Arild Holta

104

Moral fra nürnbergprosessene kontra Bibelen og barnevernet

Om å bruke navn for å ansvarliggjøre personer i offentlige stillinger, betalt av skattepengene.

Publisert: 4. mar 2013

Som kristne gjelder at vi skal lyde Gud mer enn mennesker (myndighetene).

Etter krigen så hadde man dommer mot krigsforbryterne - nürnbergprosessene. Der ble man dømt til tross for at instruksene var gitt av myndighetene og autoritetene.

Moralen var som hentet fra Bibelen: INDIVIDET er ansvarlig for sine handlinger.

Den enkelte barneverner er ansvarlig for sine handlinger. Den enkelte barneverner skal svare offentlig for hvordan vedkommende agerer i sin offentlig betalte samfunnsposisjon.

Dette samstemmer med Bibelens moral, hvor det er individet som skal stå ansvarlig for Gud, for sine gjerninger. Det stemmer også med at apostelen Paulus navngav mennesker som ødela for han. Hele Bibelen er full av navn på personer som syndet, ødela, myrdet eller stod kjærligheten imot.

Norske kristne har imidlertid mistet denne moralen. På samme måte som kommunister, sosialister, nazister og andre kollektivister. Det har også det meste av nordmenn flest mistet. Vi lever jo i et land som er mer sentralstyrt enn kommunistiske Kina.

På tide å våkne opp, for både kristne og andre.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Det er en ufravikelig regel at alle

Publisert over 7 år siden

er ansvarlige for sine handlinger - det er foreldrene som blir fratatt sine barn - det er barneverneren - det er en selvfølgelighet.

Saker har som regel flere sider, men du fremstår som forholdsvis ensidig i din ofte hatefulle kritikk av barnevernet.

Men hva dette har med rettsprosessen for et regime som var skyld i at mellom 50 og 70 millioner mennesker ble drept - - det må du være flink i dekontekstualisering for å forstå.

Kommentar #2

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Populisme på sitt mest uapetittelige

Publisert over 7 år siden

Problemet i Norge er at vi har for lite barevern, ikke for mye. Barnas ve og vel må telle først, ikke foreldrers subjektive ønsker. Disse subjektive ønskene kan i verste fall ødelegge barn, for det er slik at man ofte knapt har evenen eller viljen til å se sine egne feil. Og denne Holta er knapt helt god når han i denne saken trekker paraleller til Nurnbergdomstolen, da har han knapt fattet proporsjonene, det skulle tale for seg.

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Grove overdrivelser

Publisert over 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Den enkelte barneverner er ansvarlig for sine handlinger. Den enkelte barneverner skal svare offentlig for hvordan vedkommende agerer i sin offentlig betalte samfunnsposisjon.

De som jobber i barnevernet gjør så godt de kan,men gjør sikkert feilvurderinger i mange tilfeller.Men disse vurderingene slår begge veier.Noen ganger blir barn værende i uverdige forhold i hjemmet,der barnevernet burde reagert og flyttet dem ut til fosterhjem.

Etter 16 år som fungerende fosterhjem har jeg litt kjennskap til hvordan dette fungerer. 

Kommentar #4

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Prinsipiell tenkning

Publisert over 7 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
det må du være flink i dekontekstualisering for å forstå.

Prinsipiell tenkning er ikke dekontekstualisering, men et redskap til å dra et prinsipp fra en sak til en annen.

Kommentar #5

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Hvordan VITE?

Publisert over 7 år siden

Sitat: Problemet i Norge er at vi har for lite barevern, ikke for mye.

Hvordan vet du det, all den tid du ikke har statistikk som dokumenterer dette, heller falsifiserte teorier, og ikke empiri som støtter påstanden på gruppenivå.

Hvordan kan du da vite?

Da har du igjen f.eks. autoritetstro og vinklet informasjon (propaganda).


Sitat: Barnas ve og vel må telle først, ikke foreldrers subjektive ønsker.

Siste i rekken av omfattende forskning var nesten 6500 omsorgsovertatte barnevernsbarn som ble sammenlignet med en konstruert gruppe, hvor eneste forskjellen skulle være selve omsorgsovertakelsen. Gruppen som hadde fått være hjemme med sine påstått ikke-brukbare foreldre scoret bedre på ALLE målepunkter. Dette stemte overens med internasjonal forskning, sa forskerne derpå, men var komplett forvirret overfor hva som burde bli konsekvensen av at deres egnen forskning knuste forestillingene deres om at det såkalte barnevernet reddet barn.

Å ha en tro på at man redder barn, er ikke det samme som å reelt redde barna.

Hypotesen din, Kjell Aarsund, om at barnevernet redder barn (på gruppenivå), har falt for falsifiseringen.

Sitat: Disse subjektive ønskene kan i verste fall ødelegge barn,

Jeg har overfor dokumentert at det er DU som har subjektive motbeviste forestillinger.

Sitat: for det er slik at man ofte knapt har evenen eller viljen til å se sine egne feil.

Mennesket har voldsomt sterke instinkter for sine barn. Relativt likegyldige mennesker forvandles av det å få barn til å bli noen som nærmest gir sine liv for sine barn. Dette voldsomme oppsettet av instinkter ignoreres av barnevernet. Det er parallell til problemstillingen man fant i "Hjernevask" om at troen på tillæring går på bekostning av troen på biologi og genetisk arv.

Sitat: Og denne Holta er knapt helt god når han i denne saken trekker paraleller til Nurnbergdomstolen, da har han knapt fattet proporsjonene, det skulle tale for seg.

Dette er logikkfeil. Proporsjonene endrer ikke prinsippet om personlig ansvar.

Kan hende du heller skulle uttale deg om noe du har insikt i, Kjell Aarsund. Denne lettvinte synsingen man forfaller til i barnevernspørsmål er en skam. En gang kommer historiens dom, og da er de de som var empiriske, forskningsbaserte og faktabaserte som trekker det lengste strået. Jeg tror også at de som stilte seg på parti med de mange familiene som i dag opplever regelrett tortur, vil få anerkjennelsen.

Det er ingen grunn til at en mann med ditt intellekt skal holde seg til almen synsing, når det finnes dokumentasjon med høy kvalitet.

Kommentar #6

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Farlige holdninger!

Publisert over 7 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
De som jobber i barnevernet gjør så godt de kan,men gjør sikkert feilvurderinger i mange tilfeller.Men disse vurderingene slår begge veier.

Hva om det gjaldt rettssystemet:

De som jobber som dommere gjør så godt de kan, men gjør sikkert feilvurderinger i mange tilfeller. Men disse vurderingene slår begge veier.

Da heter det justismord i mengder.

Hvorfor er det nærmest en dyd med justismord i barnevernsaker?

Det er overgrep mot mennesker du tar lettvint på.

At du ignorerer ALLE bevis i barnevernsdebattene du er med i, forteller at du ikke søker sannhet. Du har INGEN vilje til falsifisering. Slikt er ikke kristen adferd.

Kommentar #7

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Det er for lite barnevern

Publisert over 7 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Sitat: Problemet i Norge er at vi har for lite barevern, ikke for mye.

Hvordan vet du det, all den tid du ikke har statistikk som dokumenterer dette, heller falsifiserte teorier, og ikke empiri som støtter påstanden på gruppenivå.

Hvordan kan du da vite?

Da har du igjen f.eks. autoritetstro og vinklet informasjon (propaganda).


Sitat: Barnas ve og vel må telle først, ikke foreldrers subjektive ønsker.

Siste i rekken av omfattende forskning var nesten 6500 omsorgsovertatte barnevernsbarn som ble sammenlignet med en konstruert gruppe, hvor eneste forskjellen skulle være selve omsorgsovertakelsen. Gruppen som hadde fått være hjemme med sine påstått ikke-brukbare foreldre scoret bedre på ALLE målepunkter. Dette stemte overens med internasjonal forskning, sa forskerne derpå, men var komplett forvirret overfor hva som burde bli konsekvensen av at deres egnen forskning knuste forestillingene deres om at det såkalte barnevernet reddet barn.

Å ha en tro på at man redder barn, er ikke det samme som å reelt redde barna.

Hypotesen din, Kjell Aarsund, om at barnevernet redder barn, har falt for falsifiseringen.

Sitat: Disse subjektive ønskene kan i verste fall ødelegge barn,

Jeg har overfor dokumentert at det er DU som har subjektive motbeviste forestillinger.

Sitat: for det er slik at man ofte knapt har evenen eller viljen til å se sine egne feil.

Mennesket har voldsomt sterke instinkter for sine barn. Relativt likegyldige mennesker forvandles av det å få barn til å bli noen som nærmest gir sine liv for sine barn. Dette voldsomme oppsettet av instinkter ignoreres av barnevernet. Det er parallell til problemstillingen man fant i "Hjernevask" om at troen på tillæring går på bekostning av troen på biologi og genetisk arv.

Sitat: Og denne Holta er knapt helt god når han i denne saken trekker paraleller til Nurnbergdomstolen, da har han knapt fattet proporsjonene, det skulle tale for seg.

Dette er logikkfeil. Proporsjonene endrer ikke prinsippet om personlig ansvar.

Kan hende du heller skulle uttale deg om noe du har insikt i, Kjell Aarsund. Denne lettvinte synsingen man forfaller til i barnevernspørsmål er en skam. En gang kommer historiens dom, og da er de de som var empiriske, forskningsbaserte og faktabaserte som trekker det lengste strået. Jeg tror også at de som stilte seg på parti med de mange familiene som i dag opplever regelrett tortur, vil få anerkjennelsen.

Det er ingen grunn til at en mann med ditt intellekt sak holde seg til almen synsing, når det finnes dokumentasjon med høy kvalitet.

Det er i første rekke to kategorier der myndighetene har forsømt seg grovt. Den første er de som ikke besitter den nødvendige modning eller ansvarfølelse, dette skaper problemer for barnas omsorg, og ikke minst sosialiseringsprosess. Og nettopp sosialiseringsprosessen kan anses som særdeles betydningsfull for individets senere tilpasning til samfunnet. Her bør man faktis i utstrakt grad bruke fosterhjem.

Det andre og enda mer graverende er rusmisbrukere som har omsorgsretten til sine barn. Ingen barn skal vokse opp i miljøer preget av rus og narkotika, disse barna får allerede fra tidlig alder sine liv ødelagt, og tillæres en destruktiv sosialisering. Her burde man summarisk frata foreldretten, og adoptere bort barna allerede fra spedbarnsstadiet. Det er en skam at barn skal vokse opp under slike uverdige forhold.

Kommentar #8

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Ignoranse

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Det er i første rekke to kategorier

Ignoranse av motdebattantens beviser, er uredelig debatt.

Kommentar #9

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Må bare brukes

Publisert over 7 år siden

Rett som det er finner man gode sitater på nett. Her er en som passer her:

My silence doesn't mean I agree with your statement...it's just that the level of your ignorance has rendered me speechless. - Ukjent.

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
24 dager siden / 2899 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 2092 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
12 dager siden / 1108 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
26 dager siden / 618 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
11 dager siden / 577 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
5 dager siden / 564 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
23 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere