daniel Hisdal

59 innlegg  2194 kommentarer

Jeg vet ikke

Publisert nesten 8 år siden

Jeg er forundret over at folk kan være så bastante som enkelte er. Enten så sier man at Helvete ikke eksisterer, eller så sier man at det varer evig. Noen sier også at det varer en periode. 

Jeg er forundret over hvordan folk kan trekke slike bastante konklusjoner ut fra sine egne følelser om "hvordan Gud er"/"Gud kan vel ikke være slik" og på den andre siden "ut fra Bibelen".

Jeg mener definitivt man må se til Bibelen heller enn sine egne tanker om hvem Gud er, men Bibelen sier ikke definitivt at slik og slik er det. Noen skriftsteder tyder på at helvetes pine ikke er evig, mens andre kan peke i andre retningen. Når det gjelder om helvete i det hele tatt eksisterer, tror jeg ikke det er noen tvil. Selv om man gjerne oversetter Sheol til jødenes grav, Gehenna til bossplassen utenfor Jerusalem osv, så kan man ikke komme bort fra "Ildsjøen" som beskrives i Åpenbaringen.

Uansett, Himmelen er så ubeskrivelig fantastisk at det er først og fremst den som må være vårt utgangspunkt for evangelisering. Jeg ser imidlertid at dette kan være vanskelig i vår del av verden hvor menneskene har så det flyter over av materielle goder, og egentlig ikke ser poenget i å komme til Himmelen.

Kommentar #7

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Anders

Vil ikke gå inn på en lang diskusjon angående dette emnet.Jeg leser det slik det det står så får den Hellige Ånd overbevise meg om noe annet. Jeg ser på disse versene som Jesus kom med, Som en dåre. og slik jeg har fått Guds visdom åpenbart. så er det slik jeg har beskrevet dette. Jeg må forholde meg til dette. Om noen mener noe annet så er det opp til hver enkelt  på hvordan man ser på dette med Helvete. men det finnes kun en sannhet. ta ikke feil av det som er gitt oss i ånden. for vi kan være flinke til å lytte til kjødet istedet for i ånden.

Mvh

Rune

Kommentar #8

Daniel Hisdal

59 innlegg  2194 kommentarer

Helt rett, men

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Om noen mener noe annet så er det opp til hver enkelt på hvordan man ser på dette med Helvete. men det finnes kun en sannhet. ta ikke feil av det som er gitt oss i ånden.

vær litt forsiktig med å si at du har sannheten. Kan godt hende ditt synspunkt er riktig, men...

Kommentar #9

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
I Det Gamle Testamentet er det ingen spor av helvete, og Paulus i Det Nye Testamentet nevner heller aldri evig pine.

Helvete og dødsriket er to forskjellige størrelser, helvetet er evig og egentlig tiltenkt djevelen og hans engler.

Dødsriket er tidsbegrenset inntil døden legges under Jesu føtter, når dette skjer skal også dødsriket kastes i ildsjøen..

Det som da består til evig tid er ildsjøen, eller det Jesus i matt. 25 omtaler som den evige ild..

At antikrist og hans profet som er mennesker finnes i denne sjø er tydelig, og også det faktum at de skal lide evig er beskrevet..

åp.20.10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.

Så hvorfor skal så de mennesker som har valgt å etterfølge disse mennesker ikke pines

så får jeg så minne om de ord som står sist i denne bok slik at du tenker deg litt om før du lager ett budskap som ikke stemmer med det skrevne ord.

åp.22.18 Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok;19 og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok.

Kommentar #10

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Daniel

Hvert enkelt menneske må ta ansvar i den tro vi har blitt opplyst i er man i tvil så kommer den Hellige Ånd oss i hjelp.

Mvh

Rune

Kommentar #11

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Evigheten kommer for oss alle

Publisert nesten 8 år siden

Om en fjerner alt som har med fortapelsen/helvete å gjøre fra NT, så blir det en ganske amputert bok. En har da heller ikke forstått så mye om hvorfor Jesus døde på korset. Faktisk var det ikke nødvendig for Jesus å dø hvis det var sånn at alle kommer til himmelen. En må lese ting i sin sammenheng. At sannheten er upopulær, er ingen grunn til å fortie den. Det er sannheten som setter oss fri.

Kommentar #12

Rolf-Erik Pedersen

17 innlegg  1884 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Jeg leser det slik det det står så får den Hellige Ånd overbevise meg om noe annet.

Jeg tror Den Hellige Ånd virkelig skal få noe å bryne seg på!

Kommentar #13

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det som da består til evig tid er ildsjøen

Ildsjøen = Guds vrede.

Guds vrede tilintetgjør. Gud er kjærlighet, men er også streng mot de som ikke tar vare på Hans minste og de kristne.

 Matt 10, 41-42:

41 Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. 42 Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn!»

Hva vet vi om de som fikk "lønn" for å ta i mot en profet og sørge for deres livsopphold. Enken i Sarepta berget Elia fra hungersnøden og ble selv berget. 1. Kong 27, 7-16. Kvinnen i Sunem ga Elisja husly. På hans ord fikk hun en sønn, som han senere vekket opp fra de døde. 2. Kong 4, 8-37.

Kommentar #14

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Men min tro er på en Gud innvendig. En som jeg har lært å kjenne som bare god. Ikke så at Gud ikke kan være vred eller bedrøvet, men det er som en kjærlighetsild som bare ønsker å rense ut det onde, som har lyst til å brenne bort ondskapen. Som hater det onde, og som en dag skal gå til kamp mot det onde, og beseire det, fordi det gode overvinner det onde.

Men for meg er det en kamp i himmelrommet mot onde åndsmakter. Mennesker som elsker de onde åndsmakter er i det helvete der Guds vredes ild brenner. En evig ild mot det onde. Der ondskapen er.

Nå er vi mennesker i utgangspunktet alle dømt til Guds vrede. Fordi vi synder. Men det fins en vei bort fra Guds vrede inn i Guds kjærlighet, inn i Guds rike. Og det er Jesus. Jesus tok all verdens synd står det flere plasser i bibelen.

Det er en vei for alle å gå mot lyset bort fra mørket. Den veien er åpen for alle. Lyset står der å skinner, og vi kan bare gå inn. Om vi velger det gode og kjærligheten.

Om vi velger å tro på Jesu ord så viser Hans Ord oss inn til Faderen, inn til Guds rike. Jesus er lyset i verden.

Og det står også flere steder i bibelen at Gud drar oss opp fra dødsriket og forkynner evangeliet for de døde. Fordi Gud vil vise alle mennesker veien til Han, slik en god hyrde vil passe på at alle fårene kommer fram.

Det er større glede i himmelen når en synder vender om enn det er for de 100 rettferdige. Vi ser at Gud syns synderen er 100 ganger mere verdt enn det en rettferdig er.

 Jesus forteller om den gode hyrde som går i fra alle sauene for å lete etter den ene som har gått seg bort. Slik gjør Jesus også, om det så er i dødskyggens dal.

Selvsagt er det de fortapte Jesus døde for. Hans fullkomne seier er når han har vunnet over alt det onde med det gode. Og det onde ikke lenger er mere. 

Vi må få lov å ha en så stor tro på Gud, som den største av alle, som en Kjærlighet som er større en vi kan fatte, en Gud som er frelser for ALLE! At Gud er en helt. Det må være lov å ha store tanker om Gud. Og jeg tror ikke jeg vil bli skuffet! :-) 

Kommentar #15

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Rolf Egil

Alt til sin tid. din tid vil også komme, om du vil høre Hans kall.

Ha en fin dag videre

Mvh

Rune

Kommentar #16

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Anders Tronstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig med deg. Idéen om helvetet kommer fra menneskelig ondsinn.

Hva da med Jesu lignelse.  Er den bare oppspinn?

Luk 16, 19-31:

Lignelsen om den rike mannen og Lasarus 
19 Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. 20 Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår. 21 Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket sårene hans.
    22 Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. 23 Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil ham.24 ‘Far Abraham’, ropte han, ‘ha barmhjertighet med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.’ 25 Men Abraham svarte: ‘Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine. 26 Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss.’ 27 Da sa den rike: ‘Så ber jeg deg, far, at du sender ham 28 til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet.’ 29 Men Abraham sa: ‘De har Moses og profetene, de får høre på dem.’ 30 Han svarte: ‘Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.’ 31 Abraham sa: ‘Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.’»

Kommentar #17

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar til. kom.11.Gunnar Lund.

Publisert nesten 8 år siden

Du skriver: "En har da heller ikke forstått så mye om hvorfor Jesus døde på korset.".

Vi vet jo om hedningereligioner at det var vanlig med ofring for synd,som det er mennesket iboende en følelse av, at det må offer til for å " blidgjøre gudene".  Nå vet vi jo ,at også såkalte høytstående kulturer som i Sør-Amerika drev med menneskeofring.  Kan det være slik at Jesus som offer har en global virkning, enten man har hørt om han eller tror på han. Vet ikke om det ofres aktivt i noen religion pr. i dag.    

Kommentar #18

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Randi

Vil din kjærlighet til Gud forandre  seg hvis den dagen kommer som en ovebevisning i ditt indre at det finnes et sted med evig ild for de vanntro?

mvh

Rune

Kommentar #19

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Vi vet jo om hedningereligioner at det var vanlig med ofring for synd,som det er mennesket iboende en følelse av, at det må offer til for å " blidgjøre gudene". Nå vet vi jo ,at også såkalte høytstående kulturer som i Sør-Amerika drev med menneskeofring. Kan det være slik at Jesus som offer har en global virkning, enten man har hørt om han eller tror på han. Vet ikke om det ofres aktivt i noen religion pr. i dag.

Det kan godt være, da får vi bare håpe at disse får høre de gode nyhetene en dag, om at Jesus har betalt for all synd på korset, og at de dermed ikke trenger å ofre noe.

Kommentar #20

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Svar til kom4.Anders Helge Myhren.

Publisert nesten 8 år siden

Du kom med et viktig bidrag ved å vise til tolkningsmuligheter fra grunnteksten. Jeg stusset selv da jeg leste en ny Bibeloversettelse og oppdaget at ordet baktalelse var byttet ut med ordet spott. Jeg spurte meg frem,og fikk høre  at ordet i grunnteksten kunne ha 20 forskjellige betydninger.

Kommentar #21

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Ofring for å vise sin kjærlighet

Publisert nesten 8 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
Vi vet jo om hedningereligioner at det var vanlig med ofring for synd,som det er mennesket iboende en følelse av,

I jødedommen er jo ofring velkjent.  Lam ble ofret og hadde en syndet voldsomt, ble også okser ofret.

Men Guds lam, Jesus Kristus, kom for å ofre seg selv for vår skyld.  Gud ofret seg seg selv, nedverdiget seg og lot seg dømme av mennesker.  Til tortur og til døden på korset.  Av de som Gud kom for å frelse lot Han seg selv bli dømt av og torturert av.

For en kjærlighet fra Gud og for et bilde på menneskets hovmod.  Eneste grunnen til at mennesket kan gå oppreist må jo være Gud.  Uten Guds kjærlighet er vi jo som slangen i paradiset.

At Gud blir ofret av noen som helst er enestående i verdens historien, og at Gud ofret seg selv er enestående i verdenhistorien.  For en kjærlighet for sin flokk.

I tillegg gjorde Han det for at vi som tror skal vite at vi får evig liv i paradis hos Han.  For en kjærlighet for sin flokk.

Kommentar #22

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Bjarne Løvnes.

Publisert nesten 8 år siden

Takk for din grundige oversikt om forskjellige religioner.

Kan understøtte det du skriver om jødedommen,med en liten forskjell, at oppholdet i Gehenna er aldri lengre enn 12 måneder.

Rabbi David Simonsen i "Jødiske eventyr og legender." Borgen billigbøger 54.: Efterskrift.s.176.  "Men jeg har allerede tidligere bemærket,at de almindelig forestillinger om et helvede aldeles ikke falder sammen med den jødiskeopfattelse af det hebraiske  Gehinnom som et straffested. Allerede det,at straffen helt hviler på den syvende dag og højst varer i 12 måneder,viser forskellen."

 

 

Kommentar #23

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Blodet

Publisert nesten 8 år siden

Alt dyreblod i ofringene i Det gamle testamentet var et symbol på Jesu blod. Uten at blod blir utgytt kan ikke synd tilgis er utgangspunktet for hele GT. Gud gjør slutt på alt dette ved å ofre hans egen sønn. Gjennom hele det Nye Testamente forkynnes det at vår frelse skjedde ved Jesu Kristi blod.

Kommentar #24

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

jeg tror det finnes en himmel og en fortapelse. Men helvete har vi sett mye av allerede her på jorden. Resultatet av det onde Gud er god men mennesket er både godt og ondt og i stand til å forårsake uendelighet av grufulle ting. Hvorfor er det da så vanskelig at det kan finnes godt og ondt etter døden også? Tenk feks på Lasarus og den rike mannen. En dom for livet som er levd på jorden. Det behager ikke det smaker oss ikke men står om det i Bibelen.

Kommentar #25

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat14/thread139756/

Lignelsen i Lukas er ein av dei verste skrønehistoriane til Paulus /Lukas.

Fyrst og fremst er det heilt i strid med GT.

Her er det altså eit menneske som er komen til fryd og gammen som nektar denne rike mannen ein dråpe vatn.Utsiktene er evig pinsle, med inntørka innvollar.

Stygt og umenneskeleg.

Det er heilt i Paulus si ånd.

"De skal samlast i Herren Jesu namn, og eg vil vera med dykk i ånda, og vår Herre Jesu kraft skal vera med oss.5 Då skal denne mannen OVERGJEVAST TIL SATAN og KROPPEN HANS BLI ØYDELAGT, så ånda kan bli frelst på Herrens dag" 1 Kor 5

 

Kommentar #26

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Vil din kjærlighet til Gud forandre seg hvis den dagen kommer som en ovebevisning i ditt indre at det finnes et sted med evig ild for de vanntro?

Ja, det vil den. Da velger jeg å gå til den evige ilden med de vantro.

Kommentar #27

Daniel Hisdal

59 innlegg  2194 kommentarer

Hvem?

Publisert nesten 8 år siden

Hvem er "denne mannen", mener du?

Kommentar #28

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Randi

Da setter jeg spørsmåls tegn om din tro holder, når våre hus vil bli testet. Hvis man ikke ser den helhet evangeliet kom med så må man ransake seg selv og spørre seg selv om læren man innehar er sann eller løngn. og det valget du gjorde var ikke gjennomtenkt Randi. Da har du ikke forstått hva evangeliet handler om.

Gud er god og Han er rettferdig vi mennesker er stridige og vil ikke lære. Du må ikke tildekke sannheten Randi for sannheten setter oss fri. Jesus taler om evig straff er det løngn ?men Han taler også om en evighet med lønn. men du ville foretrekke en evighet i pine begrunn av din påstålighet.?

 

Mvh

Rune

Kommentar #29

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

jeg foretrekker ikke en evighet med pine men vi har fått valget Gud har gitt oss friheten til å velge.Men jeg tror likevel at der finnes en himmel og en fortapelse.

 

Kommentar #30

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Gud er god og Han er rettferdig vi mennesker er stridige og vil ikke lære. Du må ikke tildekke sannheten Randi for sannheten setter oss fri. Jesus taler om evig straff er det løngn ?men Han taler også om en evighet med lønn. men du ville foretrekke en evighet i pine begrunn av din påstålighet.?

Jeg føler jeg tror på en mer god Gud enn det du tror på. En Gud som ikke kaller det onde godt, og det gode ondt.

Jeg kommer til å bli veldig skuffet om Gud er slik du beskriver han.

Men om Gud er både ond og god. Og mest ond, fordi han kaster 99% av menneskene i en konsentrasjonsleir hvor de blir pint i en evighet. Og Gud syns det er greit. Og du syns det er greit. Hva sier det egentlig om deg og din Gud?

Kommentar #31

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Misforståelse som vanlig?

Publisert nesten 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
5 Då skal denne mannen OVERGJEVAST TIL SATAN og KROPPEN HANS BLI ØYDELAGT, så ånda kan bli frelst på Herrens dag

Den mannen som lever med sin fars kone.  Mor si eller stemora.

Så står det, på tross av en så stor synd så kan ånden til vedkommende allikevel bli frelst.

Hva er så forferdelig med det?

Det åpner jo for at alle kan bli frelst på Herrens dag.

Så skriver Paulus i vers 11

 11 Det jeg mente med det jeg skrev, var at dere ikke skal omgås en som kalles bror, og som likevel lever i hor eller er grådig, eller som er en avgudsdyrker, spotter, drukkenbolt eller ransmann. Slike skal dere heller ikke spise sammen med.

Men er en blind så er en blind.  Du hører vel ikke med blant disse Langesæter:

2. Kor 4, 3:

 3 Er vårt evangelium skjult, så er det skjult for dem som går fortapt.  4 For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. 

Kan jo lure så vanskelig du har med å forstå Skriften.

Kommentar #32

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Randi 

Hva sier det om meg og min Gud? Jeg tror på sannheten i Guds ord og det kan jeg ikke fortie. Men du fortier sannheten Randi for den høres ikke noe godt ut i ditt hjerte. men Jesus sier det skal komme en tid da man ikke skal tåle de sunne lære. Er Gud vond da blir det dine ord som blir stående. Gud er ikke ond da kjenner du ikke Gud.

Kommentar #33

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

ikke skal omgås en som kalles bror, og som likevel lever i hor eller er grådig, eller som er en avgudsdyrker, spotter, drukkenbolt eller ransmann. Slike skal dere heller IKKE SPISE sammen med.".

------------------------------

FJERDINGEN:

Korleis samsvarar desse Paulus sine ord  med Yeshuas ord og handlemåte?

Eit lite tips:

"Sidan var Jesus gjest i huset hans. Det kom òg mange tollarar og syndarar og var saman med Jesus og læresveinane hans til bords.11Farisearane såg det og sa til læresveinane: «Kvifor et meisteren dykkar i lag med tollarar og syndarar?»

Dette å "overgje kroppen til Satan " slik Paulus føreslår, er det ein måte Yeshua (Jesus) ville anbefalt?

 

Kommentar #34

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

tror du misforstår.Gud er ikke ond men å gå fortapt er noe (v)ondt for Jesus kom og ofret seg for å frelse oss til himmelens herlighet. Men noen tror ikke at det finns et helvete og derfor skrev jeg at det finnes noe ondt etter døden også. For det onde og det gode er jo en realitet i verden idag.

Kommentar #35

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Randi b

Jeg holder på å svare Randi T litt gorviklinger her forstår Jeg)))

Mvh

Rune

Kommentar #36

Ove K Lillemoen

17 innlegg  613 kommentarer

Valget er ditt.

Publisert nesten 8 år siden

Synes vi skal ta med hele Bibelens budskap. Gud har selv gitt mennesket en fri vilje til å velge mellom det gode og det onde. Gud står på den ene siden og representerer den gode siden med en evig himmel med bare godt, og som skal vare i all evighet. . Mens Djevelen står på den andre siden og representere det onde med evig straff og anger og pine.

I Bibelen står det tydelig at Djevelen skal kastes i havet som brenner med ild og svovel og skal pines i all evighet.

Jeg syns ikke det er rett å beskylde Gud for å være hverken urettferdig eller ond. De av oss kommer en av disse to plassene, noe vi alle gjør, har selv valgt det. Ingen kan skylde på noen andre enn seg selv.

Og jeg syns heller ikke det er hverken rart eller urimelig at de som velger å stå ved djevelens side også må stå der Djevelen er, den tiden han er der. På samme måte må vi som velger Guds side, stå ved hans side i den tid Han står der Han står i Sin Himmelen.

Bibelen viser oss klart veien til begge steder.

Mvh Ove

Kommentar #37

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

La ikke antikrist få makt over dere, advarer Paulus

Publisert nesten 8 år siden
Torstein Langesæter. Gå til den siterte teksten.
"Sidan var Jesus gjest i huset hans. Det kom òg mange tollarar og syndarar og var saman med Jesus og læresveinane hans til bords.11Farisearane såg det og sa til læresveinane: «Kvifor et meisteren dykkar i lag med tollarar og syndarar?»

Ja nå var det du som viste til 1. Kor 5 om en mann som drev utukt med mor eller stemor, og jeg viste til vers 10 og 11, om de som lever i hor er ransmenn osv.  Står ingenting noe sted at Jesus omgikks ransmenn, falsknere og de som ikke brydde seg om å kjenne Gud.  

Der sier Paulus om det samme Rom 1, 28 - 32:

    28 De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. 29 De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder 30 og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene, 31 de er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. 32 De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det.

2. Tes 3, 

3 La ingen villede dere på noen måte! 

5. Mos 17, 7:

3 La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. 

Kommentar #38

Rune Tveit

40 innlegg  4109 kommentarer

Poenget

Publisert nesten 8 år siden

Bibelens budskap er at vi skal tro på Jesus. Så forteller den at det å ikke tro, er å si fra seg Guds velsignelse, og leve i gudsfraværet. Motsatt betyrå tro på Jesus  å leve i gudsnærværet. Det er ikke underlig at bibelen fremstiller det å ikke tro på Jesus som et liv i "helvete". I følge bibelen er Gud menneskets skaper og "den gode far"

En far eller mor som mister sitt barn, og ser at det f eks ødelegger sitt liv i rus, vil nok lett kunne identifisere seg med tanken om barnet deres lever i et helvete.

For Gud er det også svært vondt å miste sine barn, noe Jesus la stor vekt i sine dramatiske fortellinger og liknelser.

Kommentar #39

Torstein Langesæter

177 innlegg  5570 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Står ingenting noe sted at Jesus omgikks ransmenn, falsknere og de som ikke brydde seg om å kjenne Gud. ..

FJERDINGEN.

Dette var nytt for meg.

Så du meiner Jesus ikkje omgikk ransmenn,falsknere ...."

Rune Staven har nettopp skrive om dei to røvarane .

"Overtolleren Sakkeus var jøde, og han ble avskydd av sine landsmenn. Hans rang og rikdom skyldtes et yrke som de følte den største forakt for, og som ble sett på som et uttrykk for urettferdighet og utpressing."

http://jesusboka.no/del17.html 

Ville du ete saman med ein i menigheten som var falle frå og som koste seg med damer og var ute og festa i helgene ?

 

Kommentar #40

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Anders Tronstad. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig med deg. Idéen om helvetet kommer fra menneskelig ondsinn.

Signeres

Kommentar #41

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Da velger jeg å gå til den evige ilden med de vantro.

det er då dit dei fleste interessante menneska skal!

Kommentar #42

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
va sier det om meg og min Gud? Jeg tror på sannheten i Guds ord og det kan jeg ikke fortie. Men du fortier sannheten Randi for den høres ikke noe godt ut i ditt hjerte. men Jesus sier det skal komme en tid da man ikke skal tåle de sunne lære. Er Gud vond da blir det dine ord som blir stående. Gud er ikke ond da kjenner du ikke Gud.

Jeg tror jeg har funnet Sannheten gjennom Jesus. Da spiller det ingen rolle for meg hvilken dommer du truer med. 80

Jeg opplever Sannheten Jesus viser meg også gjennom bibelen. Bibelen er som et regnestykke hvor vi veier skriftsteder opp mot skriftsteder, og derfor får veldig forskjellig resultat av vår tolkning av skriftene.  Vi veier "nåde" skriftstedene opp mot "domskriftene". For meg blir Guds Nåde det som seirer over dommen. Om Jesus ikke viste oss dommen, da vil vi heller ikke kunne erkjenne våre synder og bli fri fra dem. Men KORSET tror jeg er summen av Guds ord. At Jesus tok verdens synd gjelder i summen. Du har fått en annen sum enn det jeg har da din sluttende er at til og med ikke troen frelser mennesker Om en kristen er lunken vil Gud spy han ut av sin munn er en sum du har. Slike skriftsteder er i din sum av sannheten. Men min sum ut av Guds ord er at KORSET slipper inn alle som Gud avviser og spyr ut. Fordi vi kan ikke komme inn i Guds rike av oss selv. For oss mennesker er det umulig, men ingenting er umulig for Gud. Alle kan komme inn når vi ikke måler vår rettferdighet i oss selv, men vi har vår rettferdighet i Jesus. Det er min sum ut fra Skriften.

Jeg tror på en større og mer Kjærlighetsfull Gud enn det du gjør, Rune. Og hadde du brydd deg bittelitt om mennesker så ville du også håpe at det er min tolkning av skriften som er den rette.

Kommentar #43

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
det er då dit dei fleste interessante menneska skal!

Nå håper da jeg på at alle de interessante menneskene også skal få en plass i Guds rike! :-)

Kommentar #44

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Randi

Det vil ikke hjelpe deg om du plukker ut og tolker Guds ord på din egen tilærte visdom. Du må forstå Guds ord med Åndelig vidom fra Gud. For lever man for å behage seg selv vil man ikke oppleve fred i sitt hjerte. For mange bruker kjærligheten for å slå igjel sannheten i Guds ord. og da begynner man å leke med ordene som ikke har kraft i seg. Du balanserer på ei tynn linje Randi. vokt deg for løngneren som vil ha din opp.opmerksomhet. men det er ikke jeg som skal overbevise deg om sannheten du får spørre den Hellige Ånd om hjelp til å forstå sannheten.

Mvh

Rune

Kommentar #45

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Hei Randi

Det vil ikke hjelpe deg om du plukker ut og tolker Guds ord på din egen tilærte visdom. Du må forstå Guds ord med Åndelig vidom fra Gud. For lever man for å behage seg selv vil man ikke oppleve fred i sitt hjerte. For mange bruker kjærligheten for å slå igjel sannheten i Guds ord. og da begynner man å leke med ordene som ikke har kraft i seg. Du balanserer på ei tynn linje Randi. vokt deg for løngneren som vil ha din opp.opmerksomhet. men det er ikke jeg som skal overbevise deg om sannheten du får spørre den Hellige Ånd om hjelp til å forstå sannheten.

Mvh

Rune

Har du lært Gud som Far slik at han skulle kunne skape en skapning som han måtte pine i all evighet? 

Kommentar #46

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Du balanserer på ei tynn linje Randi. vokt deg for løngneren som vil ha din opp.

Jeg tror nok heller jeg vokter meg for din tolkningslære av Gud. Jeg kan ikke elske en Gud som er ond, der du beskriver det onde som godt.

Var Hitler god, Rune?

Kommentar #47

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden

Hei Kjellbjørn

Hvem piner menneskene i en eviget? Er Gud vår Far vond. Hvem sender de til fortapelsen? Er det mennesket som er ond eller er det Gud? Jeg kjenner Far som en rettferdig Far og en veldig tålmodig Far. Men menneskene går sine egne veier så Gud har gitt dem valget. Å tro på sønnen eller velg et liv uten samfunn med sin Far i evig straff

Mvh

Rune

Kommentar #48

Per Einar Sønnesyn

352 innlegg  1671 kommentarer

Tru på den treeinige Gud, og forsak djevelen &&

Publisert nesten 8 år siden
Bjarne Løvnes. Gå til den siterte teksten.
Men hvis du velger å tro på helvete, så får du selvfølgelig lov til det.

Det står ikkje i Bibelen eller truvedkjeningi

at du skal tru på (eller lita på) djevelen!

Kommentar #49

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Like barn leker best

Publisert nesten 8 år siden

Greit å være enig med ikke-troende.

Kommentar #50

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Holocoust var et helvete på jord.

Publisert nesten 8 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Er det urettferdig at helvete finnes ? er Gud ond om det finnes? Hvordan kjenne Gud hvis man ikke forstår den enkle sannhet. man gjemmer seg bak de gode ord, men ignonere det som er tungt å svelge.

Man kan jo spørre hvordan Gud kunne tillate dette. Det står i 5. Mosebok - profetert - om røken fra kamrene (altså røken fra gass-kamrene) - så dette var profetert for flere tusen år siden.

For meg som kristen så er det klart jeg ønsker ETHVERT menneske en himmel og evig paradis. Jeg ber for mennesker jeg ikke er sikker på trodde på Jesus - at Han likevel skal se i nåde til dem og tilgi deres synder. Men når vi ser hvordan de onde krefter har husert på jorden, hvor stor er da ondskapen. JEG håper iallefall at ondskapen må være EVIG borte fra menneskene.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere