Bjarne Løvnes

16

Jeg tror på Gud og på Jesus, men ikke på helvete.

Publisert: 9. mar 2013

Jeg tror på Gud og på Jesus, men ikke på helvete.

 

Det er kanskje noen som tror at det bare er kristendommen som har et helvete. Men det er det ikke. Alle de fem store verdensreligioner har en eller annen lære om dette stedet.

Jeg kan sette opp følgende oversikt over hva de forskjellige religioner lærer:

HINDUISMEN

Motstridende opplysninger om det finnes et helvete eller ikke.

BUDDHISMEN

Har 144 forskjellige helveter.

Er bare et midlertidig oppholdssted.

JØDEDOMMEN

Forestillingen om evig fortapelse er fremmed for jødedommen.

Har ikke helvete, men Gehenna; som er et sted for renselse.  Gehenna = venterom.

                                     Alle,  også de gode, må gjennom Gehenna. Ingen er mer enn 11 måneder i Gehenna.

KRISTENDOMMEN

Et sted med ild, svovel og lavasjøer.

De fleste lærer at helvete er evig.

Noen mener at helvete er midlertidig og at sjelene opphører å eksistere etter at de har sonet sin straff.

Atter andre mener at etter endt soning i helvete vil man få tilgivelse hos Gud og slippe inn i himmelen.

Hos katolikkene er skjærsilden det første oppholdssted etter døden. Fra denne kan sjelen enten gå til himmelen eller helvete, avhengig av hvor stor synden er i forhold til de gode gjerninger.

 ISLAM

Tror på et helvete som oppsto ved et syndefall. Koranen sier også at noen av de som havner i helvete, ikke skal være der evig, men i et ubestemt tidsrom. Når dommedag kommer, skal de tidligere dømte dømmes på nytt og få en sjanse til å komme inn i Paradis.

I Hadithene, som er et slags tillegg til Koranen, står det at de som dør i hellig krig, får tilgang til 70 jomfruer i paradiset.

 

Dette er grovt sett hva læren i de forskjellige religioner går ut på. Men det finnes massevis av utsagn fra enkeltpersoner om hva de tror. Man kan bli forvirret av mindre.

Selv tror jeg at helvete er en eldgammel myte som vi ikke skal legge for stor vekt på. Jeg tror helvete er menneskeskapt . Det er skapt av mennesker for å skape frykt. Og denne frykten brukte noen mennesker for å skaffe seg selv makt over sine medmennesker. Tror jeg.

 Selv i dag er det mange mennesker som blir kuet av frykt for å havne i helvete. Men denne frykten var nok mye større i tidligere tider. Jeg hørte selv Hallesbys forkynnelse 25. januar 1953. Den var grufull.

 Mitt gudsbilde er ikke noe skremmebilde. Jeg tror at Gud er hundre prosent kjærlighet. Og en slik Gud tror jeg aldri vil henvise ett eneste menneske til et slikt sted som Hallesby truet med.

Nå har jeg også lært at Gud hadde en sønn som bar navnet Jesus. Jesus hadde også arvet sin fars kjærlighet.

 For Jesus kom nemlig til jorden med et nytt bud, nemlig kjærlighetsbudet. Jesus sa at vi skulle elske både Gud og vår neste.

 I forbindelse med denne guddommelige kjærlighet finner jeg ikke plass for noe helvete. Det vil i hvert fall være helt i strid med min fornuft. Og jeg tror at Gud har gitt oss fornuften for at vi skal bruke den.

 Derfor tror jeg både på Gud og på Jesus. Men helvete greier jeg ikke å tro på. Dette stedet ligger langt unna alt som har med Guds og Jesu kjærlighet. 

Men hvis du velger å tro på helvete, så får du selvfølgelig lov til det. For Gud tvinger ingen. Heller ikke i dette spørsmålet. Gud setter oss fri, men han er fortsatt like glad i oss.

Dette tror jeg er morgendagens evangelium, morgendagens gode budskap.

 Det ville vært interessant å høre hva nettopp du mener om temaet i overskriften for denne artikkelen.  

9. mars 2013.

Bjarne

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #251

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Enig. Folk som Larsen, Fjerdingen og Staven stiller seg på siden til en diktator de er overbevist om eksistensen av, det til tross for at han lover evig tortur til enhver som ikke gjør annet enn å stille seg skeptisk til hans eksistens.

Du sier mye om deg selv i det sierte HP.  Hva slags person du er.  Men ingenting om de andre du vier til.

Det er deg selv du karakteriserer med kommentaren din.

Kommentar #252

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Det var da ikke så stor overraskelse dere tror på en sjelevandring begge to.

Jeg begriper ikke hvor du har det i fra.  Og hva slags utrykk er det du karakteriserer meg med?  Du som ba Geir Rune vise det rette sinn og nestekjærlighet.

Det holdt ikke lenge for deg.

Kommentar #253

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
For det det er verdt.

Geir Rune er uten tvil den som har den rette forståelse.

”Det er akkurat dette du ikke evner å forstå med åndelig innsikt.

Det står ikke noe om at det indre mener er en sjel!”

-------------------------------------

Den siste kommentaren før de stengte forumet i natt var dette jeg skrev over her.

Jeg fikk ikke rettet det der det står mener, der skulle det jo stått ”menneske”

Her gjør en stor feil når en legger til noen som ikke stå i skriften i det hele tatt.

Som sakt så står det om et ytre og et indre mennesket, hvordan en da skal forstå det må da en tolkning til.

Det larsen gjør er å sette ikke sjel og kaller det den bibelske sjel, som om det skulle værte noen forskjel her når det gjelder hva sjel er og betyr.

Kommentar #254

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Jeg begriper ikke hvor du har det i fra. Og hva slags utrykk er det du karakteriserer meg med? Du som ba Geir Rune vise det rette sinn og nestekjærlighet.

Det holdt ikke lenge for deg.

Hva mener du at jeg skulle svare da?

Kommentar #255

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Og du evner ikke å se at sjel er det samme som liv, som vi har forklart deg gang på gang.

Så hva er da det som fornyes hver dag , mens det ytre mennnesket forfaller?

Å si liv blir litt vel vagt, for liv bibelsk sett er ikke knyttet opp om legmet lever eller ei.

For som Jesus sier..

matt.22.32 Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud!’ Han er ikke en Gud for døde, men for levende.»


Disse var på den tiden han sa dette forlengst i graven, og enda hadde  ikke oppstandelsen skjedd i fyllest, så hva er liv i din "usjeliske verden".

Jesus identifiserer både Abraham, Isak og Jakob som høyst levende selv om de hadde vært døde i flere tusen år på Jesu tid.

Jesus sier endog i luk. 16 at Abraham er den som bestyrer den paradisiske del av dødsriket, ergo må det bety at også isak og jakob lever der i påvente av en oppstandelse ved en siste basun.

Kommentar #256

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Det var da ikke så stor overraskelse dere tror på en sjelevandring begge to

sjelevandring knyttes opp mot helt andre kriterier enn det bibelen legger opp til, men da må man innom karma, og diverse andet  hindu/buddistisk inspirert tankegods

bibelen derimot sier at sjelen / det indre mennekset ER mennesket, og at denne må bevares inntil en åndelig kropp gis ved den siste basun.

kroppen blir av Paulus beskrevet som ett SÅKORN som det åndelige legme skal spire opp fra.

1.kor.15.44  Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.

legg merke til at det står HADDE sjel/indre mennekse. Mao. sås KUN det ytre mennekset i graven det indre går til dødsriket i påvente av en åndelig kropp.

Om en leser dette med en dåres sinn så er dette så lett og ukompliserte å se at det nesten er utrolig at du ikke makter å se det.

Kommentar #257

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
sjelevandring knyttes opp mot helt andre kriterier enn det bibelen legger opp til, men da må man innom karma, og diverse andet hindu/buddistisk inspirert tankegods

bibelen derimot sier at sjelen / det indre mennekset ER mennesket, og at denne må bevares inntil en åndelig kropp gis ved den siste basun.

kroppen blir av Paulus beskrevet som ett SÅKORN som det åndelige legme skal spire opp fra.

1.kor.15.44 Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.

legg merke til at det står HADDE sjel/indre mennekse. Mao. sås KUN det ytre mennekset i graven det indre går til dødsriket i påvente av en åndelig kropp.

Om en leser dette med en dåres sinn så er dette så lett og ukompliserte å se at det nesten er utrolig at du ikke makter å se det.

”Gnostisismen

En angivelse av den menneskelige frelsesvei. Mennesket har en guddommelig gnist, en lysgnist, sjel, i seg, som er fanget i materien som følge av en tragisk hendelse i den prekosmiske verden, men som kan vende tilbake til lysverden om den oppnår gnosis.

Wikipedia

Det kan se ut for meg at dette er i nær slektskap med den tanken at mennesker har en sjel som er udødelig?

Kommentar #258

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.
Ja, dette er ganske så nært det jeg egentlig ville skrive :-)

Det var skuffende asbjørn, at du har slike tanker om vår moral, jeg tror du ville blitt overrasket hvor lite vi kompromisser med vår moral.

At vi holder bibelen ord høyt betyr ikke at vi er korrupte på det moralske plan, og det at vi heller ikke støtter humanismenes mennekseorienterte moral gjør oss ikke automatisk moralsk korupte.

Ei heller at vi gir Gud fader støtte i å gjøre med sitt skaperverk slik han selv vil, at dere som hevder å ikke tro på en Gud ikke liker liker at noen står over dere betyr ikke at det er dere som skal ha rett til å styre over død og liv, moral og umoral..det er å ha litt for høye tanker om seg selv.

Kommentar #259

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
bibelen derimot sier at sjelen / det indre mennekset

 

Det står jo ikke dette du sier om sjelen her, det er noe du selv leser inn i tekste for å få det med å stemme med din egen filosofi.

Kommentar #260

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Ei heller at vi gir Gud fader støtte i å gjøre med sitt skaperverk slik han selv vil, at dere som hevder å ikke tro på en Gud ikke liker liker at noen står over dere betyr ikke at det er dere som skal ha rett til å styre over død og liv, moral og umoral..det er å ha litt for høye tanker om seg selv.

Vi må kalle en spade en spade. Om du tror bibelen så har mennesket faktisk evne til å skille mellom godt og ondt. Vi vet da lett at evig pine er ekstrem ondskap. Når dere da velger å tolke skriftene på en slik måte som dere gjør, så får dere et monster til Gud. En gud som piner i vighet kan ikke være en kjærlig Gud. Dette er egentlig ikke vanskelig å forstå. 

(MODERATOR HAR SLETTET NOEN SETNINGERB

Kommentar #261

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Det kan se ut for meg at dette er i nær slektskap med den tanken at mennesker har en sjel som er udødelig?

Jeg ser at du linker til gnosimen, men vet hva den guddomlige gnist er rent konkret?

Jeg kan opplyse at på denne blogg er det to som spesifikk prediker denne sorts frelse , henholdsvis Eggen og Nyborg.

og den guddomlige gnist har ingenting med sjelen å gjøre i gnostisk tanke, den guddomlige gnisten i et mennekse er ånd, sjelen i gnostisk tanke er det samme som den filosofiske sjel, dvs. en mellomstilling mellom materien og ånden..

og denne knyttes opp enten mot kroppen/illusjonen om menneket er uopplyst, eller mot ånden om menneket er opplyst..

i valantinsk gnistisme, tales det mye om brudekammeret, det er hvor sjelen forenes/blir ett med ånden til det opplyste mennekset..

om ikke sjelen oppnår å komme til brudekammeret og bli ett med det guddomlige ego /det guddomlige jeget så lider det samme skjebne som kroppen/illusjonen..

den forintes og tilintetsgjøres, ergo så er man der hvor adventister og humanetikere mener de ugudeliges skjebne ender..

begge disse grupper mener at sjelen er dødelig, men for humanisten så er livet det man har på denne jord, etter det kommer forintelsen

For adventsitene som jeg forøvrig synes har store likeheter med gnostiske tankegods rundt det åndelige pespektiv, iogmed at de ikke fornekter den filosofiske ånd bare den filosofiske sjel.

Så er det tydelig at de på samme måte anser det frelste mennekset som syndfritt ut fra det samme kriterie at de ved sin opplysning /frelse er blitt åndelige skapninger konkret.

man hopper altså bukk over oppstandelsen og sjelenes frelse og rett over på den legemsløse filosofiske ånd..

gnostikerne mente mao. at om en ikke oppstod på innsiden av mennekset før døden tok legmet ville sjelen bli tilintetgjort sammen med kroppen, det blir omtret som det adventistene  sier at sjelen dør og  blir til støv sammen med kroppen.

Dette er IKKE det bibelske syn.

Kommentar #262

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.
En bonde som misshandler dyrene sine, er en dårlig bonde. Dersom han piner dem sakte til døde, så er han en saddist.

vel det kommer an på hva en anser som liv i denne sammenheng, om dette livet i denne kroppen er som ett pust i sivet i Guds øyne, så kan det neppe være ett stort offer å ta livet fra denne kropp.

Om man  heller fører det over til vårt mennekslige plan hvor vi som menneker bygger en robot , denne roboten gjør alt vi ikke vil den skal gjøre , da går det ikke lang tid før denne er på skaphaugen.

slik sett er det med dette korrupte skaperverk, vi lever kun på Gud faders velvilje, han kan når som helst avslutte kapitelet, om det passer oss eller ei.

At han ikke gjør det bygger på det faktum at han har gitt mennesker tid (nåde) til å omvende seg om de tror på hans frelse som er jesu offer på golgata kors.

Kommentar #263

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Det står jo ikke dette du sier om sjelen her, det er noe du selv leser inn i tekste for å få det med å stemme med din egen filosofi.

nei, nå har jeg nettopp forklart hvor din teologi har sitt utgangspunkt du bruker SDA's tolkning, jeg har lest rett ut hva skriften sier helt ukomplisert uten fortolkning.

Da står det rett ut at det blir sådd en kropp som HADDE en sjel, altså blir ikke sjelen med ned i graven.

Kommentar #264

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Om man heller fører det over til vårt mennekslige plan hvor vi som menneker bygger en robot , denne roboten gjør alt vi ikke vil den skal gjøre , da går det ikke lang tid før denne er på skaphaugen.

slik sett er det med dette korrupte skaperverk, vi lever kun på Gud faders velvilje, han kan når som helst avslutte kapitelet, om det passer oss eller ei.

At han ikke gjør det bygger på det faktum at han har gitt mennesker tid (nåde) til å omvende seg om de tror på hans frelse som er jesu offer på golgata kors.

Du gjør grove feilsluttninger. Selv i bibelen vil du se at mennesket ikke er noen robot. Det er en skapning som står ganske nær gud selv.  I et tilfelle sier GUd: Se mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. 

Det er dette jeg syns er skremmende med ditt menneskesyn. Du kan se mennesker som robotore, ja til og med kanskje som skadedyr som burde utryddes. Dere støtter og er enig i at størstedelen av menneskene blir født for å befolke helvete, et sted dere velger å se som evig pine for menneskene. Dette sier dessverre noe om deres moral. Det er også en destruktiv kraft i samfunnet. Negative holdninger som dette fører ingenting godt med seg.

Kommentar #265

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.
Du gjør grove feilsluttninger. Selv i bibelen vil du se at mennesket ikke er noen robot. Det er en skapning som står ganske nær gud selv.

selvsagt kan jeg ikke sidestille mennesket med Gud fader, det blir helt feil. i utseende kanskje men ikke i moral.

men i den grad menneket kan skape liv så er en robot det nærmeste en kan komme.

uansett vil aldri menneket kunne skape live med selvstendig vilje, men det har Gud fader gjort.

Ergo så blir sammeligningen hva ville vi gjort med noe vi selv hadde skapt som ikke fungerte etter oppskriften, prøvd å fikse den kankje? og etter gjentatte forsøk kastet den på skraphaugen?

Nå har Gud fader prøvd i tusner av å år å få våre sinn til å vendes mot hans vilje..

..likevel hevder det korrupte skaperverk at den som prøver å fikse det er ett monster, sterke ord spør du meg.

Jeg er egentlig overrasket at Gud fader har ventet så lenge som han har gjort..

Kommentar #266

Asbjörn Alma@s

1 innlegg  1939 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
..likevel hevder det korrupte skaperverk at den som prøver å fikse det er ett monster, sterke ord spør du meg.

Jeg er egentlig overrasket at Gud fader har ventet så lenge som han har gjort

Registrerer at du heller ikke tror på eventyrene i GT som f eks historien om Adam og Eva. Der sier Gud: Se mennesket er blitt som en av oss. Dette gjalt ikke utsende, men i å kjenne ondt og godt. Vi står ikke langt fra gud når det kommer til dette om du vil tro skriftene. 

Dette har likevell liten relevans. Det som for meg er skremmende er at mennesker når de blir overbeviste kristne kan kaste all fornuft på dør, og utale seg på måter vi bare ser ekstreme regimer gjør. Når evig tortur av milliarder av mennesker kan bli rettferdighet, så er det noe som kortslutter.

Robot analogien din funker ikke. En robot har ikke følelser, nerver osv. Hvilket vesen kan ha glede av å pine dyr/mennesker i all evighet uten å være et monster? En kjapp død, oK, men evig pine gjør din gud til et monster. 

Men din gud trenger ikke være et monster. alt du trenger å gjøre er å lese skriftene i den kontekst de er skrevet. jesus snakket om Genna. Vi vet søppelet ikke brant til evig tid. Det brant til det var oppbrent. Likeså ser vi Judas beskriver evig ild. Når dere da bevist velger å tolke tekstene på værst mulig måte, så sier det desverre noe om dere også, og den forrakt dere har for mennesker. 

Kommentar #267

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
Da står det rett ut at det blir sådd en kropp som HADDE en sjel, altså blir ikke sjelen med ned i graven.

 

[levende skapning kan også oversettes "sjel". Ordet betegner her mennesket som helhet. Samme uttrykk brukes om dyr og fisker i 1, 20. 21. 24. 30.]

 

 

1 Mos2,7 Og Herren Gud formet mennesket* av jordens støv**, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel.

--------------------------------------------------

Her ser vi at i 2011 er sjel byttet med skapning.

1 Mos2,7 Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning.

[mennesket, jorden På hebr. heter "menneske" adam og "jord" adamah.]

[levende skapning kan også oversettes "sjel". Ordet betegner her mennesket som helhet. Samme uttrykk brukes om dyr og fisker i 1, 20. 21. 24. 30.]

<1, 27; 1 Kor 15, 45 ff>

------------------------------------------

At Gud Fader tar livet som han blåste inn i mennesket slik at mennesket går tilbake til den jord den ble tatt, går jo tydelig fram at teksten her.

-----------------------------------------

1 Mos 3,18-19 Den skal la torn og tistel spire fram for deg,

 og du skal spise det som vokser på marken. 19 Med svette i ansiktet

 skal du spise ditt brød,

 inntil du vender tilbake til jorden,

 for av den er du tatt.

 Støv er du,

 og til støv skal du vende tilbake."

<2, 7; 18, 27; Job 34, 15; Sal 90, 3; Fork 12, 7; 2 Tess 3, 10>

 

Kommentar #268

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
[levende skapning kan også oversettes "sjel". Ordet betegner her mennesket som helhet. Samme uttrykk brukes om dyr og fisker i 1, 20. 21. 24. 30.]

Det er helt riktig at det indre og det ytre mennekse skal ses på som EN helhet , det  mao. ikke den filosofiske todeling(dualisme) av sjel og kropp som skal brukes om den levende skapning/sjel.

derfor blir det slik Paulus sier..

1.kor.15.45 Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv.46 Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige.

1. den første Adam ble til EN' levende skapning/sjel

2. Den andre Adam (dvs Jesus), ble til EN' åndelig skapning.


Denne forvandlingen til EN' åndelig skapning skjedde ved Jesu oppstandelse...og på samme måte skal også vi engang få en tilsvarende kropp den Jesus har i herligheten..og selv bli EN' åndelig skapning.

fil.3.21 Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt.

Forøvrig ser man EN' gå igjen i bibelen  på alle plan, mens det i slangens frelse , løgnen i entall, filosofien er dualismen som råder.

Kommentar #269

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.
Registrerer at du heller ikke tror på eventyrene i GT som f eks historien om Adam og Eva. Der sier Gud: Se mennesket er blitt som en av oss.

vel..du velger å tolke dette som at en av oss er at de er en' masse, men om vi i denne verden sier en av oss så betyr ikke det at vi er en' masse.

slik sett er det heller ikke i den åndelige verden , Gud fader har sin kropp, slik sønnen har det og også DHÅ.

ergo så ser man tydelig at Adam formes i Gud faders bilde vha Gud faders hender, som ett menneske former en figur av leire.

1.mos. 1.27Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.

siden 1. kapittel bare viser generelt til skapelsen av mennekset så må man over i kap.2 for å se spesifikk hvordan dette skjedde.

1.mos.2.7Og Herren Gud formet mannen av jord fra marken og blåste livspust inn i hans nese, så mannen ble til en levende skapning.


dvs. at 2. kap. viser hvordan gud fader formet mannen først etter sitt bilde, og at han blåser livsånden inn i hans nese, deretter lar han mannen går rundt i hagen å å gi navn til alle dyr, samtidig som han skal se om han finner en hjelper. Dette finner han ikke.

og Gud fader bestemmer at han skal gi ham en hjelper som er hans like, og kvinnen blir til ...som betyr tatt av mannen.

og utfra dette faktum at mann og kvinne er av samme stoft skal de være ett, og dette er det ekteskaplige løftet.

Kommentar #270

Geir Rune Larsen

2 innlegg  3811 kommentarer

Publisert nesten 8 år siden
Asbjörn Alma@s. Gå til den siterte teksten.
Se mennesket er blitt som en av oss. Dette gjalt ikke utsende, men i å kjenne ondt og godt. Vi står ikke langt fra gud når det kommer til dette om du vil tro skriftene.

her er vi enige, men problemet er at vi menneker i høyeste grad  fristes av det onde, men Gud fader fristes ikke av det onde..

jak.1.13 Ingen som blir fristet, må si: «Det er Gud som frister meg.» For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.

selv Jesus som er en av gudommen slet mot det onde og fristelsene, endog så kraftig at han bad sin far om å slippe...om mulig. Ikke bare en gang men tre ganger. (matt.26.30-46)

Jesus er altså ikke imun mot ondskapen slik Gud fader er, men som skiften sier en som vet hvor skoen trykker..'heldigvis for vår del uten synd.

hebr.4.15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.

Derfor er Jesus kristus den vi må kontakte for åat han skal tale vår sak hos faderen..

1.joh.2.1 Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.

nettopp derfor er jesu navnet og Jesu blod så viktig for uten ham så har vi ingen tilgang til faderen, og i himmelrike så er det faderen alene som bestemmer, og han har bestent at frelsen skal gå gjennom Jesus kristus, og uten ham er et ingen frelse.Kommentar #271

Svein Nyborg

86 innlegg  4514 kommentarer

Det siterte er religiøst tull..

Publisert nesten 8 år siden
Geir Rune Larsen. Gå til den siterte teksten.
nettopp derfor er jesu navnet og Jesu blod så viktig for uten ham så har vi ingen tilgang til faderen, og i himmelrike så er det faderen alene som bestemmer, og han har bestent at frelsen skal gå gjennom Jesus kristus, og uten ham er et ingen frelse.

Adam var det første Menneske. Han var en skapning slik som oss, oppdaget (hørte og så med sin opplyste bevissthet) hva vi med våre fysiske sanser ikke kan oppfatte, mottok og ble ikledd lys(ende "klær").

Mannen fikk da Navnet Adam HaRishon, Det Første Menneske. Adam kommer av begrepet Domeh som betyr Lik Gud, et sant Menneske i Ordets rette forstand (HaRishon -Den Første). Før mannen (dette gjelder begge kjønn, hun og han) kommer til denne tilstanden er han som du i det totale mørke og er prisgitt sine fantasier og bildetilbedelse.

I en Adam-tilstand har Mennesket all makt i Himmel og på Jord, nettopp fordi h-n da er Ett med Faderen, Han finnes ikke adskilt, bare som Enhet med Ett Navn. Alt annet er vranglære, fantasier og mørkets gjerninger -uforstand!!

---

Ingen skapning evner å oppnå Adam før Ordet, profilbildet mitt, er mottatt, forstått og oppnådd, denne kraften har ingen ting med kristendommens frelsesfigur å gjøre. Derfor har kristendommen gjort et 2000 årig forsøk, men aldri oppnådd det den hevder seg å oppnå, annet enn tro på, men ikke kjennskap til og enhet med. Adam, hans etterkommere til Noa, Noa og hans til Abraham oppnådde alle Adam.

Ingen kristen har så langt kunnet dokumetere oppnådd Himmel ved bruk av kristendom, ikke det at du må slutte å være kristen, nei velbekomme, men Veien er det ikke, det avslører du/dere i deres uvitende gjetniger og fantasifulle tolkninger og ord.

Kommentar #272

Henriette B

2 innlegg  51 kommentarer

Hvile trygt i kirkens lære og teologi?

Publisert over 7 år siden
randi bergan. Gå til den siterte teksten.
Jeg syns det er så trygt å hvile i kirkens lære og teologi for da slipper jeg å tenke ut alt selv. Jeg stoler ikke på min egen evne til å vite alt som er rett.

Synes det er litt forstyrrende å lese at du hviler så trygt i kirkens teologi og lære. Det er jo ikke meningen at vi skal lese bibelen som en robot og ta alt av det prester i kirken lærer for god fisk. Du kan kanskje ha en favoritt-prest eller pastor som kanskje alltid treffer spikeren på hode, men dette hendte t.o.m med det første århundrets troende. Paulus advarer om akkurat det i 1 Kor 3:4-5  “For when one says, ‘I am of Paul,’ and another, ‘I am of Apollos,’ are you not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers through whom you believed, as the Lord gave to each one?”

Det er ikke noe galt i det å like en spesiell kirke du er medlem i eller en prest/pastor, men ikke bygg din tros grunnvoll på disse ting. Den norske kirke  og andre menigheter vil  før eller siden skuffe deg og gå på kompromiss med Guds ord på et eller annet vis,fordi de ledes av mennesker. Og mennesker gjør feil og ofte misforstått. Hvis du bygger din tro kun på en kirkes lære og teologi vil du en dag falle fra fordi de som er i lederskapet i kirken/menigheten ikke nødvendigvis alltid kommer til å følge Guds ord.

Til Korint skriver Paulus følgende: “For no other foundation can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ” (1 Kor 3:11). Alt handler om deg og Gud. Og når du står framfor Han en dag vil Han vite hva du gjorde med Jesus- ikke en forklaring på at kirken ikke viste deg hvordan man skulle finne Han. Det er vårt eget ansvar .

Kommentar #273

randi bergan

6 innlegg  299 kommentarer

Publisert over 7 år siden

Takk for respons på mitt svar. Jeg ser at mange tenker at troen handler om meg og Jesus og åndens veiledning av meg i mitt liv. Personlig kristen.Selvfølgelig må du ha en personlig tro på Jesus og et nært forhold til Ham. Men i kirken får troen min næring og der blir jeg styrket og mottar tilgivelse gjennom nattverden. Dette er helt konkret hvor jeg gir alt mitt til Jesus og får tilbake Hans renselse og tilgivelse. Det er sunt og godt å få motta dette sakrament.

Jeg pleier å sammenligne med å gå på skole for å lære et yrke du lærer av de som har studert og har kunnskapen. Jeg slipper å finne alt ut alene.Jeg er ikke redd for å bli skuffet. Når du velger å konvertere og bli katolikk må du gå på kurs og sette deg inn kirkens lære.For meg var det noe som falt på plass.For den som søker sannheten skal finne den, det står i bibelen.

Det handler om å finne et sted hvor troen kan få nærling og vokse. Å styrkes som kristen. Det er for meg å tilhøre en kirke. Guds folk og Guds familie.For meg ble det nødvendig å ha et fast tilholdssted som kristen og det har jeg ikke angret på. Jeg har fått et rikere trosliv etter at jeg begynte å gå fast i kirken. En del av en større helhet. Jeg er stolt over å få være katolikk.

Kommentar #274

Thor Dahlberg

36 innlegg  822 kommentarer

Dyre blod og Jesu blod.

Publisert over 7 år siden
Gunnar Lund. Gå til den siterte teksten.
Alt dyreblod i ofringene i Det gamle testamentet var et symbol på Jesu blod. Uten at blod blir utgytt kan ikke synd tilgis er utgangspunktet for hele GT. Gud gjør slutt på alt dette ved å ofre hans egen sønn. Gjennom hele det Nye Testamente forkynnes det at vår frelse skjedde ved Jesu Kristi blod.

Jødene var med god grunn redd for sin fryktelige gud, når vi ser på alt han straffet dem og andre med, derfor ofret de førstegrøden av alle lannbruks maten, og dyr uten skavanker, til sin gud, som de brant opp, som helbrent offer.

En gang ble 32 jomfruer gitt til deres gud, 4Mos. 31; 40. Kunne de overlevere disse levende jomfruer på annen måte en som røk av brent jente kjøtt?

Derfor var det å ofre Jesus bare en bagatell i deres øyne, og de ønsket hans blod over seg og sine barn til evig tid, fordi han hadde spottet deres fryktelige gud, og hans bedragerske sønn, 2Mos.4;22.

Dette kan ingen mennesker ta inn over seg som sannhet, derfor fortsetter vi å tilbede GT. gud som er selveste djevelen, som beskrevet er, med alle hans onde gjerninger der.

De "kristne" har gjort en enda større synd, ved å gjøre Jesu FAR, lik med denne djevelske gud.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere